...

fora-muralles2007-08

by user

on
Category: Documents
29

views

Report

Comments

Transcript

fora-muralles2007-08
Fora Muralles
J
JOC i JOGUINA
Paraules que trenquen el mur de l’egoisme,
intolerància, insolidaritat, desigualtat
JOC
• Capacitat de divertir-se, d’imaginar per passars’ho bé, de participar per a gaudir en solitari o
en grup i, en aquets cas, la capacitat de ser
igual davant els altres, d’aprendre a respectar
unes normes, aprendre a viure, a ser feliç.
• Medi mitjançant el qual els infants aprenen i
imiten la vida dels adults.
• Compartir, riure, divertir-se i saber estar en grup.
Amistat, tendresa , amor...apreciar la
convivència.
• Juego rondas infantiles en Colombia...para
socializar...para tocar...para aproximar...para
descubrirme...para descubrir al otro, a los otros...para
sentirme bien...para sentirme querido y que quiero a
otros...para saber que tengo una mano al lado cuando
creo que estoy sola/o. Rondas infantiles para darnos la
mano, para crecer juntos, para dar paso a la alegria. El
juego y la lúdica que propone rompe las fronteras de mi
yo, de mi entorno y nos relacionamos de una manera
diferente, la manera que permite la lúdica, con
desprevención y alegria.
JOGUINA
• Estri o estris, gestos, danses, moviments,
raonaments, estratègies per a fer possible el joc.
• Aquell pont meravellós entre els altres i
nosaltres mateixos.
• Eines essencials que ajuden al bon
desenvolupament, la formació i la socialització
dels infants.
• Eina que fan servir els infants per a jugar,
aprenent i imitant la vida dels adults.
Fly UP