...

2014, un ano lamentable para os dereitos humanos dentro e fora da

by user

on
Category: Documents
317

views

Report

Comments

Transcript

2014, un ano lamentable para os dereitos humanos dentro e fora da
ANUARIO 2014
Revista Marítima Pesquera
Nº. 02-2 Año. 2014
Nif: G-70321807
Registro 2012/016402
www.Pladesemapesga.com El primer diario de España sobre el Mar y la Pesca.
.
Ro
s
de a Q u
Mu
int
ert
an
e y a;
Na
ufr
ag
io”
....
gio
res
a
2
0
1
4
2014, un ano lamentable
para os dereitos humanos
dentro e fora da Consellería
de Medio Rural e do Mar na
Xunta de Galicia
“P
A
N
U
A
R
I
O
20.000 ejemplares 19.871 Socios y organismos
Galicia é un país de auga: auga salgada lambeando os arenais das costas, auga doce alimentando ríos e regatos, auga maina caendo sobre
a verde paisaxe e, finalmente, o tesouro da auga morma acochada aló, no máis fondo, e saíndo logo gurgullante para sandar os doentes.
2014, un ano lamentable para os dereitos humanos dentro e
fora da Consellería de Medio Rural e do Mar na Xunta de Galicia
O 2014 foi un dos peores anos na historia da
xestión na Consellería de Medio Rural e do
Mar para os dereitos humanos. A traxedia
humanitaria permanente sobre os homes
da Mar que se vive desde a chegada do seu
titular a Sra. Rosa María Quintana Carballo
(PP) foi especialmente invisibilizada polos
medios decomunicación por mor da indiscriminada atribución de diñeiro público sen
conrcursos públicos por cenvenios directos
que asustan.
Aproveitando a celebración do día Internacional dos Dereitos Humanos, a Plataforma
en Defensa do Sector Marítimo Pesqueiro
de Galicia denuncia unha vez máis a grave
situación que se vive no SECTOR MARÏTIMO PESQUEIRO DE GALICIA derivado dun
case inexistente Estado de Dereito, vulneración de todos os preceptos europeos e de
TEDH e un goberno que, baixo o pretexto
de combater a crísis e a implementación de
políticas de austeridade, derivou sistematicamente en violar os dereitos humanos,
CENSURA de xornalistas,, abuso de autoridade, criminalización das protestas, persecución e fustrigación aos detractores e
denunciantes da corrupción, coaccións ás
persoas, vulneracións extraxudiciais e unha
gama de delitos que laceran a sociedade
marítimo-pesqueira baixo o Goberno de
Feijóo.
Hoxe, Galicia se convulsiona pola indignación non só nos sectores da Mar e a Pesca, aseguran, senón tamén pola condena
da sociedade que vive da Mar, a Pesca e o
Rural Galego, que esixe xustiza e verdade
para os desafiuzados por Rosa Quintana, e
un goberno baixo o Presidente Feijóo que
non garante o respecto irrestricto aos dereitos humanos e aos tratados que subscribiu.
propio pero totalmente incumpridas e vulneradas para que non quede ao descuberto
a nefasta xestión evitando así as responsabilidades de converter en NEGOCIO SUCIO BAIXO ARDICES LEGAIS todo o que
rodea á seguridade da vida na Mar xunto
á Declaración Universal de Dereitos Humanos, proclamada en 1948, así como todos
os acordos e tratados asinados e ratificados.
A vixencia dos dereitos humanos e unha
xestión limpa que non se dá na Xunta de
Galicia coa actual Sra Rosa Quintana Carballo, require a decidido erradicación da impunidade e corrupción na súa consellería,
e un alto a toda simulación legal que din
administrar.
É inaceptable que Galicia viva baixo a permanente sospeita e baixo as xestións de
persoas afíns ao Partido Popular baixo
acreditada e continuada sospeita de corrupción, Secretario de Celeiro (Falsificación
de documentos públicos), Pastora Charlin,
Xefa de Prensa baixo coaccións e amenzas
permanentes a medios que non son sumisos a mentir aos cidadáns e adxudicándose diñeiro público aos seus propios intereses, gravacións nas súas depedencias a
cidadáns que desexan realizar xestións de
dereito público ao máis puro estilo “cosa
nostra” e un longo etc que sorprende aos
cidadáns que non realizasen a día de hoxe
unha soa declaración ante estas atribucións
e a 66 anos da Declaración Universal dos
Dereitos Humanos, os dereitos en Galicia
con Rosa Quintana Carballo han volteado
en costa abaixo e continúan en franco retroceso
Di Pladesemapesga que Rosa Quintana
debe dar conta á sociedade galega sobre os casos 80 millóns desaparecidos do
Prestige que pertencían ás xentes da Mar
e baixo a súa tutela xudicial neste momento
encubrindo a súa Consellería aos seus responsables, barcos sen traballo, valaderos
pechados aos barcos galegos e as máis de
22.000 persoas que se quedaron sen traballo en todo Galicia, levando as investigacións até as súas últimas consecuencias
e reparando o dano ás vítimas, ademais de
pór en práctica políticas efectivas de atención e prevención dos dereitos sociais da
que é partícipe e que seguen padecendo.
Á contra a Sra. Rosa Quintana, mantén unha
media de máis de 400 eventos ou “chiringuitos” onde se prodiga entre aplausos
dos seus benefactores do diñeiro público
que se subtrae da fame infantil, emigrados,
300.000 parados, etc. Todos eles ciciendo
á sombra das miserias humanas sinquye a
oposición a pesar de cobrar un suplemento
por moción presentada fagan nada na súa
consecuencia.
Pladesemapesga lembra á Sra Rosa Quintana Carballo que somos parte da Organización Marítima Internacional (OMI) e
por iso está obrigado a respectar, aplicar
e promover as normativas asumidas como
EDITORIAL
Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa.
Registro
2012/016402
.
Nif: G-70321807, con más de
18.500 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos
en todos los sectores del Mar y la
Pesca, que comparten el interés y la
inquietud por el entorno del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia.
Cuya presencia en Internet queda
reflejada en:
www.pladesemapesga.com
y [email protected]
•
•
•
•
•
•
Presidente:
Miguel Delgado González.Vicepresidente y Tesorero:
Antón Salgado Clavo.Vocal asesor:
Esteban de Diego Muñiz, Coordinador y Asesor Especialista en rescate
Marítimo
La Plataforma Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia.... es una asociación, bajo el
amparo de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Española
y del Régimen Jurídico previsto en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
El ámbito de actuación de la Plataforma es Regional, Galicia, toda vez
que sus actuaciones se desarrollan
en las cuatro provincias, principalmente las que aportan territorios a
la Pesca y al Litoral Gallego:
Además, sus actividades de divulgación y sensibilización tienen un
mayor alcance a través de la web a
todo el territorio Nacional e Internacional.
Las posibilidades de colaborar con
la Plataforma son bien como Socio,
bien como Colaborador. Si deseas
recibir información de cualquiera
de esas opciones de participar o
cualquier otra información de la
entidad puedes enviarnos un correo
electrónico a:
Di Pladesemapesga que Rosa
Quintana debe dar conta á sociedade galega sobre os casos 80
millóns desaparecidos do Prestige
que pertencían ás xentes da Mar
e baixo a súa tutela xudicial neste
momento encubrindo a súa Consellería aos seus responsables
O bien escribirnos a:
C/ Juan Castro Mosquera, Nº 28 15.005 A
Coruña.
TIRADA: 27900 mil ejemplares
Distribución Nacional, Internacional y
correo electrónico que se centra en la
difusión del conocimiento marítimo
pesquero en todo el territorio Nacional.
! Descargala Gratis en nuestra Web !
facebook.com/pladesemapesga
twitter.com/Pladesemapesga
La huella cultural de la pesca en Galicia pervive en
Pladesemapesga como legado para universidades, periodistas, gobiernos, ecologistas, etc tc
Galicia cuenta con un amplio y variado patrimonio cultural rel- cultura de la pesca.
acionado con la pesca a lo largo de su litoral, idóneo para impulsar la diversificación social y económica de los municipios Como si estar cerca del agua fuera una necesidad, el único lude las provincias costeras de Lugo, Coruña y Pontevedra.
gar en el mundo donde vivir, las casas de piedra de los pescadores originarias en su mayoría del siglo XVIII se aprietan sobre
la orilla de las rías.
Así se refleja en la información publicada a lo largo de los últimos años en la Web de Pladesemapesga, editada por la Plata- La larga hilera de viejos barcos, rederas en los peiraos des
forma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de Galicia y en Asturias hasta la Guardia, sobre la costa, se han entrelazado
sus ediciones impresas que se pueden descargar de la Web.
amoríos, historias de Mar, marineros, aventureros, historias que
se escriben a fuego compartido con los de otros mares goberUnas publicaciones en la que se pone de manifiesto la apuesta nados por hombres de Mar de Galicia.
de la entidad asociativa por la diversificación del sector de la
pesca mediante la fusión de esta actividad tradicional con el Juntos muestran aventuras marineras en sus restaurantes, pinturismo, la puesta en valor de su cultura y la divulgación de torescas tabernas y tiendas de recuerdos, sin perder el espíritu
las formas de vida que han mantenido, generación tras gener- de la aldea marinera de años atrás, donde trabajar, sustentarse,
ación, los habitantes de estas zonas costeras de Galicia y olvida- protegerse y mirar al futuro en paz.
das por la Xunta de Galicia.
A lo largo de sus más de 50.000 artículos y páginas de la publicación hace un recorrido por los elementos que conforman el
patrimonio arquitectónico característico de los pueblos costeros del litoral gallego, en el que destacan construcciones típicas de estas zonas como los faros y las torres, un día soleado
rodeado de esa arquitectura y esos pintorescos hórreos, es muy
posible que la estampa se quede para siempre en la memoria
del observador.
En Pladesemapesga se hace también referencia a otras muchas
infraestructuras características de la costa como las lonjas, los
puertos pesqueros y los mercados de los diversos municipios
de cada una de estas provincias.
A estos enclaves se suman otros de carácter ambiental y arqueológico, muchos de ellos de excepcional valor geológico y
ecológico, así como una amplia y variada gastronomía, fiestas
populares y oficios y saberes tradicionales transmitidos de generación en generación.
La bajamar junto al cielo encapotado, violáceo, enfadado. Las
barcas lejanas encalladas en los puertos, los cabos viejos enre- www.pladesemapesga.com con una media de 300.000 accesos
dados de algas, los secretos del mar al descubierto, la ría des- a la Web se ha convertido en el referente para universidades,
nuda...
periodistas, gobiernos, ecologistas en temas de la Mar y Pesca
www.pladesemapesga.com sacude el alma del lector con la
Hace 10 años en diciembre de 2004, el tsunami del Océano
Índico se cobró la vida de más de 200 000 personas
Diez años después de que el peor desastre natural que se recuerda en el mundo azotase las costas del sur y sudeste de Asia,
los países de la región están mejor preparados para hacer frente a tragedias como el tsunami del Océano Índico, pero todavía hay margen de mejora, afirmó hoy la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
riesgo y la vulnerabilidad de los agricultores, pescadores y las
comunidades dependientes de los bosques, y considerar otras
amenazas como la degradación de los ecosistemas marinos y
del medio ambiente. Se requiere transferir el conocimiento y la
tecnología sobre la reducción del riesgo a nivel local para empoderar a las personas más vulnerables y en mayor riesgo.
En diciembre de 2004, el tsunami se cobró la vida de más de
200 000 personas y destrozó los medios de subsistencia de alrededor de 1,4 millones de sobrevivientes, al dañar o destruir
campos, estanques de peces, barcos, artes de pesca y ganado
de los que dependían en su totalidad los sistemas de producción alimentaria.
Muchas lecciones aprendidas
Antes del tsunami, las actuaciones de los países eran más reactivas que proactivas, enfocadas en el ahorro de vidas humanas
y luego en la recuperación. Desde entonces, se ha producido
un cambio de paradigma hacia dar igual importancia a la reducción anticipada del riesgo de peligros múltiples y la prevenEn muchos casos, enteras comunidades pesqueras fueron ción y mitigación de desastres naturales
destruidas –al igual que la agricultura costera- cuando las poderosas olas del tsunami aplastaron barcos de pesca e incluso Los sistemas de alerta temprana ante desastres y las rutas de
arrojaron grandes buques arrastreros al interior, para dejarles evacuación para tsunamis bien señaladas existen ahora en aldonde una vez pastaban los animales y donde se cultivaban gunos países, como Tailandia, que, después del tsunami, estabarroz y hortalizas .
leció el Departamento Nacional de Prevención y Mitigación de
Desastres.
“Una década más tarde, mientras que los eventos que conmemoran el aniversario del tsunami recuerdan la tragedia humana, “Está claro que muchos países de la región están ahora mejor
la FAO examina las lecciones aprendidas en la mitigación de preparados para reducir los riesgos y mitigar los daños de dedaños a los medios de vida agrícolas, la seguridad alimentaria sastres naturales como tsunamis y tifones y proteger sus sistey la nutrición provocados por este tipo de eventos naturales y mas agrícolas y alimentarios”, explicó Konuma. “El ejemplo más
climáticos”, señaló Hiroyuki Konuma, Director General Adjunto reciente es el tifón Hagupit, que azotó Filipinas a principios de
de la FAO y Representante regional para Asia y el Pacífico.
este mes, donde los primeros avisos de las autoridades a agricultores y pescadores para tomar acciones preventivas con“Lo que nosotros y nuestros países miembros –añadió- hemos tribuyeron a asegurar que el daño haya sido mucho menos
aprendido y lo que vemos realizado, es impresionante, pero to- grave que un año antes, cuando el tifón Haiyan arrasó el centro
davía hay mucho que se puede y se debe hacer para prevenir y del país”.
mitigar los desastres”.
Otros países en la región de la ASEAN han tomado medidas soLa región de Asia y el Pacífico, la más vulnerable a los desastres bre reducción y mitigación del riesgo de desastres. En la capital
naturales y climáticos
camboyana, Phnom Penh, se han construido diques de protección contra las crecidas y existe un sistema nacional de alerta
Durante el período de diez años entre 2003 y 2013, unos 200 temprana para inundaciones. En 2010, el Primer Ministro de la
millones de personas en Asia y el Pacífico se vieron afectados República Democrática Popular Lao emitió un Decreto sobre la
cada año por desastres naturales que van desde el tsunami de Estrategia Nacional de Cambio Climático. En Viet Nam, ha sido
2004 a ciclones, inundaciones y tifones. En aproximadamente aprobada una ley de Prevención y Control de Desastres Natel mismo período (2001-2010), el costo de estos desastres para urales y en 2007 se desarrolló una estrategia nacional para la
la región tuvo un promedio de 34 000 millones de dólares EEUU prevención, respuesta y mitigación de desastres naturales.
al año.
Respuestas de la FAO
Mientras que algunos de los países miembros más afectados
por el tsunami del Océano Índico están ahora mejor prepara- Al igual que otras organizaciones, la FAO no tardó en responddos ante los desastres y en mejor posición para responder, un er a las necesidades de los países afectados tras el tsunami de
reciente taller patrocinado por la FAO con los miembros de la 2004. Gracias a la generosa contribución de sus socios, la FAO
Asociación de naciones del Sudeste asiático (ASEAN) puso de puso en marcha un amplio programa de respuesta de emergenrelieve las acciones adicionales que se necesitan para aumen- cia y recuperación para apoyar a los gobiernos de Indonesia, Sri
tar aún más la resiliencia ante los desastres .
Lanka, Tailandia, Maldivas, Myanmar, Seychelles y Somalia.
El taller concluyó que los efectos del rápido crecimiento demográfico y la urbanización, junto con una base de recursos
naturales erosionada y el cambio climático, implican que los
eventos provocados por el clima plantean el mayor riesgo para
la región de la ASEAN.
La experiencia técnica de la FAO se centró en la protección, restauración y mejora de los medios de subsistencia agrícolas y
pesqueros de las comunidades costeras afectadas. Este apoyo
estuvo dirigido principalmente a remplazar los activos perdidos y, al mismo tiempo, promover el uso racional de los recursos naturales, ayudando a evitar la restauración de la capacidad
Entre sus recomendaciones, el taller realizó un llamamiento de pesca excesiva antes del tsunami en Aceh (Indonesia) y en
para una mayor participación de todos los sectores afectados: Sri Lanka, y con ello un mayor agotamiento de las poblaciones
agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura -sec- de peces.
tores productivos especialmente críticos en las que el progreso
debe ser firme- en la construcción de procesos de políticas na- En las Maldivas, la FAO trabajó con las autoridades locales para
cionales y regionales proactivos para la reducción y gestión de ayudar a los isleños a recuperar los suelos contaminados con
los riesgos de desastre. También se señaló que es necesario un agua salada, que mató a muchos árboles frutales. Aunque esclaro compromiso financiero para promover el desarrollo de taban todavía disponibles peces y cocos, esta pérdida de fruta
capacidad en los organismos competentes de los distintos sec- suponía una grave amenaza para la nutrición.
tores.
La FAO, junto con sus socios, ayudó a los pescadores y los agUna prioridad debe ser mejorar el desglose de datos sobre los ricultores a reconstruir sus medios de vida para hacerlos mejor
sectores y medios de vida afectados y mejores evaluaciones y que antes, fortaleciendo a la vez su resiliencia y las economías
monitoreo de riesgos. El taller también instó a los países a ir locales.
más allá de los peligros naturales al abordar la exposición al
Mientras el Ministro Soria (PP) le regala miles de euros la Fiscalía española denuncia a
los promotores del almacén submarino de gas Castor.
La Fiscalía de Castellón ha presentado este martes una denuncia por la puesta en funcionamiento del depósito subterráneo Los motivos de la prisa de Soria;
de gas Castor, situado frente a las costas catalanas y valencianas en el mar Mediterráneo.
Soria ficharía por Repsol cuando dejase de ser ministro, según
‘porra’ de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético
La denuncia acusa al anterior equipo directivo del Ministerio de El Ministro Soria nombrado empleado del año por Repsol... ¿ A
Industria y de Medio Ambiente de prevaricación medioambi- que va estando más claro ?
ental, según fuentes de la propia Fiscalía.
Es conocida la batalla que el presidente de Canarias, Paulino
Según explica hoy el diario El País, la denuncia “es el resultado Rivero, mantiene desde hace meses con el ministro de Indusde la investigación que la Fiscalía de Castellón abrió de oficio tria, José Manuel Soria, a cuenta de los sondeos petrolíferos de
el 3 de octubre de 2013, justo una semana después de que el Repsol en aguas próximas al archipiélago. Los cabildos de LanMinisterio de Industria, Energía y Turismo ordenara el cese de la zarote y Fuerteventura se resisten también a las exploraciones.
actividad de la plataforma tras haberse detectado más de 200
microseísmos”.
Desde su etapa como vicepresidente del Gobierno canario, Soria se había mostrado favorable a las prospecciones en busca de
Los terremotos, provocados por las inyecciones de gas, se petróleo y gas por parte de Repsol, por lo que pueden suponer
sucedieron los días posteriores “hasta registrarse 512, 15 de el- de “diversificación de la economía de Canarias”.
los percibidos por la población”.
Ahora desde el Ejecutivo central, José Manuel Soria es uno de
El Gobierno aprobó el pasado mes de octubre indemnizar con los mayores defensores del proyecto. Ha llegado a afirmar que
1.350 millones de euros a la constructora ACS, propietaria del “no hay ni un solo argumento” para oponerse al estudio de imalmacén submarino, tras suspenderse la actividad por los más pacto ambiental de los sondeos petrolíferos autorizados por el
de 500 seísmos que llegaron a provocar sus trabajos.
Gobierno a Repsol en Canarias.
Los
temblores, que
llegaron
a
superar los
cuatro grados de magnitud, causaron
pavor
entre los vecinos afectados que se
movilizaron
para exigir el
cierre de Castor.
El
proyecto se había
aprobado
en mayo de
2008 con el
objetivo de
conver tir lo
en un depósito estratégico, pensado
para almacenar una cantidad
de
gas natural
equivalente
al consumo
total de España durante 17 días.
Pues bien. Según le explican a El Chivato, esta defensa a ultraDe esta forma, España podía conservar una reserva de gas en nza de los planes de la compañía que preside Antonio Brufau
caso de interrupciones de suministro o aumento del consumo. ha llevado a las autoridades de las islas, y sobre todo a Paulino
Rivero, a otorgar al ministro la denominación de “empleado del
El Parlamento catalán, por su parte, aprobó el pasado viernes año de Repsol”.
llevar la indemnización aprobada por el Gobierno al Tribunal
Constitucional.
Jose Manuel Soria hijo predilecto de Repsol,Telde - YouTube
Soria tiene prisa en indemnizar a Florentino Pérez y su máquina www.youtube.com/watch?v=ZB57ZoynlLY
de terremotos Castor, pero con el dinero de los españoles....Que
quede claro.
11 de jun. de 2014 - Subido por Carlos Carreño
El municipio de Telde dando su parecer al nombramiento de
Para el Gobierno “no hay otra opción” que pagar. Pero el Su- Soria como hijo predilecto(?)
premo excluyó la indemnización en caso de negligencia grave.
Hay en juego 1.400 millones. Un estudio internacional establece un nexo directo entre las inyecciones de gas y los seísmos
de 2013.
Denuncian a Sasemar por dejadez de funciones con resultado de ocho bebés y 12 adultos muertos
Pladesemapesga pide al Gobierno de Rajoy el cese FULMINANTE de Luis no pueden equivocarse ? en base a ello debería hacerse una
Pedrosa y Rodríguez Valero como máximos responsables de los sucesos de profunda investigación y depurar responsables, no estamos
Boiro (3 fallecidos) y del estrecho (8 bebes y 12 adultos).
hablando de malversar dinero público, si no, de atentar contra
la vida de las gentes en la Mar, ya bien por incapacidad, por
A los 3 náufragos de Galicia bajo presuntas irregularidades manifiestas de dejadez o por reiterado incumplimiento de las normativas de
los responsables políticos se vienen a sumar las denuncias del colectivo la OMI sobre Salvamento Marítimo
Caminando Fronteras, quien afirma que tras llamar a Salvamento marítimo
tardó en llegar a la zona más de 2 horas dando la vuelta sin recoger a los
bebes y náufragos que se estaban ahogando.
Pladesemapesga ya denunció en su momento que el Sr Valero mientras se buscaban náufragos en la costa asturiana se
entretenía en escanciar varias botellas de sidra a cargo de lo
público en las instalaciones del centro Jovellanos de Asturias.
Rosa Quintana unida a Operación
Zeta polas subvencións de cartos
públicos a través de Hostelería.
A Confederación de Empresarios de Hostalaría de Galicia recibíu o
ano pasado máis de 35.300 euros e Rosa Quintana xa lle tiña pre“Si Salvamento Marítimo hubiese activado todos sus medios, parada outra partida de 48.400 euros para supostamente promover
o emprego dos productos da pesca e acuicultura e impulsar o seu
no habrían muerto en el Estrecho”.
consumo e polo que xa Carlos Negreira tiña ofertado 77.400 do Con“Salvamento Marítimo ha tardado más de 40 minutos en movi- cello de A Coruña a Fundación Fremss “un chiringuito formado seu
lizar la embarcación cuando habíamos avisado de que la barca padroado polos mismos altos cargos do PP” para os mesmos fins altruistas e de formación.
se estaba hundiendo”
Dicho esto colectivo Caminando Fronteras denuncia;
Mientras Sasemar niega esta acusación y asegura que solo tardaron diez minutos en movilizar la Salvamar y acudir en auxilio AGE ao igual que Pladesemapesga consideran que a conselleira de
Medio Rural e Mar, Rosa Quintana, debe dar explicacións sobre a ende la barcaza
trega de cartos públicos dos galegos, a CEHOSGA cuio ex presidente,
Héctor Cañete, é un dos imputados na trama corrupta coñecida como
Operación ZETA por fraude de subvencións, malversación e falsificación documental.
Unahas tramas de corrupción que cada día que pasa ciñen mais o cinturon ao Partido Popular de Núñez feijóo cercado polas súas propias
incapacidades para poñer coto aos amigos do alleo dentro da Xunta
de Galicia.
Pladesemapesga ven poñendo nome e apelidos a toda esta pantomima de facerse cos cartos de todos os galegos de forma cando menos
pouco axeitada aos servidores que dicen ser do público.
Sra Rosa Quintana, xa é hora de poñer fin ao seu mandato de forma
“caciquil” oscurantista e baixo a creencia de que a Cosellería e seu
cortello particular, pois os mais desfavorecidos asi o reclaman, e seu
direito que se ten que antepoñer as intencións de ir a igresa a pedir
perdón polos pecados.
Pero la activista, va más allá y acusa a Sasemar, de llegar a la
zona donde se estaban ahogando los bebes y náufragos y “ No é de recibo que teñamos nenos e neas que pasan fame, mentres
dieron la vuelta sin hacer nada “ porque según afirman habían os seus direitos e seus cartos navegan baixo a impunidade nos modos e formas de gobernar o PP a Xunta de Galicia.
visto tres patrulleras marroquíes por la zona.
Ante la dejadez de Sasemar la Guardia costera marroquí ha lo- Mais en;
calizado nueve cuerpos sin vida y ha rescatado a 21. Según
la organización, hay un total de 12 adultos fallecidos y ocho http://pladesemapesga.com/modules.php?op=modload&name=Ne
ws&file=article&sid=50370
bebés.
Os secretarios Jorge Atán Castro, Francisco José Vidal Pardo, Alfonso
Magariños e Isabel Conchado, están baixo a sospecha de irregularidades nestes momentos sen aclarar, e todas elas relacionadas cos
cartos que nos pertenecen a todos os galegos/as, polo que compre unha explicación pública urxente e no seu caso DIMITA, e unha
boa oportunidade para sair con dignidade da institución pública de
“Han estado dos horas a la deriva. Dos horas... Y en Sasemar Medio Rural e do Mar, deixando no olvido aquelas afirmacións das
sabían perfectamente dónde estaban, al serle notificado por mariscadoras de apé no Foro da Estrada que a catalogaban como a
la activista, era una barca a motor, una barca grande con 30 muller mais MISERABLE que pasou pola Xunta de Galicia.
personas. No era difícil encontrarlos en el Estrecho”.
http://www.elmundofinanciero.com/noticia/35528/Sociedad/DeLa Plataforma en Defensa del Sector Marítimo pesquero de nuncian-un-entramado-societario-en-Melilla-creado-por-los-hermaGalicia estudia trasladar a la Fiscalía los sucesos de Boiro y el nos-Atan-Castro-la-Xunta-y-la-empresa-Coremain.html
Estrecho por atisbos de presunto delito penal cometido por
Enlace á resolución do convenio para que poidan velo os incrédulos:
Sasemar.
http://www.xunta.es/dog/Publicados/2014/20141031/AnunNo hay uno solo suceso donde actúen los responsables de cioG0165-231014-0001_gl.html
Salvamento marítimo que no surjan las discrepancias sobre el
modo y las formas de actuar del ente de FOMENTO, ¿Todos
“Pensamos que Salvamento Marítimo de Tarifa no ha sido diligente. Llevábamos avisando desde hace dos años: si se gestiona el Estrecho como las vallas, puede ser una tragedia. Y aquí
tenemos la tragedia”, dice Helena Maleno, portavoz del grupo
Caminando Fronteras.
Rusia libera el
barco Arctic Sunrise
después
de más de diez
meses retenido
por su actividad contra las
prospecciones
en el Ártico
El barco Arctic Sunrise sale de Rusia dirige ahora a Ámsterdam, donde se reparará
después de más de diez meses retenido para que pueda volver a proteger el Ártico de
las compañías petroleras como Shell y Gazprom”.
El rompehielos permanecía en el puerto de Murmansk desde que 28 activistas y dos periodistas Se espera que el Arctic Sunrise llegue a Ámfueran detenidos el 19 de septiembre de 2013 sterdam en los próximos días, donde activistas de Greenpeace y simpatizantes, junto con
Más de 300 días después de haber sido abordado de los 30 del Ártico, darán la bienvenida al barforma ilegal tras una protesta pacífica contra la ex- co. Después entrará en un astillero para que
tracción de petróleo en el Ártico, el barco de Green- se realice una evaluación exhaustiva de su espeace, Arctic Sunrise, finalmente ha salido de Mur- tado y se realicen las reparaciones necesarias.
mansk (Rusia) camino al puerto de Ámsterdam.**
“El abordaje ilegal y detención del Arctic Sunrise,
El rompehielos ha estado custodiado desde así como la investigación en curso sobre la protesque detuvieron a los 28 activistas y dos peri- ta de los 30 del Ártico fue un intento de intimidar y
odistas que les acompañaban el 19 de septi- reprimir el debate acerca de la extracción de petróembre de 2013, liberados tres meses más tarde. leo en ese valioso y frágil entorno. Sin embargo,
esto nos ha hecho más fuertes”, añade Oulahsen,
El 6 de junio de 2014, el Comité de Investigación que fue una de las 30 personas detenidas en Rusia.
de Rusia informó a Greenpeace Internacional
de que anulaba la detención del Arctic Sunrise. “Millones de personas se manifestaron contra el
encarcelamiento ilegal de los 30 activistas. Estos
La
tripulación
mismos
milde Greenpeace,
lones de persoliderada por el
nas conocen el
capitán Daniel
calentamiento
Rizzotti,
recuglobal del planperó el acceso
eta y que el hieal Arctic Sunrise
lo del Ártico se
el 27 de junio,
está derritieny debido a los
do, de manera
desperfectos suque seguirán
fridos, la tripuoponiénlación tuvo que trabajar tres semanas para que dose pacíficamente en contra de la búsqueel barco estuviera en condiciones para navegar. da desenfrenada de petróleo tanto en el Ártico y Rusia como en el resto del mundo”.
“Cuando el capitán y la tripulación pudieron acceder al Arctic Sunrise, lo encontraron en muy El Comité de Investigación de Rusia, informó remal estado: sin mantenimiento durante diez me- cientemente a Greenpeace de que había ampliases y con los equipos de navegación, de comu- do su investigación sobre el caso de los 30 del Árnicación de la nave y los sistemas de seguridad tico hasta el 24 de septiembre 2014, a pesar que la
destruidos o robados”, afirma la responsable de causa penal contra los activistas se ha archivado.
la campaña por el Ártico de Greenpeace Internacional, Faiza Oulahsen. “El Arctic Sunrise se
La DGM, Sasemar y la Xunta de Galicia, promocionan una verdadera y presunta
ESTAFA amparándose en la vida de los hombres de la Mar.
Pesquero “ Venturer “ Otra vez los chalecos, radiobalizas, app gratis y circulares anulando los botes salvavidas.
Si promocionan app gratis para la náutica, por que regalan
dinero público para chalecos salvavidas con radiobalizas
que entran en clara contradicción de las comunicaciones de
la OMI....Una verguenza, la Fiscalía de oficio debería investigar a los empresarios promotores de los artilugios y la colaboración institucional convirtiendo en trajes a rayas para
los iluminados inventores de app,s y chalecos salvavidas.
Foto; Un claro ejemplo de la conculcación de todas las normativas marítimas y éticas del Gobierno de Galicia (PP).
El narcotraficante Marcial Dourado, junto al Presidente Gallego Núñez Feijóo, navegando sin chalecos salvavidas, sin
app,s, y sin que las autoridades les procesen por infringir varias
normativas de navegación....Más claro, agua y en botella..
El
“Venturer”,
es
un
pesquero de pabellón británico y base en Vigo
Un marinero de Cangas falleció el pasado lunes tras caer
al agua cuando faenaba en aguas de Malvinas a bordo del
arrastrero vigués “Venturer”, propiedad de la
pesquera Pescapuerta,
aunque operado por la
sociedad Petrel Fishing.
El suceso se produjo el
pasado lunes 28 cuando un golpe de mar,
en unas complicadas
condiciones meteorológicas en el Atlántico
Sur, provocó la caída
del hombre al agua.
De inmediato se inició
su búsqueda por parte
de ocho barcos pesqueros que estaban faenando en la zona, entre ellos
los cuatro de la misma
empresa
armadora,
según fuentes oficiosas.
Se movilizaron los servicios de salvamento de Malvinas y un avión de la fuerza aérea
británica, que finalmente fue el que localizó al tripulante en
el agua y logró rescatarlo todavía con vida aunque con un
pulso muy débil y con una hipotermia severa y trasladarlo
a un hospital, donde falleció al poco tiempo de su ingreso.
Pladesemapesga, al amparo del Ordenamiento Jurídico y por tratarse de un accidente muy grave con resultado de muerte, entiende que España “ tiene intereses de consideración “ al estar enrolados tripulantes
españoles y tiene la obligación de investigar lo acontecido
en este luctuoso episodio de un nuevo “ hombre al agua “.
Nadie ha explicado o aclarado si el tripulante del
“ Venturer “ llevaba puesto el chaleco salvavidas y como fue localizado por el avión británico.
Se desconoce la hora en que se produjo la caída y el tiempo que permaneció en el agua.
En aras a valorar la eficacia de los chalecos salvavidas con
Radio Baliza Personal y los equipos receptores instalados
en los puentes de gobierno de los pesqueros que partic-
iparon en el rastreo de la zona, esta Plataforma requiere “
sin demora “ una explicación oficial del Ministerio de Fomento, Director General de la Marina Mercante, Director
de Sasemar y Conselleira de Pesca de la Xunta de Gaicia.
Un reciente Informe Técnico de la Comisión de Investigación
de Siniestros Marítimos del Ministerio de Fomento sobre “
hombre al agua “ del pesquero español “ Punta los Pilis “ deja
bien claro que la aplicación del Real Decreto 543/2007 sobre
Trabajos en Cubierta, respecto a la utilización del chaleco salvavidas, está sujeto al criterio del mando del buque pesquero.
Sin embargo en las Recomendaciones sobre Seguridad la Comisión de Investigación “ insta “ a la Dirección General de la Marina Mercante a que promueva la
modificación del citado Real Decreto para que el chaleco salvavidas se utlizado de forma obligatoria “ en todo
momento “ para las personas que trabajen en cubierta.
El Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema
Mundial de Socorro, integrados en Pladesemapesga, vuelve
a mostrar su disconformidad con la avalancha de publicidad institucional
que postula la utilización de chalecos salvavidas de
última generación,
cuando una vez
más se demuestra
que su uso “ no es
obligatorio “ ante
la
autocomplacencia del Ministerio de Fomento
y Xunta de Galicia.
Salvamento Marítimo presenta una
App móvil gratuita para la seguridad de los navegantes “ Una total
ebrración institucional y un verdadero ATENTADO
a las normativas internacionales y nacionales de la OMI.
Inditex financia el diseño de un sistema de seguridad
para
los
marineros
de
bajura.
El sistema Safe to Sea (S2S), diseñado por la empresa gallega Scio IT gracias a la financiación de Inditex -que aportó
un millón de euros-, pretende beneficiar a unas 4.000 embarcaciones de bajura gallegas y a unos 8.000 marineros.
Durante la presentación de los nuevos equipos -a la que asistieron el presidente de Inditex, Pablo Isla, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
varios conselleiros y los alcaldes de A Coruña y Arteixo-, el consejero delegado de Scio IT, Jaime Casals, todo ello para hacerse con fondos europeos.
El equipo completo para dos marineros tiene un coste medio de unos
3.300 euros, pero en estos momentos Inditex subvenciona el 20 por
ciento, y la Xunta otro 60%, procedente de fondos europeos......Cuando
en internet los puedes comprar por 100 o 200 euros.....Ver: https://
www.youtube.com/watch?v=by9fZHc87-Y ver también;
http://www.abc.es/vela/reportaje/la-vida-por-un-punado-de-percebes/
Sasemar no tiene para “pipas” y despilfarra lo público en Aviles y Sidra para el Sr Valero
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, ha participado este sábado Referencias
Europa
Press
en el festival AUfemar 2014 de Avilés, realizando un ejercicio El Sr Valero y SR Pedrosa y Carmen Libreros al objeto de que
de evacuación mediante un helicóptero en la Ría de Avilés. el Sr Löpez Soors no “CANTE” en el juicio del Prestige admite
como normal la extorsión del mismo y del dinero público;
Foto; El SR Valero y el Capitán Marítimo junto a otros altos cargos en Asturias celebrando “no sabemos bién qué” h t t p : / / w w w . p l a d e s e m a p e s g a . c o m /
con cargo al dinero público de todos los ciudadanos, d e s c a r g a s / c a r t a - l o p e z - s o r s . p d f
cuando llevan a la quiebra a Sasemar y atienden la extorsión del Sr López Sors exigiendo dinero que pertenece a Pladesemapesga acusa a Juan Luis Pedrosa y
todos los ciudadanos en clara PREVARICAIÖN ADMINIS- Rodríguez Valero de provocar la quiebra de Sasemar
TRATIVA, sin que la Sra Carmen Libreros diga ni “MÜ”, convirtiéndose en colaboradora de presuntos delitos penales... Denuncian un agujero de más de 35,5 millones de euros
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
A las 13.00 horas participaron en el simulacro el Helimer 211, Galicia estudia presentar denuncia penal o querella criminal
con base en Gijón, el buque remolcador ‘Alonso de Chaves’ y contra los responsables de la posible quiebra económica de
SASEMAR que se desmorona como la Torre de Babel provocando en un futuro inmediato un ERE
encubierto con miles de despidos a nivel nacional y la total privatización de todos sus servicios,
20 Centros Coordinadores de Salvamento que
dejaran totalmente abandonada la cobertura
de la franja litoral y de la zona SAR (search and
rescue= búqueda y rescate) marítima española.
Según informes que obran en la Mesa del Sr
Rafael Rodríguez Valero (Director de la DGMM)
a los que ha tenido acceso Pladesemapesga,
la entidad de Salvamento Marítimo en riesgo
inminente de desaparición por el ENORME
AGUJERO ECONÖMICO en su balance de cuentas que propiciara su desmoronamiento siguiendo las directrices de los centros de vigilancia marítima (abertis retevision) del litoral
español muchos de ellos ya cerrados a lo que
hay que sumar un “agujero previsto de más
de 35,5 millones de euros” solo en el 2013.
la patrullera de la Guardia Civil ‘Río Nalón’. En este ejercicio,
coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo (CCS) en Gijón, se ha simulado el rescate de dos heridos mediante helicóptero, uno de ellos en camilla a bordo del
‘Alonso de Chaves’ y el otro en la patrullera de la Guardia Civil.
Asimismo, desde este viernes los asistentes a AUfemar
2014 han tenido la oportunidad de visitar el remolcador
‘Alonso de Chaves’ y la ‘Salvamar Rígel’, en una jornada de
puertas abiertas. La ‘Salvamar Rígel’ es una embarcación de
actuación inmediata que por su versatilidad, bajo calado y
alta velocidad, puede dar respuesta a emergencias e incidencias en la mar, tales como: remolques, asistencias técnicas, rescate de personas, recogida de objetos peligrosos
para la navegación o transporte de personal especializado.
Por otro lado, el ‘Alonso de Chaves’, de 63 metros de eslora, es uno de los diez remolcadores con los que cuenta
Salvamento Marítimo. Por sus prestaciones asegura la posibilidad de dar remolque a grandes buques y tiene capacidad operativa para intervenir en grandes siniestros.
Pladesemapesga, presentó (2002) una iniciativa
en previsión de estos acontecimientos en/al Ministerio de Fomento, que significaría un ahorro de
costos muy significativo y que fue obviado y rechazado por el entonces Director General de la Marina Mercante, José Luis López-Sors en el que se advertía de la necesidad de “tomar cartas” en los exagerados costes de Sasemar.
Sasemar, si no reduce significativamente sus gastos en los
“chiringuitos” o contempla un modo de conseguir ingresos
adicionales en los“chiringuitos”por la actividad que desarrolla, está endeudándose de forma creciente y que ya tiene comprometida la viabilidad de la entidad con la necesidad de una
aportación patrimonial del Estado adicional muy significativa con el dinero de todos los contribuyentes para garantizar
dicha viabilidad, que tendremos que pagar los ciudadanos.
Según el informe al que ha tenido acceso la Plataforma en
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia verificado y
en la mesa del Sr Rafael Valero el endeudamiento desmesurado y creciente compromete la viabilidad de la entidad y la
necesidad de inyectar más dinero público a través de una
aportación patrimonial del Estado adicional muy significativa (varios millones de euros) para garantizar dicha viabilidad.
Las dificultades económicas provocadas por los
actuales gestores de Salvamento Marítimo vienen
siendo denunciadas por Pladesemapesga sin que
se tengan en cuenta y como respuesta se propicia
un mayor agujero de dificultades económico financieras en SASEMAR sin recortarse ni un ápice en
los “chiringuitos” derivados de las actividades que
nada tienen que ver con el rescate de náufragos.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2012 muestra que los únicos ingresos de explotación que
genera SASEMAR son de aproximadamente, 4 millones de euros frente a unos gastos de explotación
de, aproximadamente, 160 millones (gastos de
personal, 57 millones de euros; aprovisionamientos y otros gastos de 69; y amortizaciones, 34 millones). BEllo implica una absoluta dependencia
de la subvención que recibe del Estado, la cual ha
disminuido significativamente en los últimos años
poniendo en grave peligro a las gentes de la Mar.
Los presupuestos de 2013 según el informe del
Sr Rafael Valero, prevén pérdidas de 35,5 millones de euros. De ahí lo necesario de INTERVENIR la entidad a través del Plan de Salvamento
en 2013, teniendo en cuenta la difícil situación
financiera en que se encuentra SASEMAR y que
no tiene ingresos significativos distintos de la
subvención estatal, y que va a conducir necesariamente a un ERE encubierto con miles de personas a las filas del INEM, privatizaciones y otras
lindezas para lograr su exterminio como ente
público. Pladesemapesga denuncia que “solo en
el Centro Jovellanos” y en el 2010 se desarrollaron 551 cursos con cargo al dinero público con
resultados que desde la Plataforma ponemos en
serias dudas su eficacia o validez dados los resultados de los incidentes donde nada se aplica
de lo que se debería aprender en dicho centro.
Pero la mayor parte del despilfarro del dinero
público se canaliza a través de “chiringuitos con
claro marcaje político” jornadas y ejercicios de
Salvamento Marítimo con gran asistencia de
público y partidarios con afines políticos, sirva de
ejemplo, las jornadas marítimas y de seguridad
de Morro Jable 22 junio de 2012, OPERACIÓN
AÉREA OSCARMED 2013 26 junio de 2013, entre
otras muchas que se pondrán a disposición de
las autoridades competentes y de fácil acceso a
través de Internet, donde los únicos logros palpables, son buenas comilonas, hoteles de lujo
para amigos y familiares, desplazamientos y primera fila de observación del despilfarro público
y como estocada, esta misma plataforma con
más de 22 mil socios del sector, ni una sola vez, a
sido invitada a un solo evento de interés marítimo-pesquero, por lo que sobran las palabras.
La denuncia será dirigida contra el máximo responsable, Juan Luis Pedrosa, director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), el Sr Rafael Rodríguez Valero y contra
los responsables que intervinieron en la gestión
de la entidad pública y en lo que consideramos,
“la mayor y presunta prevaricación de la historia
de Salvamento Marítimo”, inclusive financiando
las dietas y tropelías de López Sors ex director del
ente, como imputado en la Causa del Prestige, tal
y como recoge la carta remitida por el mismo Sr
Sors al Sr. Catala, Secretario de Estado en Fomento,
en la que afirma y exige dinero público para poder seguir “siendo manipulado por la clase política
del Gobierno”..Y que Sasemar ya viene financiando y liquidando sus gastos según la misiva y que,
según se desprende de la misma le parece poco
dinero al Sr López Sors…..por lo que pide más si
desea el gobierno que siga al servicio de la clase
política del PP… Preguntamos ¿ A cuantos imputados en delitos penales financia SASEMAR…
..?,para obtener su obediencia….política y jurídica en la presunta manipulación de sus gestión.
La carta remitida por el ex Director de la Marina
Mercante, que llega a nuestras manos, se constata
como Sasemar utiliza el dinero público para (comprar silencios y acallar en sede judicial hechos de
gravedad, es el caso del Petrolero Prestige) perjudicando a las gentes trabajadoras de los servicios
de rescate y salvamento y les acusa, el Sr. Sors con
sus peticiones de presunta coacción, apropiación
indebida, administración fraudulenta o desleal y
maquinación para alterar el precio de las cosas.
Así lo ha manifestado el Sr Delgado, Presidente
de Pladesemapesga ante el cúmulo de hechos
presuntamente irregulares en lo que afirman
desde la plataforma, la interposición de posible
denuncia o querella que responde a una “batalla” por la justicia y la regeneración democrática
dentro de los entes de Fomento, DGMM y Sasemar y contra la “impunidad” a la hora de salvar la
vida de las gentes de la Mar y la continuada manipulación de las normativas de la OMI en beneficio propio….Ya que si Sasemar va bien “siguen
cobrando y presuntamente malversando” y si
va mal “pagamos todos los contribuyentes”…
En cuanto a las personas físicas denunciadas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y cuantas personas pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen,
por los presuntos delitos societario y administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil e imprudencia
grave en el control de las sociedades, también
tendrá algo que decir, así hacen hincapié en.
Es evidente la responsabilidad de los denunciados por imprudencia grave en el control de
las sociedades, entendiéndose por sociedades
según el artículo 297 del Código Penal, toda Cooperativa, Entes Dependientes del Gobierno y
Sus Ministerios, Fundaciones, Sociedades, Mercantiles o cualquier otra entidad de análoga naturaleza, que para el cumplimiento de sus fines
participe de manera permanente en actividades
del mercado bajo fondos de dinero público.” De
conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y ss. del
C.P. – y en concordancia con lo establecido en el art. 31
del mismo cuerpo legal- los denunciados son también
responsables civiles del daño o perjuicio patrimonial
causado a los ciudadanos lo que, por su difícil cuantificación y aún más difícil satisfacción, ciframos por ahora en el valor testimonial de un euro (1,00€) + un presunto agujero de 35,5 millones de euros solo en 2013.
El deporte estival congrega a 5.000 personas en las playas de Cartagena
Dinamizar el litoral cartagenero ha sido el objetivo de las múltiples actividades deportivas organizadas en las playas,
entre ellas, las clases de aeróbic que finalizan este sábado, y que organizadas por las Concejalías de Deportes y Turismo, han estado respaldadas a diario por un importante número de seguidores
Deporte, sol y playa. Un cocktail perfecto que ha tenido una
buena acogida entre los bañistas de todo el litoral cartagenero, quienes no han querido dejar pasar la oportunidad que
les ha brindado este verano de practicar aeróbic, y de manera
gratuita, en doce puntos de la costa de Cartagena: Playa Honda, Isla Plana, Cala Cortina, La Azohia, Manga Surf La Manga
del Mar Menor, Los Nietos, Mar de Cristal, Mar Mayor La Graciosa, Los Urrutias, Playa Paraíso, Cala Reona, Islas Menores,
Las Sirenas en La Manga, y Playa Levante en Cabo de Palos.
Y es que, según ha manifestado el concejal de Deportes, Diego Ortega, casi 5.000 personas han disfrutado de esta actividad que se ha venido desarrollando durante siete semanas,
así como de otras disciplinas deportivas que se integran en el
programa estival, Deporte en la arena.
Bien por la mañana o por la tarde dependiendo de la zona, a
esta práctica deportiva se han sumado cada día decenas de
personas, si bien además de fomentar un estilo de vida saludable, ha servido para echar unas risas entre amigos.
Esta estampa veraniega, que llevaba seis años sin darse en el
litoral, se volvió a repetir un día más en la tarde de ayer, miércoles 21 de agosto, en la playa de La Azohia.
Al ritmo del zumba, una de las disciplinas fitness que cuenta
con más adeptos en la actualidad, pequeños y mayores trataban de seguir los movimientos de la monitora.
Tras la relajación que ponía fin a casi una hora de baile, llegó
el turno del merecido chapuzón, la mejor forma de combatir
las altas temperaturas.
Los bañistas de Cala Cortina fueron los primeros en practicar
estas clases de aeróbic gratuitas el martes 9 de julio, mientras
que los veraneantes de Playa Paraíso, Playa de las Sirenas y
Playa Levante serán los últimos en disfrutar de la misma el
próximo sábado 24 de agosto, día en el que esta actividad
llegará a su fin.
Después de seis años, el aeróbic regresaba a las
playas de Cartagena con la misión de dinamizar
el litoral y ofrecer un nuevo y atractivo aliciente
para visitarlo, al tiempo que se fomenta un estilo de visa saludable, en palabras del concejal.
Organizada conjuntamente por las Concejalías de Deportes y
Turismo, y en La Manga con la colaboración de la Asociación
Deportiva La Manga, en la actualidad se encuentra en la fase
de valoración para analizar su desarrollo y poder encontrar
puntos de mejora para futuras ediciones, ha subrayado Ortega, quien ha añadido que aunque el aeróbic finaliza, no así
el resto de iniciativas deportivas.
La más próxima, este sábado 24 de agosto, cuando tendrá
lugar el IX Cross Popular Minero del Llano del Beal.
Tras esta cita, el Cross de la Fuente del Sapo; la travesía a nado
del puerto de Cartagena o el Día Europeo Sin Coches, éstas
dos últimas previstas para la segunda quincena de septiembre.
O topónimo Cabo Vilán podería ter a súa orixe no feito
de ser colonia de gaivotas
Cabo Vilán é un dos dous únicos lugares da
Península onde nidifica a gaivota tridáctila. Os
lingüistas de Progael consideran que o nome
do lugar podería vir do vocábulo gaélico irlandés ‘bhfaoileán’ que se pronuncia /vuila:n/ e
que significa, precisamente, gaivota. Deste xeito, Cabo Vilán sería a evolución dun topónimo híbrido que significaría Cabo das Gaivotas.
A palabra galega vilán, a portuguesa vilão e
a castelá villano proceden do baixo latín villanus, e este do latín villa, casa de campo, co
significado “veciño ou habitante de condición
humilde dunha vila ou aldea”. Non en tanto, co tempo adquiriron os significados rústico, descortés, ruín, indigno ou indecoroso.
forma parte do léxico galego romance actual, só
temos que engadirlle o termo gaélico-irlandés
bhfaoeilán. Tendo presente que bhfaoeilán se
pronuncia /vuila:n/, o resultado sería *Cabo (na)
bhFaoileán, co significado Cabo das Gaivotas.
Así e todo, Cabo Vilán sería un topónimo híbrido, xa
que a forma gaélico-irlandesa correcta probablemente sería Ros na bhFaoileán, Cabo das Gaivotas.
A análise detallada do topónimo Cabo Vilán
pódese ler no sitio web do proxecto lingüístico
e histórico Gaelaico (www.progael.com), dentro da entrada dedicada a esta cuestión que
leva por título: ‘Cabo Vilán. Cabo das gaivotas’
e que está accesible na seguinte dirección
dixital:
http://www.progael.com/gl/micro/24.
O Proxecto Gaelaico defende que onde se falou
Esta definición de vilán, que é certa, non
encaixa á hora de
darlle nome ao lugar
de Cabo Vilán. Aínda
que moitas tradúcese
ao castelán como
Cabo Villano, difícilmente un cabo pode
ser ruín, ou indigno.
Colonia de gaivotas
Na procura dunha
orixe máis lóxica
para este topónimo,
os analistas do Proxecto Gaelaico (www.
progael.com) repararon no feito de que
Cabo Vilán (Camariñas, A Coruña) ten un singular ‘habitante’ que
o fai pouco común e característico. Falamos da
gaivota tridáctila (Rissa tridactyla), coñecida
porque na Península Ibérica só nidifica, desde
antigo, nas Illas Sisargas e máis en Cabo Vilán.
unha lingua, existiu unha cultura. É un proxecto
de investigación baseado na relación entre as
linguas e as culturas dos pobos da Europa Atlántica que naceu como unha iniciativa privada
e independente. Unicamente pretende aportar datos que sexan válidos e valiosos para disEn gaélico irlandés, faoileán significa gaivota. ciplinas tales como a lingüística ou a historia. As
Debemos ter en conta que unha das mutacións súas publicacións son periódicas e constantes e
iniciais do gaélico irlandés coñecida como pódense atopar no sitio web www.progael.com
eclipse produce determinados efectos na consoante inicial da palabra afectada. En concreto
trátase de mutacións que lle afectan á consoante
inicial dunha palabra baixo condiciones morfolóxicas e sintácticas específicas. Neste caso o
/f/ transfórmase no son /v/ por medio da eclipse.
Polo tanto, bhfaoileán pronúnciase /vuila:n/.
A primeira parte do topónimo, a palabra cabo,
é o termo empregado acotío para referirse a
“unha lingua de terra que se mete no mar”,
tanto en galego como en portugués e en castelán. Así, sabendo que cabo é unha palabra que
Datos clave; la pesca artesanal es fuente de empleo para más de 90 por
ciento de los pescadores, la mitad de los cuales son mujeres.
Comité de Pesca: es necesario actuar con urgencia frente a la sobrepesca, la polución y el cambio climático
•La producción mundial de captura de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos ha seguido
aumentando y alcanzó los 91,3 millones de toneladas
en 2012.
•La pesca artesanal (marina y continental) da trabajo a
alrededor de un 90 por ciento de las personas involucradas en la pesca.
•El 65 por ciento de las capturas declaradas de la pesca
continental proceden de países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos.
•Las mujeres suponen al menos un 15 por ciento de
las personas que participan directamente en el sector
pesquero primario, y un 90 por ciento en el sector secundario como el procesamiento.
•Las estimaciones varían, pero entre 30 y 60 millones
de personas en el mundo en desarrollo están involucradas en la pesca continental; se cree que alrededor
del 50 por ciento son mujeres.
•La especie más capturada a nivel mundial es la anchoveta (anchoa peruana), aunque en 2012 las capturas
se redujeron en un 43,6 por ciento. Le siguen el colín
de Alaska, el listado, el arenque del Atlántico y el estornino.
•Más de 200 millones de personas en África (una quinta parte de su población) consumen habitualmente
pescado y casi la mitad de éste procede de la pesca
continental.
mundo depende sobre todo en la “vitalidad de los océanos y las poblaciones de peces.”
“La sobrepesca, la contaminación y el cambio climático
–advirtió- están poniendo en riesgo esta vitalidad. Los
impactos son ya evidentes. Y los pobres del mundo,
en las zonas rurales y costeras, se encuentran entre los
más afectados”.
“Quiero hacer hincapié en la urgencia de la acción individual y colectiva para abordar el cambio climático,
uno de los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta el mundo de hoy”, dijo, señalando que la FAO
está dando prioridad en su trabajo a la mejora del desarrollo sostenible a través de su iniciativa sobre el Crecimiento Azul.
El Director General recordó que la pesca y la acuicultura son las fuentes de 17 por ciento de la proteína
animal que se consume en el mundo, y de hasta un 50
por ciento en algunos pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) y países asiáticos. También son fundamentales para la subsistencia de algunas de las familias más vulnerables del mundo.
“Los medios de subsistencia –explicó- del 12 por ciento de la población mundial depende de este sector.
En particular, la pesca en pequeña escala es fuente de
empleo para más de 90 por ciento de los pescadores
de captura y los trabajadores pesqueros del mundo, la
mitad de los cuales son mujeres”.
“Al tiempo que los pescadores artesanales suministran la mayor parte del pescado que se consume en
el mundo en desarrollo, muchas de sus familias sufren
a la vez de inseguridad alimentaria. Se trata de es una
Comité de Pesca: es necesario actuar con urgencia fr- paradoja que estamos trabajando juntos para superente a la sobrepesca, la polución y el cambio climáti- ar”, indicó, subrayando que los pescadores artesanales
co
son parte integral de los esfuerzos para mejorar la sosEl Director General de la FAO defiende ante el Comité tenibilidad y la seguridad alimentaria.
de Pesca que la pesca y la acuicultura sostenibles son
vitales para la seguridad alimentaria y la nutrición
Foro internacional
La pesca en pequeña escala es fuente de empleo para
más del 90 por ciento de los pescadores de captura y El Director General se unió a Johan Williams, Presitrabajadores pesqueros del mundo
dente del 31º período de sesiones del COFI, en dar la
bienvenida a los ministros responsable de la pesca o la
9 de junio de 2014, Roma – El Director General de la agricultura y el desarrollo rural de Argelia, Bangladesh,
FAO, José Graziano da Silva inauguró hoy la reunión Brasil, la República de Guinea, Indonesia, Malí y Sri Landel único foro intergubernamental mundial sobre ka. También estuvieron hoy presentes viceministros y
cuestiones de pesca y acuicultura, pidiendo medidas ministros de Estado de Azerbaiyán, Ghana, Guatemala,
urgentes para hacer frente al cambio climático y otras Honduras, la República Islámica del Irán, Maldivas, Naamenazas a la pesca sostenible y las poblaciones de mibia, Perú, Arabia Saudita y Yemen.
peces.
Entre otras cuestiones, los participantes deben conEl Comité de Pesca de la FAO (COFI) comenzó su 31º siderar la aprobación de dos conjuntos básicos de
período de sesiones, -del 9 al 13 de junio- con el obje- directrices voluntarias encaminadas a mejorar la sostivo de abordar una serie de cuestiones relacionadas tenibilidad y la pesca responsable, respectivamente:
con el bienestar a largo plazo de la pesca y la acuicul- las Directrices voluntarias para garantizar la pesca sostura marina y continental y las actuaciones potenciales tenible en pequeña escala y las Directrices voluntarias
de gobiernos, órganos pesqueros regionales, ONG, tra- para la actuación del Estado del pabellón.
bajadores de la pesca y otros actores de la comunidad
internacional.
También deben discutir el progreso en la impleTras asegurar que la pesca y la acuicultura realizan una mentación del importante Código de Conducta
“contribución fundamental a la seguridad alimentaria para la Pesca Responsable y los instrumentos
y la nutrición”, Graziano da Silva subrayó que el desar- conexos para la cooperación internacional en
rollo sostenible en los países insulares y costeros del materia de pesca.
Pladesemapesga DENUNCIA que la Secretaria Xeral Técnica
de Medio Rural e do Mar es un foco de “Ocultismo, Censura,
Manipulación, Burla y Desprecio al sector marítimo pesquero y a los ciudadanos” infringe todas las normativas de la relación de las administraciones con los ciudadanos, el Tratado
Europeo de los Derechos Humanos en su estado más básico
relacionado con la información, adjudica dinero público a
sus amigos, sin concurrencia pública, bajo la censura y el
ocultismo total para que no se enteren los ciudadanos, crea
fundaciones para realizar publicidad política con dinero
público y se convierte en un foco que conculca reiteradamente la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia
pública é inclusive vulnera normativas de gestión en beneficio de sus altos cargos de confianza.
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero
de Galicia ha solicitado reiteradamente, mediante escritos
presentado en el registro de la Delegación del Gobierno
en La Coruña, junto a variados emails confirmadas su recepción vía telefónica y dirigido a la Conselleira y a su nueva y flamante Secretaria Xeral Técnica, la Sra. María Isabel
Concheiro Rodríguez-Segade, el acceso público a la información pública ampara por leyes variadas, a la que tienen
acceso los ciudadanos, en virtud de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, también denominada de Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, que expone en su
preámbulo:
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de
toda acción política. En este sentido, esta Ley tiene un triple
alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades
públicas; reconoce y garantiza el acceso a la información,
regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y
objetivo; y las obligaciones de buen gobierno que deben
cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los
que desarrollan actividades de relevancia pública.
Además, tal como menciona la propia Ley “la Ley se aplicará
a determinadas entidades que, por su especial relevancia
pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad”.
PLADESEMAPESGA
denuncia que la
Consellería que
preside Rosa
Quintana practica la censura y
la ocultación permanente de las
cuentas públicas.
Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a la vez que
reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
la Administración por medios electrónicos, se sitúa en un
camino en el que se avanza con esta Ley: “la implantación de
una cultura de transparencia que impone la modernización
de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y
el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información”.
La Consellería que afirma por los “chiringuitos donde tiene
oportunidad, que su labor es la defensa del sector marítimopesquero, usa fondos públicos a medio de subvenciones
para fomentar y lograr asistencia a esos foros, ponencias
etc...
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A2013-12887.pdf
Ver. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (+).
Más sobre censura en Medio Rural e do Mar:
Xornal de Galicia | Domingo, 18 Marzo, 2012
Corrupción informativa afincada y subvencionada en la
Xunta de Galicia, editora de medios impresos a través de las
subvenciones
Los medios de comunicación informan permanentemente
de los casos de corrupción descubiertos en la denominada
“corporación subvencionista del dinero público en la Xunta
de Galicia”..¿ Pues nó ?.
Es una organización de enorme capacidad financiera, operativamente capaz de paralizar la información y los medios
de comunicación, sirva de ejemplo el cierre de casi todos
los medios impresos y digitales en Galicia que informaron
sobre las corruptelas del Partido Popular.
Ahora que ya están cerrados la mayoría, el Secretario Xeral
de Medios y máximo responsable de la presunta corrupción
informativa dentro de la Xunta de Galicia. oferta más dinero
público para los mismos de siempre, cuando en recientes
fechas de hace tan solo tres meses, se publicaba con suma
urgencia en el BOE,la partida de dinero público para que cobraran bien y rápido antes de cerrar el ejercicio anterior.
Como lo expresó un dirigente en la etapa de Manuel Fraga,
es la comida de obligado cumplimiento, llamada también
PITANZA DE LOS COCODSRILOS.
TripAdvisor, la web de viajes, ha establecido un ranking de los mejores zoológicos y acuarios del mundo, según
las opiniones de sus usuarios. El Oceanário de Lisboa, perfecto para visitar con niños, ha conseguido el segundo
puesto como mejor acuario del mundo, por detrás del Acuario de la bahía de Monterey, en Estados Unidos.
EL OCEANÁRIO DE LISBOA, EL SEGUNDO MEJOR ACUARIO DEL MUNDO
Cerca de un millón de turistas procedentes de todas partes Con la ayuda de este superhéroe, defensor de la naturaleza
del mundo visitan cada año el Oceanário de Lisboa, el se- y de los océanos, los niños pueden explorar y descubrir los
gundo acuario más grande de Europa.
misterios del Medio Ambiente con el enfoque del mundo
marino.
Constituido con el objetivo de promover la conservación
del Medio Ambiente, y especialmente de los océanos, es un Dentro de programas como “Mi fin de semana bajo el agua”
lugar imprescindible para visitar con los más pequeños de o “Durmiendo con tiburones”, se les muestra a los niños
la familia.
una nueva forma de descubrir y
aprender sobre la preservación
Inaugurado en 1998 con motivo de la EXPO
de la vida marina.
–cuyo tema central fue “Los océanos, un
patrimonio para el futuro”–, la importanEl Oceanário de Lisboa ha sido
cia de la biodiversidad es uno de sus vagalardonado este año con el Prelores fundamentales.
mio Arte y Cultura de Mar LIDE,
En su hábitat coexisten más de 15.000 sepor la excelencia del trabajo reries vivos de cerca de 500 especies diferalizado en la aproximación de la
entes, que pueden ser visitadas en el ámbito de actividades tanto familiares como
sociedad al mar y por la promoescolares. Ocupa un área total de 20.000
ción del desarrollo sostenible de
metros cuadrados, situado en el área del
los océanos.
Parque de las Naciones.
Uno de los motivos del éxito del Oceanário
es la creación, para los más pequeños, de
la “Casa de Vasco”. Se trata de una verdadera casa, con cocina y baño, donde vive la
mascota del Oceanário, Vasco.
Esta distinción tiene el objetivo
de reconocer el mérito y la excelencia de las entidades cuyas
actividades están ligadas a la creación de valores a través de los recursos marinos.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil navega a la deriva por aguas del
África Occidental
La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), asociación de guardias civiles con representación en el Consejo de la Guardia
Civil, ante el grave riesgo al que están expuestos nuestros
compañeros del servicio marítimo que en la actualidad
prestan servicio en aguas del África occidental, debemos no
solo denunciar tal situación sino exigir enérgicamente responsabilidades al Ministerio de Asuntos Exteriores y si fuese
necesario la vuelta de los mismos hasta una normalización
epidémica de la zona. Desde la UniónGC se tiene conocimiento que en la actualidad existen guardias civiles adscritos al servicio marítimo de la guardia civil prestando servicio
en aguas de Senegal y de Mauritania, estos compañeros a
bordo de las embarcaciones “Rio Tajo” y “Rio Segura”, prestan
servicio de interceptación en colaboración con la policía de
Senegal y Mauritania en evitación de la entrada de “cayucos”
en territorio español. Dichas embarcaciones con base en Las
Palmas de Gran Canaria, están dotadas cada una de aproximadamente quince guardias civiles y un número de cinco
miembros de personal civil. Estos guardias civiles realizan
servicios semanales en aguas preferentemente del sur del
Senegal en colaboración con la policía senegalesa en jornadas intensivas sin límites de horas con escasos descansos,
sobrepasando de forma habitual las 56 horas semanales. El
protocolo de actuación en la interceptación de los “cayucos”
no se conoce por su inexistencia, si, no hay protocolo de actuación en caso de interceptar un cayuco, solamente queda
claro que si el mismo es interceptado en aguas senegalesas,
estos ocupantes son subidos a bordo y entregados en un lugar de confinamiento a modo de nave industrial o similar en
territorio senegalés, desconociéndose el futuro cercano de
dichos ocupantes. El problema está si la interceptación se
realiza en aguas internacionales, gran problema, por parte
del Ministerio de Asuntos Exteriores no se ha realizado
ningún protocolo de actuación para estos casos, sorprendente pero cierto, no hay protocolo de actuación. Desde la
UniónGC ha aumentado la preocupación por los compañeros del servicio marítimo desde la rápida aparición de un
nuevo y potente brote de “EBOLA”, aparición que se ha con-
centrado en la zona del África occidental, es decir a escasas
millas náuticas donde prestan servicio los guardias civiles
del servicio marítimo. Más grave que lo anteriormente relatado es que los guardias civiles que prestan servicio en el
sur de Senegal carecen de cualquier protocolo de actuación
en caso de encontrarse con personas que padezcan el virus
del “EBOLA”, carecen de cualquier conocimiento médico en
evitación de contagios y trato al enfermo portador de dicho
virus, carecen de termómetros térmicos para comprobar la
posible fiebre de las personas rescatadas, deben tomar la
temperatura corporal con termómetros de contacto y todo
ello además sin mascarillas especificas, guantes específicos
y monos adecuados para evitar el contagio corporal con los
ocupantes de los cayucos. Cierto es y fácilmente demostrable. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha venido
haciendo una política publicitaria del servicio humanitario
prestado por la Guardia Civil en aguas africanas, en la que
todo se ha pintado de color de rosa, pero la realidad es otra
muy diferente. Debe decírsele al señor ministro de exteriores que la gran patrullera y buque insignia de la Guardia
Civil, la “Rio Segura”, que ha costado nada más y nada menos que quince millones de euros a las arcas públicas, la cual
su construcción ha sido motivada para este tipo de servicios
humanitarios, está carente de necesidades básicas para dicho cometido humanitario, por ejemplo, carece de una sala
de aislamiento en evitación de contagios, material necesario para el trabajo diario en caso de epidemias altamente
contagiosas como es el caso del “Ebola”, los departamentos
para el descanso de la tripulación carecen de televisores
vía satélite, hecho este que parece meramente materialista,
pero teniendo en cuenta que los guardias civiles prestan
servicio durante todo el año, navidades y demás fiestas, es
motivo más que suficiente para que tengan derecho a algún
contacto y conocimiento de lo que sucede en sus casas, que
menos para los que con vocación y profesionalidad surcan
los mares africanos salvando vidas y no por eso son portada
de ninguna revista ni de ningún periódico.
La directora del Intecmar, como no cobra suficiente anda recogiendo prebendas por su labor de funcionaria que ya le
pagamos todos.
Así la Xunta de Galicia emite un comunicado en el que literalmente afirma que su labor va más allá de lo que cobra a final de mes y que reproducimos para que saque sus propias conclusiones, mientras la Sra Rosa
Quintana ante las noticias de acusaciones graves de abandonar a los
marineros gallegos que trabajaron en Noruega, se da baños de masas y
de pulrpo en la feria de Carballino, sin recordar que hay 18 mil niños a
las puertas de la desbutrición, colas de los bancos de alimentos, que les
vendría mejor ese pulpo que a nuestra flamante y bien pagada conselleira de Medio Rural e do Mar.
Y para más burla y recohineo ellas mismas a través del gabinete de prensa que pagamos nosotros se lanzan alabanzas de satisfacción y defensa
del sector, mientras en la calle hay denuncias casi a diario de todo lo
contrario.
Lo dice el gabinete de prensa la misma conselería pagado con dinero
público, o lo que es lo mismo, propaganda política institucional;
A DIRECTORA DO INTECMAR RECIBE UNHA DAS INSIGNIAS DE OURO E
BRILLANTES NA FESTA DO MEXILLÓN E DO BERBERECHO DE VILANOVA
 Covadonga Salgado agradeceu esta distinción por “significar un explícito recoñecemento ao labor do Intecmar, que ten no control sanitario dos moluscos bivalvos a súa principal función”, subliñou
 É directora do Intecmar dende abril de 2009 e boa parte da súa traxectoria está vencellada a este centro, xa que ocupou distintos postos no
Centro de Control do Medio Mariño, antecedente do Intecmar
Santiago, 10 de agosto de 2014.- A directora do Instituto Tecnolóxico
para o control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, recibiu
hoxe unha das insignias de ouro e brillantes da Festa do Mexillón e do
Berberecho de Vilanova de Arousa. Durante o acto, Covadonga Salgado
agradeceu esta distinción por “significar un explícito recoñecemento ao
labor do Intecmar, que ten no control sanitario dos moluscos bivalvos a
súa principal función”, subliñou.
A directora do Intecmar recibiu o galardón en nome de todos os traballadores do centro “que se esforzan día a día nese labor” e agradeceulles
a súa dedicación “calada e rutineira, que lle confire aos nosos produtos
do mar o valor engadido da súa salubridade e seguridade alimentaria”.
Un aspecto, sinalou, que fixo que o Intecmar “sexa hoxe unha referencia
mundial na súa materia”.
De igual xeito, Covadonga Salgado destacou que o centro que dirixe,
ten por obxectivo informar a tempo real e de forma rigorosa da situación na que se atopan os polígonos bateeiros e as rías, coa finalidade
de que os consumidores poidan gozar con tranquilidade “dos mellores
produtos do mar” e que estes cumpran coas condicións de seguridade
alimentaria establecidas.
A directora do Intecmar
Covadonga Salgado Blanco é doutora en ciencias químicas e licenciada
en farmacia. Tamén é técnica superior en prevención de riscos laborais e
funcionaria do corpo facultativo superior da escala de químicos.
Dende abril de 2009 é directora do Intecmar, centro oficial da Xunta
de Galicia para o control da calidade das augas costeiras e para a aplicación de disposicións legais en materia de control hixiénico-sanitario
de produtos do mar. A este centro Covadonga Salgado dedicou boa
parte da súa traxectoria, pois foi subdirectora técnica e xefa de unidade
de biotoxinas mariñas do Centro de Control do Medio Mariño e máis
tarde, entre o 2003 e o 2006 foi subdirectora xeral deste centro, que é
antecedente do Intecmar.
Ademais Covadonga Salgado participa en proxectos de investigación
sobre toxinas mariñas e é autora de numerosas publicacións científicas. Pola súa condición de experta no control de hixiene e salubridade
dos moluscos bivalvos tamén é requirida con frecuencia pola Comisión
Europea para as misións desenvolvidas por organismos comunitarios
como a Oficina Veterinaria e Alimentaria da UE (Food and Veterinary
Office, FVO). Tamén actuou como auditora técnica de laboratorios, requirida pola Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); como titora e
coordinadora en seminarios do programa europeo Better Training for
a Safer Food; así como en grupos de traballo da Comisión Europea e en
consultorías da FAO.
SAÚDOS.
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E
DO MAR.
A CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR MAIS A DIRECTORA DE
TURISMO DE GALICIA ASISTIRON Á CELEBRACIÓN DA LII EDICIÓN DA
FESTA DO PULPO DO CARBALLIÑO
A Xunta de Galicia apoia a celebración desta festa que conta coa declaración de Interese Turístico Nacional
A Festa do Pulpo do Carballiño pon en valor os recursos turísticos da
zona e a capacidade da enogastronomía galega para funcionar como
reclamo turístico e como elemento transversal para a creación de novos
produtos e experiencias para os viaxeiros
O Carballiño (Ourense), 10 de agosto de 2014.- A conselleira do Medio
Rural e do Mar, Rosa Quintana, xunto coa directora de Turismo de Galicia,
Nava Castro Domínguez, asistiron á celebración da edición número 52
da Festa do Pulpo do Carballiño. A festa, que conta con cincuenta e dous
anos de historia é unha das celebracións gastronómicas máis senlleiras
da comunidade que actúa como foco de atracción turística a través da
gastronomía, un dos reclamos fundamentais de Galicia como destino,
tal e como ser recolle no Plan Integral de Turismo de Galicia.
Turismo de Galicia apoia a celebración desta festa tradicional que ten
convertido ao Carballiño no epicentro da degustación deste cefalópodo
acompañado con algúns dos produtos máis distintivos do destino Ribeiro.
Galicia conta con máis de 300 festas enogastronómicas, que impulsan
ao sector turístico e promoven a calidade culinaria do destino. Un total
de 45 destas festas contan coa declaración de Festas de Interese Turístico de Galicia e outras 4 son de Interese Turístico Nacional, entre elas a
Festa do Pulpo do Carballiño .
As festas e a gastronomía no Plan Integral de Turismo de Galicia
O Plan Integral de Turismo de Galicia recolle na segunda liña estratéxica
relacionada coa oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos
endóxenos, unha acción relativa á definición da estratexia de promoción das festas de interese turístico, dado que as festas forman parte da
nosa cultura e constitúen un recurso turístico con grande capacidade de
atraer turistas e excursionistas ao longo de todo o ano.
O plan incide en mellorar a planificación, organización e difusión das festas de interese turístico internacional, nacional, e de Galicia para acadar
a máxima repercusión das mesmas, tendo en conta a conservación dos
valores tradicionais e a aposta polos aspectos autóctonos dos eventos.
Ao tempo, segundo se explica no plan, a enogastronomía constitúe,
xunto co Camiño de Santiago e o patrimonio natural e cultural, un valor
diferencial que fai de Galicia un destino único. Na primeira liña estratéxica do Plan Integral de Turismo de Galicia relacionada co Camiño como
eixe vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo demostrador internacional, xa se alude á gastronomía como recurso endóxeno
que pode complementar e diversificar a oferta turística vinculada coa
Ruta Xacobea.
Tamén na segunda liña estratéxica, baseada no patrimonio e nos recursos endóxenos e buscando a desestacionalización e os novos públicos
a gastronomía ten un papel destacado. A combinación de turismo enogastronómico con turismo rural, con turismo activo ou industrial, así
como mariñeiro ou artesanía son experiencias gastronómicas transversais que enriquecen as posibilidades do viaxeiro e tornan máis atractivo
o destino.
Outras accións integradas nesta liña estratéxica é o desenvolvemento
e promoción do produto transversal do turismo enogastronómico, en
coordinación con Galicia Calidade e o fortalecemento e dinamización
das adegas e viticultores das Rutas do Viño de Galicia.
SAÚDOS,
COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
El crimen del Vapor Eolo en el Puerto de La Coruña el 25 de Abril de 1947.
Era época de instauración de la dictadura y las
soluciones civiles y militares se solucionaban por
la vía de urgencia, no había perdón para la corrupción ni la infracción de las leyes tal y como las
conocemos hoy, sobre todo ante la permisividad
de la corrupción política.
Los capitanes de los barcos obligaban a los marineros a cortar la punta de la navaja que portaban,
el motivo de esto era evitar las muertes en peleas
o rencillas que surgían durante la travesía.
Ciertos capitanes obligaban a sus tripulantes y
antes de embarcar a romper la punta de sus navajas y cuchillos.
Los marinos necesitaban su navaja o cuchillo para
cortar cabos, laborear y hasta para comer.
La finalidad era no privarlos del uso pero si evitar
que se mataran en las rencillas que podían ocurrir (y vaya que ocurrían !!) por echarse puntazos.
A lo sumo habría cortes con sangre pero reducía
la alternativa de muerte por ingesta de pieza de
acero ajena.
Este caso que traemos a la memoria, la falta de navaja no fue suficiente para
evitar uno de los casos
más sonados en el Puerto
de La Coruña, sobre las
rencillas marineras, sucedida en puerto y fuera de
las largas travesías..
Así de importante y solución rápida fue el crimen
conocido como el del Vapor Eolo, acaecido en el
puerto herculino el día 25
de Abril de 1948, recién llegado el buque desde un
puerto de Canarias con
grano.
Solo hubo que esperar a
la noche de ese día para que la oscuridad fuese
testigo de la fuerte discusión entre el telegrafista,
Eduardo Muñíz de 39 años y el alumno de náutica, Carlos Aransay, de 25.
Una deuda de tabaco trasladado de Canarias, fue
el detonante de la fuerte discusión en la que Eduardo pone fin a la vida de Carlos asesinándolo y
metiendo su cuerpo en un saco, al que acumuló
peso para tirarlo a la mar e irse al fondo del puerto de La Coruña.
La sangre que se vislumbraba por el camarote,
dijo era de una úlcera duodenal que le venía
produciendo vómitos de forma permanente. Al
día siguiente salió para Barcelona de vacaciones
donde residía habitualmente, donde fue detenido días después y trasladado a La Coruña por las
fuerzas de seguridad y puesto a disposición de la
justicia, tras ser sometido a un urgente y rápido
interrogatorio en el que se declaró autor material
del asesinato.
El día 28 de Febrero de 1948, fue sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, condenado a muerte
y ejecutado varios días después y bajo la aplicación de la severa Ley Penal y Disciplinaria de la
Marina Mercante.
El Cañonero Minador de la clase Eolo, fue uno de
los dos buques de la Armada Española, encargados en 1936 por la República, y finalizados tras
finalizar la Guerra Civil.
Los cañoneros-minadores clase Eolo fueron encargados en 1936, tratándose de una versión reducida y simplificada de la clase Júpiter.
Sus obras fueron interrumpidas por la Guerra
Civil, terminándolas poco después de que esta,
finalizase.
Fueron los primeros buques dados de alta por la
armada tras la contienda.
La tecnología de propulsión era la habitualmente
usada por la SECN, en base a turbinas Parsons y
calderas Yarrow británicas, parecidas a las utilizadas por los Destructores de Clase Churruca, sin
embargo, dieron bastantes problemas debido a
la mala calidad de los materiales utilizados en las
calderas.
Los buques de reducido tamaño y velocidad, los
hacían poco aptos para recibir el armamento y
equipos americanos, por lo que se decidió no
incluirlos en el Programa de Modernización de
1955, lo que redujo su utilidad a labores de vigilancia y patrulla.
El Eolo, fue designado como buque nodriza de
lanchas torpederas, hasta que el Cañonero Calvo
Sotelo paso a desempeñar esta función.
Posteriormente ambos buques asumieron funciones de mando de las flotillas de medidas contra minas, hasta que fueron asignados a la Escuela Naval Militar, donde serían utilizados como
buques escuela en la formación de los guardiamarinas.
Eolo F-21. Botadura, 30 de agosto de 1939. Alta,
15 de noviembre de 1941. Baja, 2 de febrero de
1972
Rosa Quintana, Feijoo y Mariano rajoy dan la espalda a más de 12 mil
marineros y sus familias, denuncian.
Denuncian abandono y desidia de Rosa Quintana Carballo y Feijoo junto a Mariano Rajoy de
total abandono ante la decisión de Noruega que
deja sin pensión a los miles de marineros españoles y sus familias
Entre 7.000 y 12.000 marinos españoles de ellos
casi un 40% gallegos trabajaron para la Marina
Mercante noruega desde 1960 a 1994.
Ganaron buenos sueldos y pagaron abundantes
impuestos, pero no cotizaron ni un solo día para
su jubilación. Ahora exigen al Gobierno noruego
la devolución de sus tributos o que mediante un
acuerdo entre ambos países pueda transferirse
el tiempo trabajado en el país escandinavo a la
Seguridad Social española.
En los años de la dictadura franquista, en los que
la Marina mercante española estaba controlada
por militares y donde los derechos laborales aún
estaban por llegar, los marineros españoles que
trabajaron en barcos de pabellón noruego descubrieron la democracia, las comodidades, sueldos generosos, camarotes individuales, buenas
condiciones laborales…
Enviaban la mayor parte de las nóminas a sus
familias, en España, a las que veían cada cuatro
o cinco meses.
“Lo único positivo de nuestra experiencia fue
el sueldo; también, los buenos ratos de compañerismo –dice Alberto Paz–. Lo malo lo sufrimos
ahora que estamos jubilados: Noruega no nos
Denuncian indefensión y abandono de Rosa
Quintana, Feijóo y del Gobierno español.
El primer buque noruego en el que se enroló
Alberto Paz Viñas ( A Coruña, 1953) llevaba el
nombre de Utvik y tenía su base en la ciudad de
Bergen, en el suroeste del país escandinavo.
Era 1971. El gallego embarcó como aprendiz en
aquel barco de carga que transportaba desde
cereales hasta acero laminado y que cubría la
ruta de los Grandes Lagos, en Estados Unidos.
Durante los ocho meses que duró la travesía,
Alberto Paz compartió comedor y comida con el
capitán y con marineros de mayor rango.
“En los barcos españoles había hasta tres clases
de menús dependiendo del escalafón. Las diferencias salariales y de trato eran enormes entre la
tropa y los mandos; todo lo contrario que en los
barcos noruegos”, recuerda este exmarinero con
nostalgia.
reconoce el derecho de pensión pese a habernos retenido impuestos durante todo el tiempo
que trabajamos en sus barcos: una media de 15
a 20 años. Y se niega porque nunca nos consideró residentes. ¡Si vivimos en sus buques! España tampoco nos reconoce esos años trabajados
fuera, por lo que tenemos pensiones míseras”.
El colectivo de exmarinos españoles que trabajaron en la Marina mercante noruega entre 1960
y 1994 –entre 7.000 y 12.000 personas– pide
que el Gobierno noruego les devuelva esos impuestos que pagaron y que no les sirvieron para
generar una pensión.
“Estamos hablando de unos mil euros al mes –explica Juan
Lores, de 67 años, portavoz de la Asociación Long Hope, que
aglutina a 500 exmarinos gallegos que trabajaron en compañías noruegas–. En mi caso, trabajé allá 240 meses, por lo que
me adeudan 240.000 euros”.
Reportaje completo en la revista interviú y en la
Edición Digital: http://pdf.interviu.es
A beleza das Illas Atlánticas transfórmase
convertida en arte a
través das particulares olladas de cada
A sala de exposicións do Auditorio Municipal acolle a partir
desta tarde a mostra de pintura “Lenzos de Natureza”, unha
mostra que reúne as obras realizadas “in situ” por 53 artistas
de toda Galicia que participaron o pasado mes de setembro
no I Encontro do Parque Nacional Illas Atlánticas e que tivo
como escenarios as illas de Cortegada, Cíes, Sálvora e Ons.
A beleza destes espazos naturais pódese ver no Auditorio
convertida en arte a través das particulares olladas de cada
pintor.
O I Encontro de Pintores do Parque Nacional Marítimo terrestre das Illas Atlánticas organizouse co obxectivo de xuntar natureza e arte para contribuír a transmitir a través da
pintura a beleza e os valores naturais das illas que conforman o parque. Con elo búscase aumentar a sensibilidade
da poboación cara estes privilexiados e valiosos espazos
naturais da nosa terra.
A xornada realizouse o 22 de setembro con saídas cara todas as illas do Parque dos grupos de pintores profesionais
e afeccionados, un total de 53, dos cales 13 elixiron a Illa de
Cortegada para realizar as súas obras en vivo e en directo.
Os materiais utilizados para traballar debían ser respectuosos co medio ambiente e a actividade fíxose seguindo as
normas de coidado e conservación do parque.
Cada pintor elixiu un entorno para desenvolver a súa obra.
O sol radiante que brillou ese día quedou reflectido na luminosidade das obras resultantes. As persoas que ese día tamén visitaron as illas do Parque Nacional contaron co atractivo engadido de ver traballar aos pintores.
As obras realizadas nese I Encontro de Pintores do Parque
Nacional expuxéronse por vez primeira no Centro de Interpretación das Illas Atlánticas, en Vigo e agora viaxa polos
municipios do Parque Nacional. Ademais das pinturas elaboradas en diversas técnicas, no Auditorio de Vilagarcía tamén exhibirá un mural onde aparecen fotografías de todos
os pintores durante a realización da actividade
O Parque Nacional das Illas Atlánticas en Galicia é o segundo
insular en España despois do de Cabrera nas Illas Baleares.
Está formado polos arquipélagos de Cortegada Sálvora Ons
e Cíes e fué declarado Parque Nacional no ano 2002 ,aquí
publico unhas fotos das Illas Cíes e a Illa de Ons que son as
que eu percorrín , nas dúas existe un carreiro circular que
permite ao viaxeiro facerse unha idea delas tanto en paisaxe
como morfología botánica etc nunha tranquila xornada de
senderismo culminando tanto á ida como á volta co relajante viaxe en barco que nos leva e trae delas,recoméndovos
si é que é posible un día con boa visibilidad xa que as vistas
compensásenvos máis aínda si cabe por iso.
Na illa de Ons pódese acampar desde o día 1 de
Xuño ao 30 de Setembro,sempre previa solicitude
de permiso no teléfono 986687696 e a páxina we http://
www.iatlanticas.é- onde encontrareís toda a información
detallada sobre este marabilloso lugar entre illas poboada
de praias e acantilados.
O Parque Nacional das Illas...
O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia foi declarado
como tal no ano 2002 e consta de 4 arquipélagos: Cíes, Ons,
Sálvora e Cortegada. O parque conta cunha alta biodiversidade debido á gran variedade de ecosistemas presentes
como as praias e as dunas, acantilados, arrecifes, etc.
As illas Cies localízanse en Vigo, a illa de Ons atópase a continuación á altura da ria de Pontevedra e Cortegada ata hai
pouco propiedade privada, atópase en Carril (á beira de Villagarcia de Arosa). As súas augas transparentes, nítidas pero
frias, acompañadas dun paraje natural e ecolóxico onde anidan o cormorán moñudo e a gaviota.
Percorrer as súas rutas e saboraear a súa gastronomía a base
de produtos do mar son un aliciente máis para poder visitar
estas illas na época estival.
Ao chegar a Ons e nada máis desembarcar, merece a pena
pararse na primeira praia que atopamos á beira do peirao,
“A praia dás Dornas”, e obervar estas típicas embarcacións,
Dornas, nas que durante séculos os isleños enfrontábanse
ao duro océano.
En Ons destacar a praia de Melide que está considerada
como a máis idilica da illa. As súas augas cristalinas invitan
ao baño e nas súas limpas areas podemos practicar o nudismo e respirar liberdade.
A mellor praia do mundo está nas ...
Ir ás Illas cies é como viaxar ao Caribe, pero con auga xeada
e a só vinte minutos en barco desde Vigo, aínda que tamén
se pode chegar desde Baiona.
Gústame visitar a zona, percorrer os camiños e bañarme no
auga xeada da Praia de Rodas. É unha mágoa que o xornal
inglés The Guardian proclamásea como a mellor praia do
mundo, porque o seu nivel de ocupación subiu unha barbaridade e estase perdendo o seu espírito salvaxe e agreste.
Unha recomendación: A Illa Sur, ou de San Martín, ten unha
praia bastante máis pequena que a de Rodas pero tamén
moi fermosa, aínda que a illa únicamente é accesible en embarcación privada e co correspondente permiso de fondeo.
Esta limitación fai que ata no mes de Agosto a illa estea moi pouco con-
Rosa Quintana de Medio Rural e do Mar crea decretos
para “vestirse de uniforme
tipo dictadura militar”.
Un diario de Galicia, publica un amplio reportaje sobre
el cambio de normativa relaizado por Rosa Quintana
Carballo, Conselleira de Medio Rural e do Mar para
vestirse de uniforme, ella o cualquier alto cargo de su
consellería, tras las reiteradas denuncias contra Lino
Sexto, por usar Placa y Uniforme de Guardacostas sin
estar legitimado para ello.
Al parecer el que sale en la foto no le gusta y quiere
concurrir a sus fiestas diarias bajo UNIFORME como si
de un DICTADOR del Siglo XXI se tratase....Denuncian
la ilegalidad de la medida e instan a los sindicatos a
denunciar ante todos los organismos que tengan relación con estas medidas de tiempos pretéritos y que
son consideradas una burla a quien paga su sueldo a
final de mes.
Dice la infromación del diario impreso.
Mar adapta la ley para que Rosa Quintana pueda llevar
traje de Gardacostas
Los agentes consideran la norma propia de «regímenes totalitarios»
rector xeral si se ostenta el cargo de director o secretario xeral y dos más si se trata de la conselleira.
Estupor en el cuerpo
La modificación normativa ha causado indignación y
estupor en las bases del colectivo, que no dudan en
asimilar esta actitud a «regímenes totalitarios y bananeros, donde el mandatario se pone a sí mismo un uniforme correspondiente a un cuerpo de funcionarios
(civiles o militares) al que no pertenece».
Y sostienen que sigue siendo ilegal, pues el uniforme,
la placa y el carné profesional son elementos distintivos de un cuerpo de policía, aunque en este caso sea
administrativa, y determinan la condición de agente
de la autoridad de la persona que los porte, así como
su pertenencia como agente al cuerpo o escalas del
Servizo de Gardacostas que define su ley de creación
y el decreto que regula el funcionamiento de la entidad.
Así que, a juicio de los guardacostas, debe modificarse
la nueva orden «por cuestiones eminentemente legales», pero también «de estética institucional», pues
«es inaudito que la conselleira se ponga un uniforme
por medio de una orden que firma ella misma y, en este
caso, infringiendo la ley y el decreto de Gardacostas».
Los agentes, indignados, apelan a las entidades sindicales para que recurran ese apartado de la orden en la
jurisdicción correspondiente.
Mar, por su parte, señala que la posibilidad de que los
cargos de dirección puedan llevar el uniforme de gala
(clase A) se recoge en el artículo 3 de la nueva orden.
Ni Jorge Fernández Díaz va vestido de guardia civil a
los actos en los que representa al instituto armado, ni
Cristóbal Montoro puede lucir el uniforme de Aduanas,
ni mucho menos Pedro Morenés se coloca el traje de
legionario o paracaidista porque, pese a ser ministro
de Defensa, no está autorizado a vestirlo. En Galicia,
la conselleira Rosa Quintana sí podrá lucir el uniforme
de guardacostas o sus galones. Ha firmado una orden
para que eso sea posible.
Hasta hace nada, el subdirector xeral del Servizo de Gardacostas de Galicia usaba tanto placa como uniforme,
a pesar de no pertenecer a ninguna de las escalas de
ese cuerpo, pues era funcionario del cuerpo general
de la Xunta. Tras una investigación interna, motivada a
raíz de una denuncia de AGE, se determinó que, efectivamente, era ilegal que Lino Sexto vistiese de forma
casi idéntica a un agente de ese servicio y retiró ambos
distintivos al que todavía es el subdirector xeral de la
entidad.
Pero Mar no renuncia a tener un jefe que pueda lucir
traje y galones y, por eso, ha derogado la orden del
2007 que establecía los distintivos de identificación y
uniformidad de los miembros del Servizo de Gardacostas de Galicia por otra nueva que regula los elementos
identificativos de este cuerpo de policía administrativa
y en la que se autoriza tanto al subdirector xeral como
a la conselleira a dotarse de esas insignias.
Así, la nueva norma recoge que los cargos de dirección
superiores de los que dependa el servicio «poderán
usar o uniforme de clase A [reservado a actos oficiales Fuente;
http://www.lavozdegalicia.es/
y públicos en los que se exija]», aunque con más ga- n o t i c i a / p o l i t i c a / 2 0 1 4 / 0 8 / 1 1 / m a r - a d a p lones dorados de 14 milímetros: uno más que subdi- t a - l e y - q u i n t a n a - p u e d a - l l e v a r - t r a j e -
Nace la página Web Super Sasemar en la que afirma desde
dentro que la entidad marítima es un nido de corrupción
que dejará al descubierto en sus páginas.
Pladesemapesga celebra que desde dentro se denuncie
todas las irregularidades publicamente y contarán con el
apoyo de Pladesemapesga, pués estamos convencidos que
su suculento sueldo es suficiente,para que se hagan las cosas adecucadamente.
Hola [email protected] de lo marítimo.
cupado por el manganterío y el enchufismo que por la eficiencia del servicio, la purga de corruptos y la salvaguarda
de vidas humanas me he decidido, desde dentro, a actuar.
Como opinar es libre en este país, he aquí el lugar donde mi
voz es lanzada al eter, donde actuaré en pro de la libertad y
la justicia.
Permitanme que me presente, soy Super Sasemar, el Super
héroe marítimo definitivo que hacía falta en esa empresa http://super-sasemar.tk y http://salvamentomalisimo.tk
llamada SASEMAR.
PD: mi página es lenta. Si no carga a la primera, no desesCansado del continuo descontrol existente en la empresa, peren, reintentelo más tarde. Pudiera ser que hubiera satusumida en un concialíbulo empresario-sindical, más preo- ración
LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES RECURRIRÁN EN LOS TRIBUNALES LA AUTORIZACIÓN DE INDUSTRIA A LAS PROSPECCIONES DE REPSOL EN CANARIAS
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF rechazan la autorización que el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
ha concedido a la multinacional Repsol para buscar
petróleo en aguas próximas a las islas Canarias. Aparte
de lo cuestionable democráticamente que es imponer
a un pueblo una decisión como ésta, consideran que
el proceso para emitir dicha autorización ha sido notoriamente irregular. Por todo ello, las organizaciones
ambientales recurrirán la decisión administrativa ante
los tribunales españoles y europeos.
La tramitación del expediente ha estado plagada de
falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido.
Además, no se ha propiciado una verdadera y transparente participación en el proceso. Ejemplo de ello
es la nueva y abundante documentación aportada al
expediente por Repsol, que fue recibida por las ONG
ecologistas el pasado 10 de julio, sin tiempo siquiera
para ser analizada.
Como acto final, y después de haberse conocido por la
prensa, el Ministerio ni siquiera ha considerado el último trámite de alegaciones de las partes interesadas,
lo que indica que tenía redactada la autorización a las
prospecciones antes de abrirse el plazo para recibir-
las.
Las declaraciones de los principales responsables del
Ministerio de Industria siempre han ido dirigidas a apoyar los intereses de la multinacional Repsol, y en contra de los intereses generales, de la opinión científica y
de la voluntad del pueblo y las instituciones canarias.
Hay que recordar que la oposición ciudadana a este
proyecto ha sido muy contundente y clara. El pasado
7 de junio, por ejemplo, según diversas fuentes, más
200.000 personas salieron a las calles de Canarias para
mostrar su rechazo a este proyecto.
Los ecologistas vienen denunciando desde hace meses
que el proyecto recién autorizado por el Gobierno de
España a la multinacional Repsol ignora información
científica crucial sobre los valores naturales del área,
entre los que destaca su importancia mundial para los
cetáceos. La empresa ha minimizado los impactos que
tendría sobre el resto de la fauna y ecosistemas marinos, así como sobre sectores de gran importancia social y económica en el ámbito insular, como la pesca
o el turismo, muy dependientes de la calidad de las
aguas y costas e incluso del propio abastecimiento de
agua potable para la población de las islas orientales
que depende directamente de la desalinización del
agua del mar.
El Estrecho parecía el desembarco de Normandía con 94 embarcaciones
con 920 inmigrantes a bordo rumbo a las costas andaluzas
apoyando a las operaciones de salvamento en curso en coordinación con
el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa.
El patrullero Vigía participa en el operativo de búsqueda y
rescate de inmigrantes. El desembarco del Estrecho emulando al de Normandia puede acabar en desastre. Nuestro
incapacitado Ministro del Interior fuera de la entrega de
medallas a virgenes y otras lindezas, debería preparar el discurso del “mea culpa” para anunciar las fracasadas políticas
de su ministerio en la operación del Estrecho, que no la de
los ferry,s, hablamos de la invasión inmigrante por tierra mar
y aire.
Como si de una premolición se tratase, a la que hay que unir
el sigilo o dejadez de las fuerzas de vigilancia de Marruecos,
«Por fin ha llegado el día D y la hora H. La invasión era inevitable», se prevehía en la presión sobre las vallas, comenzaba
la crónica de la invasión hechándose a la mar un mínimo
de 94 embarcaciones llenas de inmigrantes sobre el desembarco del litoral andaluz.
Una operación que había costado a los tripulantes dos largos años de minuciosas y secretas preparaciones.
Dos años de nervios, tensiones e incertidumbres, de ingenio, esfuerzo, experimentación, confidencialidad y planes de
engaño de amplio alcance, en el que estuvieron involucrados decenas de miles de hombres y mujeres de las naciones
africanas más variopintas del otro lado de la valla melillense:
obreros industriales, ingenieros, constructores, técnicos, espías, militares, funcionarios, profesores, miembros de la resistencia en la clandestinidad o inventores, entre otros.
A lo largo de la mañana se apreció
un mayor nivel de tráfico de embarcaciones, disminuyendo conforme
avanzaba el día. Los ocupantes de
las pateras detectadas fueron socorridos por el Servicio de Salvamento
Marítimo y trasladados a tierra. En el
dispositivo participaron, además del
patrullero ‘Vigía’, cinco embarcaciones
y un helicóptero del Servicio de Salvamento Marítimo y una embarcación
de la Guardia Civil.
El control de la inmigración ilegal en la frontera exterior del
Mediterráneo Central
Estudio de;
Magdalena Martínez-Almeida de Navasqüés. ARI 8/2014 10/2/2014: Durante el año 2013 la presión migratoria en las
fronteras exteriores de la UE se ha incrementado de manera
notoria, principalmente a causa del conflicto en Siria y de
la inestabilidad en Egipto, Libia y en menor medida Túnez.
Todo apunta a que durante 2014 la presión migratoria continuará siendo fuente de preocupación para los Estados
miembros en primera línea y para la UE en general. La pregunta es qué medidas se deben tomar a nivel europeo para
controlar el fenómeno migratorio.
Resumen: El 3 de octubre de 2013, un barco lleno de inmigrantes africanos se incendió y se hundió al sur de la isla
italiana de Lampedusa. El buque, que se cree transportaba
entre 450 y 500 personas, la mayoría eritreos y somalíes,
había salido de Misrata en Libia y se hundió a no más de 1
km de la costa de Lampedusa. El total de muertos se sitúa
por encima de los 330 inmigrantes.
