...

286 LA LIBERTAD APARENTE. Un pajarillo dieron á Blas

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

286 LA LIBERTAD APARENTE. Un pajarillo dieron á Blas
286
LA
EUSKAL- ERRIA.
LIBERTAD
APARENTE.
Un pajarillo
dieron á Blas,
niño que tiene
buen natural.
Atóle un dia,
le echa á volar,
y el prisionero
quieto se está.
Blas le decia:
pobre animal,
goza el permiso
que hoy se te da.
Largo de sobra
es el torzal:
vuelos muy altos
puedes echar.
—No, dice el ave,
que en realidad,
ese bien luego
tórnase en mal.
Tú de la pata
me tirarás,
siempre que el vuelo
quiera yo alzar.
No hay servidumbre
que aflija más,
que una con viso
de libertad.
Juan Eugenlo Hartzenbusch.
LIBERTADE
DIRUDIENA.
Chori chiki bat eman
Zioten beiñ Blas-i,
Bere izatez guztiz
Ona dan aur bati.
Lotu zuen choriya,
Bota zuen egaan,
Bañan egaztichoa
Gelditu zan bertan.
Blas-ek esaten zion:
Zér gertatzen zaizu?
Joan zaite ¡bai! joan egaan,
Nai baldin badezu.
Chit aski da luzean
Dezun lokarriya:
Utziko dizu igotzen
Nai dezun guztiya.
—Ez, egaztiyak dio,
Zergatik orduan,
Etorriko dan miña
Pozaren onduan.
Zuk ankatik didazu
Tirako gogotik,
Baldin zerbait geiago
Nai badet igo nik.
Mendetasun denetan
Samiñgarriyena,
Da libertadearen
Ichura duena.
Karmelo
Echegaray-koak.
Fly UP