Cuando estas tragedias ocurren, todas las miradas se vuelven hacia Bruselas, preguntando ¿cómo la UE no ha podido
evitarlo?, ¿cómo deja la UE que esto pueda pasar a sus puertas?, ¿dónde está la solidaridad de la que la UE hace gala a
menudo y que está consagrada en los Tratados? Estas reIntegrado en el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, acciones dejan translucir que para la opinión pública estas
el patrullero P-73 ‘Vigía’ localizó 6 embarcaciones con 48 in- cuestiones son eminentemente europeas.
migrantes a bordo en aguas del estrecho
Por eso quiero plantear la cuestión siguiente: ¿qué más
A primera hora del día de ayer se detectó la presencia de pueden hacer las instituciones europeas y FRONTEX para
numerosas embarcaciones con inmigrantes en el Estrecho. que la política de control de las fronteras exteriores y la
Durante todo el día fueron localizadas un total de 94 embar- prevención de la inmigración ilegal, que son competencias
caciones con 920 inmigrantes a bordo, siendo todos ellos compartidas, sean más eficaces y si hay medidas adicionarescatados.
les a nivel de la UE para ayudar a los Estados miembros que
están en primera línea a evitar que se produzcan tragedias
El patrullero ‘Vigía’ de la Armada, participó en el dispositivo humanas de tal envergadura?
de tráfico patrullando a levante del Estrecho de Gibraltar y
Análisis: Tras la tragedia acontecida el 3 de octubre de 2014
en Lampedusa, a petición de Italia, este tema se incluyó en
el orden del día del Consejo JAI del 7-8 de octubre. El ministro italiano, Angelino Alfano, pidió la solidaridad de la UE
y de sus Estados miembros, con el fin de prevenir tragedias
similares y hacer frente a la situación de emergencia humanitaria. En concreto, instó a una acción rápida y propuso
el establecimiento de un Grupo de Trabajo con el objetivo
de fijar una serie de medidas operativas para reforzar, en
particular, el control de los flujos migratorios en el Mediterráneo central.
Trabajos de la “Task Force Mediterráneo”
La Comisión reaccionó rápidamente y la comisaria Cecilia
Malmström anunció que la Comisión tenía la intención de
organizar una operación de búsqueda y salvamento en el
Mediterráneo, desde España hasta Chipre, coordinada por
FRONTEX y acogió con satisfacción la propuesta de Italia
de crear un Grupo de Trabajo para el Mediterráneo (que ha
sido denominada en la jerga comunitaria “Task Force Mediterráneo”).
El Grupo de Trabajo celebró su primera reunión el 24 de octubre de 2013. Aunque al principio parece que Italia quería
que únicamente fuera bilateral (Italia-Comisión), los Estados
miembros solicitaron que no se les excluyese y por lo tanto
en los trabajos han participado los 28 Estados miembros y
los representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE), así como ciertas agencias europeas como FRONTEX,
EUROPOL, FRA y EMSA.
Los días 24-25 de octubre, el Consejo Europeo discutió esta
cuestión y adoptó algunos párrafos sobre los flujos migratorios (párrafos 46-49), pidiendo al Grupo de Trabajo “que defina, basándose en los principios de prevención, protección
y solidaridad, acciones prioritarias que permitan utilizar con
más eficacia y a corto plazo las políticas y los instrumentos
europeos”.
El Grupo de Trabajo ha sido presidido por la Comisión, que
se encargó de elaborar un documento de síntesis, posteriormente revisado a la luz de los comentarios recibidos por los
Estados miembros, SEAE y las Agencias. Tal documento ha
dado lugar a la Comunicación de 4 de diciembre[2] sobre
los trabajos del Grupo de Trabajo Mediterráneo. La Comisión
presentó esta Comunicación al Consejo JAI de 5 de diciembre.
La labor del Grupo de Trabajo ha de considerarse exitosa
puesto que en un plazo muy corto de tiempo se han conseguido identificar 38 medidas complementarias y que abarcan las diferentes facetas de la lucha contra la inmigración
ilegal. Las medidas concretas que se han puesto sobre la
mesa están recogidas en cinco capítulos:
1.Medidas de cooperación con terceros países.
2.Protección regional, reasentamiento y vías legales para acceder a Europa.
3.Lucha contra la trata de seres humanos, el contrabando y
la delincuencia organizada.
4.Asistencia y solidaridad.
5.Vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas.
La estructura de los capítulos refleja la prioridad que una
gran mayoría de Estados miembros quieren dar a las medidas de cooperación con terceros países de origen y de tránsito, Son, sobre todo, medidas de carácter preventivo destinadas a evitar que los inmigrantes se suban a los barcos y
arriesguen sus vidas en travesías de incierto final.
De hecho, una de las medidas que solicitó Italia a la UE a
través de sus ministros de Defensa y de Interior fue la posible planificación de una operación PESD en el Mediterráneo
para luchar contra el tráfico de personas y la inmigración
ilegal a través de la detección, intercepción y detención de
los traficantes y facilitadores. Sin embargo, por razones jurídicas, políticas y operativas no fue apoyada por los demás
Estados miembros.
De las 38 medidas incluidas en la Comunicación, no todas
ellas han recibido igual apoyo por parte de los Estados miembros. Existe un gran consenso sobre las medidas de los
capítulos 1, 3 y 5. Las medidas más controvertidas han sido
las relativas a la facilitación y la apertura de nuevas vías de
acceso legal a Europa.
Queda por ver a qué ritmo y de qué manera todas estas medidas se irán aplicando. La Comisión deberá informar al próximo Consejo Europeo de junio sobre los avances realizados.
Debido a la presión de los Estados miembros directamente
afectados, en las conclusiones del último Consejo Europeo
celebrado los días 19 y 20 de diciembre 2013 se “hace un llamamiento para la movilización de todos los esfuerzos a fin
de aplicar con un calendario preciso, que habrá de indicar la
Comisión, las medidas propuestas en la Comunicación”. Asimismo, el Consejo Europeo “volverá a tratar este asunto del
asilo y las migraciones en junio de 2014 con una perspectiva
política más amplia y a más largo plazo, cuando se definan
las orientaciones estratégicas para el refuerzo de la planificación legislativa y operativa en materia de libertad, seguridad y justicia”.
La vigilancia de las fronteras exteriores en el Mediterráneo
central y las medidas a nivel europeo
Desde principios de 2013 hasta finales de septiembre, las cifras de FRONTEX indican que más de 45.000 inmigrantes cruzaron o intentaron cruzar el Mediterráneo para llegar a la UE.
La mayoría de estos inmigrantes eran de nacionalidad siria y
eritrea. La mayoría de los inmigrantes que se dirigieron hacia
las Islas Pelágicas, Sicilia o Cerdeña salieron en barco desde
Libia, Túnez, Egipto o Argelia. En comparación con 2012, la
presión migratoria se ha concentrado en la ruta del Mediterráneo central.
Para apoyar a Italia, la Comisión anunció que destinaria 30
millones de euros para cubrir los costes de reforzar las operaciones de vigilancia fronteriza de Frontex, así como para
la mejora de las capacidades de acogida y tramitación de los
procedimientos relativos a los inmigrantes o solicitantes de
asilo.
Los Estados miembros consideran que el control y la vigilancia de las fronteras exteriores –fronteras comunes– es
su responsabilidad en cuanto que lo consideran como una
cuestión de soberanía nacional por lo que afecta a la defensa
y protección de su territorio. Por esta razón, la Agencia FRONTEX sólo presta su apoyo si el Estado miembro afectado lo
solicita y su papel es de coordinador. Además, es importante
recordar que la Agencia cuenta con unos medios limitados y
su capacidad operativa depende de las aportaciones de los
Estados miembros. Las operaciones conjuntas marítimas son
las más costosas por la extensión de las áreas operativas que
se tiene que someter a vigilancia y los medios necesarios
para garantizar la eficacia de este tipo de operaciones. Por
esta razón, en la última revisión del mandato de esta Agencia en 2011, se reforzaron las obligaciones para que los Estados miembros contribuyesen con los medios necesarios y,
asimismo, se dotó a FRONTEX de la posibilidad de adquirir
medios materiales propios, posibilidad ésta que todavía no
se ha utilizado y que deberá ser precedida de un cuidadoso
análisis de costes.
FRONTEX presentó al Grupo de Trabajo Mediterráneo un
nuevo concepto operativo destinado a reforzar la vigilancia
aérea y marítima y la capacidad de efectuar rescates en el
mar en las tres operaciones que FRONTEX coordina en Grecia
e Italia. En concreto, esto supone ampliar las zonas geográficas donde FRONTEX estaba anteriormente llevando a cabo
las operaciones HERMES, AENEAS y POSEIDON SEA, necesitando mayores medios técnicos. Según estimaciones de
FRONTEX, el coste de los nuevos activos ascendería a unos
14 millones de euros en 2014. Los esfuerzos nacionales de
vigilancia fronteriza estarán plenamente coordinados con
las operaciones llevadas a cabo por FRONTEX, que forman
parte de la ya existente Red Europea de Patrullas.
El papel de FRONTEX en la coordinación de operaciones de
vigilancia de fronteras marítimas, apoyando al Estado miembro que ha solicitado la asistencia de la Agencia y coordinando los medios aportados por otros Estados miembros, lógicamente ha atraído la atención sobre la responsabilidad de
la Agencia en este tipo de operaciones, en las que a menudo
se tiene que hacer frente a situaciones en las que la vida de
los inmigrantes está en peligro.
Uno de los aspectos más controvertidos de las operaciones
marítimas conjuntas coordinadas y financiadas por FRONTEX
es el de las reglas relativas a las operaciones de búsqueda
y salvamento y las modalidades de desembarco de los inmigrantes interceptados o rescatados en el mar. El Consejo
adoptó en comitología[3] la Decisión 252/2010 por la que se
completa el Código de fronteras Schengen en lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el
marco de las operaciones conjuntas organizadas por FRONTEX. El Tribunal de Justicia anuló la Decisión,[4] dándole la
razón al Parlamento Europeo en septiembre del 2012 por un
defecto de forma.
El Tribunal consideró que unas normas con consecuencias
de gran calado sobre los derechos fundamentales debían ser
adoptadas a través del procedimiento legislativo ordinario.
Actualmente se está discutiendo la propuesta de Reglamento que sustituye a la Decisión. El art. 4 de la propuesta de la
Comisión incorpora la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en el caso HIRSI contra Italia.[5] Uno
de los objetivos de la propuesta de la Comisión es suplir la
falta de claridad sobre qué reglas deben de aplicarse para
decidir el sitio donde se debe desembarcar a los inmigrantes
que, según la opinión de la Comisión, es una de las causas
por la que ciertos Estados miembros han dejado de participar en las operaciones marítimas conjuntas.
EUROSUR
En la Comunicación del 4 de diciembre, así como en las declaraciones que siguieron al drama de Lampedusa del 3 de
octubre, se mencionan las enormes posibilidades para mejorar el conocimiento de la situación en las fronteras exteriores
y de los instrumentos que ofrece el recién estrenado Sistema
Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), establecido
por el Reglamento 1052/2013 de 22 de octubre.
EUROSUR empezó a funcionar el 2 de diciembre de 2013
en los Estados miembros con fronteras exteriores en el sur
y este de la UE, Croacia incluida. EUROSUR ha sido diseñado
para el intercambio de información y cooperación sobre las
fronteras exteriores terrestres y marítimas.
Sin embargo, a instancias del ponente del Parlamento Europeo, se ha incorporado en el Reglamento la posibilidad
de que se incluya información sobre la vigilancia de las fronteras aéreas. Éste sin duda será uno de los aspectos que se
desarrollará con más detalle cuando dentro de unos años se
revise el sistema.
EUROSUR está basado en la idea de proporcionar a los Estados miembros la infraestructura y las herramientas necesarias para detectar y responder a las nuevas rutas y métodos utilizados para la inmigración ilegal y la delincuencia
transfronteriza. Por esta razón, EUROSUR contribuirá a mejorar el conocimiento de la situación en las fronteras exteriores, entendidas en sentido amplio, ya que cubren el especio pre-fronterizo pero definido éste con mucha amplitud.
Este mejor conocimiento debe ser acompañado de una respuesta más rápida y eficaz por parte de los Estados miembros y de FRONTEX.
EUROSUR ha sido presentado en ciertas declaraciones como
un instrumento que pudiese haber evitado el drama del
barco de Lampedusa. Sin embargo, no es así exactamente
porque los trabajos de desarrollo de una tecnología capaz
de detectar por satélite el tipo de embarcación que usan los
traficantes para llevar a los inmigrantes desde Libia o Túnez
hasta Lampedusa no ha conducido todavía a un resultado
del todo satisfactorio.
Sin embargo, es importante subrayar que el establecimiento de EUROSUR es un hito en la política comunitaria de
fronteras exteriores y que está llamado a jugar un papel de
primer orden por contener una enorme fuerza integradora
que proviene de una mayor coordinación a nivel nacional
de todas las autoridades que tienen responsabilidades de
vigilancia de las fronteras exteriores. Asimismo, deberá promover una armonización al alza de los estándares de vigilancia de fronteras a nivel europeo.
La Agencia FRONTEX será el eje central de EUROSUR. La
Agencia deberá establecer y mantener la red de comunicación para EUROSUR y con la información que reciba de los
centros nacionales de coordinación, así como de sus propias
fuentes, deberá establecer y mantener el mapa de situación
europeo y el mapa común de información prefronteriza.
Esto debería conducir, al menos a medio y largo plazo, a una
mayor conexión entre las prioridades nacionales y europeas
desde el punto de vista de la gestión y vigilancia de las fronteras.
Un aspecto innovador y prometedor es el uso de modernas
tecnologías de vigilancia, tales como la fusión de los datos
derivados de los sistemas de notificación para buques e imágenes de satélites que será coordinado por FRONTEX. Con
estos instrumentos se podrá mejorar el seguimiento de los
puntos de partida conocidos de la migración irregular en las
costas del Mediterráneo en el norte de África, en particular
de las actividades en los puertos y en las costas que sirven
como centros para reunir a los inmigrantes irregulares. La detección y el seguimiento de los barcos pequeños se llevarán
a cabo en el marco de EUROSUR, con el apoyo financiero del
futuro programa Copérnico, así como con los resultados de
varios proyectos de investigación como Perseo, Closeye, Lobos y Sagres y con el apoyo técnico y los consejos del Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea.
En el marco del Reglamento de EUROSUR (art. 20), y bajo
ciertas condiciones, es posible la creación de redes regionales entre los miembros de la UE (países de Schengen) y vecinos de terceros países para el intercambio de información
y cooperación en materia de inmigración ilegal y delincuen-
cia transfronteriza. Basándose en los resultados positivos
logrados por España y algunos países de África occidental
en un proyecto llamado SEAHORSE ATLÁNTICO en materia
de lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza (España, Portugal, Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde), España propuso
la creación de una red regional similar en el Mediterráneo
(SEAHORSE Mediterráneo) con el apoyo de otros Estados
miembros de la UE y con el de la Comisión, que ha aportado
financiación comunitaria. Los costes estimados para 20112020 son aproximadamente de 5,37 millones de euros. El
proyecto SEAHORSE Mediterráneo se presentó en Madrid
el 19 de septiembre de 2013 y se desarrollará durante los
próximos tres años en España, Italia, Francia, Malta, Portugal, Chipre, Grecia y Libia, mientras que se espera que Argelia, Túnez y Egipto lo firmen en 2014.
EUROSUR debe conducir a un enfoque más específico y a
una aplicación más efectiva de las operaciones organizadas
por FRONTEX y las autoridades nacionales así como a impulsar la cooperación entre distintas Agencias europeas y el
Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la
UE.
Aunque los Estados miembros tienen la responsabilidad de
contar con sistemas eficientes de asilo, inmigración e integración, debe prestarse apoyo especial a aquellos que sufren una elevada presión migratoria, lo que hace necesarias
nuevas herramientas.
Conclusión: Las fronteras exteriores del espacio Schengen
no son sólo fronteras de los Estados miembros donde están situadas sino que son fronteras comunes: una vez que
el nacional de un tercer país ha accedido al espacio Schengen, puede entrar en cualquier otro Estado miembro. Por lo
tanto, la manera en que los Estados miembros que están en
primera línea protegen las fronteras exteriores y aplican las
normas comunitarias en materia de control y de vigilancia
es un asunto de interés común para todos los Estados del
área Schengen.
La UE es y seguirá siendo un polo de atracción para muchos
inmigrantes. Las estadísticas demuestran que la crisis no ha
reducido de manera significativa la llegada de inmigrantes irregulares. El fenómeno migratorio hacia Europa es muy variable y la UE necesita estar mejor preparada para adaptarse a
estos cambios y a situaciones de emergencia que surgen a
raíz de los conflictos y guerras en regiones vecinas.
Magdalena Martínez-Almeida de Navasqüés
Administradora en la DG Justicia y Asuntos de Interior, Secretaría General del Consejo de la UE
[1] Las opiniones expresadas en este documento pertenecen
únicamente al autor y no reflejan la posición u opinión del
Consejo de la UE.
[2] COM (2013) 869.
[3] Comitología es una palabra de la jerga comunitaria que
designa el conjunto de comités compuestos por expertos
de los Estados miembros que asisten a la Comisión en la ejecución de los actos legislativos.
[4] Sentencia del TJ en el caso C-355/10 (Parlamento Europeo contra Consejo).
[5] Asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia (Demanda nº
27765/09). Sentencia del TEDH de 23/II/2012.
[6] La patera: Uno de los símbolos de la inmigración ilegal
http://delaymag.com/la-patera-uno-de-los-simbolos-de-lainmigracion-ilegal/
Cómo seleccionar, comprar y cocinar pescados y mariscos de calidad...
¿Estás acostumbrada o acostumbrado a escoger y comprar
pescado fresco y marisco?
No tengas miedo de hacernos preguntas. Es tu desayuno o
tu cena y te mereces el mejor pescado fresco de inmejorable calidad!
La mayoría de los mercados tienen personal que está dispuesto a contestar tus preguntas, como parte de proporción y atención de buen servicio al cliente.
Los Pescados y mariscos frescos está en su mejor precio
si son de temporada también serán más abundantes, y el
precio debería ser más barato.
Si no entiendes y deseas comprar pescado y marisco fresco
para una buena selección, sigue estos sencillos pasos:
Compra pescados y mariscos en los mercados de buena
reputación, desecha lo
desconocido o que no te
merezca confianza.
No compres nada más
que para el día o a lo
sumo un par de días.
Evita el pescado o marisco que ha estado y esta en
una vitrina bajo periodo
de tiempo prolongado,
incluso si es en el hielo.
Si no estás seguro, pregunta si hay más en la
tienda o puesto de pescado que no sea el de la
vitrina o expositor.
Si no hay pescado fresco
o marisco disponible,
decídete por el que ha
sido congelado en alta
mar es tu siguiente y mejor alternativa.
La carne del pescado
fresco debe ser siempre
firme y debe adherirse
firmemente al hueso.
El olor del pescado. Debe tener un aroma a “mar dulce” sin
fuertes olores. Si tiene un fuerte olor a “pescado”, estate seguro que no es fresco y no es para ti.
Si has comprando en una tienda de comestibles pescado
fresco o marisco, llévatelo a casa directamente y cocínalo dentro de las 24 horas y antes de ponerlo en la cocina
mantenlo para mantenerlo fresco en el refrigerador.
Mantenga el pescado tan frío como sea posible hasta que
esté listo para cocinar, en la parte más fría del refrigerador.
Cuando esté listo para cocinar el pescado, enjágüelo con
agua fría.
Si tienes o quieres el pescado sin espinas, son muchos los
sitios y mercados que te dan como alternativa su limpieza
o despiece, para ello;
La mejor manera de comprar pescado para la preparación,
es en forma de bistec o filete fresco.
La pieza entera tal y como llegaron desde el agua deben
presentar. Los ojos claros, el rojo brillante de las branquias
y la piel brillante con escamas firmemente aferrados.
Factores que influyen directamente en la pérdida de la
calidad:
Los pescados y mariscos se deterioran mucho más rápidamente que la mayoría de las carnes.
El crecimiento bacteriano es más rápido y el sabor cae rápidamente cuando no está fresco o cuando el congelado no
se mantiene por debajo de cero hasta que esté listo para
su uso.
Un olor agudo a amoníaco “el pescado” significa igual a deterioro.
En sus mejores condiciones de conservación los 5 días deberían ser el máximo tiempo para el pescado fresco de calidad superior, aun cuando se haya enfriado rápidamente
después de ser capturado.
Pescado congelado:
¿Sabías que el pescado fresco o marisco, congelado en el
mar, son generalmente más frescos que el llamado “pescado fresco” comprado en tu tienda?
El pescado congelado, es limpiado, fileteado y congelado
en el barco pocas horas después de la captura, preservando su frescura.
Los pescados congelados en nuestros mercados y centros
comerciales a pesar de estar en la que fue primera potencia de pesca del mundo, muchos pescados y marisco provienen principalmente de Alaska, el Atlántico Norte y Oriente a través de canales paralelos.
Para descongelar el pescado congelado o marisco,
descongelar lentamente en la nevera durante 24 horas o,
si estás muy apurado, puedes ejecutar firmemente envuelto ponerlo directamente bajo el chorro de agua fría en vez
de la temperatura ambiente.
Cocinarlo tan pronto como sea posible para minimizar la
pérdida de los jugos.......
Los sondeos autorizados por el PP de Mariano Rajoy y Soria “amenazan
de muerte” a dos Zonas de Especial Protección para las Aves
SEO/BirdLife afirma quees un Espacio marino de la Bocaina quedar desorientadas por las luces.
y Espacio marino de los islotes de Lanzarote
Las sondeos de Repsol, que este mes han obtenido su último
aval del Gobierno, se llevarán a cabo entre Canarias y la veciEl permiso concena costa oeste africana, “por donde
dido a la emprediscurre un importante pasillo de
sa Repsol para
vuelo para miles de aves migratorealizar prospecrias europeas, que evitan de este
ciones de crudo
modo sobrevolar el desierto del
en aguas del arSáhara”, ha explicado Lorenzo.
chipiélago canario “amenazará
Pero estas aguas“albergan también
de muerte” a dos
una de las comunidades de cetáde las nuevas Zoceos más importantes del mundo,
nas de Especial
con 29 especies diferentes, entre
Protección para
ellas zifios, rorcuales, cachalotes,
las Aves (ZEPA)
delfines, calderones y orcas”, ha
incluidas el pasañadido.
ado julio por el
Gobierno en la
El experto de SEO/BirdLife ha reRed Natura 2000
cordado que las islas Canarias se
española, según
encuentran en un Área de Aves
SEO/BirdLife.
Endémicas por su alto grado de especies exclusivas del archipiélago, entre ellas las aves marinas pelágicas (ProcelariSe trata del Espacio marino de la Bocaina y Espacio marino formes), las más amenazadas a nivel global.
de los islotes de Lanzarote, ha expuesto a EFE el coordinador
de proyectos de la ONG en Canarias, Juan Antonio Lorenzo, Para Juan Antonio Lorenzo, “es contradictorio y hasta
sospechoso” que dos de las nuevas ZEPA marinas
aprobadas recientemente por el Gobierno estén especialmente expuestas a estas amenazas.
“No tiene mucho sentido que por un lado se identifiquen estas dos zonas y se reconozca sus valores naturales y por otro se permita una actividad que atenta
de lleno contra su conservación”, ha añadido Lorenzo,
quien no descarta que este incumplimiento de la normativa europea pueda dar lugar a algún tipo de sanción.
De hecho, ha recordado, cuando se identificó la red de
ZEPA terrestres “estuvimos mucho tiempo bajo la atenque ha dicho que “quedarán expuestos a posibles fugas o ción europea al no cumplir con los criterios establecidos, y
accidentes o al impacto de las propias tareas de perforación” fue gracias al trabajo intensivo del Ministerio y ONG por lo
(contaminación acústica, lumínica y química).
que hoy se considera que esa red claramente representa los
valores de las aves
de España”.
Según este experto, la zona donde Repsol pretende perforar “se localiza en una franja oceánica frente a FuerteJuan Antonio Lorenventura y Lanzarote, cercana a algunas de las colonias
zo ha asegurado que,
más importantes de aves marinas en España”, como petanto por parte de
treles de Bulwer y distintas especies de pardelas y paíños,
las organizaciones
así como de cetáceos, como rorcuales, zifios o calderones,
ecologistas como
todos ellos amenazados.
del Gobierno de Canarias, “se seguirán
En el caso de las aves, ha explicado el responsable de SEO/ agotando todas las vías posibles” para evitar que finalmente
BirdLife, podrían quedar desplazadas de sus áreas de ali- se produzcan las perforaciones en el mar, “con todas las alementación habituales por molestias y degradación del me- gaciones y recursos que estén en nuestras manos”.
dio o ser víctimas directas de colisiones, especialmente al
Pladesemapesga presenta
denuncia contra Medio Rural e do Mar por presunta
Dejadez de Funciones y Prevaricación Administrativa
La Secretaría Xeral de Medio Rural subvencionó por designación directa 523
260,00 EUR IVA de Fondos Europeos
FEDER sin IVA para cursos pesqueros,
92 se los queda y cuatro van directamente a Salvacom, Aeitinape, dirigen
la denuncian contra Sra. María Isabel
Concheiro Rodríguez-Segade, actualmente Secretario/a Xeral Técnico de
Medio Rural e do Mar por incurrir en un
PRESUNTO DELITO de ENCUBRIMIENTO y omisión del deber de perseguir
delitos con otro de COLABORACIÖN
NECESARIA y de Prevaricación Administrativa, mezclándose altos cargos de
la UGT Galicia, como empresarios y
gestores de cursos de formación.
En su exposición de antecedentes relatan como el 2 de Agosto de 2013 toma
posesión como Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar el Sr Alfonso García Magariños en sustitución
del Sr. Francisco José Vidal Pardo y
Pardo, que había sucedido al Sr. Jorge
Atan Castro, con una larga trayectoria
de crispación y enfrentamientos con
entes del sector y más concretamente
con nuestra asociación (PLADESEMAPESGA), inclusive intentando amedrentarnos y coaccionar nuestro trabajo altruista con una denuncia por calumnias e injurias, puesta
bajo la acusación de la misma Secretaria Xeral Técnica de
Medio Rural e do Mar, archivada por no constituir delito los
hechos denunciados, o el embargo de la cuenta bancaria
de Pladesemapesga sin expediente previo que legitimara
tal acción, “ROBANDO” el dinero de los fondos de la entidad
(190 euros) sin ánimo de lucro, que no han devuelto a día
de hoy, sirviéndose de los mismos de forma ILEGAL, para
evitar a toda costa cualquier reclamación o gestión bajo la
total ruina económica, inclusive gravando las reuniones en
los despachos de la Vicesecretaría edificio de San Caetano
atentando contra el derecho a la intimidad, unas prácticas
y modos de gestión que dejan al descubierto los modos y
formas de proceder de la Secretaría Xeral Técnica de Medio
Rural e do Mar, o las conciliaciones al amparo del Padroado
de la Fundación Fremss, Sra. Rosa Quintana (PP), Sr Carlos
Negreira(PP), Enrique Losada(PP), en las que pretenden nada
más y nada menos que 120 mil euros por supuestos daños al
honor, bajo investigación de la UDEF en las diligencias previas del Juzgado 2 de la Coruña, en las que el Sr Magariños
consta como imputado, por un presunto delito de Malversación, simplemente por publicitar determinados comportamientos criticables en el ámbito político y de gestión.
Dadas las insistencias reiteradas que nos están llegando
a nuestras dependencias de la Plataforma en Defensa del
sector Marítimo Pesquero de Galicia, nos vemos en la obligación de intermediar entre nuestros informantes y la Secretaría Xeral Técnica para su aclaración, concretamente en
la concesión de fondos europeos para cursos de formación
entre otras a la empresa SALVACOM y AETINAPE.
Al parecer el Sr. José Antonio Gómez Gómez,(UGT) y altos
cargos de la administración que según informaciones pudiesen hallarse implicados en la concesión presuntamente irregular de;
Cursos de formación, en lo que se han facturado millones de
euros durante años a través de la Federación de Transportes,
Unions Agrarias, FUNDECO, Fundación Luis Tilve, ABRILSA, y
otras vinculadas presuntamente a altos cargos de la Xunta
de Galicia.
Al parecer un coche Citroën C5, CV 2.2, matrícula 6877
CHS matriculación 1, 22-5 -2003, con Bastidor, VF7DC4HXB76418659 y con fecha de cambio de titular, finales de
Febrero 2007, forma parte de las prebendas del sindicalista.
Nos afirman nuestras fuentes que, la Xunta, no va a responder a nuestras peticiones de información, aclaraciones o desmentidos, porque tienen pactos y línea directa con el Presidente Feijoo, del PP gallego, el hecho cierto es que, como
si de videntes se tratase, han acertado de pleno, hasta este
momento en lo que a respuestas de la Xunta se refieren..
Xestisema y Lusamaxestion gestinadas por Lalo Romero
Ares (UGT) (amigo personal de la Sra. Beatriz Mato, Conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia que es voz
populi en Lugo ciudad) haciendo gestiones desde la UGT,
para que las empresas pudiesen optar a Formación de la
Administración y de TCM Estatal, FUNDECO, Salvacom, Aetinapes, etc, sobre todo en la Consellería a la que nos dirigimos.
Uno de los más relevantes dirigentes de UGT en Galicia,
Eladio Romero Ares, uno de los más relevantes dirigentes
de UGT en Galicia, compagina desde hace más de seis años
su cargo sindical con su faceta de empresario, como administrador de tres empresas asentadas en Lugo, de las que al
perecer imparten cursos de formación y se relacionan directamente con fondos públicos.
Un sindicalista de altos vuelos económicos y empresariales
supuestamente trabajador que a la vez se convierte en empresario autónomo creando doble actividad que prohíben
taxativamente los estatutos del sindicato.
Pero Romero, actual secretario general en Galicia de una de
las federaciones más poderosas de la central, la de Transportes, Comunicaciones y Mar, lleva mucho tiempo compatibilizando la labor de directivo empresarial con su condición
de líder sindical.
de sus centros, 1 fue contratado a la empresa homologada
Salvacom Ieinades y 3 fueron conveniados con AETINAPE
Zona Norte. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e
Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 129.790,00
€
Zona Centro. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e
Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 207.090,00
€
Zona Sur. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 180.830,00 €
Afirma la plataforma marítima que este departamento de la
Xunta de Galicia, cuya información pública está lapidada por
su Secretaría con el epitafio “NO ENTREGAR – SILENCIO ADMINISTRATIVO”, que España firmo el tratado de los derechos
humanos europeos y aunque conculcado de forma reiterada y en nuestro caso es buena nota acreditada de ello en lo
que sobra documentación al efecto en su departamento, y
aunque no tenemos esperanza alguna, recordamos el mismo, el derecho a recibir información se considera incluido
en el derecho a la libertad de opinión y de expresión (art.
19 DUDH, art. 19 PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE, art.
13.1 CADH)
Que caso de no abrir expediente por los hechos denunciados y ante la GRAVEDAD DE LOS MISMOS donde la, Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, y más concretamente sus máximos responsables parecieran ser ajenos/as
por completo a todos estos hechos, encubriéndose y encuFerroviario de profesión, aunque liberado desde hace mu- briendo a sus responsables…..
chos años con distintos puestos de responsabilidad en el
comité de empresa de Renfe y la federación comarcal de ……instamos expresamente a la Sra. María Isabel Concheiro
Transportes,este lucense que todos conocen por Lalo fue Rodríguez-Segade, inste al servicio jurídico a la presentación
fichado por José Antonio Gómez, al tomar en 2005 las rien- de QUERELLA CRIMINAL. Sin que hayan dado
das de UGT en Galicia, para ser su número tres.
Durante ocho años, hasta el último congreso de junio de Esta ocultación reiterada e intencionada podría esconder
2013, Romero ejerció desde noviembre de 2007 y enero de presuntos delitos de malversación de caudales públicos,
2008 como responsable de dos empresas dedicadas a la prevaricación y fraude al haber pagado cursos de formación
venta de artículos de deportes, A Sport 21 Lugo y Ana Lucus con los fondos europeos y destinados a la pesca, en conSport.
secuencia PLADESEMAPESGA, pidió a la Secretaría Xeral
Técnica la depuración de responsabilidades y reclamó la reEl dirigente sindical tomó así el relevo de su esposa, Ana cuperación del dinero para las arcas públicas, todo lo que
Núñez Sanjurjo, y se convertía en socio de la otra administra- hizo caso omiso.
dora-fundadora de estas sociedades, Ana María Fernández
Brandón, casada con el entonces alto directivo de Monbus, Así afirma Pladesemapesga que la defensa del sector marítiJuan Manuel Gómez Piña.
mo pesquero que promulga Rosa Quintana en los chiringuitos donde tiene oportunidad, queda perfectamente refleRomero también decidió a finales del pasado año ampliar jada en;
el objeto social de Ana Lucus Sport a otros sectores como la
hostelería y el comercio de productos de carpintería.
Incumplimiento de la LEY 4/2006, de 30 de julio, DOG Núm.
Con la intención de diversificar sus actividades empresari- 136 Viernes, 14 de julio de 2006 sobre transparencia y bueales, el sindicalista creó hace un año junto a su esposa, em- nas prácticas en la Administración pública gallega.
pleada a tiempo parcial de UGT en Lugo, otra sociedad,
Xestisema con un amplio objeto social: hostelería, orga- http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/
nización de eventos, charlas, jornadas, simposios y confer- Anuncio1622E_es.html
encias, alquiler de coches, artes gráficas y servicio de publicaciones.
Incumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobiSubvención a Salvacom otorgada por Francisco José Vidal erno.
Pardo como Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do
Mar
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-AValor 523 260,00 EUR IVA de Fondos Europeos FEDER sin 2013-12887.pdf
IVA.
De los 96 cursos Subvencionados, 92 fueron impartidos directamente por la administración pesquera gallega a través
El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha condenado a nueve
años de inhabilitación para el ejercicio de los cargos de alcalde y concejal al que es desde 2005 primer edil de Carcaboso (Cáceres), Jesús Alberto Cañedo, por un delito continuado de prevaricación, por impedir en el tiempo el acceso
a la información y documentación municipales de derecho
público.
Por lo tanto, se sancionan penalmente conductas realizadas
por quienes forman parte de los órganos administrativos,
con capacidad resolutoria, y dentro del ámbito propio del
funcionamiento de la Administración Pública.
do la sucesiva referencia que se hace en el artículo 404 del
Código Penal a la resolución como arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, la jurisprudencia viene a resaltar
como elemento decisivo de la actuación prevaricadora el
ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de
la Constitución, en la medida en que el ordenamiento lo ha
puesto en manos de la autoridad o funcionario público, y en
este caso concreto, se reproduce física y literalmente.
Existe también delito de prevaricación en comisión por
omisión, según la Sentencia del Tribunal Supremo STS
674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el actual
Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en
la que puede leerse “...ha de recordarse que la sentencia de
esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado
por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre
de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo
de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en
responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión,
cuando es imperativo realizar una determinada actuación
administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a
una denegación”.
Por tanto, entendemos que nos encontramos ante un INTENCIONADO y grave ATENTADO procesal, con vulneración
y clara DEJADEZ DE FUNCIONES, para dedicarse a vocalías en
otros entes institucionales (Vocal del Puerto de La Coruña)
en claro y presunto fraude de incompatibilidades, causando INDEFENSIÖN y lesionando de forma efectiva el mínimo
derecho a la tutela efectiva, Art. 24 de la C.E, causando indefensión continuada y vulneración de Derechos Humanos,.
A juicio de esta parte, los hechos que se vienen sucediendo
ante la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, bajo
el amparo del DOG. Nº 70 jueves 12/04/2012 pag. 13037,
orden de 30 de marzo de 2012 de Delegación de Compe- Pladesemapesga solicita al juzgado se libre atento oficio a
tencias, podrían ser constitutivos de un DELITO DE OMISIÖN la UDEF de todas las actuaciones para que puedan realizar
del deber de
perseguir delitos
del Art.408 del
C. Penal, al dejar
de promover la
acción de la justicia. El presunto
delito supone la
dejación de funciones que es
patente, manifiesta y total.
El uso y abuso
del silencio administrativo se
convierte
en
abuso de las funciones públicas
y supone un mal
uso de las mismas por el sujeto pasivo. La acción se enmarca en el ámbito un informe completo sobre los hechos denunciados con esde sus propias competencias (STS 67/06, 7-2).
pecial atención a la procedencia de todos y cada uno de los
fondos públicos recepcionados por Salvacom y Aetinape,
Hasta este momento, entendemos que por parte de esa y los responsables de la UGT, donde participaron activaSecretaría se ha eliminado y mutilado a esta parte de forma mente junto a sus intervinientes, en su beneficio o de los reilegal todos sus derechos administrativos y procesales sobre sponsables denunciados, con especial atención a presunto
la debida actuación de funcionario público, en lo que el uso aumento de su patrimonio personal o el de sus familiares
y abuso del silencio administrativo no da derecho al ABUSO más directos y las actividades realizadas en los mismos.
DE POSICIÖN INSTITUCIONAL.
Asistentes, Aprobados – Suspendidos, Fiscalización y actas
declarativas ante el fisco, nombres y apellidos de los tituRecuerdan a su ve la CIRCULAR 2/2010. LA INTERVENCION lados con verificación efectiva ante los mismos mediante
DEL MINISTERIO FISCAL EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES declaración o investigación de oficio por la UDEF, para su
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
efectiva comprobación.
Ante ello entienden en la plataforma que se trata de una
ocultación de prueba.
Sin abandonar los hechos de cuanto antecede, e interpretan-
Esquerda Unida denuncia os crimes de persoas en Guatemala da empresa coruñesa Hidralia en Guatemala
A EURODEPUTADA DA ESQUERDA PLURAL,
MARINA ALBIOL, LEVARÁ O CASO ANTE A
COMISIÓN EUROPEA PARA QUE SE INTERROGUE AO GOBERNO DE GUATEMALA SOBRE
A IMPUNIDADE DOS ACTOS CRIMINAIS DA
EMPRESA CORUÑESA
itos humanos en Sudamérica”.
A coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz proseguiu “o Consello de Contas de
Galicia confirmou que estamos ante unha das
peores tramas político-empresariais da historia. Presionaremos no parlamento para que esta
trama mafiosa e clientelar remate”. Hidralia pertence a un entramado de 35 sociedades anóniHoxe compareceron diante dos medios de comu- mas vinculadas ao sector enerxético, todas elas
nicación a eurodeputada da Esquerda Plural, Ma- con sede en dous únicos domicilios na Coruña e
rina Albiol, a coordinadora nacional de Esquera pertencentes á familia Castro Valdivia.
Unida, Yolanda Díaz, e o voceiro de EU-V, César
Santiso, para denunciar unha clara violación dos Entre 1999 e 2005 as empresas a nome de Luís
dereitos humanos como amosa un informe da Castro Valdivia, coñecido como “o rei do kilovatio
ONG Intermón–Oxfam de decembro de 2012 que galego” recibiron concesións para explotar nove
durante anos non se fixo público.
minicentrales hidroeléctricas e sete parques eólicos en Galicia.
Esquerda Unida denuncia os crimes da empresa
coruñesa Hidralia en Guatemala.
Durante ese período o seu cuñado, Ramón Ordás,
ocupaba o cargo de Director Xeral de Industria,
A empresa cometeu reiterados crimes que Enerxía e Minas na Xunta de Galicia, en marzo de
comezaron coa utilización da coacción para con- 2007 ambos foron denunciados e imputados pola
seguir terreos de campesiños e así facerse coa Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiexplotación da enerxía hidraúlica da poboación cia por un triplo delito de tráfico de influencias,
de Santa Cruz de Barillas, este feito provocou prevaricación e cohecho. A empresa comezou a
protestas populares duramente reprimidas pola poñer en venda parte dos súas máis de 95 MW de
empresa, por exemplo coa instalación de minas potencia instalada, trasladando a súa actividade
antipersoa por todo o perímetro das obras, como empresarial a Guatemala, onde estableceuse no
denunciou o goberno local da poboación.
2008.
Ademais o xefe de seguridade da empresa e outros traballadores de seguridade incluso tirotearon Marina Albiol, levará o caso ante a Comisión Euroa tres veciños co resultado dun asasinado e dous pea, para que se interrogue ao goberno de Guaferidos graves.
temala sobre a impunidade dos actos criminais,
concretamente diante da Alta Representante da
Posteriormente o persoal de seguridade da em- CE para asuntos exteriores. “O Goberno de Guapresa detivo ilegalmente a nove persoas, por temala está a abusar do da xustiza para criminalsuposto sen orde xudicial. Ante o empeoramento izar a cidadáns reclaman os seus dereitos, pero a
das protestas e Mediante medios opacos a em- responsabilidade non é só do goberno de Guatepresa conseguiu que o goberno de Guatemala mala, estamos a falar dunha empresa galega.
decretara o estado de sitio e suspendera as garantías constitucionais.
A propia Oficina do Alto Comisionado de Nacións
Unidas para os Dereitos Humáns cualificou estas
medidas de desproporcionadas e denunciou que
non se axustan aos estándares internacionais.
Ao Goberno do Estado tamén hai
que esixirlle que as nosas empresas non actúen no exterior violando os Dereitos Humanos e incumprindo a lexislación internacional.
César Santiso, indicou “se permitimos que as
nosas empresas violen os dereitos humanos no
estranxeiro non teremos dereito a queixarnos
cando violen os nosos.
Na UE imos seguir esixindo que se acabe coa autorregulación e que se estableza unha regulación
estrita e esixente ás empresas de capital europeo
con filiais e actividade en terceiros países”.
Esiximos a Hidralia que explique publicamente as
súas actuacións e de conta das medidas que tomou para evitar que as súas filiais violen os dere-
A empresa causante da catástrofe do Prestige quere volver impunemente a contaminar o litoral español a través de Repsol nas prospecciones de Canarias.
ESPAÑA CONVERTIDA POR EL PP EN LA ISLA DE LOS PIRATAS; A em- lanzó el 13 de noviembre de 2002, hace hoy 10 años, el SOS.
presa que contaminou a Costa do catábrico de hilillos de plestalina
do Pretige pretende asociarse a Repsol nas Prospecciones do Mediter- “Rajoy, Cascos, Cañete y Matas son irresponsables frente a la catástrofe
raneo e Canarias.
del Prestige porque no les podemos exigir responsabilidad y actuaron
con falta de previsión”, ha declarado Raquel Montón, responsable de
Merkel con total seguridade que presionou a Mariano rajoy no mesmo la campaña Energía de Greenpeace.
sitio onde se centro a contaminación de Galicia e unha maréa de máis
de 2 millóns pedindo a súa dimisión para que fixese “mutis”, ante o La organización ecologista publicó, el pasado 5 de noviembre, el insuculento negocio cos bens públicos nas prospecciones.
forme Otro Prestige es posible donde expone que a pesar de las advertencias públicas de numerosos expertos y científicos, la decisión
O empresario ruso Mijaíl Fridman, propietario do consorcio ruso que de alejar el buque fue uno de los mayores errores cometidos, la inforfletó o Prestige, que terminou causando unha marea negra nas costas mación ofrecida por las distintas administraciones a la población fue
de Galicia, está preto de adquirir a filial da alemá RWE, que ten o 20 por escasa, insuficiente y, en ocasiones, falsa y contribuyó a dificultar una
cento dos permisos de perforación petrolífera nas costas de Lanzarote respuesta efectiva contra la catástrofe. Por último, la insuficiente valoe Fuerteventura.
ración de la dimensión medioambiental del siniestro fue la última de
las tres causas principales de la negligente gestión del accidente del
Segundo adianta O País, o empresario ruso obtivo o visto bo do Min- Prestige.
isterio de Economía alemán para adquirir a filial de RWE dedicada á
exploración de hidrocarburos por 5.100 millóns de euros.
Greenpeace señala que los principales responsables de todo ello fueron:
Do proxecto de prospecciones petrolíferas en augas de Lanzarote e
Fuerteventura, Repsol posúe o 50 por cento tras vender o resto á cit- Mariano Rajoy era vicepresidente primero, ministro de la Presidencia
ada RWE e á australiana Woodside xa na época na que o Goberno de y portavoz del Gobierno. Le correspondía la coordinación interminisAznar outorgoulle os permisos en 2002.
terial y la comunicación a la sociedad.La desinformación fue enorme,
falta de rigor, en ocasiones falsa y continuamente desmentida.
Doutra banda, desde Repsol trasladouse ao citado xornal que asumiría en solitario o gasto do primeiro dos pozos petrolíferos autorizados, Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Le correspondía la
denominado Sandía, e que espera perforarlo en outubro ou novem- máxima responsabilidad en tráfico, seguridad y contaminación marítibro.
ma. La decisión de alejar el buque dependió de él y fue uno de los
mayores errores de la gestión del accidente.
Mariano rajoy volve poñer en grave perigo os bens españois
Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente. Le correspondía la
Dos hilitos de plastilina de Rajoy ao bombardeo de Trillo, o Prestige evaluación del desastre y de las tareas de limpieza de la costa y de las
puxo o berce do que pode pasar en Canarias e o Mediterráneo.
playas. La ineficiencia en la limpieza de playas, así como la ausencia de
ningún documento de evaluación integral de daños, ni consecuentMariano Rajoy, entón vicepresidente primeiro do Goberno de Aznar emente planes para paliarlos, fue su responsabilidad.
e ministro do Interior, dixo que saían uns pequenos hilitos como de
plastilina, ante o maior desastre ecolóxico de España, burlándose lit- Foto; Los responsables del PP pasando olimpicamente de la catástrofe
eralmente dos cidadáns.
y disfrutando de caza con cargo al dinero público de los ciudadanos.
Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Os pequenos hilitos convertéronse en 125 toneladas de fuel diarias Le correspondía la decisiones sobre el cierre de los caladeros. La miasegurando con premeditación a marea. Rajoy os españois que lle re- nusvaloración de la dimensión ambiental de la catástrofe le condujo a
pudiaron e manifestáronse rumbo a Madrid para pedir a súa cabeza una completa descoordinación desde el Ministerio con las consejerías
convértenlle por maioría no presidente do Goberno.
de pesca, los pescadores, mariscadores y marineros.
Federico Trillo, ministro de Defensa sen ningún tipo de prestige, dous Arsenio Fernández de Mesa era delegado del Gobierno en Galicia.
días despois do hundimiento do barco explicou como se pensou en Tenía competencias en lo que respecta a la información ciudadana y
bombardear o Prestige para afundilo ou facer arder o fuel.
vocal de la Comisión interministerial para el seguimiento de los daños
causados por el Prestige.Participó de la decisión de alejar el Prestige.
Tamén explicou Trillo que os avións da Armada sobrevoaban a zona
para detectar si hai fugas de petróleo que puidesen poñer en perigo
as nosas costas ou o norte da costa portuguesa.
Asimismo, la organización presentó el pasado 16 de octubre, coincidiDixo que non viran nada....(leste é o representante público e as súas endo con el inicio de la vista oral del juicio, el documento La injusticia
manifestacións da época).
del Prestige, donde explica que esta decisión fue tomada por el director general de la Sociedad de Salvamento Marítimo, Javier Gárate; el
Na costa, os marineros levábanse as mans á cabeza porque para entón subdirector general de Tráfico y Seguridad Marítima, Manuel Nogueio chapapote xa afectaba a 295 quilómetros de costa, mentres Evaristo ra; el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real; el delegado del
Lareo Viñas se frotaba as mans no seu cargo de Presidente da Fega- Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, y el director general
cope ao embolsarse máis de 80 millóns de euros destinados aos dam- de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Después de tomar esa
nificados sen que a día de hoxe haxa calarado aos destinatarios onde opción, el grupo informó al ministro de Fomento, Francisco Álvarezse atopa o diñeiro.
Cascos, quien avaló el alejamiento del Prestige. Todos ellos sabían que
el calado del puerto de A Coruña era suficiente para albergar el PresMiguel Arias Cañete, entón ministro de Agricultura, Pesca e Ganadería, tige y tomaron esta decisión sin que ningún técnico cualificado hubideixou en evidencia as súas escasas aptitudes con esta frase: Afortun- era inspeccionado el buque.
adamente, a rápida intervención das autoridades españolas afastando
o barco das costas fai que non temamos unha catástrofe ecolóxica, Finalmente, Greenpeace expone que el petróleo, último responsable
como sucedeu noutras ocasións, nin prevemos grandes problemas de la marea negra, puede ser sustituido en el sistema energético por
nas augas españolas nin para os recursos pesqueros. Hoxe premiado renovables. Para ello, en el sector del transporte hay que reducir las
por Rajoy co seu posto de exministro e Europa, dixo: “O vertido afecta necesidades de movilidad y avanzar en la electrificación. En el informe
a unha extensión moi importante, pero non é unha marea negra”.
de Greenpeace Energía 3.0 se detalla este modelo que logra satisfacer
los servicios de movilidad con una gran reducción del consumo de
energía.
Greenpeace recuerda que la marea negra que afectó a casi 2.000 km
de la costa española fue debida, además de a las carencias en la responsabilidad en el transporte marítimo que, hoy en día, siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones desde que el Prestige
España “IS DIFERENT” Rosa Quintana usa fondos europeos
para desguace de barcos pesqueros y la Xunta subvenciona
y fomenta su construcción a través del ICO.
La Xunta de Galicia a través del FEP subvenciona la paralización y desguace de buques y el ICO subvenciona créditos Como españoles como gallegos, nos avergonzamos de tener
para su construcción...España siempre al revés..?
al mando de la Consellería a personajes tan ridículos como
usted Sra. Rosa Quintana Carballo...En refresco de su memoBonificación de los costes financieros de las microempre- ria ¿ Franco ha muerto ?. 20 de noviembre de 1975, por lo
sas de Galicia titulares de préstamos inferiores o iguales a que llega tarde y más tarde si cabe, al quedarle menos tiem25.000 € con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), in- po en la Consellería que al sastre horas para la confección
strumentadas mediante convenio de colaboración entre el del uniforme aprobado por resolución. Le damos 30 días a
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las enti- los funcionarios/as para que aprenda el taconazo y saludo
dades financieras y las sociedades de garantía recíproca
militar ante su presencia y como comportarse si llega bajo
Las ayudas se aplicarán a la financiación obtenida de las en- palio....
tidades financieras con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO),
Foto; Uniforme muy gastado por Rosa Quintana que ya no
pertenece a sus preferencias, se decanta por el de GuardaLa financiación podrá destinarse a los siguientes concep- costas, para su próxima pasarela ante la plebe de un acto
tos:
oficial con cargo al dinero público de los ciudadanos..
- Adquisición o construcción de buques de pesca.
Curso gratis de saludo tipo militar para funcionarios de la
Xunta de Galicia sin subvenciones...
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP267
Funcionarios de Medio Rural, Pladesemmapesga pone a su
disposición sin cargo a subvenciones públicas ni convenios
Para que se asombre el lector:
de ningún tipo, el curso de urgencia para aprender en dos
Normativa Europea, Real Decreto 1549/2009, de 9 de octu- sesiones el saludo tipo militar a altos cargos uniformados.
bre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca, revisión vigente desde 25 de Funcionarios; Aprender saludo y taconeo en solo un minuto
Noviembre de 2012 y Publicado en BOE núm. 245 de 10 de y medio
Octubre de 2009.
Ver video presentación del uniforme
CAPÍTULO II
Ver video presentación del uniforme estilo “Iron Man”
Construcción de la flota
Sección 1 Normas de ordenación
Artículo 2 Autorización
No se concederá ninguna ayuda para la construcción de buques pesqueros en el marco del FEP.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/
rd1549-2009.html
Resolución de 26 de mayo de 2014 (DOG Nº103 de
02/06/2014) - Bases y convocatoria 2014
http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2014/20140604/AnuncioG0165270514-0003_es.pdf
Nuestra flamante y responsable de Pesca en Galicia, casi recien salida de uniforme sin pasar por la
academia militar;
La Generala o la extravagancia convertida en esperpento en la Consellería de Medio Rural e do Mar.
Más en; http://www.pladesemapesga.com/index.php?nam
Diario Marítimo de la Mar y la Pesca, Pladesemapesga: infor- e=News&file=article&sid=49248
mación publicada el Martes, 12 Agosto, 2014 - 02:42
Pladesemapesga pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado la imposición de los botiquines C en
embarcaciones pesqueras en Galicia.
El ISM contrata con dinero público 12.806 unidades
BOTIQUINES C - por 20.000.000. € en el año 2009, y en al
año 2014 impone colocar de forma obligatoria a las embarcaciones pesqueras de litoral, solicitada intermediación a la
Consellería de Rosa Quintana que dice defender el sector
pesquero ante los hechos “calla y no responde a los armadores y ciudadanos”..,en la creencia de que es ilegal la medida y ante la solicitud de apoyo a la Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, opta por poner los
hechos en conocimiento de las autoridades competentes
por su hubiese reproche penal.
Pladesemapesga - califica - de sorprendente la respuesta de
la Administración Marítima (ISM) a la legítima solicitud de
los pescadores de la Ría de Arousa respecto a las exenciones
de los citados botiquines.
Pladesemapesga se suma a los armadores de embarcaciones de pesca de la Ría de Arosa y exige al Director del ISM
la retira del Decreto de los Botiquines C para embarcaciones
pesqueras de Galicia y reitera a Medio Rural e do Mar impugne el Decreto de los Botiquines C para embarcaciones
de pesca por ILEGAL y ya comercializándose bajo supuesta
homologación por un precio de 219 euros, sin incluir, cajon de almacenaje, tasas, inspecciones, etc.lo que es considerado por Pladesemapesga una extorsión al crítico sector
pesquero de litoral en Galicia, y dispuestos a llegar a Europa
y Tribunal de Ginebra en sus reclamaciones.
De nada han servido los Planes Aboia, Vigía y otros para mejorar la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y sobre todo
la Salud Laboral.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, presento vía mail a la Dirección del Instituto Social
de La Marina una petición de retirada del decreto que obliga a las embarcaciones a instalar un botiquín de clase c,
consideran que la normativa no obliga a ninguna embarcación a instalar el citado botiquín en el mejor de los casos
hace recomendaciones sobre seguridad, a pesar de ello el
responsable del Instituto Social de la Marina de Vilagarcía
de Arosa de forma a entender de la Plataforma persiste en
su implantación obligatoria.
Pladesemapesga exigía a Rosa Quintana la retirada inmediata de la aplicación y el cese fulminante del Sr Maneiro Cadillo, Secretario de Mar por incapacidad y conculcación de
las normativas vigentes, sin que hayan respondido guardo
mutismo oficial y posicionándose de parte de su obligatoriedad y en contra de las normativas, lo que a juicio de la
plataforma Pladesemapesga, les incita a reiterarse en la solicitud nuevamente.
La normativa reguladora de los botiquines que pretende
imponer el ISM nada tiene que ver con las embarcaciones
de pesca, dice “deben disponer los barcos abanderados y
registrados en nuestro país, se halla recogida en el Real Decreto 568/2011 de 12 de febrero, relativo a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor
asistencia médica a bordo de los buques”, por lo que los
buques nada tienen que ver con las embarcaciones pesqueras de litoral, en mayor medida fundamentan la petición recalcando la reiterada normativa al efecto y piden la dimisión
del responsable que firmo el decreto, el Sr José María Pérez
Toribio como Subdirector General de Acción Marítima y del
Director Provincial, Sr Carmelo Castro Duran, con sede en
Vilagarcía de Arosa.
Mientras los pescadores se refieren a sus “ embarcaciones “
la Administración Marítima les responde, con la correspondiente denegación, con la aplicación de un Real Decreto de
aplicación a buques o barcos, que nada tienen que ver con
las embarcaciones a las que se pretende aplicar el oscuro
“NEGOCIO” de los botiquines.
Mucho menos los autobuses del Instituto Social de la Marina
que visitaron los puertos para - mentalizar - a los pescadores
sobre la implementación de las innovaciones tecnológicas
que mejorarían su vida a bordo.
Pladesemapesga, lo denunció de forma recurrente.
La formación la necesitan los que la exigen.
Es decir, lo contemplado por distintas Directivas Europeas
respecto a la Formación de los Profesionales Comunitarios
que desarrollen sus funciones en Puestos Clave de Gestión
Marítima que en España se incumple de forma sistemática.
Resulta paradójico que se concedan exenciones de Radio
Balizas en embarcaciones que faenen en la cercanía de la
costa y por el contrario se denieguen solicitudes de exenciones de Botiquines Clase C para embarcaciones con un
sólo tripulante.
Pladesemapesga, vuelve a recordar el documento elaborado por el Grupo de Trabajo por Correspondencia de Suecia
en la OMI, sobre Formación de Seguridad Marítima y Cuestiones para el Futuro, en donde se destaca que la formación
sobre seguridad marítima que se imparte a la gente de la
mar sus gestores en las Administraciones Marítimas terrenas, está principalmente constituida por tres componentes
básicos:
a.- Los siniestros y accidentes marítimos , son el factor que
desencadena el impulso hacia nuevos requisitos de competencia y formación.
b.- La constitución de acuerdos internacionales, en el marco
de la OMI, constituye una plataforma para la formación en
las áreas puestas de manifiesto por los siniestros y accidentes marítimos.
c.- La formación en sí y el modo de implantarla, se ven fuertemente influenciados por las decisiones tomadas por las
Administraciones Marítimas nacionales.
Destacan también los Grupos de Trabajo de la OMI que, la
adquisición de la competencia es un proceso y hacen especial hincapié en el realismo de la formación, estando también este enfoque fundado en la investigación pedagógica
moderna sobre los procesos de aprendizaje en la mar y en
tierra.
Pladesemapesga, demuestra de esta forma o manera, la relevancia del Factor Humano en los Puestos Clave de las distintas Administraciones Marítimas a la vez que apoya y ofrece su colaboración a la flota pesquera de la Ría de Arousa
para la consecución de sus legítimas reclamaciones.
Las ayudas de los Botiquines, nadie duda de que son muy
importantes para la resolución de los accidentes laborales
en las embarcaciones pesqueras, pero no se debe olvidar
que los medios humanos, deben sufrir un riguroso control
de selección a través de la normativa internacional de obligado cumplimiento, que ayudará a la eficaz gestión de los
protocolos establecidos.
2. «Embarcación de pesca»: La destinada a la captura y extracción con fines comerciales de peces y otros recursos marinos vivos, que se encuentre inscrita en la tercera lista del
Registro de Matrículas de Buques y en situación de alta en
el Censo de la Flota Pesquera Operativa, cuya eslora (L) sea
inferior a 24 metros.
9. «Embarcación de artes menores»: Aquella que se dedica
a la pesca con artes fijos y artes menores, conforme a lo
definido en la legislación nacional vigente.
Aluden en sus escritos a mucha más normativa donde queda patente la ILEGALIDAD de la media que pretende a toda
costa implantar el ISM a los armadores de pequeñas embarcaciones de pesca en Galicia.
Otro negocio más a instancias de empresas privadas y que
se suma a los cientos y miles de chalecos salvavidas con
todo tipo de artilugios, balsas, pitos y flautas, bajo supuesta
financiación de fondos europeos que solo enriquecen a cuatro “listos” a la sombra de instituciones públicas que confunden el servicio público con el negocio de los amigos…
Que en aras a la brevedad damos por reproducido el contenido del correo mail enviado a esta secretaría a la que nos
dirigimos de fecha, martes, 26 de agosto de 2014, que a El ISM contrata con dinero público 12.806 unidades
groso modo;
BOTIQUIN ARMARIO + CONTENIDO C 12.806, 20000000. €
Pladesemapesga exige a Medio Rural e do Mar impugne el Referencias:
Decreto de los Botiquines C para embarcaciones por ILEGAL.
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/
0b4b0a2e-98a3-40fd-86fa-26ad9695965f/
Protestas de los pescadores de la Ría de Arousa respecto a DOC20091118082305PPT.pdf?MOD=AJPERES
la obligatoriedad del Botiquín Clase C, para embarcaciones
que faenen cerca de la costa.
http://www.francobordo.com/botiquin-antimareo
-botiquin-homologado-millas-tripulacion-contratada-pQue a mayor abundamiento y para mayor claridad y luz a
los que por motivos desconocidos no quieren ver, a pesar
de cobrar a final de mes para ello con cargo al dinero que
aportan los contribuyentes recordamos;
Mostrado y demostrada la conculcación por el Instituto Social de la Marina en su resolución a los armadores de la Ría
de Arosa…
Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los buques
de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento
para su asignación.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Estarán sujetos a las disposiciones de este real decreto los
buques y embarcaciones de pesca y los auxiliares de pesca
registrados y abanderados en España en la tercera y cuarta
listas del Registro de Matrícula de Buques.
Artículo 4 Definiciones
A los efectos de lo previsto en este real decreto se entenderá por:
1.- Buque de pesca : El destinado a la captura y extracción
con fines comerciales de peces y otros recursos marinos vi- 330746.html
vos, que se encuentre inscrito en la tercera lista del Registro
de Matrícula de Buques y en situación de alta en el Censo https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/pdfs/BOE-Ade la Flota Pesquera Operativa, cuya eslora (L) sea igual o 2011-8342.pdf
superior a 24 metros.
Las Indicaciones Geográficas Protegidas Caballa y Melva de
Andalucía aumentan su facturación en 2012
Alcanzan los 23,45 millones de euros para
ambas conservas, revalorizadas en el mercado
por la calidad diferenciada que implica su elaboración artesanal
Las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP)
Caballa de Andalucía y Melva de Andalucía han
incrementado su facturación en 2012 respecto
al año anterior en un 3% y 1,4%, respectivamente, alcanzando los 13,45 millones de euros
en el caso de la primera y los 10 millones para
la segunda. Este aumento se debe a la revalorización experimentada en el mercado por
estas conservas andaluzas con
calidad diferenciada, caracterizadas por estar elaboradas de
forma artesanal.
Esto hace que su carne sea tan rica y sabrosa.
La caballa nada en grande bancos y las migraciones son largas, llegan hasta los 170 metros de
profundidad y en primavera vuelven a las costas a
alimentarse y reproducirse.
Es un pescado de agua salada y con mucha
tradición en la cocina, ya que se preparaba
desde la antigüedad como manjar a las clases
altas. Su carne es muy buena y está muy bien
valorada en la gastronomía más selectiva,
grandes chefs cuenta con este pescado en
sus cartas.
La caballa es un pescado que durante su
juventud se alimenta de restos orgánicos, en
general.
Pero a medida que madura comienza a ser
selectiva, marcando las mejores piezas entre
los crustáceos, moluscos, sardinas y arenques.
Registro
2012/016402
.
Nif: G-70321807, con más de
18.500 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos
en todos los sectores del Mar y la
Pesca, que comparten el interés y la
inquietud por el entorno del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia.
Cuya presencia en Internet queda
reflejada en:
En concreto, la caballa aglutina
el 60% de las conservas vendidas en 2012, alcanzando las 6.501
toneladas y correspondiendo el
31% a los productos amparados
por la IGP Caballa de Andalucía.
Por otra parte, la melva transformada en la comunidad supone el 21%
de los productos de segunda gama
introducidos en el mercado durante
el pasado año. De las 2.265 toneladas
a las que asciende el peso global de
este alimento, el 48% está protegido
por la mención de calidad Melva de
Andalucía (1.094 toneladas).
La industria de productos pesqueros de
Andalucía ha transformado durante 2012
cerca de 40.300 toneladas, por valor de casi
250 millones de euros.
De este montante, el valor de las conservas
ha superado los 79 millones de euros, una cantidad relativa a la comercialización de 10.829
toneladas de estos alimentos de segunda
gama.
La caballa [Scomber scombrus] es un pez
de la familia de los scombridae, se trata de un
pez del orden de los peciformes, su carne es
grasa por lo que se cataloga en el grupo del
pescado azul.
Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa.
Físicamente se trata de un pescado brillante,
llama la atención nada más verlo por el color de
su piel y los reflejos que hacen las rayas azules
que bordean su cuerpo. En la parte del viente su
piel es más blanca. Todo su cuerpo, excepto la
cabeza, está repleto de escamas, pequeñas escam a s .
El volumen de negocio de
estas conservas andaluzas ha
experimentado un crecimiento
del 8% respecto a 2011, destacando el peso de la melva y la
caballa en cuanto al total de
estos productos comercializado en la comunidad autónoma
durante el pasado año.
En lo que respecta a otras conservas
comercializadas en 2012 destacan como
novedades los productos de segunda
gama a base de gula y, atendiendo a la
revalorización experimentada en este
mismo período, las conservas de caviar.
En 2012 ha aumentado la producción
de éstas últimas en un 20% del tonelaje
(dos toneladas el pasado año) y en un 25%
en cuanto a su facturación (dos millones de
euros). Por otra parte, el valor de las conservas
de cangrejo en el mercado se ha incrementado en un 22% respecto a 2011, alcanzando
los 3,14 millones de euros a finales del pasado
año.
EDITORIAL
www.pladesemapesga.com
y [email protected]
•
•
•
•
•
•
•
•
Presidente:
Miguel Delgado González.Vicepresidente y Tesorero:
Antón Salgado Clavo.Vocal asesor:
Esteban de Diego Muñiz, Coordinador y Asesor Especialista en rescate
Marítimo
MANUEL CHAS
Responsable Edición y Gestión
La Plataforma Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia.... es una asociación, bajo el
amparo de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Española
y del Régimen Jurídico previsto en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
Posee una aleta grande, una aleta anal a la que
le sigue sieta aletas de tamaño mini. Otra de sus
características físicas es la separación que existe
entre sus aletas, algo que la diferencia de otros
peces con los que se suele confundir.
Existen distintos tipos y especies, entre las
más populares se encuentran: la caballa pintoja
localizada en el Índico y mar Rojo, la caballa
isleña que es originaria del Océano Pacífico
y la caballa rechoncha, que como su nombre
bien indica, físicamente es algo más ancha
y suele encontrarse en aguas tropicales. La
reproducción suele realizarse antes de que las
temepraturas asciendan mucho. Los desoves
son de entre 300 y 400.000 huevos por puesta.
La época de reproducción es la primavera.
¿[Ver más nombres populares del pescado]
•En Inglés a la caballa se le llama mackerel,
atlántic mackerel
•En francés es conocida como maquereau
•En Asturias es conocida como Xiarda o Xarda y
en Cantabria como verdel o pelicato
•En Cataluña, Baleares y la Comunidad Valencia
se le conoce como verat
•El País Vasco llama a la caballa berdela
El ámbito de actuación de la Plataforma es Regional, Galicia, toda vez
que sus actuaciones se desarrollan
en las cuatro provincias, principalmente las que aportan territorios a
la Pesca y al Litoral Gallego:
Además, sus actividades de divulgación y sensibilización tienen un
mayor alcance a través de la web a
todo el territorio Nacional e Internacional.
Las posibilidades de colaborar con
la Plataforma son bien como Socio,
bien como Colaborador. Si deseas
recibir información de cualquiera
de esas opciones de participar o
cualquier otra información de la
entidad puedes enviarnos un correo
electrónico a:
O bien escribirnos a:
C/ Juan Castro Mosquera, Nº 28 15.005 A
Coruña.
TIRADA: 20.000 mil ejemplares
Distribución Nacional, Internacional y
correo electrónico que se centra en la
difusión del conocimiento marítimo pesquero en todo el territorio Nacional.
! Descargala Gratis en nuestra Web !
facebook.com/pladesemapesga
twitter.com/Pladesemapesga
Combustible
Pladesemapesga pide a Rosa Quintana
abordar urgentemente con las petroleras y
gobierno central una rebaja del precio del
combustible para los barcos gallegos
Así la Plataforma en Defensa
del sector Marítimo Pesquero
de Galicia, afirma que la Xunta
de Galicia debería ordenar
con urgencia la realización de
un estudio comparativo en las
diferentes comunidades autónomas para evaluar los costes del
combustible y actuar en consecuencia.
Miguel Delgado, Presidente
de Pladesemapesga, pide a las
autoridades que se reúnan para
acordar sobre el suministro de
combustible existente en los
puertos de Galicia, a fin de tratar
sobre una posible rebaja del
precio del carburante para los
barcos pesqueros, dada la situación de crisis por la que atraviesa el sector en estos momentos, que salvo contrario y el
aumento del IVA y los recortes
podría propiciar el cierre de más
del 60% de la flota residual que
ya queda en Galicia.
Delgado, denuncia
que pareciera
que la Xunta de
Galicia no fuese
consciente de la
crisis que actualmente atraviesa el
sector pesquero, donde el precio
del combustible es una de las
mayores trabas para el desarrollo del sector que se lleva hasta
el 90% de la inversión de la
actividad.
Pladesemapesga, por estos
motivos insta a Rosa Quintana
a que lidere de forma urgente la
tramitación urgente de ordenes
para la búsqueda de acuerdos o
líneas de ayuda que palien los
graves efectos de la imparable
tendencia alcista en los carburantes, que sumado a la reducción de las cuotas, propiciará el
cierre del 60% de la actividad
pesquera que queda si no se
buscan soluciones a tiempo..
Las ayudas, los recortes y la
falta de crédito, propicia falta
de liquidez a la mayoría de las
empresas pesqueras de Galicia,
que sumado al desproporcionado precio del combustible,
le bajo consumo y la bajada de
precios, a lo que hay que sumar
los graves problemas de acceso
a los recursos, terminarán con
total seguridad por destruir el
residual de tan nefasta gestión
que permanece activo en el litoral de Galicia..
Repsol promueve un combustible más barato que ya emplean
6 barcos gallegos
El uso de este carburante está
permitido desde diciembre por
la dirección general de la Marina
Mercante para embarcaciones
de pesca de hasta 12 metros de
eslora.
AutoGas, o GLP náutico, es
un combustible alternativo a la
gasolina y el gasoil que, además
de permitir un ahorro medio de
entre el 20 y el 45 %, reduce las
emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) y dióxido de carbono
(CO2), elimina el vertido al mar
de residuos y minimiza la contaminación sonora del motor.
Es la apuesta de Repsol, que
en colaboración con la empresa
Ircongas, ha reunido a marineros de diez cofradías del área de
A Coruña para explicarles las
ventajas de emplear un combustible con el que ya están experimentando seis embarcaciones
gallegas, que han sido pioneras
en España en adaptarse para
emplear el GLP (gas licuado del
petróleo).
FUKUSHIMA: LA PESADILLA
CONTINÚA CON LAS FUGAS DE
AGUA RADIACTIVA
La nueva catástrofe ecológica demuestra que la energía
nuclear no compensa
Los vertidos producidos de decenas de miles de toneladas de
agua radiactiva al mar que se han producido en Fukushima son
en sí mismos una catástrofe ecológica de primer orden. Se están contaminado los fondos y ecosistemas marinos y Japón
queda condenado a realizar controles de las aguas, de las especias pescadas y de las algas durante décadas. Todos estos nuevos sucesos ponen una vez más de manifiesto el peligro que
supone el uso de la energía nuclear, que no compensa las ventajas obtenidas. Las centrales nucleares son inherentemente
peligrosas y es imposible garantizar su seguridad al100%, como
recuerda Ecologistas en Acción.
Ni la empresa responsable, TEPCO, ni las autoridades japonesas
han sabido reaccionar a tiempo y valorar la dimensión del problema. Se han vertido ya decenas de miles de toneladas de agua radiactiva al océano sin que las medidas tomadas consigan evitarlo.
Los impactos sobre los ecosistemas pueden ser grandes y ya se
han detectado peces radiactivos.
Los impactos sobre los ecosistemas pueden
ser grandes y ya se han detectado peces radiactivos.
Ni la empresa responsable, TEPCO, ni
las autoridades japonesas han sabido
reaccionar a tiempo ni tomar medidas
adecuadas
Se ha conocido que durante todos estos meses y desde una
fecha indefinida se han estado fugando al mar unas 300 Tm
de agua radiactiva al día. La lucha por la refrigeración de los
reactores accidentados y las filtraciones de agua subterránea
que están en contacto con materiales radiactivos procedentes
de los reactores han hecho que las cantidades de
radiactividad descontrolada en el agua sean inmensas y que
las medidas tomadas hasta ahora resulten inútiles. Llama la
atención la tardanza en reaccionar por parte de TEPCO que no
ha sido capaz de frenar estas fugas. Las autoridades japonesas
han sido demasiado benevolentes con esta empresa que no
es capaz de gestionar las consecuencias.
Las acciones a tomar pasan por frenar las fugas mediante la
impermeabilización del terreno, tal como se está haciendo
ahora, y por bombear el agua de las filtraciones y almacenarla
como residuo radiactivo. Esto generaría el problema adicional
de la gestión de las enormes cantidades de agua radiactiva.
Real Club de Mar de Aguete
EL REAL CLUB DE MAR DE AGUETE OTORGA SU INSIGNIA DE ORO AL SOCIO
Y CONOCIDO ARMADOR, D. MANUEL NORES GONZÁLEZ
El pasado Domingo 18 de
Agosto tuvo lugar la Asamblea General Extraordinaria de
socios del Real Club de Mar de
Aguete, en la que, a propuesta
de la Junta Directiva que preside D. Guillermo Gefaell, se
aprobó por unanimidad de
los presentes el conceder la
insignia de oro del club, en
el apartado de méritos a D.
Manuel Nores González, y en
el apartado de fidelidad, a D.
Manuel Dios Rodríguez, socio
desde el año 1973.
La implicación y dedicación
de D. Manuel Nores González
con el RCM de Aguete ha ido
más allá de lo inherente al
cargo de Comodoro que ha
venido ejerciendo desde hace
20 años, gestionando además
la búsqueda de apoyos y patrocinios.
La imposición de las insignias de oro fuéel sábado 24 de
Agosto en el transcurso de la
Cena Baile Aniversario. Muchos
fueron los interesados en asistir
Agujeros Negros en el Océano
El Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich, y la Universidad de Miami
en Florida, han encontrado agujeros negros en las aguas turbulentas del
océano Atlántico
Según noticias locales, George
Haller,del Instituto Federal Suizo de
Tecnología en Zúrich, y Francisco
Beron-Vera, de la Universidad de
Miami en Florida, han encontrado
análogos terrestres de agujeros
negros en las aguas turbulentas del
océano Atlántico
Los físicos descubrieron que el
borde de los vórtices que se forman
en zonas de la turbulencia está representado normalmente por un ancho
cinturón de una sustancia brillante,
que se asemeja a la esfera de fotones
que rodea a los agujeros negros sin
entrar en los mismos.
Haller y Beron-Vera demostraron
científicamente esta semejanza al
describir el comportamiento de
los vórtices en los fluidos turbulentos utilizando los mismos principios matemáticos que describen el
fenómeno de los agujeros negros,
regiones del espacio-tiempo en las
que la gravedad es suficientemente
fuerte para evitar que ninguna sustancia se escape, incluida la luz.
Según el portal Technology Review,
Haller y Beron-Vera investigaron las
corrientes en el suroeste del océano
Índico y el sur del Atlántico. En esta
parte del océano mundial existe un
fenómeno bien conocido que se
denomina ‘la fuga de las Agujas’, que
viene de la corriente de las Agujas
del océano Índico. “Al final de su
flujo hacia el sur, esta corriente se
vuelve sobre sí misma, creando de
vez en cuando remolinos en la zona
meridional del Atlántico”, indican los
científicos.
En su investigación los especialistas utilizaron imágenes de satélite del sur del océano Atlántico
captadas entre noviembre de 2006
y febrero de 2007 para localizar
posibles análogos de agujeros
negros. Como resultado, revelaron
que en este periodo de tres meses
encontraron un total de ocho ‘candidatos’ a ser denominados agujeros terrestres. “Hemos encontrado
cinturones materiales excepcionalmente coherentes en el Atlántico
Sur, lleno de análogos de las esferas
de fotones alrededor de los agujeros negros”, concluyeron Haller y
Beron-Vera.
Organización de las Naciones Unidas
Angola y la FAO firmaron un acuerdo de cooperación para potenciar la investigación y el aumento productivo de la pesca
Tras la firma del convenio, la ministra de las Pescas, Victoria
de Barros, manifestó que este país africano persigue incrementar las áreas destinadas a la acuicultura, como forma de
diversificar la economía nacional. La pesca en Angola es una
actividad económica importante ya que además de proveedora
de alimentos, es fuente de empleo para numerosos angoleños,
expresó. El representante de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Mamadou
Diallo, aseveró, por su parte, que esa organización estrecha
vínculos con el ramo pesquero, para el impulso, sobre todo, de
la pesca artesanal. Diallo ratificó el compromiso de la FAO con
la asesoría y promoción de diversos proyectos en este estado
de África Austral, que contribuyen a la seguridad alimentaria y
reducción del hambre y la pobreza.
La flota congeladora andaluza, aunque muy mermada en
la actualidad, tiene aún bastante importancia en el conjunto
regional. Está integrada por un total de 45 embarcaciones con
un arqueo medio de 261 GT, una potencia media de 597 CV, y
dando empleo a 810 tripulantes aproximadamente. A excepción de cuatro grandes atuneros congeladores con puerto base
en Cádiz, la principal flota de gran altura andaluza es la flota
marisquera congeladora, cuyas embarcaciones se concentran
sobre todo en la provincia de Huelva.
actualmente faenan con permisos temporales de pesca tienen
previsto la creación de sociedades mixtas, estando pendientes
a la concesión de ayudas para este concepto.
Con el Congo, no ha existido Tratado de Pesca a nivel comunitario, ni está previsto a corto plazo ningún mandato de negociación, por lo que aquellos armadores interesados en faenar en
aguas congoleñas lo hacen al igual que los caladeros anteriores,
con carácter privado con el Permiso Temporal de Pesca ante la
Secretaría General de Pesca Marítima.
En la República del Congo se encuentra ubicado un puerto
muy importante para el apoyo logístico de la flota congeladora,
Pointe Noire, el cual dispone de medios apropiados para realizar
en su puerto de operaciones de transbordo, que suelen efectuarse cada 45-50 días.
Actualmente, Los únicos buques de bandera española que
faenan al amparo de Acuerdos de Pesca con terceros países
son aquellos que faenan en aguas mauritanas (cuyo acuerdo se
renovó en agosto del 2008 con una vigencia de 4 años) y en el
caladero de Guinea Bissau (se firmó un nuevo Acuerdo de Pesca
UE / Guinea Bissau en junio del 2007). A día de hoy, uno de los
problemas que afecta a la flota marisquera que faena en Mauritania al amparo del Acuerdo de Pesca es la prohibición por parte
de las Autoridades Mauritanas de la utilización de la denominada
Estas embarcaciones con bandera comunitaria se integran “cadena quisquillera”, si bien, se ha acordado una prórroga en la
en su mayoría en ANAMAR, patronal de la flota marisquera clarificación de la utilización de estas cadenas.
congeladora, cuya sede se encuentra en Huelva, y que fue
En el caladero liberiano, sin Acuerdo de Pesca, los buques
creada en 1977.
españoles faenan con Permisos Temporales de Pesca
En la actualidad, el panorama de la flota de gran altura andaluA finales del año 2005, se renovó el Acuerdo de Pesca U.E. /
za es radicalmente distinto al existente en décadas pasadas.
Durante el año 2010 operaron bajo al amparo de Acuerdos de Gabón, dejando sin posibilidades de pesca a la modalidad de
la Unión Europea con terceros países, en el caladero mauritano arrastre marisquero. Este Caladero se venía utilizando históriunas 28 embarcaciones congeladoras de arrastre marisquero camente por los buques que faenaban en el Acuerdo de Pesca
(7.266,94 GT), mientras que 21 con 4.494,57 GT lo hicieron en con Angola, durante los periodos de parada biológica. La flota
Guinea Bissau. Seis embarcaciones capturaron peces y crustá- marisquera tras la expiración del Acuerdo con Guinea Conakry
ceos bajo el acuerdo bilateral entre España y Portugal, y en dos dejó de faenar en este caladero en el año 2008.
caladeros un total de 13 buques con 3.695,34 GT (7 barcos en
La producción pesquera procedente de la flota andaluza
Angola y 6 en el Congo) pescaron crustáceos bajo la forma de
licencias privadas. En conjunto la flota marisquera congeladora congeladora que faena en aguas de terceros países, desembarandaluza activa en 2010 fue de tan sólo 45 embarcaciones con cada y subastada en Andalucía durante el año 2010 alcanzó un
14.360,26 GT, frente a las 70 que lo hicieron en 2000 o las 194 tonelaje de 4.969 toneladas, lo que supone una leve reducción
del 0,9% respecto a la producción del año anterior. De esta forma,
que faenaban en el año 1990.
durante el año 2010 se suaviza la tendencia decreciente de
Tras la expiración de los Acuerdos pesqueros con Angola capturas iniciada hace dos años. La nueva caída en las capturas
(2004) y Senegal (2006), la flota arrastrera congeladora faena en de gamba es compensada con un incremento del tonelaje del
ambos caladeros amparados por los permisos temporales de langostino blanco, duplicándose la oferta de este crustáceo,
Pesca que emite la Secretaría General de Pesca. Actualmente, cuantificándose en algo más de 882 toneladas de la citada espeno existe flota de gran altura faenando en sociedades mixtas cie
en Angola, si bien, en un futuro cercano, los 7 buques que
ESCUELA NAVAL
La Escuela Naval Militar incorpora a 54
alumnos de nuevo ingreso
GALICIA DESPLIEGUE ARMADA
Cincuenta y cuatro nuevos
alumnos efectuaron ayer su
presentación en la Escuela
Naval Militar para comenzar
los planes de estudios que
les prepararán en sus futuros
cometidos como oficiales de
la Armada. Al Cuerpo General
se integrarán 37 alumnos, 9
a Infantería de Marina, 6 al
Cuerpo de Ingenieros y 2 al de
Intendencia.
Tras acceder al recinto docente, se leyó la resolución de su
nombramiento como alumnos
y se crearon las brigadas en las
que quedarán encuadrados.
Cincuenta y cuatro nuevos alumnos efectuaron ayer su presentación en la Escuela Naval Militar para comenzar los planes
de estudios que les prepararán en sus futuros cometidos como
oficiales de la Armada.
Al Cuerpo General se integrarán 37 alumnos, 9 a Infantería de
Marina, 6 al Cuerpo de Ingenieros y 2 al de Intendencia.
Tras acceder al recinto docente, se leyó la resolución de su
nombramiento como alumnos y se crearon las brigadas en las
que quedarán encuadrados.
Estos estudiantes, que han obtenido su plaza por la modalidad
de ingreso directo, adquieren ahora la condición militar.
Por ello, durante las dos próximas semanas realizarán una fase
de orientación y adaptación a la vida militar.
A partir del próximo 3 de septiembre se completarán las brigadas con la incorporación como alumnos de aquellos que ya
forman parte de la Armada y que acceden a la Escuela Naval
Militar por promoción interna a la Escala de Oficiales. En nombre de la Escuela Naval Militar, deseo daros la más
cordial bienvenida a estas páginas virtuales.
Ellas son nuestro escaparate ante el visitante como clara muestra de lo que representamos y de nuestras legítimas aspiraciones.
La Escuela Naval Militar dedica todos sus esfuerzos e ilusiones
a la formación de los futuros de Oficiales de la Armada.
Nuestro principal objetivo es conseguir hombres y mujeres
capacitados profesionalmente, cualificados y versátiles, al
tiempo que dotados también de espíritu crí­tico, de sensibilidad
humana y social, de manera que puedan contribuir a dinamizar
nuestra sociedad.
Aprovisionamiento en Combate Patiño
•B.A.C. “Cantabria”
•Patrulleros •Patrullero Centinela
Fuerza de Acción Marítima
(FAM)
•Mando de Acción Marítima
de Ferrol
• Comandancia Naval de A
Coruña
•Patrullero Serviola
•Patrullero Atalaya
•#enc_chilreu#
•Remolcador Mahón
• Unidad de Buceo de Ferrol
Estos estudiantes, que han
obtenido su plaza por la
modalidad de ingreso directo,
adquieren ahora la condición
Fuerza de Infantería de
militar. Por ello, durante las dos Marina (FIM)
próximas semanas realizarán
•Tercio del Norte
una fase de orientación y adaptación a la vida militar.
Jefatura de Apoyo Logístico
A partir del próximo 3 de (JAL)
septiembre se
•Arsenal Militar
completarán
de Ferrol
las brigadas
con la incor- Para concluir el acto de recibiporación como
Jefatura de Peralumnos de miento, se leyeron unos versos sonal (JEPER)
aquellos que ya
•Escuela de
forman parte de Calderón de la Barca
Especialidades
de la Armada y
Antonio
de
que acceden a que la Escuela Naval tiene
Escaño
la Escuela Naval
•Escuela de
Militar por pro- expuestos en su entrada prin- Especialidades de
moción interna
la Estación Naval
a la Escala de cipal:
de La Graña
Oficiales. •Órgano de
Apoyo al Personal
(OAP) en Ferrol
FERROL (A
“Aquí, en fin, la cortesía,
CORUÑA)
el buen trato, la verdad,
PONTEVEDRA
Flota
•31ª Escuadrilla de Escoltas
•Fragata “Álvaro
de Bazán”
•Fragata
“Almirante Juan
de Borbón”
•Fragata “Blas
de Lezo”
•Fragata
“ M é n d e z
Núñez”
la firmeza, la lealtad,
Fu e r z a
de
Acción Marítima
(FAM)
el crédito, la opinión,
•#enc_cnvilagarcia#
la constancia, la paciencia,
•Comandancia
Naval de Vigo
la humildad y la obediencia,
•Comandancia
Naval del Miño
fama honor y vida son,
(Tui)
•Patrullero
caudal de pobres soldados; Tabarca
•Patrullero Cabo
• B u q u e s que en buena o mala fortuna, Fradera (Tui)
de Aprovisionamiento la milicia no es más que una
Jefatura de Per•Buque de
sonal (JEPER)
el honor, la bizarría,
ESPECTACULAR PARADA NAVAL FRENTE AL PASEO MARÍTIMO DE MARÍN DE LOS YATES
FRANCESES CLÁSICOS DEL RALLY LA BAULE-GALICIA
Gran éxito de la I Ruta Coloniana por el interior de la Ría de Pontevedra, con
muchísimas embarcaciones que se sumaron a la flota francesa
La flota francesa de yates clásicos participantes en el Rally
La Baule-Galicia tuvieron una nueva jornada llena de actividad tanto náutica como turística, ya que partían del puerto
de Aguete acompañados de muchas embarcaciones locales
dispuestos a realizar la I Ruta Coloniana por el interior de la Ría
de Pontevedra y que les resultó harto curiosa e interesante por
la narración y correspondiente traducción que en directo se
les iba haciendo por radio a cargo del narrador, investigador
especialista en Colón, el escritor Rodrigo Cota explicándoles
las coincidencias, las toponimias existentes en esta costa y en
los mismos nombres que Cristóbal Colón utilizó en su primer
viaje a las Américas poniéndoselos a otros similares accidentes
geográficos como son el Con del Este, Punta do Ferro, Barbades
o la Isla de Gracia, como también se denominaba a la isla de
Tambo.
El paso por el interior de la Escuela Naval Militar
y frente al paseo Marítimo resultó espectacular
siendo observado por multitud de público y aficionados y profesionales de la imagen que captaban
con sus cámaras el acto.
A continuación, parada en la magnífica marina Porto de Combarro con visita guiada por esa bella población de Poio, y tras
su regreso al puerto de Aguete, fueron llevados a en autobuses
a Pontevedra donde visitaron el casco viejo y el Museo de esta
ciudad.
Naufragio pesquero “Costero Segundo” en aguas de Cartagena.
Irresponsables políticos e irresponsabilidades administrativas
Todo programado pero jamás respetado. La inquietante autocomplacencia de los partidos
políticos genera riesgos para la gente de la mar.
La falta de verificación sobre la familiarización de los titulares de Certificados GMDSS, advertida, denunciada y analizada con abundantes
alternativas por los Oficiales Radioelectrónicos de la Marina Mercante.
La Organización Marítima Internacional ( OMI ) propone y los mangantes
de costumbre ... disponen.
La OMI, como solución inmediata en el año 2006, por medio del Subcomité STW ( Formación, Titulación y Guardias para Gente de la Mar ),
preparó una circular para el Comité de Seguridad Marítima ( MSC ) para
promover y verificar la familiarización continuada de los operadores del
SMSSM a bordo de los buques e invitó al Comité de Seguridad Marítima
( MSC) a que lo aprobara.
España “ out of order “ en materia de formación GMDSS.
ANTECEDENTES
El Diputado Francisco Rodriguez ( BNG ), se dirigía a la Mesa del Congreso de los Diputados, presentando una pregunta, registrada con fecha
de entrada de 23 de julio de 2004, número 13406, sobre las falsas alarmas
y la necesidad de mejorar el funcionamiento del Sistema Mundial de
Socorro.
Repitió en 2006 ... las respuestas, siempre las mismas.
Las consecuencias ... mal encaminamiento de las radiocomunicaciones,
denegaciones de auxilio, muertes y dasapariciones en la mar, pero eso
si, nadie se inmuta, nadie mueve un dedo, nadie se sensibiliza con las
tripulaciones de los buques, sobre todo pesqueros.
Los partidos políticos, de un tiempo a esta parte, pasivos, pasotas.
Los Oficiales Radioelectrónicos, ninguneados por cuatro impresentables
de la Administración Marítima en tiempos pretéritos, continuan “ silenciados y encerrados en un cuarto oscuro “, mientras que sus ¿ hábiles
sustitutos ? siguen sin entender el funcionamiento del Sistema Mundial
de Socorro, pero eso si, prosiguen con su mal hacer en la gestión de una
metodología que jamás llegarán a comprender.
Las actuales Radio Costeras de Abertis Retevisión, también obviadas,
como consecuencia de los bastardos intereses de “ cuatro mangantes
buscacalderillas “ todavia en activo y en muchos casos ascendidos tras la
Catástrofe del Prestige, donde el mal encaminamiento de las radiocomunicaciones produjo un descomunal desastre ecológico.
La Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos, preñada de aparentes “ hombres importantes “ pero carente de técnicos multidisciplinares,
cualificados y expertos, como son los Oficiales Radioelectrónicos, está creando con sus, casi siempre, lapsus en la interpretación de la minimización
de los tiempos de respuesta, situaciones no exentas de altos riesgos para
gente de la mar, puesto que sus Conclusiones y Recomendaciones, se las
pasan sus destinatarios “ por el arco del triunfo “.
Pero, vamos a ver ...
¿ No existe la OMI ?
¿ No existe el Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento ( Comsar ) ?
¿ No existe una Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones ?
¿ No existe, actualmente, un Reglamento de Radiocomunicaciones,
actualizado, con la integración de los Subsistemas y Métodos del Sistema
Mundial de Socorro ?
En resumen, en definitiva, la vida sigue igual ...
INFORME A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado del GRUPO PARLAMENTARIO
MIXTO (BNG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 del Reglamento
de la Cámara, presenta la siguiente pregunta para la que solicita respuesta
por ESCRITO relativa al funcionamiento del GMDSS.
Técnicos de todo el mundo, vienen denunciando losfallos de los Subsistemas y Métodos del GMDSS. Por el contrario la OMI, sigue empecinada
en mantener y desarrollar el Sistema, que es de obligado cumplimiento
desde el 1 de febrero de 1.999.
La OMI, ha perdido el control del GMDSS, como evidencian los elevados ratios de falsas alarmas, la pobreza de los cursos de formación que
inciden negativamente en los mandos de los buques, el incumplimiento
en tiempo y forma de las instalaciones terrenas de muchos países, la falta
de una base globalizada de datos, precariedad de asistencia técnica en
los puertos, etc...
España, como país signatario de acuerdos internacionales, continúa con
su política de arrogancia e infalibilidad en materia de seguridad marítima,
olvidando que todas sus inversiones en planes de salvamento, no serán
eficaces sino existe respuesta desde la mar.
La realidad, es muy contraria a los pronunciamientos del Ejecutivo.
Casos como los del pesquero alemán Hansa, yate español Txindoki, y
buque portugués Zafir, todos ellos con tripulantes españoles, evidencian
la pésima gestión de los administradores marítimos centrales, en cuanto
a la aplicación de los Convenios SOLAS, Reglamento de la UIT y formativa
de la OMI.
Podemos añadir, el naufragio del buque Tricolor en aguas del Canal
de la Mancha, con su quilla al sol, y su posterior abordaje por 3 buques,
uno de ellos el turco Vicky, para darnos cuenta de que los mandos de los
buques, no atienden o no pueden atender las comunicaciones marítimas
adecuadamente.
El buque chipriota Cristopher, desaparecido en aguas de Azores con 27
hombres, 27 seres humanos, en la nochebuena del 2001, es otra muestra
de la poca eficacia del sistema actual de socorro.
El naufragio del buque Al Salam Boccaccio 98, en aguas del Mar Rojo,
evidencia la falta de implementación del Sistema GMDSS y la ineficacia
de los titulares de los Certificados de Operador en la mar.
El Subcomité de Radiocomunicaciones y Búsqueda y Salvamento de la
Organización Marítima Internacional (OMI ) COMSAR 2003, reconoció la
falta de fiabilidad del Sistema.
¿Se piensa articular medidas correctoras para que no se produzcan los
fallos del complejo GMDSS?
¿En todos los casos de siniestros de buques españoles acontecidos
en el mar desde 2000, cómo valora el Gobierno el funcionamiento del
GMDSS?
¿No se están produciendo muchas falsas alarmas?
¿Es adecuada la formación para el manejo del GMDSS?
¿Se reacciona a tiempo desde tierra y en el mar?
¿Están los datos necesarios debidamente globalizados, para que la
información resulte eficaz?
¿No es el naufragio del buque Al Salam Boccaccio 98 una prueba más
de las deficiencias del GMDSS?
Francisco Rodríguez Sánchez, Diputado por A Coruña (BNG)
RESPUESTA DE GOBIERNO
No merece la pena perder el tiempo valorándola o comentándola.
El naufragio del pesquero “ Costero Segundo “ lo dice todo ...
INFORME DE PLADESEMAPESGA EN 2006
El complejo e ineficaz GMDSS o Sistema Mundial de Socorro, ha provocado más muertes en la mar que muchos de los sistemas de prevención
que se utilizan en tierra.
Aunque rectificar, siempre se dijo que era de sabios, resulta sorprendente que en la OMI, seis años después de la implementación del Sistema
Mundial de Socorro y tras un largo debate sobre la cuestión, se hubiera
coincidido en que “ existía un problema real de carencia de capacitación
en relación con los operadores del SMSSM/GMDSS y que la solución a
largo plazo de este problema podría lograrse mediante la normalización
del equipo y de los procedimientos de funcionamiento.
La relación de buques y tripulaciones desaparecidas sin dejar rastro en
éstos últimos años, es una muestra clara de que algo está fallando y que es
prioritario arbitrar o articular medidascorrectoras urgentes, para finalizar
con este dramaque afecta a vidas y bienes.
La OMI, como solución inmediata, preparó una Circular MSC ( Comité
Seguridad Marítima ), para promover y verificar la familiarización continuada de los operadores del SMSSM/GMDSS a bordo de los buques e invitó
al Comité a que la aprobara..
Cateto a babor: La picaresca y la monotonía se hacen insufribles
Si, cateto o más bien catetos a babor, estribor, por proa y popa.
Uno, que ha tenido a bien, desde hace algún tiempo dejar de
asistir a las sesiones del Juicio del Prestige, no da crédito a las
cosas que lee y soporta de personajes con título náutico o sin
él, cualificados o sin cualificar, competentes o incompetentes,
pero que crean opinión, siempre errónea, sobre las causas y las
consecuencias del accidente convertido en catástrofe.
Mientras a los marinos civiles, en función de su especialidad,
les/nos abrasan con exigencias de cursos de actualización y
repaso, otros, al igual que los políticos, sin saber o conocer de/
por donde sopla el viento, hasta se atreven a utilizar las innovaciones tecnológicas de la Red para transmitir opiniones e
intercambiar pareceres.
Lejos, muy lejos, quedan aquellas movilizaciones ciudadanas
que nos activaron a todos para salvaguardar nuestros ideales y
lo que considerábamos también nuestros intereses, utilizados,
hoy se demuestra, por sujetos, hombres y mujeres, que han
desaparecido de la escena del chapapote.
Pladesemapesga denuncia graves efectos nocivos
contra la salud por las nubes
contaminantes de clínker en
Caión y cercanías al Puerto
exterior.
Políticos sin escrúpulos, entonces activistas, en silencio, muy
calladitos, no sea que “ os ferriños “ todavía sin justificar
de las donaciones del Prestige, pueda afectar su aparente
imagen.
Nubes diarias de polvo de clínker, un material contaminante
y efectos nocivos para la salud en las zonas rurales del litoral
cercano al Puerto exterior de La Coruña en Punta Langosteira,
es la premisa del futuro industrial que afectara a los vecinos de
la zona.
Comisiones y Subcomisiones ¿ recuerdan ? con sus correspondientes conclusiones para la mejora de la seguridad marítima y
de la seguridad de la vida humana en la mar, seminarios, conferencias, análisis, con expertos y presuntos expertos, debates
en los parlamentos con sus oportunas comparecencias ... ¿ para
qué ?
El mercante Harmonía Korsica pasará a la historia por ser el
inicio de las denuncias contra el puerto exterior por contaminación al realizar la primera carga de material contaminante
sin las adecuadas formas de protección, que ya zarpó rumbo
a Brasil después de dejar una estela en el litoral de la zona de
material contaminante del Clínker para la salud sin que nadie
se inmutase por ello.
Tanto batallar para que dos ¿ neófitas ? pagadas con dinero
público volvieran a recordarnos hace unos días que lo del Prestige, en realidad fue un mal sueño, una pesadilla ...
¿ Pataletas ? ¿ Denuncias ? ¿ Enfados ?
Los “ listillos “ de entonces, los aguerridos activistas, aquellos
que enarbolaban la bandera de la verdad y de la reivindicación,
mutis ...
¿ Tan desencantados/as están ?
Cuando el bipartito asumió el poder en Galicia, muchos de
ellos/as fueron encumbrados y silenciados con elevadas soldadas.
Pasada la ria ... pasó la romería ... es decir, otra vez a un segundo
plano pero ya sin opciones de conseguir la acostumbrada “
mamandurria “.
Claro, sin “ mamandurria “, se acabó la lucha.
Puestos y cargos de responsabilidad,, cuando no prebendas a
modo de subvención, los liquidaron.
Hoy, en España, donde todo el mundo denuncia a todo el
mundo por presuntas o manifiestas irregularidades, deberíamos
dedicarles un capítulo especial a todos aquellos/as que manipularon a ciudadanos honestos que lucharon contra una situación
insostenible que desencadenó una gran catástrofe ecológica.
En un informe al que ha tenido acceso Pladesemapesga las
empresas de cemento reconocen que este polvo es muy peligroso para la salud, afirmando que como medida precautoria
siempre se deben evitar nubes, algo que no esta sucediendo en
la dársena del puerto exterior, donde se realizan los trabajos de
carga y descarga al aire libre.
Los permisos medioambientales para este tipo de elementos
en los puertos españoles dice que la descarga de clínker y
carbón no puede ser al aire libre tal cual, sino con tolvas, cintas
cubiertas y medidas para prevenir la fuga del polvo.
La nubes de clínker son extremadamente peligrosas para la
salud de los empleados del Puerto y de los vecinos en las zonas
cercanas al Puerto exterior de Punta Langosteira.
Miembros de la asociación vecinal de la parroquia de Cariño
denunciaron que desde que llegó el primer buque con clínker al
puerto exterior sus viviendas están llenas del polvo al igual que
los de Caión que desprende este producto, sin que ni la Autoridad Portuaria ni el Seprona hayan respondido a sus quejas.
Los vecinos a través de la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia, iniciaran los trámites judiciales
contra los responsables como personas jurídicas ante el laberinto que supone ir contra los entes administrativos del Gobi-
El silencio los delata y que no nos salgan con el manido cuento
de que el Juicio está en marcha y a punto de llegar a su etapa
final.
En el mundo marítimo, todavía, dos y dos son cuatro, por
mucho que se empeñen engolados letrados, peritos o testigos,
en demostrar lo contrario.
Desde Pladesemapesga, no han sido pocas las ocasiones en las
que se ha venido reclamando la atención de los actores inmersos en el Juicio sobre la conveniencia de respetar el preceptivo
http://www.pladesemapesga.com/descargas/anexonotadeprensa-efectos-ambientales-del clinker.pdf
Castillitos se queda entre los cuatro mejores rincones de España
La antigua batería de costa de Cabo Tiñoso no consigue los apoyos necesarios para pasar a la final
que disputará, la Judería de Hervás en Extremadura y la Cueva de Pozalagua en el País Vasco
El paraje de la antigua batería de costa de Castillitos en Cabo Tiñoso se ha quedado finalmente entre los cuatro mejores
rincones de España 2013, del concurso convocado por la prestigiosa Guía Repsol, después de no haber alcanzado los apoyos
necesarios para pasar a la final, que disputan a partir de hoy la Judería de Hervás en Extremadura y la Cueva de Pozalagua en el
País Vasco.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena se quiere dar las gracias a cuantas personas y entidades han venido apoyando con su
voto a la candidatura cartagenera desde mediados del pasado mes de junio en que se abrieron las votaciones, y en las que la
fortaleza ha conseguido 26.387 votos.
En su lucha por el titulo de Mejor Rincón de España 2013, Castillitos ha superado a destacados lugares y parajes de la geografía
nacional y viene a demostrar el atractivo turístico que posee el municipio de Cartagena y el cada vez mayor peso de su oferta
turística, de la que este concurso ha sido un elemento de promoción.
Más de 200 fuengiroleños y turistas prueban la experiencia de montar
en un globo aerostático cautivo en la playa de Los Boliches
La Diputación de Sevilla elige, un año más, Fuengirola para promocionar su provincia
Se ha tratado de una actividad gratuita
fruto de un acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento de Fuengirola y la Diputación de Sevilla para la promoción turística de la provincia sevillana en la ciudad.
De ese compromiso nace la idea de la
instalación de dicho globo y, a cambio, 55
fuengiroleños visitarán Sevilla de forma
gratuita y sin coste alguno para las arcas
municipales
Un año
más, Fuengirola ha
sido elegida por la
Diputación
de Sevilla
para la
promoción
turística
de la provincia con
el eslogan
“Hay otra
Sevilla”.
Por este
motivo,
más de 200
vecinos y
turistas de
la ciudad
han podido
disfrutar
durante la
mañana
de hoy de
la experi-
encia de montar en globo aerostático en
vuelo cautivo, es decir, que sólo asciende y
desciende sobre el mismo punto, a unos 8
metros de altura, en la playa de Los Boliches, frente al monumento Romano, y
desde el aire han podido ver este enclave
del municipio.
Se ha tratado de una actividad gratuita
fruto de un acuerdo alcanzado entre el
Ayuntamiento de Fuengirola y la Diputación de Sevilla para la promoción turística de la provincia sevillana en la ciudad.
De ese compromiso nace la idea de la
instalación de dicho globo y, a cambio,
55 fuengiroleños visitarán la provincia
de Sevilla de forma gratuita y sin coste
alguno para las arcas municipales, según
ha explicado la edil de Playas, Ana Mula,
quien ha recordado que “el año pasado
ya se llevó a cabo esta misma actividad y
quedó pendiente la visita a la provincia de
Sevilla, de manera que este año serán en
total 110 fuengiroleños quienes podrán
realizar el viaje de forma gratuita”.
Así, el globo ha estado subiendo y bajando
durante las horas previstas, de 10 a 14
horas, ofreciendo una gran panorámica
del enclave a las personas interesadas que
se han acercado por esta zona del litoral
fuengiroleño.
Dinero público sin ningún tipo de control regalado a manos llenas a
través de las falsas Alertas de Socorro
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia, ponen al descubierto el
despilfarro multimillonario en los servicios de
Salvamento Marítimo donde el el 80% de las
Alertas de Socorro fueron falsas, de las 4.252
llamadas de socorro 885 Alertas, es decir, el
21% fueron Alertas Reales, el Sr Valero y la
Sra. Rosa Quintana deberían dejar muy claros
todos los gastos acasionados a sus unidades
de rescate.
Pladesemapesga exige la comparecencia del
Director General de la Marina Mercante en el
Congreso de los Diputados.
De igual forma la de la Conselleira do Mar en
el Parlamento de Galicia.
La detención el pasado viernes 5 de abril
de 2013 en el puerto de Algeciras del buque
portacontenedores “ RBD Dalmatia “ es una
prueba fehaciente de las múltiples irregularidades y de los costosísimos gastos de las
falsas alertas de socorro del Sistema Mundial
de Socorro.
Según fuentes de Sasemar, se movilizaron
dos helicópteros que volaron sobre el ‘RBD
Dalmatia’, tras emitir 3 Alertas de Socorro que
resultaron ser falsas, no obteniendo contestación del mismo vía VHF.
La activación de los medios de salvamento
significaron un gasto de 10.000 euros.
Según el Informe Anual 2011 publicado por
Sasemar, el 80% de las Alertas de Socorro fueron falsas. Más de 3.300 de las 4.252 llamadas de socorro resultaron no ser reales .
Sólo 885 Alertas, es decir, el 21% fueron Alertas Reales.
Pladesemapesga denuncia el maquillaje de
las estadísticas de Sasemar.
Lo preceptivo, por Resoluciones de la Organización Marítima Internacional y la Unión
Internacional de Telecomunicaciones, es desglosarlas por segmentos, es decir, por las vías
en que se han producido las Falsas Alertas,
tal y como se contempla en el Contrato del Estado con Abertis Retevisión ( Radio Costeras
), Dirección General de la Marina Mercante y
Sasemar.
Sasemar, lejos de cumplir con la normativa
internacional, suma a sus irregularidades
estadísticas, el incumplimiento de los obligados “ check lists “ para el control de los subsistemas y métodos del Sistema Mundial de
Socorro.
El Director General de la Marina Mercante y la
Conselleira do Mar, deberían dejar muy claros
todos los gastos ocasionados a sus unidades,
aéreas y terrenas como consecuencia de la
activación de las Falsas Alertas.
De igual modo los nombres de los buques
infractores, ya de sean mercantes, pesqueros
o de recreo y el rango sancionador aplicado a
los distintos casos.
Las estadísticas de Sasemar, demuestran que
la verificación, tantas veces reclamada por
Pladesemapesga del grado de familiarización
de los titulares de Certificados de Operador
GMDSS, no existe en España.
La formación del Sistema Mundial de Socorro,
es lamentable y el tiempo ha venido a darle la
razón a esta Plataforma.
Dinero público sin ningún tipo de control
regalado a manos llenas a los agentes más
cercanos al poder y que significan un gravamen muy costoso para los contribuyentes.
Pladesemapesga denuncia también la autocomplacencia de los partidos políticos que
permanecen en silencia ante esta gigantesta
estafa en la formación del GMDSS y del gasto
público...
Se estudia construir un canal interoceánico alternativo en Nicaragua
La construcción de un gran canal interoceánico por Nicaragua es algo que entusiasma a toda
América Latina y el Caribe, afirmó el canciller ecuatoriano Ricardo Patiño en esta capital.
“La posible construcción de un canal interoceánico alternativo en Nicaragua nos
entusiasma a todos, saber que hay nuevas
alternativas, que hay un futuro luminoso
para Nicaragua, para Centroamérica,
porque lo que ustedes están planeando
para el futuro no solamente lo planean
para ustedes”, expresó.
Es muy grande la propuesta que ustedes
están desarrollando y creo que todos los
latinoamericanos nos sentimos contentos con esa visión que ustedes tienen de
plantearse un posible canal interoceánico
acá en Nicaragua, en la tierra de Augusto
Ortega dijo varias veces que las empresas
traen muchos beneficios a los países, pero
“que también hay que ponerles límites
para que no se abuse de determinados aspectos que tienen que ver con los sistemas
de arbitraje” y “la solución de controversias”, reconoció.
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo recientemente que el nuevo canal
se construiría en el norte del país, a través
de las aguas del Lago de Nicaragua.
“En eso la unidad de nuestros países es
La nueva ruta será una alternativa de
importante”, reflexionó Patiño, quien pre- mayor capacidad contra los 99 años del
para condiciones para la llegada de Correa viejo Canal de Panamá, que en la actuy luego seguirá de gira por Centroamérica. alidad se está ampliando con un costo de
US$ 5.200 millones.
“No saben cuánto valoramos lo que ustedes están haciendo y les felicitamos por
El año pasado, el gobierno de Nicara-
C. Sandino, añadió, en diálogo con el pres- eso”, expresó y comentó que en su estancia
idente, Daniel Ortega.
en este país el presidente ecuatoriano informará acerca de las iniciativas emprenPatiño adelantó que en la visita que redidas en política social y para el desarrollo
alizará el mandatario ecuatoriano, Rafael
de la ciencia, la tecnología y la educación
Correa, conocerá los resultados del trasuperior.
bajo que desarrolla este país en materia de
seguridad e inversión extranjera directa.
Comentó sobre la creación de una ciudad del conocimiento en su país y sugirió
Calificó de positiva la sorpresa de la dele- que Nicaragua conozca esta experiencia,
gación encabezada por él -que llegó a esta porque a lo mejor le sirve como refercapital el martes- ante tantos resultados
ente para en el futuro para desarrollar el
del gobierno sandinista que desconocían y conocimiento, la educación y formación
que pudieron verlos, revisar información y universitaria, así como el desarrollo de la
estadísticas.
ciencia y tecnología.
•Nicaragua trabaja con FMI desde propuestas propias, afirma Ortega
conceder un contrato de 100 años para el
operador chino.
Nicaragua otorgó a una empresa china
una concesión de 100 años para construir
una alternativa al Canal de Panamá, tomando una decisión que tendría profundas consecuencias geopolíticas.
Destacó “los procesos que los han llevado
a ustedes a avanzar en temas de empleo,
producción, en temas que tienen que ver
The Guardian informó que el presidente
con la inclusión y muchísimos otros temas de la Asamblea Nacional de Nicaragua,
que son tan importantes”.
René Núñez, anunció el proyecto de US$
40.000 millones, lo que aumentará la creRecordó el éxito de Ecuador en políticiente influencia de China en el comercio
cas sociales y vaticinó que el encuentro
mundial y debilitará la dominación de
de Ortega y Correa será muy fructífero y
EE.UU. en la ruta marítima clave entre los
enriquecedor.
océanos Atlántico y Pacífico.
Aludió a las dificultades del gobierno ecu- Los detalles del proyecto y el nombre
atoriano con algunas empresas transnade la empresa aún no han sido dados a
cionales en los últimos años, tema que
conocer, pero el diputado opositor Luis
tratarán ambos mandatarios.
Callejas dijo que el gobierno tenía previsto
gua señaló que el nuevo canal será capaz de permitir el paso de mega buques
portacontenedores con un peso muerto
de hasta 250.000 toneladas. Esto es más
del doble del tamaño de los buques que
podrán pasar a través del Canal de Panamá después de su expansión, dijo.
Según un proyecto de ley presentado al
Congreso el año pasado, el canal de Nicaragua contará con 22 m de profundidad y
286 km de largo, más grande en todas sus
dimensiones que los canales de Panamá y
Suez.
Según los planes iniciales para el proyecto,
se espera que el gobierno sea el accionista
mayoritario y que la construcción lleve 10
años.
Dos ex funcionarios colombianos recientemente acusaron a China de influenciar al Tribunal Internacional de Justicia
para asegurar las aguas territoriales que
Nicaragua necesita para ese proyecto.
En un artículo para la revista Semana,
Noemí Sanín, ex secretario de Relaciones
Exteriores de Colombia, y Miguel Ceballos, ex vice-ministro de Justicia, dijeron
que un juez chino había fallado a favor
de Nicaragua en una disputa que lleva ya
13 años, otorgándole a Nicaragua más de
75.000 kilómetros cuadrados de territorio
marítimo.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente despliega 20 aeronaves y 3
BRIF para colaborar en los incendios de Asturias, Extremadura y Galicia.
DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha desplazado hoy 20 aeronaves y 3 Brigadas de
Refuerzo contra Incendios Forestales
(BRIF) para la extinción de los 12
incendios forestales declarados en las
Comunidades Autónomas de Asturias,
Extremadura y Galicia.
En total, el Ministerio ha desplegado
9 Aviones Anfibios de 5.500 litros de
capacidad de descarga, 6 Aviones de
Carga en Tierra de 3.100 litros, 3 Aviones Air Tractor de con capacidad de
carga de 3.100 litros, y 3 Helicópteros
Bombarderos tipo Kamov, de 4.500
litros, además de los medios terrestres pertenecientes a 3 BRIF.
Diversos medios aéreos y terrestres
del Ministerio continuaban luchando
contra el fuego en los incendios
forestales de Allende (Asturias), Rebollar (Cáceres), Mazaricos (A Coruña), Chandrexa de Queixa (Ourense)
y Oimbra (Ourense).
DISTRIBUCIÓN DE MEDIOS POR
COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Medios que han actuado hoy en las
Comunidades Autónomas
ASTURIAS
Allande: 1 BRIF, con base en Tineo
y 1 Helicóptero Kamov, de Ibias (Asturias)
EXTREMADURA
Rebollar (Cáceres):1 BRIF de la base
de Pinofranqueado y 1 Helicóptero
Kamov de Plasencia de Cáceres.
Tejeda de Tiétar (Cáceres):1 Helicóptero Kamov de Plasencia de
Cáceres.
GALICIA
Mazaricos (A Coruña):1 Avión Anfibio
de 5.500 litros, de la base de Labacolla.
Teo (A Coruña):2 Aviones Anfibios de
5.500 litros, procedentes de la base
de Labacolla.
Zas (A Coruña):1 Avión Anfibio de
5.500 litros, de la base de Labacolla.
Palas de Rei (Lugo):1 Avión Anfibio
de 5.500 litros, de Labacolla.
Bande (Ourense):1 Avión Anfibio de
5.500 litros, de Labacolla y 2 Aviones
de Carga en Tierra, de 3.100 litros de
capacidad, de la base de Xinzo de
Limia.
Castrelo de Miño (Ourense):1 Avión
Anfibio de 5.500 litros, de la base de
Labacolla.
Chandrexa de Queixa (Ourense):1
Avión Anfibio de 5.500 litros de la
base de Labacolla y 1 BRIF de la
base de Laza.
Oimbra (Ourense):2 Aviones de Carga en Tierra, de Xinzo de Limia y 2
Aviones Air Tractor mixto de carga en
tierra-anfibio, con capacidad de carga
de 3.100 litros, de la base de Rosinos
(Zamora).
Rairiz de Veiga (Ourense):2 Aviones
de Carga en Tierra, de 3.100 litros, de
la base de Xinzo de Limia..
Alá, no medio do mar. A comunidades da illa de Ons
El libro “Alá, no medio do mar. A comunidades da illa de Ons”, un homenaje a la gente que vivió
en esa isla gallega.
Se trata de un estudio antropológico cultural de la gente de la Isla de Ons, encargado por Parque Nacional Islas Atlánticas
de Galicia
nal Islas Atlánticas de Galicia y escrito por
Staffan Mörling y Josefa Otero Patiño.
parte más ancha, cuyos accesos dependen
del estado del mar.
Se trata de una obra personal, etnográfica,
histórica y de recopilación de sentimientos
La obra nos regala historias y vivencias de de la comunidad isleña de Ons, que intentiempos pasados que nos ayudan a conota dar al lector una idea, lo más completa
cer mejor la evolución humana de esta isla posible, de cómo era vivir en la isla de Ons
El patrimonio inmaterial es uno de los
principales valores de las islas que conforman el Parque Nacional, una riqueza que
se refleja en el libro gracias a la historia
contada en imágenes de la vida cotidiana,
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha editado el
libro “Alá, no medio do mar. A Comunidade da illa de Ons” (La comunidad
isleña de Ons). Se trata de un estudio
antropológico cultural de la gente de la
Isla de Ons encargado por Parque Nacio-
en la década de los 60.
con las impresiones de Staffan y Josefa.
Los autores de esta publicación nos regalan historias y vivencias de tiempos
pasados que nos ayudan a conocer mejor
la evolución humana de esta isla. Ons es
una isla pequeña, con 5 km de largo por
poco más de un kilómetro y medio en su
Este libro pretende ser un homenaje a la
gente que vivió en la isla, con innumerables fotos que reflejan la dureza de la vida
de esa época.
A Xunta destaca a importancia das axudas á transformación e
comercialización de produtos do mar no fluxo económico de Galicia
O secretario xeral do Mar visitou en Foz as instalacións da empresa Pescados Rubén S.L.
Juan Maneiro lembrou que a Consellería
do Medio Rural e do Mar destinou 15
millóns de euros para o presente exercicio,
co fin de potenciar a competitividade no
sector procesador galego
Pescados Rubén S.L. é o máximo exportador e maiorista de
peixe e mariscos frescos e conxelados de Galicia
Nos últimos anos, Medio Rural e Mar ten concedido axudas
a esta empresa por valor de 2,2
millóns de euros
O secretario xeral do Mar, Juan Maneiro,
destacou a importancia das axudas para
a transformación e comercialización de
produtos da pesca, marisqueo e acuicultura no fluxo económico de Galicia. Así o
subliñou durante a visita que realizou esta
tarde á empresa focense Pescado Rubén
S.L., onde lembrou que a Xunta destinou
15 millóns de euros para o presente exercicio, co fin de potenciar a competitividade neste sector procesador.
formación continua para adaptar o labor
das empresas ás esixencias do mercado, co
fin de buscar novas metas e ampliar así o
abanico de posibilidades no sector.
Pescados Rubén S.L.
Esta empresa conta con máis de 35 anos
de traxectoria e centra a súa actividade
en abastecer mercados centrais e grandes
superficies de peixes e mariscos, tanto
Juan Maneiro coñeceu de primeira man as frescos como conxelados.
instalacións desta empresa, máxima exportadora e maiorista de peixe e mariscos Posúe unha factoría de frío para procesos
frescos e conxelados de Galicia e benefiindustriais e elaboración de produtos que
ciaria destas axudas.
ocupa unha superficie de 32.000 metros
cadrados, así como unha sala de elaborado
En concreto, nos últimos 13 anos, a Con- que conta con sistema de desconxelación,
sellería ten concedido axudas a Pescados
cámara de fresco para mantemento de
Rubén por valor de 2,2 millóns de euros.
produto e equipos de última tecnoloxía
compatibles co procesado de distintas
O secretario xeral do Mar destacou tamén especies..
a necesidade de levar a cabo cursos de
Ya somos más de 28.000 socios
El Derecho a la información es tramitado en los juzgados
“Que tiene que ocultar el Partido Popular sobre el dinero
público que puso una lápida sobre su gestión”
Acaba el año sin nada que agradecer a la flamante
Conselleira Rosa Quintana, más preocupada por los
chiringuitos que por el sector
La Generala o la extravagancia convertida en esperpento en la Consellería de Medio Rural e do Mar.
Como españoles como gallegos, nos
avergonzamos de tener al mando de
la Consellería a personajes tan ridículos como usted Sra. Rosa Quintana
Carballo...En refresco de su memoria
¿ Franco ha muerto ?. 20 de noviembre de 1975, por lo que llega tarde y
más tarde si cabe, al quedarle menos
tiempo en la Consellería que al sastre horas para la confección del uniforme aprobado por resolución. Le
damos 30 días a los funcionarios/as
para que aprenda el taconazo y saludo militar ante su presencia y como
comportarse si llega bajo palio....
Curso gratis de saludo tipo militar para funcionarios de la Xunta de Galicia sin subvenciones...
Funcionarios de Medio Rural,
Pladesemmapesga pone a su disposición sin cargo a subvenciones
públicas ni convenios de ningún
tipo, el curso de urgencia para aprender en dos sesiones el saludo tipo
militar a altos cargos uniformados.
Estupor entre los funcionarios
ante la posibilidad de que los altos cargos políticos se presenten
uniformados en los actos oficiales.
El Presidente de la Xunta de Galicia, modifica una Norma para que
su Conselleira do Mar pueda “ lucir “ uniforme de Guardacostas.
... Es que tiene cojones la historia ...
Se lo imaginan ? El Sr Mariano Rajoy vestido de militar al igual que
Pinochet...O con el traje del dictador
Chiang Kai-shek de Taiwán, pues
ya queda menos, abre las puertas la Sra. Rosa Quintana Conselleira de Medio Rural e do Mar con
su nuevo decreto para uniformarse.
La Conselleira do Mar pasando revista a las tropas a los sones de
una banda de gaitas interpretando el bonito pasodoble Ponteareas semejando a la Guardia
Real con la Reina de Inglaterra ...
Uno, que ya está metidito en
años, no da crédito a lo que lee.
Pero, a pesar de ello, todavía no lo tiene muy claro.
Galones
?
Cuantos y de qué milímetros.
Serán más numerosos que los del
mando superior de los Guardacostas ?
El gorro/a, sombrero, pamela o lo que
fuere ... será reglamentario o de diseño de algún afamado/a modisto/a
con el sello de Galiza Calidade ?
Oiga usted, señor Feijoó, déjese de
caralladas y márchese para su casita que no está la cosa para coñas ...
Hemos visto durante y después de
la catástrofe del Prestige diferentes
tipos/as de Mandos Únicos, Autoridades Competentes etc ... posando
para la prensa inspeccionando rios,
rias, montes, montañas e peixes
mortos variados e “ ainda mais “ posando en Torres de Control verificando las posiciones de los buques
en riesgo o navegando placenteramente por las costas gallegas,
pero, coño, siempre de paisano ...
Qué decir del Juicio del Prestige,
donde políticos de todos los pelajes
contradecían o contravenían las sabias valoraciones de dos marinos “ con
los huevos cargados de mejillones “
como eran Mangouras y su Jefe de
Máquinas, pero, naturalmente ellos
eran los expertos y asi fue la cosa.
En este pais que nos toca vivir, preñado de calamidades generadas por la
inconsciencia política, ahora nos toca
someternos a los caprichos de unos
“ tontos/tontasdeloscojones “ que
se nos visten de gaiteros escoceses.
¡
Es
que
manda
carallo
!
Por cierto, tengo un viejo conocido que todavía conserva una tienda de antiguedades por aquello
de añadir como complemento
a la uniformidad una docena de
medallitas que siempre darían un
toque más castrense al asunto.
Señora Conselleira do Mar o mejor
dicho Señora Generala que no Mi
Generala, como español como gallego, me avergüenzo de tener al
mando de la Consellería a personajes tan ridículos como usted de
la misma forma que todo un Presidente de la Xunta se preste a tan “
valleinclanesca “ forma de actuar.
Nuestra Conselleira/Generala, llevará
faldita larga, minifalda o pantalón ? Ustedes
lo
pasen
bien
...
EDITORIAL
Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa.
Registro
2012/016402
.
Nif: G-70321807, con más de
26.700 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos, profesionales y autónomos,
marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos
en todos los sectores del Mar y la
Pesca, que comparten el interés y la
inquietud por el entorno del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia.
Cuya presencia en Internet queda
reflejada en:
www.pladesemapesga.com
y [email protected]
•
•
•
•
•
•
Presidente:
Miguel Delgado González.Vicepresidente y Tesorero:
Antón Salgado Clavo.Vocal asesor:
Esteban de Diego Muñiz,
Coordinador y Asesor Especialista en rescate Marítimo
La Plataforma Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia.... es una asociación, bajo el
amparo de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución Española
y del Régimen Jurídico previsto en
la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de
marzo, reguladora del Derecho de
Asociación.
El ámbito de actuación de la Plataforma es Regional, Galicia, toda vez
que sus actuaciones se desarrollan
en las cuatro provincias, principalmente las que aportan territorios a
la Pesca y al Litoral Gallego:
Además, sus actividades de divulgación y sensibilización tienen un
mayor alcance a través de la web a
todo el territorio Nacional e Internacional.
Las posibilidades de colaborar con
la Plataforma son bien como Socio,
bien como Colaborador. Si deseas
recibir información de cualquiera
de esas opciones de participar o
cualquier otra información de la
entidad puedes enviarnos un correo
electrónico a:
O bien escribirnos a:
C/ Juan Castro Mosquera, Nº 28 15.005 A
Coruña.
TIRADA: 27.000 mil ejemplares
Distribución Nacional, Internacional y
correo electrónico que se centra en la
difusión del conocimiento marítimo pesquero en todo el territorio Nacional.
! Descargala Gratis en nuestra Web !
facebook.com/pladesemapesga
twitter.com/Pladesemapesga
Rusia libera el
barco Arctic Sunrise
después
de más de diez
meses retenido
por su actividad contra las
prospecciones
en el Ártico
El barco Arctic Sunrise sale de Rusia dirige ahora a Ámsterdam, donde se reparará
después de más de diez meses retenido para que pueda volver a proteger el Ártico de
las compañías petroleras como Shell y Gazprom”.
El rompehielos permanecía en el puerto de Murmansk desde que 28 activistas y dos periodistas Se espera que el Arctic Sunrise llegue a Ámfueran detenidos el 19 de septiembre de 2013 sterdam en los próximos días, donde activistas de Greenpeace y simpatizantes, junto con
Más de 300 días después de haber sido abordado de los 30 del Ártico, darán la bienvenida al barforma ilegal tras una protesta pacífica contra la ex- co. Después entrará en un astillero para que
tracción de petróleo en el Ártico, el barco de Green- se realice una evaluación exhaustiva de su espeace, Arctic Sunrise, finalmente ha salido de Mur- tado y se realicen las reparaciones necesarias.
mansk (Rusia) camino al puerto de Ámsterdam.**
“El abordaje ilegal y detención del Arctic Sunrise,
El rompehielos ha estado custodiado desde así como la investigación en curso sobre la protesque detuvieron a los 28 activistas y dos peri- ta de los 30 del Ártico fue un intento de intimidar y
odistas que les acompañaban el 19 de septi- reprimir el debate acerca de la extracción de petróembre de 2013, liberados tres meses más tarde. leo en ese valioso y frágil entorno. Sin embargo,
esto nos ha hecho más fuertes”, añade Oulahsen,
El 6 de junio de 2014, el Comité de Investigación que fue una de las 30 personas detenidas en Rusia.
de Rusia informó a Greenpeace Internacional
de que anulaba la detención del Arctic Sunrise. “Millones de personas se manifestaron contra el
encarcelamiento ilegal de los 30 activistas. Estos
La
tripulación
mismos
milde Greenpeace,
lones de persoliderada por el
nas conocen el
capitán Daniel
calentamiento
Rizzotti,
recuglobal del planperó el acceso
eta y que el hieal Arctic Sunrise
lo del Ártico se
el 27 de junio,
está derritieny debido a los
do, de manera
desperfectos suque seguirán
fridos, la tripuoponiénlación tuvo que trabajar tres semanas para que dose pacíficamente en contra de la búsqueel barco estuviera en condiciones para navegar. da desenfrenada de petróleo tanto en el Ártico y Rusia como en el resto del mundo”.
“Cuando el capitán y la tripulación pudieron acceder al Arctic Sunrise, lo encontraron en muy El Comité de Investigación de Rusia, informó remal estado: sin mantenimiento durante diez me- cientemente a Greenpeace de que había ampliases y con los equipos de navegación, de comu- do su investigación sobre el caso de los 30 del Árnicación de la nave y los sistemas de seguridad tico hasta el 24 de septiembre 2014, a pesar que la
destruidos o robados”, afirma la responsable de causa penal contra los activistas se ha archivado.
la campaña por el Ártico de Greenpeace Internacional, Faiza Oulahsen. “El Arctic Sunrise se
La DGM, Sasemar y la Xunta de Galicia, promocionan una verdadera y presunta
ESTAFA amparándose en la vida de los hombres de la Mar.
Pesquero “ Venturer “ Otra vez los chalecos, radiobalizas, app gratis y circulares anulando los botes salvavidas.
Si promocionan app gratis para la náutica, por que regalan
dinero público para chalecos salvavidas con radiobalizas
que entran en clara contradicción de las comunicaciones de
la OMI....Una verguenza, la Fiscalía de oficio debería investigar a los empresarios promotores de los artilugios y la colaboración institucional convirtiendo en trajes a rayas para
los iluminados inventores de app,s y chalecos salvavidas.
Foto; Un claro ejemplo de la conculcación de todas las normativas marítimas y éticas del Gobierno de Galicia (PP).
El narcotraficante Marcial Dourado, junto al Presidente Gallego Núñez Feijóo, navegando sin chalecos salvavidas, sin
app,s, y sin que las autoridades les procesen por infringir varias
normativas de navegación....Más claro, agua y en botella..
El
“Venturer”,
es
un
pesquero de pabellón británico y base en Vigo
Un marinero de Cangas falleció el pasado lunes tras caer
al agua cuando faenaba en aguas de Malvinas a bordo del
arrastrero vigués “Venturer”, propiedad de la
pesquera Pescapuerta,
aunque operado por la
sociedad Petrel Fishing.
El suceso se produjo el
pasado lunes 28 cuando un golpe de mar,
en unas complicadas
condiciones meteorológicas en el Atlántico
Sur, provocó la caída
del hombre al agua.
De inmediato se inició
su búsqueda por parte
de ocho barcos pesqueros que estaban faenando en la zona, entre ellos
los cuatro de la misma
empresa
armadora,
según fuentes oficiosas.
Se movilizaron los servicios de salvamento de Malvinas y un avión de la fuerza aérea
británica, que finalmente fue el que localizó al tripulante en
el agua y logró rescatarlo todavía con vida aunque con un
pulso muy débil y con una hipotermia severa y trasladarlo
a un hospital, donde falleció al poco tiempo de su ingreso.
Pladesemapesga, al amparo del Ordenamiento Jurídico y por tratarse de un accidente muy grave con resultado de muerte, entiende que España “ tiene intereses de consideración “ al estar enrolados tripulantes
españoles y tiene la obligación de investigar lo acontecido
en este luctuoso episodio de un nuevo “ hombre al agua “.
Nadie ha explicado o aclarado si el tripulante del
“ Venturer “ llevaba puesto el chaleco salvavidas y como fue localizado por el avión británico.
Se desconoce la hora en que se produjo la caída y el tiempo que permaneció en el agua.
En aras a valorar la eficacia de los chalecos salvavidas con
Radio Baliza Personal y los equipos receptores instalados
en los puentes de gobierno de los pesqueros que partic-
iparon en el rastreo de la zona, esta Plataforma requiere “
sin demora “ una explicación oficial del Ministerio de Fomento, Director General de la Marina Mercante, Director
de Sasemar y Conselleira de Pesca de la Xunta de Gaicia.
Un reciente Informe Técnico de la Comisión de Investigación
de Siniestros Marítimos del Ministerio de Fomento sobre “
hombre al agua “ del pesquero español “ Punta los Pilis “ deja
bien claro que la aplicación del Real Decreto 543/2007 sobre
Trabajos en Cubierta, respecto a la utilización del chaleco salvavidas, está sujeto al criterio del mando del buque pesquero.
Sin embargo en las Recomendaciones sobre Seguridad la Comisión de Investigación “ insta “ a la Dirección General de la Marina Mercante a que promueva la
modificación del citado Real Decreto para que el chaleco salvavidas se utlizado de forma obligatoria “ en todo
momento “ para las personas que trabajen en cubierta.
El Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema
Mundial de Socorro, integrados en Pladesemapesga, vuelve
a mostrar su disconformidad con la avalancha de publicidad institucional
que postula la utilización de chalecos salvavidas de
última generación,
cuando una vez
más se demuestra
que su uso “ no es
obligatorio “ ante
la
autocomplacencia del Ministerio de Fomento
y Xunta de Galicia.
Salvamento Marítimo presenta una
App móvil gratuita para la seguridad de los navegantes “ Una total
ebrración institucional y un verdadero ATENTADO
a las normativas internacionales y nacionales de la OMI.
Inditex financia el diseño de un sistema de seguridad
para
los
marineros
de
bajura.
El sistema Safe to Sea (S2S), diseñado por la empresa gallega Scio IT gracias a la financiación de Inditex -que aportó
un millón de euros-, pretende beneficiar a unas 4.000 embarcaciones de bajura gallegas y a unos 8.000 marineros.
Durante la presentación de los nuevos equipos -a la que asistieron el presidente de Inditex, Pablo Isla, la ministra de Fomento, Ana Pastor, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo,
varios conselleiros y los alcaldes de A Coruña y Arteixo-, el consejero delegado de Scio IT, Jaime Casals, todo ello para hacerse con fondos europeos.
El equipo completo para dos marineros tiene un coste medio de unos
3.300 euros, pero en estos momentos Inditex subvenciona el 20 por
ciento, y la Xunta otro 60%, procedente de fondos europeos......Cuando
en internet los puedes comprar por 100 o 200 euros.....Ver: https://
www.youtube.com/watch?v=by9fZHc87-Y ver también;
http://www.abc.es/vela/reportaje/la-vida-por-un-punado-de-percebes/
Sasemar no tiene para “pipas” y despilfarra lo público en Aviles y Sidra para el Sr Valero
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, ha participado este sábado Referencias
Europa
Press
en el festival AUfemar 2014 de Avilés, realizando un ejercicio El Sr Valero y SR Pedrosa y Carmen Libreros al objeto de que
de evacuación mediante un helicóptero en la Ría de Avilés. el Sr Löpez Soors no “CANTE” en el juicio del Prestige admite
como normal la extorsión del mismo y del dinero público;
Foto; El SR Valero y el Capitán Marítimo junto a otros altos cargos en Asturias celebrando “no sabemos bién qué” h t t p : / / w w w . p l a d e s e m a p e s g a . c o m /
con cargo al dinero público de todos los ciudadanos, d e s c a r g a s / c a r t a - l o p e z - s o r s . p d f
cuando llevan a la quiebra a Sasemar y atienden la extorsión del Sr López Sors exigiendo dinero que pertenece a Pladesemapesga acusa a Juan Luis Pedrosa y
todos los ciudadanos en clara PREVARICAIÖN ADMINIS- Rodríguez Valero de provocar la quiebra de Sasemar
TRATIVA, sin que la Sra Carmen Libreros diga ni “MÜ”, convirtiéndose en colaboradora de presuntos delitos penales... Denuncian un agujero de más de 35,5 millones de euros
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
A las 13.00 horas participaron en el simulacro el Helimer 211, Galicia estudia presentar denuncia penal o querella criminal
con base en Gijón, el buque remolcador ‘Alonso de Chaves’ y contra los responsables de la posible quiebra económica de
SASEMAR que se desmorona como la Torre de Babel provocando en un futuro inmediato un ERE
encubierto con miles de despidos a nivel nacional y la total privatización de todos sus servicios,
20 Centros Coordinadores de Salvamento que
dejaran totalmente abandonada la cobertura
de la franja litoral y de la zona SAR (search and
rescue= búqueda y rescate) marítima española.
Según informes que obran en la Mesa del Sr
Rafael Rodríguez Valero (Director de la DGMM)
a los que ha tenido acceso Pladesemapesga,
la entidad de Salvamento Marítimo en riesgo
inminente de desaparición por el ENORME
AGUJERO ECONÖMICO en su balance de cuentas que propiciara su desmoronamiento siguiendo las directrices de los centros de vigilancia marítima (abertis retevision) del litoral
español muchos de ellos ya cerrados a lo que
hay que sumar un “agujero previsto de más
de 35,5 millones de euros” solo en el 2013.
la patrullera de la Guardia Civil ‘Río Nalón’. En este ejercicio,
coordinado por el Centro de Coordinación de Salvamento
Marítimo (CCS) en Gijón, se ha simulado el rescate de dos heridos mediante helicóptero, uno de ellos en camilla a bordo del
‘Alonso de Chaves’ y el otro en la patrullera de la Guardia Civil.
Asimismo, desde este viernes los asistentes a AUfemar
2014 han tenido la oportunidad de visitar el remolcador
‘Alonso de Chaves’ y la ‘Salvamar Rígel’, en una jornada de
puertas abiertas. La ‘Salvamar Rígel’ es una embarcación de
actuación inmediata que por su versatilidad, bajo calado y
alta velocidad, puede dar respuesta a emergencias e incidencias en la mar, tales como: remolques, asistencias técnicas, rescate de personas, recogida de objetos peligrosos
para la navegación o transporte de personal especializado.
Por otro lado, el ‘Alonso de Chaves’, de 63 metros de eslora, es uno de los diez remolcadores con los que cuenta
Salvamento Marítimo. Por sus prestaciones asegura la posibilidad de dar remolque a grandes buques y tiene capacidad operativa para intervenir en grandes siniestros.
Pladesemapesga, presentó (2002) una iniciativa
en previsión de estos acontecimientos en/al Ministerio de Fomento, que significaría un ahorro de
costos muy significativo y que fue obviado y rechazado por el entonces Director General de la Marina Mercante, José Luis López-Sors en el que se advertía de la necesidad de “tomar cartas” en los exagerados costes de Sasemar.
Sasemar, si no reduce significativamente sus gastos en los
“chiringuitos” o contempla un modo de conseguir ingresos
adicionales en los“chiringuitos”por la actividad que desarrolla, está endeudándose de forma creciente y que ya tiene comprometida la viabilidad de la entidad con la necesidad de una
aportación patrimonial del Estado adicional muy significativa con el dinero de todos los contribuyentes para garantizar
dicha viabilidad, que tendremos que pagar los ciudadanos.
Según el informe al que ha tenido acceso la Plataforma en
Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia verificado y
en la mesa del Sr Rafael Valero el endeudamiento desmesurado y creciente compromete la viabilidad de la entidad y la
necesidad de inyectar más dinero público a través de una
aportación patrimonial del Estado adicional muy significativa (varios millones de euros) para garantizar dicha viabilidad.
Las dificultades económicas provocadas por los
actuales gestores de Salvamento Marítimo vienen
siendo denunciadas por Pladesemapesga sin que
se tengan en cuenta y como respuesta se propicia
un mayor agujero de dificultades económico financieras en SASEMAR sin recortarse ni un ápice en
los “chiringuitos” derivados de las actividades que
nada tienen que ver con el rescate de náufragos.
La cuenta de Pérdidas y Ganancias de 2012 muestra que los únicos ingresos de explotación que
genera SASEMAR son de aproximadamente, 4 millones de euros frente a unos gastos de explotación
de, aproximadamente, 160 millones (gastos de
personal, 57 millones de euros; aprovisionamientos y otros gastos de 69; y amortizaciones, 34 millones). BEllo implica una absoluta dependencia
de la subvención que recibe del Estado, la cual ha
disminuido significativamente en los últimos años
poniendo en grave peligro a las gentes de la Mar.
Los presupuestos de 2013 según el informe del
Sr Rafael Valero, prevén pérdidas de 35,5 millones de euros. De ahí lo necesario de INTERVENIR la entidad a través del Plan de Salvamento
en 2013, teniendo en cuenta la difícil situación
financiera en que se encuentra SASEMAR y que
no tiene ingresos significativos distintos de la
subvención estatal, y que va a conducir necesariamente a un ERE encubierto con miles de personas a las filas del INEM, privatizaciones y otras
lindezas para lograr su exterminio como ente
público. Pladesemapesga denuncia que “solo en
el Centro Jovellanos” y en el 2010 se desarrollaron 551 cursos con cargo al dinero público con
resultados que desde la Plataforma ponemos en
serias dudas su eficacia o validez dados los resultados de los incidentes donde nada se aplica
de lo que se debería aprender en dicho centro.
Pero la mayor parte del despilfarro del dinero
público se canaliza a través de “chiringuitos con
claro marcaje político” jornadas y ejercicios de
Salvamento Marítimo con gran asistencia de
público y partidarios con afines políticos, sirva de
ejemplo, las jornadas marítimas y de seguridad
de Morro Jable 22 junio de 2012, OPERACIÓN
AÉREA OSCARMED 2013 26 junio de 2013, entre
otras muchas que se pondrán a disposición de
las autoridades competentes y de fácil acceso a
través de Internet, donde los únicos logros palpables, son buenas comilonas, hoteles de lujo
para amigos y familiares, desplazamientos y primera fila de observación del despilfarro público
y como estocada, esta misma plataforma con
más de 22 mil socios del sector, ni una sola vez, a
sido invitada a un solo evento de interés marítimo-pesquero, por lo que sobran las palabras.
La denuncia será dirigida contra el máximo responsable, Juan Luis Pedrosa, director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), el Sr Rafael Rodríguez Valero y contra
los responsables que intervinieron en la gestión
de la entidad pública y en lo que consideramos,
“la mayor y presunta prevaricación de la historia
de Salvamento Marítimo”, inclusive financiando
las dietas y tropelías de López Sors ex director del
ente, como imputado en la Causa del Prestige, tal
y como recoge la carta remitida por el mismo Sr
Sors al Sr. Catala, Secretario de Estado en Fomento,
en la que afirma y exige dinero público para poder seguir “siendo manipulado por la clase política
del Gobierno”..Y que Sasemar ya viene financiando y liquidando sus gastos según la misiva y que,
según se desprende de la misma le parece poco
dinero al Sr López Sors…..por lo que pide más si
desea el gobierno que siga al servicio de la clase
política del PP… Preguntamos ¿ A cuantos imputados en delitos penales financia SASEMAR…
..?,para obtener su obediencia….política y jurídica en la presunta manipulación de sus gestión.
La carta remitida por el ex Director de la Marina
Mercante, que llega a nuestras manos, se constata
como Sasemar utiliza el dinero público para (comprar silencios y acallar en sede judicial hechos de
gravedad, es el caso del Petrolero Prestige) perjudicando a las gentes trabajadoras de los servicios
de rescate y salvamento y les acusa, el Sr. Sors con
sus peticiones de presunta coacción, apropiación
indebida, administración fraudulenta o desleal y
maquinación para alterar el precio de las cosas.
Así lo ha manifestado el Sr Delgado, Presidente
de Pladesemapesga ante el cúmulo de hechos
presuntamente irregulares en lo que afirman
desde la plataforma, la interposición de posible
denuncia o querella que responde a una “batalla” por la justicia y la regeneración democrática
dentro de los entes de Fomento, DGMM y Sasemar y contra la “impunidad” a la hora de salvar la
vida de las gentes de la Mar y la continuada manipulación de las normativas de la OMI en beneficio propio….Ya que si Sasemar va bien “siguen
cobrando y presuntamente malversando” y si
va mal “pagamos todos los contribuyentes”…
En cuanto a las personas físicas denunciadas, la Comisión Nacional del Mercado de Valores; y cuantas personas pudieran ser imputadas de las diligencias que se practiquen,
por los presuntos delitos societario y administración desleal, apropiación indebida, falsedad en documento mercantil e imprudencia
grave en el control de las sociedades, también
tendrá algo que decir, así hacen hincapié en.
Es evidente la responsabilidad de los denunciados por imprudencia grave en el control de
las sociedades, entendiéndose por sociedades
según el artículo 297 del Código Penal, toda Cooperativa, Entes Dependientes del Gobierno y
Sus Ministerios, Fundaciones, Sociedades, Mercantiles o cualquier otra entidad de análoga naturaleza, que para el cumplimiento de sus fines
participe de manera permanente en actividades
del mercado bajo fondos de dinero público.” De
conformidad con lo dispuesto en los arts. 116 y ss. del
C.P. – y en concordancia con lo establecido en el art. 31
del mismo cuerpo legal- los denunciados son también
responsables civiles del daño o perjuicio patrimonial
causado a los ciudadanos lo que, por su difícil cuantificación y aún más difícil satisfacción, ciframos por ahora en el valor testimonial de un euro (1,00€) + un presunto agujero de 35,5 millones de euros solo en 2013.
O topónimo Cabo Vilán podería ter a súa orixe no feito
de ser colonia de gaivotas
Cabo Vilán é un dos dous únicos lugares da
Península onde nidifica a gaivota tridáctila. Os
lingüistas de Progael consideran que o nome
do lugar podería vir do vocábulo gaélico irlandés ‘bhfaoileán’ que se pronuncia /vuila:n/ e
que significa, precisamente, gaivota. Deste xeito, Cabo Vilán sería a evolución dun topónimo híbrido que significaría Cabo das Gaivotas.
A palabra galega vilán, a portuguesa vilão e
a castelá villano proceden do baixo latín villanus, e este do latín villa, casa de campo, co
significado “veciño ou habitante de condición
humilde dunha vila ou aldea”. Non en tanto, co tempo adquiriron os significados rústico, descortés, ruín, indigno ou indecoroso.
forma parte do léxico galego romance actual, só
temos que engadirlle o termo gaélico-irlandés
bhfaoeilán. Tendo presente que bhfaoeilán se
pronuncia /vuila:n/, o resultado sería *Cabo (na)
bhFaoileán, co significado Cabo das Gaivotas.
Así e todo, Cabo Vilán sería un topónimo híbrido, xa
que a forma gaélico-irlandesa correcta probablemente sería Ros na bhFaoileán, Cabo das Gaivotas.
A análise detallada do topónimo Cabo Vilán
pódese ler no sitio web do proxecto lingüístico
e histórico Gaelaico (www.progael.com), dentro da entrada dedicada a esta cuestión que
leva por título: ‘Cabo Vilán. Cabo das gaivotas’
e que está accesible na seguinte dirección
dixital:
http://www.progael.com/gl/micro/24.
O Proxecto Gaelaico defende que onde se falou
Esta definición de vilán, que é certa, non
encaixa á hora de
darlle nome ao lugar
de Cabo Vilán. Aínda
que moitas tradúcese
ao castelán como
Cabo Villano, difícilmente un cabo pode
ser ruín, ou indigno.
Colonia de gaivotas
Na procura dunha
orixe máis lóxica
para este topónimo,
os analistas do Proxecto Gaelaico (www.
progael.com) repararon no feito de que
Cabo Vilán (Camariñas, A Coruña) ten un singular ‘habitante’ que
o fai pouco común e característico. Falamos da
gaivota tridáctila (Rissa tridactyla), coñecida
porque na Península Ibérica só nidifica, desde
antigo, nas Illas Sisargas e máis en Cabo Vilán.
unha lingua, existiu unha cultura. É un proxecto
de investigación baseado na relación entre as
linguas e as culturas dos pobos da Europa Atlántica que naceu como unha iniciativa privada
e independente. Unicamente pretende aportar datos que sexan válidos e valiosos para disEn gaélico irlandés, faoileán significa gaivota. ciplinas tales como a lingüística ou a historia. As
Debemos ter en conta que unha das mutacións súas publicacións son periódicas e constantes e
iniciais do gaélico irlandés coñecida como pódense atopar no sitio web www.progael.com
eclipse produce determinados efectos na consoante inicial da palabra afectada. En concreto
trátase de mutacións que lle afectan á consoante
inicial dunha palabra baixo condiciones morfolóxicas e sintácticas específicas. Neste caso o
/f/ transfórmase no son /v/ por medio da eclipse.
Polo tanto, bhfaoileán pronúnciase /vuila:n/.
A primeira parte do topónimo, a palabra cabo,
é o termo empregado acotío para referirse a
“unha lingua de terra que se mete no mar”,
tanto en galego como en portugués e en castelán. Así, sabendo que cabo é unha palabra que
Datos clave; la pesca artesanal es fuente de empleo para más de 90 por
ciento de los pescadores, la mitad de los cuales son mujeres.
Comité de Pesca: es necesario actuar con urgencia frente a la sobrepesca, la polución y el cambio climático
•La producción mundial de captura de peces, crustáceos, moluscos y otros animales acuáticos ha seguido
aumentando y alcanzó los 91,3 millones de toneladas
en 2012.
•La pesca artesanal (marina y continental) da trabajo a
alrededor de un 90 por ciento de las personas involucradas en la pesca.
•El 65 por ciento de las capturas declaradas de la pesca
continental proceden de países de bajos ingresos y
con déficit de alimentos.
•Las mujeres suponen al menos un 15 por ciento de
las personas que participan directamente en el sector
pesquero primario, y un 90 por ciento en el sector secundario como el procesamiento.
•Las estimaciones varían, pero entre 30 y 60 millones
de personas en el mundo en desarrollo están involucradas en la pesca continental; se cree que alrededor
del 50 por ciento son mujeres.
•La especie más capturada a nivel mundial es la anchoveta (anchoa peruana), aunque en 2012 las capturas
se redujeron en un 43,6 por ciento. Le siguen el colín
de Alaska, el listado, el arenque del Atlántico y el estornino.
•Más de 200 millones de personas en África (una quinta parte de su población) consumen habitualmente
pescado y casi la mitad de éste procede de la pesca
continental.
mundo depende sobre todo en la “vitalidad de los océanos y las poblaciones de peces.”
“La sobrepesca, la contaminación y el cambio climático
–advirtió- están poniendo en riesgo esta vitalidad. Los
impactos son ya evidentes. Y los pobres del mundo,
en las zonas rurales y costeras, se encuentran entre los
más afectados”.
“Quiero hacer hincapié en la urgencia de la acción individual y colectiva para abordar el cambio climático,
uno de los desafíos más apremiantes a los que se enfrenta el mundo de hoy”, dijo, señalando que la FAO
está dando prioridad en su trabajo a la mejora del desarrollo sostenible a través de su iniciativa sobre el Crecimiento Azul.
El Director General recordó que la pesca y la acuicultura son las fuentes de 17 por ciento de la proteína
animal que se consume en el mundo, y de hasta un 50
por ciento en algunos pequeños Estados insulares en
desarrollo (PEID) y países asiáticos. También son fundamentales para la subsistencia de algunas de las familias más vulnerables del mundo.
“Los medios de subsistencia –explicó- del 12 por ciento de la población mundial depende de este sector.
En particular, la pesca en pequeña escala es fuente de
empleo para más de 90 por ciento de los pescadores
de captura y los trabajadores pesqueros del mundo, la
mitad de los cuales son mujeres”.
“Al tiempo que los pescadores artesanales suministran la mayor parte del pescado que se consume en
el mundo en desarrollo, muchas de sus familias sufren
a la vez de inseguridad alimentaria. Se trata de es una
Comité de Pesca: es necesario actuar con urgencia fr- paradoja que estamos trabajando juntos para superente a la sobrepesca, la polución y el cambio climáti- ar”, indicó, subrayando que los pescadores artesanales
co
son parte integral de los esfuerzos para mejorar la sosEl Director General de la FAO defiende ante el Comité tenibilidad y la seguridad alimentaria.
de Pesca que la pesca y la acuicultura sostenibles son
vitales para la seguridad alimentaria y la nutrición
Foro internacional
La pesca en pequeña escala es fuente de empleo para
más del 90 por ciento de los pescadores de captura y El Director General se unió a Johan Williams, Presitrabajadores pesqueros del mundo
dente del 31º período de sesiones del COFI, en dar la
bienvenida a los ministros responsable de la pesca o la
9 de junio de 2014, Roma – El Director General de la agricultura y el desarrollo rural de Argelia, Bangladesh,
FAO, José Graziano da Silva inauguró hoy la reunión Brasil, la República de Guinea, Indonesia, Malí y Sri Landel único foro intergubernamental mundial sobre ka. También estuvieron hoy presentes viceministros y
cuestiones de pesca y acuicultura, pidiendo medidas ministros de Estado de Azerbaiyán, Ghana, Guatemala,
urgentes para hacer frente al cambio climático y otras Honduras, la República Islámica del Irán, Maldivas, Naamenazas a la pesca sostenible y las poblaciones de mibia, Perú, Arabia Saudita y Yemen.
peces.
Entre otras cuestiones, los participantes deben conEl Comité de Pesca de la FAO (COFI) comenzó su 31º siderar la aprobación de dos conjuntos básicos de
período de sesiones, -del 9 al 13 de junio- con el obje- directrices voluntarias encaminadas a mejorar la sostivo de abordar una serie de cuestiones relacionadas tenibilidad y la pesca responsable, respectivamente:
con el bienestar a largo plazo de la pesca y la acuicul- las Directrices voluntarias para garantizar la pesca sostura marina y continental y las actuaciones potenciales tenible en pequeña escala y las Directrices voluntarias
de gobiernos, órganos pesqueros regionales, ONG, tra- para la actuación del Estado del pabellón.
bajadores de la pesca y otros actores de la comunidad
internacional.
También deben discutir el progreso en la impleTras asegurar que la pesca y la acuicultura realizan una mentación del importante Código de Conducta
“contribución fundamental a la seguridad alimentaria para la Pesca Responsable y los instrumentos
y la nutrición”, Graziano da Silva subrayó que el desar- conexos para la cooperación internacional en
rollo sostenible en los países insulares y costeros del materia de pesca.
Pladesemapesga DENUNCIA que la Secretaria Xeral Técnica
de Medio Rural e do Mar es un foco de “Ocultismo, Censura,
Manipulación, Burla y Desprecio al sector marítimo pesquero y a los ciudadanos” infringe todas las normativas de la relación de las administraciones con los ciudadanos, el Tratado
Europeo de los Derechos Humanos en su estado más básico
relacionado con la información, adjudica dinero público a
sus amigos, sin concurrencia pública, bajo la censura y el
ocultismo total para que no se enteren los ciudadanos, crea
fundaciones para realizar publicidad política con dinero
público y se convierte en un foco que conculca reiteradamente la Ley 19/2013 de 9 de diciembre de transparencia
pública é inclusive vulnera normativas de gestión en beneficio de sus altos cargos de confianza.
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero
de Galicia ha solicitado reiteradamente, mediante escritos
presentado en el registro de la Delegación del Gobierno
en La Coruña, junto a variados emails confirmadas su recepción vía telefónica y dirigido a la Conselleira y a su nueva y flamante Secretaria Xeral Técnica, la Sra. María Isabel
Concheiro Rodríguez-Segade, el acceso público a la información pública ampara por leyes variadas, a la que tienen
acceso los ciudadanos, en virtud de la Ley 19/2013 de 9 de
diciembre, también denominada de Transparencia, acceso a
la información pública y buen gobierno, que expone en su
preámbulo:
La transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de
toda acción política. En este sentido, esta Ley tiene un triple
alcance: incrementa y refuerza la transparencia en la actividad pública que se articula a través de obligaciones de publicidad activa para todas las Administraciones y entidades
públicas; reconoce y garantiza el acceso a la información,
regulado como un derecho de amplio ámbito subjetivo y
objetivo; y las obligaciones de buen gobierno que deben
cumplir los responsables públicos así como las consecuencias jurídicas derivadas de su incumplimiento lo que se convierte en una exigencia de responsabilidad para todos los
que desarrollan actividades de relevancia pública.
Además, tal como menciona la propia Ley “la Ley se aplicará
a determinadas entidades que, por su especial relevancia
pública, o por su condición de perceptores de fondos públicos, vendrán obligados a reforzar la transparencia de su actividad”.
PLADESEMAPESGA
denuncia que la
Consellería que
preside Rosa
Quintana practica la censura y
la ocultación permanente de las
cuentas públicas.
Además, la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos a la vez que
reconoce el derecho de los ciudadanos a relacionarse con
la Administración por medios electrónicos, se sitúa en un
camino en el que se avanza con esta Ley: “la implantación de
una cultura de transparencia que impone la modernización
de la Administración, la reducción de cargas burocráticas y
el empleo de los medios electrónicos para la facilitar la participación, la transparencia y el acceso a la información”.
La Consellería que afirma por los “chiringuitos donde tiene
oportunidad, que su labor es la defensa del sector marítimopesquero, usa fondos públicos a medio de subvenciones
para fomentar y lograr asistencia a esos foros, ponencias
etc...
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A2013-12887.pdf
Ver. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno (+).
Más sobre censura en Medio Rural e do Mar:
Xornal de Galicia | Domingo, 18 Marzo, 2012
Corrupción informativa afincada y subvencionada en la
Xunta de Galicia, editora de medios impresos a través de las
subvenciones
Los medios de comunicación informan permanentemente
de los casos de corrupción descubiertos en la denominada
“corporación subvencionista del dinero público en la Xunta
de Galicia”..¿ Pues nó ?.
Es una organización de enorme capacidad financiera, operativamente capaz de paralizar la información y los medios
de comunicación, sirva de ejemplo el cierre de casi todos
los medios impresos y digitales en Galicia que informaron
sobre las corruptelas del Partido Popular.
Ahora que ya están cerrados la mayoría, el Secretario Xeral
de Medios y máximo responsable de la presunta corrupción
informativa dentro de la Xunta de Galicia. oferta más dinero
público para los mismos de siempre, cuando en recientes
fechas de hace tan solo tres meses, se publicaba con suma
urgencia en el BOE,la partida de dinero público para que cobraran bien y rápido antes de cerrar el ejercicio anterior.
Como lo expresó un dirigente en la etapa de Manuel Fraga,
es la comida de obligado cumplimiento, llamada también
PITANZA DE LOS COCODSRILOS.
TripAdvisor, la web de viajes, ha establecido un ranking de los mejores zoológicos y acuarios del mundo, según
las opiniones de sus usuarios. El Oceanário de Lisboa, perfecto para visitar con niños, ha conseguido el segundo
puesto como mejor acuario del mundo, por detrás del Acuario de la bahía de Monterey, en Estados Unidos.
EL OCEANÁRIO DE LISBOA, EL SEGUNDO MEJOR ACUARIO DEL MUNDO
Cerca de un millón de turistas procedentes de todas partes Con la ayuda de este superhéroe, defensor de la naturaleza
del mundo visitan cada año el Oceanário de Lisboa, el se- y de los océanos, los niños pueden explorar y descubrir los
gundo acuario más grande de Europa.
misterios del Medio Ambiente con el enfoque del mundo
marino.
Constituido con el objetivo de promover la conservación
del Medio Ambiente, y especialmente de los océanos, es un Dentro de programas como “Mi fin de semana bajo el agua”
lugar imprescindible para visitar con los más pequeños de o “Durmiendo con tiburones”, se les muestra a los niños
la familia.
una nueva forma de descubrir y
aprender sobre la preservación
Inaugurado en 1998 con motivo de la EXPO
de la vida marina.
–cuyo tema central fue “Los océanos, un
patrimonio para el futuro”–, la importanEl Oceanário de Lisboa ha sido
cia de la biodiversidad es uno de sus vagalardonado este año con el Prelores fundamentales.
mio Arte y Cultura de Mar LIDE,
En su hábitat coexisten más de 15.000 sepor la excelencia del trabajo reries vivos de cerca de 500 especies diferalizado en la aproximación de la
entes, que pueden ser visitadas en el ámbito de actividades tanto familiares como
sociedad al mar y por la promoescolares. Ocupa un área total de 20.000
ción del desarrollo sostenible de
metros cuadrados, situado en el área del
los océanos.
Parque de las Naciones.
Uno de los motivos del éxito del Oceanário
es la creación, para los más pequeños, de
la “Casa de Vasco”. Se trata de una verdadera casa, con cocina y baño, donde vive la
mascota del Oceanário, Vasco.
Esta distinción tiene el objetivo
de reconocer el mérito y la excelencia de las entidades cuyas
actividades están ligadas a la creación de valores a través de los recursos marinos.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil navega a la deriva por aguas del
África Occidental
La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), asociación de guardias civiles con representación en el Consejo de la Guardia
Civil, ante el grave riesgo al que están expuestos nuestros
compañeros del servicio marítimo que en la actualidad
prestan servicio en aguas del África occidental, debemos no
solo denunciar tal situación sino exigir enérgicamente responsabilidades al Ministerio de Asuntos Exteriores y si fuese
necesario la vuelta de los mismos hasta una normalización
epidémica de la zona. Desde la UniónGC se tiene conocimiento que en la actualidad existen guardias civiles adscritos al servicio marítimo de la guardia civil prestando servicio
en aguas de Senegal y de Mauritania, estos compañeros a
bordo de las embarcaciones “Rio Tajo” y “Rio Segura”, prestan
servicio de interceptación en colaboración con la policía de
Senegal y Mauritania en evitación de la entrada de “cayucos”
en territorio español. Dichas embarcaciones con base en Las
Palmas de Gran Canaria, están dotadas cada una de aproximadamente quince guardias civiles y un número de cinco
miembros de personal civil. Estos guardias civiles realizan
servicios semanales en aguas preferentemente del sur del
Senegal en colaboración con la policía senegalesa en jornadas intensivas sin límites de horas con escasos descansos,
sobrepasando de forma habitual las 56 horas semanales. El
protocolo de actuación en la interceptación de los “cayucos”
no se conoce por su inexistencia, si, no hay protocolo de actuación en caso de interceptar un cayuco, solamente queda
claro que si el mismo es interceptado en aguas senegalesas,
estos ocupantes son subidos a bordo y entregados en un lugar de confinamiento a modo de nave industrial o similar en
territorio senegalés, desconociéndose el futuro cercano de
dichos ocupantes. El problema está si la interceptación se
realiza en aguas internacionales, gran problema, por parte
del Ministerio de Asuntos Exteriores no se ha realizado
ningún protocolo de actuación para estos casos, sorprendente pero cierto, no hay protocolo de actuación. Desde la
UniónGC ha aumentado la preocupación por los compañeros del servicio marítimo desde la rápida aparición de un
nuevo y potente brote de “EBOLA”, aparición que se ha con-
centrado en la zona del África occidental, es decir a escasas
millas náuticas donde prestan servicio los guardias civiles
del servicio marítimo. Más grave que lo anteriormente relatado es que los guardias civiles que prestan servicio en el
sur de Senegal carecen de cualquier protocolo de actuación
en caso de encontrarse con personas que padezcan el virus
del “EBOLA”, carecen de cualquier conocimiento médico en
evitación de contagios y trato al enfermo portador de dicho
virus, carecen de termómetros térmicos para comprobar la
posible fiebre de las personas rescatadas, deben tomar la
temperatura corporal con termómetros de contacto y todo
ello además sin mascarillas especificas, guantes específicos
y monos adecuados para evitar el contagio corporal con los
ocupantes de los cayucos. Cierto es y fácilmente demostrable. Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores se ha venido
haciendo una política publicitaria del servicio humanitario
prestado por la Guardia Civil en aguas africanas, en la que
todo se ha pintado de color de rosa, pero la realidad es otra
muy diferente. Debe decírsele al señor ministro de exteriores que la gran patrullera y buque insignia de la Guardia
Civil, la “Rio Segura”, que ha costado nada más y nada menos que quince millones de euros a las arcas públicas, la cual
su construcción ha sido motivada para este tipo de servicios
humanitarios, está carente de necesidades básicas para dicho cometido humanitario, por ejemplo, carece de una sala
de aislamiento en evitación de contagios, material necesario para el trabajo diario en caso de epidemias altamente
contagiosas como es el caso del “Ebola”, los departamentos
para el descanso de la tripulación carecen de televisores
vía satélite, hecho este que parece meramente materialista,
pero teniendo en cuenta que los guardias civiles prestan
servicio durante todo el año, navidades y demás fiestas, es
motivo más que suficiente para que tengan derecho a algún
contacto y conocimiento de lo que sucede en sus casas, que
menos para los que con vocación y profesionalidad surcan
los mares africanos salvando vidas y no por eso son portada
de ninguna revista ni de ningún periódico.
La directora del Intecmar, como no cobra suficiente anda recogiendo prebendas por su labor de funcionaria que ya le
pagamos todos.
Así la Xunta de Galicia emite un comunicado en el que literalmente afirma que su labor va más allá de lo que cobra a final de mes y que reproducimos para que saque sus propias conclusiones, mientras la Sra Rosa
Quintana ante las noticias de acusaciones graves de abandonar a los
marineros gallegos que trabajaron en Noruega, se da baños de masas y
de pulrpo en la feria de Carballino, sin recordar que hay 18 mil niños a
las puertas de la desbutrición, colas de los bancos de alimentos, que les
vendría mejor ese pulpo que a nuestra flamante y bien pagada conselleira de Medio Rural e do Mar.
Y para más burla y recohineo ellas mismas a través del gabinete de prensa que pagamos nosotros se lanzan alabanzas de satisfacción y defensa
del sector, mientras en la calle hay denuncias casi a diario de todo lo
contrario.
Lo dice el gabinete de prensa la misma conselería pagado con dinero
público, o lo que es lo mismo, propaganda política institucional;
A DIRECTORA DO INTECMAR RECIBE UNHA DAS INSIGNIAS DE OURO E
BRILLANTES NA FESTA DO MEXILLÓN E DO BERBERECHO DE VILANOVA
 Covadonga Salgado agradeceu esta distinción por “significar un explícito recoñecemento ao labor do Intecmar, que ten no control sanitario dos moluscos bivalvos a súa principal función”, subliñou
 É directora do Intecmar dende abril de 2009 e boa parte da súa traxectoria está vencellada a este centro, xa que ocupou distintos postos no
Centro de Control do Medio Mariño, antecedente do Intecmar
Santiago, 10 de agosto de 2014.- A directora do Instituto Tecnolóxico
para o control do Medio Mariño (Intecmar), Covadonga Salgado, recibiu
hoxe unha das insignias de ouro e brillantes da Festa do Mexillón e do
Berberecho de Vilanova de Arousa. Durante o acto, Covadonga Salgado
agradeceu esta distinción por “significar un explícito recoñecemento ao
labor do Intecmar, que ten no control sanitario dos moluscos bivalvos a
súa principal función”, subliñou.
A directora do Intecmar recibiu o galardón en nome de todos os traballadores do centro “que se esforzan día a día nese labor” e agradeceulles
a súa dedicación “calada e rutineira, que lle confire aos nosos produtos
do mar o valor engadido da súa salubridade e seguridade alimentaria”.
Un aspecto, sinalou, que fixo que o Intecmar “sexa hoxe unha referencia
mundial na súa materia”.
De igual xeito, Covadonga Salgado destacou que o centro que dirixe,
ten por obxectivo informar a tempo real e de forma rigorosa da situación na que se atopan os polígonos bateeiros e as rías, coa finalidade
de que os consumidores poidan gozar con tranquilidade “dos mellores
produtos do mar” e que estes cumpran coas condicións de seguridade
alimentaria establecidas.
A directora do Intecmar
Covadonga Salgado Blanco é doutora en ciencias químicas e licenciada
en farmacia. Tamén é técnica superior en prevención de riscos laborais e
funcionaria do corpo facultativo superior da escala de químicos.
Dende abril de 2009 é directora do Intecmar, centro oficial da Xunta
de Galicia para o control da calidade das augas costeiras e para a aplicación de disposicións legais en materia de control hixiénico-sanitario
de produtos do mar. A este centro Covadonga Salgado dedicou boa
parte da súa traxectoria, pois foi subdirectora técnica e xefa de unidade
de biotoxinas mariñas do Centro de Control do Medio Mariño e máis
tarde, entre o 2003 e o 2006 foi subdirectora xeral deste centro, que é
antecedente do Intecmar.
Ademais Covadonga Salgado participa en proxectos de investigación
sobre toxinas mariñas e é autora de numerosas publicacións científicas. Pola súa condición de experta no control de hixiene e salubridade
dos moluscos bivalvos tamén é requirida con frecuencia pola Comisión
Europea para as misións desenvolvidas por organismos comunitarios
como a Oficina Veterinaria e Alimentaria da UE (Food and Veterinary
Office, FVO). Tamén actuou como auditora técnica de laboratorios, requirida pola Entidad Nacional de Acreditación (ENAC); como titora e
coordinadora en seminarios do programa europeo Better Training for
a Safer Food; así como en grupos de traballo da Comisión Europea e en
consultorías da FAO.
SAÚDOS.
GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONSELLERÍA DO MEDIO RURAL E
DO MAR.
A CONSELLEIRA DO MEDIO RURAL E DO MAR MAIS A DIRECTORA DE
TURISMO DE GALICIA ASISTIRON Á CELEBRACIÓN DA LII EDICIÓN DA
FESTA DO PULPO DO CARBALLIÑO
A Xunta de Galicia apoia a celebración desta festa que conta coa declaración de Interese Turístico Nacional
A Festa do Pulpo do Carballiño pon en valor os recursos turísticos da
zona e a capacidade da enogastronomía galega para funcionar como
reclamo turístico e como elemento transversal para a creación de novos
produtos e experiencias para os viaxeiros
O Carballiño (Ourense), 10 de agosto de 2014.- A conselleira do Medio
Rural e do Mar, Rosa Quintana, xunto coa directora de Turismo de Galicia,
Nava Castro Domínguez, asistiron á celebración da edición número 52
da Festa do Pulpo do Carballiño. A festa, que conta con cincuenta e dous
anos de historia é unha das celebracións gastronómicas máis senlleiras
da comunidade que actúa como foco de atracción turística a través da
gastronomía, un dos reclamos fundamentais de Galicia como destino,
tal e como ser recolle no Plan Integral de Turismo de Galicia.
Turismo de Galicia apoia a celebración desta festa tradicional que ten
convertido ao Carballiño no epicentro da degustación deste cefalópodo
acompañado con algúns dos produtos máis distintivos do destino Ribeiro.
Galicia conta con máis de 300 festas enogastronómicas, que impulsan
ao sector turístico e promoven a calidade culinaria do destino. Un total
de 45 destas festas contan coa declaración de Festas de Interese Turístico de Galicia e outras 4 son de Interese Turístico Nacional, entre elas a
Festa do Pulpo do Carballiño .
As festas e a gastronomía no Plan Integral de Turismo de Galicia
O Plan Integral de Turismo de Galicia recolle na segunda liña estratéxica
relacionada coa oferta turística baseada no patrimonio e nos recursos
endóxenos, unha acción relativa á definición da estratexia de promoción das festas de interese turístico, dado que as festas forman parte da
nosa cultura e constitúen un recurso turístico con grande capacidade de
atraer turistas e excursionistas ao longo de todo o ano.
O plan incide en mellorar a planificación, organización e difusión das festas de interese turístico internacional, nacional, e de Galicia para acadar
a máxima repercusión das mesmas, tendo en conta a conservación dos
valores tradicionais e a aposta polos aspectos autóctonos dos eventos.
Ao tempo, segundo se explica no plan, a enogastronomía constitúe,
xunto co Camiño de Santiago e o patrimonio natural e cultural, un valor
diferencial que fai de Galicia un destino único. Na primeira liña estratéxica do Plan Integral de Turismo de Galicia relacionada co Camiño como
eixe vertebrador de novas alternativas de turismo e modelo demostrador internacional, xa se alude á gastronomía como recurso endóxeno
que pode complementar e diversificar a oferta turística vinculada coa
Ruta Xacobea.
Tamén na segunda liña estratéxica, baseada no patrimonio e nos recursos endóxenos e buscando a desestacionalización e os novos públicos
a gastronomía ten un papel destacado. A combinación de turismo enogastronómico con turismo rural, con turismo activo ou industrial, así
como mariñeiro ou artesanía son experiencias gastronómicas transversais que enriquecen as posibilidades do viaxeiro e tornan máis atractivo
o destino.
Outras accións integradas nesta liña estratéxica é o desenvolvemento
e promoción do produto transversal do turismo enogastronómico, en
coordinación con Galicia Calidade e o fortalecemento e dinamización
das adegas e viticultores das Rutas do Viño de Galicia.
SAÚDOS,
COMUNICACIÓN DA XUNTA DE GALICIA
El crimen del Vapor Eolo en el Puerto de La Coruña el 25 de Abril de 1947.
Era época de instauración de la dictadura y las
soluciones civiles y militares se solucionaban por
la vía de urgencia, no había perdón para la corrupción ni la infracción de las leyes tal y como las
conocemos hoy, sobre todo ante la permisividad
de la corrupción política.
Los capitanes de los barcos obligaban a los marineros a cortar la punta de la navaja que portaban,
el motivo de esto era evitar las muertes en peleas
o rencillas que surgían durante la travesía.
Ciertos capitanes obligaban a sus tripulantes y
antes de embarcar a romper la punta de sus navajas y cuchillos.
Los marinos necesitaban su navaja o cuchillo para
cortar cabos, laborear y hasta para comer.
La finalidad era no privarlos del uso pero si evitar
que se mataran en las rencillas que podían ocurrir (y vaya que ocurrían !!) por echarse puntazos.
A lo sumo habría cortes con sangre pero reducía
la alternativa de muerte por ingesta de pieza de
acero ajena.
Este caso que traemos a la memoria, la falta de navaja no fue suficiente para
evitar uno de los casos
más sonados en el Puerto
de La Coruña, sobre las
rencillas marineras, sucedida en puerto y fuera de
las largas travesías..
Así de importante y solución rápida fue el crimen
conocido como el del Vapor Eolo, acaecido en el
puerto herculino el día 25
de Abril de 1948, recién llegado el buque desde un
puerto de Canarias con
grano.
Solo hubo que esperar a
la noche de ese día para que la oscuridad fuese
testigo de la fuerte discusión entre el telegrafista,
Eduardo Muñíz de 39 años y el alumno de náutica, Carlos Aransay, de 25.
Una deuda de tabaco trasladado de Canarias, fue
el detonante de la fuerte discusión en la que Eduardo pone fin a la vida de Carlos asesinándolo y
metiendo su cuerpo en un saco, al que acumuló
peso para tirarlo a la mar e irse al fondo del puerto de La Coruña.
La sangre que se vislumbraba por el camarote,
dijo era de una úlcera duodenal que le venía
produciendo vómitos de forma permanente. Al
día siguiente salió para Barcelona de vacaciones
donde residía habitualmente, donde fue detenido días después y trasladado a La Coruña por las
fuerzas de seguridad y puesto a disposición de la
justicia, tras ser sometido a un urgente y rápido
interrogatorio en el que se declaró autor material
del asesinato.
El día 28 de Febrero de 1948, fue sometido a Consejo de Guerra sumarísimo, condenado a muerte
y ejecutado varios días después y bajo la aplicación de la severa Ley Penal y Disciplinaria de la
Marina Mercante.
El Cañonero Minador de la clase Eolo, fue uno de
los dos buques de la Armada Española, encargados en 1936 por la República, y finalizados tras
finalizar la Guerra Civil.
Los cañoneros-minadores clase Eolo fueron encargados en 1936, tratándose de una versión reducida y simplificada de la clase Júpiter.
Sus obras fueron interrumpidas por la Guerra
Civil, terminándolas poco después de que esta,
finalizase.
Fueron los primeros buques dados de alta por la
armada tras la contienda.
La tecnología de propulsión era la habitualmente
usada por la SECN, en base a turbinas Parsons y
calderas Yarrow británicas, parecidas a las utilizadas por los Destructores de Clase Churruca, sin
embargo, dieron bastantes problemas debido a
la mala calidad de los materiales utilizados en las
calderas.
Los buques de reducido tamaño y velocidad, los
hacían poco aptos para recibir el armamento y
equipos americanos, por lo que se decidió no
incluirlos en el Programa de Modernización de
1955, lo que redujo su utilidad a labores de vigilancia y patrulla.
El Eolo, fue designado como buque nodriza de
lanchas torpederas, hasta que el Cañonero Calvo
Sotelo paso a desempeñar esta función.
Posteriormente ambos buques asumieron funciones de mando de las flotillas de medidas contra minas, hasta que fueron asignados a la Escuela Naval Militar, donde serían utilizados como
buques escuela en la formación de los guardiamarinas.
Eolo F-21. Botadura, 30 de agosto de 1939. Alta,
15 de noviembre de 1941. Baja, 2 de febrero de
1972
Rosa Quintana, Feijoo y Mariano rajoy dan la espalda a más de 12 mil
marineros y sus familias, denuncian.
Denuncian abandono y desidia de Rosa Quintana Carballo y Feijoo junto a Mariano Rajoy de
total abandono ante la decisión de Noruega que
deja sin pensión a los miles de marineros españoles y sus familias
Entre 7.000 y 12.000 marinos españoles de ellos
casi un 40% gallegos trabajaron para la Marina
Mercante noruega desde 1960 a 1994.
Ganaron buenos sueldos y pagaron abundantes
impuestos, pero no cotizaron ni un solo día para
su jubilación. Ahora exigen al Gobierno noruego
la devolución de sus tributos o que mediante un
acuerdo entre ambos países pueda transferirse
el tiempo trabajado en el país escandinavo a la
Seguridad Social española.
En los años de la dictadura franquista, en los que
la Marina mercante española estaba controlada
por militares y donde los derechos laborales aún
estaban por llegar, los marineros españoles que
trabajaron en barcos de pabellón noruego descubrieron la democracia, las comodidades, sueldos generosos, camarotes individuales, buenas
condiciones laborales…
Enviaban la mayor parte de las nóminas a sus
familias, en España, a las que veían cada cuatro
o cinco meses.
“Lo único positivo de nuestra experiencia fue
el sueldo; también, los buenos ratos de compañerismo –dice Alberto Paz–. Lo malo lo sufrimos
ahora que estamos jubilados: Noruega no nos
Denuncian indefensión y abandono de Rosa
Quintana, Feijóo y del Gobierno español.
El primer buque noruego en el que se enroló
Alberto Paz Viñas ( A Coruña, 1953) llevaba el
nombre de Utvik y tenía su base en la ciudad de
Bergen, en el suroeste del país escandinavo.
Era 1971. El gallego embarcó como aprendiz en
aquel barco de carga que transportaba desde
cereales hasta acero laminado y que cubría la
ruta de los Grandes Lagos, en Estados Unidos.
Durante los ocho meses que duró la travesía,
Alberto Paz compartió comedor y comida con el
capitán y con marineros de mayor rango.
“En los barcos españoles había hasta tres clases
de menús dependiendo del escalafón. Las diferencias salariales y de trato eran enormes entre la
tropa y los mandos; todo lo contrario que en los
barcos noruegos”, recuerda este exmarinero con
nostalgia.
reconoce el derecho de pensión pese a habernos retenido impuestos durante todo el tiempo
que trabajamos en sus barcos: una media de 15
a 20 años. Y se niega porque nunca nos consideró residentes. ¡Si vivimos en sus buques! España tampoco nos reconoce esos años trabajados
fuera, por lo que tenemos pensiones míseras”.
El colectivo de exmarinos españoles que trabajaron en la Marina mercante noruega entre 1960
y 1994 –entre 7.000 y 12.000 personas– pide
que el Gobierno noruego les devuelva esos impuestos que pagaron y que no les sirvieron para
generar una pensión.
“Estamos hablando de unos mil euros al mes –explica Juan
Lores, de 67 años, portavoz de la Asociación Long Hope, que
aglutina a 500 exmarinos gallegos que trabajaron en compañías noruegas–. En mi caso, trabajé allá 240 meses, por lo que
me adeudan 240.000 euros”.
Reportaje completo en la revista interviú y en la
Edición Digital: http://pdf.interviu.es
A sala de exposicións do Auditorio Municipal acolle a partir
desta tarde a mostra de pintura “Lenzos de Natureza”, unha
mostra que reúne as obras realizadas “in situ” por 53 artistas
de toda Galicia que participaron o pasado mes de setembro
no I Encontro do Parque Nacional Illas Atlánticas e que tivo
como escenarios as illas de Cortegada, Cíes, Sálvora e Ons.
A beleza destes espazos naturais pódese ver no Auditorio
convertida en arte a través das particulares olladas de cada
pintor.
O I Encontro de Pintores do Parque Nacional Marítimo terrestre das Illas Atlánticas organizouse co obxectivo de xuntar natureza e arte para contribuír a transmitir a través da
pintura a beleza e os valores naturais das illas que conforman o parque. Con elo búscase aumentar a sensibilidade
da poboación cara estes privilexiados e valiosos espazos
naturais da nosa terra.
A xornada realizouse o 22 de setembro con saídas cara todas as illas do Parque dos grupos de pintores profesionais
e afeccionados, un total de 53, dos cales 13 elixiron a Illa de
Cortegada para realizar as súas obras en vivo e en directo.
Os materiais utilizados para traballar debían ser respectuosos co medio ambiente e a actividade fíxose seguindo as
normas de coidado e conservación do parque.
Cada pintor elixiu un entorno para desenvolver a súa obra.
O sol radiante que brillou ese día quedou reflectido na luminosidade das obras resultantes. As persoas que ese día tamén visitaron as illas do Parque Nacional contaron co atractivo engadido de ver traballar aos pintores.
As obras realizadas nese I Encontro de Pintores do Parque
Nacional expuxéronse por vez primeira no Centro de Interpretación das Illas Atlánticas, en Vigo e agora viaxa polos
municipios do Parque Nacional. Ademais das pinturas elaboradas en diversas técnicas, no Auditorio de Vilagarcía tamén exhibirá un mural onde aparecen fotografías de todos
os pintores durante a realización da actividade
O Parque Nacional das Illas Atlánticas en Galicia é o segundo
insular en España despois do de Cabrera nas Illas Baleares.
Está formado polos arquipélagos de Cortegada Sálvora Ons
e Cíes e fué declarado Parque Nacional no ano 2002 ,aquí
publico unhas fotos das Illas Cíes e a Illa de Ons que son as
que eu percorrín , nas dúas existe un carreiro circular que
permite ao viaxeiro facerse unha idea delas tanto en paisaxe
como morfología botánica etc nunha tranquila xornada de
senderismo culminando tanto á ida como á volta co relajante viaxe en barco que nos leva e trae delas,recoméndovos
si é que é posible un día con boa visibilidad xa que as vistas
compensásenvos máis aínda si cabe por iso.
Na illa de Ons pódese acampar desde o día 1 de Xuño ao
A beleza das Illas Atlánticas transfórmase
convertida en arte a
través das particulares olladas de cada
pintor.
30 de Setembro,sempre previa solicitude de permiso no
teléfono 986687696 e a páxina we http://www.iatlanticas.éonde encontrareís toda a información detallada sobre este
marabilloso lugar entre illas poboada de praias e acantilados.
O Parque Nacional das Illas...
O Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia foi declarado
como tal no ano 2002 e consta de 4 arquipélagos: Cíes, Ons,
Sálvora e Cortegada. O parque conta cunha alta biodiversidade debido á gran variedade de ecosistemas presentes
como as praias e as dunas, acantilados, arrecifes, etc.
As illas Cies localízanse en Vigo, a illa de Ons atópase a continuación á altura da ria de Pontevedra e Cortegada ata hai
pouco propiedade privada, atópase en Carril (á beira de Villagarcia de Arosa). As súas augas transparentes, nítidas pero
frias, acompañadas dun paraje natural e ecolóxico onde anidan o cormorán moñudo e a gaviota.
Percorrer as súas rutas e saboraear a súa gastronomía a base
de produtos do mar son un aliciente máis para poder visitar
estas illas na época estival.
Ao chegar a Ons e nada máis desembarcar, merece a pena
pararse na primeira praia que atopamos á beira do peirao,
“A praia dás Dornas”, e obervar estas típicas embarcacións,
Dornas, nas que durante séculos os isleños enfrontábanse
ao duro océano.
En Ons destacar a praia de Melide que está considerada
como a máis idilica da illa. As súas augas cristalinas invitan
ao baño e nas súas limpas areas podemos practicar o nudismo e respirar liberdade.
A mellor praia do mundo está nas ...
Ir ás Illas cies é como viaxar ao Caribe, pero con auga xeada
e a só vinte minutos en barco desde Vigo, aínda que tamén
se pode chegar desde Baiona.
Gústame visitar a zona, percorrer os camiños e bañarme no
auga xeada da Praia de Rodas. É unha mágoa que o xornal
inglés The Guardian proclamásea como a mellor praia do
mundo, porque o seu nivel de ocupación subiu unha barbaridade e estase perdendo o seu espírito salvaxe e agreste.
Unha recomendación: A Illa Sur, ou de San Martín, ten unha
praia bastante máis pequena que a de Rodas pero tamén
moi fermosa, aínda que a illa únicamente é accesible en embarcación privada e co correspondente permiso de fondeo.
Esta limitación fai que ata no mes de Agosto a illa estea moi pouco concorrida e silenciosa.
Rosa Quintana de Medio Rural e do Mar crea decretos
para “vestirse de uniforme
tipo dictadura militar”.
Un diario de Galicia, publica un amplio reportaje sobre
el cambio de normativa relaizado por Rosa Quintana
Carballo, Conselleira de Medio Rural e do Mar para
vestirse de uniforme, ella o cualquier alto cargo de su
consellería, tras las reiteradas denuncias contra Lino
Sexto, por usar Placa y Uniforme de Guardacostas sin
estar legitimado para ello.
Al parecer el que sale en la foto no le gusta y quiere
concurrir a sus fiestas diarias bajo UNIFORME como si
de un DICTADOR del Siglo XXI se tratase....Denuncian
la ilegalidad de la medida e instan a los sindicatos a
denunciar ante todos los organismos que tengan relación con estas medidas de tiempos pretéritos y que
son consideradas una burla a quien paga su sueldo a
final de mes.
Dice la infromación del diario impreso.
Mar adapta la ley para que Rosa Quintana pueda llevar
traje de Gardacostas
Los agentes consideran la norma propia de «regímenes totalitarios»
rector xeral si se ostenta el cargo de director o secretario xeral y dos más si se trata de la conselleira.
Estupor en el cuerpo
La modificación normativa ha causado indignación y
estupor en las bases del colectivo, que no dudan en
asimilar esta actitud a «regímenes totalitarios y bananeros, donde el mandatario se pone a sí mismo un uniforme correspondiente a un cuerpo de funcionarios
(civiles o militares) al que no pertenece».
Y sostienen que sigue siendo ilegal, pues el uniforme,
la placa y el carné profesional son elementos distintivos de un cuerpo de policía, aunque en este caso sea
administrativa, y determinan la condición de agente
de la autoridad de la persona que los porte, así como
su pertenencia como agente al cuerpo o escalas del
Servizo de Gardacostas que define su ley de creación
y el decreto que regula el funcionamiento de la entidad.
Así que, a juicio de los guardacostas, debe modificarse
la nueva orden «por cuestiones eminentemente legales», pero también «de estética institucional», pues
«es inaudito que la conselleira se ponga un uniforme
por medio de una orden que firma ella misma y, en este
caso, infringiendo la ley y el decreto de Gardacostas».
Los agentes, indignados, apelan a las entidades sindicales para que recurran ese apartado de la orden en la
jurisdicción correspondiente.
Mar, por su parte, señala que la posibilidad de que los
cargos de dirección puedan llevar el uniforme de gala
(clase A) se recoge en el artículo 3 de la nueva orden.
Ni Jorge Fernández Díaz va vestido de guardia civil a
los actos en los que representa al instituto armado, ni
Cristóbal Montoro puede lucir el uniforme de Aduanas,
ni mucho menos Pedro Morenés se coloca el traje de
legionario o paracaidista porque, pese a ser ministro
de Defensa, no está autorizado a vestirlo. En Galicia,
la conselleira Rosa Quintana sí podrá lucir el uniforme
de guardacostas o sus galones. Ha firmado una orden
para que eso sea posible.
Hasta hace nada, el subdirector xeral del Servizo de Gardacostas de Galicia usaba tanto placa como uniforme,
a pesar de no pertenecer a ninguna de las escalas de
ese cuerpo, pues era funcionario del cuerpo general
de la Xunta. Tras una investigación interna, motivada a
raíz de una denuncia de AGE, se determinó que, efectivamente, era ilegal que Lino Sexto vistiese de forma
casi idéntica a un agente de ese servicio y retiró ambos
distintivos al que todavía es el subdirector xeral de la
entidad.
Pero Mar no renuncia a tener un jefe que pueda lucir
traje y galones y, por eso, ha derogado la orden del
2007 que establecía los distintivos de identificación y
uniformidad de los miembros del Servizo de Gardacostas de Galicia por otra nueva que regula los elementos
identificativos de este cuerpo de policía administrativa
y en la que se autoriza tanto al subdirector xeral como
a la conselleira a dotarse de esas insignias.
Así, la nueva norma recoge que los cargos de dirección
superiores de los que dependa el servicio «poderán
http://www.lavozdegalicia.es/
usar o uniforme de clase A [reservado a actos oficiales Fuente;
y públicos en los que se exija]», aunque con más ga- n o t i c i a / p o l i t i c a / 2 0 1 4 / 0 8 / 1 1 / m a r - a d a p lones dorados de 14 milímetros: uno más que subdi- t a - l e y - q u i n t a n a - p u e d a - l l e v a r - t r a j e gardacostas/0003_201408G11P23991.htm
Nace la página Web Super Sasemar en la que afirma desde
dentro que la entidad marítima es un nido de corrupción
que dejará al descubierto en sus páginas.
Pladesemapesga celebra que desde dentro se denuncie
todas las irregularidades publicamente y contarán con el
apoyo de Pladesemapesga, pués estamos convencidos que
su suculento sueldo es suficiente,para que se hagan las cosas adecucadamente.
Hola [email protected] de lo marítimo.
cupado por el manganterío y el enchufismo que por la eficiencia del servicio, la purga de corruptos y la salvaguarda
de vidas humanas me he decidido, desde dentro, a actuar.
Como opinar es libre en este país, he aquí el lugar donde mi
voz es lanzada al eter, donde actuaré en pro de la libertad y
la justicia.
Permitanme que me presente, soy Super Sasemar, el Super
héroe marítimo definitivo que hacía falta en esa empresa http://super-sasemar.tk y http://salvamentomalisimo.tk
llamada SASEMAR.
PD: mi página es lenta. Si no carga a la primera, no desesCansado del continuo descontrol existente en la empresa, peren, reintentelo más tarde. Pudiera ser que hubiera satusumida en un concialíbulo empresario-sindical, más preo- ración
LAS ORGANIZACIONES AMBIENTALES RECURRIRÁN EN LOS TRIBUNALES LA AUTORIZACIÓN DE INDUSTRIA A LAS PROSPECCIONES DE REPSOL EN CANARIAS
Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace,
SEO/BirdLife y WWF rechazan la autorización que el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR)
ha concedido a la multinacional Repsol para buscar
petróleo en aguas próximas a las islas Canarias. Aparte
de lo cuestionable democráticamente que es imponer
a un pueblo una decisión como ésta, consideran que
el proceso para emitir dicha autorización ha sido notoriamente irregular. Por todo ello, las organizaciones
ambientales recurrirán la decisión administrativa ante
los tribunales españoles y europeos.
La tramitación del expediente ha estado plagada de
falta de información y trabas burocráticas que han impedido que se conociera con claridad su contenido.
Además, no se ha propiciado una verdadera y transparente participación en el proceso. Ejemplo de ello
es la nueva y abundante documentación aportada al
expediente por Repsol, que fue recibida por las ONG
ecologistas el pasado 10 de julio, sin tiempo siquiera
para ser analizada.
Como acto final, y después de haberse conocido por la
prensa, el Ministerio ni siquiera ha considerado el último trámite de alegaciones de las partes interesadas,
lo que indica que tenía redactada la autorización a las
prospecciones antes de abrirse el plazo para recibir-
las.
Las declaraciones de los principales responsables del
Ministerio de Industria siempre han ido dirigidas a apoyar los intereses de la multinacional Repsol, y en contra de los intereses generales, de la opinión científica y
de la voluntad del pueblo y las instituciones canarias.
Hay que recordar que la oposición ciudadana a este
proyecto ha sido muy contundente y clara. El pasado
7 de junio, por ejemplo, según diversas fuentes, más
200.000 personas salieron a las calles de Canarias para
mostrar su rechazo a este proyecto.
Los ecologistas vienen denunciando desde hace meses
que el proyecto recién autorizado por el Gobierno de
España a la multinacional Repsol ignora información
científica crucial sobre los valores naturales del área,
entre los que destaca su importancia mundial para los
cetáceos. La empresa ha minimizado los impactos que
tendría sobre el resto de la fauna y ecosistemas marinos, así como sobre sectores de gran importancia social y económica en el ámbito insular, como la pesca
o el turismo, muy dependientes de la calidad de las
aguas y costas e incluso del propio abastecimiento de
agua potable para la población de las islas orientales
que depende directamente de la desalinización del
agua del mar.
El Estrecho parecía el desembarco de Normandía con 94 embarcaciones
con 920 inmigrantes a bordo rumbo a las costas andaluzas
apoyando a las operaciones de salvamento en curso en coordinación con
el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Tarifa.
El patrullero Vigía participa en el operativo de búsqueda y
rescate de inmigrantes. El desembarco del Estrecho emulando al de Normandia puede acabar en desastre. Nuestro
incapacitado Ministro del Interior fuera de la entrega de
medallas a virgenes y otras lindezas, debería preparar el discurso del “mea culpa” para anunciar las fracasadas políticas
de su ministerio en la operación del Estrecho, que no la de
los ferry,s, hablamos de la invasión inmigrante por tierra mar
y aire.
Como si de una premolición se tratase, a la que hay que unir
el sigilo o dejadez de las fuerzas de vigilancia de Marruecos,
«Por fin ha llegado el día D y la hora H. La invasión era inevitable», se prevehía en la presión sobre las vallas, comenzaba
la crónica de la invasión hechándose a la mar un mínimo
de 94 embarcaciones llenas de inmigrantes sobre el desembarco del litoral andaluz.
Una operación que había costado a los tripulantes dos largos años de minuciosas y secretas preparaciones.
Dos años de nervios, tensiones e incertidumbres, de ingenio, esfuerzo, experimentación, confidencialidad y planes de
engaño de amplio alcance, en el que estuvieron involucrados decenas de miles de hombres y mujeres de las naciones
africanas más variopintas del otro lado de la valla melillense:
obreros industriales, ingenieros, constructores, técnicos, espías, militares, funcionarios, profesores, miembros de la resistencia en la clandestinidad o inventores, entre otros.
A lo largo de la mañana se apreció
un mayor nivel de tráfico de embarcaciones, disminuyendo conforme
avanzaba el día. Los ocupantes de
las pateras detectadas fueron socorridos por el Servicio de Salvamento
Marítimo y trasladados a tierra. En el
dispositivo participaron, además del
patrullero ‘Vigía’, cinco embarcaciones
y un helicóptero del Servicio de Salvamento Marítimo y una embarcación
de la Guardia Civil.
El control de la inmigración ilegal en la frontera exterior del
Mediterráneo Central
Estudio de;
Magdalena Martínez-Almeida de Navasqüés. ARI 8/2014 10/2/2014: Durante el año 2013 la presión migratoria en las
fronteras exteriores de la UE se ha incrementado de manera
notoria, principalmente a causa del conflicto en Siria y de
la inestabilidad en Egipto, Libia y en menor medida Túnez.
Todo apunta a que durante 2014 la presión migratoria continuará siendo fuente de preocupación para los Estados
miembros en primera línea y para la UE en general. La pregunta es qué medidas se deben tomar a nivel europeo para
controlar el fenómeno migratorio.
Resumen: El 3 de octubre de 2013, un barco lleno de inmigrantes africanos se incendió y se hundió al sur de la isla
italiana de Lampedusa. El buque, que se cree transportaba
entre 450 y 500 personas, la mayoría eritreos y somalíes,
había salido de Misrata en Libia y se hundió a no más de 1
km de la costa de Lampedusa. El total de muertos se sitúa
por encima de los 330 inmigrantes.
Cuando estas tragedias ocurren, todas las miradas se vuelven hacia Bruselas, preguntando ¿cómo la UE no ha podido
evitarlo?, ¿cómo deja la UE que esto pueda pasar a sus puertas?, ¿dónde está la solidaridad de la que la UE hace gala a
menudo y que está consagrada en los Tratados? Estas reIntegrado en el Mando de Vigilancia y Seguridad Marítima, acciones dejan translucir que para la opinión pública estas
el patrullero P-73 ‘Vigía’ localizó 6 embarcaciones con 48 in- cuestiones son eminentemente europeas.
migrantes a bordo en aguas del estrecho
Por eso quiero plantear la cuestión siguiente: ¿qué más
A primera hora del día de ayer se detectó la presencia de pueden hacer las instituciones europeas y FRONTEX para
numerosas embarcaciones con inmigrantes en el Estrecho. que la política de control de las fronteras exteriores y la
Durante todo el día fueron localizadas un total de 94 embar- prevención de la inmigración ilegal, que son competencias
caciones con 920 inmigrantes a bordo, siendo todos ellos compartidas, sean más eficaces y si hay medidas adicionarescatados.
les a nivel de la UE para ayudar a los Estados miembros que
están en primera línea a evitar que se produzcan tragedias
El patrullero ‘Vigía’ de la Armada, participó en el dispositivo humanas de tal envergadura?
de tráfico patrullando a levante del Estrecho de Gibraltar y
Análisis: Tras la tragedia acontecida el 3 de octubre de 2014
en Lampedusa, a petición de Italia, este tema se incluyó en
el orden del día del Consejo JAI del 7-8 de octubre. El ministro italiano, Angelino Alfano, pidió la solidaridad de la UE
y de sus Estados miembros, con el fin de prevenir tragedias
similares y hacer frente a la situación de emergencia humanitaria. En concreto, instó a una acción rápida y propuso
el establecimiento de un Grupo de Trabajo con el objetivo
de fijar una serie de medidas operativas para reforzar, en
particular, el control de los flujos migratorios en el Mediterráneo central.
Trabajos de la “Task Force Mediterráneo”
La Comisión reaccionó rápidamente y la comisaria Cecilia
Malmström anunció que la Comisión tenía la intención de
organizar una operación de búsqueda y salvamento en el
Mediterráneo, desde España hasta Chipre, coordinada por
FRONTEX y acogió con satisfacción la propuesta de Italia
de crear un Grupo de Trabajo para el Mediterráneo (que ha
sido denominada en la jerga comunitaria “Task Force Mediterráneo”).
El Grupo de Trabajo celebró su primera reunión el 24 de octubre de 2013. Aunque al principio parece que Italia quería
que únicamente fuera bilateral (Italia-Comisión), los Estados
miembros solicitaron que no se les excluyese y por lo tanto
en los trabajos han participado los 28 Estados miembros y
los representantes del Servicio Europeo de Acción Exterior
(SEAE), así como ciertas agencias europeas como FRONTEX,
EUROPOL, FRA y EMSA.
Los días 24-25 de octubre, el Consejo Europeo discutió esta
cuestión y adoptó algunos párrafos sobre los flujos migratorios (párrafos 46-49), pidiendo al Grupo de Trabajo “que defina, basándose en los principios de prevención, protección
y solidaridad, acciones prioritarias que permitan utilizar con
más eficacia y a corto plazo las políticas y los instrumentos
europeos”.
El Grupo de Trabajo ha sido presidido por la Comisión, que
se encargó de elaborar un documento de síntesis, posteriormente revisado a la luz de los comentarios recibidos por los
Estados miembros, SEAE y las Agencias. Tal documento ha
dado lugar a la Comunicación de 4 de diciembre[2] sobre
los trabajos del Grupo de Trabajo Mediterráneo. La Comisión
presentó esta Comunicación al Consejo JAI de 5 de diciembre.
La labor del Grupo de Trabajo ha de considerarse exitosa
puesto que en un plazo muy corto de tiempo se han conseguido identificar 38 medidas complementarias y que abarcan las diferentes facetas de la lucha contra la inmigración
ilegal. Las medidas concretas que se han puesto sobre la
mesa están recogidas en cinco capítulos:
1.Medidas de cooperación con terceros países.
2.Protección regional, reasentamiento y vías legales para acceder a Europa.
3.Lucha contra la trata de seres humanos, el contrabando y
la delincuencia organizada.
4.Asistencia y solidaridad.
5.Vigilancia fronteriza para ayudar a salvar vidas.
La estructura de los capítulos refleja la prioridad que una
gran mayoría de Estados miembros quieren dar a las medidas de cooperación con terceros países de origen y de tránsito, Son, sobre todo, medidas de carácter preventivo destinadas a evitar que los inmigrantes se suban a los barcos y
arriesguen sus vidas en travesías de incierto final.
De hecho, una de las medidas que solicitó Italia a la UE a
través de sus ministros de Defensa y de Interior fue la posible planificación de una operación PESD en el Mediterráneo
para luchar contra el tráfico de personas y la inmigración
ilegal a través de la detección, intercepción y detención de
los traficantes y facilitadores. Sin embargo, por razones jurídicas, políticas y operativas no fue apoyada por los demás
Estados miembros.
De las 38 medidas incluidas en la Comunicación, no todas
ellas han recibido igual apoyo por parte de los Estados miembros. Existe un gran consenso sobre las medidas de los
capítulos 1, 3 y 5. Las medidas más controvertidas han sido
las relativas a la facilitación y la apertura de nuevas vías de
acceso legal a Europa.
Queda por ver a qué ritmo y de qué manera todas estas medidas se irán aplicando. La Comisión deberá informar al próximo Consejo Europeo de junio sobre los avances realizados.
Debido a la presión de los Estados miembros directamente
afectados, en las conclusiones del último Consejo Europeo
celebrado los días 19 y 20 de diciembre 2013 se “hace un llamamiento para la movilización de todos los esfuerzos a fin
de aplicar con un calendario preciso, que habrá de indicar la
Comisión, las medidas propuestas en la Comunicación”. Asimismo, el Consejo Europeo “volverá a tratar este asunto del
asilo y las migraciones en junio de 2014 con una perspectiva
política más amplia y a más largo plazo, cuando se definan
las orientaciones estratégicas para el refuerzo de la planificación legislativa y operativa en materia de libertad, seguridad y justicia”.
La vigilancia de las fronteras exteriores en el Mediterráneo
central y las medidas a nivel europeo
Desde principios de 2013 hasta finales de septiembre, las cifras de FRONTEX indican que más de 45.000 inmigrantes cruzaron o intentaron cruzar el Mediterráneo para llegar a la UE.
La mayoría de estos inmigrantes eran de nacionalidad siria y
eritrea. La mayoría de los inmigrantes que se dirigieron hacia
las Islas Pelágicas, Sicilia o Cerdeña salieron en barco desde
Libia, Túnez, Egipto o Argelia. En comparación con 2012, la
presión migratoria se ha concentrado en la ruta del Mediterráneo central.
Para apoyar a Italia, la Comisión anunció que destinaria 30
millones de euros para cubrir los costes de reforzar las operaciones de vigilancia fronteriza de Frontex, así como para
la mejora de las capacidades de acogida y tramitación de los
procedimientos relativos a los inmigrantes o solicitantes de
asilo.
Los Estados miembros consideran que el control y la vigilancia de las fronteras exteriores –fronteras comunes– es
su responsabilidad en cuanto que lo consideran como una
cuestión de soberanía nacional por lo que afecta a la defensa
y protección de su territorio. Por esta razón, la Agencia FRONTEX sólo presta su apoyo si el Estado miembro afectado lo
solicita y su papel es de coordinador. Además, es importante
recordar que la Agencia cuenta con unos medios limitados y
su capacidad operativa depende de las aportaciones de los
Estados miembros. Las operaciones conjuntas marítimas son
las más costosas por la extensión de las áreas operativas que
se tiene que someter a vigilancia y los medios necesarios
para garantizar la eficacia de este tipo de operaciones. Por
esta razón, en la última revisión del mandato de esta Agencia en 2011, se reforzaron las obligaciones para que los Estados miembros contribuyesen con los medios necesarios y,
asimismo, se dotó a FRONTEX de la posibilidad de adquirir
medios materiales propios, posibilidad ésta que todavía no
se ha utilizado y que deberá ser precedida de un cuidadoso
análisis de costes.
FRONTEX presentó al Grupo de Trabajo Mediterráneo un
nuevo concepto operativo destinado a reforzar la vigilancia
aérea y marítima y la capacidad de efectuar rescates en el
mar en las tres operaciones que FRONTEX coordina en Grecia
e Italia. En concreto, esto supone ampliar las zonas geográficas donde FRONTEX estaba anteriormente llevando a cabo
las operaciones HERMES, AENEAS y POSEIDON SEA, necesitando mayores medios técnicos. Según estimaciones de
FRONTEX, el coste de los nuevos activos ascendería a unos
14 millones de euros en 2014. Los esfuerzos nacionales de
vigilancia fronteriza estarán plenamente coordinados con
las operaciones llevadas a cabo por FRONTEX, que forman
parte de la ya existente Red Europea de Patrullas.
El papel de FRONTEX en la coordinación de operaciones de
vigilancia de fronteras marítimas, apoyando al Estado miembro que ha solicitado la asistencia de la Agencia y coordinando los medios aportados por otros Estados miembros, lógicamente ha atraído la atención sobre la responsabilidad de
la Agencia en este tipo de operaciones, en las que a menudo
se tiene que hacer frente a situaciones en las que la vida de
los inmigrantes está en peligro.
Uno de los aspectos más controvertidos de las operaciones
marítimas conjuntas coordinadas y financiadas por FRONTEX
es el de las reglas relativas a las operaciones de búsqueda
y salvamento y las modalidades de desembarco de los inmigrantes interceptados o rescatados en el mar. El Consejo
adoptó en comitología[3] la Decisión 252/2010 por la que se
completa el Código de fronteras Schengen en lo que se refiere a la vigilancia de las fronteras marítimas exteriores en el
marco de las operaciones conjuntas organizadas por FRONTEX. El Tribunal de Justicia anuló la Decisión,[4] dándole la
razón al Parlamento Europeo en septiembre del 2012 por un
defecto de forma.
El Tribunal consideró que unas normas con consecuencias
de gran calado sobre los derechos fundamentales debían ser
adoptadas a través del procedimiento legislativo ordinario.
Actualmente se está discutiendo la propuesta de Reglamento que sustituye a la Decisión. El art. 4 de la propuesta de la
Comisión incorpora la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos en el caso HIRSI contra Italia.[5] Uno
de los objetivos de la propuesta de la Comisión es suplir la
falta de claridad sobre qué reglas deben de aplicarse para
decidir el sitio donde se debe desembarcar a los inmigrantes
que, según la opinión de la Comisión, es una de las causas
por la que ciertos Estados miembros han dejado de participar en las operaciones marítimas conjuntas.
EUROSUR
En la Comunicación del 4 de diciembre, así como en las declaraciones que siguieron al drama de Lampedusa del 3 de
octubre, se mencionan las enormes posibilidades para mejorar el conocimiento de la situación en las fronteras exteriores
y de los instrumentos que ofrece el recién estrenado Sistema
Europeo de Vigilancia de Fronteras (EUROSUR), establecido
por el Reglamento 1052/2013 de 22 de octubre.
EUROSUR empezó a funcionar el 2 de diciembre de 2013
en los Estados miembros con fronteras exteriores en el sur
y este de la UE, Croacia incluida. EUROSUR ha sido diseñado
para el intercambio de información y cooperación sobre las
fronteras exteriores terrestres y marítimas.
Sin embargo, a instancias del ponente del Parlamento Europeo, se ha incorporado en el Reglamento la posibilidad
de que se incluya información sobre la vigilancia de las fronteras aéreas. Éste sin duda será uno de los aspectos que se
desarrollará con más detalle cuando dentro de unos años se
revise el sistema.
EUROSUR está basado en la idea de proporcionar a los Estados miembros la infraestructura y las herramientas necesarias para detectar y responder a las nuevas rutas y métodos utilizados para la inmigración ilegal y la delincuencia
transfronteriza. Por esta razón, EUROSUR contribuirá a mejorar el conocimiento de la situación en las fronteras exteriores, entendidas en sentido amplio, ya que cubren el especio pre-fronterizo pero definido éste con mucha amplitud.
Este mejor conocimiento debe ser acompañado de una respuesta más rápida y eficaz por parte de los Estados miembros y de FRONTEX.
EUROSUR ha sido presentado en ciertas declaraciones como
un instrumento que pudiese haber evitado el drama del
barco de Lampedusa. Sin embargo, no es así exactamente
porque los trabajos de desarrollo de una tecnología capaz
de detectar por satélite el tipo de embarcación que usan los
traficantes para llevar a los inmigrantes desde Libia o Túnez
hasta Lampedusa no ha conducido todavía a un resultado
del todo satisfactorio.
Sin embargo, es importante subrayar que el establecimiento de EUROSUR es un hito en la política comunitaria de
fronteras exteriores y que está llamado a jugar un papel de
primer orden por contener una enorme fuerza integradora
que proviene de una mayor coordinación a nivel nacional
de todas las autoridades que tienen responsabilidades de
vigilancia de las fronteras exteriores. Asimismo, deberá promover una armonización al alza de los estándares de vigilancia de fronteras a nivel europeo.
La Agencia FRONTEX será el eje central de EUROSUR. La
Agencia deberá establecer y mantener la red de comunicación para EUROSUR y con la información que reciba de los
centros nacionales de coordinación, así como de sus propias
fuentes, deberá establecer y mantener el mapa de situación
europeo y el mapa común de información prefronteriza.
Esto debería conducir, al menos a medio y largo plazo, a una
mayor conexión entre las prioridades nacionales y europeas
desde el punto de vista de la gestión y vigilancia de las fronteras.
Un aspecto innovador y prometedor es el uso de modernas
tecnologías de vigilancia, tales como la fusión de los datos
derivados de los sistemas de notificación para buques e imágenes de satélites que será coordinado por FRONTEX. Con
estos instrumentos se podrá mejorar el seguimiento de los
puntos de partida conocidos de la migración irregular en las
costas del Mediterráneo en el norte de África, en particular
de las actividades en los puertos y en las costas que sirven
como centros para reunir a los inmigrantes irregulares. La detección y el seguimiento de los barcos pequeños se llevarán
a cabo en el marco de EUROSUR, con el apoyo financiero del
futuro programa Copérnico, así como con los resultados de
varios proyectos de investigación como Perseo, Closeye, Lobos y Sagres y con el apoyo técnico y los consejos del Centro
Común de Investigación de la Comisión Europea.
En el marco del Reglamento de EUROSUR (art. 20), y bajo
ciertas condiciones, es posible la creación de redes regionales entre los miembros de la UE (países de Schengen) y vecinos de terceros países para el intercambio de información
y cooperación en materia de inmigración ilegal y delincuen-
cia transfronteriza. Basándose en los resultados positivos
logrados por España y algunos países de África occidental
en un proyecto llamado SEAHORSE ATLÁNTICO en materia
de lucha contra la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza (España, Portugal, Mauritania, Marruecos, Senegal, Gambia, Guinea Bissau y Cabo Verde), España propuso
la creación de una red regional similar en el Mediterráneo
(SEAHORSE Mediterráneo) con el apoyo de otros Estados
miembros de la UE y con el de la Comisión, que ha aportado
financiación comunitaria. Los costes estimados para 20112020 son aproximadamente de 5,37 millones de euros. El
proyecto SEAHORSE Mediterráneo se presentó en Madrid
el 19 de septiembre de 2013 y se desarrollará durante los
próximos tres años en España, Italia, Francia, Malta, Portugal, Chipre, Grecia y Libia, mientras que se espera que Argelia, Túnez y Egipto lo firmen en 2014.
EUROSUR debe conducir a un enfoque más específico y a
una aplicación más efectiva de las operaciones organizadas
por FRONTEX y las autoridades nacionales así como a impulsar la cooperación entre distintas Agencias europeas y el
Servicio Europeo de Acción Exterior y las delegaciones de la
UE.
Aunque los Estados miembros tienen la responsabilidad de
contar con sistemas eficientes de asilo, inmigración e integración, debe prestarse apoyo especial a aquellos que sufren una elevada presión migratoria, lo que hace necesarias
nuevas herramientas.
Conclusión: Las fronteras exteriores del espacio Schengen
no son sólo fronteras de los Estados miembros donde están situadas sino que son fronteras comunes: una vez que
el nacional de un tercer país ha accedido al espacio Schengen, puede entrar en cualquier otro Estado miembro. Por lo
tanto, la manera en que los Estados miembros que están en
primera línea protegen las fronteras exteriores y aplican las
normas comunitarias en materia de control y de vigilancia
es un asunto de interés común para todos los Estados del
área Schengen.
La UE es y seguirá siendo un polo de atracción para muchos
inmigrantes. Las estadísticas demuestran que la crisis no ha
reducido de manera significativa la llegada de inmigrantes irregulares. El fenómeno migratorio hacia Europa es muy variable y la UE necesita estar mejor preparada para adaptarse a
estos cambios y a situaciones de emergencia que surgen a
raíz de los conflictos y guerras en regiones vecinas.
Magdalena Martínez-Almeida de Navasqüés
Administradora en la DG Justicia y Asuntos de Interior, Secretaría General del Consejo de la UE
[1] Las opiniones expresadas en este documento pertenecen
únicamente al autor y no reflejan la posición u opinión del
Consejo de la UE.
[2] COM (2013) 869.
[3] Comitología es una palabra de la jerga comunitaria que
designa el conjunto de comités compuestos por expertos
de los Estados miembros que asisten a la Comisión en la ejecución de los actos legislativos.
[4] Sentencia del TJ en el caso C-355/10 (Parlamento Europeo contra Consejo).
[5] Asunto Hirsi Jamaa y otros contra Italia (Demanda nº
27765/09). Sentencia del TEDH de 23/II/2012.
[6] La patera: Uno de los símbolos de la inmigración ilegal
http://delaymag.com/la-patera-uno-de-los-simbolos-de-lainmigracion-ilegal/
Cómo seleccionar, comprar y cocinar pescados y mariscos de calidad...
¿Estás acostumbrada o acostumbrado a escoger y comprar
pescado fresco y marisco?
No tengas miedo de hacernos preguntas. Es tu desayuno o
tu cena y te mereces el mejor pescado fresco de inmejorable calidad!
La mayoría de los mercados tienen personal que está dispuesto a contestar tus preguntas, como parte de proporción y atención de buen servicio al cliente.
Los Pescados y mariscos frescos está en su mejor precio
si son de temporada también serán más abundantes, y el
precio debería ser más barato.
Si no entiendes y deseas comprar pescado y marisco fresco
para una buena selección, sigue estos sencillos pasos:
Compra pescados y mariscos en los mercados de buena
reputación, desecha lo
desconocido o que no te
merezca confianza.
No compres nada más
que para el día o a lo
sumo un par de días.
Evita el pescado o marisco que ha estado y esta en
una vitrina bajo periodo
de tiempo prolongado,
incluso si es en el hielo.
Si no estás seguro, pregunta si hay más en la
tienda o puesto de pescado que no sea el de la
vitrina o expositor.
Si no hay pescado fresco
o marisco disponible,
decídete por el que ha
sido congelado en alta
mar es tu siguiente y mejor alternativa.
La carne del pescado
fresco debe ser siempre
firme y debe adherirse
firmemente al hueso.
El olor del pescado. Debe tener un aroma a “mar dulce” sin
fuertes olores. Si tiene un fuerte olor a “pescado”, estate seguro que no es fresco y no es para ti.
Si has comprando en una tienda de comestibles pescado
fresco o marisco, llévatelo a casa directamente y cocínalo dentro de las 24 horas y antes de ponerlo en la cocina
mantenlo para mantenerlo fresco en el refrigerador.
Mantenga el pescado tan frío como sea posible hasta que
esté listo para cocinar, en la parte más fría del refrigerador.
Cuando esté listo para cocinar el pescado, enjágüelo con
agua fría.
Si tienes o quieres el pescado sin espinas, son muchos los
sitios y mercados que te dan como alternativa su limpieza
o despiece, para ello;
La mejor manera de comprar pescado para la preparación,
es en forma de bistec o filete fresco.
La pieza entera tal y como llegaron desde el agua deben
presentar. Los ojos claros, el rojo brillante de las branquias
y la piel brillante con escamas firmemente aferrados.
Factores que influyen directamente en la pérdida de la
calidad:
Los pescados y mariscos se deterioran mucho más rápidamente que la mayoría de las carnes.
El crecimiento bacteriano es más rápido y el sabor cae rápidamente cuando no está fresco o cuando el congelado no
se mantiene por debajo de cero hasta que esté listo para
su uso.
Un olor agudo a amoníaco “el pescado” significa igual a deterioro.
En sus mejores condiciones de conservación los 5 días deberían ser el máximo tiempo para el pescado fresco de calidad superior, aun cuando se haya enfriado rápidamente
después de ser capturado.
Pescado congelado:
¿Sabías que el pescado fresco o marisco, congelado en el
mar, son generalmente más frescos que el llamado “pescado fresco” comprado en tu tienda?
El pescado congelado, es limpiado, fileteado y congelado
en el barco pocas horas después de la captura, preservando su frescura.
Los pescados congelados en nuestros mercados y centros
comerciales a pesar de estar en la que fue primera potencia de pesca del mundo, muchos pescados y marisco provienen principalmente de Alaska, el Atlántico Norte y Oriente a través de canales paralelos.
Para descongelar el pescado congelado o marisco,
descongelar lentamente en la nevera durante 24 horas o,
si estás muy apurado, puedes ejecutar firmemente envuelto ponerlo directamente bajo el chorro de agua fría en vez
de la temperatura ambiente.
Cocinarlo tan pronto como sea posible para minimizar la
pérdida de los jugos.......
Los sondeos autorizados por el PP de Mariano Rajoy y Soria “amenazan
de muerte” a dos Zonas de Especial Protección para las Aves
SEO/BirdLife afirma quees un Espacio marino de la Bocaina quedar desorientadas por las luces.
y Espacio marino de los islotes de Lanzarote
Las sondeos de Repsol, que este mes han obtenido su último
aval del Gobierno, se llevarán a cabo entre Canarias y la veciEl permiso concena costa oeste africana, “por donde
dido a la emprediscurre un importante pasillo de
sa Repsol para
vuelo para miles de aves migratorealizar prospecrias europeas, que evitan de este
ciones de crudo
modo sobrevolar el desierto del
en aguas del arSáhara”, ha explicado Lorenzo.
chipiélago canario “amenazará
Pero estas aguas“albergan también
de muerte” a dos
una de las comunidades de cetáde las nuevas Zoceos más importantes del mundo,
nas de Especial
con 29 especies diferentes, entre
Protección para
ellas zifios, rorcuales, cachalotes,
las Aves (ZEPA)
delfines, calderones y orcas”, ha
incluidas el pasañadido.
ado julio por el
Gobierno en la
El experto de SEO/BirdLife ha reRed Natura 2000
cordado que las islas Canarias se
española, según
encuentran en un Área de Aves
SEO/BirdLife.
Endémicas por su alto grado de especies exclusivas del archipiélago, entre ellas las aves marinas pelágicas (ProcelariSe trata del Espacio marino de la Bocaina y Espacio marino formes), las más amenazadas a nivel global.
de los islotes de Lanzarote, ha expuesto a EFE el coordinador
de proyectos de la ONG en Canarias, Juan Antonio Lorenzo, Para Juan Antonio Lorenzo, “es contradictorio y hasta
sospechoso” que dos de las nuevas ZEPA marinas
aprobadas recientemente por el Gobierno estén especialmente expuestas a estas amenazas.
“No tiene mucho sentido que por un lado se identifiquen estas dos zonas y se reconozca sus valores naturales y por otro se permita una actividad que atenta
de lleno contra su conservación”, ha añadido Lorenzo,
quien no descarta que este incumplimiento de la normativa europea pueda dar lugar a algún tipo de sanción.
De hecho, ha recordado, cuando se identificó la red de
ZEPA terrestres “estuvimos mucho tiempo bajo la atenque ha dicho que “quedarán expuestos a posibles fugas o ción europea al no cumplir con los criterios establecidos, y
accidentes o al impacto de las propias tareas de perforación” fue gracias al trabajo intensivo del Ministerio y ONG por lo
(contaminación acústica, lumínica y química).
que hoy se considera que esa red claramente representa los
valores de las aves
de España”.
Según este experto, la zona donde Repsol pretende perforar “se localiza en una franja oceánica frente a FuerteJuan Antonio Lorenventura y Lanzarote, cercana a algunas de las colonias
zo ha asegurado que,
más importantes de aves marinas en España”, como petanto por parte de
treles de Bulwer y distintas especies de pardelas y paíños,
las organizaciones
así como de cetáceos, como rorcuales, zifios o calderones,
ecologistas como
todos ellos amenazados.
del Gobierno de Canarias, “se seguirán
En el caso de las aves, ha explicado el responsable de SEO/ agotando todas las vías posibles” para evitar que finalmente
BirdLife, podrían quedar desplazadas de sus áreas de ali- se produzcan las perforaciones en el mar, “con todas las alementación habituales por molestias y degradación del me- gaciones y recursos que estén en nuestras manos”.
dio o ser víctimas directas de colisiones, especialmente al
Pladesemapesga presenta
denuncia contra Medio Rural e do Mar por presunta
Dejadez de Funciones y Prevaricación Administrativa
La Secretaría Xeral de Medio Rural subvencionó por designación directa 523
260,00 EUR IVA de Fondos Europeos
FEDER sin IVA para cursos pesqueros,
92 se los queda y cuatro van directamente a Salvacom, Aeitinape, dirigen
la denuncian contra Sra. María Isabel
Concheiro Rodríguez-Segade, actualmente Secretario/a Xeral Técnico de
Medio Rural e do Mar por incurrir en un
PRESUNTO DELITO de ENCUBRIMIENTO y omisión del deber de perseguir
delitos con otro de COLABORACIÖN
NECESARIA y de Prevaricación Administrativa, mezclándose altos cargos de
la UGT Galicia, como empresarios y
gestores de cursos de formación.
En su exposición de antecedentes relatan como el 2 de Agosto de 2013 toma
posesión como Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar el Sr Alfonso García Magariños en sustitución
del Sr. Francisco José Vidal Pardo y
Pardo, que había sucedido al Sr. Jorge
Atan Castro, con una larga trayectoria
de crispación y enfrentamientos con
entes del sector y más concretamente
con nuestra asociación (PLADESEMAPESGA), inclusive intentando amedrentarnos y coaccionar nuestro trabajo altruista con una denuncia por calumnias e injurias, puesta
bajo la acusación de la misma Secretaria Xeral Técnica de
Medio Rural e do Mar, archivada por no constituir delito los
hechos denunciados, o el embargo de la cuenta bancaria
de Pladesemapesga sin expediente previo que legitimara
tal acción, “ROBANDO” el dinero de los fondos de la entidad
(190 euros) sin ánimo de lucro, que no han devuelto a día
de hoy, sirviéndose de los mismos de forma ILEGAL, para
evitar a toda costa cualquier reclamación o gestión bajo la
total ruina económica, inclusive gravando las reuniones en
los despachos de la Vicesecretaría edificio de San Caetano
atentando contra el derecho a la intimidad, unas prácticas
y modos de gestión que dejan al descubierto los modos y
formas de proceder de la Secretaría Xeral Técnica de Medio
Rural e do Mar, o las conciliaciones al amparo del Padroado
de la Fundación Fremss, Sra. Rosa Quintana (PP), Sr Carlos
Negreira(PP), Enrique Losada(PP), en las que pretenden nada
más y nada menos que 120 mil euros por supuestos daños al
honor, bajo investigación de la UDEF en las diligencias previas del Juzgado 2 de la Coruña, en las que el Sr Magariños
consta como imputado, por un presunto delito de Malversación, simplemente por publicitar determinados comportamientos criticables en el ámbito político y de gestión.
Dadas las insistencias reiteradas que nos están llegando
a nuestras dependencias de la Plataforma en Defensa del
sector Marítimo Pesquero de Galicia, nos vemos en la obligación de intermediar entre nuestros informantes y la Secretaría Xeral Técnica para su aclaración, concretamente en
la concesión de fondos europeos para cursos de formación
entre otras a la empresa SALVACOM y AETINAPE.
Al parecer el Sr. José Antonio Gómez Gómez,(UGT) y altos
cargos de la administración que según informaciones pudiesen hallarse implicados en la concesión presuntamente irregular de;
Cursos de formación, en lo que se han facturado millones de
euros durante años a través de la Federación de Transportes,
Unions Agrarias, FUNDECO, Fundación Luis Tilve, ABRILSA, y
otras vinculadas presuntamente a altos cargos de la Xunta
de Galicia.
Al parecer un coche Citroën C5, CV 2.2, matrícula 6877
CHS matriculación 1, 22-5 -2003, con Bastidor, VF7DC4HXB76418659 y con fecha de cambio de titular, finales de
Febrero 2007, forma parte de las prebendas del sindicalista.
Nos afirman nuestras fuentes que, la Xunta, no va a responder a nuestras peticiones de información, aclaraciones o desmentidos, porque tienen pactos y línea directa con el Presidente Feijoo, del PP gallego, el hecho cierto es que, como
si de videntes se tratase, han acertado de pleno, hasta este
momento en lo que a respuestas de la Xunta se refieren..
Xestisema y Lusamaxestion gestinadas por Lalo Romero
Ares (UGT) (amigo personal de la Sra. Beatriz Mato, Conselleira de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia que es voz
populi en Lugo ciudad) haciendo gestiones desde la UGT,
para que las empresas pudiesen optar a Formación de la
Administración y de TCM Estatal, FUNDECO, Salvacom, Aetinapes, etc, sobre todo en la Consellería a la que nos dirigimos.
Uno de los más relevantes dirigentes de UGT en Galicia,
Eladio Romero Ares, uno de los más relevantes dirigentes
de UGT en Galicia, compagina desde hace más de seis años
su cargo sindical con su faceta de empresario, como administrador de tres empresas asentadas en Lugo, de las que al
perecer imparten cursos de formación y se relacionan directamente con fondos públicos.
Un sindicalista de altos vuelos económicos y empresariales
supuestamente trabajador que a la vez se convierte en empresario autónomo creando doble actividad que prohíben
taxativamente los estatutos del sindicato.
Pero Romero, actual secretario general en Galicia de una de
las federaciones más poderosas de la central, la de Transportes, Comunicaciones y Mar, lleva mucho tiempo compatibilizando la labor de directivo empresarial con su condición
de líder sindical.
de sus centros, 1 fue contratado a la empresa homologada
Salvacom Ieinades y 3 fueron conveniados con AETINAPE
Zona Norte. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e
Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 129.790,00
€
Zona Centro. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e
Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 207.090,00
€
Zona Sur. se ha adjudicado a la empresa Salvamento e Contraincendios, S.L. (salvacon) por un valor de 180.830,00 €
Afirma la plataforma marítima que este departamento de la
Xunta de Galicia, cuya información pública está lapidada por
su Secretaría con el epitafio “NO ENTREGAR – SILENCIO ADMINISTRATIVO”, que España firmo el tratado de los derechos
humanos europeos y aunque conculcado de forma reiterada y en nuestro caso es buena nota acreditada de ello en lo
que sobra documentación al efecto en su departamento, y
aunque no tenemos esperanza alguna, recordamos el mismo, el derecho a recibir información se considera incluido
en el derecho a la libertad de opinión y de expresión (art.
19 DUDH, art. 19 PID-CP, art. 10.1 CEDH, art. 11 CDF-UE, art.
13.1 CADH)
Que caso de no abrir expediente por los hechos denunciados y ante la GRAVEDAD DE LOS MISMOS donde la, Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, y más concretamente sus máximos responsables parecieran ser ajenos/as
por completo a todos estos hechos, encubriéndose y encuFerroviario de profesión, aunque liberado desde hace mu- briendo a sus responsables…..
chos años con distintos puestos de responsabilidad en el
comité de empresa de Renfe y la federación comarcal de ……instamos expresamente a la Sra. María Isabel Concheiro
Transportes,este lucense que todos conocen por Lalo fue Rodríguez-Segade, inste al servicio jurídico a la presentación
fichado por José Antonio Gómez, al tomar en 2005 las rien- de QUERELLA CRIMINAL. Sin que hayan dado
das de UGT en Galicia, para ser su número tres.
Durante ocho años, hasta el último congreso de junio de Esta ocultación reiterada e intencionada podría esconder
2013, Romero ejerció desde noviembre de 2007 y enero de presuntos delitos de malversación de caudales públicos,
2008 como responsable de dos empresas dedicadas a la prevaricación y fraude al haber pagado cursos de formación
venta de artículos de deportes, A Sport 21 Lugo y Ana Lucus con los fondos europeos y destinados a la pesca, en conSport.
secuencia PLADESEMAPESGA, pidió a la Secretaría Xeral
Técnica la depuración de responsabilidades y reclamó la reEl dirigente sindical tomó así el relevo de su esposa, Ana cuperación del dinero para las arcas públicas, todo lo que
Núñez Sanjurjo, y se convertía en socio de la otra administra- hizo caso omiso.
dora-fundadora de estas sociedades, Ana María Fernández
Brandón, casada con el entonces alto directivo de Monbus, Así afirma Pladesemapesga que la defensa del sector marítiJuan Manuel Gómez Piña.
mo pesquero que promulga Rosa Quintana en los chiringuitos donde tiene oportunidad, queda perfectamente refleRomero también decidió a finales del pasado año ampliar jada en;
el objeto social de Ana Lucus Sport a otros sectores como la
hostelería y el comercio de productos de carpintería.
Incumplimiento de la LEY 4/2006, de 30 de julio, DOG Núm.
Con la intención de diversificar sus actividades empresari- 136 Viernes, 14 de julio de 2006 sobre transparencia y bueales, el sindicalista creó hace un año junto a su esposa, em- nas prácticas en la Administración pública gallega.
pleada a tiempo parcial de UGT en Lugo, otra sociedad,
Xestisema con un amplio objeto social: hostelería, orga- http://www.xunta.es/dog/Publicados/2006/20060714/
nización de eventos, charlas, jornadas, simposios y confer- Anuncio1622E_es.html
encias, alquiler de coches, artes gráficas y servicio de publicaciones.
Incumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de
transparencia, acceso a la información pública y buen gobiSubvención a Salvacom otorgada por Francisco José Vidal erno.
Pardo como Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do
Mar
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-AValor 523 260,00 EUR IVA de Fondos Europeos FEDER sin 2013-12887.pdf
IVA.
De los 96 cursos Subvencionados, 92 fueron impartidos directamente por la administración pesquera gallega a través
El Juzgado de lo Penal de Plasencia ha condenado a nueve
años de inhabilitación para el ejercicio de los cargos de alcalde y concejal al que es desde 2005 primer edil de Carcaboso (Cáceres), Jesús Alberto Cañedo, por un delito continuado de prevaricación, por impedir en el tiempo el acceso
a la información y documentación municipales de derecho
público.
Por lo tanto, se sancionan penalmente conductas realizadas
por quienes forman parte de los órganos administrativos,
con capacidad resolutoria, y dentro del ámbito propio del
funcionamiento de la Administración Pública.
do la sucesiva referencia que se hace en el artículo 404 del
Código Penal a la resolución como arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia, la jurisprudencia viene a resaltar
como elemento decisivo de la actuación prevaricadora el
ejercicio arbitrario del poder, proscrito por el artículo 9.3 de
la Constitución, en la medida en que el ordenamiento lo ha
puesto en manos de la autoridad o funcionario público, y en
este caso concreto, se reproduce física y literalmente.
Existe también delito de prevaricación en comisión por
omisión, según la Sentencia del Tribunal Supremo STS
674/1998, de 9 de junio, de la que fue ponente el actual
Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y en
la que puede leerse “...ha de recordarse que la sentencia de
esta Sala de 2 de Julio de 1997, recogiendo lo ya expresado
por las sentencias de 28 de Octubre de 1993, 29 de Octubre
de 1994 y 27 de Diciembre de 1995, así como por el acuerdo
de unificación de criterios adoptado por el Pleno en su reunión del 30 de Junio de 1997, estima que cabe incurrir en
responsabilidad por prevaricación en comisión por omisión,
cuando es imperativo realizar una determinada actuación
administrativa, y su omisión tiene efectos equivalentes a
una denegación”.
Por tanto, entendemos que nos encontramos ante un INTENCIONADO y grave ATENTADO procesal, con vulneración
y clara DEJADEZ DE FUNCIONES, para dedicarse a vocalías en
otros entes institucionales (Vocal del Puerto de La Coruña)
en claro y presunto fraude de incompatibilidades, causando INDEFENSIÖN y lesionando de forma efectiva el mínimo
derecho a la tutela efectiva, Art. 24 de la C.E, causando indefensión continuada y vulneración de Derechos Humanos,.
A juicio de esta parte, los hechos que se vienen sucediendo
ante la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, bajo
el amparo del DOG. Nº 70 jueves 12/04/2012 pag. 13037,
orden de 30 de marzo de 2012 de Delegación de Compe- Pladesemapesga solicita al juzgado se libre atento oficio a
tencias, podrían ser constitutivos de un DELITO DE OMISIÖN la UDEF de todas las actuaciones para que puedan realizar
del deber de
perseguir delitos
del Art.408 del
C. Penal, al dejar
de promover la
acción de la justicia. El presunto
delito supone la
dejación de funciones que es
patente, manifiesta y total.
El uso y abuso
del silencio administrativo se
convierte
en
abuso de las funciones públicas
y supone un mal
uso de las mismas por el sujeto pasivo. La acción se enmarca en el ámbito un informe completo sobre los hechos denunciados con esde sus propias competencias (STS 67/06, 7-2).
pecial atención a la procedencia de todos y cada uno de los
fondos públicos recepcionados por Salvacom y Aetinape,
Hasta este momento, entendemos que por parte de esa y los responsables de la UGT, donde participaron activaSecretaría se ha eliminado y mutilado a esta parte de forma mente junto a sus intervinientes, en su beneficio o de los reilegal todos sus derechos administrativos y procesales sobre sponsables denunciados, con especial atención a presunto
la debida actuación de funcionario público, en lo que el uso aumento de su patrimonio personal o el de sus familiares
y abuso del silencio administrativo no da derecho al ABUSO más directos y las actividades realizadas en los mismos.
DE POSICIÖN INSTITUCIONAL.
Asistentes, Aprobados – Suspendidos, Fiscalización y actas
declarativas ante el fisco, nombres y apellidos de los tituRecuerdan a su ve la CIRCULAR 2/2010. LA INTERVENCION lados con verificación efectiva ante los mismos mediante
DEL MINISTERIO FISCAL EN LA DEFENSA DE LOS INTERESES declaración o investigación de oficio por la UDEF, para su
DE CONSUMIDORES Y USUARIOS.
efectiva comprobación.
Ante ello entienden en la plataforma que se trata de una
ocultación de prueba.
Sin abandonar los hechos de cuanto antecede, e interpretan-
Esquerda Unida denuncia os crimes de persoas en Guatemala da empresa coruñesa Hidralia en Guatemala
A EURODEPUTADA DA ESQUERDA PLURAL,
MARINA ALBIOL, LEVARÁ O CASO ANTE A
COMISIÓN EUROPEA PARA QUE SE INTERROGUE AO GOBERNO DE GUATEMALA SOBRE
A IMPUNIDADE DOS ACTOS CRIMINAIS DA
EMPRESA CORUÑESA
itos humanos en Sudamérica”.
A coordinadora nacional de Esquerda Unida, Yolanda Díaz proseguiu “o Consello de Contas de
Galicia confirmou que estamos ante unha das
peores tramas político-empresariais da historia. Presionaremos no parlamento para que esta
trama mafiosa e clientelar remate”. Hidralia pertence a un entramado de 35 sociedades anóniHoxe compareceron diante dos medios de comu- mas vinculadas ao sector enerxético, todas elas
nicación a eurodeputada da Esquerda Plural, Ma- con sede en dous únicos domicilios na Coruña e
rina Albiol, a coordinadora nacional de Esquera pertencentes á familia Castro Valdivia.
Unida, Yolanda Díaz, e o voceiro de EU-V, César
Santiso, para denunciar unha clara violación dos Entre 1999 e 2005 as empresas a nome de Luís
dereitos humanos como amosa un informe da Castro Valdivia, coñecido como “o rei do kilovatio
ONG Intermón–Oxfam de decembro de 2012 que galego” recibiron concesións para explotar nove
durante anos non se fixo público.
minicentrales hidroeléctricas e sete parques eólicos en Galicia.
Esquerda Unida denuncia os crimes da empresa
coruñesa Hidralia en Guatemala.
Durante ese período o seu cuñado, Ramón Ordás,
ocupaba o cargo de Director Xeral de Industria,
A empresa cometeu reiterados crimes que Enerxía e Minas na Xunta de Galicia, en marzo de
comezaron coa utilización da coacción para con- 2007 ambos foron denunciados e imputados pola
seguir terreos de campesiños e así facerse coa Fiscalía do Tribunal Superior de Xustiza de Galiexplotación da enerxía hidraúlica da poboación cia por un triplo delito de tráfico de influencias,
de Santa Cruz de Barillas, este feito provocou prevaricación e cohecho. A empresa comezou a
protestas populares duramente reprimidas pola poñer en venda parte dos súas máis de 95 MW de
empresa, por exemplo coa instalación de minas potencia instalada, trasladando a súa actividade
antipersoa por todo o perímetro das obras, como empresarial a Guatemala, onde estableceuse no
denunciou o goberno local da poboación.
2008.
Ademais o xefe de seguridade da empresa e outros traballadores de seguridade incluso tirotearon Marina Albiol, levará o caso ante a Comisión Euroa tres veciños co resultado dun asasinado e dous pea, para que se interrogue ao goberno de Guaferidos graves.
temala sobre a impunidade dos actos criminais,
concretamente diante da Alta Representante da
Posteriormente o persoal de seguridade da em- CE para asuntos exteriores. “O Goberno de Guapresa detivo ilegalmente a nove persoas, por temala está a abusar do da xustiza para criminalsuposto sen orde xudicial. Ante o empeoramento izar a cidadáns reclaman os seus dereitos, pero a
das protestas e Mediante medios opacos a em- responsabilidade non é só do goberno de Guatepresa conseguiu que o goberno de Guatemala mala, estamos a falar dunha empresa galega.
decretara o estado de sitio e suspendera as garantías constitucionais.
A propia Oficina do Alto Comisionado de Nacións
Unidas para os Dereitos Humáns cualificou estas
medidas de desproporcionadas e denunciou que
non se axustan aos estándares internacionais.
Ao Goberno do Estado tamén hai
que esixirlle que as nosas empresas non actúen no exterior violando os Dereitos Humanos e incumprindo a lexislación internacional.
César Santiso, indicou “se permitimos que as
nosas empresas violen os dereitos humanos no
estranxeiro non teremos dereito a queixarnos
cando violen os nosos.
Na UE imos seguir esixindo que se acabe coa autorregulación e que se estableza unha regulación
estrita e esixente ás empresas de capital europeo
con filiais e actividade en terceiros países”.
Esiximos a Hidralia que explique publicamente as
súas actuacións e de conta das medidas que tomou para evitar que as súas filiais violen os dere-
A empresa causante da catástrofe do Prestige quere volver impunemente a contaminar o litoral español a través de Repsol nas prospecciones de Canarias.
ESPAÑA CONVERTIDA POR EL PP EN LA ISLA DE LOS PIRATAS; A em- lanzó el 13 de noviembre de 2002, hace hoy 10 años, el SOS.
presa que contaminou a Costa do catábrico de hilillos de plestalina
do Pretige pretende asociarse a Repsol nas Prospecciones do Mediter- “Rajoy, Cascos, Cañete y Matas son irresponsables frente a la catástrofe
raneo e Canarias.
del Prestige porque no les podemos exigir responsabilidad y actuaron
con falta de previsión”, ha declarado Raquel Montón, responsable de
Merkel con total seguridade que presionou a Mariano rajoy no mesmo la campaña Energía de Greenpeace.
sitio onde se centro a contaminación de Galicia e unha maréa de máis
de 2 millóns pedindo a súa dimisión para que fixese “mutis”, ante o La organización ecologista publicó, el pasado 5 de noviembre, el insuculento negocio cos bens públicos nas prospecciones.
forme Otro Prestige es posible donde expone que a pesar de las advertencias públicas de numerosos expertos y científicos, la decisión
O empresario ruso Mijaíl Fridman, propietario do consorcio ruso que de alejar el buque fue uno de los mayores errores cometidos, la inforfletó o Prestige, que terminou causando unha marea negra nas costas mación ofrecida por las distintas administraciones a la población fue
de Galicia, está preto de adquirir a filial da alemá RWE, que ten o 20 por escasa, insuficiente y, en ocasiones, falsa y contribuyó a dificultar una
cento dos permisos de perforación petrolífera nas costas de Lanzarote respuesta efectiva contra la catástrofe. Por último, la insuficiente valoe Fuerteventura.
ración de la dimensión medioambiental del siniestro fue la última de
las tres causas principales de la negligente gestión del accidente del
Segundo adianta O País, o empresario ruso obtivo o visto bo do Min- Prestige.
isterio de Economía alemán para adquirir a filial de RWE dedicada á
exploración de hidrocarburos por 5.100 millóns de euros.
Greenpeace señala que los principales responsables de todo ello fueron:
Do proxecto de prospecciones petrolíferas en augas de Lanzarote e
Fuerteventura, Repsol posúe o 50 por cento tras vender o resto á cit- Mariano Rajoy era vicepresidente primero, ministro de la Presidencia
ada RWE e á australiana Woodside xa na época na que o Goberno de y portavoz del Gobierno. Le correspondía la coordinación interminisAznar outorgoulle os permisos en 2002.
terial y la comunicación a la sociedad.La desinformación fue enorme,
falta de rigor, en ocasiones falsa y continuamente desmentida.
Doutra banda, desde Repsol trasladouse ao citado xornal que asumiría en solitario o gasto do primeiro dos pozos petrolíferos autorizados, Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Le correspondía la
denominado Sandía, e que espera perforarlo en outubro ou novem- máxima responsabilidad en tráfico, seguridad y contaminación marítibro.
ma. La decisión de alejar el buque dependió de él y fue uno de los
mayores errores de la gestión del accidente.
Mariano rajoy volve poñer en grave perigo os bens españois
Jaume Matas era ministro de Medio Ambiente. Le correspondía la
Dos hilitos de plastilina de Rajoy ao bombardeo de Trillo, o Prestige evaluación del desastre y de las tareas de limpieza de la costa y de las
puxo o berce do que pode pasar en Canarias e o Mediterráneo.
playas. La ineficiencia en la limpieza de playas, así como la ausencia de
ningún documento de evaluación integral de daños, ni consecuentMariano Rajoy, entón vicepresidente primeiro do Goberno de Aznar emente planes para paliarlos, fue su responsabilidad.
e ministro do Interior, dixo que saían uns pequenos hilitos como de
plastilina, ante o maior desastre ecolóxico de España, burlándose lit- Foto; Los responsables del PP pasando olimpicamente de la catástrofe
eralmente dos cidadáns.
y disfrutando de caza con cargo al dinero público de los ciudadanos.
Miguel Arias Cañete era ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Os pequenos hilitos convertéronse en 125 toneladas de fuel diarias Le correspondía la decisiones sobre el cierre de los caladeros. La miasegurando con premeditación a marea. Rajoy os españois que lle re- nusvaloración de la dimensión ambiental de la catástrofe le condujo a
pudiaron e manifestáronse rumbo a Madrid para pedir a súa cabeza una completa descoordinación desde el Ministerio con las consejerías
convértenlle por maioría no presidente do Goberno.
de pesca, los pescadores, mariscadores y marineros.
Federico Trillo, ministro de Defensa sen ningún tipo de prestige, dous Arsenio Fernández de Mesa era delegado del Gobierno en Galicia.
días despois do hundimiento do barco explicou como se pensou en Tenía competencias en lo que respecta a la información ciudadana y
bombardear o Prestige para afundilo ou facer arder o fuel.
vocal de la Comisión interministerial para el seguimiento de los daños
causados por el Prestige.Participó de la decisión de alejar el Prestige.
Tamén explicou Trillo que os avións da Armada sobrevoaban a zona
para detectar si hai fugas de petróleo que puidesen poñer en perigo
as nosas costas ou o norte da costa portuguesa.
Asimismo, la organización presentó el pasado 16 de octubre, coincidiDixo que non viran nada....(leste é o representante público e as súas endo con el inicio de la vista oral del juicio, el documento La injusticia
manifestacións da época).
del Prestige, donde explica que esta decisión fue tomada por el director general de la Sociedad de Salvamento Marítimo, Javier Gárate; el
Na costa, os marineros levábanse as mans á cabeza porque para entón subdirector general de Tráfico y Seguridad Marítima, Manuel Nogueio chapapote xa afectaba a 295 quilómetros de costa, mentres Evaristo ra; el capitán marítimo de A Coruña, Ángel del Real; el delegado del
Lareo Viñas se frotaba as mans no seu cargo de Presidente da Fega- Gobierno en Galicia, Arsenio Fernández de Mesa, y el director general
cope ao embolsarse máis de 80 millóns de euros destinados aos dam- de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Después de tomar esa
nificados sen que a día de hoxe haxa calarado aos destinatarios onde opción, el grupo informó al ministro de Fomento, Francisco Álvarezse atopa o diñeiro.
Cascos, quien avaló el alejamiento del Prestige. Todos ellos sabían que
el calado del puerto de A Coruña era suficiente para albergar el PresMiguel Arias Cañete, entón ministro de Agricultura, Pesca e Ganadería, tige y tomaron esta decisión sin que ningún técnico cualificado hubideixou en evidencia as súas escasas aptitudes con esta frase: Afortun- era inspeccionado el buque.
adamente, a rápida intervención das autoridades españolas afastando
o barco das costas fai que non temamos unha catástrofe ecolóxica, Finalmente, Greenpeace expone que el petróleo, último responsable
como sucedeu noutras ocasións, nin prevemos grandes problemas de la marea negra, puede ser sustituido en el sistema energético por
nas augas españolas nin para os recursos pesqueros. Hoxe premiado renovables. Para ello, en el sector del transporte hay que reducir las
por Rajoy co seu posto de exministro e Europa, dixo: “O vertido afecta necesidades de movilidad y avanzar en la electrificación. En el informe
a unha extensión moi importante, pero non é unha marea negra”.
de Greenpeace Energía 3.0 se detalla este modelo que logra satisfacer
los servicios de movilidad con una gran reducción del consumo de
energía.
Greenpeace recuerda que la marea negra que afectó a casi 2.000 km
de la costa española fue debida, además de a las carencias en la responsabilidad en el transporte marítimo que, hoy en día, siguen protegiendo los intereses de la industria petrolera, a los fallos y negligencias institucionales a la hora de tomar decisiones desde que el Prestige
España “IS DIFERENT” Rosa Quintana usa fondos europeos
para desguace de barcos pesqueros y la Xunta subvenciona
y fomenta su construcción a través del ICO.
La Xunta de Galicia a través del FEP subvenciona la paralización y desguace de buques y el ICO subvenciona créditos Como españoles como gallegos, nos avergonzamos de tener
para su construcción...España siempre al revés..?
al mando de la Consellería a personajes tan ridículos como
usted Sra. Rosa Quintana Carballo...En refresco de su memoBonificación de los costes financieros de las microempre- ria ¿ Franco ha muerto ?. 20 de noviembre de 1975, por lo
sas de Galicia titulares de préstamos inferiores o iguales a que llega tarde y más tarde si cabe, al quedarle menos tiem25.000 € con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO), in- po en la Consellería que al sastre horas para la confección
strumentadas mediante convenio de colaboración entre el del uniforme aprobado por resolución. Le damos 30 días a
Instituto Gallego de Promoción Económica (Igape), las enti- los funcionarios/as para que aprenda el taconazo y saludo
dades financieras y las sociedades de garantía recíproca
militar ante su presencia y como comportarse si llega bajo
Las ayudas se aplicarán a la financiación obtenida de las en- palio....
tidades financieras con fondos del Instituto de Crédito Oficial (ICO),
Foto; Uniforme muy gastado por Rosa Quintana que ya no
pertenece a sus preferencias, se decanta por el de GuardaLa financiación podrá destinarse a los siguientes concep- costas, para su próxima pasarela ante la plebe de un acto
tos:
oficial con cargo al dinero público de los ciudadanos..
- Adquisición o construcción de buques de pesca.
Curso gratis de saludo tipo militar para funcionarios de la
Xunta de Galicia sin subvenciones...
http://www.igape.es/es/base-xeral-de-axudas/ficha/IGAP267
Funcionarios de Medio Rural, Pladesemmapesga pone a su
disposición sin cargo a subvenciones públicas ni convenios
Para que se asombre el lector:
de ningún tipo, el curso de urgencia para aprender en dos
Normativa Europea, Real Decreto 1549/2009, de 9 de octu- sesiones el saludo tipo militar a altos cargos uniformados.
bre, sobre ordenación del sector pesquero y adaptación al
Fondo Europeo de la Pesca, revisión vigente desde 25 de Funcionarios; Aprender saludo y taconeo en solo un minuto
Noviembre de 2012 y Publicado en BOE núm. 245 de 10 de y medio
Octubre de 2009.
Ver video presentación del uniforme
CAPÍTULO II
Ver video presentación del uniforme estilo “Iron Man”
Construcción de la flota
Sección 1 Normas de ordenación
Artículo 2 Autorización
No se concederá ninguna ayuda para la construcción de buques pesqueros en el marco del FEP.
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/
rd1549-2009.html
Resolución de 26 de mayo de 2014 (DOG Nº103 de
02/06/2014) - Bases y convocatoria 2014
http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2014/20140604/AnuncioG0165270514-0003_es.pdf
Nuestra flamante y responsable de Pesca en Galicia, casi recien salida de uniforme sin pasar por la
academia militar;
La Generala o la extravagancia convertida en esperpento en la Consellería de Medio Rural e do Mar.
Más en; http://www.pladesemapesga.com/index.php?nam
Diario Marítimo de la Mar y la Pesca, Pladesemapesga: infor- e=News&file=article&sid=49248
mación publicada el Martes, 12 Agosto, 2014 - 02:42
Pladesemapesga pone en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y Crimen Organizado la imposición de los botiquines C en
embarcaciones pesqueras en Galicia.
El ISM contrata con dinero público 12.806 unidades
BOTIQUINES C - por 20.000.000. € en el año 2009, y en al
año 2014 impone colocar de forma obligatoria a las embarcaciones pesqueras de litoral, solicitada intermediación a la
Consellería de Rosa Quintana que dice defender el sector
pesquero ante los hechos “calla y no responde a los armadores y ciudadanos”..,en la creencia de que es ilegal la medida y ante la solicitud de apoyo a la Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, opta por poner los
hechos en conocimiento de las autoridades competentes
por su hubiese reproche penal.
Pladesemapesga - califica - de sorprendente la respuesta de
la Administración Marítima (ISM) a la legítima solicitud de
los pescadores de la Ría de Arousa respecto a las exenciones
de los citados botiquines.
Pladesemapesga se suma a los armadores de embarcaciones de pesca de la Ría de Arosa y exige al Director del ISM
la retira del Decreto de los Botiquines C para embarcaciones
pesqueras de Galicia y reitera a Medio Rural e do Mar impugne el Decreto de los Botiquines C para embarcaciones
de pesca por ILEGAL y ya comercializándose bajo supuesta
homologación por un precio de 219 euros, sin incluir, cajon de almacenaje, tasas, inspecciones, etc.lo que es considerado por Pladesemapesga una extorsión al crítico sector
pesquero de litoral en Galicia, y dispuestos a llegar a Europa
y Tribunal de Ginebra en sus reclamaciones.
De nada han servido los Planes Aboia, Vigía y otros para mejorar la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y sobre todo
la Salud Laboral.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, presento vía mail a la Dirección del Instituto Social
de La Marina una petición de retirada del decreto que obliga a las embarcaciones a instalar un botiquín de clase c,
consideran que la normativa no obliga a ninguna embarcación a instalar el citado botiquín en el mejor de los casos
hace recomendaciones sobre seguridad, a pesar de ello el
responsable del Instituto Social de la Marina de Vilagarcía
de Arosa de forma a entender de la Plataforma persiste en
su implantación obligatoria.
Pladesemapesga exigía a Rosa Quintana la retirada inmediata de la aplicación y el cese fulminante del Sr Maneiro Cadillo, Secretario de Mar por incapacidad y conculcación de
las normativas vigentes, sin que hayan respondido guardo
mutismo oficial y posicionándose de parte de su obligatoriedad y en contra de las normativas, lo que a juicio de la
plataforma Pladesemapesga, les incita a reiterarse en la solicitud nuevamente.
La normativa reguladora de los botiquines que pretende
imponer el ISM nada tiene que ver con las embarcaciones
de pesca, dice “deben disponer los barcos abanderados y
registrados en nuestro país, se halla recogida en el Real Decreto 568/2011 de 12 de febrero, relativo a las disposiciones
mínimas de seguridad y de salud para promover una mejor
asistencia médica a bordo de los buques”, por lo que los
buques nada tienen que ver con las embarcaciones pesqueras de litoral, en mayor medida fundamentan la petición recalcando la reiterada normativa al efecto y piden la dimisión
del responsable que firmo el decreto, el Sr José María Pérez
Toribio como Subdirector General de Acción Marítima y del
Director Provincial, Sr Carmelo Castro Duran, con sede en
Vilagarcía de Arosa.
Mientras los pescadores se refieren a sus “ embarcaciones “
la Administración Marítima les responde, con la correspondiente denegación, con la aplicación de un Real Decreto de
aplicación a buques o barcos, que nada tienen que ver con
las embarcaciones a las que se pretende aplicar el oscuro
“NEGOCIO” de los botiquines.
Mucho menos los autobuses del Instituto Social de la Marina
que visitaron los puertos para - mentalizar - a los pescadores
sobre la implementación de las innovaciones tecnológicas
que mejorarían su vida a bordo.
Pladesemapesga, lo denunció de forma recurrente.
La formación la necesitan los que la exigen.
Es decir, lo contemplado por distintas Directivas Europeas
respecto a la Formación de los Profesionales Comunitarios
que desarrollen sus funciones en Puestos Clave de Gestión
Marítima que en España se incumple de forma sistemática.
Resulta paradójico que se concedan exenciones de Radio
Balizas en embarcaciones que faenen en la cercanía de la
costa y por el contrario se denieguen solicitudes de exenciones de Botiquines Clase C para embarcaciones con un
sólo tripulante.
Pladesemapesga, vuelve a recordar el documento elaborado por el Grupo de Trabajo por Correspondencia de Suecia
en la OMI, sobre Formación de Seguridad Marítima y Cuestiones para el Futuro, en donde se destaca que la formación
sobre seguridad marítima que se imparte a la gente de la
mar sus gestores en las Administraciones Marítimas terrenas, está principalmente constituida por tres componentes
básicos:
a.- Los siniestros y accidentes marítimos , son el factor que
desencadena el impulso hacia nuevos requisitos de competencia y formación.
b.- La constitución de acuerdos internacionales, en el marco
de la OMI, constituye una plataforma para la formación en
las áreas puestas de manifiesto por los siniestros y accidentes marítimos.
c.- La formación en sí y el modo de implantarla, se ven fuertemente influenciados por las decisiones tomadas por las
Administraciones Marítimas nacionales.
Destacan también los Grupos de Trabajo de la OMI que, la
adquisición de la competencia es un proceso y hacen especial hincapié en el realismo de la formación, estando también este enfoque fundado en la investigación pedagógica
moderna sobre los procesos de aprendizaje en la mar y en
tierra.
Pladesemapesga, demuestra de esta forma o manera, la relevancia del Factor Humano en los Puestos Clave de las distintas Administraciones Marítimas a la vez que apoya y ofrece su colaboración a la flota pesquera de la Ría de Arousa
para la consecución de sus legítimas reclamaciones.
Las ayudas de los Botiquines, nadie duda de que son muy
importantes para la resolución de los accidentes laborales
en las embarcaciones pesqueras, pero no se debe olvidar
que los medios humanos, deben sufrir un riguroso control
de selección a través de la normativa internacional de obligado cumplimiento, que ayudará a la eficaz gestión de los
protocolos establecidos.
2. «Embarcación de pesca»: La destinada a la captura y extracción con fines comerciales de peces y otros recursos marinos vivos, que se encuentre inscrita en la tercera lista del
Registro de Matrículas de Buques y en situación de alta en
el Censo de la Flota Pesquera Operativa, cuya eslora (L) sea
inferior a 24 metros.
9. «Embarcación de artes menores»: Aquella que se dedica
a la pesca con artes fijos y artes menores, conforme a lo
definido en la legislación nacional vigente.
Aluden en sus escritos a mucha más normativa donde queda patente la ILEGALIDAD de la media que pretende a toda
costa implantar el ISM a los armadores de pequeñas embarcaciones de pesca en Galicia.
Otro negocio más a instancias de empresas privadas y que
se suma a los cientos y miles de chalecos salvavidas con
todo tipo de artilugios, balsas, pitos y flautas, bajo supuesta
financiación de fondos europeos que solo enriquecen a cuatro “listos” a la sombra de instituciones públicas que confunden el servicio público con el negocio de los amigos…
Que en aras a la brevedad damos por reproducido el contenido del correo mail enviado a esta secretaría a la que nos
dirigimos de fecha, martes, 26 de agosto de 2014, que a El ISM contrata con dinero público 12.806 unidades
groso modo;
BOTIQUIN ARMARIO + CONTENIDO C 12.806, 20000000. €
Pladesemapesga exige a Medio Rural e do Mar impugne el Referencias:
Decreto de los Botiquines C para embarcaciones por ILEGAL.
https://contrataciondelestado.es/wps/wcm/connect/
0b4b0a2e-98a3-40fd-86fa-26ad9695965f/
Protestas de los pescadores de la Ría de Arousa respecto a DOC20091118082305PPT.pdf?MOD=AJPERES
la obligatoriedad del Botiquín Clase C, para embarcaciones
que faenen cerca de la costa.
http://www.francobordo.com/botiquin-antimareo
-botiquin-homologado-millas-tripulacion-contratada-pQue a mayor abundamiento y para mayor claridad y luz a
los que por motivos desconocidos no quieren ver, a pesar
de cobrar a final de mes para ello con cargo al dinero que
aportan los contribuyentes recordamos;
Mostrado y demostrada la conculcación por el Instituto Social de la Marina en su resolución a los armadores de la Ría
de Arosa…
Real Decreto 963/2013, de 5 de diciembre, por el que se fijan las tripulaciones mínimas de seguridad de los buques
de pesca y auxiliares de pesca y se regula el procedimiento
para su asignación.
Artículo 2 Ámbito de aplicación
Estarán sujetos a las disposiciones de este real decreto los
buques y embarcaciones de pesca y los auxiliares de pesca
registrados y abanderados en España en la tercera y cuarta
listas del Registro de Matrícula de Buques.
Artículo 4 Definiciones
A los efectos de lo previsto en este real decreto se entenderá por:
1.- Buque de pesca : El destinado a la captura y extracción
con fines comerciales de peces y otros recursos marinos vi- 330746.html
vos, que se encuentre inscrito en la tercera lista del Registro
de Matrícula de Buques y en situación de alta en el Censo https://www.boe.es/boe/dias/2011/05/13/pdfs/BOE-Ade la Flota Pesquera Operativa, cuya eslora (L) sea igual o 2011-8342.pdf
superior a 24 metros.
Las 18 vidas perdidas en 40
días exigen responsabilidades.
Las hipótesis sobre las causas de
los tres últimos siniestros marítimos están perfectamente detalladas en muchos de los Informes
Técnicos de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos,
no ha hay, ni dejan lugar a las dudas. Los mandos de Sasemar están incapacitados para gestionar
el ente a las puertas de la quiebra
técnica y acusados de presunta
denegación de auxilio.
Mar de Marín, Sta Ana, Nosso Mar
Naufragios. La parodia nacional y la Biblia de los
mamandurrias institucionales y otras lindezas.
Las Conclusiones y Recomendaciones de la CIAIM ( Comisión
de Investigación de Siniestros Marítimos ) demuestra que ni los
marineros ni los mandos de los buques pesqueros están familiarizados con los Subsistemas y Métodos del Sistema Mundial de
Socorro y con los sistemas de evacuación en caso de siniestro
marítimo.
para verificar el grado de familiarización del sector pesquero con
el Sistema Mundial de Socorro.
Nada se hizo, lo cual compromete seriamente al Parlamento.
Años, muchos años, han transcurrido sin que nada haya modificado el comportamiento de los buques pesqueros y mucho menos
La Comisión identifica - falta de formación - de los profesionales la actitud de la administración marítima española que olvida que
del sector pesquero.
el Reglamento de Radiocomunicaciones establece una estructura
común para la Marina Civil y medidas coercitivas y de rango sanResulta sorprende que el presidente de Aetinape pida “ una inves- cionador que jamás se ejecutan.
tigación más profunda “ de la CIAIM cuando en realidad sus Dictámenes de nada sirven, máxime, teniendo un Vocal en su Pleno. El pesquero gallego Montecristo Uno, que naufragó el 23 de marzo de 2010, a dos millas al noroeste de Cedeira, alertó por teléNaufragios. La parodia nacional
fono móvil a Salvamento Marítimo de que tenía una vía de agua
y que necesitaba ayuda para su remolque a puerto.
En el acto de celebración del 30 Aniversario de Aetinape, dicembre de 2012, la Conselleira do Mar, hacia pública su felicitación Esta fórmula de aviso está fuera de los protocolos establecidos
por su contribución a la mejora de la seguridad y derechos de la por la Organización Marítima Internacional para alertar de una
gente de la mar.
emergencia pero es una práctica “habitual” en el sector pesquero
La Consellería decía, que, en la actualidad, los profesionales de según han denunciado numerosos expertos en salvamento en los
la mar cuentan con muchos más medios materiales y humanos en últimos años.
seguridad.
Rosa Quintana, estuvo
acompañada por diversas autoridades del sector
pesquero, como el director
general de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez
Valero.
Además, en el acto, al que
han acudieron diputados
como el popular José Manuel Besteiro; el diputado
de Alternativa Galega de
Esquerda José Manuel Fajardo; y la parlamentaria
del BNG Montse Prado.
La Conselleira agradeció
el trabajo de Aetinape
“centro en la mejora de la
seguridad” y “el reconocimiento académico y profesional de las titulaciones
marítimo-pesqueras”.
En relación a la seguridad
marítima, Quintana ha
señalado que, en la actualidad, se puede decir que
los profesionales del mar
“cuentan con muchos más
medios materiales y humanos en seguridad marítima” y que “en el uso de esos medios la
formación jugó un papel importante”.
El buque -con base en Cedeira, de madera, 10,5 metros de eslora
y licencia para faenar en el Cantábrico Noroeste con artes menores- acabó hundiéndose al no poder achicar el agua que entraba
en la sala del motor y el patrón y el marinero que iban a bordo
pudieron ser rescatados antes del naufragio.
Si los profesionales del sector pesquero carecen de formación, tal y como
se desprende de los Informes Técnicos
de la Comisión de Investigación ( CIAIM ) resulta altamente peligroso que
Aetinape reciba subvenciones públicas para su programación, desarrollo
y fiscalización.
La Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim) publicó el informe del siniestro, en el que desvelaba
esta y otras irregularidades al tiempo que recomendaba a los armadores y patrones que usen los equipos de comunicaciones del
Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima (SMSSM)
para alertar a las autoridades de búsqueda y rescate y a los buques
cercanos.
La investigación también revelaba que el patrón de la embarcación “evaluó incorrectamente” la magnitud de la vía de agua, lo
que impidió una solución rápida del problema y que el pesquero
El Parlamento de Galicia, en la etapa del Bipartito, aprobó por se salvase.
mayoría, con la abstención del PP, un proyecto no de ley del BNG,
Pladesemapesga, lamenta la “autocomplacencia” del
Presidente del Gobierno y la Conselleira do Mar de la
Xunta de Galicia ante tres naufragios en 40 días.
EDITORIAL
Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa.
Registro
2012/016402
.
Nif: G-70321807, con más de
El Sector Marítimo Pesquero no precisa
muestras de consternación ni condolencias.
Precisa - sin demora - medidas correctoras
y la exigencia de responsabilidades con ceses
fulminantes.
Requiere, de forma inmediata, respuestas.
Las 18 vidas perdidas en 40 días exigen responsabilidades.
Las hipótesis sobre las causas de los tres últimos
siniestros marítimos están perfectamente detalladas en muchos de los Informes Técnicos de la
Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos, no ha hay, ni dejan lugar a las dudas.
El Reglamento de Radiocomunicaciones de España (año 2006) contempla esta metodología y
es taxativo en su manejo y gestión.
Resulta sorprendente a la vez que alarmante, que
tanto la Dirección General de la Marina Mercante
Sasemar, tal y como señalan distintas Reco- y Sasemar, hayan - ocultado - una información
mendaciones de los Informes Técnicos de la detallada sobre el uso de esta metodología.
Comisión de Investigación, no gestiona los siniestros correctamente.
De igual forma, sorprende, que en el abordaje
del Baltic Breeze al Mar de Marín, en ningún
Ninguno de estos siniestros es producto de la momento se hablara de las competencias como
casualidad, están perfectamente acreditados los nuevo VTS del Centro Local de Coordinación
inicios de sus causas.
de Salvamento de Vigo recientemente asumido
El error humano o el factor humano en la in- que pudo evitar a poco que lo intentara la trageterfaz hombre-máquina está contemplado en no dia.
pocos estudios y manuales nacionales e internacionales y que dejan, meridianamente claro, En este abordaje, las radiocomunicaciones, con
el entramado de irregularidades consentidas y y en sus correspondientes canales y el idioma
muchas veces auspiciadas en contra de la nor- inglés, forman parte también de un misterioso
mativa laboral de los tripulantes de los buques sistema de información oficial que debería ser,
pesqueros.
por obligado cumplimiento, de calidad e inequívoca.
Pladesemapesga, destaca, que los investigadores
de campo de la Comisión de Investigación, de- Altamente peligroso, que no se expliquen las
ben actuar con independencia funcional respec- funciones de los Centros Aeroespaciales de
to de las autoridades nacionales competentes Maspalomas y Toulouse, en cuando a la decodien materia de navegabilidad, certificación, in- ficación del Código Alfanumérico Hexadecimal
spección, dotación, seguridad de la navegación, de las Radio Balizas de los buques siniestrados,
mantenimiento, control del tráfico marítimo, en el bien entendido de que las de los dos buques
supervisión por el Estado rector del puerto y portugueses las decodifica el centro francés, lo
explotación portuaria, de los organismos que cual puede significar una ralentización de los tirealicen las investigaciones con el fin de deter- empos de respuesta.
minar responsabilidades o de aplicar la ley y, en
general, de cualquier otra parte cuyos intereses Pladesemapesga, viene recordando y exigiendo
pudieran entrar en conflicto con el cometido que de forma recurrente ante “la callada” a los Partise le haya encomendado.
dos Políticos que actúen de oficio en sus Parlamentos dada la “gravedad” de las conclusiones
Es decir, la administración marítima española, de la Comisión de Investigación, “ extrapolables
debe, también, ser investigada.
“ a los siniestros acontecidos en estos últimos
cuarenta días. en aras de “poner freno a tanta
Las causas de estos siniestros las identifica con laxitud y ralentización de convenios y protocotoda claridad la Comisión de Investigación (CI- los internacionales que podrían producir nuevas
AIM) con una sencilla comparativa.
muertes, desapariciones y episodios contaminantes en la mar”.
Las consecuencias, no han sido otras, como
siempre, que la pérdida de vidas humanas, die- Pladesemapesga - identifica - sin lugar a dudas,
ciocho, en cuarenta días.
una mala práxis en las gestiones de crisis de
abandono de buque y la utilización de los SubTampoco es difícil entender el por qué de estas sistemas y Métodos del Sistema Mundial de Socircunstancias.
corro desde tierra y en la mar.
Radio Balizas, Llamada Selectiva Digital, Balsas
Salvavidas, Transpondedores Resart, Chalecos
de Abandono de Buque, Chalecos de Supervivencia con Radio Baliza Personal Incorporada,
deberían impedir y que no haya una sola muerte
o desaparición en la mar.
Dicho de otra manera, la falta de entrenamiento
y la formación, han quedado en la más absoluta
de las evidencias con cientos de miles de euros
dilapidados.
27.500 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos,
profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos
los sectores del Mar y la Pesca, que
comparten el interés y la inquietud
por el entorno del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en:
www.pladesemapesga.com
y [email protected]
•
•
•
•
•
•
Presidente:
Miguel Delgado González.Vicepresidente y Tesorero:
Antón Salgado Clavo.Vocal asesor:
Esteban de Diego Muñiz, Coordinador y Asesor Especialista en rescate
Marítimo
La Plataforma Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia.... es
una asociación, bajo el amparo de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución
Española y del Régimen Jurídico previsto
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
El ámbito de actuación de la Plataforma es
Regional, Galicia, toda vez que sus actuaciones se desarrollan en las cuatro provincias, principalmente las que aportan territorios a la Pesca y al Litoral Gallego:
Además, sus actividades de divulgación y
sensibilización tienen un mayor alcance a
través de la web a todo el territorio Nacional
e Internacional.
Las posibilidades de colaborar con la Plataforma son bien como Socio, bien como
Colaborador. Si deseas recibir información
de cualquiera de esas opciones de participar
o cualquier otra información de la entidad
puedes enviarnos un correo electrónico a:
O bien escribirnos a:
C/ Juan Castro Mosquera, Nº 28 15.005 A
Coruña.
TIRADA: 20.000 mil ejemplares
Distribución Nacional, Internacional y correo electrónico que se centra en la difusión del conocimiento
marítimo pesquero en todo el territorio Nacional.
! Descargala Gratis en nuestra Web !
facebook.com/pladesemapesga
twitter.com/Pladesemapesga
No se permite la reproducción total o parcial
de estas publicaciones, ni su incorporación
a ningun sistema informatico ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio,electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación o otros métodos , sin el permiso
del editor Propiedad :
Pladesemapesga. 2014. Autor : Pladesemapesga 2014. Registro Legal. 2012/016402. Nif
G-70321807. Impreso en España...
La Costa de Cádiz celebra en mayo la llegada del atún rojo
Conil, Barbate, Tarifa y Zahara festejan una tradición con más de
3.000 años de historia
La IV Ruta del Atún, que tendrá lugar del 13 al 18 de mayo, es
una iniciativa de la Asociación de Comerciantes de Zahara de los
Como hace más de tres mil años, los pescadores gaditanos pescan Atunes (ACOZA) creada para promocionar la cocina de Zahara a
el atún salvaje entrada la primavera, cuando el atún rojo cruza través de este pescado que da nombre a este enclave.
por el Estrecho de Gibraltar rumbo al mar Mediterráneo y los
capturan en ese laberinto que son las almadrabas, un arte de pesca Un mayor número de establecimientos con respecto al año pastradicional y también espectacular que se remonta a los fenicios. ado, cerca de cuarenta, la mayoría restaurantes, aunque también
Zahara de los Atunes, Barbate, Conil de la Frontera y Tarifa cel- hoteles y bares participan en la iniciativa.
ebran con ferias y fiestas la llegada del atún salvaje, el más rico,
el más versátil, el más sabroso.
Las tapas tienen nombres tan sugerentes como atún al infierno,
entre dos aguas, tunante, sueño con atún. Otros establecimientos
Las esculturas sobre el atún en forma de veleta, que hay en cada ofrecen platos con denominaciones como Habanito de atún rojo
uno de estos pueblos pesqueros, dan una idea de la importancia o Delicia de atún.
que tiene el atún para ellos. Todo un homenaje al atún y su vinculación gastronómica, histórica y cultural con la Costa de Cádiz. El precio de la tapa es de 3,5 euros bebida incluida.
Hasta Miguel de Cervantes, autor de El Quijote escribió sobre
ello en la Ilustre Fregona.
Si los participantes en la ruta visitan al menos doce establecimientos y sellan el tapaporte pueden optar a tres premios valorados
en 500 euros, 300 y 150 euros. Los que tengan en su tapaporte
el sello de todos los establecimientos, podrán conseguir además
una estancia en el Hotel Meliá Atlanterra durante la Semana del
Retinto que se celebra en septiembre.
El atún ha formado parte de la provincia, desde que aparecía en las monedas
que acuñaba la ceca de Cádiz, hasta
nuestros días, en los que da forma al
paisaje y se ha convertido en protagonista de la más alta cocina.
Conil, 18 años de ruta
La Ruta del Atún de Conil, que alcanza ya su XVIII edición,
comenzará el 9 de mayo, día en el que se celebrará la VI Muestra
de la tapa de Atún, en la Plaza de Santa Catalina. Varios de los
restaurantes participantes en la Ruta ofrecerán este día variadas
Tras el despiece de un atún que en el argot se denomina ronqueo- tapas con el atún de almadraba como protagonista al simbólico
y la imaginación de los cocineros, surgen platos y sabores tan precio de 1,50 .
diferentes como: sueño con atún, tulipa de atún a la almadraba,
atunecer, atún tropical o traslado de atún, por supuesto rojo, sal- Este acto da comienzo a la ruta, que podrá disfrutarse en los bares
y restaurantes participantes hasta el próximo 9 de junio. El inicio
vaje, de almadraba.
de la muestra de la tapa tendrá lugar a las 13.00 h. y continuará
Los bares y restaurantes hasta entrado el verano compiten por hasta el fin de las tapas.
ofrecer los platos más exquisitos de la cocina tradicional y de la
Días antes de que comience la ruta, concretamente, el 6 de mayo,
cocina innovadora.
se celebrará el tradicional Concurso Gastronómico, en el que se
Todos los pueblos de la zona celebran show coookings, rutas de premiará al mejor plato de los presentados en las modalidades de
la tapa, concursos de fotografías, para festejar esta tradición que Cocina Tradicional y Cocina innovadora. El concurso comenzará
arranca con los fenicios en la costa gaditana y se mantiene de a las 12:00h del mediodía.
forma artesanal hasta hoy en día. Ahora toca ir de bar en bar en
busca de la mejor tapa.
Ferrán Adriá, Arzak, Ángel León, Daniel García y en suma los
50 cocineros más relevantes de la cocina española ya han estado
aquí para probarlo.
Barbate, Conil, Tarifa y Zahara de los Atunes han programado en
conjunto más de un mes de actividades, desde el 4 de mayo que
empieza Barbate hasta el 9 de junio que cierra Conil, para conmemorar la llegada del atún y atraer visitantes para compartir con
ellos el sabor y la excelencia del pata negra del mar.
Barbate
Abre el calendario el 4 de mayo. El plato fuerte es la V Semana
Gastronómica del Atún que tendrá lugar del 24 al 27 de mayo.
Bajo el lema Barbate, la Costa del Atún Rojo, el Ayuntamiento
aglutina todas las actividades que van a realizar desde el 4 al 27
de mayo y que tienen el objetivo de fortalecer aún más la relación
entre Barbate y el atún rojo.
Una edición que comienza con la
satisfacción de haber recuperado
como patrimonio cultural de Conil,
la antigua Chanca, donde desde el
siglo XVI se realizaba el despiece y
la salazón del atún de almadraba.
Tarifa
El último fin de semana de mayo se celebrará la segunda edición
de la Ruta Milenaria del Atún en Tarifa, uno de los lugares con más
tradición en su pesca. Resaltando así la Ruta Milenaria del Atún
por la Costa de la Cádiz, un proyecto impulsado por el Grupo de
Desarrollo Pesquero Cádiz-Estrecho que resalta la importancia
histórica, cultural y patrimonial del atún en la Costa de Cádiz.
Más información en:
La Ruta de la Tapa, tendrá lugar todos los viernes, sábados y domingos hasta el 27 de mayo. Cerca de 30 establecimientos, la Barbate: www.facebook.com/BarbateTurismo
mayoría en las inmediaciones del Paseo Marítimo, ofrecen otras
30 formas distintas de preparar el atún.
Zahara: www.rutadelatun.com
Han distribuido los actos durante todo el mes para que se reco- Conil: www.turismo.conil.org
nozca mayo como el mes del atún en Barbate, y que tanto visitantes como residentes puedan disfrutar de cada una de las activi- www.facebook.com/ConilTurismoSensible
dades: demostraciones gastronómicas, exposiciones de pinturas,
concursos de fotografías y recetas, exhibición de graffiti y el 25 la
empresa La Chanca inaugura su Museo del Atún.
Los Atunes de Zahara
Abordaje en la Ría de Vigo: Recurrente “caos informativo” provocado por la Dirección General de la Marina Mercante y Sasemar.
La evacuación de los tripulantes del
pesquero no están nada claros en
lo que respecta a la utilización de
chalecos salvavidas de abandono
de buque.
Sasemar, ha ocultado la intervención del mercante “ Baltic Breeze “
que paró máquina, cambió su rumbo
y acudió en auxilio de los náufragos
arriando un bote salvavidas y participando en las labores de rastreo,
según información facilitadas desde
Singapur a Xornal Galicia.
Hasta hace muy pocas horas no se
desveló la recuperación por parte
de los investigadores de campo de
la Comisión de Investigación de la
caja negra del mercante donde están
grabadas todas las radiocomunicaciones, maniobras y comportamiento de los equipos de navegación.
El error humano “ es descartable “
por parte de los dos buques, mercante y pesquero.
La navegación electrónica implementada en los buques pesqueros españoles desde el año 2010, contempla la interfaz hombre
El Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo, no es máquina.
un “ VTS “ o Centro Zonal de Coordinación de Salvamento y Tráfico Marítimo ( Finisterre, Tarifa, Almería) que “controlan “ dos Ello induce a pensar, tal y como demostró Gibraltar en 2007, con
canales de navegación con una zona de seguridad intermedia.
su Dictamen sobre la embarrancada del petrolero Samothrakis en
el Peñón de Gibraltar, que “ aún reconociendo el error humano
Controla los movimientos portuarios y “ hace el seguimiento “ del Capitán y su tripulación, caso de funcionar el solapamiento
de las entradas y salidas de buques en la Ria de Vigo a través de del Sistema Automático de Identificación de Buques ( AIS ) el acla monitorización del Sistema Automático de Identificación de cidente se hubiera evitado “ . En las Conclusiones del Dictamen
Buques ( AIS ).
se denunciaba la falta de cobertura de las instalaciones portuarias
del Sistema AIS.
El Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial
de Socorro, integrados en Pladesemapesga, denuncia la grave ir- Es el propio Subcomité de Navegación de la Organización Marítiregularidad administrativa del buque “ Baltic Breeze “ al figurar ma Internacional quien reconoce “ la necesidad de acabar con las
en la Base de Datos del Sistema Mundial de Socorro de la Unión transmisiones y lecturas incorrectas del Sistema AIS, con un esInternacional de Telecomunicaciones ( MARS/ITU ) con una ac- tricto control de inspecciones “.
tualización de sus inspecciones radioeléctricas que datan del año
2001.
Las coincidencias del naufragio del pesquero portugués “ Santa
Ana “ en Cabo Peñas, que primero embarranca y posteriormente
Por el contrario, el pesquero “ Mar de Marín “ tiene sus inspec- naufraga, navegando con la presunta eficacia de los sistemas elecciones registradas correctamente desde año 2010.
trónicos y la del pesquero español “ Mar de Marín “ son extrañamente coincidentes a la vez que alarmantes sin que las autoridades
Se desconoce el idioma utilizado en las radiocomunicaciones bar- marítimas hayan tomado la más mínima actitud preventiva.
co-barco y barco-tierra, bien fuera el mercante o pesquero.
Un caso similar, muy reciente, aconteció en La Coruña, a la somDe igual forma el idioma del contacto vía VHF Canal 16 de Lla- bra de la Torre de Control ( CLCS ) donde un mercante hundió al
mada y Socorro en mercante y pesquero ( si realmente se produjo pesquero Tabar.
).
Reciente también, el abordaje en el Estrecho de Gibraltar del ferry
de Acciona “ Millenium “ a un mercante.
Carece de sentido la investigación sobre las luces de navegación
del mercante cuando el pesquero español llevaba 2 radares.
Nada es producto de la casualidad.
No ha existido una información de “ calidad e inequívoca “.
No se entiende el lanzamiento de bengalas desde una balsa cuan- Los módulos de formación de las nuevas tecnologías que se utilido el “ Mar de Marín “ llevaba a bordo un Transpondedor de zan en los puentes de gobiernos requieren demasiada atención y
Radar ( RESART ).
sobre todo tiempo para su gestión y mantenimiento a la vez que
se reducen tripulaciones.
No hay constancia de la activación de una Alerta de Socorro utilizando los Subsistemas y Métodos del Sistema Mundial de So- Flaco favor ha hecho la Conselleira do Mar de la Xunta de Galicorro para conseguir minimizar los tiempos de respuesta del sal- cia “ al despreciar “ tantas y tantas casualidades con trágicos revamento y la recuperación de náufragos y evitar la hipotermia o sultados de muertos y desaparecidos.
pérdida en la mar.
Pero quizás lo más sorprendente de este luctuoso naufragio conSe desconoce la Alerta de la Radiobaliza o la activación de la tinúe siendo el silencio del Director General de la Marina MerAlerta de Socorro en Llamada Selectiva Digital de obligado cum- cante y el de Sasemar.
plimiento bien por parte del pesquero, bien por parte del mercante
o en su defecto del Centro Local de Coordinación de Salvamento Antón Salgado Clavo. 981 666 333 solo para medios de comunide Vigo.
cación
Naufragio en la Ría de Vigo del pesquero Mar de Marín. Pladesemapesga, lo
anunció y denunció con antelación suficiente para evitar el triste suceso
Una referencia e información “ de calidad e inequívoca “.
El Ministerio de Fomento debería - sin demora - aclarar los límites
de velocidad en la Ría de Vigo al amparo de la nueva norma para
regular la navegación en los puertos españoles, anunciada en julio de 2012.
Pladesemapesga, lo anunció y denunció. Trasladándose al origen
de este tipo de siniestros marítimos reiteradamente denunciado la
conculcación de las normativas y la falta de gestores que asuman
sus responsabilidades.
La colisión entre el pesquero malpicán Tabar y el mercante maltés Estesky -el 5 de octubre de 2011, cuando entraban al puerto
de A Coruña, con el resultado del naufragio del primero y el fallecimiento de uno de sus cuatro tripulantes- se produjo como consecuencia de que ambas embarcaciones incumplieron el Reglamento Internacional para Prevenir los Abordajes en la Mar, según
el Informe Técnico de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (Ciaim).
Según el Dictamen, el pesquero Tabar, no realizó “una vigilancia eficaz que le permitiera evaluar adecuadamente el riesgo de
abordaje” mientras el Estersky no adoptó ninguna medida para
asegurarse “de que su presencia era advertida por el pesquero”.
El capitán del barco maltés y el práctico del puerto a bordo reconocieron que tuvieron constancia en todo momento de la presencia del pesquero, algo que calificaron de habitual y no consideraron que había riesgo de abordaje.
Por ello, relata el Informe, no se tomó ninguna precaución para
evitar el choque como reducir la velocidad, contactar con el pesquero por VHF o realizar señales acústicas o visuales para advertir al Tabar de su presencia.
“Ahora en esa zona no hay límites de velocidad, la situación es
así”, confirmaban fuentes de la autoridad portuaria coruñesa a
través del informe de la Comisión de Siniestros Marítimos.
El reglamento tipo que preparaba el organismo dependiente de
Fomento podría evitar incidentes como el del pasado 5 de octubre de 2011 en aguas coruñesas, que derivó en el naufragio del
pesquero malpicán Tabar y el fallecimiento de uno de sus cuatro
marineros.
El Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial
de Socorro, integrado en Pladesemapesga, denunciaba entonces
que el organismo de investigación “ en ningún momento “ actuó
con independencia funcional respecto de las autoridades nacionales competentes en materia de navegabilidad, certificación, inspección, dotación, seguridad de la navegación, mantenimiento,
control del tráfico marítimo, supervisión por el Estado rector del
puerto y explotación portuaria, con el fin de determinar responsabilidades o de aplicar la ley.
Al amparo de la normativa, los Investigadores de Campo de la
Comisión de Investigación “ entraron en conflicto “ con los intereses de los cometidos que les fueron encomendados y lejos
de exigir y demostrar los resultados del examen de las personas
implicadas en las operaciones de control del tráfico marítimo “
obviaron “ la metodología del Sistema Mundial de Socorro en lo
que respecta a los Avisos a los Navegantes, cuando el buque mercante navegaba por la Zona II rumbo al puerto de La Coruña.
El Código de Investigación y Prácticas Recomendadas para la
Investigación de Siniestros Marítimos, es bien claro cuando dice
que “ se investigue sin demora “ a toda la cadena de responsabiliLas Conclusiones del Informe Técnico, destacaban, que la “poca dades cuando se produce un siniestro marítimo.
visibilidad” existente en el puente de mando del pesquero por
el lado de estribor, la “inadecuada percepción del riesgo” por Según la Organización Marítima Internacional ( OMI ) “ la efiparte del práctico y el capitán del Estersky y del patrón del Tabar cacia de un Servicio de Tráfico Marítimo o Centros Coordina-”quien probablemente debido a la rutina no realizó una eficaz dores de Salvamento, depende de la fiabilidad y continuidad de
vigilancia del entorno, que debería ser más intensa en las cer- las comunicaciones y de la capacidad para facilitar información
canías del puerto, donde es habitual la entrada y salida de buques de calidad e inequívoca, matizando que “ el propósito de los sery embarcaciones”- y la “velocidad elevada” del mercante “tras vicios de trafico marítimo es mejorar la seguridad y eficacia de la
embarcar el práctico” contribuyeron al accidente.
navegación y la seguridad de la vida humana en el mar, y proteger
el medio marino y la zona costera adyacente, incluidas las obras
Los investigadores de campo, identificaron y destacaron que en e instalaciones mar adentro, de los posibles efectos perjudiciales
la zona del puerto de La Coruña en que se produjo el siniestro no del trafico marítimo “.
hay limitaciones de velocidad ni regulación del tráfico y que es La OMI, no deja ningún tipo de dudas respecto a las funciones
habitual que los pesqueros faenen en la zona y crucen por delante del Centro Local de Coordinación de Salvamento de La Coruña
de los mercantes.
respecto al tipo y nivel de los servicios ofrecidos como Servicio
de Tráfico Marítimo Portuario que presta un servicio de asistencia
En julio de 2012, como consecuencia del abordaje del buque Es- a la navegación y de ordenación del trafico, diferenciándose de un
tersky al pesquero malpicán Tabar a 400 metros del dique de abri- Servicio de Trafico Marítimo Costero (Centro Zonal de Coordigo del puerto de La Coruña, el Ministerio de Fomento, anunciaba nación de Salvamento de Finisterre) que solo presta un servicio
una nueva norma para regular la navegación en los puertos.
de información.
Según la Autoridad Portuaria de A Coruña y los investigadores de
campo de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos
( CIAIM ) avalados por su Pleno, “ la mayor parte de la ría de
A Coruña carecía de regulación del tráfico marítimo por lo que
pesqueros, mercantes, veleros y otras embarcaciones se cruzan
a diario por aguas coruñesas con su evaluación de riesgos como
única arma para hacer frente a posibles siniestros “.
Para este Grupo de Expertos del Sistema Mundial de Socorro, no
existió ningún tipo de duda respecto a las responsabilidades del
abordaje del mercante Estersky al buque pesquero Tabar puesto
que es la propia Organización Marítima Internacional quien demuestra el altísimo riesgo existente en la Zona II de la Ensenada
del Puerto de La Coruña.
La Xunta de Galicia pone en conocimiento de la Fiscalía la cesión de
los 15 mil metros del solar urbanizable del antiguo Campo de Fútbol
da
Insua
de
Caión.
Es la primera vez en la historia de la democracia en Galicia que el Gobierno irregularidades en el terreno de referencia y a día de hoy sin juzgar y en proceso
Gallego (Xunta de Galicia) remite denuncia a la Fiscalía contra un alcalde del
partido en el Poder, es el caso del Alcalde de Laracha, José Manuel López Varela y del que fuera Presidente de las Cofradías Gallegas, Evaristo Lareo Viñas
al ver atisbos de irregularidades en la cesión del terreno del antiguo campo de
fútbol de Caión.
Los hechos parten de una denuncia remitida por Pladesemapesga y la Asociación de Vecinos Punta da Senreira de Caión, a la Consellería de Medio Ambiente, territorio e Infraestructuras, Axencia de Protección da Legalidade Urbanística y la Consellería de Medio Rural e do Mar al pertenecer el solar a la
Cofradía de Caión.
Ante la convocatoria de las elecciones a las cofradías de Galicia, el patrón Maior
tienen que abandonar el cargo y entienden los denunciantes que no quería marchar sin dejar a los vecinos de la Villa sin el terreno urbanizable, orquestando
judicial ya referenciado, curiosamente en sus declaraciones el día 15 de Septiembre del año 2011 en su calidad de imputado en el juzgado de Carballo 99/11,
el Patrón Maior de Caión, Evaristo Lareo Viñas, afirmaba en el año 2005 que
se vendía el campo de fútbol a una constructora por encontrarse la cofradía en
graves apuros económicos, coincidiendo aparentemente con el desembolso de
al menos 40.000 euros para la compra de un vehículo en la misma fecha, día
5 de Agosto de 2005, un turismo de alta gama (LUJO) VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI (matrícula 6711-DPB), en este momento nombre de la Confraría
de Caión pero al servicio exclusivo y uso particular que inclusive guarda en su
casa el Sr Lareo Viñas como algo personal y particular cuando al mismo tiempo
estaba gestionando la venta del terreno para evitar la presunta quiebra de la cofradía, pero también el Sr Alcalde en su declaración como imputado en la misma
fecha y en el mismo juzgado afirma que no se llevaba a cabo el proyecto urbanístico en el solar o terreno recalificado (RC1) por que se le denegó la licencia
al presunto comprador del terreno a la
cofradía de Caión, estando sin aclarar
a día de hoy quien o quienes hicieron
frente a los múltiples gastos multimillonarios de la pretendida y fracasada
gestión urbanística en el terreno (RC1
o Campo da Insua de Caión) y el
proyecto presentado para unas 64 viviendas de lujo, que con total seguridad
podría sobrepasar el coste del proyecto
300.000 euros según fuentes consultadas, ¿muchas cifras y datos que no
cuadran?
Y mucho menos las manifestaciones
del Sr lareo en el juzgado Nº 1 de Carballo en el juicio ordinario 150/2012
donde manifiesta bajo juramento que
todo lo relativo al campo de fútbol de
Caión y la Promotora GRUPO ELYTE
y Inmobiliaria Nos, no se enteraba de
nada, negándose a pedir explicaciones
por las actividades, destrucción y promoción de pisos de lujo ya acreditado
que estaban realizando sobre algo que
no existía.
Ver BOP de la Diputación de A Coruña
Nº 87, de fecha 16 de Abril de 2008
publicitando la aprobación del Proyecconvenios y cesiones mediante el GAC3 del que también es Presidente para to de Urbanización AR-C1 correspondiente al Campo da Insua de Caión, donde
“volatizar o cambiar de dueño” el terreno de uso público que curiosamente esta se situaba el antiguo Campo de Fútbol.
bajo procedimientos en la vía penal en un juzgado de Carballo.
Dice la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo pesquero de Galicia y la Declaraciones en sede judicial del Sr Evaristo Lareo Viñas sobre el proyecto
Asociación de Vecinos Punta da Senreira de Caión que teniendo conocimiento urbanístico del Campo de Fútbol de Caión.
estos últimos días de la “desesperación” del Patrón Maior de la Cofradía de
Caión junto al alcalde de Laracha el Sr José Manuel López Varela, para realizar http://www.youtube.com/watch?v=Vl51sJf6AZE
trámites con toda urgencia que afectarían al terreno conocido como Campo da
Insua (RC1 - PXOM) en este momento bajo procesos judiciales y antes de final- Donde la información vertida respecto a la clarificación de los hechos denunizar con sus actividades al frente de la cofradía de Caión el Sr lareo Viñas, que ciados, aún está muy lejos de aclararse tal y como consta acreditado en la SENa juicio de los denunciantes el Sr lareo ya se encuentra bajo presuntas irregu- TENCIA: 00095/2013 Procedimiento: Juicio ordinario 150/2012, que pone al
laridades toda vez que carece de actividad pesquera relacionada con el sector descubierto el pretendido fraude procesal de la Cofradía y las falsas imputamarítimo o pesquero desde hace al menos 1 año que se retiró acogiéndose a las ciones denunciadas por los mismos contra el ahora denunciante.
subvenciones al afecto junto al barco de su propiedad “ESTRELLA VERDE”, Una vez valorados estos hechos a lo que hay que sumar la multitud de inforlo que le incapacita según las normativas y los propios estatutos y de confor- maciones, la opacidad y el oscurantismo total en las nuevas gestiones como si
midad con la normativa sectorial impuesta a las Confrarías de pescadores “( de una “pócima secreta” se tratase con el trasiego del terreno urbanístico dando
ORDE do 30 de MARZO DE 2012, DOG Nº 70 DO 12 DE ABRIL ) bajo el a entender a nuestro juicio el Sr Lareo que al tener que poner fin a su mandato
decreto 261/2002 que la desarrolla recoge donde los pósitos gallegos están bajo o gestión, ¿ no puede ni debe dejar cabos sueltos a sus pretendidos intereses
la tutela y padroado directo de la Consellería y la Secretaría Xeral Técnica de que desconocemos ? sobre el jugoso terreno urbanizable como si de algo “perMedio Rural e do Mar al estar declarados de interés social y gallego, en base al sonal e intransferible se tratase”, a lo que hay que recordar que las Cofradías
DOG Núm. 70 Jueves, 12 de Abril de 2012 Pág. 13037, que dice ORDEN de de Pescadores son entidades sin ánimo de lucro declaradas de interés social y
30 de Marzo de 2012 de delegación de competencias y aunque por un decreto gallego, indicándonos que por encima de sus estatutos o intereses personales se
reciente se dejo un vacío del decreto 261/2002, este cambio normativo no lo es hayan leyes de rango superior y de inetrés público a las que deben estar sujetas
con efectos retroactivos y que curiosamente la Secretaría Xeral Técnica goza de y cumplir, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de
variada y diversa información sobre las actividades del Sr Lareo, la Cofradía de asociación (BOE núm. 73, de 26-03-2002)
Caión y sus actividades relacionadas al efecto y ya acreditado..
Curiosamente el Sr Lareo Viñas junto al Sr Alcalde de Laracha, comparten inQue en fecha 30 de Diciembre de 2010 Diligencias 912/2012 la Fiscalía Provin- tereses propios en el Concello, cofradía, GAC3 y el solar del antiguo Campo de
cial de La Coruña remitía al juzgado denuncia por hechos relacionados sobre la Fútbol da Insua en Caión, el Sr Lareo Viñas es el Patrón Maior de Caión y tamdestrucción del campo de fútbol para ser recalificado y posteriormente vender bién Presidente del Grupo Gac3 que junto al Sr alcalde mezclan en un amasijo
64 viviendas de lujo, cuya consecuencia trajo en un juzgado de Carballo la im- de intereses propios, gestiones y proyectos realizados, aprobados siempre denputación del Sr Alcalde de Laracha y del Sr Evaristo lareo Viñas por presuntas tro de las presuntas incompatibilidades de sus cargos.
La Audiencia Provincial anula el auto de archivo sobre las investigaciones de las ayudas del Prestige y el Campo de Fútbol de Caión.
En un auto emitido por la Audiencia Provincial se estima la apelación del denunciante en la causa que investigaba las ayudas del
Prestige, unos 80 millones de euros recaudados en nombre de los
damnificados por Evaristo Lareo Viñas y el presunto pelotazo urbanístico del Campo de Fútbol de Caión.
A ello se suma la Consellería de Medio Rural e do Mar, al enviar
el 3 de Abril el expediente a la Fiscalía de Galicia y al TSJG, firmado por Alfonso García Magariños.
En la causa están imputados el Alcalde de Laracha, José Manuel
López Varela, Evaristo Lareo Viñas y ampliada la misma contra
el exsecretario de Medio Rural e do Mar, Francisco José Vidal
Pardo por un presunto delito de colaboración necesaria y encubrimiento.
Se habla de 80 millones. Ni el Juzgado de Instrucción número 3
de Carballo, ni los fiscales, ni el Tribunal de Cuentas, ni Anticorrupción han dado curso a las quejas de los marineros que se preguntan por el destino de los fondos procedentes de ayuntamientos
de toda España, particulares y famosos que participaron en galas
benéficas.
Hasta nada se sabe de un coche que le tocó al exdeportivista Diego Tristán en un Teresa Herrera y que lo donó a los afectados del
Prestige.
En el punto de mira se encuentran Evaristo Lareo, expresidente
de la Fegacope y de la comisión de afectados por el Prestige y la
Fundación Océano Vivo
Pero la Xunta de Galicia pone en conocimiento de la Fiscalía
la cesión de los 15 mil metros del solar urbanizable del antiguo
El denunciante ya les gano la denuncia de daños al honor puesta Campo de Fútbol da Insua de Caión.
por la Cofradía de Caión y Evaristo lareo Viñas y otra de calumnias e injurias puesta por Vidal Pardo en su calidad de exsecretario Es la primera vez en la historia de la democracia en Galicia que el
de Medio Rural e do Mar, dejando al descubierto las pretendidas Gobierno Gallego (Xunta de Galicia) remite denuncia a la Fiscalía
coacciones para que cesara en su pretensión de conocer donde fue contra un alcalde del partido en el Poder, es el caso del Alcalde de
a parar el dinero recaudado en nombre de los damnificados y el Laracha, José Manuel López Varela y del que fuera Presidente de
solar de Caión por el denunciante.
las Cofradías Gallegas, Evaristo Lareo Viñas al ver atisbos de irregularidades en la cesión del terreno del antiguo campo de fútbol
El juzgado número 3
de Caión.
de Carballo ha abierto
una investigación para
Los hechos parten de una
aclarar el modo en que
denuncia
remitida
por
fueron recalificados y
Pladesemapesga y la Asovendidos los terrenos
ciación de Vecinos Punta da
del campo de fútbol de
Senreira de Caión, a la ConCaión, que posteriorsellería de Medio Ambiente,
mente dejó sobreseida
territorio e Infraestructuras,
provisionalmente
y
Axencia de Protección da
que ahora con el Auto
Legalidade Urbanística y la
de la Audiencia tendrá
Consellería de Medio Rural e
que reabrir e investido Mar al pertenecer el solar
gar.
a la Cofradía de Caión.
Los hechos se remonAnte la convocatoria de las
tan a cuando el juez
elecciones a las cofradías
del Nº 3 de Carballo
de Galicia, el patrón Maior
abrió diligencias a
tienen que abandonar el cargo
raíz de la denuncia de
y entienden los denunciantes
un particular contra el
que no quería marchar sin dealcalde, José Manuel
jar a los vecinos de la Villa sin
López Varela y el pael terreno urbanizable, orquetrón mayor de la cofradía, Evaristo Lareo, que han sido citados a stando convenios y cesiones mediante el GAC3 del que también
declarar como imputados, según informó el grupo municipal del es Presidente para “volatizar o cambiar de dueño” el terreno de
BNG.
uso público que curiosamente esta bajo procedimientos en la vía
El portavoz nacionalista, Xoán M. Sande, hizo pública la respues- penal en un juzgado de Carballo.
ta de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestrutu- Dice la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo pesquero de
ras a una pregunta del portavoz del BNG en el Parlamento sobre Galicia y la Asociación de Vecinos Punta da Senreira de Caión que
“el mayor pelotazo urbanístico perpetrado en A Laracha”, como teniendo conocimiento estos últimos días de la “desesperación”
se refiere sobre el asunto.
del Patrón Maior de la Cofradía de Caión junto al alcalde de LaraEn su respuesta, la Consellería de Medio Ambiente se desmarca cha el Sr José Manuel López Varela, para realizar trámites con toda
de esta actuación y se limita a informar de que la recalificación urgencia que afectarían al terreno conocido como Campo da Insua
y venta de los terrenos del campo de fútbol “estaba siendo in- (RC1 - PXOM) en este momento bajo procesos judiciales y antes
vestigada por las instancias judiciales a partir de una denuncia”. de finalizar con sus actividades al frente de la cofradía de Caión
“Es en ese ámbito judicial donde deben dirimirse las respons- el Sr lareo Viñas, que a juicio de los denunciantes el Sr lareo ya se
abilidades”, sostiene el director xeral de Relacións Institucionais encuentra bajo presuntas irregularidades toda vez que carece de
e Parlamentarias.
actividad pesquera relacionada con el sector marítimo o pesquero
El departamento autonómico que dirigía Agustín Hernández elude desde hace al menos 1 año que se retiró acogiéndose a las subcualquier responsabilidad en una actuación que circunscribe al venciones al afecto junto al barco de su propiedad “ESTRELLA
ámbito municipal. “La recalificación de los terrenos se inscribe VERDE”, lo que le incapacita según las normativas y los propios
dentro de la autonomía municipal, siendo el Ayuntamiento, den- estatutos y de conformidad con la normativa sectorial impuesta
tro de sus competencias y atribuciones, quien propone la recalifi- a las Confrarías de pescadores “( ORDE do 30 de MARZO DE
cación y su incorporación al plan general”, defiende.
2012, DOG Nº 70 DO 12 DE ABRIL ) bajo el decreto 261/2002
El BNG de A Laracha acusó al alcalde de mentir por negar la de- que la desarrolla recoge donde los pósitos gallegos están bajo la
nuncia. El regidor rehusó hacer declaraciones. Un portavoz mu- tutela y padroado directo de la Consellería y la Secretaría Xeral
nicipal se limitó a decir que, en el momento en que denunció el Técnica de Medio Rural e do Mar al estar declarados de interés
caso el Bloque, “no había constancia de la denuncia”.
social y gallego, en base al DOG Núm. 70 Jueves, 12 de Abril de
Si lo que firmaron decenas de afectados por el Prestige al pie de 2012 Pág. 13037, que dice ORDEN de 30 de Marzo de 2012 de
una denuncia presentada ante la Fiscalía fuese cierto, estaríamos delegación de competencias y aunque por un decreto reciente se
hablando de un caso de corrupción en el que los responsables de dejo un vacío del decreto 261/2002, este cambio normativo no
gestionar las subvenciones se habrían repartido millones de eu- lo es con efectos retroactivos y que curiosamente la Secretaría
ros a su antojo o, directamente, metiendo un buen pellizco de las Xeral Técnica goza de variada y diversa información sobre las
ayudas en sus bolsillos, aunque afirman que se repartió entre las actividades del Sr Lareo, la Cofradía de Caión y sus actividades
cofradías de toda Galicia, aunque no hay constancia escrita sobre relacionadas al efecto y ya acreditado..
ello.
Que en fecha 30 de Diciembre de 2010 Diligencias
912/2012 la Fiscalía Provincial de La Coruña remitía
al juzgado denuncia por
hechos relacionados sobre
la destrucción del campo de
fútbol para ser recalificado
y posteriormente vender
64 viviendas de lujo, cuya
consecuencia trajo en un
juzgado de Carballo la imputación del Sr Alcalde de
Laracha y del Sr Evaristo
lareo Viñas por presuntas irregularidades en el terreno
de referencia y a día de hoy
sin juzgar y en proceso judicial ya referenciado, curiosamente en sus declaraciones el día 15 de Septiembre del año
2011 en su calidad de imputado en el juzgado de Carballo 99/11,
el Patrón Maior de Caión, Evaristo Lareo Viñas, afirmaba en el
año 2005 que se vendía el campo de fútbol a una constructora
por encontrarse la cofradía en graves apuros económicos, coincidiendo aparentemente con el desembolso de al menos 40.000
euros para la compra de un vehículo en la misma fecha, día 5 de
Agosto de 2005, un turismo de alta gama (LUJO) VOLKSWAGEN PASSAT 2.0 TDI (matrícula 6711-DPB), en este momento
nombre de la Confraría de Caión pero al servicio exclusivo y uso
particular que inclusive guarda en su casa el Sr Lareo Viñas como
algo personal y particular cuando al mismo tiempo estaba gestionando la venta del terreno para evitar la presunta quiebra de
la cofradía, pero también el Sr Alcalde en su declaración como
imputado en la misma fecha y en el mismo juzgado afirma que
no se llevaba a cabo el proyecto urbanístico en el solar o terreno
recalificado (RC1) por que se le denegó la licencia al presunto
comprador del terreno a la cofradía de Caión, estando sin aclarar
a día de hoy quien o quienes hicieron frente a los múltiples gastos
multimillonarios de la pretendida y fracasada gestión urbanística
en el terreno (RC1 o Campo da Insua de Caión) y el proyecto
presentado para unas 64 viviendas de lujo, que con total seguridad podría sobrepasar el coste del proyecto 300.000 euros según
fuentes consultadas, ¿muchas cifras y datos que no cuadran?
AR-C1 correspondiente al
Campo da Insua de Caión,
donde se situaba el antiguo
Campo de Fútbol.
Declaraciones en sede judicial del Sr Evaristo Lareo
Viñas sobre el proyecto urbanístico del Campo de Fútbol de Caión.
http://www.youtube.com/
watch?v=Vl51sJf6AZE
Donde la información vertida
respecto a la clarificación de
los hechos denunciados, aún
está muy lejos de aclararse
tal y como consta acreditado
en la SENTENCIA: 00095/2013 Procedimiento: Juicio ordinario
150/2012, que pone al descubierto el pretendido fraude procesal
de la Cofradía y las falsas imputaciones denunciadas por los mismos contra el ahora denunciante.
Una vez valorados estos hechos a lo que hay que sumar la multitud de informaciones, la opacidad y el oscurantismo total en las
nuevas gestiones como si de una “pócima secreta” se tratase con el
trasiego del terreno urbanístico dando a entender a nuestro juicio
el Sr Lareo que al tener que poner fin a su mandato o gestión, ¿
no puede ni debe dejar cabos sueltos a sus pretendidos intereses
que desconocemos ? sobre el jugoso terreno urbanizable como
si de algo “personal e intransferible se tratase”, a lo que hay que
recordar que las Cofradías de Pescadores son entidades sin ánimo
de lucro declaradas de interés social y gallego, indicándonos que
por encima de sus estatutos o intereses personales se hayan leyes
de rango superior y de inetrés público a las que deben estar sujetas y cumplir, Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora
del derecho de asociación (BOE núm. 73, de 26-03-2002)
Curiosamente el Sr Lareo Viñas junto al Sr Alcalde de Laracha,
comparten intereses propios en el Concello, cofradía, GAC3 y
el solar del antiguo Campo de Fútbol da Insua en Caión, el Sr
Lareo Viñas es el Patrón Maior de Caión y también Presidente
del Grupo Gac3 que junto al Sr alcalde mezclan en un amasijo
Y mucho menos las manifestaciones del Sr lareo en el juzgado Nº de intereses propios, gestiones y proyectos realizados, aprobados
1 de Carballo en el juicio ordinario 150/2012 donde manifiesta siempre dentro de las presuntas incompatibilidades de sus carbajo juramento que todo lo relativo al campo de fútbol de Caión y gos.
la Promotora GRUPO ELYTE y Inmobiliaria Nos, no se enteraba
de nada, negándose a pedir explicaciones por las actividades, de- Han sido varios largos años de lucha por reabrir el caso, que ahora
strucción y promoción de pisos de lujo ya acreditado que estaban la Audiencia pone en curso para que los ciudadanos y los 300.000
realizando sobre algo que no existía.
voluntarios que llegaron a Galicia puedan conocer donde esta el
dinero recaudado en su nombre.
Ver BOP de la Diputación de A Coruña Nº 87, de fecha 16 de Abril
de 2008 publicitando la aprobación del Proyecto de Urbanización
MÁS DE 25.900 SOCIOS DE PLADESEMAPESGA RECIBEN INFORMACIÖN PRECISA PARA PREVENIR ACCIDENTES EN BUQUES PESQUEROS
Su objetivo es informar y sensibilizar a los tripulantes y marineros de este grave problema que se ha cobrado la vida de más
de 30 tripulantes en lo que va de año, Alfonso Magariños afirmó
a Pladesemapesga que se están estudiando las medidas más adecuadas para mejorar en este sentido y toda la información que
fluya para mejorar será preferente para el departamento que dirige Rosa Quintana.
Más de 25.900 socios, empresarios,
políticos, profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as,
ecologistas, asociaciones, expertos
en todos los sectores del Mar y la
Pesca han sido partícipes en lo que
va de año de la información preventiva sobre los accidentes a bordo de
los pesqueros que está impartiendo
la Plataforma en Defensa del sector
Marítimo Pesquero de Galicia (www.
Pladesemapesga.com)
Bajo el título “Los podemos evitar”,
estos artículos van dirigidos a todos
los tripulantes de pesqueros, mercantes y a todos aquellos que realicen labores a bordo de buques o estén
relacionados con el sector marítimo,
con el objetivo claro de informar y
sensibilizar sobre las normativas preventivas a bordo y su relación con la
labor a bordo de los barcos en alta
mar, reflexionando sobre los efectos
perversos del incumplimiento de lo
estudiado y aprendido.
De igual modo, se da un repaso a las creencias de que muchos
responsables de las vidas humanas en la mar obran con pulcritud
y responsabilidad.
La demanda de esta iniciativa preventiva a pesar de los cientos
de cursos y ejercicios entre las gentes de la Mar es tan grande,
que cada día se suma un mayor número de socios a nuestra plataforma marítima, siendo más de 20.00 los socios que el pasado año
recibieron en este programa de
Pladesemapesga a través de la
Web en directo y de forma totalmente gratuita.
Es más, el éxito es tal, que el
sector se impacienta enviando
mensajes a nuestra sede solicitando más prontitud en muchos
siniestros marítimos y muchas
universidades latinoamericanas y de EEUU ya nos han solicitado la copia para mostrar
nuestro trabajo como referente
a los futuros náuticos de esos
países.
De esta forma, se irán adaptando esos futuros profesionales
de la Mar, con el fin de formarlos sobre cómo deben trabajar
y prevenir este tema con los
marineros y gentes de abordo.
Esta exitosa actividad que organiza Pladesemapesga, arrancó el
año 2010 con Pladesemapesga, y hasta el momento, se ha impartido más de 12.000 artículos solo en su Web. Algunos de estos
artículos especializados han servido a muchos entes para peritajes
Según ha explicado quizás
el mayor experto del mundo,
Antón Salgado Clavo, Vicepresidente de Pladesemapesga,
“para nosotros, la prevención
es la mejor arma para erradicar esta lacra que ya se ha cobrado en
estos primeros meses del año la vida de más de 30 tripulantes y la
de más de 154 el pasado año”.
Desde la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero,
han señalado, “queremos involucrar y sensibilizar a todas las
gentes de la Mar ya es fundamental concienciar a los tripulantes
de todos los buques de este problema que padecen también niños
y jóvenes, pues los hijos que conviven con la mala formación de
y justificar ante la justicia hechos que de otra manera no hubiesen
sido posibles.
Se centraron en el comienzo de los condicionantes y concatenantes en el presiniestro; unos hechos que se suelen vivir con evidencias demostradas, incertidumbre e inseguridad y estos hechos se
viven y se sienten de forma diferente por marineros, armadores,
instituciones, responsables políticos.
prevención son las primeras víctimas invisibles del mismo en un
futuro no muy lejano”.
El Secretario Xeral de Medio Rural e do Mar, sensibilizado con
este tema, afirmó que están estudiando las medidas más adecuadas
para mejorar en este sentido y la receptividad de toda información
que fluya para mejora será preferente, afirmó a Pladesemapesga
su departamento
Además se informa sobre los mitos y escondites de los responsables más extendidos y creencias erróneas acerca de las actividades que más influyen o conculcan la vida humana en la Mar.
El mar, un laboratorio inagotable para la formación doctoral
La Escuela Internacional de Doctorado en
Estudios del Mar (EIDEMAR) del Campus de Excelencia Internacional del Mar
(CEI.Mar) ha querido inaugurar su actividad académica y científica con una programación de conferencias de primer nivel.
Para ello, ha invitado a investigadores de
relevancia nacional e internacional en distintas temáticas relacionadas con los estudios marinos con el objetivo de que expliquen con detalle los avances en los que han
trabajado durante los últimos años.
De esta forma y bajo el lema “El mar, un
laboratorio inagotable para la formación
doctoral”, ha configurado unas jornadas
inaugurales que dan inicio a la programación docente y científica prevista en las
distintas áreas de conocimiento vinculadas
con los estudios marinos y marítimos. Así,
durante los días 2 y 3 de abril, se darán
cita en Cádiz (en el edificio Constitución
1812) una escogida nómina de
investigadores en diferentes
disciplinas como la Geología
Marina, Oceanografía, Logística marítima, Arqueología
subacuática, Biología marina,
etc.
M. Gasol, profesor de investigación del
CSIC, que disertará sobre “Lo que Darwin
no pudo ver: vida microbiana en el mar”;
y de Damià Gomis, catedrático de Física
de la Tierra de la Universidad de las Islas
Baleares, que profundizará en el tema del
“Mediterráneo en el siglo XXI”.
¿QUÉ ES LA ESCUELA DOCTORAL
DEL MAR?
EIDEMAR es la Escuela Doctoral del
Campus Internacional del Mar (CEI.Mar)
y el resultado de la colaboración de varias
universidades (Almería, Cádiz, Huelva,
Málaga y El Algarve) con especializadas
instituciones (el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Español de Oceanografía, el Real Observatorio
de la Armada, el Instituto Hidrográfico de
la Marina, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico y el Museo Nacional de
Arqueología Subacuática). Todos los par-
vincular a la Escuela.
En EIDEMAR desarrollan su actividad
227 investigadores de 13 países distintos,
aunque se encuentra abierta a la incorporación de nuevas líneas de investigación
y programas desde las distintas universidades y centros de investigación participantes y a la concreción de alianzas con
otras escuelas de doctorado. De hecho, en
la actualidad se está trabajando en la inclusión de nuevos programas de doctorado
por parte de otras universidades de la agregación.
Entre otras acciones formativas especializadas, EIDEMAR se encarga del diseño
y gestión de los programas de doctorado
que, dentro del ámbito marino y marítimo,
oferta el CEI.Mar.
De este modo, las distintas instituciones
universitarias participantes pueden adscribir a esta Escuela los
programas de doctorado y enseñanzas oficiales de máster vinculadas con las áreas
de conocimiento de la
misma.
El programa de actividades,
según se ha informado a DIARIO Bahía de Cádiz, arranca
este miércoles con una conferencia inaugural a las 16.30
horas sobre “Luces en el abismo: un breve recuento de hallazgos en nuestros mares cercanos”, que será pronunciada
por Miquel Canals, catedrático
de Geología Marina de la Universidad de Barcelona.
Con posterioridad, esa misma
tarde tomarán la palabra el
director general de APM Terminals de Algeciras, Javier
Sáez, para abordar el tema de
la “Importancia del Estrecho
de Gibraltar en el tráfico internacional de contenedores”; el
ex director de Museo Nacional
de Arqueología Subacuática
de España (ARQUA), Xavier
Nieto, que se adentrará en la
“Arqueología Subacuática: de
tesoros a documentos históricos”; y el director del Instituto
Español de Oceanografía, Eduardo Balguerías, que centrará
su ponencia en “Los retos de la biología ticipantes proyectan su propia actividad
pesquera: nuevas aproximaciones científi- investigadora sobre la misma, especialicas y gestión del ecosistema marino”.
zando su oferta formativa y científica para,
así, garantizar la mejor cualificación de los
doctorandos.
Ya para el jueves 3 está prevista la intervención de Pere Masqué, catedrático de Física El objetivo de EIDEMAR es ordenar los
de la Universidad Autónoma de Barcelona, estudios de doctorado asociados a CEI.
que hablará sobre las “Aplicaciones de los Mar. Cuenta con una oferta académica
isótopos radioactivos como trazadores de estructurada en torno a cuatro prograprocesos en los océanos”, a partir de las 10 mas de doctorado específicos (Ciencias y
horas; de Eduardo Aznar, catedrático de Tecnologías Marinas, Recursos Marinos,
Historia Medieval de la Universidad de la Gestión y Conservación del Mar e HistoLaguna, que hará un recorrido por la “Or- ria y Arqueología Marítimas), además del
denación del territorio y regulación de los programa Dinámica de los flujos biogeooficios del mar. Andalucía en los orígenes químicos y sus aplicaciones, que la Unide la Civilización Atlántica”; de Josep versidad de Málaga ha decidido también
Contempla,
igualmente, la impartición
de una treintena de
cursos de especialización. Una completa
agenda de actividades
formativas exigibles
para la cualificación
de los doctorandos
matriculados. Se trata
de actividades académicas que se extenderán a lo largo
del periodo formativo
de los doctorandos (3
ó 4 años) como una
oferta
permanente
amoldada al perfil de
cada programa y que
dispondrá también de
cursos estacionales de
verano.
Escuela.
Además, se han realizado convocatorias
de becas y ocho contratos pre doctorales,
que se destinarán a
temas prioritarios en
la investigación de la
En el proceso de constitución en 2012 de
EIDEMAR, se tuvo en cuenta la nueva
normativa (Real Decreto 99/2011) por la
que se regulan los actuales estudios de
doctorado. Su creación concreta una de las
actuaciones estratégicas más relevantes en
el desarrollo del Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar), que coordina la Universidad gaditana
Pladesemapesga - identifica sin género de dudas
- posible falta de ayuda
(presunta denegación de
auxilio) a la navegación
de Sasemar y - exige - respuestas del Ministerio de
Fomento, Puertos del Estado y Xunta de Galicia, sobre el sistema VTS “ Servicio de Tráfico de Buques
“, similar el del corredor
de Finisterre, y en Vigor
desde el 19 de Marzo del
presente año y de obligado
cumplimiento.
La Navegación Electrónica y la interfaz hombremáquina pudieron evitar
el abordaje desde el Centro Local de Coordinación
de Salvamento de Vigo.
Abordaje en la Ria de Vigo entre el buque mercante Baltic Breeze y el
pesquero Mar de Marin, presunta denegación de auxilio de Sasemar.
En marzo del presente año, Puertos del Estado y Sasemar, firmaron un acuerdo marco, para la prestación del servicio general
de ordenación, coordinación y gestión de
servicios además de las labores de coordinación y actuación en situaciones de emergencia.
Las funciones de Sasemar desde el momento del acuerdo marco, incluyen, la prestación del servicio general de ordenación,
coordinación y control del tráfico marítimo portuario con arreglo a los estándares
internacionalmente establecidos para los
Servicios de Tráfico de Buques (VTS) que
contemplan varios tipos de servicio: servicio de información (INS), servicio de organización del tráfico (TOS) y la asistencia a
la navegación (NAS), o bien como servicio local de puerto, según las necesidades
específicas de cada puerto; la coordinación
y control de las operaciones asociadas a
los servicios portuarios, comerciales y
otras actividades; la asistencia en labores
de gestión y administración portuaria relacionadas con el tráfico marítimo y las operaciones portuarias; y la coordinación de
las tareas de prevención, y actuaciones de
emergencia, salvamento y lucha contra la
contaminación.
Los estándares establecidos internacionalmente para los Servicios de Träfico de
Buques ( VTS ) dentro del Servicio de Ordenación del Tráfico, tienen como objetivo, la gestión del tráfico mediante la planificación de los movimientos de los buques
para prevenir que se produzcan congestiones o situaciones de peligro, facilitando
un tráfico marítimo seguro y eficiente dentro de la zona servida por el VTS.
como mínimo, un servicio de información
Para ello se deben establecer normas en a los navegantes y, según los casos, servicuanto a prioridades, adjudicación de es- cios de asistencia a la navegación y/o de
pacios, desplazamientos obligatorios den- ordenación del tráfico.
tro de la zona, rutas que deben seguirse,
limitaciones de velocidad, avisos a barcos
determinados y/o cualquier otra medida
que se considere oportuna.
Normalmente, este servicio se presta a
petición del buque o cuando el VTS lo
considera necesario y es importante tener
muy clara la diferencia entre la simple información y la recomendación sobre cómo
navegar, que contiene una opinión de tipo
profesional.
Plano del Sistema de Dispositivo y Regulación de Tráfico en la Ría de Vigo
El Centro Local de Coordinación de Salvamento de Vigo, con la implementación
del Sistema Automático de Identificación
de Buques ( AIS ) tiene la posibilidad de
modificar aquellas maniobras que puedan
dar lugar a colisiones o embarrancamientos, haciendo las recomendaciones pertinentes en cada caso y comprobando la
efectividad de las mismas continuamente a
fin de modificarlas si fuera preciso.
Tanto la evolución de las pantallas en el
tiempo como las comunicaciones por radio quedan grabadas en soporte magnético
para su posible utilización posterior.
Una de las características fundamentales de
este dispositivo es ser capaz de interactuar
con el tráfico y dar respuesta a cualquier
situación que se presente en su zona de
actuación, para lo cual debe proporcionar,
Puertos del Estado firma el contrato de salvamento marítimo con cio: servicio de información (INS), servicio de organización del
Sasemar
tráfico (TOS) y la asistencia a la navegación (NAS), o bien como
servicio local de puerto, según las necesidades específicas de cada
El presidente de Puertos del Estado, José Llorca, y el director puerto; la coordinación y control de las operaciones asociadas a
de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar), los servicios portuarios, comerciales y otras actividades; la asisJuan Luis Pedrosa, han firmado un acuerdo marco por el que se tencia en labores de gestión y administración portuaria relacioregulan las condiciones de contratación entre las autoridades nadas con el tráfico marítimo y las operaciones portuarias; y la
portuarias y Sasemar para la prestación del servicio general de coordinación de las tareas de prevención, y actuaciones de emerordenación, coordinación y control del tráfico marítimo portu- gencia, salvamento y lucha contra la contaminación.
ario. El convenio recoge la asistencia en tareas de coordinación
y gestión de servicios y para la realización de labores de coordi- El importe total incluido en el acuerdo por las funciones mencionación y actuaciones en situaciones de emergencia ocasionadas nadas para la totalidad de los puertos asciende a 8,5 millones de
por contaminación marina. La vigencia del acuerdo será de cuatro euros anuales, de los cuales Puertos del Estado financiara el 55%
años, renovable por periodos sucesivos de dos años.
a través del Fondo de Compensación Interportuaria, y las autoridades portuarias el restante 45%. Tras la firma de dicho acuerdo
Las funciones del servicio que preste Sasemar en cada puerto in- marco, cada una de las 28 autoridades portuarias podrá firmar su
cluirán la prestación del servicio general de ordenación, coordi- respectivo contrato particular con Sasemar para la prestación de
nación y control del tráfico marítimo portuario con arreglo a los los servicios indicados con las condiciones recogidas en el conestándares internacionalmente establecidos para los Servicios de venio.
Tráfico de Buques (VTS) que contemplan varios tipos de servi-
Los socialistas españoles en la eurocámara celebran la
aprobacion del fondo europeo de pesca
ro se ha felicitado del respaldo mayoritario del
Parlamento Europeo a gran parte de las prioridades socialistas. Entre ellas, destacan las ayudas a la formación y cualificación profesional de
jóvenes pescadores, “lo que propiciaría el relevo
generacional en el sector, incluido en la pesca
costera artesanal”, ha explicado la eurodiputada.
Además, ha subrayado las medidas para promover la igualdad, en concreto para mariscadores y
rederas y se ha mostrado satisfecha de la posibilidad de otorgar subvenciones a las almadrabas.
Asimismo, los socialistas han defendido la introducción de medidas de apoyo para paliar los
efectos de los ceses, temporales y permanentes,
incluyendo el desguace y la no renovación de
acuerdos pesqueros con terceros países
En lo que se refiere a la formación profesional,
Dolores García-Hierro ha abogado por impulsar
la integración de los jóvenes y de las mujeres,
así como el relevo generacional y el acceso al
empleo de los sectores más vulnerables. En este
sentido, el nuevo Fondo concederá ayudas a la
mejora de las condiciones de trabajo de acuerdo
a las normas OIT.
La Delegación socialista española en el Parlamento Europeo destaca que el Fondo Europeo Marítimo y
de Pesca (FEMP) para el
periodo 2014-2020, otorga
casi 6500 millones de euros
al sector, da ayuda ante los
ceses temporales y permanentes así como promueve
un gran número de medidas de apoyo al empleo y a
jóvenes y mujeres.
La eurodiputada socialista
y miembro de la comisión
de Pesca, Dolores GarcíaHierro, ha destacado que
las propuestas de los socialistas españoles que se
han incorporado al fondo
permitirán disponer de recursos económicos para afrontar la nueva política pesquera común y atender las
necesidades de la pequeña
pesca costera artesanal.
Tras el voto, García-Hier-
Convenios Marco de Cooperación de Expertos para potenciar las Ciencias
de la Mar, la nueva propuesta de Pladesemapesga
Pladesemapesga abre la posibilidad de
Convenios Marco de Cooperación de Expertos para potenciar las Ciencias de la
Mar, Documentación, Bibliotecas y Archivos en todos los países de habla hispana
y los sectores implicados, universidades,
gobiernos, armadas nacionales, portavoces
políticos, servicios logísticos, puertos, salvamento, energías marinas.
La Plataforma en Defensa del sector
Marítimo Pesquero de Galicia ( www.
Pladesemapesga.com ) considera beneficioso establecer Convenios Marco de
Cooperación ya que se asentarían sobre la
base del largo trayecto y experiencia en el
sector marítimo-pesquero logrando objetivos comunes en propiciar y priorizar la
creación, fomento y desarrollo de actividades de formación e investigación, presencial o virtual, en relación a las actividades relacionadas con la Mar, así como
la realización de proyectos
educativos de capacitación
y perfeccionamiento profesional, siendo además
de interés la cooperación
en los aspectos educativos
y de crear foros nacionales
e internacionales para el
intercambio de experiencias y conocimientos en el
uso de la experiencia inherente a sus funciones y
actividades.
También el Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema Mundial
de Socorro integrados en
Pladesemapesga
como
equipo multidisciplinar de
desarrollo bajo peritajes,
formación, tecnología y
acuerdos entre grupos
profesionales, dirigido por
su portavoz el Sr Salgado,
vicepresidente de la Plataforma, ponen al servicio de
estos Convenios Marco de
Cooperación de Expertos
todo su saber profesional.
Como Criterio de Alta Prioridad y como consecuencia de las Resoluciones de
la Organización Marítima Internacional (
OMI ) la comunidad marítima internacional se enfrenta a un nuevo reto : la actualización y modernización del Sistema
Mundial de Socorro durante el período
2013-2017.
otro de los Criterios de Alta Prioridad de el desarrollo de nuevas tecnologías para
OMI que contempla Pladesemapesga.
mejorar la capacidad de evaluación y de
gestión sobre los ecosistemas marinos.
El Sistema Mundial de Socorro - pieza
fundamental - dentro de estos Subsistemas La disminución de las poblaciones de
y Métodos requiere una altísima cualifi- peces y los impactos económicos asociacación y experiencia para identificar los er- dos necesitan con urgencia una importante
rores y mejorar la eficacia de la Seguridad necesidad de personal capacitado con las
Marítima, de la Vida Humana en la Mar y nuevas tecnologías en la pesca, a corto
la Lucha Contra la Contaminación.
plazo las nuevas tecnologías influirán en la
pesca y la ciencia de los ecosistemas, ayuPor tanto, el objetivo de este tipo de con- darán al trabajo de evaluación y dificultavenios es crear y desarrollar programas des de la gestión.
de formación, estudio y cooperación en el
campo de la vida en la Mar que permitan Esta enseñanza, que combina la estadísel intercambio de conocimientos y experi- tica, la economía, la ecología y otras disencias en el uso y acceso a la información ciplinas, proporciona información esencial
que contribuirán a fortalecer las relaciones para la gestión de los recursos de la pesca
profesionales, científicas y culturales entre y los sistemas de seguridad.
las instituciones marítimo-pesqueras y a
nivel internacional.
Este esfuerzo fortalecerá la pesca y la investigación, y ayudará a asegurar que
Para cumplir con los propósitos de estos
convenios se ha constituido un Comité de
Coordinación integrado por un equipo multidisciplinar, quien coordinará y realizará
el planeamiento, seguimiento y evaluación
de las actividades a realizar, así como desarrollar los procedimientos de ínter conecPladesemapesga, considera prioritario an- tividad necesarios para llevar a buen fin las
tes de acometer este importante reto de actividades propuestas.
OMI, auditar el grado de familiarización del
los titulares de los Certificados del Sistema La Plataforma en Defensa del Sector MarítiMundial de Socorro en marina mercante, mo Pesquero de Galicia está trabajando en
pesca y recreo, para conocer la eficacia del este momento para reforzar conocimientos
Sistema a través de la minimización de los a las futuras generaciones de científicos
tiempos de respuesta de los medios de sal- en programas diseñados para hacer frente
vamento desde tierra y en la mar.
al déficit previsto de investigadores en los
campos de la pesca y la ciencia sobre los
La transición de la navegación tradicional ecosistemas.
a la electrónica con la implementación de
nuevas tecnologías como el Sistema Au- En virtud de un Océano más libre, se centomático de Identificación de Buques de tra en la enseñanza y asesoramiento para
Corta y Larga Distancia ( AIS/LRIT ) es un programa de postgrado de la pesca y
tengamos suficientes investigadores formados en apoyo a la gestión pesquera de
nuestra flota en todos los caladeros.
Para ello es obligado, capacitar y emplear
las mejores mentes para ayudar a entender
lo que está sucediendo en nuestro océano
para que nuestros pescadores y las comunidades costeras puedan prosperar asentando con plena seguridad las generaciones
venideras.
Pladesemapesga es una organización privada, sin fines de lucro, dedicada al mundo
de la Mar. Fundada en 2010, su misión
principal se centra y es entender el océano,
la pesca y su interacción con sus gobernantes, políticos, entidades gubernamentales y sectores privados en su conjunto,
para comunicar la función del océano en el
entorno global cambiante de nuestras gentes interesadas por la Mar.
As dorsales centro-oceánicas son, cordilleras submarinas centrais dos océanos do planeta, e están vinculadas
A capa externa da Terra está formada por unha serie de placas en movemento in- sobresae do nivel do mar formando un continente.
teractuando entre si, e cuxos desprazamentos promueven o desencadenamiento
de terremotos, a creación de volcans e a formación de montañas.
Placas da litosfera
Geólogos, geofísicos e outros especialistas intentan desde fai moito tempo
coñecer o bastante ben as propiedades fundamentais das placas e dos mecanismos que as inducen a moverse. As preguntas sobre o tema que están pendentes
de recibir resposta viñeron alimentando un intenso debate.
Un novo estudo realizado polo equipo de Caroline Beghein, da Universidade de
California na cidade estadounidense dos Anxos (UCLA), e Nicholas Schmerr,
da Universidade de Maryland, ambas institucións en Estados Unidos, permitiu
dar un significativo paso cara ao esclarecimiento deses enigmas.
A parte sólida máis externa do planeta é unha capa duns 100 km de espesor
denominada litosfera que está formada pola cortiza máis a parte superior do
manto. Nas zonas oceánicas a cortiza é máis delgada, de 0 a 12 km e formada
por rocas de tipo basáltico.
A cortiza que forma os continentes é máis grosa, ata de 40 ou 50 km e composta
por rocas cristalinas, similares ao granito. A cortiza continental é a capa máis
fría e máis ríxida da Terra, polo que se deforma con dificultade.
A astenosfera, situada inmediatamente por baixo da litosfera está formada por
Os investigadores utilizaron unha técnica chamada tomografía sísmica para materiais en estado semifluido que se desprazan lentamente. As diferenzas de
estudar a estrutura da Placa do Pacífico, unha da decena das placas principais do temperatura ente un interior cálido e unha zona externa máis fría producen cormundo. A técnica permitiulles determinar o espesor da placa, e discernir o inte- rentes de convección que moven as placas.
rior da mesma así como da porción de manto subyacente (a capa entre a cortiza
da Terra e o sector máis externo do núcleo).
Estas placas fórmanse nas dorsales oceánicas e afúndense nas zonas de subAs rocas se deforman e flúen lentamente dentro do manto da Terra, o que fai ducción. Nestes dous bordos, e nas zonas de rozamento entre placas (fallas),
que as placas móvanse. A
prodúcense
nova investigación permitiu
grandes tenfacerse unha idea dos seus
sións e saída
mecanismos de formación e
de magma
evolución.
que orixinan
terremotos e
A capa máis externa da Terra
volcanes.
está dividida en placas en
Os contimovemento que interactúan
nentes, ao
entre si, e cuxo movemento
estar
inna superficie xera a maioría
crustados en
dos terremotos, crea volplacas mócanes e forma montañas.
biles, non
Nesta imaxe, a capa de cor
teñen unha
laranxa representa a deformposición e
able e quente astenosfera, na
forma fixas,
que hai un fluxo do manto
senón que
activo. A capa verde é a plase están deca litosférica, que se forma
sprazando
na dorsal centro-oceánica, e
sobre
a
logo arrefríase e aumenta de
placa á que
grosor a medida que se afasta
pertencen.
da dorsal. (Imaxe: UCLA)
A
parte
oceánica
A tomografía sísmica é simipode inlar á utilizada comúnmente
troducirse
en técnicas médicas de cappor baixo
tación de imaxes como a todoutra placa
mografía computerizada, ou
ata desaTAC. Pero en lugar de usar
parecer no
raios X, a tomografía sísmimanto. Pero
ca emprega grabaciones das
a porción
ondas sísmicas xeradas por terremotos, o que permite aos científicos detectar continental dunha placa non pode, porque é demasiado ríxida e grosa. Cando
variacións na velocidade das ondas sísmicas no interior da Terra. Esas varia- dous continentes, arrastrados polas súas placas, colisionan entre si, acaban fucións poden revelar diferentes capas dentro do manto, e axudar aos científicos a sionándose o un co outro, mentres se levanta unha gran cordillera de montañas
determinar a temperatura e a composición química das rocas do manto mediante na zona de choque.
a comparación das variacións observadas na velocidade das ondas sísmicas coas
predicciones feitas a partir doutros tipos de datos geofísicos.
Pangea e as movementos de placas
Os investigadores determinaron que a formación da Placa do Pacífico é o produto dunha combinación de mecanismos: A placa vólvese máis grosa a medida Na historia da Terra houbo épocas en que a maior parte dos continentes estaque as rocas do manto arrefríanse, a composición química das rocas que forman ban reunidos, logo de chocar uns con outros, formando o gran supercontinente
a placa cambia coa profundidade, e o comportamento mecánico das rocas cam- Pangea. A última vez que sucedeu isto foi a finais do Paleozoico e principios do
bia coa profundidade e a proximidade ao lugar onde novas porcións de placa Mesozoico.
estanse formando, na zona da dorsal centro-oceánica do Pacífico.
Durante o Mesozoico, Pangea foi disgregándose. Primeiro dividiuse en dúas
Con todo, aínda contando cos novos descubrimentos, as propiedades fundamen- grandes masas continentales: Laurasia ao norte e Gondwana ao sur, separadas
tais das placas encerran aínda bastantes enigmas, tal como comenta Beghein.
por un océano ecuatorial chamado Tethys. Durante o Mesozoico, fai uns 135
As dorsales centro-oceánicas son, en esencia, cordilleras submarinas situadas millóns de anos, empezou a formarse o océano Atlántico ao ir separándose
nos sectores centrais dos océanos do planeta, e están vinculadas a procesos ge- América de Europa e Africa.
ológicos subterráneos moi importantes. As placas oceánicas fórmanse nas dor- Os desprazamentos dos continentes e os cambios climáticos e de nivel do mar
sales oceánicas e desaparecen no manto da Terra, mediante un proceso coñecido que provocaron, han ter unha gran influencia na evolución que seguiron os seres
como subducción. www.sciencemag.org.
vivos no noso planeta. En lugares que permaneceron illados do resto das terras
A superfície terrestre, a litosfera, está dividida en placas que se moven a razón firmes moito tempo, como Australia ou Madagascar, rodeadas por mar desde
duns 2 a 20 cm por ano, impulsadas por correntes de convección que teñen lugar fai máis de 65 millóns de anos, han evolucionado formas de vida moi especiais.
baixo ela, na astenosfera.
Outro exemplo é a diferenza de flora e fauna entre América do Norte e América
Hai sete grandes placas principais ademais doutras secundarias de menor tama- do Sur, illados durante decenas de millóns de anos e uniedos fai só uns 3 millóns
ño. Algunhas das placas son exclusivamente oceánicas, como a de Naza, no de anos.
fondo do océano Pacífico. Outras, a maioría, inclúen cortiza continental que
La Consellería de Medio Rural e do Mar “destrona” de su pedestal retirándole la placa y el uniforme al jefe de Gardacostas de Galicia Lino Sexto.
Susana Rodríguez Carballo,
directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro admitió ayer día 16 de Abril,
que la Consellería do Mar
ha retirado la placa y el uniforme a Lino Sexto Bermúdez, subdirector xeral de
Gardacostas, tras la denuncia
de Pladesemapesga ante la
Consellería y fechada el día
Miércoles 26 de Febrero de
2014, aunque la Fiscalía de
Galicia el día 31 de Marzo
abre Diligencias de Investigación Preprocesales 90/14
remitiendo el expediente a la
Fiscalía de Galicia y TSJG.
La Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, tal y como publicaba
www.StadioSport.com el día
5 de Marzo de 2014, Denuncian en la Fiscalía al jefe de
servicio de Gardacostas de la
Xunta de Galicia, Lino Sexto
Bermúdez, por presunto uso
indebido del cargo público y
presunta usurpación de funciones públicas.
La Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de
Galicia también implicaba a
la Secretaría Xeral Técnica
de Medio Rural e do Mar en
un presunto delito de encubrimiento ART.451.3 b) del
C.P. y omisión del deber de
perseguir delitos art.408 del
C.P. con otro de COLABORACIÓN NECESARIA en
los hechos contra el Jefe de
Gardacostas de Galicia.
Ante el cariz que están tomando las cosas nada sorprende
ante la decisión de la directora xeral, Susana Rodríguez
Carballo en retirar la placa y
el uniforme del Sr Lino Sexto, al igual que en el régimen
Disciplinario militar;
Diccionario Manual de la
Lengua Española Vox. ©
2007 Larousse Editorial,
S.L.
destronar v. tr.
1 Expulsar del trono a un rey:
el almirante Topete encabezó
una revolución en 1868 para destronar a Isabel II. entroni- Aunque la Sra. Susana Rodríguez Carballo le ha retirado sus
zar.
prebendas, el asunto no finaliza hasta que la justicia realice
las investigaciones previas para comprobar si los hechos
2 Quitar a alguien o algo de la situación de privilegio de son merecedores de reproche penal y conocer que decisión
que goza: Juan ha destronado a Luis del corazón de María. toma la Fiscalía de Galicia sobre el asunto.
entronizar.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero,
agradece este paso y decisión tomada por la legalidad y feDesde Pladesemapesga nos preguntamos….., si el Sr Lino licita a la Sra. Susana por restituir con paso firme la legaliSexto, bajo esta retira se confirman los hechos denuncia- dad.
dos, por lo que, quien o en que forma se van a devolver y
anular las sanciones ejecutadas por el Sr Lino Sexto por
todo el litoral gallego.
Pladesemapesga esixe aos partidos políticos con representación na Cámara
Galega que se interesen pola situación do acordo pesquero con Marrocos.
O goberno de Mariano Rajoy explicou que, ao non haber noticia
oficial algunha sobre o pretendido acordo marroquí os socios da
Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia
non atopa de “recibo” que os parlamentarios políticos que pagamos todos non estean mostrando interese algún en pretender
coñecer que é o que pasa co acordo marroquí do que está pendentes moitos pescadores e barcos da flota galega para poder faenar.
Entende a Plataforma que tantos encontros en Bruxelas e outras
lindezas de turismo institucional, o aproveitalo adecuadamente
en favor da nosa flota tratábase dunha oportunidade única para
coñecer de primeira man que explicación dáse á UE polo Reino
de Marruecos para incumplir o acordo pesquero.
precipitadamente dese caladero porque o Parlamento Europeo
rexeitara a prórroga do convenio que lles permitía faenar alí.
Dous anos e catro meses despois, a mermada flota galega poderá
volver a augas norteafricanas, a previsión era que a volta efectiva
sería o 1 de abril, pero non se cumpriu o acordo, mentres a nosa
flota segue mermando a súa capacidade sobre os recursos.
Este acordo é máis beneficioso para os barcos andaluces ao dispoñer de maior cota de capturas e poderán pesca máis ao sur de
Marruecos, nunhas augas que se presumen moito máis rica en
peixe, fundamentalmente, de boquerón e sardina para os barcos
de cerco.
A Cámara de Conselleiros (cámara alta) do Parlamento de Mar- O Goberno de Mariano Rajoy e Feijóo como xustificación soaruecos validaba por unanimidad o acordo catro anos máis de du- mente a negociado 16 barcos galegos para o acordo con Marrueración coa Unión Europea (UE).
cos das polo menos 126 licenzas, en concreto 11 de palangre de
fondo e 5 de arrastre demersal principalmente para captúraa de
O acordo, tivo que pasar por un complexo proceso legislativo ao merluza, e aínda que o convenio supón un incremento do 33 % da
ser aprobado polas dúas comisións e despois en plenario das dúas actividade con respecto ao anterior a cambio dunha contrapartida
cámaras do Parlamento marroquí.
de 40 millóns anuais durante os próximos catro anos dos cales os
armadores pagarán ao redor de 10 millóns e a UE en torno a 30.
O acordo que permitirá volver ao caladero marroquí aos buques
españois, tras dous anos apartados da zona pola oposición da Eu- A Plataforma en Defensa do Sector Marítimo pesquero de Galicia
rocámara ao convenio anterior.
cualifica o acordo como “catastrófico” para o sector pesquero de
Galicia, pero con máis gravidade si cabo, ao non permitir espeOs barcos europeos obtiñan un total de 126 licenzas, das que preto cies rendibles, marisco ou pulpo, que serán devoltos ao mar si son
dun centenar eran para españois, sobre todo andaluces e canarios capturados.
ante o deixamento dos nosos políticos por sacar máis tajada para
a flota galega, once Estados membros pescan na zona con respec- Canto máis van estar a disposición das decisións políticas asentato ao réxime anterior, a cambio dunha contrapartida financeira de dos na mentira e incumplimientos nosas xentes da Mar ?
40 millóns anuais durante os próximos catro anos.
Pladesemapesga insta de inmediato aos nosos políticos a utilizar a
O pacto beneficiará a preto de 1.500 tripulantes, dos que 500 forza das institucións para defender as nosas xentes da Mar, solicserían marroquíes.
itando cúmpranse de inmediato os acordos para que polo menos
eses 16 barcos poidan retomar a pesca no caladero marroquí.
A última vez que os barcos galegos puideron faenar en Marruecos
era decembro de 2011 cando recibiron unha chamada para saír
La UE reclama 250 millones por precios inflados en la obra del puerto de Gijón, que se puede
repetir en Punta Langosteira de La Coruña
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, esta estudiando las posibilidades jurídicas de abrir proceso
judicial al entender que las obras de Punta Langosteira podrían
semejar al Puerto de Gijón.
disponible para quien ganara la obra. Pese a las reticencias, Bruselas accedió a cofinanciar la obra con 250 millones. En 2007, la
Autoridad Portuaria aceptó, con el visto bueno de la Abogacía
del Estado, pagar 216 millones de sobrecoste al considerar que
habían surgido imprevistos con la piedra.
La Oficina Antifraude denuncia irregularidades en la contratación
y falta de control
En 2008, con la obra en marcha, un eurodiputado vasco presentó
una denuncia en nombre del grupo nacionalista Andecha Astur.
La Autoridad Portuaria y las constructoras defienden el proced- Los Verdes también habían llevado el caso a Bruselas. Alegaban
imiento seguido
que la mayoría de la piedra no había salido finalmente de la canRafael Méndez Gijón 12 ABR 2014 - 20:29 CET
tera de Aboño, sino que incluso parte había sido trasladada desde
Diario www.elpais.es
León con un coste mucho mayor, pese a que la cantera más cercana al puerto no estaba explotada del todo.
La Oficina europea Antifraude (OLAF) ha diseccionado la obra
de ampliación del puerto del Musel (Gijón). Tras una amplia in- La OLAF puso su maquinaria en marcha. En julio de 2012, los
vestigación, la OLAF ha recomendado a la Comisión Europea inspectores llegaron al Puerto de Gijón. Y hace unas semanas enque pida a España de vuelta los 198 millones de fondos europeos viaron su duro informe a la Comisión Europea, Hacienda, Puertos
que aportó al proyecto y que no abone los 49,5 que aún tiene pen- y a la Fiscalía Anticorrupción.
dientes de transferir, según confirman Hacienda y la Autoridad
Portuaria de Gijón.
Según fuentes que han tenido acceso al documento, la OLAF
considera que la mayoría de la piedra no salió de Aboño, sino que
El informe, aún confidencial, critica el procedimiento de adjudi- unos 24 millones de toneladas (el 75% del total) procedió de otra
cación, duda de los precios abonados por la piedra con la que se cantera situada a cuatro kilómetros.
rellenó el puerto, censura la falta de control de España y denuncia
que la UTE que construyó el puerto (de las empresas Dragados, La UTE conseguía la piedra gratis porque era desecho de cantera
FCC, Sato y Alvargonzález) obstaculizó la investigación. Las (restos de las voladuras que no se pueden usar para cemento) y
constructoras defienden el procedimiento y alegan que no cono- aun así la Autoridad Portuaria pagó al precio acordado inicialcen las conclusiones de la OLAF.
mente. Sin embargo, cuando por urgencia hubo que traer piedra
de León, la Autoridad Portuaria pagó hasta 44 euros por metro
cúbico, seis veces más de lo previsto inicialmente.
La investigación critica que hay precios diferentes de la piedra al
pactado
El consorcio con Dragados y FCC pide en el tribunal otros 354
Según fuentes próximas a Bruselas, la OLAF ha detectado “ir- millones
regularidades con la licitación pública”, “fallos serios en los
sistemas de control y gestión”, “fallos en el pesado de los cami- La OLAF tampoco entiende que el puerto aceptara pagar 216 milones”, “sospechas o indicaciones de información falsa respecto lones de más cuando la mayor parte de la piedra era gratis para la
de la cantidad de material transportado”, “precios diferentes para empresa (aunque el mayor coste siempre es el traslado).
la piedra al acordado, incluyendo piedras otorgadas de forma gratuita” y “ausencia de controles por parte de las autoridades nacio- Menéndez Rexach lamenta que sus argumentos en tantas renales, sobre todo en las cantidades y precio de las piedras”. La uniones en Bruselas no hayan calado y desliza que el informe
OLAF incluso recomienda a España que pida la devolución de arma un caso “simbólico contra la obra pública en España. [...]
todo lo que pagó.
Pone en duda todo el sistema de obra pública español”.
El dique Torres desafía el Cantábrico a mar abierto bajo el Cabo
de Torres. Es viernes y tiene poca actividad. Un barco carga carbón. La regasificadora está hibernada por falta de demanda. Sí
hay movimiento en los antiguos muelles. “Es descomunal y está
casi vacío. Para esto no hacía falta tanto puerto”, opina sobre el
muelle Enrique Fernández Menéndez, un ingeniero de minas que
como asesor parlamentario de Los Verdes denunció la obra en
Bruselas.
El expresidente del puerto esgrime una lista de informes favorables de la Abogacía del Estado al procedimiento y que la Fiscalía
Anticorrupción archivó en 2010 una investigación sobre los sobrecostes.
Menéndez Rexach muestra como prueba de que no hubo complicidad con la contratista que la obra finalmente se liquidó en 623,6
millones. Aunque es un 24% más de lo previsto inicialmente, son
92 millones menos del tope establecido cuando se aprobó el modHace una década, cuando la economía rugía, el puerto se quedó ificado.
pequeño para los barcos que traían hierro para Arcelor. Entonces
se planteó la ampliación: un nuevo dique de 1.566 metros. En El caso está tremendamente enredado. Mientras la OLAF apunta
2005 la obra fue adjudicada por 500 millones a una Unión Tem- que las constructoras cobraron de más, la UTE ha demandado a
poral de Empresas en la que estaban Dragados (del Grupo ACS), la Autoridad Portuaria y le reclama el pago de otros 354 millones
FCC, Sato y Alvargonzález Contratas.
porque asegura que recibió menos dinero del que le corresponde
debido, precisamente, a pagos por debajo de lo acordado por la
El principal coste del proyecto fue la piedra, ya que hacían falta piedra.
enormes cantidades para ganar terreno al mar.
El proyecto incluía que saldría de la cantera de Aboño, a solo dos El gran dique tiene poca actividad. La regasificadora está hiberkilómetros del puerto y la que tradicionalmente se ha usado para nada
las sucesivas ampliaciones del Musel.
Un portavoz de ACS asegura que no pueden rebatir el informe de
La Autoridad Portuaria de Gijón se comprometía a pagar 7,3 la OLAF porque no les ha llegado pero insiste en que la obra se
euros por metro cúbico de piedra de esa cantera. La Comisión realizó con un cumplimiento escrupuloso de la ley.
Europea siempre puso reparos a la forma de licitación, ya que
consideraba que podía beneficiar a la UTE en la que estaba Sato La Comisión Europea debe decidir ahora si, como teme el Gobiporque poseía un 30% de la cantera.
erno español, hace caso a la recomendación de la OLAF y reclama el importe íntegro. Si el Gobierno decide defender el proLa obra fue adjudicada por 500 millones y acabó costando 623
cedimiento, el caso podría acabar en el Tribunal de Justicia de la
UE.
Fernando Menéndez Rexach, que presidió la Autoridad Portuaria entre 2004 y 2011, defiende que fue justo lo contrario, que
daba más competencia porque garantizaba que la cantera estaba
Ante el naufragio del pesquero Nosso Mar Pladesemapesga exige el cese
fulminante del Sr Pedrosa por su inacapacidad para gestionar Sasemar.
El Sistema AIS ( Sistema Automático de Identificación de Buques ) instalado a La OMI, a través del COMSAR 11, recoge en sus Conclusiones, la importancia
bordo del Nosso Mar, estaba regulado por el Real Decreto 1593/2010, de 26 de de establecer una Estrategia para la Navegación Electrónica.
noviembre de 2010 que traspone la Directiva Europea 2009/17/CE.
Nos encontramos en plena fase de transición de la Navegación Tradicional a la
2 horas navegando a la deriva los náufragos del pesquero o Nosso Mar, nos da Navegación Electrónica, con los riesgos reconocidos en la OMI, como son la
una idea de la respuesta de Sasemar a los siniestros marítimos...Incapacidad, interfaz máquina-hombre, la formación y las infraestructuras entierra.
negligencia, dejadez de funciones, bien podría ser toda una amalgama de estos
hechos, por lo que Pladesemapesga pide el cese fulminante del Sr Pedrosa..Y El Sistema Mundial de Socorro y el Sistema Automático de Identificación de
la apertura de una profunda investigación al ser presuntamente responsables Buques, están íntimamente ligados en la gestión de la Navegación Electrónica.
subsidiarios de los graves siniestros marítimos que se encadenan sin poner las
medidas preventivas de obligado cumplimiento ni freno a ello.
Por eso, no deja de sorprender, la ligereza con la que se habla en cuanto a las
Inspecciones MOU ( Memorando de Paris ).
El Sistema AIS (Sistema Automático de Identificación de Buques) instalado a
bordo del Nosso Mar, estaba regulado por el Real Decreto 1593/2010, de 26 de ¿ Cuántos buques han sido inspeccionados a través del Sistema Automático de
noviembre de 2010 que traspone la Directiva Europea 2009/17/CE.
Identificación de Buques ?
Muertes y naufragios en el litoral, ayer en Asturias 2 muertos, 2 desaparecidos ¿ Se conocen las estadísticas y sus resultados ?
y 5 rescatados con vida....Es el triste y nuevo balance del encadenado grupo de
naufragios sin que se halle una respuesta inmediata de Sasemar. Pladesemapes- A lo peor, nos encontraríamos con gravísimas deficiencias de instalación y transga afirma que se podría hacer mucho más por los náufragos si se respetasen las misiones incorrectas del Sistema Automático de Identificación de Buques.
normativas Nacionales e Internacionales de Navegación.
Quizás ahí, estén las claves de tanto naufragio y de tanta maniobra extraña, no
El pesquero o Mar Nosso cuya tripulación está compuesta por cinco gallegos y en los cantos de las sirenas ..
siete portugueses, se ha hundido entre Luarca y Navia este jueves frente a las
costas de Asturias, cuando aún las gentes de la Mar no se han repuesto de los Recurrir nuevamente al “ factor humano “ sería incurrir en un nuevo error.
dos últimos naufragios el Mar de Marín y el pesquero portugués Sta Ana al igual
que el Mar Nosso también de bandera portuguesa cuyo armador es de Marín, La pericia de los Grupos de Trabajo de la Organización Marítima Internacional,
Pontevedra. Pladesemapesga denuncia una vez más la falta de formación de debe impedir de una vez por todas, la masiva implementación de innovaciones
validad ofrecida por Sasemar y el fallo en las comunicaciones como causa del tecnológicas a bordo de los buques, sin las tripulaciones de seguridad exigidas
retraso en el rescate
y sin los módulos de formación requeridos.
Los buques pesqueros con una eslora total superior a 15 metros abanderados
y registrados en un Estado miembro de la Unión Europea, o que faenen en
aguas interiores o en el mar territorial español, o desembarquen sus capturas
en un puerto español, deberán ir equipados con un sistema de identificación
automática SIA de clase A.
En la Organización Marítima Internacional ( COMSAR/OMI ) continúan debatiéndose en profundidad distintos aspectos relacionados con la navegación
electrónica.
Algunas delegaciones muestran su inquietud ante la posible sustitución de ayudas a la navegación tradicionales por ayudas a la navegación virtuales o navegPladesemapesga exige - sin demora - al Director General de la Marina Mer- ación electrónica.
cante, Sr Valero, una explicación detallada sobre las posibles transmisiones incorrectas del Sistema AIS en las costas españolas y el cese fulminante del Sr Además, opinaron, que era necesario asegurarse de que se tenía debidamente
Pedrosa, Director de Sasemar por su demostrada incapacidad para gestionar el en cuenta la interfaz hombre-máquina y el factor humano, y en particular la
departamento de Salvamento Marítimo.
formación del personal.
Un Informe Técnico de la Comisión de Investigación de Gibraltar sobre el en- La OMI demuestra que :
callamiento del buque Samothrakis - demuestra - la posibilidad de que en el
caso del pesquero Nosso Mar, el factor causal determinante del siniestro no in- “ La navegación electrónica está en fase de implementación y requerirá un rigfluyera el factor humano sino la interfaz hombre-máquina que rige los criterios uroso control de inspecciones “.
de la navegación electrónica
“ El objetivo global del Sistema Automático de Identificación de Buques ( AIS
El Pleno del Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y Salvamento ) es reforzar la seguridad de la vida humana en la mar,
(COMSAR 11 de la Organización Marítima Internacional (OMI) celebrado en la seguridad y la eficiencia de la navegación, y la protección del medio ambiLondres, en sus Conclusiones elevadas al Comité de Seguridad Marítima, rec- ente.
ogió en uno de sus puntos, la “ REDUCCIÓN AL MÍNIMO DE LAS TRANSMISIONES INCORRECTAS DEL SISTEMA AUTOMATICO DE IDENTIFI- Esto facilita el intercambio de información buque- buque y con instalaciones de
CACIÓN DE BUQUES (SIA/AIS) “
control costeras.
Pladesemapesga, ha venido denunciando que en los últimos años, se están pro- Este llegará a ser el medio más utilizado de información suplementaria, para la
duciendo accidentes inexplicables de buques de medio y gran tonelaje.
integración de datos entregados por otros sistemas de navegación (incluyendo el
radar) y será por consiguiente una herramienta importante en reforzar el conoEl problema de las comunicaciones inadecuadas en un siniestro, es generalizado cimiento de la situación para el oficial de guardia y los centros de control en la
y bien reconocido (OMI/COMSAR)
costa.
No existe comunicación oficial sobre la hora de activación de la Alerta de So- Existiendo la deseada y obligada sinergia el Centro de Control mantendrá un
corro del pesquero portugués Nosso Mar.
panorama de superficie claro y preciso sobre su área de acción, permitiendo
además que los buques en el sector conozcan exactamente las maniobras del
No hay referencias sobre la activación de la Radio Baliza.
resto de los buques en las cercanías
No hay constancia de la activación del Distress Call de la Llamada Selectiva PREVENCIÓN EN LA NAVEGACÍON ELECTRONICA
Digital.
El 4 de diciembre de 2007, se hacía público un Informe donde se revelaban las
La Dirección General de la Marina Mercante, Sasemar, continúan en un alar- carencias en los controles del Puerto de Gibraltar
mante silencio.
La Administración Marítima del Gobierno de Gibraltar reconocía en el diario
Pladesemapesga, ofrecía una guía sobre la minimización y eficacia del Sistema Gibraltar Chronicle, respecto a la investigación del encallamiento del buque
Mundial de Socorro en los siniestros marítimos a la que se hace caso omiso.
Samothrakis en el Peñón de Gibraltar, las carencias en los estándares del Puerto
de Gibraltar.
A pesar de que la investigación destaca el fallo humano por parte en siniestros de este tipo con volcado de buques pesqueros;
de la tripulación del barco como la clave del accidente, concluye
además
Sasemar deniega la reapertura de la Comisión de Investigación
que unos mejores equipos y procedimientos de control en el puerto habrían ayudado a que el capitán del petrolero evitara el encal- Peritación perfectamente aplicable al pesquero Nosso Mar
lamiento.
http://pladesemapesga.com/descargas/
El buque encalló a una milla de Punta Europa con 44.000 tonela- peritacion_nuevo_pepita_aurora.pdf
das de crudo en sus tanques. Gracias a su doble casco se evitó una
catástrofe ambiental.
http://pladesemapesga.com/descargas/
Comision_Investigacion_Peticion_Reapeertura_Nuevo_Pepita_
En cuanto al resto de apreciaciones, el informe señala que el Aurora.pdf
sistema VTS (el servicio de tráfico de buques) no es efectivo.
Más Antón Salgado, 981 666 333
El Puerto no posee cobertura radar en la parte este de Gibraltar.
La información AIS (relativa a la
seguridad) es recibida en la oficina de operaciones del puerto
y está sujeta a interrupciones de
la señal y los datos que se visualizan tienen un desfase que hace
que no sea a tiempo real.
Según la investigación tampoco
hay medios para registrar el tráfico del canal VHF.
La Administración Marítima de
Gibraltar concluye, a la vista de
estos hechos, que es necesario
crear una zona de exclusión, adyacente a la costa gibraltareña en
las inmediaciones de Punta Europa.
La propuesta que hace a la Autoridad Portuaria de Gibraltar es
de al menos una milla desde la
costa.
Esta medida evitaría que los barcos se adentrasen en aguas poco
profundas.
El Samothraki escoró al rozar
con unas rocas cuando se dirigía
al puerto de Gibraltar para hacer
un cambio de tripulación.
Por otro lado, el informe recomienda que el puerto establezca un control de seguridad
que proporcione asistencia en la
navegación a los barcos que estén en aguas de Gibraltar.
También recomienda incrementar el control sobre los barcos que
fondeen en el lado este .
Precisamente frente a Punta Europa es donde está encallado desde
el pasado mes de agosto el buque
chatarrero de bandera panameña
New Flame, tras colisionar con el
petrolero Torm Gertrud.
El Nueva Pepita Aurora era gemelo del pesquero O’ Bahía, naufragado en 2004
En los últimos tres años se han
hundido cuatro barcos de las mismas características. Marina Mercante detectó en 2004 ‘problemas
de estabilidad’ en ese modelo
10/4/2013 - Para “Pladesemapesga” nada le sorprende al venir denunciando... o la manipulación del Dictamen del Naufragio
Nuevo Pepita Aurora en la...
El DICTAMEN o PRUEBA PERICIAL realizada por
Pladesemapesga sobre el Naufragio del Nuevo Pepita Aurora en
la Bahía de Cádiz nos muestra con perfecta claridad lo sucedido
CIAIM confirma las denuncias de
Pladesemapesga sobre la
presunta incapacidad de
los mandos de
Sasemar para
gestionar el
Nosso Mar, Sta, Ana, Mar de Marín,
Motxo, “Enrique el Morico “, O¨Bahía”, “
Nuevo Pilín” y “Siempre Casina”, Pesquero Galerna, Benamahoma, son solo algunos de los naufragios convertidos en víctimas y eslabones de la cadena de la mala
praxis y gestión que emana de la Dirección
de la Marina Mercante y Sasemar.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia esta en posición de
afirmar que como única salida del fiasco es
el cese fulminante del Sr Pedrosa.
Pladesemapesga exige nuevamente a la
Xunta de Galicia, Sra. Rosa Quintana, que
explique con urgencia los Informes Técnicos de la Comisión de Investigación de
Siniestros Marítimos (CIAIM) que afectan
gravemente a los buques pesqueros gallegos y sus tripulaciones.
Al amparo de distintos Informes Técnicos
de la Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos - sustenta - sus investigaciones y denuncias en aras a mejorar la
Seguridad de la Vida en la Mar.
El equipo multidisciplinar de la Plataforma
en Defensa del Sector Marítimo Pesquero
de Galicia especializado en salvamento
marítimo dirigido por Salgado Clavo y
tomando como referencia y comparativa
el Informe Técnico sobre hombre al agua
del pesquero Galerna donde se reconoce
la falta de una coordinación eficaz y la del
pesquero Motxo, en donde se deja de manifiesto la pésima planificación del rescate
y la ausencia de una autoridad marítima
para su coordinación, con el añadido de la
falta de formación de todos y cada uno de
los intervinientes, pone en guardia a esta
Plataforma porque existen fundamentadas
sospechas de que el problema es extrapolable a las autoridades marítimas del litoral gallego.
La continua criminalización de la gente
de la mar, es mas que evidente, cuando las
Conclusiones del Pleno de la CIAIM permiten a los jueces tomarlas como validas
para imputar a los mandos de los buques
pesqueros de distintos delitos que no son
de su responsabilidad ni tan siquiera competencia.
Pesquero Motxo: Sasemar con el culo al
aire, denunciada y totalmente desprestigiada por los ineptos de la Dirección
Naufragio pesquero Motxo en el País Vasco: un informe demoledor que evidencia la
falta de formación existente en la administración marítima y sector pesquero
Denuncian la “ralentización” en el rescate
de los tripulantes del “Motxo”. Naufragio
pesquero Motxo en el País Vasco: un informe demoledor que evidencia la falta de
formación existente en la administración
marítima y sector pesquero
El Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro ha
criticado hoy la “ralentización” en el rescate de los nueve tripulantes del pesquero
“Motxo”, que embarrancó el jueves en la
costa guipuzcoana de Deba, lo que hizo a
los marineros temer por su vida, según asegura.
la disposición de pesos en los buques, la
realización de obras de reforma, el estado
de los medios de salvamento a bordo, navegar con la prudencia necesaria en base a las
condiciones meteorológicas y de mar existentes y prevenir los riesgos en el trabajo
abordo son los principales factores en los
que el grupo de trabajo está incidiendo.
Sasemar ¡amárrate a la vida! La autocomplacencia de la Dirección General de la
Marina Mercante al descubierto.
Pladesemapesga denunciaba en 2007 el
fracaso de la formación impartida por “
outsiders”. El tiempo, desgraciadamente,
ha vuelto a dar la razón al Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema MunEl GENGSMS ha difundido un comunica- dial de Socorro.
do en el que muestra su desacuerdo “con la
gestión y tutela de la Seguridad de la Vida Los Oficiales Radioelectrónicos de la MaHumana en la Mar” desarrollada por la Di- rina Mercante, trabajando codo con codo
rección General de la Marina Mercante y con aquél inolvidable y tenaz diputado,
la Sociedad Estatal de Salvamento y Segu- obtenían estas destacadas respuestas del
ridad Marítima en la operación de rescate Ejecutivo de turno.
de los arrantzales del barco vizcaíno.
Según fuentes oficiosas, nuestros “ clásicos
de la cosa funcionarial marítima “ muesSeñala que, según los pescadores, los me- tran su desagrado y malestar por nuestra
dios de salvamento tardaron tres horas en insistencia en identificar y señalar a la Dillegar a la zona y pensaron que “no lo con- rección General de la Marina Mercante
taban”.
y Sasemar, como corresponsables de los
Asegura que este suceso “demuestra de siniestros y muertes en la mar.
forma recurrente que la ralentización en
la activación de los medios de salvamen- Las Recomendaciones de la Comisión
to desde tierra y en la mar ratifica la mala de Investigación de Siniestros Marítimos
praxis de los Subsistemas y Métodos del (Ciaim) dirigidas a las citadas administraSistema Mundial de Socorro y, lo que es ciones marítimas, cofradías, centros de forpeor, potencia errores pretéritos”, una de- mación, asociaciones, sindicatos, colegio
nuncia que ya hizo este grupo tras la pre- profesional y un largo etc. de actores imsentación del Plan Nacional de Salvamento plicados en la alarmante siniestralidad de
2010-2018 en Vigo
la flota pesquera y náutica de recreo se las
están pasando “ por el arco del triunfo”.
Más en; http://pladesemapesga.com/Article35230.phtml
Más en; http://pladesemapesga.com/Article46986.phtml
Las recomendaciones de la Comisión Per- Buque Galerna: Símbolo de la vergüenza y
manente de investigación de Siniestros abandono por las autoridades de las gentes
Marítimos son coincidentes en los informes de la Mar
de los accidentes de los buques “Enrique Según información a la que ha podido acel Morico “, O¨Bahía”, “ Nuevo Pilín” y ceder Xornal Galicia, la familia del desa“Siempre Casina” en el sentido de realizar parecido y abandonado en el siniestro del
campañas de concienciación a armadores y buque pesquero Galerna, con una larga
patrones de buques de pesca sobre las me- trayectoria en todo tipo de ilegalidades y
didas a tener en cuenta para que la naveg- pesca ilegal, vuelve al ruedo...para exigir
ación y trabajo a bordo de los buques de responsabilidades
pesca sean más seguros”.
Pesquero Galerna: acierto pleno de Xornal
Galicia. El pabellón del buque Galerna, se
Obedecer las disposiciones del Libro de cree que pertenece al grupo Albacora S.A.,
Estabilidad, y en consecuencia respetar las pero dadas las múltiples ilegalidades, más
condiciones de asignación de francobordo, bien es abanderado por la piratería.
Como se trata de un buque atunero, nos sorprende
ver que no enarbola pabellón de los países que
pertenecen a las Asociación para la Conservación
del Atún Atlántico (ICCAT), u otras similares, sino
que lleva pabellón de Bonaire (Antillas Holandesas).
Sin embargo en el sitio Web de ICCAT se declara
que el Galerna enarbola pabellón de Curasao (un
país miembro), y sabemos que no es así, porque esta
última noche se le avistó pescando frente a las costas
de Sierra Leona enarbolando pabellón de Bonaire.
Así lo declara también la lista de buques de Lloyds,
que ofrece información en vivo acerca de la localización de buques, incluido este.
Sin respuestas: En que áreas pesca, y que tipos de
atún, moviliza el Galerna. Donde descargan el pescado, donde se procesa y a donde se exporta.
Más en; http://pladesemapesga.com/Article35063.
phtml
Pesquero Galerna: ¿Hombre al agua? Exigimos investigación
Hoy, domingo 24 de abril de 2011, nos despachamos
con estos comentarios del Capitán del pesquero Galerna:
El Galerna realizó la búsqueda en solitario, al tratarse de una zona en la que no hay barcos faenando;
no ser una zona de mucho tránsito y estar la flota
pesquera al sur de Cabo Verde, muy alejada de la
zona del suceso.
“Se avisó a Salvamento Marítimo y dijeron que
informarían a los países de la zona por si querían
colaborar pero no sabemos nada y aquí no apareció nadie”, explicó el capitán, quien señaló que la
tripulación -integrada por 31 personas, de los que
seis son gallegos; además a bordo viaja un marinero
de otro barco al que llevan a puerto para repatriarle
por un problema familiar- está muy afectada por la
desaparición del marinero.
Salvamento Marítimo... otra vez Salvamento Marítimo...
Pero vamos a ver... ¿se radió por la correspondiente
Navarea del Safety Net el preceptivo Mayday Relay
por caída de hombre al agua?
¿A qué países había que avisar? ¿Tendrían implementado el Sistema Mundial de Socorro?
Más en; http://pladesemapesga.com/Article30981.
phtml
Pladesemapesga exige nuevamente a la Xunta que
explique con urgencia los Informes Técnicos de la
Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos
(CIAIM) que afectan gravemente a los buques pesqueros gallegos y sus tripulaciones.
Pladesemapesga - no acusa - gratuitamente.
Al amparo de distintos Informes Técnicos de la
Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos
- sustenta - sus investigaciones y denuncias en aras a
mejorar la Seguridad de la Vida en la Mar.
La falta de coordinación entre la CIAIM y la Consellería de Medio Rural e do Mar es evidente ante
los muchos informes que dejan en desamparo a casi
la totalidad de la flota pesquera gallega y pesqueros
portugueses al carecer de criterios comunes para el
análisis de los incidentes y accidentes marítimos en
nuestra comunidad y como consecuencia de ello a
toda España.
El equipo multidisciplinar de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia especializado en salvamento marítimo dirigido por
Salgado Clavo y tomando como referencia y comparativa el Informe Técnico sobre hombre al agua
del pesquero Galerna donde se reconoce la falta de
una coordinación eficaz y la del pesquero Motxo, en
donde se deja de manifiesto la pésima planificación
del rescate y la ausencia de una autoridad marítima
para su coordinación, con el añadido de la falta de
formación de todos y cada uno de los intervinientes,
pone en guardia a esta Plataforma porque existen
fundamentadas sospechas de que el problema es
extrapolable a las autoridades marítimas del litoral
gallego.
En Galicia, el diputado del BNG, Bieito Lobeira,
denunciaba y demostraba, en la Comisión de Pesca
del 4 de marzo de 2012, la “ falta de coordinación “
entre la CIAIM y la Consellería do Mar de la Comunidad Autónoma de Galicia.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo, insta, nuevamente, al Gobierno de Galicia, a que convoque, con carácter de urgencia, al presidente de la
Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos
( CIAIM ) dependiente del Ministerio de Fomento,
para que explique en Comisión Parlamentaria las
Conclusiones y Recomendaciones de los Informes
Técnicos que afectan a los buques pesqueros gallegos y portugueses.
El Informe Técnico de la Comisión de Investigación
de Siniestros Marítimos (CIAIM) sobre “ el hombre al agua “ del pesquero “ O Vulcano “ en la Ría
de La Coruña el 28 de diciembre de 2011, vuelve a
demostrar de forma fehaciente, la recurrente manipulación de los investigadores de campo y del Pleno
de la Comisión sobre la actuación de Sasemar y las
recurrentes irregularidades de la Dirección General
de la Marina Mercante.
Las Conclusiones del Informe Técnico, establece
que “no quedó identificada la autoridad responsable
de la supervisión de las operaciones de reflotamiento del buque” y el vuelco de este estuvo provocado
por un plan de rescate “mal definido, planificado y
ejecutado”.
A la vista de estas investigaciones, la CIAIM recomendaba a la Dirección General de la Marina Mercante que impartiera instrucciones a los capitanes
marítimos para garantizar que las operaciones de
rescate sean realizadas por empresas especializadas,
que cuenten con los medios necesarios para garantizar el buen término de las mismas y de acuerdo con
planes de actuación “pormenorizados, presentados
por escrito y cuya viabilidad haya podido ser analizada antes de su aprobación”.
El Grupo de Expertos no Gubernamentales del Sistema
Mundial de Socorro, integrado en Pladesemapesga,
criticaba entonces, la “ralentización” en el rescate
de los nueve tripulantes del pesquero “Motxo”, que
embarrancó en la costa guipuzcoana de Deba, lo que
hizo a los marineros temer por su vida.
Según los pescadores, los medios de salvamento,
tardaron tres horas en llegar a la zona y pensaron
que “no lo contaban”.
Pladesemapesga, sostiene que “volvieron a primar
los conceptos del Manual IAMSAR con sus fases
de incertidumbre, alerta y socorro, en lugar del obligatorio Reglamento de Radiocomunicaciones que
activa a los buques en la mar y posiblemente en las
El Informe Técnico del pesquero O Vulcano obvia cercanías del pesquero siniestrado, siempre y cuando
la intervención de los Centros de Comunicaciones mantengan las escuchas en los canales y frecuencias
Radio marítimas de Abertis Retevisión, lo cual sig- internacionales de obligado cumplimiento”.
nifico ralentizar la búsqueda y rescate del tripulante
desaparecido.
Indica que, “en tanto en cuanto no se contraten investigadores de campo independientes y externos,
Resulta sorprendente, a la vez que peligroso para la gente de la mar seguirá corriendo riesgos innecla Seguridad de la Vida Humana en la Mar, que la esarios al no investigarse las causas subyacentes
Comisión de Investigación de Siniestros Marítimos, más allá del lugar del siniestro”, es decir, “la cadena
carezca de unos criterios comunes para el análisis de de responsabilidades de la Dirección General de la
los incidentes y accidentes marítimos.
Marina Mercante y de la Sociedad Estatal de Salvamento”.
La continua criminalización de la gente de la mar, Las Alertas de Socorro a los servicios de salvamento
es mas que evidente, cuando las Conclusiones del y buques en la mar, no se emiten o activan por la
Pleno de la CIAIM permiten a los jueces tomar- vía habitual utilizando el VHF y el procedimiento
las como validas para imputar a los mandos de los establecido por el Sistema Mundial de Socorro y Sebuques pesqueros de distintos delitos que no son de guridad Marítimos, SMSSM, sino a través de otros
su responsabilidad ni tan siquiera competencia.
buques con los que suelen estar en comunicación
por VHF , en lo que es una práctica habitual en los
El naufragio del pesquero barbateño Nuevo Pepita buques pesqueros.
Aurora es la muestra del blindaje que hizo la CI- Las Conclusiones de la CIAIM respecto a la embarAIM sobre los Subsistemas y Métodos del Sistema rancada del pesquero Motxo fueron como causa más
Mundial de Socorro obviando de forma escandalosa probable del embarrancamiento la falta de vigilanla activación de la Radio Baliza y la Alerta de So- cia durante la guardia al haber estado el patrón once
corro efectuada por el pesquero Benamahoma que horas de guardia.
implicarían a Sasemar y la Dirección General de la No se siguieron los procedimientos radiotelefónicos
Marina Mercante.
prescritos por el Sistema Mundial de Socorro para
casos de emergencia.
Conviene recordar que todas las Comunidades Au- En la operación de rescate se evidenciaron carencias
tónomas cuentan con un Vocal Titular y un Vocal organizativas, de formación, de toma de decisiones
Suplente en la CIAIM, pero por lo demostrado hasta y de aceptación de responsabilidades.
ahora en nada favorecen a la Seguridad Marítima, No quedó identificada la autoridad responsable de
de la Vida Humana en la Mar y la Lucha Contra la la supervisión de las operaciones de reflotamiento
Contaminación.
del buque.
El vuelco del buque se produjo a consecuencia de
En la embarrancada del pesquero vasco Motxo,las un plan de rescate mal definido; planificado y ejeinvestigaciones apuntaron a un plan de rescate “mal cutado.
definido, planificado y ejecutado” como causa del Ante el naufragio del pesquero Nosso Mar
vuelco del barco.
Pladesemapesga exige el cese fulminante del Sr Pedrosa por su incapacidad para gestionar Sasemar.
El Informe Técnico elaborado por la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incident- El Sistema AIS ( Sistema Automático de Identifies Marítimos (CIAIM) del Ministerio de Fomento cación de Buques ) instalado a bordo del Nosso Mar,
concluyó que las “causas más probables” del embar- estaba regulado por el Real Decreto 1593/2010, de
rancamiento del pesquero Motxo en un biotopo pro- 26 de noviembre de 2010 que traspone la Directiva
tegido de la costa entre Deba y Zumaia (Gipuzkoa) Europea 2009/17/CE.
en 2010 fueron “la falta de vigilancia” y la “desorientación” del patrón, que “llevaba once horas de Más en; http://pladesemapesga.com/Article47539.
guardia” por lo que es probable que sufriera “can- phtml
sancio, aburrimiento o distracción”.
A historia recente da emigración de pescadores galegos por
todos os caladeiros do Mundo.
Detallar como a emigración dos pescadores unha vez desenvolvidos os seus recursos para intensificarse ata converterse nunha estratexia de pesca especializada extendéndose ás zonas mariñas
abundantes en pesca ou caladoiros que se atopan nas zonas máis
próximas ás costas como no mar do Norte e o mar de Xapón, nas
zonas de contacto entre correntes mariñas frías e cálidas como
nas costas de Terranova, e nas zonas costeras bañadas por correntes frías como na costa oeste americana, pero tambien nas que
se obtén o maior volume de pesca, as costas de Perú, Canadá,
Namibia, Mauritania, Chinesa e zonas da costa de Groenlandia,
Chinesa, Rusia, Estados Unidos, Xapón, España e Chile.
Esta escalada no seu desenvolvemento levou rápidamente ao agotamiento das poboacións de peixes nos caladeiros pero malia
iso, grazas á diversificación en todos os calederos de pesca séguese contribuíndo en gran medida á seguridade alimentaria e
a provisión de medios de vida sostenibles para as comunidades
costeras, pero este desenvolvemento chegou a un calello sen saída
social e o seu futuro é en gran medida incerto.
Sobre a base das tendencias actuais de pesca en Galicia, este documento pon de relevo os principais impulsores dos cambios e os
impactos da migración sobre o sector pesquero.
O sector pesquero en Galicia é de suma importancia como fonte fundamental de valor económico, social, ambiental e cultural
para a crecente poboación da súa litoral, a pesca pode representar
ata o 15 % do consumo do produto interno bruto e ata 30 % dos
ingresos de exportación, emprega a ao redor de 30.000 persoas de
forma direct ae indirecta e proporciona ata 25% da ingesta total
de proteína animal da rexión, a vea que é o medio de vida local
para as pequenas poboacións costeras do litoral galego.
Máis do 70 % da produción pesquera en Galicia provén dos pescadores artesanales , e son os grupos máis activos ao longo da
costa galega, desde A Garda ata o límte con Asturias.
Coa adopción da vela a principios do século XVII , os pescadores han peixe cada vez máis lonxe do seu asentamiento costero,
perseguindo os movementos migratorios dos peixes a medida que
avanzaban para desovar en certas áreas por eles coñecidas.
A finais do século XIX , os pescadores galegos xa se atopaban
totalmente estendidos por todo o litoral galego, baseando o seu
subsistencia na exportación de produtos primarios, complementado por unha economía “informal “, que viu nos intercambios
comerciais entre os pequenos agricultores nas zonas rurales e a
centros urbanos situados na contorna como unha boa medida de
desenvolvemento, a pesca artesanal tamén se beneficio e cambio
gradualmente da pesca de subsistencia baseada en transacciones
sobre as actividades artesanales para converterse en fins comerciais, o que produciu novos puntos de venda para a exportación
que tamén actuou como un factor catalítico e a emigración da
flota pesquera aumentou en busca das especies de maior valor
comercial e que demandaban en maior medida as iniciadas industrias de procesamiento e exportación nos anos 1940 e 1950 ,
esencialmente dependente de pequenos mariñeiros para obter o
seu fornezo.
Grazas aos avances tecnolóxicos, o rango da pesca geográficamente localizda creceu desde a década de 1950, a pesca eran aínda un recurso pouco explotado e polo tanto os seus recursos eran
moito máis abundantes.
O crecemento masivo do sector pesquero, e a posterior aprobación do apoio do réxime franquista subvencionando a mesma,
programas de desenvolvemento e barcos e artes de pesca a prezos
moi reducidos para a motorización da flota, e pola década de 1970
, máis do noventa por cento da flota pesquera artesanal xa estaban
motorizados. En segundo lugar, esta motorización permitiu aos
pescadores acceder rápidamente a novos caladeiros e, xunto co
desenvolvemento de novas técnicas de pesca como as redes de
enmalle á deriva ou o uso da caixa de xeo a bordo, permitiu aumentar o seu productividad.
Na década de 1970 ata ben entrado o 2005, foron momentos nos
que Galicia serviu á crecente demanda mundial ao tratar de desenvolver un sector pesquero económicamente viable en todos
os caladeiros do Mundo, pero a sobreexplotación xeral das po- A expansión dos mercados, que ofrece acceso preferencial aos
boacións de peces destacouse recientemente.
mercados europeos para os produtos pesqueros orixinarios converten a Galicia nun dos principais exportadores de produtos pesIsto suscita a interrogante non constestada de canto tempo os re- queros crus e procesados ?a España e Europa a través das induscursos pesqueros poderán soster a pesca intensiva a pequena es- trias de transformación situados en todo o litoral pero con máis
cala e en especial as actividades dos pescadores galegos.
desenvolvemento en Vigo.
Como resultado, mentres que os caladeiros sigan permitindo operar furtivamente, o fenómeno da decadencia que permaneceu ignorado en as últimas dúas décadas, atraeu recientemente o interese dos responsables políticos nos países da Unión Europea.
As pesquerías da contorna galega e a súa flota
chegaron a un calello sen saída ecolóxica e social sen que os responsables respondan adecudadamente buscando alternativas para os pescadores
antes de suxerir políticas recoñecen a importancia
da flota galega e acepten a necesidade de avanzar
cara a un marco rexional de ordenación pesquera .
O desenvolvemento pesquero de Galicia definiuse baixo a emigración dos pescadores e a súa flota como un fenómeno dual que
abarca tanto os movementos estacionales que se repiten dun ano
a outro , e os movementos de longa distancia que conducen aos
asentamientos nunha rexión ou un país por un período de maior
duración.
A década de 1980 marca un punto de inflexión no desenvolvemento do sector da pesca en Galicia e o desenvolvemento relacionado cos pescadores, os principais mercados estaban mostrando
signos de agotamiento baixo a presión continua da flota, non só
na costera e artesanal, senón tamén en caladeiros onde as flotas
industriais que operan baixo acordos pesqueros tamén viron mermadas os seus capturas entre un vinte a corenta por cento entre
1996 e 2007 experimentando caídas do oitenta por cento da poboación na década de 2000 , xa que a explotación pesquera foi
moito máis alá do limiar biolóxico.
Baixo este contexto de escaseza de recursos, os pescadores non
tiñan outra opción máis que estender a súa área de migración e
explotar novas accións, sobre todo aproveitando os cambios organizativos nas políticas da CEE.
Desde unha perspectiva económica, as estimacións suxiren que
na actualidade preto de 300.000 toneladas de peixe se cosechan
anualmente pola flota galega, que malia iso ve mermados os seus
recursos de forma alarmante.
En canto á situación descrita anteriormente, un pode preguntarse
A investigación de campo permitiunos cotejar a información re- sobre a sostenibilidad da pesca en Galicia si non se fai nada para
compilada mediante a comparación dos resultados de polo menos limitar os seus impactos.
dúas fontes independentes e ben diferenciadas, o que aumenta
considerablemente a exactitude dos datos proporcionados.
Os pescadores terán só dúas alternativas á pesca, intensificar as
súas actividades de pesca nas zonas xa sobreexplotadas, ou deixXa no século XVI , informouse dos marineros salian á mar en arse formar adecuadamente nas novas formas de vida das comupequenas barcas de pesca con aparellos moi rudimentarios co fin nidades costeras.
de non só pescar para o seu propio alimento , senón tamén con
fins comerciais ou do diezmo.
Aetinape, Sasemar y sus responsables, al descubierto por la Comisión
de Investigación de Sinistros Marítimos y la misma exMinistra de FoLas claves de los últimos naufragios al descubierto por la Comisión de Investigación de Sinistros Marítimos que vienen a confirmar lo denunciado por
Pladesemapesga y el despilfarro multimillonario en los cursos que viene desarrollando AETINAPE, lo que los convierte en plenos confabuladores de las
graves consecuencias sin que los responsables asuman sus nefasta decisiones.
1.- Las Radio Balizas de 406 MHz. tienen su propia base de datos, llamada “
Código alfanumérico Hexadecimal “, compuesto por quince dígitos ( números
y letras ).
2.- En España, este “ Código alfanumérico Hexadecimal “ está reconocido por
la Dirección General de la Marina Mercante, en su Hoja de Registro de Radio
Afirmaciones estas realizadas por la misma Ministra de Fomento Magdalena Balizas por Satélite, bajo el epígrafe “ Identificación EPIRB “.
Álvarez en el Congreso de los diputados, Pladesemapesga recuerda que; las
radio balizas de los pesqueros portugueses las decodifica Toulouse Francia que 3.- La Hoja de Registro de Radio Balizas por Satélite, está compuesta de tres
las traslada a España.
secciones o apartados :
a.- Marca - Modelo - N º Serie - Núm. aprob/Registro DGMM.
Los cursos de formación necesitan un cambio radical de los entes que los aplican
al evidenciarse el fracaso en la gestión de los mismos, convirtiendo en falleci- b.- Nombre del Buque - Bandera - Tonelaje - Eslora - Tipo de Buque - Carga
dos y despilfarro sin límites el dinero que nos sustraen a todos los ciudadanos...¿ - Pasaje - Pesquero - Recreo - Otro - Distintivo de Buque - Naviero / armador Ya esta bien de tanto enchufismo y amiguismo político?, Pladesemapesga exige Nombre -Dirección - Teléfono permanente de contacto.
un cambio de rumbo yá...
c.- Identificación EPIRB ( 15 dígitos )- Tipo de Homing - Fecha cambio batería
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia - Fecha cambio liberador.
“Pladesemapesga” esta en posición de aportar datos en tiempo real y comparativas que dan luz a distintas e irregulares actuaciones de Sasemar en este y otros CENTRO AEROESPACIAL DE MASPALOMAS
naufragios de iguales características que venimos denunciando con asiduidad
sin que se tomen en consideración las pruebas y prevenciones expuestas reit- 1.- Cuando se activa una Radio Baliza de 406 MHz. el Centro Aeroespacial de
eradamente.
Maspalomas, tiene constancia de la activación de forma inmediata.
Descargar en este mismo comunicado las claves de los últimos naufragios y las 2.- El Código alfanumérico Hexadecimal o Identificación EPIRB, facilita todos
graves decisiones de a los actuales responsables de la seguridad en nuestra flota los datos relativos a la identificación del buque en peligro.
pesquera.
3.- Queda perfectamente claro que, desde el momento de la activación, el CenNaufragio Siempre Casina y Radio Baliza, alertas SOS y ralentización de los tro Aeroespacial de Maspalomas conoce la identidad de la Radio Baliza.
tiempos de respuesta por Sasemar.
4.- Posteriormente, entre 30 y 90 minutos, aproximadamente, obtendrá el procePladesemapesga denuncia una vez más la culpabilidad de Sasemar por la ral- samiento de las coordenadas de la Radio Baliza, a través de los datos facilitados
entización de la Radiocomunicaciones y una posible denegación de auxilio al por la constelación de satélites.
pesquero español Siempre Casina el 22 de febrero de 2005.
BASES DE DATOS DEL SISTEMA MUNDIAL DE SOCORRO
La Plataforma exige nuevamente la reapertura de la investigación por parte de la
nueva Comisión de Investigación de Incidentes y Siniestros Marítimos.
En el Proyecto de Reglamento por el que se regularán las Radiocomunicaciones
en los Buques Civiles españoles, se contempla :
La Comisión de Investigación “ identifica “ la ralentización del salvamento por Artículo 5.- Identidades del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítiparte de Sasemar al verificar la autenticidad de la Radiobaliza. Protocolos “ con- mos.
tra natura “ que atentan contra la Seguridad de la Vida Humana en la Mar y en
este caso concreto del Siempre Casina con muerte violenta por “accidente”.
En relación con lo dispuesto en la Regla 5-1 del Capítulo IV del Convenio SOLAS, el órgano competente para la asignación de las identidades del servicio
Según se recoge un diario local de La Coruña, hoy 24 de diciembre de 2012 y a móvil marítimo ( MMSI ), para su programación en los equipos de Llamada
punto de cumplirse ocho años del dramático naufragio del volantero burelense Selectiva Digital y en las Radio Balizas por Satélite respecto de los buques
Siempre Casina, la viuda de unos de los ocho fallecidos en ese siniestro apela nacionales, será la DGMM, quien mantendrá una Base de Datos actualizada
al Valedor do Pobo ante la falta de apoyo y comprensión por parte de las autori- de dichas identidades , permanentemente conectada con el Centro Nacional de
dades, y unas sentencias que no aportan luz sobre la tragedia.
Coordinación de Salvamento Marítimo ( CNCS ).
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia
“Pladesemapesga” esta en posición de aportar datos en tiempo real y comparativas que dan luz a distintas e irregulares actuaciones de Sasemar en este y otros
naufragios de iguales características que venimos denunciando con asiduidad
sin que se tomen en consideración las pruebas y prevenciones expuestas reiteradamente.
LA MINISTRA TENIA RAZON
SIEMPRE CASINA Y COMUNICACIONES
2.- Comprobado el Artículo 5 del Proyecto de Reglamento de Radiocomunicaciones, efectivamente, la Base de Datos está en la DGMM.
A punto de cumplirse ocho años del naufragio del pesquero Siempre Casina.
1.- LA Ministra de Fomento, dijo desde el primero momento que, la identificación de la Radio Baliza estaba en la Base de Datos de la DGMM, no dijo en el
Centro Aeroespacial de Maspalomas o en el Centro Nacional de Coordinación
de Salvamento.
( II )
Existe una respuesta del Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, con
fecha 26 de abril de 2005, dirigida al Diputado Francisco Rodríguez Sánchez, METODOLOGIA DESCONOCIDA POR LA MINISTRA MAGDALENA ALdel Grupo Mixto ( GMx ):
VAREZ
“ Actuaciones y medios de salvamento utilizados en el siniestro del volanteiro 1.- La Base de Datos de la DGMM, está permanentemente conectada con el
Siempre Casina, ocurrido en la costa de Ribadeo ( Lugo ), el día 22 de febrero Centro Nacional de Salvamento (CNCS) ubicado en Madrid.
de 2005 “.
2.- En consecuencia, en el momento en que la Radio Baliza del Siempre Casina
DATOS ( I )
se activó, el Centro Aeroespacial de Maspalomas, obtuvo por la decodificación
instantánea del Código Alfanumérico Hexadecimal o Identificación EPIRB, la
Radio Balizas de 406 MHz.
identidad del titular de la misma.
Hechas las oportunas comprobaciones, perfectamente contrastadas, se puede
aportar con carácter novedoso :
“Orgía de presunta corrupción” en la forma y modo de
gobernar del PP en las instituciones públicas de Galicia.
Ya hay 32 personas implicadas “9 funcionarios de
Rosa Quintana, Medio Rural e do Mar, en una red
que supuestamente utilizaba datos de propietarios
de fincas para obtener ayudas de fondos europeos
a través de Medio Rural e do Mar, Consellería cuya
titular es Rosa Quintana Carballo, Partido Popular..
300 afectados conocidos y para el sindicato Fruga que los representa nunca fue comprensible
que el empresario Manuel Maceiras Hermida,
supuesto cabecilla de la trama, y sus colaboradores montasen sistema tan complejo sin la connivencia y participación de empleados públicos adscritos a la Consellería de Medio Rural.
que no es acorde al fin propuesto de su gobierno. de las advertencias de la Intervención del órgano, que
apunta que esta decisión va en contra de la legalidade.
Tan solo Feijóo tiene a su servicio personal 32 cargos siguiéndole de cerca Rosa Quintana con 13 al- h t t p : / / w w w. x o r n a l g a l i c i a . c o m / i n d e x . p h
tos cargos fijos más eventuales y asistencias técni- p ? n a m e = N e w s & f i l e = a r t i c l e & s i d = 9 3 9 5 3
cas externas tal y como denuncia el sindicato CIG
Administración de forma presuntamente irregular. El asalto de las instituciones públicas de Galicia
por el Gobierno del Partido Popular en el año 2009
Estos datos a nuestro juicio son elocuentes para al ganar las elecciones por mayoría, deja como recomprender la facilidad con que se puede ver im- sultado en este 2013, grandes cambios politizaplicada la administración pública en procesos ju- dos que ponen al descubierto como se gestiona lo
diciales de corrupción al gestionarse desde lo público al fin de sacarle el mayor provecho posible.
privado lo público, por ello nos preguntamos.
Sobran más que evidencias y nada más que ver la
¿ Es que los funcionarios son incapaces de prensa diaria que a pesar de estar subvencionada por
hacer sus gestiones para meter tanto enchu- Feijóo para que cierren los ojos, publica lo que ya es
fado que pagamos todos los ciudadanos ?. VOZ POPULI por doquier de nuestras instituciones.
Tal y como viene denunciando Pladesemapesga,
la Secretaría Xeral Técnica en su afán desmedido por ocultar o entorpecer a toda costa, obliga el juez de esta trama a solicitar mediante ¿ Es que los funcionarios no se prestan al gobierno
mandato judicial que la UDEF se persona en de turno a sus “treje manejes” por miedo a acabar
las dependencias de la Xunta para que entreg- metidos en procesos judiciales de corrupción?´.
ue todos los contratos de la empresa Maceiras.
¿ Es que la reducción de diputados que pregona
Aunque los máximos responsables y cargos de con- Feijoo no daría mejor resultado retirar tanto enchufianza de Rosa Quintana prometieron una colabo- fismo que solo provoca mala gestión, desconfianza
ración total con el juzgado en el esclarecimiento y incompatibilidades con el funcionariado debide los hechos, hasta el momento no hay constancia damente preparado y profesionalizado tal y como
pública ni en los autos de que haya cumplido con se constató en su acceso a la función pública ?.
lo prometido, como tampoco se ha entregado a las
partes en el proceso un nuevo informe de la UDEF Esta orgía de altos cargos nos cuesta a los galque ampliaría la información sobre el caso en el legos/as más de 4,78 millones de euros a lo que
que son cientos de propietarios presuntamente uti- hay que sumar sus complementos, y otros mullizados para malversar los citados fondos europeos. titudinarios gastos totalmente innecesarios.
El ExSecretario Xeral de Medio Rural e do Mar,
Francisco José Vidal Pardo, acumulaba que fuese
conocido más de 12 cargos públicos en consejos
de administración que en su mayoría dependían de
su propia secretaría en aquel momento y con pleno conocimiento del Presidente Gallego y su jefa
titular de Medio Rural, Rosa Quintana, puesto por
escrito a través del registro por la Plataforma en
defensa del sector Marítimo pesquero de Galicia.
Pladesemapesga, lamenta profundamente que la
Consellería de Medio Rural e do Mar, tenga que
gestionar sus recursos en las instancias judiciales, lo que pone al descubierto que los gallegos/
as y el Presidente, D. Alberto Núñez Feijóo se
equivocó al elegir su representante en esa cartera.
Cosas y caso del Partido Popular a cuyo frEl Gobierno de Feijóo en tan solo medio año ente se encuentra el Sr. Alberto Núñez Feijóo: Esta herida que es como un cáncer, solo queda aplicarmete 5.000 nuevos funcionarios en los seis primle la “quimioterapia”, con mucho contenido de ética,
eros meses de acceder al Gobierno de la Xunta Pese a la advertencia del Interventor Gener- moral, dignidad, y sobre todo muchas ganas de hacer
de Galicia, entre Enero y Julio de 2009, provo- al de la Diputación de la Coruña, su Pte. Di- las cosas bien, en beneficio de los representados y con
cando que los empleados al servicio de la Ad- ego Calvo (PP) crea 10 altos cargos y se su- la debida diligencia pública, para evitar mediatizar y
ministración asciendan a 159.000, donde los ben todos el sueldo con cargo a lo público. estar en las estancias judiciales, por que lo más triste
Concellos y diputaciones lideran el aumento.
y doloroso es que también las tenemos que pagar
Xornal de Galicia | Jueves, 12 Diciembre, 2013 todos los gallegos/as, al usarse recursos públicos.
La Administración pública del Estado tenía
en Galicia 30.477 trabajadores en nómina; el Pladesemapesga, exige una explicación pública al La Consellería de Medio Rural e do Mar, con las gespersonal al servicio de la Xunta ascendía a Presidente de la Xunta de Galicia, ante el “descaro” tiones de Rosa Quintana, pareciera más un calendario
89.006, en tanto que los trabajadores de diput- e impunidad con que pretende actuar el Presidente de de colgar en la pared o el anuario de la Voz de Galiaciones y ayuntamientos sumaban 30.239. la Diputación de la Coruña Diego Calvo, al crear 10 cia, por el despilfarro y continuado uso y abuso de
nuevos cargos en la Diputación y subirse el sueldo a todo lo que sean chiringuitos, foros, jornadas, evenAl servicio de las universidades estaban reg- todos los cargos de confianza del PP “25”, mientras tos de todo tipo donde se desenvuelvan actividades
istrados 3.858. El total de estas administra- retiran recursos a los dependientes, concellos y servi- de marcado carácter político, que harían envidiar a
ciones sumaba 153.580 puestos de trabajo. cios sociales en general abandonándolos a su suerte. la misma “ Belén Esteban en Sálvame de Telecinco
“ a la hora de lograr estar en tanto evento público.
Medio año después, a primero de enero de 2010, el La secretaria de Organización del PSdeG-PSOE,
estado contabilizó 30.834 trabajadores; la Xunta, Pilar Cancela, le reclama al presidente de la Jun- La Consellería de Medio Rural e do Mar, es algo
91.190, y los organismos provinciales y los concel- ta que ofrezca explicaciones -claras y contun- más que eventos y chiringuitos públicos y viajes a
los, 33.161. Por su parte, la nómina del personal dentes- explicaciones por la creación de puestos diestro y siniestro para obtener resultados catastróal servicio de las universidades se quedó en 3.815. de nuevos altos cargos y la suba de salarios en la ficos, “Bruselas, Caladeros de pesca, Perdida de la
Deputación de La Coruña, que según el inter- flota gallega”, es la poca riqueza propiedad de los
Lejos, pero que muy lejos de su discurso político ventor general de la Deputación serían ilegales. gallegos/as que aun no ha destruido del todo la
de austeridad y apretarse el cinturón las Diputanefasta gestión pública de la representante popuciones y ayuntamientos, con un incremento global La responsable socialista señala que la lucrativa lar en la Consellería de Medio Rural e do Mar.
de 2.922 empleos, lejos de reducir plantillas, son las política de personal del organismo provincial eviadministraciones que anotan en su haber el mayor dencia que la supuesta política de ahorro defen- Son muchos los que saben que nos sobran razones,
incremento de personal público en nuestra comu- dida por Feijóo -en realidad es una tapadera para pero es tan larga la mano y los tentáculos a través de
nidad, siguiéndoles de cerca la Xunta de Galicia. hacerse de oro con lo público sus altos cargos subvenciones que solo les queda callar....Hasta que
viviendo a cuerpo de reyes con el dinero públi- son agredidos, entonces acuden a nuestro proyecFeijóo de ha rodeado a todo lo anterior de un grupo co mientras el pueblo se muere de hambre. to, limpio, objetivo, transparente y defensor de los
de confianza que suma 150 altos cargos públicos
derechos que nos pertenecen a todos los ciudadanos,
más otros 75 eventuales como unidades de apoyo Cancela señala que los responsables del PP deben dar a pesar de ello somos conscientes de que la honradez
de los anteriores, que puedan cercenar muchos de la cara para explicar esta decisión del presidente del tiene un precio, y hacemos público que, todos los
los derechos ciudadanos y obedecen de cerca la ente coruñés, que les subió el salario a 25 de sus cargos que formamos la Plataforma en Defensa del sector
actividad administrativa en su afán de censurar la de confianza, diez de ellos de nueva creación, en contra Marítimo Pesquero de Galicia, nos encanta pagar.
Ardices dos políticos para saltarse a Lei e practicar a corrupción legalmente co diñeiro público.
Pladesemapesga denuncia e pon en coñecemento público que actualmente, a propia lei feita a medida polos políticos con ideas
futuras de corrupción proporciona unha serie de mecanismos para
poder ser moi corrupto de acordo ás normas e sen que a súa podrecida conciencia moléstelles aínda que teñan o perdó da Igrexa.
ia pola execución do contrato, fíxase un importe temerariamente moi baixo, o que, reducirá a lista de pretendidos ou
sospeitosos candidatos (de outros canais amigos dentro da
administración) a un contrato que non ten pinta de ser un
gran negocio. Pero que dada a teta da Xunta de Galicia, con
toda probabilidade haberá, presións e variados aspirantes.
Desde a ditadura os políticos melloraron a forma de practicar
a corrupción sen contabilidad B nin un Bárcenas nas súas filas, Si este paso sae ben, os trámites do concurso finalizarán
poñemos a nota con un 10 nas súas prácticas na Xunta de Galicia: moito antes do previsto e o negocio corrupto xa esta en marcha e poderase asinar o contrato antes de dúas semanas.
Primeiro.No entanto, é probable que haxa algunha empresa que esConvócase un concurso público dándolle unha difusión moi tea empeñada en participar no concurso aínda que saiba que
discreta, a que marque estrictamente a lei (documentos ofi- non o vai a gañar. Si iso sucede, establécese un pliego de
ciais e pouco máis), iso si, ocultando todas as posibilidades condicións imposible e ao que case ninguén poida acceder.
ao público para que non poidan coñecer as túas intencións.
Terceiro.http://xornalgalicia.com/index.php?n
a m e = N e w s & f i l e = a r t i c l e & s i d = 8 6 8 8 3 Unha vez que o concurso público declarouse deserto, xa está o negocio do diñeiro público na “buchaca dos corruptos” sen problemas.
Ejemplos
de
contratos
e
clientes
moi
enfadados
ao
facerse
públicos
os
trapicheos: A lei establece que si un concurso público non ten candidatos, a institución adjudicataria pode eliminalo e conh t t p : / / w w w . x o r n a l g a l i c i a . c o m / i n d e x . p h ceder o proxecto mediante procedemento negociado.
p?name=News&file=article&sid=90341
Cuarto.O que publicamos sobre a Secretaría de Medios, vando o SR Alfonso Cabaleiro era o seu titular y Bap Coidado “ Falta escabullir e sacarse de encima aos xuíces, o conConde e o cambio de Cabaleiro a Galicia Calidade: curso público xa só terá como potencial ao aspirante ao teu negocio corrupto. Ollo...., que tampouco se presente “. Así o conh t t p : / / w w w. x o r n a l g a l i c i a . c o m / m o d u l e s . p h p ? o p = curso, xa que logo, non terá ningún aspirante á adjudicación.
modload&name=News&file=article&sid=90112
Q
u
i
n
t
o
.
h t t p : / / w w w. x o r n a l g a l i c i a . c o m / m o d u l e s . p h p ? o p =
m o d l o a d & n a m e = N e w s & f i l e = a r t i c l e & s i d = 9 0 0 9 2 Unha vez que o concurso público declarouse deserto tes todo ao teu
favor para corromper ata o mesmo Presidente de Galicia e españa.
http://www.xornalgalicia.com/modules.php?op=modload&na A lei establece que si un concurso público non ten candidatos,
me=News&
a institución adfile=article
judicataria
pode
&sid=90087
eliminalo e conceder o proxecto
O
Secretario
mediante procedeXeral Técnico
mento negociado.
de Medio Rural e do Mar,
Xa poden facer
é denunciado
números co diñeiro
por delito de
que lograron sacar
Prevaricación
das arcas públicas,
polos funciocon total liberdade,
narios da mesofrecendo a adma Consellería
judicación, coa “
ante a Fiscalía
MODIFICACIÖN
de
Galicia,
que se estipula ao
por participar
principio da oferta
na concesión
pública e multiplide
contratos
calo pola cantidade
a
Natutecnia
que se necesite sace IANER que
ar do diñeiro públiafirman foron
co dos galegos.
adxudicados a
dedo, di a deIso
si,
nuncia presenPladesemapesga
tada ante o Minpono en conociisterio Fiscal o
mento
público,
14 Agosto de
para que polo me2012 contra Rosa
nos os interesaQuintana E altos cargos de Medio Rural por PREVARICACIÖN, dos en coñecer estas cousas póidano ver, saber como
entre os que se nomea de forma directa ao Sr Francisco José Vidal se fai e apuntar co dedo aos seus responsables.
Pardo e Pardo, Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar.
Estes manexos e outros similares tamen se practican de forma mais
h t t p : / / t e r c e r a i n f o r m a c i o n . e s / s p i p . p h p ? a r t i c l e 4 0 4 9 7 burda a través de fundacións, no próximo capítulo exporemos a
Fundación Océano Vivo, Cetpec, Fremss, Arao, etc, como forma
Segundo.de “trapichar cos cartos públicos” de forma aparentemente legal.
A cantidade de diñeiro que recibirá a empresa adjudicatar-
Salvemos Cabana propón a creación dunha Reserva da Biosfera no río Anllóns e a súa área de influencia
A plataforma solicita información ao Ministerio de Agricultura, Alimentación e humano sostible dende o punto de vista sociocultural e ecolóxico.
e Medio Ambiente das condicións, trámites e procedemento a seguir nun proxecto que implicaría a media ducia de concellos da provincia de A Coruña. COMO PRIMEIRO PASO, O ESTEIRO FLUVIAL DO ANLLÓNS
DEBE CONVERTERSE EN RESERVA NATURAL PROTEXIDA
Cun caudal medio que rolda os dez mil metros cúbicos por segundo e cun
traxecto de 54,4 quilómetros, o Anllóns é un río que nace nos montes de Non obstante, debido ás restricións do Programa MaB, sería indispensable
Xalo, na Serra de Montemaior, e desemboca nun espectacular esteiro flu- o establecemento dunha ou varias zonas de reserva baixo o amparo dalgunvial na ría de Corme e Laxe, atravesando ao seu paso os concellos de Lara- ha figura de protección para o que sen dúbida, o esteiro fluvial do Anllóns
cha, Cerceda, Carballo, Coristanco, Ponteceso e Cabana de Bergantiños. sería candidato prioritario, ao tratarse dun dos tramos litorais máis destacados da Península Ibérica pola súa gran riqueza natural e ornitolóxica.
Debido á súa especial relevancia, este río obtivo en 2001 a declaración de Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) e está integra- Así, aínda que entre as especies invernantes destacan o corvo mariño grande
do na Rede Natura 2000, co obxecto de contribuír a garantir a biodiver- (Phalacrocorax carbo), a garzota (Egretta garzetta), a garza real (Ardea cinerea),
sidade mediante a conservación dos seus hábitats naturais e da flora e a cerceta real (Anas crecca) ou o alavanco real (Anas latyrhynchos), tense chfauna silvestres consideradas prioritarias pola directiva europea 92/43/CE. egado a rexistrar a presenza de case trescentos tipos de aves, sendo un espazo
privilexiado para a observación de migratorias que chegan dende Europa, ÁfriO
RÍO
ANLLÓNS
E
O
PROGRAMA
MaB ca e mesmo América do Norte, traídas polos ventos dominantes do Atlántico.
En 1971, a UNESCO empezou o programa MaB (“Man and Biosphere”)
co obxectivo de poñer en valor zonas protexidas de medios terrestres e
costeiros representativos cuxa importancia, tanto para a conservación coma
para a establecemento de coñecementos prácticos e valores humanos,
puidesen contribuír a un desenvolvemento sostible para as comunidades.
UNHA
GRANDE
OPORTUNIDADE
Polo anteriormente exposto, a asociación considera que esta declaración de
Reserva da Biosfera (baixo a denominación de “Terras do Anllóns”) podería
tratarse dunha oportunidade única de valorización do territorio que redundaría na conservación ambiental e o beneficio socio-económico das comarPara Salvemos Cabana, a zona do Anllóns e a súa área de influencia co- cas implicadas, fronte a proxectos meramente especulativos como foron o da
incide á perfección coas funcións esenciais do Programa Man and Bio- mina de Corcoesto ou o negocio inmobiliario -que tantas veces dexenerou
sphere (MaB) da UNESCO, tanto a nivel de conservación de paisax- en fenómenos de corrupción urbanística-, e que nada achegan á sociedade.
es e ecosistemas, coma no fomento dun desenvolvemento económico
Islas Desventuradas: El Chile más Salvaje
Bucear y explorar las profundidades de las
Desventuradas fue como viajar a un planeta olvidado. Encontramos una fauna marina única e irremplazable en condiciones
prístinas”, señaló el director de Pristine
Seas y explorador de National Geographic,
Enric Sala.
En una sala repleta de público se llevó a
cabo anoche el estreno del documental “Islas Desventuradas: El Chile más Salvaje”,
de National Geographic, en colaboración
con Oceana. El documental es el resultado
de la inédita expedición científica liderada
por el proyecto Pristine Seas de Nat Geo
y Oceana, a las islas chilenas San Ambrosio y San Félix -conocidas como Islas
Desventuradas-, en febrero de 2013. La
expedición documentó por primera vez los
ecosistemas marinos de uno de los lugares
más remotos e inexplorados -hasta ese momento- en el mundo.
“Bucear y explorar las profundidades de las
Desventuradas fue como viajar a un planeta olvidado. Encontramos una fauna marina única e irremplazable en condiciones
prístinas”, señaló el director de Pristine
Seas y explorador de National Geographic,
Enric Sala.
Por su parte, Alex Muñoz, director ejecutivo de Oceana señaló que “gracias a esta
expedición Chile cuenta con nueva información científica que difícilmente pudo
haber sido obtenido de otra forma. En base
a esta información queda clara la necesidad de proteger las Islas Desventuradas,
para lo cual estamos trabajando junto a la
comunidad de Juan Fernández y el Gobierno”.
En 30 minutos la película muestra la aventura vivida durante la expedición y la importancia biológica de las aguas que rode-
an las Islas Desventuradas que, gracias a la
escasa intervención humana, se encuentran
en un excepcional estado de conservación.
El documental destaca a este lugar como
un “hotspot” de biodiversidad de peces, ya
que durante la expedición se registraron
los porcentajes de endemismo más altos de
todo el océano, además de una abundancia
de peces superior a la de la mayoría de islas del Pacífico Este.
En febrero del año pasado, durante tres semanas un equipo de destacados científicos
internacionales y nacionales utilizó los últimos avances tecnológicos para estudiar
la biodiversidad marina que rodea la isla
San Ambrosio –una de las Desventuradas-.
Entre los instrumentos de alta tecnología
usados para el registro bajo agua, destacó
el uso del submarino DeepSee usado por
primera vez en Chile. Con él se pudo bajar hasta 406 metros de profundidad, y observar especies como una langosta de Juan
Fernández de más de un metro de largo
y casi 8 kilos de peso, y cardúmenes con
cientos de vidriolas de gran tamaño.
En base a la información científica recopilada en la expedición, National Geographic y Oceana han elaborado una primera propuesta de conservación del área,
específicamente, una propuesta para crear
un parque marino alrededor de las islas
San Félix y San Ambrosio, fuera de las zonas donde actualmente los pescadores de
Juan Fernández realizan pesca artesanal de
langosta. Estas instituciones han hecho especial énfasis en la necesidad de incorporar a la comunidad de Juan Fernández en
la decisión de crear esta área marina protegida, ya que son ellos quienes han pescado
durante más de 100 años en las Islas Desventuradas.
“El valor ecológico de la biodiversidad
marina de Desventuradas es extraordinario
a nivel global, y los impactos humanos actuales son insignificantes. Ello le da al Gobierno la oportunidad de actuar ahora para
asegurar la conservación en el tiempo de
uno de los pocos lugares prístinos que quedan en el océano”, finalizó Muñoz.
La expedición a Islas Desventuradas fue la
segunda experiencia de colaboración entre
National Geographic y Oceana, luego que
en febrero de 2011 ambas organizaciones,
con la colaboración de la Armada de Chile,
lideraran otra similar a la isla Salas y
Gómez e Isla de Pascua. Además, ambas
organizaciones habían hecho una primera
expedición exploratoria a Salas y Gómez
en marzo del 2010, producto de la cual
propusieron la creación del Parque Marino
Salas y Gómez o Motu Motiro Hiva, declarado por el Presidente Sebastián Piñera
en septiembre de ese año, con una extensión de 150.000 km2.
Las expediciones han contado con el apoyo
de los auspiciadores del proyecto Pristine
Seas, Blancpain y Davidoff Cool Water.
Pristine Seas de National Geographic es
un proyecto de exploración, investigación
y comunicación para encontrar, evaluar y
ayudar a proteger los últimos lugares prístinos del océano. Por su parte, Oceana en
Chile ha logrado importantes avances para
la conservación de ecosistemas marinos,
como la aprobación de una ley que prohibió la pesca de arrastre de fondo en todos
los montes submarinos de Chile, y la ley
para prohibir el aleteo de tiburones.
Vibrant Oceans, un compromiso de 53 millones de dólares para revertir el declive de las reservas de pescado
Promueve reformas para aumentar las poblaciones
de peces, asegurando así reservas de pescado e ingresos sostenibles. compromiso, de cinco años, es
el primer programa para reformar simultáneamente
prácticas pesqueras artesanales e industriales, y sitúa
a Bloomberg Philanthropies entre los 5 mayores donantes mundiales de los océanos
Bloomberg Philanthropies ha anunciado hoy el lanzamiento de la iniciativa Vibrant Oceans, un compromiso de 53 millones de dólares y cinco años de
duración para la promoción de reformas que incrementen las poblaciones de peces de Brasil, Filipinas
y Chile. En la actualidad, la sobrepesca y la destrucción de importantes áreas marinas amenazan las
reservas mundiales de pescado. Reformar las prácticas pesqueras de estos países regenerará el 7% de
las pesquerías mundiales y constituirá un potencial
modelo para futuros esfuerzos mundiales similares
al proporcionar una mayor comprensión sobre la
manera más efectiva de proteger las reservas mundiales de pescado.
La donación representa, además, el mayor compromiso filantrópico realizado hasta la fecha para reformar la gestión pesquera internacional y es la primera
vez que se integra una estrategia financiera de capital privado en este tipo de esfuerzo reformador.
“En Bloomberg Philanthropies buscamos oportunidades para cubrir necesidades no atendidas mediante soluciones que han demostrado mejorar el
mayor número posible de vidas. Mientras que miles
de millones de personas dependen del pescado como
fuente de alimentación o ingresos, solo el 13% de
las pesquerías mundiales están a salvo de la sobrepesca, lo que plantea serios retos medioambientales
y de salud pública”, afirma Michael R. Bloomberg,
filántropo y 108º alcalde de Nueva York. “Los datos
demuestran que las poblaciones de peces mundiales
están gravemente amenazadas pero pueden recuperarse si la pesca se gestiona adecuadamente. La inversión que hacemos ahora contribuirá a devolver
la vida a los océanos y protegerlos para futuras generaciones”.
“Si no actuamos ahora para combatir la sobrepesca
de los océanos, nos arriesgamos a poner en peligro
una fuente de alimentación e ingresos vital para
miles de millones de personas y dañar irreversiblemente un ecosistema marino que mantiene a muchas especies, incluyendo la nuestra”, afirma Paul
Greenberg, autor del éxito editorial Four Fish y de
American Catch, de próxima aparición. “Aunque
pescamos más y empleamos tecnologías avanzadas,
la cantidad de capturas ha disminuido casi un 8%
desde los 90 y se prevé que la demanda de pescado
haya aumentado un 20% en 2030”.
Para revitalizar las menguantes reservas de pescado,
la iniciativa Vibrant Oceans emplea un innovador
enfoque de la gestión pesquera. Es el primer esfuerzo destinado simultáneamente a la pesca tradicional
y costera (hasta 10 millas náuticas del litoral) y a la
pesca industrial que faena alejada de costa (en las
siguientes 190 millas náuticas). Aunque ambos tipos
de pesquerías registran altos grados de agotamiento
y necesitan reformas, los esfuerzos realizados hasta la fecha generalmente se concentraban en uno u
otro.
Bloomberg Philantropies ha seleccionado tres socios
destacados con diferentes áreas de conocimiento
para presentar la estrategia integral de la iniciativa
Vibrant Oceans:
•Oceana, la mayor organización internacional que
trabaja exclusivamente en la protección de los
océanos, se centrará en reformar la pesca industrial
impulsando políticas nacionales, como el establecimiento y aplicación de límites de capturas racionales, y reduciendo la cantidad de organismos marinos
capturados accidentalmente y descartados.
•Rare, una ONG con 40 años de experiencia en trabajar con comunidades locales para resolver problemas medioambientales, involucrará a las localidades
costeras en la aplicación de sistemas de gestión
liderados por pescadores de la zona. Los sistemas de
gestión comprenderán derechos de pesca exclusivos
para pescadores de litoral junto con la creación y
refuerzo de áreas protegidas en el marco de estas
pesquerías donde los peces puedan reproducirse sin
peligro.
•EKO Asset Management, una firma especializada
en inversiones y consultoría dedicada a descubrir
y monetizar activos medioambientales que pasan
desapercibidos o no son reconocidos, desarrollará
proyectos de inversión que puedan atraer capital
privado para compensar financieramente a los pescadores locales y flotas industriales en la transición
a prácticas pesqueras sostenibles.
“Hay más instituciones y personas que están buscando el modo de que sus inversiones produzcan
resultados financieros al tiempo que abordan problemas medioambientales”, afirma Adam Wolfenshohn, miembro de la junta de EKO Asset Management Partners. “Está creciendo rápidamente el
interés por oportunidades de inversión en pesquerías
sostenibles y modelos financieros innovadores que
apoyen la transición a estas pesquerías”.
Una gestión adecuada de la pesca posibilita incrementar las poblaciones de peces y el número de
ejemplares que se pueden capturar para alimentación y como fuente de ingresos. El pasado otoño,
una destacada investigación publicada en Science
predecía que una mejor gestión de la pesca mundial aumentaría la abundancia de pescado en más
de un 50% y los rendimientos de la pesca en hasta
un 40%[i].
proporcionar a los pescadores de la zona acceso exclusivo a sus pesquerías y darles capacidad de establecer áreas protegidas dentro de ellas donde los
peces se puedan reproducir sin peligro y repoblar
así las áreas colindantes. El resultado es más peces
en el océano y más pescado para la comunidad. Es
un fuerte incentivo para que los pescadores se conviertan en mejores administradores de sus recursos
marinos y que la gente y la naturaleza prosperen”.
Bloomberg Philanthropies aporta nuevos y significativos recursos al campo de la gestión pesquera,
que también influye en el cambio climático, la biodiversidad y la disponibilidad de alimentos. “Se me
ocurren pocas inversiones filantrópicas que se enfrenten de manera relevante a tres de los mayores
retos mundiales a los que se enfrenta la humanidad:
reducir las futuras emisiones agrícolas que inciden
en el cambio climático, protegernos de la pérdida de
biodiversidad tanto terrestre como marina y asegurar para siempre una fuente saludable de proteínas
para el mundo. Mejorar las políticas de las potencias pesqueras logrará esto”, afirma el Dr. Kristian
Parker, presidente de la Junta Directiva de Oceana y
consejero de la Oak Foundation, uno de los grandes
donantes mundiales preocupados por el océano y el
cambio climático.
Una porción significativa de los fondos destinados a
Oceana y Rare se empleará en expandir su personal
local, en concreto para constituir un equipo de personas con conocimientos del país que puedan operar
dentro de sus estructuras políticas y sociales.
Sobre Bloomberg Philanthropies
La misión de Bloomberg Philanthropies es asegurar
una vida mejor y más larga para el mayor número
de personas. La organización se centra en cinco
áreas clave para impulsar cambios duraderos: Salud
Pública, Medio Ambiente, Educación, Innovación
Gubernamental y Arte. Bloomberg Philanthropies
abarca todas las actividades desinteresadas de Michael R. Bloomberg, incluyendo su fundación y sus
donaciones personales. En 2013, Bloomberg Philanthropies distribuyó 452 millones de dólares a organizaciones de todo el mundo. Para más información
sobre filantropía, visite bloomberg.org.
Los 30 países que representan más del 90% de las
capturas mundiales de pescado tienen control exclusivo de las aguas donde los pescadores tradicionales
y la mayoría de las flotas realizan sus capturas, lo
que supone una oportunidad única para introducir
reformas. Los pescadores tradicionales e industriales
capturan aproximadamente la misma cantidad de
pescado para alimentación, por lo que considerarlos
simultáneamente puede producir resultados con más Sobre Oceana
rapidez y contribuir a revertir la peligrosa tendencia Oceana es el mayor grupo internacional que trabaja
de sobrepesca en el plano local y nacional.
en exclusiva en la defensa de los océanos del mundo. Oceana obtiene logros para los océanos medi“Se espera que la demanda de pescado se haya in- ante campañas con una base científica. Desde 2001,
crementado al menos en un 70% en 2050, pero las ha protegido más de 1,2 millones de millas cuadrareservas de pescado salvaje disminuyen”, afirma das de océano e innumerables tortugas, tiburones,
Andrew Sharpless, Chief Executive Officer de delfines y otros animales marinos. Más de 600.000
Oceana y autor de The Perfect Protein. “Los gobi- personas apoyan a Oceana. Con perspectiva global,
ernos nacionales tienen el poder de detener la pesca tiene oficinas en América del Norte, Central y del
industrial destructiva dentro de las 200 millas náu- Sur, y en Europa. Para más información, visite oceaticas, donde se captura la mayoría del pescado. Los na.org.
datos dejan claro que cuando los gobiernos hacen
cumplir las políticas adecuadas, las poblaciones de Sobre Rare
pescado regresan. El apoyo y liderazgo de Michael Rare inspira el cambio para que las personas y la
R. Bloomberg, a través de Bloomberg Philanthro- naturaleza prosperen. Rare busca soluciones conpies, permitirá que más personas consuman pescado servacionistas de eficacia demostrada y forma a lídurante generaciones”.
deres locales para que motiven a las comunidades
a adoptarlas y asumirlas como propias, a través de
Oceana estima que la mejora en la gestión pesquera sus campañas Pride (‘Orgullo’). Las campañas Pride
podría proporcionar una comida diaria a 250 mil- emplean reconocidas técnicas de marketing para
lones de personas más en 2050.
llegar al corazón y al cerebro de las comunidades
locales, acelerando la adopción de las soluciones y
“Michael R. Bloomberg es conocido tanto por pro- aumentando su sostenibilidad. Rare ha desarrollado
mover soluciones locales pragmáticas como por las más de 250 campañas Pride en más de 50 países,
grandes apuestas”, afirma Brett Jenks, presidente empoderando a las comunidades locales a lo largo
y Chief Excecutive Officer de Rare. “Con esta in- de geografías y culturas para que pasen de usuarios
versión, está haciendo ambas cosas. La sobrepesca de los recursos a gestores de activos naturales. Visite
es un problema generalizado, pero la solución es Rare en Internet: rare.org.
relativamente simple para las comunidades locales:
Rosana Pérez e Olaia Fernández Davila, solicitaron a comparecencia
urxente do Secretario Xeral de Pesca polos criterios que se están a empregar á hora de distribuir as cotas de xarda e xurelo no caladoiro do
Cantábrico Noroeste
Ademáis, as deputadas do BNG presentaron unha galego, sobre todo no relativo á xarda. Os cerqueiros malestar do cerco galego.
iniciativa parlamentar na que demandan a Cañete galegos critícana porque a consideran discriminatoDuro golpe para as frotas de cerco da costa coruñesa, Vigo e Pontevedra
“De se aprobar a proposta tal e como está, suporá
un duro golpe para a pervivencia de moitos barcos de cerco da costa coruñesa: A Coruña, Sada,
Malpica, Camariñas, Pontedeume, Ares ou Cariño, da costa viguesa ou de Pontevedra como
Portonovo, Cabados ou o mesmo Vigo”, salientan das parlamentares do BNG.
Rosana Pérez recolle o desacordo dos cerqueiros
galgos cos criterios empregados para facer a distribución de cotas posto que está exclusivamente
baseado en dereitos históricos candos serían
máis equitativo unha distribución de forma lineal e o resto dacordo aos dereitos históricos e
atendendo a factores de índole socioeconómica.
Por estas razóns dirixen unha batería de preguntas ao Ministerio Arias Cañete:
que cambie o borrador de proposta presentado
porque prexudica significativamente á frota galega
de cerco.
Rosana Pérez amosa a solidariedade do BNG co
amarre emprendido por diversos cerqueiros da costa
de A Coruña, de Vigo e da costa pontevedresa como
acto de protesta ante o que consideran un reparto
inxusto.
“As propostas realizadas pola Secretaría Xeral de
Pesca para cada barco son moi negativas para o cerco
“Vai o Goberno a dialogar co sector do cerco galego para escoitar os seus plantexamentos e tratar
de consensuar unha proposta máis equilibrada?
Non cre que o reparto proposto por barco para a
especie da xarda é moi desigual? A qué se deben
ria ao comprobar que barcos galegos de 24 metros esa diferenzas entre barcos galegos e os doutros terde eslora e tripulacións de 12 persoas, dáselles un ritorios cando poseen as mesmas características?”,
cupo de 35.000 quilos e a embarcacións doutros son algunhas das cuestións que formulan.
territorios do Cantábrico, e con barcos das mesmas
dimensións se lles otorga unha cota de 120.000 qui- Piden as deputadas do BNG que o Ministro teña en
los”, explica Rosana Pérez.
conta a proposta do cerco de Galiza que propoñen
que a metada das cotas se distribúan de maneira linAs deputadas do BNG advirten da intención do eal e o resto en base a criterios históricos e factores
Ministerio de Agricultura de pechar o acordo a me- de índole socioeconómica. E demandan que se condiados de febreiro por iso urxen ao Secretario Xeral sensúe a proposta
a comparecer na Cámara, para poder trasladarlle o
El Director General de la Guardia Civil, junto a una representación del Clúster Marítimo Español, han sido recibidos en Audiencia por S.A.R. el Príncipe de Asturias
El Director General de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, como
máximo responsable del Cuerpo, junto a una representación del Clúster
Marítimo Español, han sido recibidos
esta mañana en Audiencia por Su Alteza Real el Príncipe de Asturias.
Don Felipe ha recibido a una representación del Comité Ejecutivo del
Clúster Marítimo Español, encabezada
por su presidente Federico Esteve, y a
miembros de las Entidades premiadas
y Socios Patrocinadores de los “Premios Clúster Marítimo Español 2013”,
de los que Su Alteza Real es Presidente
de Honor.
El pasado 11 de diciembre de
2013, el Clúster Marítimo Español entregó los premios an-
uales que otroga esta entidad,
y cuyo objetivo es distinguir a
las personas e iniciativas llevadas a cabo por diferentes entidades en las distintas áreas y
subsectores de actividad relacionadas con el mundo marítimo español.
La Guardia Civil fue galardonada en
esta ocasión con motivo de la continua y estrecha colaboración que viene manteniendo con esta entidad, así
como por su impulso a la formación en
ámbito marítimo español.
El CME es una organización de ámbito
nacional que agrupa asociaciones, empresas, instituciones públicas o privadas y entidades juridico-privadas sin
animo de lucro que participan directa
o indirectamente en el sector marítimo
español.
Su misión es impulsar el desarrollo y
la competitividad de las empresas y de
la industria marítima española, a través
de la mejora de su competitividad mediante la cooperación, la complementariedad y la comunicación.
En la actualidad cuenta con cerca de 70
organizaciones como socios directos,
entre los que se encuentra la Armada,
la Gerencia del Sector de la Construcción Naval (entidad pública empresarial), Puertos del Estado, la Sociedad
de Salvamento y Seguridad Marítima
(SASEMAR), la Universidad Politécnica de Madrid, Securitas Seguridad España S.A., Indra, Iberdrola y el
Grupo Santander.
Mentres prolifera a fraude no etiquetado de peixe, Rosa
Quintana nin se inmuta, non activa nin unha soa proposta
ou expediente
Un estudo do CSIC detecta unha porcentaxe de irregularidades entre o 6,5% e o
25% en produtos de atún, bacalao e anchoa
comercializados en España.
Peixe barato etiquetado coma se fose unha
especie máis cara. É a fraude que trata de
atajar o programa Labelfish, financiado
pola UE, no que participa España por medio do Consello Superior de Investigacións
Científicas (CSIC). Tras analizar o ADN de
300 produtos elaborados con atún, anchoa
ou bacalao comercializados en Madrid,
Bilbao, Vigo e Santiago de Compostela,
o equipo español chegou a unha primeira
conclusión: a fraude prodúcese en todas as
especies, aínda que en porcentaxes diferentes: o 25% no caso de elaborados de atún
conxelado ou fresco (incluídos todos aqueles que se ofrecen troceados en pescadería,
sen que se vexa o peixe completo); o 11,3%
en conservas de atún; o 12,2% en semiconservas de anchoa, e o 6,5% en bacalao seco
salado. A investigación non detectou irregularidades en elaborados de bacalao fresco
nin conxelado.
Que un produto non sexa da especie que
marca a etiqueta non significa que sexa de
menor calidade ou malo para a saúde. Pero
é un engano ao consumidor, ás veces involuntario e ás veces deliberado, aclara Carmen González Sotelo, que ha coordinado o
traballo desde o Instituto de Investigacións
Mariñas do CSIC en Vigo. Nalgúns casos
está claro que son erros non premeditados
porque non hai ganancia económica. Pero
cando se vende unha variedade barata coma
se fose outra máis cara, é lóxico pensar que
hai un obxectivo fraudulento, apunta.
Por que o atún é o peixe que presenta
maiores taxas de etiquetado incorrecto Ten
que ver coa extensión da cociña xaponesa,
que valora especialmente o atún vermello.
Esta é a especie de maior valor no mercado,
pero non é fácil distinguila doutras cando
se vende en porcións ou en preparados de
sushi. É o que explica a alta porcentaxe nos
elaborados de atún, detalla a investigadora
do CSIC
dade nacional de acreditación] é o de Anfaco, e nós non detectamos irregularidades.
O estudo do CSIC non está validado por
ningunha autoridade certificadora, engade.
Luisa Álvarez, directora achega de Fedepesca (Federación de Detallistas de Peixe
e Conxelados), subliña que o produto que
chega ás tendas e mercados adquírese xa
nas lonjas con certificado de trazabilidad,
polo que si hai un buraco, este débese de
producir nun eslabón anterior da cadea.
Os resultados do traballo español contrastaranse cos do resto dos países que
participan no proxecto (Francia, Irlanda,
Portugal, Reino Unido e Alemania) cando
se publiquen todos. De momento, só hai
cifras preliminares en Reino Unido e Ir- O problema é que non é fácil pescudar en
landa, que calculan unhas taxas de erro de que paso está a grieta, como demostrou o
entre o 2% e o 18%.
ano pasado o escándalo da carne de cabalo
vendida coma se fose tenreira, que afectou
O propósito do proxecto Labelfish é esta- a unha veintena de países europeos, enblecer un sistema estandarizado de auten- tre eles España. O caso disparou a preotificación de especies mariñas en toda a cupación pola fraude alimentario na UE e
UE para mellorar a eficacia dos controis e propiciou debates sobre a necesidade de
combater a fraude nun sector no que saltou aumentar os controis que aínda non se rea alarma varias veces nos últimos anos. En solveron.
2011, un estudo da Universidade de Dublín
descubriu que o 28% dos produtos de ba- O eurodiputado socialista Antolín Sáncalao comercializados en Irlanda e Reino chez Presedo aproveitou a alarma para
Unido correspondían a especies máis bara- chamar a atención, a través dunha preguntas que as que marcaban as súas etiquetas. ta á Comisión Europea, sobre a alta porTamén en 2011, un equipo das universi- centaxe de irregularidades detectadas no
dades de Oviedo en España e Aristóteles peixe. A resposta foi que se está apoiando
en Grecia demostrou que case o 40% da a investigación para mellorar a eficacia
merluza vendida nestes dous países tiña dos controis [con programas como Labelfa procedencia trucada: ofrecíase como ish, por exemplo]. Non é un problema de
americana ou europea cando en realidade lexislación, temos suficientes normas. É
era africana (de menor valor). Outro tra- un problema de control porque a UE non
ballo publicado o ano pasado, encargado ten un aparello administrativo para execupola organización de conservación mariña tar eses controis, téñenos que facer os EsOceana, demostrou que o 33% do etiqueta- tados membros. E cada un faio con maior
do do peixe en EE UU era engañoso.
ou menor eficacia, sinala Sánchez Presedo.
Pero pódese mellorar establecendo un proA industria asegura que non existe fraude. tocolo sistematizado e común a todos os
Juan Manuel Vieites, secretario xeral da países. Isto non se pode arranxar impropatronal conservera Anfaco, afirma que o visando, hai que elaborar un plan estratéxúnico laboratorio de control de especies e ico, opina.
trazabilidad certificado por ENAC [a enti-
Pladesemapesga
exige a Rosa Quintana explicaciones
para los ciudadanos ante el grave
peligro en las costas gallegas de otro
Prestige.
tecnológicas contempladas en el Paquete
Erika y que podrían servir, caso de hacer
un seguimiento exhaustivo de su desarrollo y ejecución, para proteger las costas de
Galicia.
Dos remolques fallidos recientemente han alerta ignorados teniendo que ser el barco
vuelto a poner en riesgo las costas galle- Esnaad 715, de transporte de personal o
gas,
equipos, el que emitiera una señal de aviso
de peligro de hundimiento con cinco tripuUn solo remolcador para un barco y una lantes a bordo.
gabarra a la deriva y 5 tripulantes salvados
por “la alerta y el 112 de forma irregular”, A estos tripulantes les salvó “la campana
SASEMAR abandonas sus obligaciones de de alerta en el litoral” y estar movilizados
informar en su página Web que pagamos un helicóptero y una embarcación requerilos sufridos ciudadanos, sobre las alertas dos para auxiliar al barco con cinco tripuen nuestro litoral.
lantes a bordo a unas 50 millas al noroeste
de A Coruña.
Pladesemapesga lo advertía en 2006. Nadie ha explicado todavía el siniestro de la Las irregularidades son evidentes, el 112
gabarra prima en camariñas, mientras Rosa han recibido una llamada de la tripulación
Quintana se oculta detrás de chiringuitos del Esnaad, de 50 metros de eslora. Se ha
pagados con dinero público para fiestas de detenido a su capitán al igual que se hizo
altos cargos del PP que también se van a con el Capitán Mangouras....?
Chile en Turismo Institucional pagado por
los esquilmados contribuyentes.
Sasemar no actualiza y tiene totalmente
abandonada su página Web que pagamos
El periodismo de salón bajo la sumisión todos los ciudadanos con el dinero público,
del silencio de las subvenciones nueva- mientras el litoral español sigue en alerta
mente en evidencia. No se investiga con de grave peligro, SASEMAR no informa,
rigor profesional nada se aprende y mucho pero cobra por informar...Un fraude a los
menos se corrige.
ciudadanos, el Sr Valero y Sr Pedrosa deberían “dimitir”, por la palmaria dejadez de
La implementación de innovaciones tec- funciones bajo su directa responsabilidad..
nológicas en buques centros de salvamento
y radio costeras se diluyen ante las nego- El barco, que se encuentra situado a 47
ciaciones con los remolcadores que lejos millas de Cabo Prior, presenta peligro de
de minimizar ralentizan los tiempos de re- hundimiento, dice Salvamento en su cuenspuesta de los salvamentos.
ta de Twitter.
El encaminamiento de las radiocomunicaciones factor causal determinante en la catástrofe del Prestige asignatura pendiente
en la gestión de siniestros marítimos.
Un plan de salvamento o contingencias es
un conjunto de comunicaciones y medidas
para conseguir una respuesta eficaz.
Por lo demostrado en los últimos remolques fallidos en Galicia las radiocomunicaciones han vuelto a jugar un factor de
altísimo riesgo.
Como
siempre,
los
equipos
de
Nada se ha hablado del Sistema de Identificación Automático de Buques (SIA),
nada del nacimiento del nuevo Sistema de
Identificación de Largo Alcance (LRIT),
nada del Sistema WETREP, nada del Safety-Net, nada de la Caja Negra (RDT), nada
de la influencia del Sistema Mundial de
Socorro (GMDSS) en la prevención de accidentes y catástrofes medioambientales ...
que llevan instalados los buques que navegan por el Corredor de Finisterre con mercancías peligrosas.
Y no será por no haber sido anunciado en el
Plan Nacional de Salvamento 2006-2009 y,
por supuesto, por los Oficiales Radioelectrónicos de la Marina Mercante.
Grave, muy grave, es la situación de las costas de Galicia, ante el desconocimiento tan
flagrante de Nunca Máis, políticos y equipos multidisciplinares científico-técnicos,
que continúan pensando como medidas
prioritarias de prevención en grandes remolcadores y buques anticontaminación.
Como en años anteriores, todo ha sido pensar en medidas consumadas, en acciones
para controlar situaciones irreversibles,
pero en ningún momento los profesionales
de la Marina Mercante en sus distintas especialidades, han podido manifestar sus
criterios técnicos en aras a la prevención
de las costas de Galicia, criterios además
amparados en los Grupos y Subgrupos de
Trabajo de los distintos Comités y Subcomités, de la Organización Marítima InSalvamento no informa del peligro evi- ternacional (OMI).
dente para la navegación de un barco a la
deriva en el litoral de Galicia.... ¿ Claro Salvo en determinados medios de comuque es evidente otro Prestige en Galicia nicación, muy pocos, los profesionales expor las irresponsabilidades de la adminis- pertos y cualificados, los plenamente competentes, los que podrían investigar, los que
tración ?.
podrían desarrollar las lecciones aprendidas, los que podrían ejecutar las medidas
Prevenir catástrofes en el mar
correctoras, para que nuestras costas estén
Los reiterados aniversarios de la catástrofe libres de accidentes y catástrofes, han sido
del Prestige, han servido para demostrar nuevamente obviados y sustituidos por exuna vez más, el desconocimiento más pro- pertos de todos los pelajes.
fundo de todos aquellos que se han manifestado de una manera o de otra, respecto
a la implementación de las innovaciones
Lo malo, lo peor, es que la situación es ya
irreversible.
Los políticos, otra vez los políticos, han
asumido el liderazgo de la gestión de accidentes y catástrofes, esta vez “ oficializando” sus intervenciones por medio del
CEPRECO y del recién creado “Mando
Único” de la Xunta de Galicia.
El tiempo dará y quitará razones, pero caso
de un nuevo Prestige, las costas de Galicia
corren un serio riesgo de padecer una nueva catástrofe bajo la incapacidad de la actual Conselleira de Medio Rural e do Mar,
Rosa Quintana Carballo.
Camariñas. Gabarra embarrancada. Sorprendente silencio de la Xunta y Parlamento de Galicia, agentes sociales, Nunca
Mais, etc.
“Dos buques quedan a la deriva, se utiliza un sólo remolcador”“ se permite que la gabarra
embarranque” se conculca el
Plan Nacional de
Respuesta ( art. 2
) “y nadie, absolutamente nadie a
nivel oficial, parlamentario, asociativo, sindical o periodístico, mueve un
dedo para señalar
o identificar a los
responsables de la
embarrancada que
afortunadamente
no tiene, al menos
de momento, ninguna consecuencia.
no hay fuel, no hay interés “ Denuncia
Pladesemapesga y pregunta, “ Que es desalma altruista de tantas entidades de Galicia “. Galicia en grave peligro por desidia
y falta de recursos subvencionistas de con- Pladesemapesga, informa a los ciudadanos la
taminación.
Normativa y la desidia de los responsables
más interesados en el dinero público que
en la seguridad de nuestras costas.
Real Decreto 1695/2012, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Sistema
Nacional de Respuesta ante la contaminación marina.
http://www.
pladesemapesga.
com/modules.php?
op=modload&nam
e=News&file=artic
le&sid=46460
Antón Salgado Clavo, Vicepresidente
de Pladesemapesga,
Oficial Radioelectrónico de la Marina Mercante de 1ª
Clase - A Coruña
Antón Salgado Vicepresidente. 981
666 333
Pladesemapesga denuncia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
a la Consellería de Medio Rural por haberse convertido en rémora enquistada violadora del estado de los derechos humanos.
Miguel Delgado González, al frente de la
Plataforma del Sector Marítimo pesquero
de Galicia, ha sido la diana donde descarga
la Consellería de Medio Rural e do Mar, la
furia presuntamente corruptora, denuncias
falsas, embargo y vaciado de las cuentas
bancarias sin expedientes que legitimen la
acción, grabaciones institucionales en los
despachos oficiales en la Xunta de Galicia
al más puro estilo “Cosa Nostra Siciliana”,
denuncias que no prosperan y se ocultan
bajo el silencio administrativo, documentos que se extravían en las instituciones
públicas, el compendio es largo y generoso
en la conculcación de todos los derechos
básicos como ciudadanos europeos.
Mediante los artículos periodísticos firmados por Miguel Delgado González, publicados en, el periódico www.xornalgalicia.
com y la Web de la Plataforma Marítima
www.pladesemapesga.com , y las reiteradas peticiones de información rechazadas
se pone de manifiesto la alarmante falta
de control, y la inactividad y conculcación
de las administraciones públicas, frente a
las irregularidades de todo tipo en el sector marítimo-pesquero de Galicia que han
originado indignación y varapalo a éstas,
por lo que se entiende “la falta de decisiones
de las administraciones públicas, cuya inactividad es alarmante, incluso después
de tener conocimiento de los hechos”, en
relación a un flagrante caso de las subvenciones públicas y ayudas recaudadas de
forma presuntamente altruista, sin que sea
de conocimiento público el destino de las
mismas, es el caso del Prestige a través de
sus entes encubiertos por la Secretaría denunciada.
Pues bien, éstos hechos no son nada nuevo, asómbrese la instructora o instructor
de esta causa, y cuantas personas tengan
interés en conocer lo que venimos denunciando desde Pladesemapesga, desde hace
muchos años atrás bajo persecuciones amenazas, coacciones, y que no tiene parangón
en los anales de la historia recaudadora de
dinero público en forma de todo tipo de
“trapicheos” a través sobre todo de fundaciones públicas bajo la tutela y padroado
de la Consellería de Medio Rural e do Mar,
y subvenciones por doquier sin concurrencia pública “a dedo” sobre todo a medios
de comunicación obedientes a la hora de
no publicar las presuntas irregularidades
que se denuncian y que podrían superar los
200 millones de euros anuales en lo que
entendemos es el mayor de los abusos en lo
que debería ser la debida función pública,
nada puede funcionar con justicia cuando
la misma titular de la institución denunciada desestima reiteradamente las peticiones
bajo el amparo legal del funcionamiento
público al estar implicados la totalidad de
los altos cargos en las instituciones, empezando por el propio, Secretario Xeral Técnico, principal encubridor que a pesar de
las muchas denuncias y peticiones siguen
haciendo oídos sordos al día de hoy en relación a los hechos consumados.
Fundación FREMSS al ser reproducidos
con anterioridad en la Fundación CETPEC
de Celeiro cuya tutela y padroado compete
a la Consellería de Medio Rural e do Mar,
en este momento disuelta tras entrar en
concurso de acreedores por 2 millones de
euros de dinero público, a lo que hay que
sumar unos 30 millones de euros sin cuantificar, sin que se conozca el resultado de la
labor prestada a la sociedad y del resultado
de los mismos, sumando el total abandono
del barco Apóstol Santiago cedido pro la
Xunta de Galicia, bajo su tutela o propiedad, pagado con dinero público y en este
momento sin finalizar muchos de los trabajos proyectados para el mismo dando
como resultado la dilapidación del dinero
Miguel Delgado González, al frente de la público a manos llenas, que solo a resuelto
Plataforma del Sector Marítimo pesquero como efectivo el enriquecerse presuntade Galicia, ha sido la diana donde descarga mente más sus cargos electos.
la Consellería de Medio Rural e do Mar, la
furia presuntamente corruptora, denuncias
falsas, embargo y vaciado de las cuentas Como ciudadano gallego y español me
bancarias sin expedientes que legitimen la niego a pensar que la clase política galacción, grabaciones institucionales al más lega y española, y por ende todos nuestros
puro estilo “Cosa Nostra Siciliana”, de- representantes y altos cargos de confianza
nuncias que no prosperan y se ocultan bajo en las Instituciones Públicas y la propia
el silencio administrativo, documentos que administración pueden llegar a amparar o
se extravían en las instituciones públicas, proteger tan deleznables comportamienel compendio es largo y generoso en la tos, que como bien es conocido solamente
conculcación de todos los derechos bási- perjudican a las clases sociales más débiles
cos como ciudadanos europeos.
y golpeadas por la crisis económica, pero
también las pretensiones de evitar a toda
La nefasta gestión sobre las fundaciones costa que se investiguen lo hechos, no perbajo el Padroado de la Secretaría Xeral judica a esta parte denunciante en su ámbTécnica de Medio Rural e do Mar, se ha ito privado, si no al sistema administrativo
convertido en algo habitual y cotidiano, en su estado de justicia y a los destinatarios
Arao, Cetpec, Océano Vivo, O”Noso Mar, de los servicios públicos y sus recursos,
Fundación Fremss, todas ellas bajo el que nos pertenecen a todos los ciudadanos
amparo, padroado y tutela de la Secretaría dentro de la Unión Europea.
Xeral Técnica que se materializa de forma
acreditada en el cauce de los inicios de la
De los hechos referidos en este escrito de
denuncia, solamente suponen la punta del
iceberg, y que hemos tenido que sufragar
y sufrir los contribuyentes de nuestros bolsillos para defender los derechos ciudadanos, mediante las continuadas coacciones
e intimidaciones y un largo calvario frente
a los abusivas actuaciones de aquellas instituciones que ostentan el poder, y que
teniendo encomendadas las competencias
para cumplir y hacer cumplir la leyes, se
han convertido ellas mismas en rémoras enquistadas violadoras del estado de
derecho.
Es más, en todas nuestras peticiones se dejaba meridianamente claro que los escritos
presentados ante la Xunta de Galicia, es
muy claro cuando se afirma y solicita que,
los asuntos que se siguen en fiscalías y juzgados, nada tienen que ver propiamente
con estas peticiones, cuya única finalidad
de la misma es que se cumpla el DECRETO
261/2002, de 30 de julio, tutela y Padroado
de la Consellería de Medio Rural e do Mar
de la Xunta de Galicia en base al DOG
Núm. 70 Jueves, 12 de Abril de 2012 Pág.
13037, que dice ORDEN de 30 de Marzo
de 2012 de delegación de competencias y
de conformidad con la normativa sectorial
impuesta a las Confrarías de pescadores de
Galicia, y el Decreto 261/2002 que la desarrolla recoge que los pósitos gallegos están bajo la tutela directa de la Consellería
y la Secretaría Xeral Técnica, conculcando
todo ello de forma acreditada ye evidente.
La Administración Pública nos vacía las cuentas
y nos deja sin dinero, sin
justicia, sin posibilidad de
acceder a un trato justo,
sin respuestas, sin abrir
expedientes al efecto,
sin investigar los hechos,
sin pedir el reintegro del
dinero
presuntamente
malversado, nos grava
en las entrevistas en sus
despachos oficiales que
pagamos los contribuyentes y sin poder pedir
nuestros derechos como
ciudadanos europeos que
se nos reclaman a la contra y que cumplimos con
exquisita pulcritud.
cionales, llevando a sus ciudadanos a la
cola de Europa y posicionándola a niveles
de, Tanzania, Somalia y otros países del
tercer mundo, con una población del 30%
en el umbral de la pobreza extrema y un
40% de paro en la juventud, expulsada a
países terceros convirtiendo la vida social
en un claro ejemplo de los años 50 de la
Pero no solamente presentamos queja y post guerra civil y propiciando el nutriente
denuncia, el mismo Informe UE sobre Es- de las irregularidades y la cultura de la corpaña..
rupción política en su arraigado costumbrismo y legado cultural a las venideras
http://www.xornalgalicia.com/descargas/ generaciones.
CommDH(2013)18_ES(2).pdf
En la Secretaría de Medios de ComuniDa buena cuenta del estado en que nos cación de la Xunta de Galicia, no se queda
encontramos los españoles y ciudadanos atrás y le sigue a la saga en las presuntas
europeos, convertidos en esclavos de la irregularidades instauradas en la Xunta de
corrupción política instaurada en las insti- Galicia y el ataque a los medios de comutuciones, sin posibilidad de un cambio en nicación considerados no afines, en conel presente comportamiento de los respon- secuencia, Xornal Galicia y la Plataforma
sables al frente de las instituciones públi- en Defensa del sector Marítimo pesquero
cas.
de Galicia presenta solicitud ante el responsable en ese momento, el Sr. AlfonPladesemapesga desconfía de una auténti- so Cabaleiro Durán, por adjudicar dinero
ca espiral de miedo y temor que emana de público más de un millón de euros sin conla Secretaría Xeral Técnica, de coacciones currencia pública a una empresa en la que
judiciales y en base a la dependencia de acaba trasladándose para ejercer como relas subvenciones sin concurrencia pública sponsable del dinero adjudicado.
a los medios de comunicación de Galicia
para que no se enteren los ciudadanos ac- Un contrato presuntamente irregular a
tuando se esa forma bajo el ocultismo y la Grupo Bap & Conde, S.A. por un valor
falta de transparencia en la gestión, con de 1.308.641,03 euros de fondos públicos,
varios millones de euros en convenios cu- donde al parecer estos presuntos delitos se
atrimestrales; es solo una pequeña parte de han cometido mediando fraude de ley en la
lo que se regala a medios de comunicación celebración de los concursos públicos, vulen estos convenios sin concurrencia públi- nerando las previsiones contenidas en la
ca por todas las Consellerías que casual- Ley de Contratos del Sector Público, tanto
mente la Consellería denunciada de Medio en su redacción dada por la Ley 30/2007,
Rural e do Mar es la que más dinero aporta como por la del Real Decreto Legislativo
( REGALA ) a los medios de comunicación 20/2011, de 14 de noviembre.
para a nuestro modo de ver, comprar su silencio informativo y censura previa, ante
una sociedad extorsionada por el Gobierno Ver o descargar copia de la denuncia (+)
en el poder con multitud de recortes en todos los servicios básicos, salud, derechos, http://www.pladesemapesga.com/fremss/
justicia, laborales, con el único fin de re- DENUNIA-PRENSA-CMRM-XUNTAcaudar para despilfarrar en el servicio a los TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS
poderes instaurados, bancos, iglesia etc. HUMANOS.pdf
Siendo casualmente la de Galicia, la que
mayor tasa en todos los servicios institu-
Denuncian al Secretario de Medio Rural e do Mar, Sr Magariños por
presuntas irregularidades orquestadas bajo la Fundación Fremss
Pladesemapesga considera “un desprecio
al sector marítimo-pesquero de Galicia”
el Congreso de Palexco orquestado por la
Fundación Fremss fundada bajo presuntas
irregularidades que se le atribuyen al Sr
Alfonso García Magariños, Secretario xeral de Medio Rural e do Mar.
La Plataforma en Defensa del sector
Marítimo Pesquero de Galicia invita a la
Sra. Rosa Quintana a tomar ejemplo de las
actividades de Pladesemapesga y a implicarse más en la defensa del sector y menos
en montar y asistir a chiringuitos con el
dinero destinado a los marineros y sector
de la pesca.
El Presidente de Pladesemapesga, Miguel
delgado a manifestado hoy su malestar por
el lamentable estado en que se esta dejando las instituciones públicas de la Xunta
de Galicia por el Partido Popular y en concreto la Consellería de Medio Rural e do
Mar al convertirse su titular en máxima
responsable del Padroado de la recientemente creada Fundación Fremss en compañía de altos cargos y responsables del
Partido Popular como son, el alcalde de La
Coruña, Sr. Carlos Negreira y Diego Calvo, Presidente de la Diputación que junto
al Sr. Enrique Losada, Presidente de la Autoridad Portuaria Herculina conforma todo
un entramado de apariencia legal para despilfarrar y dilapidar el dinero de los fondos públicos.
Esta fundación es considerada por la Plataforma Marítima un nido del Partido Popular
creada con dinero público de los castigados
marineros y pescadores de Galicia, por lo
que considera un “hecho lamentable” y un
desprecio permanente de Rosa Quintana
hacia un sector que debería defender que
bajo ningún concepto se merece este trato.
El titular de la Plataforma Marítima hizo
estas declaraciones en respuesta a una
rueda de prensa celebrada esta mañana a
las puertas del Juzgado de Guardia de La
Coruña y a su salida de la presentación de
una denuncia contra la Secretaría Xeral
Técnica de Medio Rural e do Mar, el Sr.
Alfonso García Magariños, que también
remitirá a la Fiscalía Europea al entender
que puede ser delictivo los acontecimientos que se propiciaron con la creación de
dicha Fundación.
En la denuncia se hacen relatos donde se
atribuye a la citada Secretaría y su responsable el haber creado la Fundación de forma presuntamente irregular sin cumplir las
normativas de fundaciones y la realización
de gestiones con anterioridad a su registro
en la Xunta de Galicia con cargo a fondos
públicos y europeos.
También se denuncia el trasiego de varios
entes privados bajo desconocimiento para
orquestar y montar el citado Congreso
orquestado el día 6 y 7 de Noviembre en
Palexco, con directrices en las que se hacía
advertencia de no invitar a nadie del sector
que no estuviese en el PP o en el Organigrama de la Fundación con expresa advertencia del sector pesquero del Sur de Galicia (Provincia de Pontevedra).
En el citado evento se pudo haber sobrepasado los 170.000 euros de dinero público
por dos días, en el que se incluyeron todo
tipo de dispendios, hoteles de lujo, comilonas a todo trapo, regalos, etc, cantidad esta
no contrastada al censurar de forma más
que descarada los responsables de los entes
colaboradores, Consellería, Concello de A
Coruña. Autoridad Portuaria y Diputación
en la petición de la información.
Al frente de un ente privado “Pladesemapesga” a podido constatar como desde principios de año, antes de constituirse en escritura notarial y ser registrada o autorizada en
el registro de fundaciones y asociaciones
con su salida en el DOG la citada Fundación Fremss, estaba realizando todo tipo
de actividades relacionadas con la misma,
y haciendo gala de plenos poderes en su
representación social, inclusive llegando
a contactar con altas Personalidades de
instancias europeas en sus invitaciones al
próximo “Congreso montado por el mismo
en Palexco, 6 y 7 de Noviembre, I Congreso de Sostenibilidad pesquera”.
La Fundación FREMSS a incumplido junto a los responsables de su inscripción la
normativa al efecto, tal y como se recoge
en el DOG-153-Lunes-12-agosto-de-2013
-pag-32501, y DOG--186-Lunes-30-septiembre-2013, firmados por el Sr Alfonso Rueda Vicepresidente de la Xunta de
Galicia y el Sr Alfonso García Magariños,
conocedores de la infracción legal sobre la
Normativa que se estaba realizando, dice
la denuncia.
El Sr Delgado, anima a los responsables de
los entes que conforman el Padroado y Tutela de la Fundación Fremss a “ocuparse”
de ofrecer una gestión más transparente y
limpia y unas condiciones más adecuadas
y directas para el sector
pesquero de Galicia,
cansado y aburrido del
largo y somero castigo
en su pretendida defensa,
trasnochada y descarada
de tanto “chiringuito”
montado a su alrededor
y con el dinero público
destinado a su desarrollo, sobre todo ante la
recientemente disuelta
Fundación Cetpec de
Celeiro bajo los mismos fines altruistas y
Padroado, con un “pufo
de 2 millones de euros
de dinero público” y al
que habría que sumar el
dispendio de los últimos
años que podría superar
los 30 millones de euros
de dinero público, sin
conocer cuales fueron
los resultados del dinero
invertido.
Delgado pide públicamente que haya consenso y diálogo, algo que dista mucho
en los responsables actuales de la Consellería de Medio Rural e do Mar, y afirma que ese es el principal problema en la
Consellería de Rosa Quintana, ya que en
Pladesemapesga hay un equipo de gestión
y gobierno donde cada uno tiene su propia responsabilidad, a mi en concreto me
corresponde dialogar ante las administraciones públicas y entidades relacionadas
con la Plataforma Marítima, diálogo este
que no consigue grandes frutos en la Xunta
de Galicia al solicitar una transparencia en
la gestión pública, y que afirma el Sr Delgado, desde que entró el partido Popular en
la Xunta no se da, por lo que los largos y
continuados frutos para el sector pesquero
se logran en la denuncia pública y medios
de comunicación, donde la Secretaría Xeral Técnica solo responde por la presión.
Miguel delgado, anima a todos los ciudadanos a denunciar en los juzgados cualquier situación que muestre con evidencias falta de sensibilidad, de colaboración
o desprecio hacia la legítima petición de
los derechos reconocidos en las leyes y la
Constitución, ya que solo así se podrá regenerar la gestión actual que considera más
al servicios de los intereses políticos de
unos pocos en perjuicio de la mayoría de
la población, también ponen a disposición
de los ciudadanos todos los servicios de
Pladesemapesga.
El Presidente de la Plataforma, también
anima a todos los conselleiros de la Xunta
de Galicia a que antes de montar “chiringuitos partidistas y politizados con el
dinero público” primero se atiendan las
necesidades básicas de sus representados
y pagadores de su sueldo todos los meses,
otorgándoles condiciones razonables al
sector pesquero donde puedan desempeñar
su labor sin estar día tras día a expensas
de ver lo frustrante del despilfarro y dilapidación de lo público.
En este sentido, recuerda que la Plataforma
en defensa del sector Marítimo pesquero de
Galicia, es la institución que más colabora
con el sector de forma altruista y de todos
sus miembros sin ningún tipo de compensación económica, trabajando en todas
las vías en la que se le solicita aportando
todo tipo de servicios y defensa del sector
marítimo pesquero de Galicia.
La Vicesecretaría de Medio Rural e do Mar graba las citas
y conversaciones de los ciudadanos.
La Vicesecretaría de Medio Rural e do Mar de denuncias por calumnias e injurias, es el
graba las citas y conversaciones de los ciu- caso concreto de esa secretaría en la denundadanos.
cia seguida ante el Juzgado de Instrucción
Nº 5 de A Coruña, Diligencias Previas Proel 17 de Diciembre mediante correo mail cedimiento Abreviado 175512012, finalia la atención del Sr Magariños, se solici- zando a medio de auto de fecha dieciséis
taba información y copias de documentos de septiembre de 2013, cuya parte disposirelativos a expedientes que deberían con- tiva dice que “Se decreta el sobreseimiento
star en esa Consellería, varias peticiones provisional y archivo de la presente causa.
hechas por el registro de administraciones públicas
con anterioridad y
basándonos en el
reiterado silencio
administrativo que
aprovechando un
viaje profesional a
Santiago nos permitía personarnos
en esa Secretaría
Xeral Técnica de
Medio Rural e do
Mar.
que se vienen denunciando.
Tanto el legislador penal como el civil han
dictado normas muy explícitas para regular
la intromisión tecnológica en la intimidad.
El Código Penal castiga al que «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad
de otro, sin su consentimiento, (...) utilice
artificios técnicos de escucha, transmisión,
Que
presentado
el Sr. Miguel Delgado
González,
Presidente
de
Pladesemapesga
(Plataforma
en
Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia) el
día 19 de Diciembre a las 09,30 de
la mañana fui amablemente recibido por su persona
en cuya visita en
un despacho en el
cual y después de
exponer los motivos, nada aclaró ni
aporto de todo los
solicitado, y sin
que a día de hoy
se haya producido
esa respuesta.
Que con fecha
23/12/2013 mediante escrito remitido a través
del Registro de
Administraciones
Públicas de la delegación del Gobierno en La Coruña
y atendiendo a su
propia
petición
reiterábamos en
recordarle las mismas.
Que el día 26 de
Diciembre
recibimos un CD
en nuestras dependencias cuyo contenido
corresponde a la entrevista mantenida en
el despacho donde e sido trasladado……
GRABACIÖN ESTA HECHA SIN MI
CONSENTIMIENTO y que consideramos
más cercana a las prácticas mafiosas que a
gestiones de la administración pública, que
casualmente no nos extraña al ser la diana
“
grabación o reproducción del sonido o de
la imagen», ya sea particular, autoridad o
Que una vez valorados estos hechos cata- funcionario público (arts. 197, 198 y 536).
logados de muy graves nos hacen desconfiar de una auténtica espiral de miedo y
temor que emana de esa Secretaría Xeral
Técnica en base a la reiterada insistencia
en ocultar las presuntas irregularidades
VER LA CARTA DE PETICIÖN DE ACLARACIONES NO COTESTADA
Plataforma en Defensa do Sector Marítimo Pesquero de Galicia
A la atención de D. Carlos Gómez
Vicesecretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar
Conselleira de Medio Rural e do Mar
Edificio San Caetano S/N, Santiago de Compostela.
Ante el reiterativo silencio administrativo y en la creencia de que pudiesen extraviarse los documentos se emite copia para El Excmo. Sr. Presidente de la Xunta
de Galicia, D. Alberto Núñez Feijóo. Conselleiro de Administraciones Públicas e Xustiza, Directora/or Xeral Asesoría Jurídica de la Xunta de Galicia y Portavoces de los Grupos políticos del Parlamento de Galicia.
Registro General Consellería de Medio Rural e do Mar, Portos de Galicia, Zona Centro, La Coruña, Entrada 2014001824 Data 12-02-2014, 11,19
Miguel Ángel Delgado González, con D.N.I xxxxxxxx-y Teléfono 981 926397, 630389871 Domicilio a efectos de notificaciones en, C/ Juan Castro Mosquera,
28 2º Dcha. 15.005 A Coruña, y como Presidente de la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, Nº de Registro 2012/016402, Nif :
G-70321807, asociación no lucrativa , formada por más de 24.900 personas físicas, empresarios ,profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos los sectores del Mar y la Pesca, que comparten el interés y la inquietud por el entorno del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, con dominio en Internet www.pladesemapesga.com, en su representación comparece a través del presente escrito y como mejor proceda en derecho:
Estimado Sr Gómez.
Con el debido respeto, ante la imposibilidad reiterada vía telefónica para comunicarnos con Usted al ser rechazadas nuestros avisos en esa vicesecretaría, a medio de la presente, solicitamos una explicación sobre:
Que, como bien conoce Usted, el 17 de Diciembre mediante correo mail a la atención del Sr Magariños, se solicitaba información y copias de documentos relativos a expedientes que deberían constar en esa Consellería, varias peticiones hechas por el registro de administraciones públicas con anterioridad y basándonos
en el reiterado silencio administrativo que aprovechando un viaje profesional a Santiago nos permitía personarnos en esa Secretaría Xeral Técnica de Medio
Rural e do Mar.
Que presentado el Sr. Miguel Delgado González, Presidente de Pladesemapesga (Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia) el día 19 de
Diciembre a las 09,30 de la mañana fui amablemente recibido por su persona en cuya visita en un despacho en el cual y después de exponer los motivos, nada
aclaró ni aporto de todo los solicitado, y sin que a día de hoy se haya producido esa respuesta.
Que con fecha 23/12/2013 mediante escrito remitido a través del Registro de Administraciones Públicas de la delegación del Gobierno en La Coruña y atendiendo a su propia petición reiterábamos en recordarle las mismas.
Que el día 26 de Diciembre recibimos un CD en nuestras dependencias cuyo contenido corresponde a la entrevista mantenida en el despacho donde e sido
trasladado…… GRABACIÖN ESTA HECHA SIN MI CONSENTIMIENTO y que consideramos más cercana a las prácticas mafiosas que a gestiones de la
administración pública, que casualmente no nos extraña al ser la diana de denuncias por calumnias e injurias, es el caso concreto de esa secretaría en la denuncia
seguida ante el Juzgado de Instrucción Nº 5 de A Coruña, Diligencias Previas Procedimiento Abreviado 175512012, finalizando a medio de auto de fecha dieciséis de septiembre de 2013, cuya parte dispositiva dice que “Se decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la presente causa. “
Que una vez valorados estos hechos catalogados de muy graves nos hacen desconfiar de una auténtica espiral de miedo y temor que emana de esa Secretaría
Xeral Técnica en base a la reiterada insistencia en ocultar las presuntas irregularidades que se vienen denunciando.
Tanto el legislador penal como el civil han dictado normas muy explícitas para regular la intromisión tecnológica en la intimidad.
El Código Penal castiga al que «para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, (...) utilice artificios técnicos de escucha,
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen», ya sea particular, autoridad o funcionario público (arts. 197, 198 y 536).
La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad personal y familiar y a la Propia Imagen considera intromisión
ilegítima «el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las personas» (art. 7.1), pudiendo quedar afectado, como es lógico, el derecho a la propia imagen, además de la intimidad: «Tendrán la
consideración de intromisiones ilegítimas (...) la captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o cualquier otro procedimiento, de la imagen de una
persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de ellos» (art. 7.5), salvo cuando se trate de personas públicas y la imagen se capte en lugares abiertos
al público [art. 8.2 a)].
Por todo ello en mi nombre y el de los solicitantes (Pladesemapesga) de esta información ante la Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural y su Vicesecretaría
Xeral Técnica, se reservan prudentemente otras solicitudes o peticiones de información en otras Consellerías y entes por hechos similares una vez que se haya
tenido acceso o denegado la información solicitada valorando presentar QUERELLA CRIMINAL, ante la gravedad de los hechos.
Por la presente se les requiere para que en un plazo de SIETE DÍAS, nos informen sobre todo lo solicitado, caso de que no lo hagan así deberemos entender que,
rechazan las peticiones sobre estos asuntos y que prefieren continuemos en la vía judicial siguiendo las recomendaciones del Sr. Guillermo Folgueral Madrigal,
letrado de la Asesoría Xurídica de la Xunta de Galicia, en sus acaloradas respuestas por teléfono sobre petición de información sobre los asuntos en los que
somos parte interesada.
El presente sirve para interrumpir la prescripción y a efectos de requerimiento fehaciente Artículo 395 LEC.
.
Con la consideración cordial, le remito un saludo
En A Coruña, Febrero de 2014.
Fdo.: Miguel Ángel Delgado González
Presidente; Pladesemapesga
www.pladesemapesga.com y [email protected]
Sasemar : triunfalismos costosísimos en vidas y bienes por los mismos
“mamandurrias” bajo la quiebra económica que tambien pagaremos
todos los españoles/as.
La embarrrancada de la gabarra Prisma en Camariñas, es lo más disparatado que jamás haya acontecido en las costas gallegas. Remolcador ( West ) y
gabarra remolcada ( Prisma ) quedan a la deriva y
Sasemar envía un sólo remolcador dejando a la deriva la gabarra.
Siguen sin aclarar los tiempos de respuesta de las unidades de salvamento ante la activación de las Alertasde Socorro.
Los temporales que barren las costas gallegas han
dado muestra, una vez más, de la inocencia del Capitán Mangouras.
Tripulaciones evacuadas, buques a la deriva y remolques fallidos con un nuevo fiasco del Ría de
Vigo.
Los conocidos “ palmeros “ de la Dirección General de la Marina Mercante “ aplauden “ lo que ellos
definen como éxitos de de Sasemar, eso sí, con la
esperanza de seguir recibiendo la conocida mamandurria institucional ya sea en “ cash “ o en publicidad
institucional.
Alguno de ellos hasta publicó que “ gracias a la rápida actuación de Sasemar “ pudieron ser evacuados
los tripulantes del
“ Snaad 715 “ sin conocer tan siquiera la hora de
emisión de la Alerta de Socorro, la activación de los
medios de salvamento o la llegada a la zona del buque
en peligro o vertical del buque del helicóptero.
Mientras la Organización Marítima Internacional
recomienda a España la actualización y revisión del
Sistema Mundial de Socorro para verificar la su eficacia durante el período 2013-2017, la Revista Marina Civil, aumenta sus cuentos chinos hablándonos
de motores marinos y propulsión.
Hace unos pocos años, la Dirección General de la
Marina Mercante, en sede parlamentaria, en Madrid, daba las claves al ex diputado del BNG, Francisco Rodríguez, cuando manifestaba que el servicio
de Salvamento Marítimo no se activaba hasta que
se confirmaba que se trataba de una alerta real del
Sistema Mundial de Socorro.
Tiempo más tarde Pepiño Blanco, en Vigo, presentaba el nuevo Plan Nacional de Salvamento y decía :
El nuevo Plan Nacional de Seguridad y Salvamento
Marítimo 2010-2018, fue presentado en Vigo por el
entonces ministro de Fomento, José Blanco.
Iba a contar con dos grandes objetivos, como son incrementar al máximo la capacidad de respuesta de
los dispositivos de rescate para garantizar las vidas
de cuantos se hayan expuestos en el mar, y velar por
la limpieza de sus aguas.
El plan tenía una dotación de 1.690,5 millones de euros, revisable en 2013 en función de las necesidades
operativas del momento.
Según indicaba Fomento, el esfuerzo inversor realizado a lo largo de los últimos años -el anterior plan
2006-2009, recibió una dotación de 1.023 millones
de euros, lo que suponía multiplicar por 6,6 las inversiones del anterior- ha hecho posible que España
cuente hoy con un Servicio de Salvamento Marítimo
“de los más avanzados del mundo”.
Además, el Ministerio afirmaba, que el esfuerzo inversor realizado permite que el nuevo plan se centre
“en reforzar la prevención y afianzar el sistema de
salvamento existente”.
Así, entre los objetivos estratégicos está el reforzar
el sistema preventivo “por un mar más limpio y seguro”, basándose no sólo en la normativa sino también en los instrumentos que aseguran su cumplimiento: vigilancia, inspección, sanción y difusión de la
cultura preventiva.
Para ello, se potenciará “el ejercicio de la acción penal contra los causantes de hechos contaminantes”,
los cuales podrán ser considerados autores respons-
ables de un delito contra el medioambiente.
También se buscará afianzar el desarrollo del “ya existente y sólido sistema de respuesta ante las emergencias”, que cuenta con despliegue de medios materiales y humanos que son un “referente europeo”.
Así, Fomento prestará “especial atención” a las áreas
geográficas y ámbitos de actividad que presentan
mayor vulnerabilidad o riesgo para la seguridad”
como, según ha afirmado el ministro, “puede ser la
costa gallega”.
Bien, pues estamos en 2014.
Les remitimos a la Revista Marina Civil y en titulares podemos leer :
“ España se encuentra mejor preparada que nunca
para afrontar cualquier incidente de contaminación
marina “.
Continúa la editorial ...
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección
General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, ha fortalecido la posición de España ante un posible incidente de contaminación marina similar al
“Prestige”, que hoy en día es mucho mejor que en
2002, gracias a la implantación de una serie de medidas.
Hay que subrayar el incremento en la dotación de
medios de lucha contra la contaminación en toda España y específicamente en Galicia.
Así, Fomento, por medio de Salvamento Marítimo,
dispone de los instrumentos más avanzados para actuar ante cualquier tipo de emergencia
marítima, incluidas las que implican la lucha contra
la contaminación:
• Unidades aéreas y marítimas: 4 buques polivalentes
de salvamento y lucha contra la contaminación marina, 10 buques remolcadores, 4 embarcaciones tipo
Guardamar (de 32 metros de eslora, con los medios
más modernos para búsqueda y rescate), 55 embarcaciones de intervención rápida denominadas Salvamares (de 15 ó 21 metros de eslora y gran velocidad),
11 helicópteros y 3 aviones.
• 20 Centros de Coordinación distribuidos por toda la
costa más un Centro Nacional.
• 6 Bases Logísticas de Lucha contra la Contaminación y Salvamento.
Tanto las unidades aéreas como las marítimas cuentan con toda clase de efectivos para la lucha contra la
contaminación marina, que incluyen
64.000 metros de barreras anticontaminación.
Además, España, por medio de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima (EMSA), participa del programa de respuesta rápida de buques de lucha contra
la contaminación. Este programa establece, a través
de un contrato de la Agencia Europea de Seguridad
Marítima, una reserva de disponibilidad (o stand-by)
para buques equipados para la lucha contra la contaminación que permite movilizar en 24 horas hasta
17 de estas unidades con una capacidad conjunta de
recogida de más de 62.437 metros cúbicos. Todo ello
queda reflejado en este número de MARINA CIVIL.
También cuenta con la vigilancia aérea de las embarcaciones de Salvamento Marítimo, y además, dispone de un sistema de seguimiento por satélite de
los incidentes de contaminación marina, denominado CleanSeaNet, que permite optimizar y coordinar
la respuesta a las emergencias y mejorar la identificación de los buques contaminantes.
Fomento ha experimentado, desde el año 2002, un
notable incremento en su flota, en consonancia con
la situación geográfica de Galicia, y el número y características de los buques que navegan cerca de sus
costas gallegas, lo que hacen que hoy en día se disponga de más y mejores medios marítimos. Tanto
los que dispone Salvamento Marítimo en propiedad
como los que están contratados por la EMSA. En
concreto:
• Como medios específicos de Salvamento Marítimo:
2 remolcadores y 1 buque polivalente dotados con
los medios adecuados para actuar en episodios de lucha contra la contaminación (en el año
2002 no había ninguno),
7 Salvamares y 1 Guardamar.
• Como buques para la lucha contra la contaminación
contratados por la EMSA, se dispone en Vigo del
buque “Ría de Vigo” y en Ferrol del “Monte Arucas”
(antiguo “Urania Mella”), un buque recogedor con
capacidad para 3.100 metros cúbicos.
- Más y mejores medios aéreos. Concretamente:
• 1 avión CASA CN-235 dotado con los más modernos medios de detección y control de la contaminación marina.
• 2 helicópteros: un helicóptero de gran porte S-61,
con base en A Coruña y un AW-139 con base en el
nuevo helipuerto de Cee. Además, se encuentra en
construcción un nuevo helicóptero de gran porte, un
Eurocopter EC-225, que comenzará a operar en el
primer semestre de 2014 y sustituirá al S-61.
• Un nuevo hangar y helipuerto construidos en Cee,
que permite una respuesta más rápida a las costas
gallegas.
- Más y mejores medios logísticos y tecnológicos:
• En 2011 entró en servicio la nueva base estratégica
de salvamento y lucha contra la contaminación marina en Fene (A Coruña). Esta nueva infraestructura
es la de mayor superficie y capacidad de almacenamiento y gestión de equipos de las seis bases que
Salvamento Marítimo tiene en España para hacer frente a las incidencias que se produzcan en la mar.
Está dotada de la más moderna tecnología para la
prevención y lucha contra la contaminación.
• Se ha renovado el equipamiento tecnológico de los
Centros de Coordinación de Salvamento ubicados en
A Coruña, Vigo y Finisterre al objeto de introducir
las mejoras e innovaciones que garanticen el nivel de
servicio y aseguren la operatividad permanente.
Fortalecimiento de la actividad inspectora a buques
extranjeros (inspecciones del MoU de París).
Siguiendo el principio de que la mejor emergencia
es la que no llega a ocurrir, España desarrolla un
amplio programa preventivo utilizando como herramienta principal las inspecciones que se realizan en
puertos españoles a los buques de bandera extranjera
al amparo del MoU de París, acuerdo internacional
de los países europeos, junto con Canadá y Rusia,
para coordinar sus esfuerzos en las inspecciones a los
buques extranjeros que recalan en sus puertos.
El objetivo del MoU de París es la eliminación de los
buques subestándar en aguas europeas, mediante un
sistema de inspecciones armonizado entre todos los
países participantes en el que los inspectores de una
Administración marítima solamente pueden inspeccionar buques que no sean de su propia bandera.
En todo el ámbito territorial del MoU de París se llevaron a cabo más de 18.000 inspecciones a buques
extranjeros en el año 2012, detectándose más de
49.000 deficiencias (no todas susceptibles de detención) y se produjeron 669 detenciones de buques. El
compromiso de España con este sistema de inspecciones le lleva a liderar el número de inspecciones
realizadas en nuestros puertos, con 1.624 que representan un 9,1 por 100 del total, y también liderando
el número de buques detenidos (un 17,5 por 100 del
total).
As desfeitas dos temporais na costa, consecuencia dun
modelo do PP territorial insensato e corrupto
Paseos marítimos destruídos, praias desaparecidas, peiraos danados... Debido só aos
temporais invernais? Para ADEGA estas
desfeitas non son casuais: Son consecuencia de urbanizar o litoral “a toda costa” e
ignorar o cambio climático. Mentres, Rosa
Quintana e o PP criadores do problema
persisten no erro e receitan máis cemento e
recheos no litoral. A maré
segue a subir...
dos temporais provocando unha enorme
erosión costeira. Non podemos deter a
suba do mar, pero si prevela e anticipar as
posibles consecuencias. Até o de agora,
as políticas urbanísticas de construción “a
toda costa” non fixeron máis que acelerar
este proceso de erosión.
Fenómenos
meteorolóxicos extremos
como a sucesión de borrascas
que
xa dura máis
dun mes son
cada vez máis
habituais. E
cada ano, o
mar sorpréndenos batendo récords
de altura de
ondas e aumentando os
desperfeitos
nas costas.
Só procuran que as praias teñan boa presenza na tempada de praia a base de custosísimos aportes de area e obras superfluas
que desaparecerán ao chegar o inverno.
E así ano tras ano... A
quen benefician estas
ineficientes políticas
de parcheo?
Os reiterados e inútiles
recheos das praias, financiados con cartos
públicos, teñen ademais consecuencias
para o medio ambiente que non son valoradas debidamente. As
praias, lonxe de ser
linguas de area estéril,
son espazos cunha elevada biodiversidade.
Numerosas especies
animais e vexetais, que
moitas veces pasan desapercibidas, viven nas
praias e nas súas proximidades. Son a base
da pirámide trófica, e
a súa desaparición ten
efectos negativos sobre o resto de animais
do ecosistema, incluídos os peixes e mariscos comerciais.
Dentro
do
proceso
de
mudanza
climática que
está a vivir o
planeta, é de
prever que estes fenómenos
meteorolóxicos extremos
sexan cada
vez máis habituais e que a factura dos danos causados
polo do cambio climático siga a engordar.
Estes efeitos cada vez máis patentes notaranse con máis intensidade nas latitudes
medias, especialmente nas costas.
Non podemos impedir
os temporais, mais si
reducir os seus efectos
(e custos)
Que as ondas asolaguen os centros de vilas
e cidades, levando por diante pairaos e
paseos, debería facernos reparar no risco
que supón construír “de costas” ao mar.
Praias, dunas e xunqueiras litorais actúan
como amortecedores dos efeitos dos temQue se ten feito até o de agora para amortec- porais.
er, xa que é imposíbel evitar, as consecuencias deste fenómeno? Simplesmente, mirar Ao alterar o equilibrio de sedipara outro lado e seguir facendo castelos
de area mentres sube a maré. Como se o mentos existente nesa última liña
cambio climático non fora con eles, en Eu- de protección fronte ás ondas, ceropa veñen de claudicar fronte ao lobby mentando e recheando a costa e
dos combustíbeis fóseis.
construindo infraestruturas que
No Estado, coa nova Lei de Costas poderase
urbanizar a 20m do mar. E en Galiza,
o Plano do Litoral (POL) na prática non
protexe nada, o Plano de Acción contra o
Cambio Climático foi paralisado paralisado por Feijóo e nos orzamentos de 2014,
o investimento contra o cambio climático
será CERO.
o deterioro do litoral son na maioría dos
casos meros parcheos, solucións cada vez
máis a curto prazo.
alteran as correntes, ten graves
consecuencias. Boa mostra disto
é a desaparición de numerosos
areais da costa galega como o do
Matadoiro na Coruña, a Madalena
en Cedeira ou a Rodas nas Cíes.
Recoñecer e afrontar
en serio as causas do problema (cambio
climático e urbanismo desordeado) resulta
chave para reducir os seus efectos. É insensato seguir planificando actuacións na
costa, como se a suba do nível do mar e os
fenómenos meteorolóxicos adversos non
foran xa unha realidade.
Seguir fomentando a ocupación do litoral
e aplicar as mesmas inútiles receitas a base
de carísimos recheos, resulta insensato e
aponta á corrupción do actual modelo urbanístico.
Máis cedo que tarde haberá que afrontar os
custos de non ter actuado antes.
Suprimir infraestruturas inútiles, recuperar
as dinámicas naturais e evitar seguir cementando o litoral (amáis do gasto inútil
dos recheos de area) contribuiría a non
seguir aumentando a fatura dos desastres.
O ambiente e a cidadanía pagamos as con- Cando menos, aforraranse millóns de € e
A erosión da costa evidencia os erros dun- secuencias
mesmo vidas, se os responsábeis públicos
ha política urbanística insustentábel e cordeixan de comportarse como nenos que fan
rupta
castelos na area mentres sube a maré
A forte presión urbanística sobre a costa,
con recheos, peiraos, paseos e portos de- A reparación dos desperfeitos pagarémoportivos feitos sen ter en conta as dinámi- la os mesmos afectados por estas malas
cas litorais, está a amplificar os efeitos políticas urbanísticas. Os intentos por frear
Pladesemapesga se une a la flota de cerco y pide la dimisión de Rosa
Quintana por dar la espalada al sector marítimo-pesquero de Galicia.
La flota de cerco de toda Galicia, marineros y armadores han vuelto a salir
a la calle para reclamar la dimisión
de la titular del sector Rosa Quintana,
a la que achacan incapacidad para
llevar la Consellería de Medio Rural e do Mar, en sus demandas de un
reparto “justo” de las cuotas de jurel
y caballa, el sector ha insistido en que
mantendrán las protestas hasta lograr
que se modifique su reparto o dimita
la titular de la Xunta de Galicia.
En la Coruña, miles de marineros,
rederos y otros afectados llegados de
toda la provincia se han concentrado en el muelle del Puerto Pesquero
donde se corto el tráfico.
El “Gamonal pesquero”, se ha propiciado en los túneles y la Avenida de
Beiramar que han permanecido colapsados durante buena parte de la
mañana, donde se inicio la protesta con una pequeña hoguera con
neumáticos.
Solo en Vigo, Rosa Quintana a dado
la espalda a más de 30 barcos afectados por el recorte de cuota, con unos
400 trabajadores y unos 2.500 indirectos.
Todo el sector viene denunciando la
mala negociación por parte de Arias
Cañete y el total abandono de la Xunta, Rosa Quintana, ante el total desamparo
de la flota de cerco gallega que es la que
paga su sueldo, chiringuitos y fiestas por
todo el territorio, abandono este en favor
del sector en Euskadi.
mira para otro lado ante el total amarre de
la flota en su digna protesta por el abandono al que se ven sometidos por sus representantes políticos en el Gobierno de
España y de Galicia, marineros llegados
de toda Galicia, catalogan de ATRACO la
En A Coruña, armadores, patrones y mari- connivencia de Rosa Quintana con Arias
neros de la flota de cerco de toda la pro- Cañete, entregando los cupos de los galvincia inclusive llegados de Lugo han se- legos a pescadores de Euskadi.
cundando la protesta, tras protagonizar una
nueva pitada en el puerto por unos 80 bar- Esta “podrida gestión de Rosa Quintana”,
cos, sin contar con los de, Finisterre, Cor- afirman afecta a más de 1.400, marineros
cubión, Ferrol, Malpica o Camariñas del solo en Coruña, rederas, compradores de
pescado, lonja y muchos más afectados,
litoral provincial.
ante la total pasividad e incapacidad de
Los miles participantes con pancartas Rosa Quintana.
alegóricas a la incapacidad de Rosa Quintana y su dimisión se sumaron a la mani- Pero no solo se queja la flota de cerco, defestación que partió desde la lonja de A cenas de mariscadoras denunciaban frente
Coruña para continuar hasta la Delegación a la Xunta la actitud ‘’MISERABLE’’ de
del Gobierno en Galicia, donde cortaron el Rosa Quintana.
tráfico en la plaza de Ourense.
Decenas de mariscadoras con el total
El sector del cerco mantendrá la protestas y apoyo del sindicato Agamar y el respaldo
peticiones por lo que caso de que no se de de la CIG y UGT, se concentraban ante la
por aludida Rosa Quintana hoy miércoles sede de la Xunta de Galicia en Santiago de
se manifestarán en Santiago de Compos- Compostela en contra de la retirada de la
ayuda de 557 euros al colectivo de trabatela, delante de la Consellería.
jadoras jubiladas sin acceso a una pensión,
La Plataforma en Defensa del Sector para denunciar la ‘’MISERABLE’’ actitud
Marítimo Pesquero de Galicia, se suma de la conselleira do Mar, Rosa Quintana,
a las dignas peticiones de la flota gallega por ‘’quitarles’’ este amparo económico.
y la solicitud de dimisión de la titular del ‘’Lo que está haciendo en referencia a la
Mar, toda vez que nunca en la historia de conselleira Rosa Quintana-- por 400.000
Galicia el sector ha sido castigado con la euros, que es la ayuda de esta gente, es de
indiferencia de quien debería defender sus miserable’’, ha sentenciado Xabier Aboi
intereses, algo que ha asumido de forma en relación con la supresión económica
compensatoria que afecta a cientos de
voluntaria.
mariscadoras mayores de 65 años sin penSegún Pladesemapesga, Rosa Quintana sión que no alcancen el periodo mínimo de
cotización.
Así, en declaraciones a los medios, diversas trabajadoras que han acudido a la
protesta han denunciado que Rosa Quintana le quitó ‘’todo’’.
‘’Llevamos seis meses sin cobrar ‘un chico’ y a ver que hacen ellos que cobran tanto
dinero que repartan’’, ha censurado una de
las mariscadoras, a la entrada de la Xunta.
“Tenemos que ir a pedir a la puerta de la
iglesia para que nos den un patacón para
comer’’, ha lamentado una de las mariscadoras concentradas en Santiago que sostenían pancartas como ‘Sen traballo, sen
pensión, conselleira rectificación’, ‘Rosa
Quintana, PP, devolve as axudas ás mariscadoras’ o ‘Cidade da Cultura, Xacobeo, e as
mariscadoras quítanlle o diñeiro’.
Una cuestión que la CIG ha identificado
con ‘’un grave incumplimiento de un miembro del Gobierno gallego que miente
descaradamente cuando dice que el dinero
de las mariscadoras los va a meter para
reservas, mentira, lo que hizo es dedicarse
a hacer jornadas “chiringuitos” en hoteles
de Santiago para intentar ganar las elecciones’’.
En concreto, Xabier Aboi ha denunciado
que el Gobierno gallego ‘’quita a los pobres’’ estas ayudas, y sin embargo, ‘’hay
dinero’’ para que ‘’los barcos de salvamento
propiedad de la Xunta vayan a registrarse a
Canarias’’, después de que ‘’hubo una desgracia’’ como la producida en A Coruña,
con el naufragio del barco ‘Nuevo Luz’
ocurrido en la zona de Punta Langosteira,
en el que han fallecido dos marineros gallegos, que si aprovechó entre abucheos de
familiares y vecinos de Malpica, la Sra.
Rosa Quintana..
El Sr Pedrosa felicita a los demás para ocultar su propia
incapacidad al frente de Sasemar... ¿ Dimisión yá ?.
La “ autocomplacencia del señor Pedrosa,
Director de Sasemar. De los presuntos éxitos a la disparatada omisión de auxilio de
la gabarra Prima. Dos buques a la deriva y
todavía el señor Pedrosa no ha explicado
por qué extraña razón sólo se activó un remolcador. El Sistema Mundial de Socorro,
asignatura pendiente del señor Pedrosa obviado nuevamente en las informaciones de
Sasemar. Los tiempos de respuesta ninguneados. El encaminamiento de las radiocomunicaciones omitidos. En lugar de felicitar lo que debería hacer el señor Pedrosa
era comparecer de la mano de su flamante
Director General de la Marina
Mercante, Rafael Valero y a la
vez Presidente
de Sasemar en
el Parlamento
para explicar
el desconcierto
en la gestión de
los últimos siniestros producidos en las costas gallegas y la
quiebra técnica
de un lujo descontrolado llamado Sasemar.
2014- había salido del puerto de Roterdam
(Países Bajos) y se dirigía a Abu Dabi para Como es habitual, en la entrada a la ría fue
ser entregado a su armador, la Compañía necesario acortar el cabo de remolque del
Nacional de Petróleo de Abu Dabi.
Sar Gavia desde los 700 a los 200 metros
debido al poco calado existente y los emLa primera actuación coordinada por el bates del gran oleaje provocaron la rotura
Centro de Salvamento Marítimo de Finis- del cabo de remolque en reiteradas ocaterre fue la evacuación de los 5 tripulantes siones. Tras varios intentos, el Sar Gavia
del Esnaad 715 que comunicaron que el consiguió hacer firme el remolque de nuebuque se hallaba en peligro de hundimien- vo al Esnaad 715.
to. El helicóptero Pesca II los rescató y
procedió a su traslado a Viveiro.
Cuatro técnicos de operaciones especiales
de Salvamento Marítimo y un rescatador,
El Sar Gavia llegó a la zona de la emergen- que descendieron desde el Helimer 209
al Esnaad 715,
también participaron en las
labores previas
al atraque del
buque en una
operación muy
arriesgada
y
compleja.
En la entrada al
puerto de Ferrol se hicieron
cargo del Esnaad 715 tres
remolcadores de
puerto que dejaron atracado
al buque en el
muelle comercial Fernández
Ladreda a las
20.00 horas.
El Director de
Salvamento
Marítimo
felicita a la tripulación del Sar
Gavia y a Operaciones Especiales
Emergencia del
carguero Abis
Calais (27 al 29
de enero)
Pedrosa destaca
el gran trabajo
desarrollado en
el remolque del
Esnaad 715 y el
Abis Calais.
Juan Luis Pedrosa, Director
de Salvamento
Marítimo, ha visitado el domingo 9 de
febrero a la tripulación del Sar Gavia y a
los técnicos de Operaciones Especiales de
la Base Estratégica de Fene para felicitarles por su profesionalidad y el gran trabajo
desarrollado en los recientes remolques a
los buques Esnaad 715 y al Abis Calais,
ambos en Galicia. Las operaciones resultaron muy complejas debido a las adversas
condiciones meteorológicas.
cia del Esnaad 715 el día 4 por la noche.
Hasta el día 6 no fue posible proceder al
remolque del supplier ya que se llegaron a
alcanzar olas de 10 metros y fuertes vientos en la zona.
Con la colaboración del Helimer 209 y el
personal de la Base Estratégica de Fene,
el Sar Gavia consiguió hacer firme el remolque a las 12.20 horas del día 6 a 64
millas al Norte de Cabo Ortegal y puso
Emergencia del Esnaad 715 (4 al 8 de rumbo a Ferrol.
febrero)
Las operaciones de remolque fueron muy
La emergencia del supplier Esnaad 715, complejas debido a la adversidad de las
comenzó el día 4 de febrero a las 15.05 hor- condiciones meteorológicas y el día 8 a las
as, cuando el Centro de Coordinación de 17.45 horas el Sar Gavia consiguió arribar
Salvamento ubicado en Finisterre recibió a la ría de Ferrol con el Esnaad 715 a reuna señal de socorro procedente del propio molque.
barco, de 50 metros de eslora y bandera
de Emiratos Árabes Unidos, dedicado al Las maniobras de aproximación al puerto
transporte de personal, equipos o agua po- resultaron muy complicadas debido al mal
table para apoyo a instalaciones offshore. tiempo reinante en la ría de Ferrol con olas
El Esnaad 715 –acabado de construir en de 7 metros y vientos de 35 nudos.
El Abis Calais
de bandera holandesa, cubría
la ruta entre
Leixoes (Portugal) y Hull
(Reino Unido)
y alertó el lunes
27 a primera
hora de la mañana, de que estaba a la deriva debido a una avería en la hélice, y que
iban a tratar de resolverla por sus propios
medios.
Al no poder efectuarse la reparación, el armador del mercante contrató un remolque
comercial que debido a la adversidad de
las condiciones meteorológicas no pudo
actuar.
A partir de entonces, Salvamento Marítimo
coordinó el remolque con medios propios
y pertenecientes a otros organismos, la
Xunta de Galicia y la Autoridad Portuaria
de A Coruña y Ferrol.
Durante toda la noche el buque de Salvamento Marítimo Sar Gavia y el buque Sebastián de Ocampo, de la Xunta de Galicia,
prestaron remolque en varias ocasiones al
Abis Calais, sin embargo el cabo falló reiteradas veces por las adversas condiciones
meteorológicas.
A las 3.56 horas el Abis Calais se encontraba muy
próximo a tierra (2 cables) por lo que el helicóptero
de Salvamento Marítimo Helimer 209 se desplazó al
lugar de la emergencia por si era necesaria la evacuación de los 8 tripulantes del buque de 115 metros
de eslora y cargado con 5.000 toneladas de pellets
de madera; aunque finalmente no fue necesaria su
intervención.
Finalmente el buque pudo ser conducido hasta el
puerto de Ferrol al mediodía con la ayuda de varios
remolcadores.
Pladesemapesga : una denuncia que choca frontalmente con la autocomplacencia del señor Pedrosa
publicada en tiempo y forma.
feb 8 a las 10:05 AM
Sasemar : triunfalismos costosísimos en vidas y
bienes por los mismos “mamandurrias” bajo la quiebra económica que también pagaremos todos los españoles/as.
La embarrrancada de la gabarra Prisma en Camariñas, es lo más disparatado que jamás haya acontecido en las costas gallegas. Remolcador ( West )
y gabarra remolcada ( Prisma ) quedan a la deriva
y Sasemar envía un sólo remolcador dejando a la
deriva la gabarra.
El plan tenía una dotación de 1.690,5 millones de
euros, revisable en 2013 en función de las necesidades operativas del momento.
Según indicaba Fomento, el esfuerzo inversor realizado a lo largo de los últimos años -el anterior plan
2006-2009, recibió una dotación de 1.023 millones
de euros, lo que suponía multiplicar por 6,6 las inversiones del anterior- ha hecho posible que España
cuente hoy con un Servicio de Salvamento Marítimo
“de los más avanzados del mundo”.
Hace unos pocos años, la Dirección General de la
Marina Mercante, en sede parlamentaria, en Madrid,
daba las claves al ex diputado del BNG, Francisco
Rodríguez, cuando manifestaba que el servicio de
Salvamento Marítimo no se activaba hasta que se
confirmaba que se trataba de una alerta real del
Sistema Mundial de Socorro.
Así, Fomento, por medio de Salvamento Marítimo,
dispone de los instrumentos más avanzados para actuar ante cualquier tipo de emergencia
marítima, incluidas las que implican la lucha contra
la contaminación:
Además, el Ministerio afirmaba, que el esfuerzo inversor realizado permite que el nuevo plan se centre
“en reforzar la prevención y afianzar el sistema de
salvamento existente”.
Así, entre los objetivos estratégicos está el reforzar
el sistema preventivo “por un mar más limpio y seguro”, basándose no sólo en la normativa sino también en los instrumentos que aseguran su cumplimiento: vigilancia, inspección, sanción y difusión de
la cultura preventiva.
Para ello, se potenciará “el ejercicio de la acción penal contra los causantes de hechos contaminantes”,
los cuales podrán ser considerados autores responsables de un delito contra el medioambiente.
Siguen sin aclarar los tiempos de respuesta de las También se buscará afianzar el desarrollo del “ya exunidades de salvamento ante la activación de las istente y sólido sistema de respuesta ante las emerAlertasde Socorro.
gencias”, que cuenta con despliegue de medios maLos temporales que barren las costas gallegas han teriales y humanos que son un “referente europeo”.
dado muestra, una vez más, de la inocencia del
Capitán Mangouras.
Así, Fomento prestará “especial atención” a las
áreas geográficas y ámbitos de actividad que presenTripulaciones evacuadas, buques a la deriva y re- tan mayor vulnerabilidad o riesgo para la seguridad”
molques fallidos con un nuevo fiasco del Ría de como, según ha afirmado el ministro, “puede ser la
Vigo.
costa gallega”.
Los conocidos “ palmeros “ de la Dirección Gen- Bien, pues estamos en 2014.
eral de la Marina Mercante “ aplauden “ lo que ellos
definen como éxitos de de Sasemar, eso sí, con la Les remitimos a la Revista Marina Civil y en tituesperanza de seguir recibiendo la conocida maman- lares podemos leer :
durria institucional ya sea en “ cash “ o en publicidad institucional.
“ España se encuentra mejor preparada que nunca
para afrontar cualquier incidente de contaminación
Alguno de ellos hasta publicó que “ gracias a la ráp- marina “.
ida actuación de Sasemar “ pudieron ser evacuados
los tripulantes del
Continúa la editorial ...
“ Snaad 715 “ sin conocer tan siquiera la hora de
emisión de la Alerta de Socorro, la activación de El Ministerio de Fomento, a través de la Direclos medios de salvamento o la llegada a la zona del ción General de la Marina Mercante y Salvamento
buque en peligro o vertical del buque del helicópte- Marítimo, ha fortalecido la posición de España ante
ro.
un posible incidente de contaminación marina similar al “Prestige”, que hoy en día es mucho mejor que
Mientras la Organización Marítima Internacional en 2002, gracias a la implantación de una serie de
recomienda a España la actualización y revisión del medidas.
Sistema Mundial de Socorro para verificar la su eficacia durante el período 2013-2017, la Revista Ma- Hay que subrayar el incremento en la dotación de
rina Civil, aumenta sus cuentos chinos hablándonos medios de lucha contra la contaminación en toda Esde motores marinos y propulsión.
paña y específicamente en Galicia.
Tiempo más tarde Pepiño Blanco, en Vigo, presentaba el nuevo Plan Nacional de Salvamento y decía :
El nuevo Plan Nacional de Seguridad y Salvamento
Marítimo 2010-2018, fue presentado en Vigo por el
entonces ministro de Fomento, José Blanco.
Iba a contar con dos grandes objetivos, como son
incrementar al máximo la capacidad de respuesta de
los dispositivos de rescate para garantizar las vidas
de cuantos se hayan expuestos en el mar, y velar por
la limpieza de sus aguas.
• Unidades aéreas y marítimas: 4 buques polivalentes
de salvamento y lucha contra la contaminación marina, 10 buques remolcadores, 4 embarcaciones tipo
Guardamar (de 32 metros de eslora, con los medios
más modernos para búsqueda y rescate), 55 embarcaciones de intervención rápida denominadas Salvamares (de 15 ó 21 metros de eslora y gran velocidad), 11 helicópteros y 3 aviones.
• 20 Centros de Coordinación distribuidos por toda
la costa más un Centro Nacional.
Además, España, por medio de la Agencia Europea
de Seguridad Marítima (EMSA), participa del programa de respuesta rápida de buques de lucha contra
la contaminación. Este programa establece, a través
de un contrato de la Agencia Europea de Seguridad
Marítima, una reserva de disponibilidad (o standby) para buques equipados para la lucha contra la
contaminación que permite movilizar en 24 horas
hasta 17 de estas unidades con una capacidad conjunta de recogida de más de 62.437 metros cúbicos.
Todo ello queda reflejado en este número de MARINA CIVIL.
También cuenta con la vigilancia aérea de las embarcaciones de Salvamento Marítimo, y además, dispone de un sistema de seguimiento por satélite de
los incidentes de contaminación marina, denominado CleanSeaNet, que permite optimizar y coordinar
la respuesta a las emergencias y mejorar la identificación de los buques contaminantes.
Fomento ha experimentado, desde el año 2002, un
notable incremento en su flota, en consonancia con
la situación geográfica de Galicia, y el número y
características de los buques que navegan cerca de
sus costas gallegas, lo que hacen que hoy en día se
disponga de más y mejores medios marítimos. Tanto
los que dispone Salvamento Marítimo en propiedad
como los que están contratados por la EMSA. En
concreto:
• Como medios específicos de Salvamento Marítimo:
2 remolcadores y 1 buque polivalente dotados con
los medios adecuados para actuar en episodios de
lucha contra la contaminación (en el año
2002 no había ninguno),
7 Salvamares y 1 Guardamar.
• Como buques para la lucha contra la contaminación
contratados por la EMSA, se dispone en Vigo del
buque “Ría de Vigo” y en Ferrol del “Monte Arucas” (antiguo “Urania Mella”), un buque recogedor
con capacidad para 3.100 metros cúbicos.
- Más y mejores medios aéreos. Concretamente:
• 1 avión CASA CN-235 dotado con los más modernos medios de detección y control de la contaminación marina.
• 2 helicópteros: un helicóptero de gran porte S-61,
con base en A Coruña y un AW-139 con base en el
nuevo helipuerto de Cee. Además, se encuentra en
construcción un nuevo helicóptero de gran porte, un
Eurocopter EC-225, que comenzará a operar en el
primer semestre de 2014 y sustituirá al S-61.
• Un nuevo hangar y helipuerto construidos en Cee,
que permite una respuesta más rápida a las costas
gallegas.
- Más y mejores medios logísticos y tecnológicos:
• En 2011 entró en servicio la nueva base estratégica
de salvamento y lucha contra la contaminación marina en Fene (A Coruña). Esta nueva infraestructura
es la de mayor superficie y capacidad de almacenamiento y gestión de equipos de las seis bases que
Salvamento Marítimo tiene en España para hacer
frente a las incidencias que se produzcan en la mar.
Está dotada de la más moderna tecnología para la
prevención y lucha contra la contaminación.
• Se ha renovado el equipamiento tecnológico de los
Centros de Coordinación de Salvamento ubicados en
A Coruña, Vigo y Finisterre al objeto de introducir
las mejoras e innovaciones que garanticen el nivel
de servicio y aseguren la operatividad permanente.
Fortalecimiento de la actividad inspectora a buques
extranjeros (inspecciones del MoU de París).
Siguiendo el principio de que la mejor emergencia
es la que no llega a ocurrir, España desarrolla un
amplio programa preventivo utilizando como herramienta principal las inspecciones que se realizan en
puertos españoles a los buques de bandera extranjera
• 6 Bases Logísticas de Lucha contra la Contami- al amparo del MoU de París, acuerdo internacional
nación y Salvamento.
de los países europeos, junto con Canadá y Rusia,
Tanto las unidades aéreas como las marítimas cuen- para coordinar sus esfuerzos en las inspecciones a
tan con toda clase de efectivos para la lucha contra los buques extranjeros que recalan en sus puertos.
la contaminación marina, que incluyen
64.000 metros de barreras anticontaminación.
El objetivo del MoU de París es la eliminación de los
buques subestándar en aguas europeas, mediante un
sistema de inspecciones armonizado entre todos los
países participantes en el que los inspectores de una
Administración marítima solamente pueden inspeccionar buques que no sean de su propia bandera.
buques en su tránsito por las costas gallegas. En el
dispositivo de separación de tráfico es además obligatorio para los buques reportar al Servicio de Tráfico Marítimo de Finisterre, con lo que se tiene un
conocimiento
detallado.
• Utilización del sistema comunitario de intercambio
de información marítima denominado SafeSeaNet,
y los aspectos relativos a los planes de asistencia a
buques y a los puertos de refugio y la determinación
de la autoridad competente para la toma de decisiones.
En
todo el ámbito territorial del MoU de París se llevaron a cabo más de 18.000 inspecciones a buques
extranjeros en el año 2012, detectándose más de
49.000 deficiencias (no todas susceptibles de detención) y se produjeron 669 detenciones de buques. El
compromiso de España con este sistema de inspecciones le lleva a liderar el número de inspecciones
realizadas en nuestros puertos, con 1.624 que representan un 9,1 por 100 del total, y también liderando
el número de buques detenidos (un 17,5 por 100 del
total).
Implantación de un paquete normativo para refuerzo
de la seguridad de los buques.
Desde el punto de vista legislativo, España ha vivido un intenso periodo de transposición de normativa tanto Europea como de impulso de la normativa
internacional encaminada a evitar que vuelvan a
producirse accidentes como el del “Prestige”. Cabe
destacar:
1. Introducción acelerada de la normativa de doble
casco o de diseño equivalente para petroleros de
casco único, y sus modificaciones. Los petroleros de
casco sencillo que transporten crudo no pueden recalar, ni fondear, en puertos de la Unión Europea.
2. Modificación, a iniciativa española en el año
2003, del Dispositivo de Separación de Tráfico de
Finisterre, estableciendo “pasillos” más alejados
de la costa, por lo que es obligatorio que pasen los
3. Aprobación por el Gobierno en 2012 del Sistema
Nacional de Respuesta ante la Contaminación Marina. Este sistema introduce mecanismos de
planificación, organización y ejecución que pretende
dar una respuesta unificada y coordinada entre todos
los implicados (Administraciones, organismos, etcétera) ante un episodio de contaminación, independientemente de su origen.
4. Implantación del programa informático (PRISMA) de ayuda a la toma de decisiones en caso de
buques con problemas. Esta aplicación, de acuerdo
con la normativa internacional, permite apoyar en
información cartográfica, meteorológica, de disposición de medios y otras, integrada bajo un
único sistema de información, la toma de decisiones
para buques necesitados de refugio.
5. Además, se ha aprobado en Europa un Tercer Paquete normativo (Directivas) de medidas de seguridad marítima que son de aplicación en España
y que regulan:
• Las inspecciones de buques extranjeros en puertos
españoles que armoniza, refuerza y coordina las inspecciones a los buques extranjeros.
• Los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte
marítimo con objeto de que las investigaciones concluyan con recomendaciones que eviten que vuelvan
a producirse accidentes de similar naturaleza.
• Seguro de los propietarios de los buques civiles
para reclamaciones de derecho marítimo que establece la obligatoriedad a los Estados miembros de
la Unión Europea para exigir a los propietarios de
los buques mercantes que enarbolen su pabellón,
que tengan contratado un seguro que cubra a dichos buques, así como que exijan dicho seguro a los
propietarios de buques mercantes que enarbolen pabellón distinto del suyo propio cuando entren en un
puerto bajo
4 jurisdicción de los Estados miembros. marina “.
Las costas españolas bajo los mismos mandos culpables de las mayores catástrofes en nuestro litoral
incluido el Prestige, unos mamandurrias asentados
en organismos internacionales como la OMI, etc,
von el único objetivo de incuymplir reiteradamente
las normativas y el propio presupuesto empeñados a
toda costa en que no sea de conocimiento público,
mientras la costa abandonada bajo unos responsables
que solo se preocupan de montarse chiringuitos con
fines partidistas con el dinero público de todos los
ciudadanos, mientras nuestro litoral en grave peligro
tal y como se esta viviendo en el día a día.
Ver también:
http://pladesemapesga.com/Article45390.phtml
Rosa Quintana miente a los ciudadanos como una “bellaca” y el Sr
Valero lleva a la QUIEBRA a Sasemar mientras dilapidan en fiestas el
dinero público..
A conselleira do Medio Rural e do Mar
mantivo esta tarde unha xuntanza co director xeral da Marina Mercante. Este tipo de
xuntanzas serven para avanzar na eficaz
utilización dos medios técnicos e humanos
das dúas administracións en materia de
loita contra a contaminación e seguridade
marítima, co fin de gañar en operatividade
no caso de que se produza algún incidente.
Pladesemapesga afirma que estas declaraciones son burdas y totalmente falsas.
La Consellería de Medio Rural e do Mar,
a día de hoy solo a conseguido resultados
catastróficos, cadáveres, despilfarro, y procedimientos judiciales contra su gestión y
en la falta de acuerdos para la lucha contra la contaminación y la vida en la Mar,
prueba evidente de ello es la larga lista de
quejas y denuncias judiciales en su contra
por presunto abandono y dejadez, a lo que
hay que sumar la larga lista de presuntas
irregularidades e incumplimientos de la
DGMM en ese sentido que junto a la quiebra técnica de SASEMAR y los cierres de
las estaciones costeras,ponen contra las
cuerdas a los responsables del despilfarro
de dinero público en reuniones de supuestos beneficios para la vida en la Mar que
no son tal.
El BNG desenmascara a Rosa Quintana y
al Sr Valero en sus falsas afirmaciones.
Pladesemapesga exige a Rosa Quintana
una explicación sobre la actualización y
modernización del Sistema Mundial de
Socorro en la flota pesquera de Galicia y
la cuantificación del gravamen económico
que podría suponer.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia no solamente denuncia estos hechos, tambien a solicitado
reiteradamente por activa y pasiva explicaciones de sus responsables, dimisiones
y la disolución de los representantes en la
OMI y la CIAM, por manifiesta incapacidad y falta de resultados que respondan a
los multimillonarios sueldos y dietas en
Londres, sin que se haya ofrecido una sola
respuesta.
bellaco, -ca adj./s. m. y f.
1 Se aplica a la persona que es despreciable
porque actúa con maldad y falta de honra- Pladesemapesga acusa a Juan Luis Pedrosa y
dez. bribón, malvado.
Rodríguez Valero de provocar la quiebra de SaseDiccionario Manual de la Lengua Espa- mar
ñola Vox.
Denuncian un agujero de más de 35,5 millones de
Pladesemapesga acusa a Juan Luis Pedrosa euros
y Rodríguez Valero de provocar la quiebra
de Sasemar con miles de despidos inme- La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesdiatos a través de su futura privatización
quero de Galicia estudia presentar denuncia penal
o querella criminal contra los responsables de la
Xornal Pladesemapesga de la Mar y la posible quiebra económica de SASEMAR que se
Pesca, información publicada el Lunes, 14 desmorona como la Torre de Babel provocando en
Octubre, 2013
un futuro inmediato un ERE encubierto con miles
de despidos a nivel nacional y la total privatización
La Plataforma en Defensa del Sector de todos sus servicios, 20 Centros Coordinadores
Marítimo Pesquero de Galicia estudia pre- de Salvamento que dejaran totalmente abandonada
sentar denuncia penal o querella crimi- la cobertura de la franja litoral y de la zona SAR
nal contra los responsables de la posible (search and rescue= búqueda y rescate) marítima
quiebra económica de SASEMAR que se española
desmorona como la Torre de Babel provocando en un futuro inmediato un ERE http://www.elmundofinanciero.com/noticia/20301/
encubierto con miles de despidos a nivel Laboral/
nacional y la total privatización de todos Pladesemapesga-acusa-a-Juan-Luis-Pedrosa-y-Rosus servicios, 20 Centros Coordinadores de driguezSalvamento que dejaran totalmente aban- Valero-de-provocar-la-quiebra-de-Sasemar.html
donada la cobertura de la franja litoral y de
la zona SAR (search and rescue= búqueda Galicia y Rosa Quintana, el mayor fraude conocido
y rescate) marítima española.
a las gentes de la Mar:
http://pladesemapesga.com/index.php?na Rosa Quintana anula el seguro a las gentes de la Mar
me=News&file=article&sid=45390
y crea el cobro por rescate de Salvamento Marítimo
que no se aplivca en el Mediterraneo, Asturias y
Sasemar en quiebra técnica y sus respon- Cantabria.
sables dilapidando el dinero público burlándose de los ciudadanos y familias de los El BNG desenmascara a Rosa Quintana y al Sr Valefallecidos
ro en sus falsas afirmaciones.
Xornal Pladesemapesga de la Mar y la Pes- Pladesemapesga exige a Rosa Quintana una explica, información publicada el Miércoles, 08 cación sobre la actualización y modernización del
Enero, 2014
Sistema Mundial de Socorro en la flota pesquera de
Galicia y la cuantificación del gravamen económico
Como dilapidar el dinero público bajo que podría suponer.
servicios totalmente abandonados y sin
responsables que lo asuman en Sasemar, La Dirección General de la Marina Mercante, en
bajo la dirección del Sr Valero. DGMM y comisión parlamentaria en Madrid, daba las claves
el Sr Pedrosa, Sasemar.
al ex diputado del BNG, Francisco Rodríguez,
cuando manifestaba que el servicio de Salvamento
Jornadas de trabajo del proyecto europeo Marítimo no se activaba hasta que se confirmaba
SPRES de lucha contra la contaminación que se trataba de una alerta real del Sistema Mun03 abril de 2012
dial de Socorro.
Debido a la naturaleza del programa y el
interés por los resultados que se obtengan, Sistema Mundial de Socorro
Salvamento Marítimo, colabora con el
proyecto europeo SPRES.
El Ministerio de Fomento, a través de la Dirección
General de la Marina Mercante y Sasemar, oculta
http://www.salvamentomaritimo.es/sm/ las estadísticas de obligada publicación de las Falsas
que-hacemos/simulacros/jornadas-de-tra- Alertas de Socorro..
bajo-del-proyecto-europeo-spres-de-lucha-contra-la-contaminacion/
La publicidad institucional, difundida en los medios
de comunicación, sobre las estadísticas de Sasemar
No hay para chuscos y se compra JABU- aplicadas a la siniestralidad marítima, una muestra
GO;
más del engaño a los contribuyentes.
El capitán marítimo Martín Castilla ha informado
desde la Base Estratégica de Salvamento Marítimo
(SASEMAR) que se encuentra en Cartagena, de
la puesta a disposición de las autoridades de los
EE.UU. de material específico de lucha contra la
contaminación marítima
En el año 2011, el 80 % de las Alertas de Socorro
fueron falsas.
Se desconocen los datos de los años 2012 y 2013.
Según los criterios de la Organización Marítima Internacional ( OMI ) las falsas alertas “menoscabahttp://www.gpsbuceo.com/ecologia/vertido-BP/ ban “ los servicios de salvamento.
espa%C3%B1a-colabora-con-eeuu-en-lucha-contra-contaminacion.htm
La Dirección General de la Marina Mercante debería - sin demora - dar una una
explicación parlamentaria sobre la verificación de la eficacia de los Subsistemas y
Métodos del Sistema Mundial de Socorro,
el grado de familiarización de los Operadores GMDSS y en qué estado se encuentra la modernización y actualización del
Sistema en España, tal y como se recoge
en la Normativa de la OMI.
Es tal el grado de desconcierto reinante que
hace pocos dias en la costa de Camariñas (
Galicia ) un sólo remolcador tuvo que auxiliar a dos buques a la deriva.
Una gabarra acabó embarrancada y continúa a la espera de soluciones.
Pladesemapesga, exige una respuesta del
Ministerio de Fomento, puesto que nada
se sabe respecto al encaminamiento de las
radiocomunicaciones.
¿ Se activó una Alerta de
Socorro ?
¿ Se negoció un remolque
?
Sólo 885 Alertas, es decir, el 21% fueron gasto público.
Alertas Reales.
Pladesemapesga exige a Rosa Quintana
Pladesemapesga denuncia el maquillaje de explicaciones para los ciudadanos ante el
las estadísticas de Sasemar.
grave peligro en las costas gallegas de otro
Prestige.
Lo preceptivo, por Resoluciones de la Organización Marítima Internacional y la Un- Xornal Pladesemapesga de la Mar y la Pesión Internacional de Telecomunicaciones, ca, información publicada el Miércoles, 05
es desglosarlas por segmentos, es decir, Febrero, 2014
por las vías en que se han producido las
Falsas Alertas, tal y como se contempla en Dos remolques fallidos recientemente han
el Contrato del Estado con Abertis Rete- vuelto a poner en riesgo las costas galvisión ( Radio Costeras ), Dirección Gen- legas, Un solo remolcador para un barco
eral de la Marina Mercante y Sasemar.
y una gabarra a la deriva y 5 tripulantes
salvados por “la alerta y el 112 de forma
Sasemar, lejos de cumplir con la normativa irregular”, SASEMAR abandonas sus obinternacional, suma a sus irregularidades ligaciones de informar en su página Web
estadísticas, el incumplimiento de los obli- que pagamos los sufridos ciudadanos, sogados “ check lists “ para el control de los bre las alertas en nuestro litoral.
subsistemas y métodos del Sistema Mundial de Socorro.
Pladesemapesga lo advertía en 2006. Nadie ha explicado todavía el siniestro
de la gabarra prima en camariñas,
mientras Rosa Quintana se oculta detrás de chiringuitos pagados con dinero público para fiestas de altos cargos
del PP que también se van a Chile en
Turismo Institucional pagado por los
esquilmados contribuyentes.
La Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, pone al
descubierto el despilfarro
multimillonario en los
servicios de Salvamento
Marítimo donde, en el año
2011, el el 80% de las Alertas de Socorro fueron falsas, de las 4.252 llamadas
de socorro 885 Alertas, es
decir, el 21% fueron Alertas Reales.
El periodismo de salón bajo la sumisión del silencio de las subvenciones
nuevamente en evidencia. No se investiga con rigor profesional nada se
aprende y mucho menos se corrige.
El Sr Valero y la Sra. Rosa
Quintana deberían dejar
muy claros todos los gastos
acasionados a sus unidades
de rescate.
El encaminamiento de las radiocomunicaciones factor causal determinante
en la catástrofe del Prestige asignatura pendiente en la gestión de siniestros
marítimos.
El Director General de la Marina Mercante
Pladesemapesga exige la comparecencia y la Conselleira do Mar, deberían dejar
del Director General de la Marina Mer- muy claros todos los gastos ocasionados a
cante en el Congreso de los Diputados.
sus unidades, aéreas y terrenas como consecuencia de la activación de las Falsas
De igual forma la de la Conselleira do Mar Alertas.
en el Parlamento de Galicia.
De igual modo los nombres de los buques
La detención el 5 de abril de 2013 en el infractores, ya de sean mercantes, pesquepuerto de Algeciras del buque portacon- ros o de recreo y el rango sancionador aplitenedores “ RBD Dalmatia “ es una prueba cado a los distintos casos.
fehaciente de las múltiples irregularidades
y de los costosísimos gastos de las falsas Las estadísticas de Sasemar, demuestran
alertas de socorro del Sistema Mundial de que la verificación, tantas veces reclamada
Socorro.
por Pladesemapesga del grado de familiarización de los titulares de Certificados de
Según fuentes de Sasemar, se movilizaron Operador GMDSS, no existe en España.
dos helicópteros que volaron sobre el ‘RBD
Dalmatia’, tras emitir 3 Alertas de Socorro La formación del Sistema Mundial de Soque resultaron ser falsas, no obteniendo corro, es lamentable y el tiempo ha venido
contestación del mismo vía VHF.
a darle la razón a esta Plataforma.
La activación de los medios de salvamento Dinero público sin ningún tipo de control
significaron un gasto de 10.000 euros.
regalado a manos llenas a los agentes más
cercanos al poder y que significan un graSegún el Informe Anual 2011 publicado vamen muy costoso para los contribuypor Sasemar, el 80% de las Alertas de So- entes.
corro fueron falsas.
Pladesemapesga denuncia también la autoMás de 3.300 de las 4.252 llamadas de so- complacencia de los partidos políticos que
corro resultaron no ser reales .
permanecen en silencio ante esta gigantesta estafa en la formación del GMDSS y del
La implementación de innovaciones
tecnológicas en buques centros de
salvamento y radio costeras se diluyen ante las negociaciones con los
remolcadores que lejos de minimizar
ralentizan los tiempos de respuesta de
los salvamentos.
http://pladesemapesga.com/Article46632.
phtml
Rosa Quintana vendía los helicópteros
de Salvamento marítimo y es acusada de
degradar el salvamento de las gentes en la
mar
Xornal Pladesemapesga de la Mar y la
Pesca, información publicada el Martes,
31 Enero, 2012
Mientras los socialistas compraban helicópteros, la popular Rosa Quintana lo
vende para hacer negocios privados a costa
del dinero público. Un proyecto para salvar
vidas en la mar, fué rechazado de plano por
el Paritido Popular (PP) ante testigos, de
forma airada y digna de un ignorante supino en materias de Salvamento Marítimo...
Bieito Lobeira advirte que coa decisión
da Xunta se vai precarizar e degradar as
condicións do salvamento marítimo en
Galiza, provocando e conculcando o perigro das xente na Mar.
http://pladesemapesga.com/Article35572.
phtml
COMO ENGAÑAR A LOS CIUDADANOS; COMUNICADO OFICIAL CONSELLERIA DE MEDIO RURAL E DO MAR PARA JUSTIFICAR EL DESPILFARRO DEL DINERO PÜBLICO DE LAS
Nadie conocido del sector, expertos o entes relacionados han conocido ninguna reunión con la Consellería a pesar de solicitarla de forma reiterada, por
lo que tal afirmación es “burda y falsa”.
A conselleira do Medio Rural e do Mar mantivo
esta tarde unha xuntanza co director xeral da Marina
Mercante
MEDIO RURAL E MAR E O MINISTERIO DE
FOMENTO UNEN ESFORZOS EN MATERIA DE
SALVAMENTO MARÍTIMO E LOITA CONTRA
A CONTAMINACIÓN
Santiago, 13 de febreiro de 2014.- A Consellería do
Medio Rural e do Mar e o Ministerio de Fomento
unen esforzos en materia de salvamento marítimo
e loita contra a contaminación. A conselleira, Rosa
Quintana, mantivo unha xuntanza co director xeral
da Marina Mercante, Rafael Rodríguez, no marco
da comisión de seguimento do convenio de colaboración entre a Consellería e o Ministerio de Fomento
en materia de salvamento marítimo, loita contra a
contaminación e seguridade marítima.
para o coñecemento e a xestión no ámbito das
emerxencias e para plantexar solucións conxuntas,
co fin de acadar melloras na seguridade no mar.
Este tipo de xuntanzas serven para avanzar na eficaz
utilización dos medios técnicos e humanos das dúas
administracións en materia de loita contra a contaminación e seguridade marítima, co fin de gañar
en operatividade no caso de que se produza algún
incidente.
Este encontro celebrouse co obxectivo de coordinar SAÚDOS,
as accións necesarias para mellorar os servizos na GABINETE DE COMUNICACIÓN DA CONatención de emerxencias marítimas e intercambiar SELLERÍA DO MEDIO RURAL E DO MAR.
información para unha mellor xestión da frota. Rosa
Quintana destacou a importancia da conexión e do
traballo en conxunto entre as dúas administracións
Pladesemapesga dirige una petición a Rosa Quintana no acaba de sustanciarse en multitud de trajes a rayas como se merece sobre las dietas
del Puerto de Ferrol.
su mandato, pero que no
acaba de sustanciarse en
multitud de trajes a rayas
como se merece, Vd. sabrá el motivo
La Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia en una
carta dirigida hoy por correo electrónico
a la Conselleira de Medio Rural e do Mar,
Rosa Quintana, solicita información sobre los graves hechos del puerto de Ferrol, en la presunta malversación de dinero
público por Diego Calvo, la Delegada de
la Xunta de Galicia y otros miembros de
su consejo.
Marítima que: Vistos los antecedentes largamente denunciados, con más insistencia
en el padroado y tutela de fundaciones sobre la operativa de este ente al que me dirijo, no tenemos esperanza alguna en que
se ocupe de lo que como ciudadanos denunciamos y solicitamos, no obstante es
requisito ineludible el agotamiento de las
.
instancias administrativas, judiciales y nacionales para poder acudir con fundamen- Por tanto,
to a las que no lo son, pero que extienden
su jurisdicción a la española en base a un SOLICITAMOS de esta Consellería que
Ese año, la Autoridad Portuaria de Ferrol Convenio, TEDH.
recoja los documentos y el anexo y proconvocó a su consejo de administración en
ceda según su buen saber y entender en
ocho ocasiones: 17 de enero, 2 de marzo,
orden a esclarecer los HECHOS a los que
27 de abril, 1 de junio, 8 de junio, 29 de
aludimos, sin más (ni menos) interés que
junio, 5 de septiembre y 15 de noviemel que cualquier ciudadano pudiera tener,
bre.
imaginándose que vive en un país decente,
pero en nuestra condición de ente relacioDe las 15 personas que lo componen, el
nado con el sector que Usted representa,
único que no acudió a ninguno fue el Sr
es y se convierte en nuestra obligación
Diego Calvo pero que si cobró, que es uno
poner nuestras justas demandas en su
de los cuatro representantes designados
conocimiento.
por la Xunta desde 2009 para hacer valer
sus intereses en el ente.
La Plataforma en defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia, deja conEn cinco ocasiones, delegó su voto en el
stancia a medio de este escrito y destaca la
presidente y otras tres, no dejó indicación
paradoja que supone, al entender que Ustalguna.
ed es ajena por completo a los hechos que
el mismo derecho autonómico, español y
Pero la Delgada de la Xunta de Galicia Sra.
europeo comunitario no puede tolerar, ni
Raquel Arias, también ha recibido dinero
mucho menos aún amparar y que se propúblico en este sentido, tal y como denunducen a la sombra de su mandato por altos
cian los medios y la solicitud del Partido
cargos de confianza en la Consellería.
Socialista de Galicia.
Dice la misiva emitida por la Plataforma
Por tanto, y sin más dilación incorporamos lo
que anexamos para su
deleite, dado que no es
más que una continuación, diríamos que un
capítulo B “tan de moda
en el partido que Usted
representa” de una trama por todos conocida
en los modos y formas
de gestionar el patrimonio de los gallegos bajo
Una vez más las Torres de Vigilancia Marítima contemplan ante la
pasividad de Rosa Quintana y Sr Valero como un barco se va a pique
provocando un fallecido.
Rosa Quintana habla de encuentros juntos al Director de La Marina Mercante para fomentar la vida
en la Mar, mientras en consecuencia se producen
accidentes graves que certifican todo lo contrario.
Pladesemapesga exige elcese fulminante del Capitán Marítimo de La Coruña y la apertura de un expdediente con destino a la fiscalía de Galicia para
procesar a los culpables por responsabilidad y dejadez de funciones...
Los dos tripulantes del pesquero nasero Nuevo Sara,
que se fue a pique a primera hora de esta tarde, cerca
de la isla de A Marola, han sido rescatados por otro
pesquero y posteriormente trasladados por la Salvamar Mirfak al muelle de Oza, en A Coruña.
Uno de los tripulantes ha fallecido y el otro ha sido
trasladado a un centro hospitalario, un barco tubo
que ser el que da la alarma ante las mismas narices
de lo vigilantes de la torre de control, lo que viene a
demostrar el despilfarro que supone tener en nómina
a estos engendros que omiten sus responsabilidades
provocando muertes evitables en la Mar.
Hacia las 14.12 horas, el pesquero Carlis ha comunicado, a través del Canal 16, que el nasero Nuevo
Sara, con dos tripulantes, se había ido a pique.
Desde el Centro de Coordinación de Salvamento
los náufragos había fallecido y han trasladado al superviviente a un centro hospitalario.
http://www.pladesemapesga.com/index.php?name=
News&file=article&sid=33987
Hacia las 15.15 la patrullera Río Andarax ha informado de que el pesquero se
Piden el cese inhabía hundido.
mediato del Capitán Marítimo de
El buque SAR Gavia tamA Coruña por imbién ha sido movilizado a
prudente e imprula zona y ha constatado que
dencia
no había contaminación ni
restos del naufragio.
X o r n a l
Pladesemapesga
La historia se replica ante
de la Mar y la Pesla pasividad de sus responsca, información
ables sin que se asuman sus
publicada el Sábaconsecuencias.
do, 08 Octubre,
Chocan dos barcos delante
2011 - 10:34
de las torres de vigilancia
marítima..!!! No es broma !!!
El Capitán Marítimo de forma más que imprudente
y fuera de control promulga en medios de comuXornal Pladesemapesga de la Mar y la Pesca, in- nicación ilegalidades relacionadas con el pesquero
formación publicada el Jueves, 06 Octubre, 2011 - Tobar, conculcaldo irregularidades relacionadas con
08:14
Sasemar.Naufragio pesquero Tabar : un escándalo
mayúsculo
Solo podría pasar bajo vigilancia de Sasemar...-Un
muerto y tres rescatados en el choque de dos barcos http://www.pladesemapesga.com/index.php?name=
delante de las mismas torres de Vigilancia Marítima News&file=article&sid=34042
Decíamos hace tan solo cuatro días;
Rosa Quintana miente a los ciudadanos como
una “bellaca” y el Sr Valero lleva a la QUIEBRA a Sasemar mientras dilapidan en fiestas el
dinero público..
A conselleira do Medio Rural e do Mar mantivo esta tarde unha xuntanza co director xeral da
Marina Mercante. Este tipo de xuntanzas serven
para avanzar na eficaz utilización dos medios
técnicos e humanos das dúas administracións
en materia de loita contra a contaminación e seguridade marítima, co fin de gañar en operatividade no caso de que se produza algún incidente.
Pladesemapesga afirma que estas declaraciones
son burdas y totalmente falsas.
Marítimo en A Coruña se ha movilizado la Salvamar Mirfak, la patrullera de la Guardia Civil Río
Andarax y el Helimer 209, que finalmente no ha llegado a intervenir.
Minutos después la embarcación Solla ha comunicado que estaba al costado del pesquero, había rescatado a los dos tripulantes, y uno de ellos estaba
con vida pero el otro había fallecido.
La Salvamar Mirfak ha ido al encuentro de la Solla,
ha trasbordado a los dos rescatados y ha puesto rumbo a toda máquina al muelle de Oza, donde esperaba
una ambulancia.
Los servicios médicos han confirmado que uno de
La Consellería de Medio Rural e do Mar, a día
de hoy solo a conseguido resultados catastróficos, cadáveres, despilfarro, y procedimientos
judiciales contra su gestión y en la falta de acuerdos para la lucha contra la contaminación y
la vida en la Mar, prueba evidente de ello es la
larga lista de quejas y denuncias judiciales en
su contra por presunto abandono y dejadez, a lo
que hay que sumar la larga lista de presuntas irregularidades e incumplimientos de la DGMM
en ese sentido que junto a la quiebra técnica
de SASEMAR y los cierres de las estaciones
de A Coruña a la entrada del puerto de A Coruña, a costeras,ponen contra las cuerdas a los responsables
menos de 400 metros al norte del dique de abrigo del despilfarro de dinero público en reuniones de
Barrié de la Maza.
supuestos beneficios para la vida en la Mar que no
son tal.
Un barco mercante de Malta y de 88 metros de eslora
abordó por la popa al pesquero Tabar de 12 metros El BNG desenmascara a Rosa Quintana y al Sr Valede eslora con base en Malpica que se fue al fondo ro en sus falsas afirmaciones.
en segundos.
Pladesemapesga exige a Rosa Quintana una expliLa Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, cación sobre la actualización y modernización del
también conocida por el acrónimo SASEMAR o de Sistema Mundial de Socorro en la flota pesquera de
modo extraoficial como Salvamento Marítimo, es Galicia y la cuantificación del gravamen económico
un ente público encargado de la seguridad marítima que podría suponer.
en aguas españolas, que depende directamente del
Ministerio de Fomento de España por medio de la http://www.pladesemapesga.com/modules.php?op=
Dirección General de la Marina Mercante.
modload&name=News&file=article&sid=46735
IALA en La Coruña sin respuestas del Ministerio de Fomento ni
de la Xunta de Galicia sobre los 18 muertos de pesqueros
Pladesemapesga pide a los máximos responsables de Fomento insten al Sr Valero a devolver el
PREMIO CARUS EXCELLENCE 2014
Pladesemapesga solicita explicaciones a Rosa Quintana
Carballo por grabar conversaciones privadas en despachos
de su Consellería.
El helicóptero de Cee inutilizado y trasladado a Santiago según medios
de comunicación pone en evidencia a los ponentes que defienden las
gestiones de Sasemar y la Xunta de Galicia denuncia Pladesemapesga
¡¡¡ Viva la Guardia
Civil !!!.
Pladesemapesga
aclara las dudas
que oculta el gobierno de la Playa del
Tarajal.
El honor y la gran profesionalidad de la Guardia
Civil no se puede dejar al albur del desconocimiento
e intereses de los políticos de turno.
La Patrullera de la Guardia Civil que “ controló “ a
los inmigrantes en la Playa del Tarajal de Ceuta, es
una UNIDAD DEL SERVICIO MÓVIL MARÍTIMO.
El Servicio Marítimo de la Guardia Civil tiene la
misión de controlar la inmigración irregular.
El Convenio Internacional Solas ( Seguridad de la
Vida Humana en la Mar ) no es de aplicación para
buques de guerra.
¿ Es la patrullera de la Guardia Civil un buque de
guerra ?
¿ Las patrulleras que recogen a los inmigrantes de
las pateras bajo que Código actúan ?
¿ La flotiila de la Otan que auxilió a los tripulantes del mercante español Delfin del Mediterráneo en
1.999 estaba bajo la tutela del Convenio Solas ?
¿ Por qué razón actuó entonces ?
Señores del Gobierno de turno ... dejénse de historias ...
La denegación de auxilio a estos pobres seres humanos que perdieron la vida en aguas españolas es
evidente.
Pladesemapesga no duda de la altísima cualificación
de la tripulación de la Patrullera de la Guardia Civil.
Pero la pregunta es la que todos los ciudadanos se
hacen.
¿ Quién dio las órdenes ?
¿ Protocolos ?
Como profesionales de la marina mercante no entra
en nuestra filosofía la denegación de auxilio.
Mucho menos que primen los intereses admisnistrativos de la Guardia Civil antes que la seguridad de la
vida humana en la mar.
Lampedusa deja en evidencia al Gobierno de España.
Rota fue un claro ejemplo de las miserables actuaciones de los políticos.
Los parias de la tierra, merecen el máximo de los
respetos,
“Lampedusa Español” ordenes del gobierno del PP
para ocultar fallos con resultado de 37 inmigrantes
fallecidos en el naufragio de una patera en Rota..
Seres humanos “ a merced “ de intolerables decisiones políticas contrarias a la Seguridad de la Vida
Humana en la Mar.
En diciembre de 2003, el Ministerio de Fomento
bajo el Gobierno del PP, negó al Congreso las cintas
de las conversaciones entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y los barcos
implicados en el rescate de la patera que naufragó el
25 de octubre frente a las costas de Rota donde fallecieron 37 inmigrantes.
Pladesemapesga, pone como ejemplo de buen hacer, la extraordinaria actuación de la Patrullera de la
Guardia Civil “ Rio Ara “ el 23 de agosto de 2007,
en aguas de Senegal, donde rescataron a 188 inmigrantes.
Italia ha conculcado la normativa internacional sobre Búsqueda y Salvamento y Seguridad de la Vida
Humana en la Mar.
Nada justifica la miserable actuación de los pesqueros que estaban en las proximidades de la embarcación naufragada.
El Gobierno de Italia, compromete a la Organización
Marítima Internacional, Parlamento Europeo y Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones de la
UIT.
El doble lenguaje, la doble moral, de los políticos
europeos digna de ser investigada penalmente.
La denegación de auxilio a los inmigrantes en la mar
nace en los despachos de los políticos europeos.
A través de las investigaciones y la preceptivas medidas correctoras, se pueden evitar los naufragios de
pateras y la muerte de los inmigrantes.
El 23 de agosto de 2007, en una extraordinaria actuación, una patrullera de la Guardia Civil llamada
“Río Ara”, adscrita al Frontex en las costas del
Senegal, localizó a un cayuco que en ese momento
navegaba en muy mal estado a 60 millas de Dakar.
A bordo iban 188 senegaleses cuyo destino más
probable era la muerte en la mar, pues una embarcación tan cargada, difícilmente hubiese podido
alcanzar las costas canarias.
En la patrullera iban ocho guardias civiles y dos
agentes de la Gendarmería senegalesa.
Se aproximaron al cayuco y rescataron, uno a uno, a
todos sus ocupantes.
Este rescate de inmigrantes en la mar, compromete
muy seriamente al Gobierno de Italia, que amenaza
a sus buques pesqueros caso de auxiliar a inmigrantes.
No han sido pocas las denuncias de Pladesemapesga
a lo largo de estos últimos años, pero por lo que estamos comprobando, todo sigue igual o peor, quizás
porque ahora resulta que políticos sin ningún tipo
de formación marítima cierran filas, defendiendo lo
indefendible y comprometiendo a los mandos de los
buques que - alertan o informan - a los centros de
salvamento de riesgos o posibles riesgos en la mar
El Convenio Internacional sobre Búsqueda y Salvamento Marítimo, entró en vigor el 22 de junio de
1985.
La finalidad del Convenio era y es, la elaboración
de un plan mundial de búsqueda y salvamento de
modo que independientemente del lugar de donde
ocurriera el accidente, el salvamento de las personas
en peligro fuese coordinado por una organización de
Búsqueda y Salvamento ( SAR ) y , cuando fuere
necesario, mediante la cooperación entre organizaciones vecinas.
Cabe destacar que este tipo de cooperación también
viene establecida en la Regla 15 del Capítulo V del
Convenio SOLAS 1974, que nos dice que :
“ Cada uno de los Gobiernos Contratantes se obliga
a garantizar la adopción de las medidas que exija la
vigilancia de costas y el salvamento de personas que
se hallen en peligro cerca de las costas, en la mar.
Dichas medidas comprenderán el establecimiento,
la utilización y el mantenimiento de las instalaciones
de seguridad marítima que se juzguen necesarias y
de empleo posible, considerando la densidad del tráfico marítimo y los peligros existentes para la navegación y proporcionarán en la medida de lo posible,
medios para la localización y el salvamento de las
citadas personas “.
En mayo de 1998, se adoptó un Convenio SAR revisado que entró en vigor por aceptación tácita el 1
de enero de 2000. En el nuevo texto se exige a las
partes, bien individualmente o en colaboración con
otros Estados, que establezcan elementos básicos de
los servicios de búsqueda y salvamento y se describe
la manera de organizar dichos servicios. También se
estipula que las Partes, establezcan centros coordinadores de salvamento que funcionen las 24 horas
del día. Así el nuevo capítulo 2 dice que “ las Partes
se asegurarán de que existe la coordinación más estrecha entre los servicios marítimos y aeronáuticos
“.
España, no queda exenta de actuaciones irregulares.
En diciembre de 2003, el Ministerio de Fomento
negó al Congreso las cintas de las conversaciones
entre la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (Sasemar) y los barcos implicados en el rescate
de la patera que naufragó el 25 de octubre frente a
las costas de Rota.
Aquel día, Sasemar, dependiente de Fomento, tardó
52 minutos en salir al rescate de la patera.
En el naufragio fallecieron al menos 37 inmigrantes.
La oposición denunció la falta de medios y la descoordinación entre los servicios de rescate de Cádiz.
El diputado del PSOE por Cádiz Salvador de la
Encina solicitó el 13 de noviembre al Ministerio de
Fomento las grabaciones entre Sasemar en Cádiz y
el buque Focs Tenerife.
El capitán del barco, Rogelio Navarrete, afirma que
alertó a las 19.00 sobre la mala embarcación de la
patera.
El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Maximiliano
Vílchez, cofirmó que éste nunca pidió auxilio.
El plazo para entregar las cintas concluía el viernes,
pero Fomento no contestó.
“La intención del Gobierno es que pase la Navidad,
se disuelvan las Cortes y nos olvidemos todos del
tema”, señaló ayer De la Encina.
Éste adelantó que pediría amparo ante la presidenta
del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, por la ocultación de documentos.
El jefe de Sasemar en Cádiz puso inmediatamente
las transcripciones de aquel día bajo llave, según fuentes de la empresa.
De la Encina añadió que este caso era especialmente
grave puesto que su intención era “esclarecer las circunstancias en las que fallecieron 37 personas”.
Éste afirmó que si el Gobierno ocultó las cintas era
porque sabía que éstas recogían “cómo Navarrete
pedía auxilio y cómo la descoordinación fue evidente”.
Ese día, la Guardia Civil, tenía las dos patrulleras
averiadas y sus agentes patrullaban a 80 kilómetros
de Cádiz; el único barco de Sasemar estaba en revisión y un remolcador que tenía subcontratado estaba en Tarifa.
Los tiburones y ciertos grupos de esponjas y corales de agua fría
pueden verse afectados por barcos que realizan pesca de arrastre en
aguas profundas
Una nueva serie de guías de identificación ayudará a los pescadores a informar sobre las
capturas accidentales
EDITORIAL
Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia es una asociación no lucrativa.
Registro
2012/016402
.
Nif: G-70321807, con más de
27.500 socios y formada por personas físicas, empresarios, políticos,
profesionales y autónomos, marineros, mariscadores/as, ecologistas, asociaciones, expertos en todos
los sectores del Mar y la Pesca, que
comparten el interés y la inquietud
por el entorno del Sector Marítimo
Pesquero de Galicia. Cuya presencia en Internet queda reflejada en:
www.pladesemapesga.com
y [email protected]
Los pescadores tendrán más fácil la tarea de
identificar a los tiburones de aguas profundas
gracias a una nueva serie de guías de la FAO
destinadas a mejorar la información sobre las
capturas y lograr una pesca más sostenible en
aguas profundas.
En general, la información sobre capturas de
peces cartilaginosos -tiburones, rayas, mantas
y quimeras, todos ellos con esqueletos hechos
de cartílago en vez de hueso- es escasa en
comparación con las de peces óseos.
Aunque no son habitualmente el objetivo de
la pesca, los tiburones y ciertos grupos de
esponjas y corales de agua fría pueden verse
afectados por barcos que realizan pesca de arrastre en aguas profundas, entre 200 y 2.000
metros.
A nivel mundial -e incluyendo todos los tipos
de pesca-, sólo el 36 por ciento de las capturas
de peces cartilaginosos se identificaron a nivel
de especie o género en 2011, en comparación
con más del 75 por ciento de los peces óseos.
En la mayoría de los casos, la tasa de supervivencia de estas especies de captura accidental
en aguas profundas tras ser liberadas de nuevo
en el mar, es baja.
Pocos países proporcionan actualmente información detallada sobre la captura accidental
en aguas profundas, por lo que es difícil entender los efectos de la pesca en estos ecosistemas marinos vulnerables.
“Allí abajo existe una gran variedad de especies extrañas y maravillosas, que juegan un
papel importante en los ecosistemas de aguas
profundas”, aseguró Johanne Fischer del Programa Fishfinder de la FAO. “Pero científicos
y pescadores –añadió- pueden tener problemas para identificarlas, ya que hay pocas
herramientas de identificación disponibles.
Por ello tienden a agrupar las especies como
‘tiburones de aguas profundas’ cuando informan de sus capturas”.
•
•
•
•
•
•
Presidente:
Miguel Delgado González.Vicepresidente y Tesorero:
Antón Salgado Clavo.Vocal asesor:
Esteban de Diego Muñiz, Coordinador y Asesor Especialista en rescate
Marítimo
La Plataforma Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de Galicia.... es
una asociación, bajo el amparo de lo dispuesto en el Artículo 22 de la Constitución
Española y del Régimen Jurídico previsto
en la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación.
El ámbito de actuación de la Plataforma es
Regional, Galicia, toda vez que sus actuaciones se desarrollan en las cuatro provincias, principalmente las que aportan territorios a la Pesca y al Litoral Gallego:
“Necesitamos una visión más clara de lo que
está pasando, y esto es especialmente cierto
para las aguas profundas”, explicó la analista
pesquera de la FAO Jessica Sanders. “Las nuevas guías de aguas profundas de la FAO ayudarán a los pescadores a ofrecer información
más detallada, y como resultado los países estarán en mejor posición para implementar las
Directrices Internacionales de la FAO para la
ordenación de las pesquerías de aguas profundas en alta mar, que establecen recomendaciones para la conservación y gestión de los
ecosistemas vulnerables”.
Además, sus actividades de divulgación y
sensibilización tienen un mayor alcance a
través de la web a todo el territorio Nacional
e Internacional.
Las posibilidades de colaborar con la Plataforma son bien como Socio, bien como
Colaborador. Si deseas recibir información
de cualquiera de esas opciones de participar
o cualquier otra información de la entidad
puedes enviarnos un correo electrónico a:
La FAO apoya la implementación de prácticas de gestión sostenible de la pesca señaladas en las Directrices Internacionales a través
de un programa a gran escala sobre la pesca
en aguas profundas, que incluye la mejora
de la información mediante el desarrollo de
guías de identificación y programas de capacitación.
facebook.com/pladesemapesga
O bien escribirnos a:
C/ Juan Castro Mosquera, Nº 28 15.005 A
Coruña.
TIRADA: 20.000 mil ejemplares
Distribución Nacional, Internacional y correo electrónico que se centra en la difusión del conocimiento
marítimo pesquero en todo el territorio Nacional.
! Descargala Gratis en nuestra Web !
twitter.com/Pladesemapesga
No se permite la reproducción total o parcial
de estas publicaciones, ni su incorporación
a ningun sistema informatico ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier
medio,electrónico, mecánico, por fotocopia,
por grabación o otros métodos , sin el permiso
del editor Propiedad :
Pladesemapesga. 2014. Autor : Pladesemapesga 2014. Registro Legal. 2012/016402. Nif
G-70321807. Impreso en España...
IALA en La Coruña sin respuestas sobre los 18 muertos de pesqueros, sin
respuestas del Ministerio de Fomento ni de la Xunta de Galicia que se entretiene en fiestas con el dinero público.
Esta Plataforma, exige, en aras a velar por la Seguridad
de la Vida Humana en la Mar a la Ministra de Fomento,
el cese de todos los cargos de la CIAIM, dada su manifiesta incapacidad permanente y el grave incumplimiento
de sus funciones, accidentes e incidentes marítimos que
dejan al descubierto las negligencias de los responsables
de la Administración Marítima del Ministerio de Fomento que rayan en lo penal, mientras se lanzan “loas de
alabanzas” en el Congreso del IALA en La Coruña sin
una sola palabra de apoyo a las familias de los 18 últimos
fallecidos.
ma deberá velar por las recomendaciones sobre seguridad
formuladas por la Comisión Permanente de la CIAIM
para que reciban un adecuado seguimiento de acuerdo
con las legislaciones comunitaria e internacional además
de que “ cuando proceda “ podrá formular recomendaciones sobre seguridad basándose en un “ análisis resumido “ de los datos y en los resultados generales de las
investigaciones de seguridad marítima realizadas.
Dieciocho muertos, no han servido para que la CIAIM
tomara en consideración sus obligaciones recogidas el
Un Real Decreto, recoge la emisión
de la llamada “ Alerta Rápida “ que
permite tomar medidas urgentes a escala comunitaria para evitar riesgos
de accidentes e incidentes marítimos
futuros.
Los 18 muertos de los pesqueros Mar
de Marín, Santa Ana y Mar Nosso,
ponen al descubierto la “ inacción “
de las autoridades marítimas.
Las tripulaciones de los buques pesqueros y sus familias, las grandes
afectadas, ante la flagrante omisión
de responsabilidades del Ministerio
de Fomento y Xunta de Galicia.
Aún reconociendo las responsabilidades de los mandos de los buques
pesqueros, tal y como viene demostrando la Comisión de Investigación
de Siniestros Marítimos, las distintas
administraciones marítimas “ no activan “ la preceptiva Alerta Rápida,
recogida en el ordenamiento jurídico
español, para la inmediata aplicación
de medidas correctoras y coercitivas
en aras a minimizar las muertes y
desapariciones en la mar del sector
pesquero.
La “ Alerta Rápida “ al descubierto.
Ordenamiento Jurídico de España.
La “ autocomplacencia “ de la Comisión de Investigación
de Siniestros Marítimos ( CIAIM ), exige, sin demora,
el cese fulminante de su Presidente y una renovación de
todos sus miembros representativos.
La “ Alerta Rápida “ para la aplicación de medidas correctoras urgentes tampoco ha sido comunicada a las Comunidades Autónomas afectadas, Galicia y Asturias, a
pesar de tener representación en la CIAIM.
La falta de información de calidad e inequívoca de Sase- La confusión es de tal calibre que el Congreso de los
mar en los últimos naufragios se agrava, más si cabe, con Diputados y el Parlamento de Galicia debatieron, sin éxila “ inacción “ de la CIAIM.
to, las causas y consecuencias de tan luctuosos siniestros
marítimos.
El Real Decreto 800/2011, de 10 de junio, por el que se
regula la investigación de los accidentes e incidentes Pladesemapesga, mantiene firmes sus investigaciones y
marítimos y la Comisión permanente de investigación denuncias y exige, al amparo Real Decreto 800/2011, de
de accidentes e incidentes marítimos, deja al descubier- 10 de junio, una investigación a fondo de la presunta into unas negligencias de los responsables de la Adminis- dependencia funcional de la CIAIM.
tración Marítima del Ministerio de Fomento que rayan en
lo penal.
Esta Plataforma, exige, en aras a velar por la Segu-
ridad de la Vida Humana en la Mar a la Ministra de
Este Real Decreto, recoge la emisión de la llamada “ Aler- Fomento, el cese de todos los cargos de la CIAIM,
ta Rápida “ que permite tomar medidas urgentes a escala
comunitaria para evitar riesgos de accidentes e incidentes dada su manifiesta incapacidad permanente y el
marítimos futuros.
grave incumplimiento de sus funciones.
Pladesemapesga, recuerda que la Administración Maríti-
PORTUGAL PROHÍBE LA PESCA DE ARRASTRE EN MÁS DE 2
MILLONES DE KM2
La superficie cerrada a las artes de pesca destructivas en al registro de información sobre los ecosistemas marinos vulaguas profundas cuadriplica el tamaño de la Península Ibérica nerables (EMV), ya que establece la recogida obligatoria de
una muestra de corales y esponjas, en caso de captura acciOceana pide que la prohibición se extienda a las dental. Estos ecosistemas han sido identificados como singudemás pesquerías de Portugal y del resto de la UE lares y frágiles reservorios de biodiversidad, claves para el
refugio, reproducción y alimentación de muchos otros organismos. Aunque algunos alcanzan más de cien años, su creEl Gobierno portugués
cimiento es extremadaha prohibido por demente lento, lo que les
creto todas las artes
hace muy sensibles a los
de pesca de fondo
impactos de la pesca y
–excepto el palangre,
en particular el arrastre.
autorizado bajo determinadas condiciones–
en una superficie de
“La iniciativa de Por2.280.000 km2, con
tugal permitirá proteger
el fin de promover la
valiosos EMV del Atlánpesca sostenible y la
tico Nordeste, como los
preservación de los ecoformados por arrecifes
sistemas marinos prode coral y agregaciones
fundos. Oceana aplaude
de esponjas”, añade
esta nueva normativa,
Ricardo Aguilar, direcque incluye la pesca de
tor de Investigación de
arrastre, y pide que se
Oceana en Europa.
extienda a toda la flota
“Asimismo, aumentará
pesquera de la Unión
la información existente
Europea e internacional.
sobre ellos, que actualmente es muy limitada
“Portugal ha dado un
y dificulta gestionarpaso significativo para
los de manera eficaz”.
garantizar que su flota
realiza una explotación responsable de los ecosistemas de fondo. Esperamos que esta medida, que afecta a un territorio que El decreto aprobado será presentado en la próxima reunión
abarca casi 4 veces el tamaño de la Península Ibérica, sea secun- de la Comisión de OSPAR, la cual tendrá lugar durante la úldada por el resto de países con interés pesquero en esta área”, tima semana de junio en Cascais (Portugal). Oceana acudirá
declara Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Euro- a este encuentro a título de observador y como parte del propa. “Además, es necesario que Portugal prohíba el arrastre de ceso de seguimiento de las recomendaciones de gestión que
fondo y otras artes destructivas en las aguas donde se emplean la organización ha redactado para este convenio sobre ecomás, y que emprenda otras medidas de conservación marina”. sistemas vulnerables, tales como “montañas submarinas”,
“fondos de maërl” y la fanerógama Cymodocea nodosa
Por otra parte, con este decreto también se pretende contribuir
OS SOCIALISTAS APUNTAN QUE O FRACASO DO PLAN DE XESTIÓN DO POLBO
OBRIGA Á XUNTA A DIALOGAR CO SECTOR PARA CONCEBIR O NOVO PLAN
José Ramón Val sinala que “os datos de capturas e prezos evidencian que non se ten mellorado nada con respecto a anos pasados”
O portavoz de Pesca do Grupo Socialista, José Ramón Val, dixo hoxe que o “fracaso sen paliativos” do Plan 2013 – 2014 de
Xestión do Polbo, elaborado e aplicado pola Xunta de costas ao sector, aboca ao goberno galego a cambiar o seu talante e
elaborar un novo Plan con novas medidas de acordo co sector.
Val Alonso esixiu “vontade política e diálogo co sector” para mellorar a situación dun sector que ocupa a 1.325 embarcacións
e da emprego directo a mais de 3.000 persoas en Galicia.
Este sector ten visto cómo dende o ano 2011 a súa cifra de negocio ten diminuído en 12 millóns de euros, sen que o goberno
galego se decidira a escoitar as demandas das familias que dependen desta especie.
Advirte que “lonxe de recuperarse, todo parece indicar que as capturas non aumentan e o prezo medio tampouco”, polo que
reclama “tomarse as cousas en serio e darlle importancia”. Sinaloulle ao goberno galego que “non é tempo de sacar peito nin
vir a dicir que grazas a este plan as cousas van mellor”, senón que “é o momento de plantexar e implementar novas medidas”.
El CEI.Mar impulsa la creación del Observatorio Medioambiental del Estrecho de Gibraltar
Desde el Campus de Excelencia se trabaja en una página web la intensa din de su pequeño tamaño, echo de Gibraltar va
en la que se agrupará toda la información oceanográfica rela- mucho mo de cuencas de mucho mayor tamaño, como es el
tiva a esta zona de la costa del sur de la Península Ibérica
caso de toda la cuenca mediterámica de esta zona es muy sensible a cambios que afectan a las cuencas adyacentes, hecho
El Campus de Excelencia Internacional del Mar (CEI.Mar) que lo convierte en un magnífico Observatorio y estación de
ha impulsado la creación del Observatorio Medioambiental seguimiento de variables asociadas con el cambio global.
del Estrecho de Gibraltar (OME), entidad que nace con la vocación de conectar a las distintas instituciones de la agreg- Desde el Observatorio se va a impulsar la realización de una
ación CEI.Mar interesadas en la monitorización de variables página web en la que se agrupe toda la información oceande interés en el área del estrecho de Gibraltar y sus cuencas ográfica relativa a esta zona de la costa del sur de la Penínadyacentes tales como el mar de Alborán y el golfo de Cádiz. sula, incluyendo datos, metadatos, publicaciones científicas y
de divulgación, imágenes, etc. En el marco de CEI.Mar y del
La reunión constitutiva de la comisión del Observatorio Me- Observatorio se está realizando un catálogo de infraestructuras
dioambiental del Estrecho de Gibraltar estuvo presidida por e instalaciones oceanográficas con el objetivo de conocer las
el catedrático Jesús García Lafuente, responsable del grupo potencialidades de la agregación en esta materia, y se está imde Oceanografía Física de la Universidad de Málaga y coor- pulsando la firma de un convenio de cooperación y utilización
dinador del Observatorio; y Fidel Echevarría, catedrático de conjunta de estos equipos.
Ecología de la Universidad de Cádiz y coordinador general
de CEI.Mar. Además de ellos, asistieron representantes de las
distintas instituciones del Campus de Excelencia vinculadas a
esta iniciativa, así como otras entidades invitadas como Puertos del Estado o el Parque Natural del Estrecho.
El estrecho de Gibraltar conecta las cuencas Atlántica y Mediterránea a través de una conexión estrecha y muy dinámica,
con procesos energéticos sometidos a una alta variabilidad. A
pesar de su pequeño tamaño relativo, los procesos que tienen
lugar en este accidente geográfico influyen de forma muy notoria en la circulación oceánica y en el clima global. Además,
El Gobierno de Mariano Rajoy
mantiene recortadas las competencias del Gobierno Canario para
perseguir la pesca ilegal en sus caladeros..
Afirma el comunicado canario que el Estado es
el responsable de controlar las infracciones en el
99,4% de las aguas Canarias propiciando indefensión y falta de control del Gobierno de Canarias
Juan Ramón Hernández señaló que se han realizado 85 inspecciones en puntos de primera
venta y establecimientos comercializadores en La
Gomera, desde el 2011
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del
Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, señaló hoy en
el Parlamento que el Ejecutivo ha realizado un total de 85 visitas a establecimientos dedicados a la comercialización de pescado de La Gomera desde el 2011 hasta la actualidad, siendo
levantadas 19 actas de denuncia.
competentes en la materia, apoyando a las mismas en todas
aquellas actividades que tengan por finalidad el ejercicio
reglamentario de la pesca, con especial atención a aquellas
actuaciones dirigidas a evitar las prácticas que se realicen a
través del furtivismo e intrusismo en las aguas del litoral de la
isla”, comentó Hernández.
En respuesta a una pregunta formulada por la diputada del
Partido Popular, Cristina Tavío, sobre las acciones que desarrolla el Servicio de Inspección Pesquera del Departamento regional para perseguir la pesca ilegal en Valle Gran Rey, aclaró
que el litoral de la isla comprende únicamente aguas exteriores,
siendo por tanto competencia exclusiva de la Administración
General del Estado la vigilancia de la actividad pesquera profesional y recreativa en esas aguas, la inspección de las descargas de pescado sobre los muelles de los puertos insulares,
así como la inspección de las artes de pesca que se emplean a
bordo de las embarcaciones que tienen como base oficial los
puertos de la islas, entre ellos el de Valle Gran Rey.
Respecto a la función inspectora en materia de comercialización de productos pesqueros, la legislación estatal establece que las competencias de las Comunidades Autónomas
en esta materia se inician desde la primera comercialización
de dichos productos.
“Conviene recordar aquí, respecto a las
competencias exclusivas de inspección pesquera de la Comunidad Autónoma de Canarias, que las aguas interiores del Archipiélago representan el 0,47% del total de la
superficie del caladero canario, es decir,
2.347 km2; extensión significativamente inferior a los aproximadamente 488.000 km2
de aguas exteriores, el 99,53% donde la Administración General del Estado ostenta
competencias exclusivas de inspección en
materia de pesca marítima”, indicó el consejero.
En el marco de estas competencias en el ámbito de comercialización, los Agentes de Inspección Pesquera de Canarias han
desarrollado actuaciones de inspección de las actividades del
punto de primera venta situado en el puerto de Valle Gran Rey,
así como en establecimientos de comercialización de pescado
de La Gomera, actuando de este modo contra la posible comercialización de pescado ilegal que pudiera descargarse a
través de dicha instalación portuaria, y otros puertos e instalaciones portuarias insulares.
Canarias, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Canarias, tiene competencia
exclusiva en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo
y acuicultura.
La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas prepara y ejecuta, entre otras, la política pesquera del Gobierno
canario y le corresponde, en particular, la competencia en el
área material de inspección y vigilancia pesquera, que reglamentariamente se le atribuye a través del Decreto 40/2012.
Dicha norma establece que la Viceconsejería de Pesca y Aguas
es el órgano con funciones de carácter específico en materia
de inspección pesquera, en concreto respecto al “ejercicio de
las potestades de inspección y vigilancia de las actividades
“A tal efecto, las medidas que la Consejería aplica respecto pesqueras, marisqueras y acuícolas”.
de la actividad pesquera y artes de pesca en el litoral de La
Gomera son de colaboración con las autoridades estatales
180 instalaciones hidrogeneradoras, distribuidas en
nueve provincias y 38 municipios, de las cuales 149
prestan servicio de energía
eléctrica a ocho mil 629 viviendas que albergan conjuntamente a 34 mil habitantes
La utilización del agua en Cuba para generar electricidad
-que data de principios del siglo XX- recibe un notable aliento al calor del desarrollo de las fuentes renovables de energía.
El país cuenta con 180 instalaciones hidrogeneradoras, distribuidas en nueve provincias y 38 municipios, de las cuales
149 prestan servicio de energía eléctrica a ocho mil 629
viviendas que albergan conjuntamente a 34 mil habitantes
en zonas rurales y montañosas de difícil acceso, según Alien
Pérez, subdirector del Centro Integrado del Tecnologías del
Agua (CITA), del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos
(INRH).
Entre los beneficiados se incluyen 78 consultorios médicos,
138 escuelas, y otros 529 objetivos económicos y sociales.
Las 31 instalaciones restantes entregan su energía al Sistema
Electroenergético Nacional (SEN).
ANTECEDENTES
Antes de la década de 1980 se contaba con un pequeño
número de instalaciones, entre ellas la hidroeléctrica Hanabanilla, las del Guaso y San Blas, y algunas micro hidroeléctricas, indica Pérez.
A tenor del desarrollo de la voluntad hidráulica, dirigida al
máximo aprovechamiento, acceso al recurso agua y protección de la población, comenzó la construcción de hidroenergéticas, fundamentalmente mini y microeléctricas, destinadas
a suministrar esta fuente de energía a pobladores del macizo
montañoso.
De acuerdo con la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), las hidroeléctricas se clasifican en microhidroeléctricas, minihidroeléctricas y Pequeñas Centrales
Hidroeléctricas (Pche), según el rango de capacidad de potencia instalada.
Las microhidroeléctricas son las unidades que poseen de potencia hasta 50 KW, mientras que las que tienen de 50 a 500
KW se ubican entre las minihidroeléctricas.
Cuando la instalación cuenta desde 500 hasta cinco mil KW
clasifica como Pche. La categoría de central hidroeléctrica es
para las que poseen más de cinco mil KW.
La potencia total instalada en el país es de 65 MW y la generación promedio anual de electricidad es de 128 mil MW
por hora, lo cual permite el ahorro de 25 mil toneladas de
combustible, a la vez que se favorece al medio ambiente,
pues se evita emitir a la atmósfera 102 mil 400 toneladas de
CO2.
En estos momentos se encuentran en proceso de inversión
tres Pche, con una potencia instalada de 6,2 MW, las cuales
se incorporan en este año y de conjunto con otras obras garantizan que el país alcance una potencia en energía hidráulica de 70 MW.
POTENCIAL HIDROENERGÉTICO
A lo largo de estos años se ha venido estudiando el potencial
hidroenergético de Cuba, el cual pese a constituir un país
que por su forma alargada y estrecha no posee grandes ríos,
es posible construir en las 220 presas y embalses existentes
igual cantidad de Pche, las cuales podrían aportar una generación media anual de electricidad de 210 mil MW por hora.
Este programa incluye la construcción de nuevas presas e
hidroacumuladoras, entre otros objetivos.
En el país se aplican variantes para la modernización de las
instalaciones, que en su gran mayoría tienen más de 20 años
de explotación y cuentan con tecnología obsoleta.
Lo anterior ha permitido realizar rehabilitaciones, como
sustitución de conductoras, generadores y turbinas, la reconstrucción de casas de máquinas y la colocación de reguladores de voltaje y frecuencia, a fin de mejorar la calidad del
servicio a las instalaciones en condiciones de aislamiento.
Hay que destacar que la industria nacional ha producido más
de 300 turbinas de varios modelos, en colaboración con empresas de la rama.
El país dispone de varios trasvases, el mayor de los cuales
es el Este-Oeste, que atraviesa las provincias orientales de
Holguín y Las Tunas, el cual permite llevar el agua desde
las Sierras de Nipe, Cristal y Baracoa hasta Camalote en
Camagüey.
También de 270 kilómetros de canales magistrales, canales
sobre colchón, puentes-canal, túneles, presas reguladoras de
aporte y buena relación costo beneficio y dos estaciones de
bombeo, entre otros objetivos en la rama hidráulica.
Según Naciones Unidas, más de dos mil millones de personas no tienen acceso permanente a la electricidad. La falta
de medios adecuados de calefacción y de alumbrado en los
hogares, dispensarios y escuelas afecta el 40 por ciento de la
población del orbe, en particular a los habitantes de las zonas
rurales o aisladas de los países subdesarrollados.
La electrificación a partir de fuentes renovables permitiría
satisfacer las necesidades de esas poblaciones, cuyas comunidades podrían disponer por fin de equipos indispensables
para la salud y el desarrollo comunitario.
El aprovechamiento de fuentes renovables de energía (eólica,
solar, hidráulica y otras) exige el mayor conocimiento posible de las diversas tecnologías existentes.
Fomento en un informe hecho a medida intenta trasladar al maquinista del tren de Angrois sus propias responsabilidades conculcando la
ley que ya denunciaba Pladesemapesga en el 2013.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia considera una burla a los ciudadanos y queda acreditada con el informe de Fomento conocido hoy en el que deja
al descubierto las denuncias que a las pocas horas del accidente realizaba Pladesemapesga indicando que se culparía al
maquinista y de forma descarada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y que realizaría un
informe acorde a evitar sus responsabilidades conculcando la
Ley al carecer de la debida independencia funcional.
Sin ser profetas y conociendo los graves antecedentes que
venimos denunciando los responsables de Fomento una
vez más quedan al descubierto de forma descarada con el
informe hecho para el juzgado de Santiago de Compostela,
Pladesemapesga a las pocas horas del accidente tal y como
se puede comprobar en; http://pladesemapesga.com/print.
php?sid=44113 del 27 Jul, 2013 - 06:16 que denunciaba;
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
( CIAF ) queda bajo sospecha por ser un Órgano Colegiado del Ministerio de Fomento y carente de independencia
funcional al lanzar la voz acusadora contra el maquinista
por el mismo director de ADIF a los varios medios de comunicación.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios
(CIAF) ha hecho a su medida un irregular informe en lo
que ha determinado que el descarrilamiento del tren de
Santiago de Compostela, que causó 80 muertos y 147 heridos, se debió a un exceso de velocidad provocado por el
maquinista y a su falta de atención por responder a una
llamada telefónica.
Nada dice el informe de las alertas y todos los medios electrónicos de seguridad ausentes en la infraestructura perfectamente documentados, pero el mismo pone de manifiesto que
el maquinista no respetó lo prescrito tanto en el libro horario
del tren como en el cuadro de velocidades máximas.
En las líneas españolas de ferrocarriles se dispone de los
medios adecuados con las nuevas tecnologías que suplen y
complementan al conductor, que bien podría haber sufrido un
mareo, o cualquier otro hecho ajeno a su actividad, por ello el
informe no puede dejar la vida de las personas en manos de
los múltiples maquinistas que circulan por el territorio español y como consecuencia sus vidas en manos de “La CIAF señala además como causa coadyuvante la falta de atención del
maquinista, que, al responder a la llamada de un interventor,
no frenó de forma adecuada para reducir la velocidad antes de
la entrada a la curva”.
Si esto fuese así, es de extrema gravedad dejar millones de
vidas y usuarios en manos y pendientes del mínimo despiste
de un maquinista tal y como afirma el informe.
Pero lo que esta ausente en el informe y que le resta credibilidad y validez es que en diciembre de 2011 un jefe de maquinistas de RENFE remitió un correo electrónico a sus superiores
en el que alertaba de la existencia de peligrosidad en la curva
de Angrois. Sin embargo, de las 310 alegaciones que recibió
el proyecto del acceso ferroviario a Galicia ninguna de ellas
ponía objeciones al trazado en la zona del accidente.
La Plataforma en Defensa del sector Marítimo Pesquero de
Galicia rechaza frontalmente el informe que se intenta hacer
llegar al juez de la causa por incurrir en múltiples irregulari-
dades y carecer del mínimo requisito constitucional del cumplimento de la ley y normativas al efecto y que pasaran al
contribuyente sus responsables, verdaderos encubridores de
la catástrofe y responsables del informe, de 266 páginas e independiente de cualquier investigación judicial, refrenda la
versión ofrecida por RENFE y Adif.
La CIAF es un órgano colegiado especializado, adscrito al
Ministerio de Fomento, a través de la Subsecretaría que re-
aliza o debería realizar sus actividades independientemente
de la Dirección General de Ferrocarriles, el Administrador
de Infraestructuras Ferroviarias y de cualquier empresa ferroviaria.
La locuacidad de distintos miembros del Gobierno lejos de los
criterios de “ objetividad e imparcialidad “ contemplados en el
Ordenamiento Jurídico de España, han buscado y encontrado
un “ chivo expiatorio “ en el Maquinista, solo hay que ver sus
propias declaraciones y permisividad en los distintos medios
de comunicación.
La investigación judicial esta al margen y nada tiene que ver
con la CIAF, independientemente de que el juez instructor
pueda tener en cuenta sus conclusiones una vez finalizadas.
La precipitada acusación policial sin contemplar los informes
de expertos con independencia funcional atentan contra las
Resoluciones de la Organización Internacional del Trabajo (
OIT ).
Pladesemapesga, hace públicos los parámetros a tener en
cuenta por los investigadores..... ¿ Que se han pasado por el
mismo forro de los....?.
Y para más recochinero le hacen entrega al juez de un informe
hecho a la medida de la impunidad de sus responsables que
deberían ser imputados y procesados para vestir un traje a
rayas, tal y como se merecen.
Este informe de Fomento, es una burla a los ciudadanos y
a las familias de las víctimas, que ya denunció hace un año
Pladesemapesga, confirmándose en todas sus líneas los denunciado.
Ecologistas en Acción distingue a ARIAS CAÑETE Y REPSOL por su
empeño en la destrucción del medio ambiente
El exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se
ha alzado este año con el Premio Atila, mientras que la multinacional petrolera Repsol ha sido distinguida con el Caballo
de Atila. Los galardones, que Ecologistas en Acción concede
tradicionalmente en vísperas del Día del Medio Ambiente,
distinguen a personas o instituciones que muestran especial
empeño en la destrucción del entorno y la naturaleza.
un premio que lleva el nombre de otro varón de gran superioridad intelectual: Atila, el rey de los hunos
La multinacional Repsol también se ha ganado a pulso una
distinción. A esta le corresponde el premio Caballo de Atila,
aquel que por donde pasaba no crecía la hierba. La corporación
parece empeñada en arrasar tierra, mar y aire, promoviendo
un modelo energético basado en energías supercontaminantes
y peligrosas. La presión que Repsol ejerce sobre el Gobierno,
ha permitido que este autorizara la semana pasada los sondeos
previos a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Buscar
petróleo bajo el mar pone en serio peligro ecosistemas marinos y litorales y pasa por alto la voluntad de la inmensa mayoría de la población.
Arias Cañete se va a Bruselas con un merecido galardón bajo
el brazo. Ha sido protagonista del desmantelamiento de buena
parte de la legislación ambiental española y un gran defensor
de la mercantilización de la naturaleza en aras del desarrollo
económico peor entendido. El jurado ha valorado especialmente su papel en la elaboración de la nueva Ley de Costas,
que desprotege buena parte del litoral y sus valores naturales.
También ha tenido en cuenta la creación de los Bancos de Repsol ha recibido además esta semana su primer gran carConservación, que invitan a comerciar con los valores ambi- gamento de crudo de arenas bituminosas provenientes de
entales como si fueran cromos.
Canadá. Para extraerlo se devastan tierras, dejan lagos tóxicos, desplazan poblaciones y además emite un 23 % más de
En su periodo como ministro también contribuyó a la reforma dióxido de carbono que los petróleos convencionales. Repsol
del Decreto de Especies Exóticas, que consiente la introduc- es además una de las empresas que, junto con Cepsa, presiona
ción de especies que pueden suponer unos graves problemas para rebajar los estándares de detección de fugas de hidrocarambientales, pero que generan beneficios a empresas dedica- buros en tanques de gasolineras, lo que supone un gravísimo
das a la peletería, caza o pesca. Y nunca defendió el medio problema para nuestros acuíferos.
ambiente frente a otros ministerios, como el de Industria, en
su apuesta por las energías sucias y contra las renovables.
Al igual que otros años, el jurado expresa su esperanza en que
la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiPor todo ello, el jurado y las votaciones populares se decantan ados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y
por Arias Cañete, esperando que el político reciba orgulloso cambien radicalmente su actitud.
Nace el clúster acuícola
de Cataluña
El director general de Industria, Antonio Ma. Grau, presidió, el pasado
2 de junio, la constitución del clúster
acuícola de Cataluña, impulsado por
la Generalitat a través de ACCIÓ. El
Clúster acuícola nace con el liderazgo
de 11 empresas catalanas del sector
que suman una facturación de 336 millones de euros y 1.800 trabajadores.
Durante la presentación, que tuvo lugar en la sede de ACCIÓ, Antonio Ma.
Grau ha destacado que “el nuevo clúster permitirá poner en marcha iniciativas
de refuerzo a la competitividad del sector, fomentando la innovación como herramienta clave y promoviendo la cooperación entre sus miembros”. A través
de la colaboración, dijo, “se identificarán estrategias ganadoras que ayudarán a
definir las políticas instrumentales del Gobierno”.
El clúster se dirige a unas 150 empresas del país que trabajan en el sector acuícola, y que suman una facturación agregada de 1.000 millones de euros aproximadamente. Desde que la Generalitat impulsó el proyecto del cluster en 2010,
se han llevado a cabo numerosas actuaciones de apoyo estratégico, formación,
promoción e internacionalización, con el objetivo de dar proyección y visibilidad internacional a las empresas del sector.
Las empresas que forman la junta directiva de Aqüicat son Andrés Pintaluba,
Cenavisa, Delta Aqua Redes, la Federación de Productores de Moluscos Delta
del Ebro, el Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA),
Hipra, Laboratorios Maymó , Musselsforall, Servimar Innova, Tecnología &
Vitaminas y Cetaqua.
El clúster tiene la voluntad de incorporar nuevos miembros y está abierto a todas
las empresas y agentes de la cadena de valor del sector: productores de peces y
moluscos, fabricantes de piensos, laboratorios, proveedores de soluciones biotecnológicas para alimentación y salud animal y centros de investigación, entre
otros.
El sector acuícola en Cataluña y en el mundo
La acuicultura en Cataluña ocupa la quinta posición dentro las comunidades
autónomas en términos de producción, por detrás de Galicia, Murcia, Valencia y
Andalucía. Los catalanes consumen un promedio 35 kilos de productos del mar
per cápita anualmente.
Cataluña dispone de 450 kilómetros de costas para la práctica acuícola, con una
fuerte tradición de actividad desde principios de los años 80 sobre todo concentrada en la parte sur de Cataluña. Cuenta también con una importante industria
agroalimentaria, líder en España.
La acuicultura es un sector con previsiones de crecimiento importantes a nivel
internacional. Según estimaciones de la FAO, en 2030 se espera que la demanda
de productos acuícolas sea de 10,8 millones de toneladas (24 kg por persona al
año). La Unión Europea es, además, una fuente importante de productos acuícolas de calidad y ocupa la segunda posición en cuanto a consumo de productos
pesqueros en el mundo, sólo superada por China.
UNA NUEVA AGRESION DE FURTIVOS A UN PERCEBERO LEGAL
fueron multados dos días atrás en dicha zona propinaron una
paliza a un percebero legal, en el Puerto de Suevos, sin mediar
Ante la pasividad de La Xunta de Galicia en sus labores de explicación alguna, mientras unos agredían al percebero legal
control y vigilancia del percebe, el incremento de furtivismo otros le rajaron las ruedas de la moto.
se ha multiplicado por diez, tan solo la Policía Autonómica
presta apoyo y colabora con los perceberos legales en la lucha El percebero en cuestión necesito ser trasladado en ambulancontra el furtivismo.
cia al Hospital Juan Canalejo de La Coruña donde fue atendido de urgencia por sus lesiones.
Por otra parte los enfrentamientos entre perceberos legales y
furtivos se multiplican convirtiendo la profesión en un auténti- Gente de la zona que presencio el hecho, llaco campo de batalla, habiendo numerosos casos de agresiones
tanto físicas como materiales, ya que pocos legales hay a los mo inmediatamente a la Guardia Civil, la cual
que no les hayan rajado ruedas, rayado coches, o roturas de identifico a varios sujetos que participaron en
ventanillas, todo por culpa de la pasividad de la Conselleria el altercado.
de Pesca, que solo se encarga de vigilar la zona del Puerto
Exterior de Punta Langosteira, zona de la cual, casualmente
según representantes de la propia Conselleria manifestaron, Dicho percebero se encuentra en estos momenno tienen competencia sobre ella, ya que pertenece a Puertos tos de baja médica por la paliza recibida, palidel Estado.
za que se podía haber evitado si la Consellería
Hay sospechas de que tanta vigilancia en esa zona viene motivada por el interés de una empresa privada afín a la Conselleria que pretende privatizar la extracción del percebe en
dicha zona, ya que casualmente hay vigilancia por parte de la
Conselleria en la única zona en la que no tiene competencia.
Pues el pasado 4 de Junio un grupo de furtivos que casualmente
se implicase en su trabajo y no permitiese la
dejadez que hay en estos momentos en sector
y dejase de colaborar con empresas privadas,
que lo único que pretender es arruinar el sector
con la privatización del recurso.
MÁS DE 150 ESPECIES PROTEGIDAS, AFECTADAS POR
PROYECTOS DE HIDROCARBUROS EN ESPAÑA
Casi la mitad del Mediterráneo español y una de las áreas más importantes del Entre estas especies amenazadas, se encuentran algunas en peligro crítico de
mundo para cetáceos están bajo la amenaza de estas actividades
extinción según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de
la Naturaleza, como la raya noriega (Dipturus batis), la tortuga carey (EretmoOceana calcula que al menos 153 especies protegidas habitan en las zonas de chelys imbricata), el pez sierra (Pristis pristis), el angelote (Squatina squatina) y
Canarias y el Mediterráneo español que podrían abrirse a proyectos de hidro- la anguila (Anguilla anguilla). A ellas se suman otras muchas de valor ecológico
carburos. Considerando además las especies prioritarias para la pesca y aquellas o comercial recogidas en la normativa española e internacional.
que se encuentran amenazadas, esta cifra supera las 250. Estos datos se desprenden de las alegaciones presentadas por la organización internacional de conser- Además, en los espacios afectados se encuentran hábitats como los formados
vación marina a los diferentes proyectos, que incluyen los hallazgos realizados por corales de profundidad, campos de esponjas y arrecifes de ostras, todos ellos
con ROV (robot submarino) en sus expediciones y otros estudios disponibles. protegidos. Existen también hábitats esenciales para peces, como las zonas de
puesta de atún rojo al sur de Baleares, y zonas de importancia mundial para los
“Las empresas de hidrocarburos menosprecian sistemáticamente la información cetáceos como el mar de Alborán o el este de Canarias.
científica, como se refleja en las graves deficiencias que Oceana ha podido constatar en los Estudios de Impacto Ambiental. Es lamentable que la Adminis- “Con los proyectos en curso, un 45% de las aguas españolas mediterráneas
tración las acepte sin apenas cuestionarlas, como acaba de hacer con Canarias”, podrían abrirse a la explotación de hidrocarburos. En el caso canario depende de
afirma Xavier Pastor, director ejecutivo de Oceana en Europa. “En un país con lo que dicte el Tribunal Supremo después de que el Gobierno se haya sometido
el potencial de renovables que tiene España, resulta incomprensible una política a las grandes empresas. Se están confundiendo los intereses privados con los del
energética basada en recursos contaminantes y finitos cuya exploración y ex- conjunto de la sociedad”, concluye Ricardo Aguilar, director de investigación
plotación dañará hábitats y especies protegidos legalmente”.
de Oceana en Europa.
El proyecto Malaspina cuantifica la entrada de contaminantes al océano
Los flujos de deposición se han medido para los hidrocarburos
aromáticos policíclicos, que llegan al océano tras recorrer largas distancias por transporte atmosférico
¡ Los niveles medidos son 10 veces superiores a lo estimado
anteriormente para algunos compuestos
Un estudio liderado por investigadores del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas (CSIC) ha generado la primera
base de datos de flujos de deposición atmosférica de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs, por sus siglas en inglés).
Este proceso, conocido como deposición seca, consiste en una
entrada difusa al medio marino de contaminantes asociados a
los aerosoles (partículas atmosféricas), de baja intensidad puntual, pero que representa un aporte continuo y generalizado en
todos los océanos. Los resultados del estudio, englobado dentro del proyecto Malaspina, han sido publicados en la revista
Enviromental Science and Technology.
Los PAHs son contaminantes orgánicos, algunos de ellos se
encuentran en el petróleo,y otros se producen durante la quema de combustibles fósiles, como petróleo y carbón. Según
el investigador del CSIC Jordi Dachs, del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua, “los PAHs han sido
identificados como cancerígenos, mutágenos y teratógenos, y
algunos de ellos están regulados por la legislación europea
e internacional. Debido al modelo energético actual dependiente de los combustibles fósiles, la emisión al medio ambiente
de estos compuestos es inevitable. De hecho, la deposición
seca supone la principal entrada de PAHs en el ecosistema
marino y, análogamente, de otros contaminantes orgánicos
con propiedades similares”. “A pesar de la importancia de los
PAHs como contaminantes oceánicos, no había medidas previas de sus flujos de deposición atmosférica a los océanos. En
este trabajohemos realizado las primeras medidas in situ de
deposición seca de contaminantes
Los recientes pregones
de “alabanzas sobre
el comportamiento y
gestión de Salvamento
Marítimo y la Xunta de
Galicia, no dejan trabnscurrir más de 5 días sin
que salgan evidencias
de todo lo contrario, asi
denunciaba el 05 Septiembre, 2013, la Platforma en Defensa del
sector Marítimo Pesquero de Galicia que
el helicóptero de Salvamento Marítimo de
Ruibo (Lires-Cee) deja
en “GRAVE” evidencia a SASEMAR, ante
el hundimiento del pesquero Laberco en Carnota”.
El helicóptero de Cee inutilizado y trasladado a Santiago según
medios de comunicación pone en evidencia a los ponentes que
defienden las gestiones de Sasemar y la Xunta de Galicia denuncia Pladesemapesga
O helicóptero de Salvamento Marítimo de Ruibo (Lires-Cee) deixa en “GRAVE” ciña, entre outros espazos, para poder facer vida alí. A tripulación traballa xa na
evidencia a SASEMAR, ante o hundimiento dun pesquero en Carnota.
Coruña co aparello que terá destino en Cee e que se denomina Helimer 211.
Pués ben, todo isto non serviu para “nada” ante o hundimiento do pesquePublicaba Xornal Pladesemapesga de la Mar y la Pesca, información publicada ro en Carnota que como sempre fué auxiliado por un barco que faenaba na
el Jueves, 05 Septiembre, 2013 - 12:18
zona.........
Un pesquero afundiuse fronte á costa de Carnota “A Coruña”, os seus catro Pladesemapesga, en aras a/de corrixir irregulares actuacións dos mandos dos
tripulantes foron rescatados por outro barco que faenaba na zona, informaron buques pesqueros e a recurrente autocomplacencia da Dirección Xeral da
escuetamente fontes de Salvamento.
Mariña Mercante e Sasemar, esixe á Ministra de Fomento - sen demora - unha
Os servizos de urxencia recibiron, sobre as 10.04 horas da mañá, o aviso de que cronolóxica explicación do acontecido co pesquero Laberco en Carnota.
se estaba afundindo o pesquero Laberco nos baixos de Meixido, ao oeste do A Seguridade da Vida Humana na Mar, está tutelada en España polo Reglamonte Louro, con catro tripulantes a bordo, a escasas millas do Centro de Sal- mento de Radiocomunicaciones de 2006.
vamento Marítimo, que dada a escueta información parecese que o hundimiento O Sistema Mundial de Socorro, permite o encaminamiento das Alertas de Sonon fose con eles ao ter que sacrle as “castañas do lume” o pesquero que resca- corro a través dos seus Subsistemas e Métodos.
tou aos tripulantes con leves signos de hopotermia.
O Subcomité de Radiocomunicaciones, Procura e Salvamento ( COMSAR )
Desde o centro de salvamento de Fisterra afirman que se mobilizou un disposi- da Organización Marítima Internacional ( OMI ) é moi claro cando especifica
tivo de rescate composto pola embarcación Salvamar Regulus, o helicóptero que “ un Plan de Salvamento é un conxunto de comunicacións e medidas para
Helimer 203 e tamén se emitiron avisos á navegación, sen especificar os tempos conseguir unha resposta eficaz “.
de resposta.
Pladesemapesga, non dubida que a comunicación establecida polo mando do
O barco máis próximo, o Mari Neves, achegouse á zona e prestou asistencia ao buque pesquero co Centro de Coordinación de Salvamento, fóra eficaz, pero si
pesquero en apertos, ao que botou cabos para intentar mantelo á boia, pero ante pon en serias dúbidas a resposta de SASEMAR.
a tardanza dos servizos de rescate e o risco inminente de hundimiento, rescatou Pero si cuestiona que fose diligente e deixa ao descuberto a mala praxe e resaos seus catro marineros.
posta ante un sinistro marítimo, estando os pesqueros baixo serio perigo xunto
Os tripulantes do Laberco, foron trasbordados á Salvamar Regulus, que os leva aos seus tripulaciones.
a Fisterra, segundo as citadas fontes de Salvamento, co fin de darlle sentido ao A proba, é que nada se sabe da activación das balsas salvavidas e os chalecos
servizo.
con radio baliza persoal ou por explicalos máis claramente a planificación do “
O pasado 16 de marzo, o helicóptero que agora está en Alvedro voaba desde A abandono de buque “ non existiu.
Coruña ata Cee para quedarse de modo definitivo na nova base en Ruibo (Lires- Pero, falta saber, que tipo de comunicación produciuse ao amparo do ReglaCee), toda unha “pachanga de trasfega política no que un alto cargo dependente mento de Radiocomunicaciones da Unión Internacional de Telecomunicaciones
do Ministerio de Fomento, Pablo Guevara, visitaba as instalacións para compro- ( UIT ) e as Resolucións e Recomendaciones da Conferencia Mundial de Radiobar a marcha dos traballos.. .
comunicaciones de Xenebra 2012.
Na súa visita estivo acompañado polo alcalde, Ramón Vigo, e por persoal de O preceptivo, é pulsar o Distress Call da Chamada Selectiva Digital e a Radio
Repsol, a compañía que instaba alí nos próximos días un depósito de 25.000 Baliza, manual ou automáticamente.
litros de gasógeno, o combustible que utilizará a aeronave, a segunda Salva- Con este proceder, non só se consegue alertar ás Radio Costeras e Centros Comento Marítimo en Galicia, que terá a súa base en Cee para atender as urxencias ordinadores de Salvamento senón tamén aos buques nas proximidades.
que poidan xurdir na Costa dá Morte.
Pero é que ademais, conséguese planificar de forma ordenada “ o abandono de
Nas instalacións de Ruibo traballarán de modo continuado en torno a sete buque “ activando as balsas salvavidas e os chalecos salvavidas con radio baliza
acodes, entre tripulación e técnicos de mantemento.
persoal.
O persoal fará as gardas nunhas instalacións que contan con dormitorios e co-
Un informe sostén que a alta mar ata 200 millas náuticas de calquera
costa e fóra da jurisdicción nacional debería estar pechada á pesca
Os peixes e a vida mariña que viven en alta mar son máis valiosos como sumidoiro de carbono que como alimento e xa que logo deberían estar mellor protexidos.
O estudo sinala que os peixes e a vida mariña eliminan da
atmosfera ata 1.500 millóns de toneladas de dióxido de carbono cada ano, un servizo valorado nuns 148.000 millóns de
dólares americanos, moi por encima dos 16.000 millóns de
dólares americanos que se pagan polos 10 millóns de toneladas de peixe capturado en alta mar cada ano.
O informe sostén que a alta mar - definido como a área a máis
de 200 millas náuticas de calquera costa e fóra da jurisdicción
nacional- debería estar pechada á pesca dado que alí só áchase
exclusivamente un 1 por cento do peixe capturado.
“Manter os peixes en alta mar é máis valioso que captural“Os países de todo o mundo están loitando por achar formas os,” di Sumaila. “Si perdemos a vida en alta mar, teremos que
máis eficientes para reducir as súas emisións de carbono,” atopar outra forma de reducir as emisións a un custo moito
di Rashid Sumaila, director da Unidade de Investigación de maior.”
Economía Pesquera da Universidade da Columbia Británica.
“achamos que a alta mar é un sistema natural que está facendo O estudo foi encargado pola Comisión Global de Océano e foi
unha moi bo labor gratuitamente.”
realizado de forma independente por Sumaila e Alex Rogers
do Colexio de Somerville, en Oxford.
Sumaila axudou a calcular o valor económico do carbono almacenado en alta mar para sempre aplicando prezos, que in- Os prezos do carbono extraéronse de datos proporcionados
clúen os beneficios de mitigar os custos do cambio climático á polo Grupo de Traballo Interinstitucional de Dependencias
cantidade anual de carbono absorbido.
Federales dos Estados Unidos.
O calentamiento das augas que van desde o Océano Índico ao Caribe está danando os arrecifes matando aos diminutos animais que forman os corales cos seus esqueletos calcáreos
O calentamiento global está causando danos nos arrecifes coralinos valorados en trillones de dólares, agravando os perigos para os pequenos estados insulares co
aumento do nivel do mar.
De 1993 a 2012 ,o aumento do nivel do mar fronte algunhas illas do Pacífico Occidental debido aos cambios nos ventos e as correntes foron catro veces a media
global, con 1,2 cm ao ano, dicía o Programa para o Medio Ambiente de Nacións Unidas (UNEP).
O estudo, publicado no marco do Día Mundial do Medio Ambiente de Nacións Unidas, di que o calentamiento das augas que van desde o Océano Índico ao Caribe
está danando os arrecifes matando aos diminutos animais que forman os corales cos seus esqueletos calcáreos.
“Estas 52 nacións, nas que viven preto de 62 millóns de persoas, emiten menos do 1 por cento dos gases de efecto invernadero con todo sofren moi especialmente
o cambio climático que causan as emisións globais,” dicía Achim Steiner, presidente da UNEP.
“Algunhas illas poderían ser inhabitables e outras enfrontarse á perda potencial de todos os seus territorios,” di o estudo.A perda dos corales está provocando
perdas de trillones de dólares ao ano en servizos proporcionados pola natureza, normalmente gratuitamente.
Os corales son guarderías para moitas especies de peixes, axudan a protexer as costas das tormentas e tsunamis e tamén atrae ao turismo.
“Un estudo o pasado mes estimou que cada hectárea (2,5 acres) dos arrecifes coralinos do mundo proporcionaron servizos valorados en 350.000 dólares ao ano.
Isto significa unha perda anual de 34 millóns de hectáreas de corales valorada en 11,9 trillones de dólares ao ano desde finais da década de 1990.
“Probablemente os corales son os ecosistemas máis ameazados do planeta,” dicía Robert Costanza, da Universidade Nacional Australiana e autor principal do
estudo.O panel de científicos expertos no clima de Nacións Unidas dixo en marzo que había indicios de que os corales de auga templada xa estaban experimentando cambios “irreversibles”.
Tamén informa que existe unha probabilidade do 95 por cento de que as emisións humanas de gases de efecto invernadero sexan a causa principal dun aumento
na temperatura
Iberdrola adjudica a Navantia Andalucía un contrato de
casi 70 millones para fabricar y montar la subestación
eléctrica del parque eólico marino Wikinger en Alemania
El trabajo conjunto del Gobierno andaluz con las
universidades en I+D permite que el grupo energético convierta la planta de Navantia en Puerto Real
en proveedora preferente.
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha destacado que la apuesta de Iberdrola por Andalucía,
al declarar el astillero de Navantia en Puerto Real
(Cádiz) como proveedor preferente y materializar
un importante encargo de contadores inteligentes
a una empresa de Málaga, viene a confirmar “la
senda de recuperación, de creación de empleo y de
apuesta de las grandes empresas por Andalucía”.
Díaz ha celebrado, en primer lugar, la decisión
de Iberdrola de declarar proveedora preferente la
planta de Navantia en Puerto Real, un paso para
garantizar el futuro de la empresa. Así se lo ha comunicado a la presidenta el presidente del grupo,
Ignacio Sánchez Galán, durante un encuentro que
han mantenido en San Telmo, y en el que la ha informado de los nuevos proyectos de la compañía
en Andalucía.
Según Susana Díaz, este “primer encargo importante” abre un “horizonte” para Navantia y viene
además “en respuesta al trabajo, a la inversión que
ha desarrollado la Junta en I+D, en energía eólica
y sobre todo en convertir al astillero de Puerto Real
en un astillero competitivo en un mundo globalizado”. En concreto, los encargos de Iberdrola a
Navantia se inician con la adjudicación de un contrato de casi 70 millones para fabricar y montar
la subestación eléctrica del parque eólico marino
Wikinger en Alemania. Dicha fabricación precisará
de 600.000 horas de trabajo directo en la planta de
Navantia, lo que se traduce en una ocupación media de 250 personas, con puntas de 500. El trabajo
se realizará íntegramente en el astillero de Puerto
Real, con la participación de la industria auxiliar
de la zona.
Esta adjudicación abrirá a su vez a los astilleros de
Puerto Real nuevas oportunidades de futuro para
la construcción de los parques eólicos marinos que
Iberdrola desarrollará en Reino Unido y otros países de Europa.
Estos contratos son fruto de la apuesta de la Junta
por el desarrollo de proyectos de I+D relacionados
con la energía eólica marina, como el de Soluciones
eólicas andaluzas para el mar (SEAMAR), en el
que también participan las universidades de Cádiz
y Sevilla y diversas empresas de la comunidad.
Díaz ha señalado que, con este encargo, Iberdrola
contribuye al futuro de la planta de Puerto Real, una
de las tres con las que cuenta Navantia en Andalucía. Del mismo modo, Susana Díaz ha sido informada por el presidente de Iberdrola de otra “magnífica noticia”, la adjudicación de un nuevo pedido
de 100.000 contadores a la empresa malagueña
Sogecam, una de los proveedoras habituales de la
compañía. Con este nuevo pedido son ya cerca de
600.000 los contadores inteligentes adquiridos a
esta compañía andaluza, que en los últimos años
ha acumulado pedidos por valor de 21 millones de
euros. Susana Díaz ha valorado además el compromiso de Iberdrola con Andalucía, donde su actividad ha tenido un impacto económico entre 2002 y
2013 de casi 4.100 millones de euros. En lo relativo
a compras y contrataciones de servicios, las empresas de la región han ido escalando posiciones entre
los proveedores de Iberdrola, alcanzando los 1.050
millones acumulados desde 2002.
Noruega va a construir uno de los buques de investigación
oceanográfica más avanzados del mundo
Los siete laboratorios de la nave analizarán datos sobre ecosistemas marinos, cambio climático y polución para ayudar a una mejor ordenación de la pesca en los países en desarrollo
Noruega va a construir uno de los buques de investigación
oceanográfica más avanzados del mundo dentro de un proyecto conjunto con la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para apoyar a los países en desarrollo a mejorar la ordenación de su pesca.
El nuevo barco Dr. Fridtjof Nansen, de 80 millones de dólares
EEUU, reemplazará a la antigua embarcación del mismo nombre que navega por las costas de África desde 1993, investigando en profundidad el estado de los ecosistemas marinos
del continente para el proyecto EAF-Nansen, la última fase
de un singular programa de 40 años de duración (véase el recuadro a la derecha).
El proyecto trabaja con 32 países costeros de África para ayudarles a obtener información detallada sobre sus recursos marinos, de manera que puedan desarrollar planes de ordenación
de la pesca, centrado en el mantenimiento de la salud y productividad del ecosistema.
Los científicos del Instituto Noruego de Investigación Marina
(IMR) y de los países africanos que participan en la iniciativa,
usan imágenes 3D para cartografiar el fondo marino y obtener
gran cantidad de datos sobre las poblaciones de peces, el agua
y la calidad de los sedimentos, estudiando todo el ecosistema,
desde las aves marinas a los peces, y desde ballenas a las plantas minúsculas (fitoplancton) y los animales (zooplancton).
con una actividad continua las 24 horas del día en turnos de
seis horas, que pueden incluir la pesca de arrastre y la toma de
muestras o el registro y análisis de datos.
Pero las condiciones mejorarán con el nuevo buque, que con
70 metros de eslora será más amplio y estará mejor equipado,
con literas para 45 científicos, técnicos y tripulantes.
Con su botadura prevista en 2016, el buque contará con siete
laboratorios, un auditorio, el más moderno equipo de sonar
para mapear la distribución de peces y un vehículo submarino
operado por control remoto para tomar imágenes nítidas de la
vida en el fondo del océano.
Este equipamiento de última generación incluye un sistema
de posicionamiento dinámico le permitirá trabajar con seguridad alrededor de infraestructuras sensibles, como plataformas
petroleras, mientras que el mástil principal contará con un
puesto de observación para la observación de aves y mamíferos marinos.
Historias de éxito
Como resultado directo del proyecto y con la orientación técnica de la FAO, 16 países de África han desarrollado planes de
ordenación de su pesca.
Entre ellos figuran Benín, Côte d’Ivoire, Ghana y Togo, que
han colaborado en la preparación de planes para reducir al
mínimo los daños causados por la pesca de cerco de playa en
sus respectivos países y en la subregión, y Camerún, Gabón y
Nigeria, que han trabajado de manera similar en la pesca industrial de camarón en las costas de África Oriental.
“Lo que hace a este proyecto único es que los países en desarrollo se apropian de la información obtenida”, según el Coordinador del Proyecto EAF-Nansen, Kwame Koranteng. “El
objetivo general –explicó- es que los países puedan hacer sus
propias evaluaciones y elaboren e implementen planes de ordenación de la pesca, que son de vital importancia para los
recursos marinos amenazados por la sobrepesca, la contami- En el otro lado del continente, otros países que trabajan en
nación y el cambio climático”.
planes de ordenación pesquera incluyen las islas Comoras,
Kenia, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Seychelles y
En los próximos años, el proyecto ampliará sus esfuerzos para Tanzania.
centrarse en los impactos del cambio climático y la contaminación, incluida la vigilancia medioambiental en las activi- El siguiente paso es ayudar a los países a implementar sus
dades de extracción de petróleo y gas en alta mar.
planes de ordenación pesquera, señaló Koranteng. “La presencia del R/V Dr. Fridtjof Nansen en aguas de los países en
“Esperamos que el proyecto contribuya, entre otras cosas, a desarrollo –añadió- ha generado una mayor comprensión soresponder a la pregunta clave de cómo el cambio climático bre la necesidad de gestionar los recursos marinos de manera
afectará la distribución y abundancia de las especies marinas, sostenible y aporta también un lenguaje común con el que las
que es una cuestión clave para los medios de subsistencia de personas son capaces de comunicarse a nivel regional, y con
millones de personas”, señaló Arni M. Mathiesen, Subdirector frecuencia nivel mundial“.
General de la FAO y responsable de Pesca y Acuicultura.
El estudio en detalle de la vida marina se ha traducido en un
Financiado por la Agencia Noruega de Cooperación para el beneficio adicional: el descubrimiento de nuevas especies. En
Desarrollo (Norad), el proyecto es ejecutado por la FAO con los últimos años, los científicos han encontrado un nuevo salel apoyo científico del IMR, y la colaboración de instituciones monete, llamado Parupeneus Nansen, descubierto frente a la
nacionales y regionales y otros organismos de la ONU.
costa de Mozambique, y seis nuevas especies de caracol marino localizados en el Golfo de Guinea
Equipos de última generación
La vida a bordo del Dr. Fridtjof Nansen puede resultar dura,
Las playas de La Malvarrosa, El Cabanyal, Pinedo y El Saler, permiten la ruptura de las barreras arquitectónicas, consiguiendo que todas las personas puedan disfrutar del baño en el mar.
Desde el año 1997 se presta el servicio de Ayuda al baño a personas con diferentes tipos de
capacidades (incluyendo físicas, psíquicas y sensoriales) en los puntos accesibles ubicados
en las playas , mediante la ayuda de monitores y elementos como sillas anfibias o elementos
de flotación que permiten la ruptura de las barreras arquitectónicas, consiguiendo que todas
las personas puedan disfrutar del baño en el mar. A partir del 7 de junio y hasta el día 31 de
agosto de 2014, podrá consultarse en la página Web municipal la información actualizada,
diariamente, del estado del mar en cada una de las playas del término municipal, así como las
banderas de color que indican la conducta del usuario durante la temporada de salvamento y
socorrismo, y los enlaces para el conocimiento del tiempo y clima en Valencia
CONVENIO CRUZ ROJA PLAYAS 2014 IMPORTE:
946.321,21 € OBJETIVOS:
 GARANTIZAR UNA MEJOR VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE LAS PLAYAS VALENCIANAS Y UNA
MAYOR ASISTENCIA SANITARIA EN LAS POSTAS
MUNICIPALES.
 DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE POTENCIEN
LA RUPTURA DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN
LA PLAYA A TRAVÉS DEL PROGRAMA MUNICIPAL
DE AYUDA AL BAÑO DEL DISCAPACITADO.
 AMPLIAR ACTIVIDADES QUE FOMENTEN LA
CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL, LA SENSIBILIZACIÓN Y EL DESARROLLO DE LOS VALORES DE
RESPETO, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD, EL CUIDADO DE LA SALUD Y LA PROTECCIÓN DEL ENTRONO
Y EL MEDIO AMBIENTE.
 COLABORAR EN LA GESTIÓN DE EMERGENCIAS
EXTRAORDINARIAS OCURRIDAS FUERA DE LA
TEMPORADA ESTIVAL.
PRESTACIÓN DE SERVICIOS:
 11 a 17 horas: fines de semana de mayo y junio en las playas de La Malvarrosa y El Cabanyal.
 11 a 18 horas: fines de semana del mes de septiembre en
las playas de La Malvarrosa y El Cabanyal.
 11 a 17 horas: durante los días 4, 5, 9, 11, y 12 de octubre
en las playas de La Malvarrosa y El Cabanyal.
1. TEMPORADA NORMAL DE PLAYAS, DE JUNIO A
AGOSTO - ZONA NORTE
FECHAS: Del sábado 07 de junio al domingo 31 de agosto
de 2014
PLAYAS: Malvarrosa, Cabañal
HORARIO: De 10:30 a 19:00 horas
2. TEMPORADA NORMAL DE PLAYAS, DE JUNIO A
AGOSTO - ZONA SUR
FECHAS: Del sábado 07 de junio al domingo 31 de agosto
de 2014
PLAYAS: Pinedo, L’Arbre del Gos, El Saler, Garrofera
La Devesa del Saler, El Recatí-Perellonet: del 1 de julio al 31
de agosto
HORARIO: De 11:00 a 18:00 horas
3. AMPLIACIÓN HORARIO DE COBERTURA EN EL
PERIODO NORMAL
FECHAS: Del sábado 07 de junio al domingo 31 de agosto
de 2014
PLAYAS: Malvarrosa, Cabañal, El Saler
HORARIO: De 9:00 a 11:00 horas
PROGRAMA MUNICIPAL DE AYUDA AL BAÑO A PERSONAS DISCAPACITADAS:
4. PUNTOS ACCESIBLES TEMPORADA NORMAL
FECHAS: Del 1 de julio al 31 de agosto de 2014
PLAYAS: Malvarrosa, El Cabañal de 11:00 a 19:00 horas
Pinedo y El Saler de 11:00 a 15:00 horas
Un estudo demostra como o derrame do Prestige destruíu o habitat
das especies martinas na costa de Galicia
Os grandes derrames de cru teñen
dramáticas alteracións nos ecosistemas mariños, e as aves mariñas son
unha das criaturas máis afectadas en
tales desastres.
Estudos anteriores revelaron a persistencia do cru
residual no ecosistema ata nove anos despois do
accidente así como a exposición crónica.
A monitorización a longo prazo dos pinguinos africanos afectados polo cru logo de dous importantes
derrames de cru revelou unha disminución na reprodución naqueles pais expostos ao cru.
O cormorán europeo (Phalacrocorax aristotelis) foi
o organismo mariño cuxa poboación mostrou un Os efectos en cascada no ecosistema logo da exgrado de afectación máis claro debido ao derrame posición masiva ao cru tamén poden producir camdo Prestige, o maior derrame ocorrido no Atlántico bios tróficos reducindo a abundancia de presas.
Norte oriental.
Os resultados ofrecen unha proba adicional de que
Cinco anos despois do incidente as colonias de os derrames de cru teñen efectos duraderos na vida
coromorán afectadas non mostraron signos de recu- mariña, sinalan os científicos.
peración. No estudo, publicado na revista Biology
Letters, revela os trastornos reproductivos a longo Acceder ao estudio completo (+)
prazo no cormorán europeo durante polo menos os
10 primeiros anos desde o derrame do Prestige.
Pladesemapesga ya lo advertía antes de la SentenEsta ave mariña viuse
gravemente afectada
no mesmo momento
do derrame. Cinco
anos despois, a poboación reproductora
de cormorán nas áreas
afectadas era un 70
por cento máis baixa
que antes do derrame.
O 13 de novembro
de 2002, o casco do
petrolero
Prestige
rompeuse, derramando preto de 63.000
toneladas de cru ao
medio ambiente mariño.
O cru residual seguiu
detectándose nove anos despois e hanse documen- cia del Prestige, Galicia condenada por los mismos
tado cambios tróficos na cadea alimentaria mariña responsables a una nueva catástrofe marítima y
debido á presenza de cru no área afectada.
ecológica
Antes do desastre, as colonias de cormoranes criaban aproximadamente o mesmo número de polluelos con todo durante polo menos os 10 primeiros
anos tralo derrame o éxito reproductivo destas aves
mariñas costeras descendeu nun 45 por cento nas
colonias afectadas.
O equipo non informou as causas subyacentes
desta disminución pero sostén que as aves mariñas
sufriron efectos non letais na saúde debido á exposición ao cru e que, tralo derrame, tiveron menos
acceso ao alimento, o que podería influír no éxito
reproductivo.
El Gobierno de Mariano Rajoy, Feijóo y el poder judicial
con la sentencia del Prestige
han dejado al litoral gallego
en el más absoluto abandono y
a merced de la contaminación
en su litoral.
Las 10 medidas de seguridad infantil en la piscina
que los padres deben inculcar a sus hijos en verano
Un tercio de las personas que son hospitalizadas por ahogamientos son
menores de 14 años y un niño puede ahogarse en menos de 3 minutos en
tan solo 20 cm. de agua, de ahí la importancia de estos consejos.
ü No jugar en los bordillos, recoger los juguetes después del
baño o nadar con manguitos homologados son algunos consejos que los padres deben inculcar a sus hijos, según la IV
Campaña de Seguridad Infantil en la Piscina de Abrisud.
ü Abrisud participa en la feria de Silleda con una demostración
de dispositivos de seguridad infantil en el pabellón 2 de la
Feira Internacional de Galicia.
ü La provincia de Pontevedra tiene un parque estimado de
20.000 piscinas.
Con la llegada del verano y las vacaciones escolares, la piscina se convierte en uno de los lugares de disfrute para los
más pequeños. Sin embargo, es un espacio de ocio que no
está exento de riesgos y posibles incidentes. En la mayoría de
países los ahogamientos son una de las 3 principales causas
por lesiones no intencionales, registrándose las mayores tasas
en menores de 5 años. (1*)
En nuestro país existen más de un millón de piscinas residenciales (en Galicia existe un parque estimado de 50.000 piscinas, de las cuales 20.000 corresponden a la provincia de Pontevedra) y los expertos aseguran que un menor puede ahogarse
en menos de 3 minutos en tan solo 20 centímetros de agua, sin
que sus padres se percaten del accidente.
No en vano, un tercio de las personas que son hospitalizadas
por ahogamientos son menores de 14 años, según el Ministerio de Sanidad. Andalucía, Canarias, Comunidad Valenciana
y Cataluña concentraron el año pasado el mayor número de
ahogamientos, seguidos por Galicia, Madrid, Murcia, Asturias,
Castilla-León, Castilla- La Mancha, País Vasco, Aragón, Extremadura, Baleares, Navarra y Cantabria.
Por ello, es importante mantener una serie de medidas preventivas, que Abrisud resume en un decálogo para niños dentro de
su Campaña de Seguridad Infantil en la Piscina 2014.​
Entre las recomendaciones, Abrisud les recuerda que nunca
dejen en el agua juguetes para evitar el riesgo que otros niños
se lancen a por ellos, o que respeten las horas de la digestión y
entren despacio en la piscina para no sufrir choques térmicos.
También es conveniente que los padres inculquen a sus hijos
que jueguen con precaución para evitar resbalaren los bordillos, escaleras o toboganes.
Estos son algunos de los 10 consejos de seguridad infantil que
los padres deben inculcar a sus hijos para que los niños disfruten de manera segura del baño y que Abrisud ha resumido
en formato de guía infantil ilustrada y en un vídeo cuento para
niños que aún no saben leer
DECÁLOGO DE CONSEJOS DE SEGURIDAD EN LA PISCINA PARA NIÑOS
1.- No te bañes nunca tú solo, espera que tus papás estén siempre contigo.
2.- Hasta que aprendas a nadar bien, tienes que ponerte siempre manguitos o chaleco hinchable. Acuérdate de ponértelos
con tus papás, antes de entrar en la piscina.
3.- No te lances de cabeza en la parte menos honda, puedes
darte un golpe fuerte en la cabeza y hacerte daño.
4.- Cuidado cuando juegues o corras cerca de los bordillos,
toboganes o escaleras. Resbalan mucho y puedes caer
5.- Después de comer, tienes que esperar un rato. Puedes
dormir la siesta o jugar un rato, mientras haces la digestión.
6.- Entra siempre despacito en la piscina, si entras de golpe
puedes tener un corte de digestión y te dolerá mucho la tripa.
7.- No olvides nunca recoger tus juguetes dentro del agua. Si
un amiguito salta para jugar con ellos, puede tener un accidente y hacerse daño.
8.- Si ves que algún niño se hace daño, ve rápidamente a buscar a una persona mayor que os ayude.
9.- Aprende a nadar bien, mejor que nadie. Es la mejor manera
de disfrutar de la piscina.
10.- Las vallas o cubiertas de piscina están para que no te hagas daño. No las abras sin el permiso de tus papás.
El Gobierno y sus
negociadores con
los remolques en
siniestros marítimos, evidencian
la subasta peligrosa al margen de las leyes
con grave peligro para las gentes y bienes de la
Mar..
El suculento negocio de dinero público en los siniestros márítimos
bajo subasta ilegal y muy peligrosa para las gentes de la Mar
Juicio Prestige; Pladesemapesga pone al descubierto las “mafias subastadoras” de los peligros con los bienes ambientales
y marítimos en territorio de nuestro litoral, que en el caso del
Prestige, con total seguridad hubiese evitado la catástrofe.
López-Sors y los precios de los remolques y salvamento
referenciados en el Juicio del Prestige, ponen en alerta y de
manifiesto en la sede de Pladesemapesga, un cúmulo de irregularidades “perniciosas” en varios siniestros marítimos,
provocados por las subastas o negociaciones de remolque sin
importar el daño ecológico y ambiental y con total desprecio
sobre la vida de las gentes de la Mar.
La opinión pública demanda una explicación sobre la recurrente y negativa incidencia de “ una subasta “ que genera catástrofes medioambientales.
El Código IGS permite la negociación dentro de un plazo perfectamente determinado.
El Prestige activó un SOS.
Pladesemapesga pregunta a la Ministra de Fomento si se trataba de un “ remolque público gratuito “ y si se “ presiona o
coacciona a los capitanes “ con los precios de los remolcadores.
Pladesemapesga “ Plataforma en Defensa del Sector Marítimo
Pesquero”, insta a Ana Pastor, a que abra una investigación
sobre la actuación del Remolcador de Salvamento Clara Campoamor en el rescate del buque Fedra.
El buque Fedra, y el remolcador Clara Campoamor fuerzan
al Gobierno Español a ocultar deliberadamente información
comprometedora a la Comisión de Investigación de Gibraltar.
La embarrancada del Buque Fedra en Punta Europa el 10
de Octubre de 2008, deja ver en el Informe de La Comisión
de Investigación de Gibraltar que el Gobierno español (año
2008/9) no concedió autorización al Capitán y la tripulación
del Remolcador Clara Campoamor de Salvamento Marítimo
“SASEMAR” para ser entrevistados por los investigadores gibraltareños.
Pladesemapesga, donde se encuentra integrado el Grupo de
Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro, insta a la Ministra de Fomento, a que sin demora, abra
una investigación sobre la actuación del Remolcador de Salvamento “ Clara Campoamor “ en la toma de remolque del
buque “ Fedra “ al aportar el Informe Técnico de Gibraltar,
nuevas y esclarecedoras pruebas.
Sorprendente decisión es la que la Comisión de Investigación
de España, publicara en su página Web, que sería el país de
bandera del buque “ Fedra “ quien se haría cargo de la investigación, cuando en realidad a quien correspondía era a Gibraltar, desentendiéndose de esta forma de todo tipo de responsabilidades a pesar de que el ordenamiento jurídico español
deja bien claro que, España “ tenía intereses de consideración
“ , como así se demostró, no solo por la participación de unidades aéreas y marítimas de salvamento sino también por la
contaminación que afectó a las costas andaluzas.
La sinopsis del Informe Técnico de Gibraltar demuestra que
el Capitán del buque “ Fedra “ cita “ como muy caro “ el remolque ofrecido y negociado por el remolcador” Clara Campoamor “ siendo rechazado por su Armador y Naviera, despreciando los efectos de la fracasada negociación y ante la
pasividad de las autoridades españolas en el peligro sobre el
Medio Ambiente.
La “ Caja Negra “ demuestra que el Remolcador de Salvamento “ Clara Campoamor “ logró enganchar y dar remolque
al “ Fedra “ pero, las órdenes del Armador obligaron a arriar
las estachas (soltar el barco a su suerte agravando el riesgo sobre la costa), pese al desacuerdo del Capitán, que advirtió que
su barco cada vez estaba más próximo a las rocas y con grave
riesgo de siniestro marítimo.
El 27 de enero de 2010, el buque “ Rhea “ encalló en la Playa
del Rinconcillo (Algeciras ) y según manifestaciones hechas
públicas por el Capitán Marítimo, en el siniestro, vuelven
aparecer las fracasadas negociaciones ante la pasividad del
Gobierno español que tuvo mucho que ver el tiempo perdido
en la negociación de precios para el remolque.
El buque “ Rhea “ en vez de aceptar el remolque de Salvamento Marítimo, respetó las órdenes de su armador que decidió negociar la ayuda necesaria con una empresa privada
para conseguir un precio más barato.
De ahí que su capitán adujera “razones comerciales” a la negativa a coger el cabo para su remolque.
Una situación ya conocida en episodios de accidentes marítimos anteriores y que no sólo ocurre en el Estrecho, se extiende
por todo el litoral español, incluidas las evidencias esclarecedoras en el siniestro del Prestige.
EL JUZGADO IMPUTA AL JEFE DE OBRA DEL PROYECTO
DE ENCAUZAMIENTO DEL RÍO SARRIA POR UN DELITO
DE QUEBRANTAMIENTO DE MEDIDA CAUTELAR.
En el marco del procedimiento penal que se instruye por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar a raíz
de una denuncia formulada por la Plataforma Sarriana polo Río, el Juzgado de Instrucción de Sarria ha citado para prestar
declaración en calidad de imputado al Jefe de Obra encargado del polémico proyecto de encauzamiento del río Sarria que la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil está llevando a cabo
Los hechos denunciados ocurrieron el pasado día cabo si no se hubiese violado la ley con una tala
7 de Abril cuando, a pesar de la orden judicial de ilegal y, en particular, si no se hubiese incumplido
paralización de la tala de árboles adoptada por el la orden judicial de paralización de la tala.
Juzgado el 25 de Marzo, los responsables de la obra El nogal que fue derribado el 7 de abril se enconde encauzamiento eliminaron un nogal situado en traba precisamente en la zona en la que ahora se
las inmediaciones del puente del Toleiro.
está levantando el pilar sobre el que se apoyará el
nuevo puente.
Ahora el Juzgado llama a declarar como imputado
al Jefe de Obra, precisando que se llama a este re- Con ese árbol, que la ley y una orden judicial prosponsable “de momento” y sin descartar una poste- tegían, la obra no podía seguir adelante.
rior imputación de otros posibles responsables.
El mismo Jefe de Obra está citado para declarar
como imputado también este viernes 13 de junio
en otro de los procedimientos penales seguidos por
denuncia de la Plataforma Sarriana polo Río, en
este caso el derivado de la rotura de una canalización y consiguientes vertidos al río en las inmediaciones de Ponte Ribeira, hechos respecto a los
cuales el Alcalde de Sarria aludió a un supuesto
“sabotaje” por el taponamiento intencionado de dicha canalización.
En este último procedimiento también está imputada la Directora de Obra del proyecto de encauzamiento
La Plataforma Sarriana polo Río quiere denunciar
públicamente que el nuevo puente del Toleiro que
la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil está
levantando en el río Sarria se está construyendo
sostenido por la ilegalidad y el incumplimiento de
las órdenes judiciales.
Dando muestras una vez más de un
absoluto desprecio por la ley y por
las resoluciones judiciales, los responsables decidieron eliminar ese
obstáculo.
Actuando por la mañana temprano
y cargando rápidamente el árbol en
un camión para hacerlo desaparecer cuanto antes esperaban que su
acción no fuese descubierta.
El quebrantamiento de la medida cautelar de paralización de la tala es la base sobre la que se apoyará
el nuevo puente.
Es una base demasiado frágil para que la construcción pueda ser sólida y duradera. La Confederación
Hidrográfica del Miño-Sil debería revisar sus cálLas obras del nuevo puente no podrían llevarse a culos.
ASOAR ARMEGA denuncia os desprecios da
Conselleira Rosa Quintana polas xentes do sector,
e denuncia o silencio sobre as gaiolas do salmón
na Ría de Muros
COMUNICADO: sobre as declaracións da Consellería do Medio Rural e do Mar á solicitude de
aclaración e información sobre a colocación de
unha terceira gaiola de salmón na Ría de Muros
Noia.
Con data 13 de maio diferentes colectivos medioambientais (ADEGA, Verdegaia e Salva
la Selva) xunto coa Asociación ASOAR-ARMEGA , despois da colocación de unha terceira gaiola de salmón na Ría de Muros Noia,
enviaban un escrito a Conselleira do Medio
Rural e do Mar solicitando información sobre
este feito, e sobre cales eran as previsións futuras para este cultivo, ademáis que pedir explicacións sobre os documentos xurídicos que
avalaban a súa continuidade, unha vez finalizada a prórroga concedida, e unha explicación
de por que a Consellería non tiña informado
aos sectores productivos, colectivos ambientalistas e cidadáns sobre as novidades xurdidas
Cumplido un mes do envío da solicitude decir que esta non obtivo
resposta oficial por parte da Consellería do Medio Rural e do Mar,
máis si se fixeron declaracións en medios públicos e mesmo se tratou
o tema na Comisión de Pesca do Parlamento. Cónstanos tamén que
outros organismos, como o Concello de Muros, pediron información
ante as masivas preguntas que os cidadáns deste concello lle trasladaron sobre esta cuestión, sen que desde o propio Concello tiveran
información para poder responder as súas dúbidas. Descoñecemos o
motivo que leva a Consellería do Medio Rural e do Mar a tratar a estas
agrupacións, colectivos, organismos e mesmo cidadáns de a pé, con
tanta apatía e menosprecio.
Despois de ter visto as declaracións da Consellería do Mar sobre o
asunto non nos queda outra que sacar unha única conclusión: que existe por parte de esta Administración un total desinterés, deixadeze
desprecio hacia os sectores productivos e base do noso mar como son
a pesca artesanal e o marisqueo, e unha obsesión enfermiza por apoiar
o sector da acuicultura a gran escala, escoitada a intervención do Secretario Xeral do Mar na Comisión de Pesca do pasado 3 de xuño.
Pediu o Sr. Maneiro que o sector artesanal se subise ao tren da acuicultura, que levaba tempo pedíndollo, que o futuro pasaba por ahí e o tren
íballes pasar por riba, pero non a acuicultura a través de minicultivos
en pequenos parques, senón aquela que se basea nunha acuicultura a
gran escala. O seu modelo productivo, e así o demostrou coas súas
verbas, non é outro que o de apoiar a grandes empresas que aposten
pola acuicultura a gran escala, creando, supostamente, riqueza para
poder vivir todos, porque parece ser que os pescadores artesanales e
mariscadores tan solo malviven.
Como sector afectado non podemos quedarnos impasivos ante estas
palabras e queremos amosar a nosa indignación ante a humillación
coa que estamos a ser tratados: a pesca artesanal e o marisqueo veñen
sendo fonte de riqueza dos pobos costeiros desde tempos ancestrais,
que non malvivimos, sobrevivimos como podemos, que non é pouco,
ante a difícil situación que levamos tempo atravesando, producto dunha desastrosa xestión dos nosos dirixentes, e que parece non queren
mudar levándonos hacia un camiño que lle interesa a eles, para que
outros ocupen o noso lugar se lucren do noso mar e acaben, dito sexa
de paso, co medio mariño das nosas rías a través do cultivo masivo de
especies foráneas que acaben coas especies autóctonas. Entendemos
agora claramente a súa desidia e o seu desinterés cara estes sectores
productivos e a súa falta de apoio, o que non alcanzamos a entender e
como van a xenerar 10.000 postos de traballo directos, sen contar os
indirectos, e ser capaces de acadar riqueza colectiva, con un modelo
productivo de acuicultura baseado en intereses privados.
Insiste a Consellería en dicir que a cría de salmón atlántico non repercute de xeito negativo noutras pesquerías tradicionáis e que non
existe contaminación con este tipo de cultivo. Certamente tampouco
entendemos o seu afán en ocultar o que é evidente, tan só hai que
remontarse a utubro de 2011 cando armadores e mariñeiros que andaban a pescar con artes fixas de enmalle comenzaron a pescar centos
de salmóns mortos, algo que, porsuposto, a Consellería do Mar negou
e tratou de quitarlle importancia aos feitos. Sen falar dos numerosos
informes e estudos que detallan os seus efectos medioambientais ,
mesmo a FAO nos seus informes conclúe que o cultivo do salmón
atlántico é un asunto polémico e que o seu efecto sobre o ambiente e
as pesquerías silvestres é moi cuestionado.
Tamén se insiste en apoiar un modelo productivo ou sistema de cultivo que, constatado pola propia empresa e pola propia Consellería,
como así no lo transmitiu a Fiscalía Provincial da Coruña, acada unha
mortandade do 81%, de ahí a necesidade de aportación de agua doce
suministrada, neste caso, pola propia Consellería do Mar empregando
medios públicos. Informes e estudos nacionais e internacionais, realizados por distintas organizacións, colectivos e organismos avalan
ápesca artesanal e o marisqueo e deféndeno como o único modelo de
pesca sustentable e con garantías de futuro.
Pois ben, e concluíndo, nos seguiremos insistindo en que necesitamos
un modelo de xestión ou máis ben coxestión, baseado no apoio aos
sectores productivos máis básicos: a pesca artesanal e o marisqueo, e
dende logo rexeitamos un modelo de xestión baseado na acuicultura a
gran escala para o lucro e beneficio duns poucos.
Científicos temen que a pesca acabe coa poboación que queda de delfines de Maui son as conclusións do pasado mes en Eslovenia
Científicos mariños piden a pechadura da pesca en tamente nas redes pesqueras cada ano, unha perda
Nova Zelanda no rango de distribución onde vive que o informe da CBI di é insostenible para unha
un dos delfines máis pouco comúns do mundo, poboación duns 50 adultos.
coñecido tamén como “o hobbit do mar.”
O informe, que resume as conclusións do comité
O Comité Científico da Comisión Ballenera Inter- científico da CBI reunido o pasado mes en Eslovenacional (CBI) informa que só quedan unhas pou- nia, indica que Nova Zelanda fixo un esforzo por
cas ducias de delfines de Maui e que é necesaria salvar á criatura.
unha acción inmediata para impedir a súa extinción.
É o terceiro ano consecutivo que o comité da CBI,
formado por máis de 200 científicos mariños, pide
Nun informe publicado onte, o comité científico medidas urxentes para salvar ao delfín.
fixo fincapé na pechadura total da pesca nos territorios onde viven os últimos 55 exemplares da Esta vez o organismo pediu a Wellington que
especie.
proporcione un informe de progreso anual para
poder evaluar o que se fixo.
O delfín críticamente ameazado só atópase en augas pouco profundas fronte á costa occidental da O grupo para a conservación NABU di que a peIlla Norte.
tición redúcese a un mero rapapolvo.
O comité teme que a pesca acabe coa poboación “Creo que a comunidade científica hase desilusionque queda.
ado con Nova Zelanda en relación a este asunto,”
dicía Barbara Maas, especialista en especies pro“É de máxima prioridad emprender accións de xe- texidas.
stión que eliminen captúraa accidental de delfin de
Maui,” di o informe.
A profesora asociada de Zoologia na Universidade
de Otago Liz Slooten sinala que foi difícil para
“Isto inclúe a pechadura total dalgunhas pesquerías Nova Zelanda dar leccións a Xapón sobre o seu
dentro do rango de distribución do delfín de Maui programa ballenero cando ela apenas estaba facenque se sabe son unha ameaza.”
do algo para salvar ao delfín de Maui, a pesar do
amplo consello científico sobre a necesidade de
O delfín de Maui’s gris e branco, que leva o nome tomar medidas.
dun semidios polinesio, é un dos delfines máis
pequenos do mundo, cunha lonxitude máxima de “A comunidade internacional está esperando que
1,7 metros.
Nova Zelanda faga o correcto- agora é realmente
urxente,” engade.
Estímase que entre 3 e 4 delfines morren acciden-
Pladesemapesga valora negativamente o labor de
Agustín Hernández á fronte de Medio Ambiente.
As principais organizacións mediambientalistas de Galicia fan unha
valoración negativa da xestión de Agustín Herandez á fronte da Consellería de Medio Ambiente (Xunta de Galicia).
Ao seu xuízo, a protección e a conservación
do medio ambiente converteuse nunha preocupación e nun obxectivo, para as entidades ambientalistas de Galicia. De feito
con Agustín Hernández disparáronse as
denuncias e manifestacións, destrución de
espazos protexidos, abandono das xestións
protectoras pendentes , sirva de exemplo
o malestar e total abandono das Fragas do
Eume despois do incendio que destruíu as
mesmas, promesas en saco roto e culpables
gozando da súa total impunidade, veciños
do Eume denuncian que coa chegada de
Agustín Hernandez á Xunta perdeuse o respecto pola natureza..
“Lla constatado que a definición de protección e perceptores de axudas para organismos ambientalistas é e fué na súa etapa
unha tomadura de pelo, porque os apoios
económicos seguiranse concedendo de forma partidista, por designación directa sen
concurrencia pública, con toal opacidad e
sen resultados á vista, engadiu.
Agustín Hernández deixou o Medio Ambiente no chasis, mostras do seu talante
antidemocrático, coa súa xestión ante as
organizacións cuxa representatividad esta
legalmente constiotuida, sen garantías
democráticas, poñendo o diñeiro público,
ao servizo de “sociedades anónimas” e non
do Medio Ambiente.
O Presidente da Plataforma en Defensa do Sector
Marítim Pesquero de Galicia “PLADESEMAPESGA”, Miguel Delgado, suspende a xestión do
COnselleiro calioficándola como “moi grave e totalmente deficiente” e afirma que “deixou un mal
sabor de boca e destrución da protección do Medio
Ambiente en Galicia”, xestións que nunca negociou co sector.
“Non imos valorar unha decisión do PP, que é
unha cuestión política, pero si a etapa” de Agustin
Gernández na Xunta de Galicia, Medio Ambiente,
que foi “negativa” e “moi deficiente”, indica Delgado.
Os veciños de Santiago, con estes antecedentes terán que valorar nun espazo de tempo moi corto as súas valoracións na futura
xestión que arrastra disconformidades en
todos os sectores de Galicia relacionados
co Medio Ambiente, ao que hai que sumar
a maior cadea de corrupción nun curto espazo de
tempo do seu partido político no cargo ao que fué
trasladao polo Presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, máis inetresado en favoretismos políticos e de control, que nos intereses dos
cidadáns de Galiciaa os que din representar.
Pladesemapesga non ten nada que agradecer ao señor deputado Hernández no seu goberno en Medio
Ambiente da Xunta de Galicia, a salvo da mesma
clasificación de forma negativa, prodigada por
perder o público que nos pertece a todos os ciudanas sen atopar ningún beneficio para Galicia e os
seus recursos.
Sasemar a las puertas de la quiebra provocada por los actuales gestores se montan chiringuitos en la Ría de Arosa
para poder finaciarse vacaciones con cargo a lo público
Tal y como viene denunciando la Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, la gestión de
Sasemar es totalmente desastrosa, incapaz de asumir su
quiebra necesitando según el Sr Valero Director de la
DGMM más de 43 millones de euros públicos y se montan unj chiringuito de contaminación marina, que nada
enseña ni nadie aprende nada, prueba de ello son las larga
y reiteradas denuncias de todos los sectores implicados
en denunciar la nefasta gestión de los actuales gestores,
arraigados en vivir bién a costa de lo público.
Lo que cuenta la dirección del ente que nbo se lo creen ni
ellos mismos.; Con el objetivo entrenar a los efectivos y
reforzar la cooperación operacional entre los diferentes
organismos e instituciones de la administración general
del Estado, la Xunta de Galicia y la Agencia Europea de
Seguridad Marítima (EMSA)
La Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, dependiente del Ministerio de Fomento, la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), el Ministerio de
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) y la Xunta de Galicia han realizado esta mañana un
ejercicio de lucha contra la contaminación marina en la
ría de Vilagarcía de Arousa. Han asistido al ejercicio el
Director de la Agencia Europea de Seguridad Marítima
(EMSA) Markku Milly; el Director General de la Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero y el Director de
Salvamento Marítimo, Juan Luis Pedrosa, y la Conselleira do Medio Rural e do Mar, Rosa Quintana.
La ría de Arousa se ha elegido como escenario para fomentar la coordinación de la respuesta ante un incidente
de contaminación que afecte al ámbito marítimo y costero. El objetivo del simulacro realizado hoy se ha centrado en reforzar y consolidar los procedimientos de solicitud de apoyo y la cooperación operativa tanto entre
las administraciones nacionales y autonómicas, como a
nivel internacional con la EMSA.
Desarrollo del ejercicio
El simulacro se ha llevado a cabo en el interior de la ría
de Vilagarcía de Arousa y comenzó debido a una supuesta contaminación procedente de un buque, activándose el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina y simulando la activación del Plan Estatal
de Protección de la Ribera del mar contra la Contaminación. El remolcador de Salvamento Marítimo María
Pita actuó de coordinador en el lugar de la emergencia.
El ejercicio se inició con el despliegue de 250 metros
de barrera oceánica por parte del buque Ría de Vigo
(EMSA) y la embarcación de intervención rápida de
Salvamento Marítimo Salvamar Sargadelos. Posteriormente, se simuló la recogida del supuesto hidrocarburo
derramado con un skimmer (bomba succionadora) y el
despliegue de los brazos rígidos de recogida del Ría de
Vigo. Asimismo, durante el ejercicio, técnicos de Intecmar lanzaron boyas de deriva desde la embarcación
Punta Roncadoira del Servicio de Guardacostas de la
Xunta de Galicia para estudiar y mejorar las técnicas
de evolución del supuesto vertido contaminante en el
medio marino.
El helicóptero Pesca I también realizó el seguimiento
del supuesto vertido. Este tipo de simulacros se realizan para evaluar la capacidad de respuesta a una
emergencia para someter a prueba la coordinación
entre los organismos y administraciones que deben intervenir en estos sucesos. Una buena coordinación sólo se consigue mediante la realización
de ejercicios conjuntos y periódicos.
Nosotros decimos, todo esto para qué;
Si solo hay, denuncias contra Sasemar por incapacidad, retraso en los salvamentos, falsas alertas,
falta de asumir responsabilidades y un largo etc.
en el que solo hay que acudir a la biblioteca de
nuestra web para ver hasta que punto “se tiran el
moco” con este nuevo chiringuito.
Los responsables ante la OMI/COMSAR ocultan a los
ciudadanos los resultados de la siniestrabilidad en la Mar,
si es que los tienen.
La delegación de España en
OMI/COMSAR jamás ha demostrado ni explicado nada para
minimizar la alta siniestralidad
de su flota pesquera.
Eso sí, a los responsables les
encontramos por doquier en
todo tipo de fiestas pagadas
con el dinero público donde
afirman “poco menos que” los
fallecidos se mueren por que
quieren, ya que sus respuestas
y responsablidades son poco
menos que perfectas.
El próximo mes de julio se celebrará el Subcomité de Radiocomunicaciones, Búsqueda y
Salvamento ( COMSAR 18 )
sin conocer los resultados del
año 2013 de nuestros representantes y bien pagados ante el
organismo internacional.
Pladesemapesga exige una explicación al Sr. Vale- del Sistema Mundial de Socorro, la Dirección
ro sobre el respaldo de España como Gobierno General de la Marina Mercante, permanece en un
Contratante a los principios del Sistema Mundial inquietante silencio.
de Socorro.
El Subcomité examinó la opinión manifestada por
Japón (COMSAR 17/3/5) de que los sistemas
La delegación de España en OMI/ el
radiocomunicaciones existentes, establecidos
COMSAR, jamás ha demostrado de
en la reglamentación nacional de cada Estado, deque llevara a cabo un examen detal- berían tenerse en cuenta a la hora de examinar el
lado y facilitara sus observaciones y SMSSM.
asesoramiento para tratar de minimizar la alta siniestralidad de su
flota pesquera.
A este respecto, el Subcomité tomó nota de las prescripciones sobre el SMSSM del Acuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la implantación de las
disposiciones del Protocolo de Torremolinos de
La Dirección General de la Marina Mercante, en 1993 relativo al Convenio internacional de Torrevez de tanto asistir a tanto chiringuito debería ex- molinos para la seguridad de los buques pesqueplicar - sin demora - su repercusión en la flota pes- ros, 1977, y de que en opinión del Japón deberían
respetarse también las conclusiones de las futuras
quera nacional.
deliberaciones del Subcomité SLF.
Tales principios deberán ser absolutamente inTras breves deliberaciones, el Subcomité, en apoyo
equívocos, realistas y alcanzables.
de la propuesta del Japón, decidió remitir el docuA este respecto, el Subcomité/ COMSAR, tomó mento al Grupo de trabajo técnico para que llevara
nota de las prescripciones sobre el SMSSM del a cabo un examen detallado y facilitara sus obserAcuerdo de Ciudad del Cabo de 2012 sobre la im- vaciones y asesoramiento sobre la manera en la que
plantación de las disposiciones del Protocolo de los sistemas de radiocomunicaciones existentes,
Torremolinos de 1993 relativo al Convenio inter- establecidos en la reglamentación nacional de cada
nacional de Torremolinos para la seguridad de los Estado, deberían tenerse en cuenta a la hora de examinar el SMS
buques pesqueros, 1977.
Ante la inminente actualización y modernización
Responsables de la Plataforma en Defensa del sector
Marítimo Pesquero de Galicia
“Pladesemapesga” han hecho
público hoy, que el Juzgado Nº
7 de Primera Instancia de La
Coruña les ha sido entregadas
dos citaciones de la Fundación
Fremess, para unas conciliaciones en las que piden 120
mil euros de daños morales y
como paso previo a una pretendida querella criminal contra
la Plataforma en Defensa del
Sector Marítimo Pesquero de
Galicia y su Presidente, Miguel
Delgado, y en este momento investigada dicha fundación por
la UDEF a instancias de un juzgado de La Coruña.
FREMSS presenta dos conciliaciones judiciales contra
PLADESEMAPESAGA y su Presidente Miguel Delgado
Una vez valorado su contenido es considerado
un ardíz bajo presuntas coacciones veladas y que
sospechan podría estar detrás la responsabilidad
política del Sr Magariños, Secretario Xeral de Medio Rural e do Mar como máximo responsable del
padroado y tutela de la Fundación Fremss al objeto
de evitar a toda costa que se investiguen los hechos
puestos en conocimiento de los tribunales de justicia. El responsable de la plataforma, afirma que,
estas conciliaciones previas a una querella criminal
en este momento bajo unas diligencias previas de
investigación en un juzgado de La Coruña, se caen
por su propio peso.
La Secretaría Xeral Técnica de Medio Rural e do
Mar, viene a juicio de la plataforma “coaccionando
de forma reiterada, con denuncias y silencio administrativo en claro uso y abuso del procedimiento administrativo” a lo que se suma la Fundación
Fremss, para evitar que se investiguen hechos y se
deje de poner en conocimiento público actividades
en defensa del sector marítimo pesquero de Galicia
que Pladesemapesga ya a puesto en conocimiento
del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos
solicitando su amparo y protección por las presuntas coacciones, amenazas y persecución política.
El Sr Delgado aclara que…. Las informaciones hechas
públicas hasta este momento están perfectamente
contrastadas y documentadas, pero también aportadas al juzgado que investiga los hechos, donde
se pueden personar los interesados de la Fundación
Fremss en sus pretensiones y donde pueden exigir
sus demandas sobre las sugerencias de evitar que
se pongan en conocimiento del juzgado hechos que
pudiesen ser de relevancia penal, tal y como exige
el Art. 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal,
que es a quien corresponde exigir responsabilidades, Es bueno recordar que el Sr Magariños, a
parte de su responsabilidad como Secretario Xeral Técnico ha omitido reiteradamente a esta plataforma PLADESEMAPESGA ofrecer información
sobre la Fundación Fremss, un derecho público
para los ciudadanos que les ha sido negado y en el
que se pretendía aclarar entre otras circunstancias,
otra presunta irregularidad al estar en su padroado
el mismo Presidente de la Autoridad Portuaria, Sr
Enrique Losada donde comparte mesa y mantel en
el Consejo de Administración con el Sr Magariños
quien a su vez pertenece al menos a 8 entes como
vocal en consejos de administración de entidades
relacionadas directamente con la Xunta de Galicia en clara infracción de la Ley 53/1984, de 26
de diciembre, de incompatibilidades del personal
al servicio de las Administraciones Públicas y de
la Ley 9/1996, de 18 de octubre, de la Xunta de
Galicia, de incompatibilidades de los miembros
de la Xunta de Galicia y altos cargos de la administración autonómica, que en la representación de
la Administración autonómica en los Consejos de
Administración de organismos o empresas con
capital público o de entidades de derecho público.
“No se podrá pertenecer a más de dos Consejos de
Administración”.
Pladesemapesga calificó en 2012 de
ATENTADO institucional el ejercicio de
Salvamento y Lucha Contra la Contaminación Pontevedra 2012.
Sra Rosa Quintana, presente su dimisión y váyase a su casa, es un
gran favor a las gentes de la Mar
Dos años después, vuelve la tragadera de dinero público a Villargacía para pagarse las vacaciones estivales a costa de los contribuyentes mientras los niños se quedan sin comedor y desnutridos....¿ Donde está la ética y la moral de nuestros representantes
públicos ?. Existen actualmente mas de cuarenta (40) convenios
y protocolos internacionales que norman y regulan las técnicas, reglas y códigos prácticos para lograr la seguridad y
la eficiencia en la operación de los diferentes buques de última generación así como la prevención de la contaminación
marina que pudieran ser ocasionadas por los mismos. El equipo de Sasemar y Rosa Quintana incumple la mayoría de
ellos, pero jsutifica su normativa para justificar el despilfarro público en Villagarcía.
Rosa Quintana Carballo Conselleira de Medio Rural e do Mar, despreciando a las gentes de la Mar, el
Viernes, 08 Junio, 2012 no respondía a la solicitud de Pladesemapesga.
A la atención de la Conselleira de Medio Rural e do Mar y del Director de Sasemar
¿ Qué pinta el 112 invadiendo competencias y normativas en la Seguridad de la Vida Humana en la Mar
y la Seguridad Marítima o Lucha Contra la Contaminación ?
Su ignorancia es de tal grado que bien haría en coger las maletas y marcharse a su Escuela de Bueu o a
una isla desierta donde no interfieran en las normativas de obligado cumplimiento, sobre todo
por total ignorancia, una tras otra.
La Ministra de Fomento, Ana Pastor debe comparecer de inmediato ante los medios de comunicación explicando a los ciudadanos este
lamentable episodio de publicidad institucional
permitido y desarrollado en Pontevedra cesando “ de facto “ al Director General de la Marina
Mercante, de Sasemar y de todos y cada unos de
los políticos presentes en el Ejercicio Pontevedra 2012, puesto que ninguno de ellos estaba en
su destino tal y como establece el Plan Nacional
de Contingencias.
Las Radio Costeras de Abertis Retevisión, que
gestionan el Sistema Mundial de Socorro, nuevamente “ ninguneadas “ por todos los allí incompetentes.
Un Protocolo “ archimillonario “ a la vez que eficacísimo y casi siempre despreciado por Sasemar, anulado por el 112 y conculcando todo el revoltijo la “vedette” Rosa Quintana..
Nuevamente, la Ley de Emergencias de Galicia, donde se encuadra el Plan Territorial de Continxencias y el 112, interfiere el Protocolo de Sasemar y Abertis
Retevisión 2009, con profesionales ajenos al Convenio
Internacional de Titulación, Formación y Guardias para
Gente de Mar.
El escándalo es mayúsculo y los ceses deben ser fulminantes.
PUBLICIDAD INSTITUCIONAL
El supuesto choque de barcos se escenificó entre Tambo y
el puerto.
La respuesta a la señal de humo naranja y “ a la alerta del
112 “ fue rápida y poco tiempo después el Pesca 1, de
la Xunta, recogió a los dos náufragos en un movimiento
rápido y de precisión.
En cinco minutos, la tripulación del Pesca 1 quitó a los
dos marineros del agua y los trasladó a tierra
Pladesemapesga pone en conocimiento de la Juez De Lara un entramado de empresas vinculadas a altos cargos de la Xunta de Galicia (al menos 5 Secretarios Generales).
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia presenta AMPLIACION DE LA DENUNCIA y solicita su personación, en el juzgado de Lugo que sigue la Operación Pokémon y Picacho
en la que incluye como nuevo denunciado al Sr D. ALFONSO GARCÏA MAGARIÑOS, actualmente
Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar por incurrir en un PRESUNTO DELITO de ENCUBRIMIENTO y omisión del deber de perseguir delitos con otro de COLABORACIÖN NECESARIA,
en los hechos denunciados en la Operación Pokémon al presidir la Asesoría Xurídica del Concello de A
Coruña entre los años 2011 a 2013 sin que mostrara el más mínimo interés por ponerse al servicio de la
justicia o de la Fiscalía
Por razones obvias de relación con las instituciones de la Xunta de
Galicia www.pladesemapesga.com hemos tenido conocimiento de
hechos que podrían ser de relevancia para esta causa y la pieza separa
con imputados del Concello de A Coruña.
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia
“PLADESEMAPESGA”, es una asociación civil sin ánimo de lucro
que pretende hacer visibles los objetivos que, por encima de ideologías
y creencias, nos unen a los ciudadanos y con más incidencia al sector
marítimo pesquero de Galicia, donde desarrolla su plena actividad.
Sus socios han convenido como irrenunciable la defensa de la realización efectiva de los Derechos Humanos que nuestra Constitución
reconoce y garantiza. Sin embargo la realidad cotidiana nos los muestra como accesorios, retóricos y prescindibles, para cada vez más amplias capas de la población donde actúan altos cargos de la Xunta de
Galicia bajo la plena confianza y colaboración de los políticos electos.
Que el 2 de Agosto de 2013 toma posesión como Secretario Xeral
Técnico de Medio Rural e do Mar el Sr Alfonso García Magariños en
sustitución del Sr. Francisco José Vidal Pardo y Pardo, con una larga
trayectoria de crispación y enfrentamientos con entes del sector y en
su consecuencia y dejando el Sr Vidal Pardo variados y multitudinarios expedientes sin solucionar bajo el silencio administrativo con
evidencias de responsabilidades penales.
En el trasiego de la información esta Plataforma hemos podido constatar mediante información pública como el Sr Alfonso García Magariños, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela se promociona como un experto profesional asesor del Centro
Directivo de la Asesoría Xurídica Xeral de la Xunta, años 1998 y
2000. Desde entonces hasta el año 2009 ocupó el mismo cargo en la
Consellería de Medio Ambiente, antes de ser letrado de la Consellería
de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras.
Curiosamente también ha pasado por la secretaría de Presidencia de
la Xunta y por la.......
.......asesoría jurídica del Ayuntamiento de A Coruña bajo el mandato
del Sr Carlos Negreira……..
…....Entre xuño de 2011 e marzo de 2013 ocupo el puesto de director general de la Asesoría Xurídica del Concello da Coruña. http://
pladesemapesga.com/Article44234.phtml en pleno auge de;
La operación “Pikachu”, la rama coruñesa de la operación
“Pokémon”, que se sigue en estas Diligencias Previas 972/11 y que
se centra en destapar supuestas irregularidades en las concesiones del
Ayuntamiento a las empresas del grupo Vendex, que podrían haber
obtenido contratos a cambio de favores o regalos a personal de la administración municipal, bajo el mandato del Sr Carlos Negreira, Julio
Flores y al amparo del Sr Magariños ( sin investigar en este momento ) como máximo responsable de la Asesoría Jurídica del Concello
Coruñés……..
…….., en la que como ciudadanos desconfiamos sobre su presunta implicación política, si no de participación, si de pleno conocimiento, ya
que no se entendería de otra forma su cargo con lo actualmente bajo
investigación.
Que los hechos de mayor trascendencia que conocemos y cuya información conexiona directamente con estas Diligencias Previas 972/11,
están bajo denuncia, ampliación y solicitud de medias cautelares
puesta en conocimiento del Juzgado de Instrucción 4 de La Coruña
cuyas Diligencias corresponden a las 1303/2014, agregándose las
Diligencias de Investigación 179/2014 de la Fiscalía de La Coruña a
instancias (DENUNCIA) de la Consellería de Traballo e Benestar de
la Xunta de Galicia y que versan sobre un presunto entramado de empresas con raíces en la Xunta de Galicia y varias sociedades registradas en Melilla “ZPRUEBA del 1 al 15, S.l y S.A, Presidas por la hoy
Conselleira de Medio Ambiente, la Sra. ETHEL Vázquez Mourelle,
relacionada con esta causa judicial y cinco Secretarios Generales del
partido que gobierna la Xunta de Galicia, entre otros nombres de gran
relevancia pública, el hoy Subdelegado del Gobierno en La Coruña,
literalmente constaba en el BORME (Boletín Oficial del Registro
Mercantil Español) así;
Atan Castro Jorge es un/a empresario/a que ejerce en la provincia de
Melilla.
La última actualización del currículum empresarial de Jorge Atan Castro es del 06 de Julio de 2011 cuando inició su cargo de Consejero en
la empresa ZPRUEBA 15 SA. Laboralmente destaca su experiencia
como Consejero durante 2,9 años, cargo que actualmente sigue ocupando en compañía de la también coruñesa BOUZADA VALVERDE
ANGELA relacionada desde el 07 de Julio de 2011 cuando inició
su cargo de Apoderado Mancomunado en la empresa SOCIEDADE
PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA SA.
Curiosamente el Sr Francisco José Vidal Pardo que ocupó el cargo
de Secretario Xeral Técnico de Medio Rural e do Mar hasta el 2 de
Agosto de 2013 sustituyendo al Sr Jorge Atan Castro, y dando paso al
Sr Alfonso García Magariños, inmerso en varios procesos judiciales
relacionados con presunta malversación de fondos públicos, firma
contratos sin concurrencia pública con ALTÍA, de la Secretaría General Técnica de la Consellería del Medio Rural y del Mar, el mantenimiento de los equipos informáticos de las dependencias (cofradías
y lonjas) por un valor que supera los 720.000,00 € sin concurrencia
pública.
Cronología del empresario ATAN CASTRO JORGE Datos publicados en el Boletín Oficial del Registro Mercantil de MELILLA.
2011-07-06 2,9 años ZPRUEBA 15 SA Consejero Curiosamente en
Melilla se encuentran el Sr Atan Castro y el Secretario para o Deporte
de la Xunta de Galicia el Sr. José Ramón Lete Lasa que pertenece al
Cuerpo Superior de la Administración da Xunta de Galicia y director
general de Deportes de la Xunta.
Pero las amistades de los funcionarios de la Xunta de Galicia en melilla van mucho más allá y también participa el secretario xeral de la
Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, el lalinense José Antonio Fernández Vázquez.
FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO Consejero 2011-07-06
Y el Sr Manuel Galdo Pérez. Director Xeral de Política Financiera de
la Xunta de Galicia.
GALDO PEREZ MANUEL Vicepresidente 2011-07-06
La jefa de todo este entramado es Ethel Vázquez Mourelle, directora
xeral de la Axencia Galega de Infraestruturas, que depende de la Consellería de Medio Ambiente y mezclada en el caso Campeón.
VAZQUEZ MOURELLE ETHEL Presidente 2011-07-06
Curiosamente la empresa ZPRUEBA se deslinda en varias empresas
en MELILLA con el mismo nombre y actividad, y todos los cargos
relacionados donde la única diferencia es el número como sigue
• ZPRUEBA 2 SL
• ZPRUEBA 5 SL
• ZPRUEBA 9 SL
• ZPRUEBA 1 SL
• ZPRUEBA 4 SL
• ZPRUEBA 8 SA
Así hasta el número de 18......
De las empresas ZPRUEBA de Melilla a la Xunta de Galicia, los responsables son siempre los mismos en su origen que entre otros entes
dependientes de la Xunta de Galicia y relacionados con grandes inversiones de dinero público nombramos a:
SOCIEDADE PUBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, SA
Consejero: VAZQUEZ MOURELLE ETHEL.
Presidente:VAZQUEZ MOURELLE ETHEL.
Consejero: GALDO PEREZ MANUEL.
Vicepresid.: GALDO PEREZ MANUEL.
Consejero: FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE ANTONIO
OITAVEN BARCALA JESUS
ATAN CASTRO JORGE
CUIÑA BARJA BEATRIZ
LETE LASA JOSE RAMON
HERNAN MARTINEZ JOSE FRANCISCO.
Pladesemapesga pide a los máximos responsables de Fomento insten al Sr
Valero a devolver el PREMIO CARUS EXCELLENCE 2014
En una carta emitida ayer a las máximas autoridades de Fomento la Plataforma en Defensa del Sector
Marítimo Pesquero de Galicia solicita que se hagan las gestiones necesarias para que el Sr Rodríguez
Valero. Director de la DGMM devuelva el PREMIO CARUS EXCELLENCE 2014 entregado el día
24 de Junio en el Hotel RIZ bajo una fiesta pagada por empresas que reciben dinero público gestionado
por el mismo Sr Valero.
Pladesemapesga ve atisbos de delito de cohecho y no considera de recibo que ante unas cifras de auténtico escándalo, 2 millones de niños en España que pasan hambre, se monten estos chiringuitos a costa
de lo público.
Dice la misiva dirigida a los altos cargos del Gobierno:
PREPARACIÖN DEL TERRENO PARA HACERSE CON LA MEDALLA.
30/07/2013 La pasada semana, el director general de Marina Mercante, Rafael Rodríguez Valero, convocó a la Asociación de Navieros
Españoles (Anave).
ANAVE aceptó la propuesta, pero
no desaprovechó la oportunidad
de pedir al director general y a las
universidades que apoyen su petición al gobierno de recuperar en
el 2014 la subvención de 100.000
Euros que, por participar en esas
prácticas, recibían anualmente los
navieros españoles hasta el presente año. Con posterioridad el
Sr Valero es nombrado merecedor
y receptor del PREMIO CARUS
EXCELLENCE 2014 el día 24 de
Junio en el Hotel RIZ.
ANAVE recibe 100.000 euros de
Rafael Rodríguez Valero (DGMM)
y a cambio le regalan el PREMIO
CARUS EXCELLENCE 2014
Son hechos contrastados y acreditados que no dejan lugar a dudas,
por ello no se entiende que llegado el verano se monten fiestas que
permiten a estos que dicen representar los intereses públicos para viajar bajo turismo institucional por
el territorio español, sirva de ejemplo el ejercicio de contaminación marina en Vilagarcía, que inclusive
atenta contra las normativas internacionales de la OMI.
Entiendo y conozco que la presentación de cualquier solicitud ante un Alto Cargo sólo es posible una
vez agotadas las instancias en sus bases, pero es que visto el estado de la Administración en la DGMM
y SASEMAR en España, (pilotada por un individuo bajo sospechas de quedarse junto a la Sra. Libreros con la medalla otorgada a los radiotelegrafistas simplemente por negarnos al chiringuito político
pretendido y en claro desprecio de los telegrafistas españoles dan buena cuenta del poder que nos debería gobernar) y sabido es que muchos altos cargos de Ministerio al que nos dirigimos son de carácter
político directamente en unos casos o filo-político en otros, y no sólo eso, sino que los funcionarios y
responsables a pesar de las reiteradas quejas , no defienden a sus afiliados frente a las agresiones externas de corruptores y/o corruptos, sino que en muchos casos les dan apoyo y son conniventes con ellos;
en consecuencia los derechos humanos no están de moda, pero es necesario e imprescindible seguir en
su defensa tenaz.
El premio, otorgado por la sociedad Carus, dedicada dentro del sector marítimo a desarrollar soluciones
innovadoras en tecnologías de la información y la comunicación, afirma que el galardón, tiene por objeto “destacar la excelencia y la dedicación al sector marítimo”, por lo que le será entregado a Rafael
Rodríguez Valero en la última semana del próximo mes de junio en un acto que tendrá lugar en el Hotel
Ritz de Madrid.
Las Cortes han aprobado la duplicación del presupuesto destinado a la Asociación de Navieros Españoles (Anave) para los costes de formación de los alumnos embarcados en prácticas.
El Gobierno de Feijoo, Sr
Valero E Inditex se prestan
al negocio privado con
fondos europeos haciendo
leyes a medida
El último atentado por el Gobierno de Rajoy contra las gentes de la Mar por intereses
privados elimina las balsas salvavidas de
los buques pesqueros para obligar a la compra de los chalecos salvavidas que se han
dado como inútiles, “NO HAN SALVADO
NI UNA SOLA VIDA EN LOS ÚLTIMOS
CINCO AÑOS”, pero han llenado los bolsillos de los sinvergüenzas que presionan al
gobierno para su venta.
Amplia información sobre el negocio montado con fondos europeos y chalecos salvavidas en la web; www.pladesemapesga.com
Pladesemapesga ya denunciaba en su día el fraude de tantos chalecos salvavidas
y la presunta confabulación de las instituciones públicas en su comercialización
prestándose el gobierno a los intereses privados en contra de las gentes de la
Mar, infringiendo las normativas internacionales sin que hayan respondido sus
responsables a día de hoy sobre los 18 muertos bajo la incompetencia de Sasemar, Xunta de Galicia y el Gobierno de Rajoy.
A los pesqueros les imponen un sistema de seguridad contra las caídas al mar y
mandan nota de prensa recomendando el S2S desarrollado por una firma coruñesa con ayuda de Inditex.... ¿ Otro sinvergüencería contra las gentes de la Mar
?.
Para ello los irresponsables salientes o expulsados de las cúpulas de las cofradías de Galicia, dejaban como último fraude de gestión una grave infracción a
las normativas y salvaguarda de las gentes de la Mar al solicitar la exención el
pasado 24 de febrero tras ser orientados por los interesados sobre el Safe to Sea
(S2S), un sistema diseñado por Inditex que a salvo de ropa barata que se rompe
en el primer lavado nada saben de seguridad en la Mar.
Como no podía ser de otra forma, el Sr Valero más dedicado a dar subvenciones
para recoger premios y medallas se evidencia como poco interés por las gentes
de la Mar.
La multinacional acaba de firmar un convenio con la Xunta, que con capital
del Fondo Europeo de la Pesca, aportará entre un 40 y un 60% del coste de los
equipos.
PLADESEMAPESGA, DENUNCIA EL SOBRE ELVADO COSTE PARA
LOGRAR
Para beneficiarse de estas ayudas, la flota tiene que solicitar la subvención a la
Xunta para inversiones a bordo antes del próximo viernes, día 4.
El sistema se vende con un chaleco, un cinturón que incorpora un chaleco autoinflable o ropas de aguas con elementos que se inflan en cuanto su portador se
cae al mar, lo que los hace más cómodos que los chalecos salvavidas estándar.
La petición de la federación gallega fue analizada por el director general de la
Marina Mercante, quien tras conocer el S2S, dictó hace quince días una resolución a la que tuvo acceso este diario y en la que informa a los capitanes marítimos de toda España de la existencia de un sistema homologado que garantiza
“la flotabilidad, la localización y alarma” en caso de una caída al mar.
La legislación ya permite a los capitanes marítimos eximir del uso de las balsas
salvavidas y algunos ya han echado mano de ello a cambio de limitar la zona de
faena o de instalar equipos alternativos.
EN una carta con mensaje de presunto “cohecho” e infracción a las normativas
de la OMI, el director general de la Marina Mercante informa de la existencia
del S2S -sin nombrarlo- y explica a sus subordinados que está homologado, por
lo que podría servir como equipo de seguridad alternativo “en los casos en los
que por el tamaño del buque o por las limitaciones a la navegación impuestas,
resulte irrazonable la instalación de la balsa salvavidas”.
LO que no dice el Sr Valero es que hay miles de chalecos salvavidas homologa-
dos por su ministerio, por que recomienda ese precisamente....
La Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, denunciaba el fraude y estafa de los chalecos salvavidas y el uso y abuso de fondos
europeos en este tipo de tecnologías que circulan como churros por nuestras
universidades y personajes interesados en hacerse con el dinero público de los
contribuyentes, sin que se haya demostrado una sola vida salvada a costa de los
chalecos salvavidas, con radiobalizas etc.
Si desean profundizar en lo que consideramos un “TIMO DE DINERO PÜBLICO” al negociarlos sobre los 2.500 euros cuando se encuentran en medios de
Internet o extranjero por unos simple 80 euros...puede acceder a un amplio reportaje...
Pladesemapesga, realiza un pequeño reportaje sobre el fraude y malversación
que suponen los chalecos salvavidas para las arcas públicas y el sector.
Ante la proliferación de chalecos salvavidas y homologaciones solicitadas
por empresas privadas en las que intervienen personajes políticos y el dinero
público, la Plataforma en Defensa del Sector Marítimo Pesquero de Galicia, no
puede mantenerse impasible ante lo que considera una presunta prevaricación y
un presunto fraude al ciudadano, pagador último siempre de las irresponsabilidades de nuestros políticos y gobernantes.
El historial sobre el FRAUDE y negocio a costa del dinero público a través de
chalecos salvavidas, inteligentes, con balizas, sin balizas, con puros habanos,
con radiobalizas, con gas, y hasta con una sicóloga incorporada si hiciese falta
para no deprimirle en momentos tan duros para su vida, Inventados, Reinventados, nos siguen “chupando “ dinero público con presencia de autoridades políticas para darle credibilidad al presunto fraude organizado alrededor de la moda
colorada y supuestamente destinada a salvar vidas humanas en la Mar.
Hace tan solo unos meses “BOE A-2012-2049” 10 de febrero de 2012, Indra
homologaba uno bajo la firma del Sr Valero, Director General de la Marina Mercante, y a pocos meses sin rubor, Ana Pastor y Feijóo, arropan la presentación
de otro en Inditex, financiado con dinero de todos los españoles.
Las hemerotecas y archivos de lo público rebosan información sobre el tan
“acosado” CHALECO SALVAVIDAS, donde podremos encontrar cientos de
ellos y de todos los tipos para lograr subvenciones públicas al amparo de una
supuesta mejora para salvar vidas humanas en la Mar, que a día de hoy podemos afirmar con total seguridad, está por demostrar las mismas y su uso en
las Comisiones de Investigación de la CIAIM que poco a ninguna referencia
hacen a ello. Pero es más, encontramos en el BOE y DOG de la CCAA bastante
información sobre el torrente subvencionista para que determinados individuos
cercanos al poder puedan hacerse con tan peculiar moda de altos diseñadores
marinos y alguno de ellos subvencionados por Sasemar a pocos días de entregar
la embarcación para su desguace, ignorando cual es el destino de los chalecos
con radiobalizas subvencionados con el dinero público.
Pladesemapesga - exige - el
cese del Director General de
la Marina Mercante por inmiscuirse en negocios privados
El Sr Valero decía una cosa y ahora debido al inetrés empresarial de lo invendible, dice la contraria para forzar la
venta de chalecos salvavidas sobrevalorados, conculcando la Ley de la Competencia Empresarial....
Un nuevo disparate de Rodriguez Valero que atenta contra la Seguridad de la Vida Humana en la mar
La Dirección General de la Marina Mercante - rechazaba en 2007 - las Radio Balizas en la pesca local por los
posibles problemas que generaría su uso indebido o su
activación accidental y por una reciente Resolución - potencia - las radiobalizas personales que nada aportaron,
hasta ahora, en la recuperación de náufragos. Según fuentes oficiales, un sistema patentado por una empresa
tecnológica coruñes que permitirá alertar a Salvamento
Marítimo de la caída de un marinero al agua, mantenerlo
a flote y localizarlo por GPS hasta su rescate, ha llevado
a Marina Mercante a permitir a los capitanes marítimos
de toda España que eximan a los pesqueros de bajura
de llevar la, hasta ahora, obligatoria balsa salvavidas. El
Director General - profundo desconocedor del Sistema
Mundial de Socorro - ha dictado una Resolución en la
que “ informa “ a los Capitanes Marítimos de la “ existencia “ de un sistema homologado que “ garantiza la
flotabilidad, localización y alarma “ en caso de hombre
al agua y que podría servir como equipo de seguridad
alternativo en los casos en los que “ resulte irrazonable “
la instalación del container de la balsa salvavidas en los
pesqueros de pesca local. Esta Resolución es consecuencia de la petición de la Federación Gallega de Cofradías.
El Grupo de Expertos No Gubernamentales del Sistema
Mundial de Socorro, integrados en Pladesemapesga, le
recuerda al Director General de la Marina Mercante, que
según consta en el Reglamento de Radiocomunicaciones
de España, las radiobalizas personales aplicables a los
buques pesqueros, han de funcionar - únicamente - en
la frecuencia de 121,5 Mhz. Pladesemapesga - rechaza los criterios homologados de esta nueva radiobaliza por
activarse una Alerta de Socorro en el Canal 70 de la Llamada Selectiva Digital del Sistema Mundial de Socorro,
que se recibe en los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas y buques en la mar. Esta Plataforma - ex-
ige - al Director General de
la Marina Mercante una exposición detallada sobre los
Códigos MMSI de la nueva
radiobaliza y los tiempos y
modos de gestión sobre su
verificación, antes de activar
los medios de salvamento.
Le recuerda - además - que la Dirección General de la
Marina Mercante, delegó las competencias del Reglamento de Radiocomunicaciones Marítimas a bordo de
los buques civiles españoles en las Capitanías Marítimas, por Resolución del 31 de marzo de 2009.
Esta Resolución, modificó el Reglamento de Radiocomunicaciones a la hora de otorgar una exención, teniendo
en cuenta el efecto que sobre la seguridad del buque y su
tripulación puedan tener las condiciones meteorológicas
locales y la cobertura de los servicios de comunicaciones
existentes en la zona por la que el buque vaya a navegar,
considerando razonable que sean las Capitanías Marítimas, como órganos de la Administración Marítima más
próximos al entorno local y conocedores, por lo tanto,
de las peculiaridades climatológicas y de la existencia y
ubicación de los servicios de comunicaciones, quienes
otorguen, por delegación, estas exenciones. Con anterioridad a la referida Resolución, la Capitanía Marítima de
Vigo, dictó una Resolución el 19 de abril de 2007, por la
que se fijaban los equipos radioeléctricos que deberían
llevar determinadas embarcaciones de pesca local, de
pasaje y de recreo que ejercen su actividad en aguas
correspondientes a dicha Capitanía Marítima. La citada
Resolución, consideraba la conveniencia de “potenciar
el uso de equipos de VHF fijos por su mayor fiabilidad y
alcance frente a los portátiles, así como el evitar la proliferación de radiobalizas donde no sean estrictamente
necesarias por los posibles problemas que generaría su
uso indebido o su activación accidental”. Pladesemapesga, considera un atentado contra la Seguridad de la Vida
Humana en la Mar la citada Resolución, que incrementará las falsas alertas de socorro y menoscabará la eficacia
de los salvamentos en la mar. Considerar “ irrazonable “
la estiba de un container de balsa salvavidas en la flota
pesquera de bajura en aras a obtener mayores beneficios
de capturas y utilizando como alternativa un sistema de
radiobaliza personal - ineficaz - en todos y cada uno de
los últimos siniestros marítimos pesqueros “ enriquecido
“ con la emisión de una Alerta de Socorro en el Canal 70
de VHF, es razón suficiente para exigir el cese del Director General de la Marina Mercante.
Pladesemapesga solicita explicaciones a Rosa Quintana Carballo por
grabar conversaciones privadas en despachos de su Consellería.
El Presidente de la Plataforma en defensa del Sector Marítimo Pesquero de
Galicia, solicitó explicaciones y apertura de expediente informativo sobre
los modos y formas de proceder de la Consellería de
Medio Rural e do Mar en
sus relaciones con los administrados, grabando las
citas sin consentimiento ni
conocimiento de los grabados, es el caso de Miguel
Delgado, Presidente de
Pladesemapesga.
Que presentado el Sr Delgado González, Presidente de Pladesemapesga (Plataforma en Defensa
del Sector Marítimo Pesquero de Galicia) el día 19
de Diciembre a las 09,30 de la mañana fue amablemente recibido por el Vicesecretario Xeral Técnico
de Medio Rural, el Sr Carlos Gómez, en cuya visita
en un despacho y después de exponer los motivos,
nada aclaró ni aporto de todo los solicitado en la
misma, y sin que a día de hoy se haya producido
esa respuesta.
El día 26 de Diciembre reciben un CD en sus dependencias cuyo contenido corresponde a la entrevista
mantenida en el despacho donde a sido trasladado……
GRABACIÖN ESTA HECHA SIN CONSENTIMIENTO y que es considerada más cercana a las
prácticas mafiosas de ALCAPONE que a gestiones
de la administración pública, y que casualmente no
extraña al ser la diana de denuncias por calumnias e
injurias, en la denuncia seguida ante el Juzgado de
Instrucción Nº 5 de A Coruña, Diligencias Previas
Procedimiento Abreviado 175512012, finalizando
a medio de auto de fecha dieciséis de septiembre
de 2013, cuya parte dispositiva dice que “Se decreta el sobreseimiento provisional y archivo de la
presente causa. “
Ver grabación enviada a la sede de la Plataforma
sobre la entrevista del día 19 de Diciembre entre
el Sr. Gómez y el Sr. Delgado, grabada sin consentimiento:
http://www.pladesemapesga.com/fremss/index.
php
Que una vez valorados estos hechos catalogados de
muy graves nos hacen desconfiar de una auténtica
espiral de miedo y temor que emana de esa Secretaría Xeral Técnica en base a la reiterada insistencia en ocultar las presuntas irregularidades que se
vienen denunciando y la respuesta del Vicesecretario saliendo por “ peteneras “ sin responder a
los solicitado, es elocuente.
Valoración Pladesemapesga: Informe Anual 2013 de Sasemar.
Este “ vistoso “ informe no deja de aplicar la recurrente publicidad institucional,
pero, sin decir nada, más de lo mismo.
¡ Son unos fenómenos !... Son demasiados los casos de siniestros marítimos con
actuaciones irregulares… Urge una explicación oficial del Ministerio de Fomento
que se niega a los ciudadanos y gentes de la Mar.
Ahora, han puesto de moda recurrir a publicar sus intervenciones en distintos
siniestros marítimos sin tener en cuenta las Conclusiones de la Comisión de
Investigación de Siniestros Marítimos.
Mucha foto, mucha estadística, pero todo paja... Y marketing para engañar a los
ciudadanos.
En tiempos pretéritos, hacían una valoración sobre la activación de las Falsas
Alertas de Socorro y los costos, riesgos y el menoscabo en la credibilidad de
los Centros de Comunicaciones Radiomarítimas y Centros Coordinadores de
Salvamento, independiente de la ineficacia del Sistema Mundial de Socorro.
En 2007, la Capitanía Marítima de Vigo y otras, mediante Resolución, se “
cargaban “ las Radio Balizas en la flota pesquera de bajura para ser sustituidas
por equipos fijos, infringiendo de esta forma y manera el Reglamento de Radiocomunicaciones.
El riesgo para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar es más que evidente.
Pero Sasemar, en su línea, desprecia las Recomendaciones y Resoluciones de
OMI, para verificar la eficacia del Sistema Mundial de Socorro y el grado de
familiarización de los titulares de sus correspondientes certificados.
La Organización Marítima Internacional es muy clara cuando dice que “ un Plan
de Salvamento es un conjunto de comunicaciones y medidas para conseguir una
respuesta eficaz “.
Las comunicaciones son un auténtico desastre y en consecuencia por mucho
que se empeñe Sasemar, la respuesta es lamentable.
Dado que citan en su Informe el incendio del pesquero “ El Nene “ , el Grupo de
Expertos No Gubernamentales del Sistema Mundial de Socorro, integrados en
Pladesemapesga, recuerda su valoración y demuestra una vez más la ineficacia
de Sasemar.
Pladesemapesga, en aras a/de corregir irregulares actuaciones de los mandos de
los buques pesqueros y la recurrente autocomplacencia de la Dirección General
de la Marina Mercante y Sasemar, exige a la Ministra de Fomento - sin demora
- una cronológica explicación de lo acontecido con el incendio y abandono de
buque del pesquero “ El Nene “.
Los foros y jornadas de pesca en la zona Norte de
Lugo ya se las conoce como los “come-mamandurrias del MAGRAMA y la Xunta de Galicia”
¿Sobran interesados y mesías políticos en salvar la vida de las gentes de
la mar siempre con cargo al dinero público Sra. Adela Quinzá-Torroja? En la zona ya se les conoce como los “come-mamandurrias del MAGRAMA y la Xunta de Galicia”, es posible que no se den cuenta.....
Es vergonzoso ver como se dilapida el dinero en chiringuitos y jornadas Solo en la Fundación CETPEC de Celeiro han volado más de 30 mildurante el verano en el Norte de Lugo y siempre con la misma historia, lones de euros sin ninguna explicación, sin auditorias y bajo concurso de
“Salvar vidas en la Mar”, pero curiosamente los que dicen tal MITIN acreedores, dejando un barco en el Puerto a la buena de dios. Pues se lo
POLÍTICO¡, son los que se esconden a la hora de asumir responsabili- explicamos:
dades que curiosamente nunca se les ve en los sepelios al lado de las
familias de los fallecidos.
Pese a que las subvenciones y ayudas son cuantiosas, el sector pesquero
en Galicia sigue sobreviviendo sin contar con unos fondos que parecen
¿Perdón? Casi nunca, por que si el cabreo no es muy alarmante, avisan ser expoliados por piratas de nuevo calado dentro de la Consellería de
a la prensa, a la hora predestinada aparecen, se hacen la foto y se esfu- Medio Rural e do Mar, Sasemar, DGMM y MAGRAMA, puesto que
man en el aire sin que nadie se de cuenta..No vaya a ser qué....?., ya nos nadie explica ni sabe donde están las partidas monetarias destinadas por
entienden.
los entes gubernamentales a los marineros, que no olisquean ni un euro.
Durante los años esplendorosos del Imperio español, los barcos navegPues bien, en este sentido y como hay pocos interesados en las gentes de aban temerosos de ser atacados por los Corsarios, que no dejaban de
la Mar, nos aparece en “escena” la Sra. Adela Quinzá-Torroja Directora ser piratas con patente de corso para expoliar a los navíos españoles. Y
del ISSGA en unas jornadas en Burela sobre ‘Seguridade a bordo’, es que desde tiempos inmemorables, la necesidad, el afán de aventura
organizada por el Instituto Social da Mariña, y todo esto por que nos y la posibilidad de alcanzar una considerable fortuna en un solo golpe,
las pagan ellos, por que se aburren y no sabe que hacer con el dinero de han sido incentivos suficientes para lanzar a la mar a un gran número de
los contribuyentes, claro, invadiendo competencias del Sr Valero de la aventureros que abrazaban una actividad muy lucrativa, la piratería.
DGMM y sus chalecos salvavidas.
Hoy, el escenario ha cambiado, los personajes son muy diferentes, los
tiempos han evolucionado, pero la piratería y los corsarios siguen expoCon tanto personaje que asume el salvar vidas......Preguntamos, ¿ Como liando bajo otras reglas o subterfugios.
dejaron morir a 18 trabajoderes del sector en los últimos meses sin que En la actualidad, los Corsarios del siglo XXI viven bajo mantos de poder
se les viese el pelo por la zona?.
público, amparándose en trampas legales y con el beneplácito de unos o
la vista gorda de otros. Sin embargo, el resultado sigue siendo el mismo,
Sra. Adela Quinzá-Torroja, lo que tiene que hacer, es DIMITIR, por el enriquecimiento a costa de los demás, aunque bajo el alo de pretender
dignidad y compromiso con los 2 millones de niños que no tienen que un bien general y en este caso salvar vidas en la Mar.
comer, mientras ustedes hacen turismo institucional y bandullo lleno a Máximo Díaz recientemente bajo procesos judiciales archivados por
costa del dinero que le pertenece a esos niños, o al menos a sus necesi- prescripción del delito, de falsificar documentos públicos en la Cofradía
dades moralmente....A nuestro juicio, carecen ustedes de vergüenza y y falsificar el título de Patrón de Pesca y de yate, continúa en la Cofradía
ética, política....
de Celeiro despachando documentos públicos de la cofradía y en nombre
de Medio Rural e do Mar, entendemos esa continuidad por su sumisión y
Lo que más nos sorprende Sra. Adela es que haya aportado otro año más aforado colaborador de estos chiringuitos para “LA CASTA”, que ya topresupuesto de lo público para continuar con el, “Plan Vixía”, dirigido dos conocemos y que en las próximas elecciones dando continuide forma específica a reducir los índices de siniestralidad del sector y la
mejora de la actividad pesquera, a nosotros eso que dice nos parece una dad a las cofradías, seguro que “PODEMOS” reducir al
menos los “come-mamandurrias del MAGRAMA y la
burla al ciudadano y una MOFA al sector pesquero.
Cifras y datos de productividad y mejora de ese Plan Vixía, ¿Por que no
los aporta ?, es que acaso le da vergüenza.
Desde Pladesemapesga, exigimos se le ponga fin a este tipo de XORNADAS Y CHIRINGUITOS, al menos con cargo al dinero público en la
zona de BURELA - CELEIRO, donde campan a sus anchas personajes
de mala catadura moral entre el sector y afín al Partido Popular....
Xunta de Galicia” por la zona de Celeiro y Burela siempre en época estival....
Y como la mayoría acabaran bajo procesos judiciales, la
justicia tendrá que reforzar el juzgado de la zona, (Ribadeo) para estar cerca de tan ilustres personajes
Pladesemapesga denuncia unha rede clientelar do Goberno de Feijóo
para repoboar os ríos galegos con troitas comerciais.
A solta indiscriminada de especies exóticas xa
comezou a ter efectos sobre a pesca en Galicia ao
que tamén hai que sumar as xaulas ciscadas pola
contorna do litoral galego.
Así, a introdución por parte do home en ríos, lagos e pantanos de lucios (Exos lucius), black bass
(Micropterus salmoides) ou percasol (Lepomis
gibbosus) está a minguar as especies de pesca
autóctonas. Ademais, a presenza destes peixes
incide nas condicións ambientais dos ríos, lagos
e humidais.
publicados/2014/20140526/anuncioca02160514-0004_é.html
http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2013/20131230/AnuncioCA02191213-0004_gl.html
http://www.adnpescaribadavia.es/downloads/
normativapescafluvialgalicia2014.pdf
http://www.xunta.es/dog/
Publicados/2012/20120723/AnuncioC3B0050712-0001_es.html
http://www.xunta.es/dog/
Publicados/1997/19970604/Anuncio7642_
es.html
Pladesemapesga acusa a la Consellería de Medio
Rural e do Mar que dirige Rosa Quintana de posicionarse de parte de los infractores en claro perjuicio de las gentes de la Mar, tal y como consta
acreditado con mucha anterioridad a verse “cercada” por los hechos palmarios, al ponerse
en su conocimiento las irregularidades con fondos públicos europeos, de los que pudieran existir
fraudes a las subvenciones y ayudas comunitarias,
tipificados en los artículos 308 y 309 del Código
Penal, (Barco Tragove, con matrícula, 4-VILL-5-309).
A liberación de troitas e outras especies nos ríos de
Galicia só enriquece ao subvencionado e supón https://www.google.es/webhp?sourceid=navclie La Consellería do Mar, pagó con cargo a dichos
un malgasto inaceptable que dana gravemente nt&hl=es&ie=UTF-8&gws_rd=ssl#hl=es&q=repo fondos 293.507,63 € (sin IVA) supuestamente para
os ecosistemas fluviais e contraveñen o ordena- blacion+rio+dog+xunta
un barco de nueva construcción a la Confraría de
mento xurídico.
Cambados que representaba Benito González,
(Patrón Maior y Presidente de la FEGACOPE) y bajo
A pesar das recomendacións de científicos e unila tutela jurídica de la Secretaría Xeral Técnica de
versidades, compromisos de convenios internaMedio Rural e do Mar, que al parecer no superaba
cionais, e leis que prohiben as soltas de peixes
en el mercado los 80.000 Euros, tal y como obra
exóticos aos ríos, na Comunidade de Galicia o
en varias denuncias puestas en conocimiento del
Goberno de Feijóo continúa autorizando a solta
Sr Secretario Francisco José Vidal Pardo y Pardo.
de grandes cantidades de troitas e salmóns de
procedencia comercial.
Siendo dicha ayuda a medio de resolución de
15.12.2009 firmada por el Director General de
Esta práctica levada a cabo a pesar de que as esCompetitividad e Innovación Tecnológica don
pecies exóticas considéranse a segunda causa de Benito González Sineiro “expresidente de la FEGA- Juan Carlos Maneiro Cadillo en expediente
degradación mundial da biodiversidade, tras a COPE y Patrón Maior de Cambados” será juzgado PE205B/2009/111-8 de la ex Consellería do Mar,
destrución do hábitat.
sin obtener respuesta ni resolución administrativa
por estafa y malversación de fondos públicos…
ni de otro tipo, quedando demostrado el fraude y
Así mesmo, estas falsas “repoboacións” incumpren La Plataforma en Defensa del sector Marítimo en evidencia el nulo o escaso interés con anterioro Convenio da Diversidade Biolóxica de 1992, o pesquero de Galicia, el 28 del 04 de 2011, se di- idad al expediente europeo en ordenar investigar
Convenio de Berna de 1979 relativo á Conser- rigía escrito de solicitud de desmentidos o aclara- la denuncia por el Sr Vidal Pardo o su superiora la
vación da Vida Silvestre en Europa, a Directiva de ciones a la Sra. Rosa Quintana sobre la presunta Sra. Rosa Quintana Carballo que a la contra preHábitats, e a Directiva Marco da auga da UE, a Lei estafa que se estaba cometiendo en connivencia mia al Sr Benito con un cargo de vocal en la Autode Impacto Ambiental e a Lei do Patrimonio Natu- con el Sr Carlos Maneiro cadillo, declinando con- ridad Portuaria de Vilagarcía de Arosa.
ral e Biodiversidade, ademais de atoparse tipifica- testar, ver documento1.
das no art. 333 do Código Penal.
Pero si todo ello no fuese suficiente para la Sra.
El 1 de Diciembre de 2011, ante la falta de respues- Rosa Quintana Carballo, Pladesemapesga se diA liberación de troitas alleas ás canles galegas tas de la Sra. Rosa Quintana, Pladesemapesga rigía al Defensor do Pobo instándole a intermeprovoca graves problemas, entre outros, compe- remitía escrito de denuncia a la fiscalía europea diar en la pretendida censura de Rosa Quintana,
tencia sobre o territorio, hibridación coas espe- (OLAF) y a la Fiscalía de Galicia que solicita aper- así el Valedor do Pobo, da un plazo de 15 días a
cies autóctonas, alteracións na cadea trófica, ris- tura de diligencias en el Juzgado 2 de Cambados, Medio Rural e do Mar para que explique por que
cos sanitarios.
se niega a aplicar el Decreto 261/2002 para Interver documeno2.
venir la FEGACOPE y la Confraría de Cambados
En Galicia se xustifica nos convenios de “colabo- El 29 de Octubre de 2012 la Fiscalía Europea bajo petición de Pladesemapesga.
ración” que a Xunta mantén con entidades priva- (OLAF) comunica a Miguel delgado, Presidente
das de repoboación.
de Pladesemapesga la apertura de Diligencias Ante el incumplimiento reiterado de la Secretaría
OF/2011/0528 en la que se nos informa que el 04 Xeral Técnica de Medio Rural e do Mar, con el siEsta colaboración limítase á solta de peixes exóti- de Junio de 2012 tras enterarse de la denuncia lencio administrativo a las denuncias y escritos
cos e á expedición de permisos de pesca inten- europea la Sra. Quintana ordena abrir expediente ajustados a derecho la Plataforma en Defensa del
siva que, por definición, é insustentable no medio contra la Cofradía de Cambados, realizando un ar- Sector Marítimo Pesquero de Galicia se dirige al
natural.
reglo interno con ardices administrativos evitan- Defensor del Pueblo de Galicia con fecha 26 de
do i obviando las diligencias que se le solicitaban Enero de 2013 en el que se pide su intervención
Os contidos destes convenios non son de coñece- desde Pladesemapesga para intervenir la Cofradía ante la negativa de Medio Rural a Intervenir la FEmento público, e empréganse para soster unha de Cambados junto a la dimisión del Sr. Maneiro, GACOPE y la Confraría de Cambados por presunrede clientelar e unha xestión de pesca insustent- a lo que hizo caso omiso posicionándose de parte tas irregularidades y presunta malversación de
able, anacrónica e moi prexudicial para a saúde de los infractores tal y como consta acreditado, fondos públicos.
dos ríos e as especies de peixes autóctonos.
recibiendo como respuesta PLADESEMAPESGA
una denuncia por calumnias e injurias por en el Así la plataforma denunciaba en fecha 24/12/2012
Ademais, supoñen un malgaste para os con- aquel momento Secretaría Xeral de Medio Rural e en escrito dirigido a la Conselleira Rosa Quintana
tribuíntes e absorbe a práctica totalidade dos re- do Mar, Sr Francisco José Vidal Pardo y archivada en el que se exponían los detalles y se aportaba
cursos destinados á fauna e os ecosistemas fluvi- por no existir el delito imputado, ver documento3 la documentación justificativa para solicitar la
ais.
donde Europa pone fin al expediente al quedar Intervención de los entes tutelados por la Xunta
salvaguardados los intereses europeos, pro no de Galicia, la Consellería dio la espalda a las soA Plataforma en Defensa do sector Marítimo así los españoles bajo protección directa de la licitudes.
Pesqueiro de Galicia denuncia por primeira vez Sra. Rosa Quintana Carballo a favor del Sr Benito
estas prácticas e solicita o cesamento inmedia- González Sineiro.
Pero seguía la indulgencia y protección de BENto destas prácticas cunha nova lexislación máis
ITO GONZÄLEZ por lo que Pladesemapesga deacorde aos ríos galegos que protexan as nosas es- Consecuencia de ello el Juzgado 2 de Cambados cide antes de acudir a la vía penal, la plataforma
pecies e recursos.
juzgará por delito de FRUADE Y ESTAFA al expresi- se dirige al Vicepresidente de la Xunta de Galicia
dente de la FEGACOPE al inflar facturas en la con- en recurso de alzada, solicitando intermedie en el
Referencias:
strucción del citado barco de TRAGOVE y con la procedimiento y le de el curso legal que le correh t t p : / / w w w . x u n t a . e s / d o g / plena aceptación del Sr Maneiro cadillo.
sponde sin obtener respuesta ni resolución.
La amistad con Rosa Quintana y Maneiro le cuesta al expresidente de la FEGACOPE
sentarse en el banquillo por
malversación y estafa.
La flota gallega con la gestión de Rosa Quintana acabara sucumbiendo a las deudas
La torre de Babel o Flota Gallega, entra en el 2015
en serios problemas de subsistencia a pesar de ser
empresas emblemáticas con más de un siglo de
trayectoria con más de 50 años sin ningún tipo de
problemas graves hasta la llegada de Rosa Quintana Carballo (PP) a la Conselleria de la Xunta de
Galicia.
Sucumbirán, al panorama económico gestionado
por Rosa Quintana preocupada por asistir a todo
tipo de chiringuitos y “untar” con el dinero de la
Conselleira a la prensa impresa de Galicia para que
informe o no informe de todo lo perjudique a la
Sra. Quintana, dejando los verdaderos problemas
del sector marítimo-pesquero en manos del destino y a merced de los acontecimientos.
Una flota de las más veteranas del sector pesquero
y conocida como puntera en cualquier rincón del
Mundo, empresas dedicadas a la extracción, producción, elaboración y comercialización de productos del mar.
Se trata en su mayoría de empresas familiares
creadas por el padre o el abuelo, a la que ya se in- mento de plantilla, eran todavía momentos pucorporó la tercera generación.
jantes para un sector que se expandía y trasladaba
trabajadores a distintos países a barcos arrastreros,
En su primera fase se centraron en la pesca y es congeladores, faenando en caladeros de Portugal,
a partir de 1968 que se dio el paso hacia la dis- Nigeria, Marruecos, Monrovia, Mauritania y Sentribución, para hacer cinco años después una im- egal, Gran Sol, y todos los mares del Mundo.
portante apuesta por la transformación y comercialización de productos pesqueros y por el cultivo Esto ha cambiado con la llegada de Feijóo al gode mejillones, conservas etc.
bierno gallego, se traslada dinero a Pescanova de
todos los gallegos, se subvencionan barcos conSus productos se vienen comercializando por to- siderados piratas, la titular responsable Sra. Rosa
dos los rincones del mundo y consideradas de pri- Quintana en un 90% de su actividad solo se la
mera calidad, pero a demás colaborando con las puede ver por todo tipo de fiestas, saraos y chirinmarcas de otros distribuidores de sus elaborados. guitos pagados con el dinero de los contribuyentes, financiación de entes afines al poder y inEl sector resistió varias crisis e incluso creció en la ducción para “corromper la prensa” con el dinero
coyuntura de adversidad pero desde hace cuatro público para evitar a sean conocidos por el públiaños con la llegada de Rosa Quintana Carballo, co los modos y las formas de gobernar y prueba
llega la deriva sin que se mueva un músculo por la de ello es que, si se hicieran bien las cosas no haría
subsistencia en Bruselas que junto a los mercados falta “untar” la prensa para que oculte los desastres
ha acabado lastrando su rentabilidad.
de la gestión pública que con los convenios sin
concurrencia pública reconocen explícitamente la
Cuando Galicia ya padecía las turbulencias mala gestión que realizan...
económicas, por el 2000 la flota anunciaba au-
Naufragio Paquito II, Sistema Mundial de Socorro, Pladesemapesga denuncia hasta la
saciedad y Rosa Quintana se burla de todos los ciudadanos.
La responsabilidad directa de Rosa Quintana y
del Capitán Marítimo de Vilagarcía bajo la total
IMPUNIDAD y sin consecuencias..Se hacen la foto
en Corrubedo salen de estampida a celebrar en su
casa la Navidad, mientras se sigue luchando contra
el abandono y la desidia en intentar a toda costa
abandonar la búsqueda de los fallecidos.. 3 hombres muertos que se suman a la larga lista en el currículum de nuestra Conselleira y a punto de ser generala después de aprovab trajes de gala para acudir
a los “chiringuitos”, si mentimos que nos juzguen.
Durante el perídodo 1999 - 2003, en y desde España se denunciaron todos y cada uno de los fallos que presentaba el Sistema Mundial de Socorro.
La Administración Marítima Española del Ejecutivo Aznar, pudo intentar cambiar el rumbo
de las cosas en la OMI, pero todo fue en vano.
El naufragio en el Mar Rojo del buque Al Salam
Boccaccio 98 y su gran tragedia humana, ha
sido la consecuencia de una política marítima mundial barnizada de una infalibilidad
que esconde oscuros y bastardos negocios.
Todo fue anunciado, todo fue denunciado, pero los
que así lo hicieron fueron acusados de corporativistas, de iluminados y cuando no, de auténticos locos.
El bagaje del Mar Rojo, es auténticamente escalofriante, pero la pregunta está
en el aire ¿ qué ocurrirá a partir de ahora ?
¿ Se contará de una vez por todas con los profesionales expertos y cualificados que al amparo del
Convenio Internacional de Titulación, Formación y
Guardias para Gente de la Mar, STCW 78/95, podrían
presentar, desarrollar y ejecutar medidas correctoras para la Seguridad de la Vida Humana en la Mar ?
El Subcomité de Radiocomunicaciones y
Búsqueda y Rescate de la OMI ( COMSAR 2003
) reconoció la reconducción del Sistema Mundial de Socorro y la incorporación al Grupo de
Trabajo de los Expertos Voluntarios del GMDSS.
), debe reflexionar y sobre todo tratar de es- Baliza de 121.5 Mhz. recibiéndose sus coordenacuchar a los Oficiales Radioelectrónicos de la das en el Coast Guard USA, pero por tratarse de
Marina Mercante de distintos países del mundo. este tipo de baliza y consecuencia de su altísimo
ratio de falsas alarmas no fue tenida en cuenta.
Será la única forma de cambiar el rumbo de
una situación que podría repetirse en cualqui- El sábado día 22 abril de 2000, el arrastrero eser momento y en cualquier lugar del mundo. pañol Mera I, faenando en Gran Sol con 36
años de vida, se hundió en una hora como conESPAÑA ANUNCIADO Y DENUNCIADO IN- secuencia de una vía de agua ; emitió un soCIDENCIAS POR FALLOS DEL GMDSS corro, denunciando su patrón que cuando estaban en las balsas pasó a cuatro millas un
El pesquero Ciudad de Valverde, se hallaba rampero que no atendió sus llamadas de socorro.
el día 13 de abril de 2002 en posición 45.10N
008.16.6W, frente a las costas gallegas ; se le Afortunadamente, se salvaron 10 hombres,
activó accidentalmente la radiobaliza y pro- siendo significativo que el mando del pesvocó una falsa alarma, las consecuencias fu- quero acusara de denegación de auxilio al peseron la movilización de un helicóptero que con- quero no identificado que atendió su socorro.
firmó la falsa alarma al situarse en la vertical
del pesquero, advirtiéndole que la desactivara. El jueves día 20 de 2000, los servicios de salvamento
fueron alertados de la activación de la Radio Baliza
Las Radio Costeras radiaron los obligados MAYDAY del pesquero español Punta Purrustarri, intentanRELAYS, a los que no respondió ni un sólo barco. do contactar por radio con la tripulación durante
Ni siquiera el afectado. La pregunta es obvia ¿ nueve horas para confirmar si la alarma era real.
cuánto costó la operación ? ¿ Se restó eficacia al
helicóptero en caso de siniestro en otro lugar ? Incluso se dio aviso a los buques de la zona para
que se comunicasen con el barco a través de la freEl 11 de abril de 2002, en aguas canarias, el buque cuencia de 2.272 Khz. ( de uso común para hablar
Star Isoldana, con Llamada Selectiva Digital ac- entre pesqueros ) pero ni así hubo contestación.
tivada y 50 minutos después de ser captada, se
confirmó que se trataba de una falsa alarma. Finalmente, un helicóptero de los servicios
británicos de salvamento se desplazó hasta
Más de siete años han transcurrido desde el la posición del buque y constató que la rahundimiento en las proximidades de las Is- diobaliza se había activado accidentalmente
las Azores del buque cubano Guantánamo. sin que hubiese motivo de alarma alguno.
De sus 26 tripulantes sólo uno logró salvarse y fue
hallado milagrosamente al sur de Azores a bordo de
una balsa salvavidas por el buque mercante Dole
Africa y trasladado al puerto noruego de Stavanger.
El pesquero Marero, un auténtico ataúd flotante,
desapareció en aguas del Golfo de Vizcaya en
1.997. Su última comunicación se produjo un viernes, la alerta fue dada a primeras horas del
lunes siguiente por la cofradía con la que tenía
El Guantánamo, todavía hoy es un referente contacto habitual. Trece hombres desaparecidos.
cuando se habla de la sofisticación de las comunicaciones, la respuesta rápida a las emer- En 1.998 y en aguas del Cantábrico, el pesquegencias marítimas y al salvamento de las vi- ro de nueva construcción Carreira, desapareció
das humanas. Lo es, también, a la hora de sin dejar rastro. Trece hombres desaparecidos.
analizar el valor de las comunicaciones marítimas.
La Organización Marítima Internacional ( OMI ¿ Qué ocurrió ? El Guantánamo activó su Radio
La huella cultural de la pesca en Galicia pervive en Pladesemapesga como
legado para universidades, periodistas, gobiernos, ecologistas, etc.
Galicia cuenta con un amplio y variado patrimonio
cultural relacionado con la pesca a lo largo de su litoral, idóneo para impulsar la diversificación social
y económica de los municipios de las provincias
costeras de Lugo, Coruña y Pontevedra.
torres, un día soleado rodeado de esa arquitectura años atrás, donde trabajar, sustentarse, protegerse
y esos pintorescos hórreos, es muy posible que la y mirar al futuro en paz.
estampa se quede para siempre en la memoria del
observador.
En Pladesemapesga se hace también referencia a
otras muchas infraestructuras características de la
La bajamar junto al cielo encapotado, violáceo, en- costa como las lonjas, los puertos pesqueros y los
fadado. Las barcas lejanas encalladas en los puer- mercados de los diversos municipios de cada una
Así se refleja en la información publicada a lo largo tos, los cabos viejos enredados de algas, los secre- de estas provincias.
de los últimos años en la Web de Pladesemapesga, tos del mar al descubierto, la ría desnuda...
A
editada por la Plataforma en Defensa del sector
estos enclaves se suman otros de carácter ambienMarítimo Pesquero de Galicia y en sus ediciones www.pladesemapesga.com sacude el alma del tal y arqueológico, muchos de ellos de excepcional
impresas que se pueden descargar de la Web.
lector con la cultura de la pesca.
valor geológico y ecológico, así como una amplia
y variada gastronomía, fiestas populares y oficios y
Unas publicaciones en la que se pone de mani- Como si estar cerca del agua fuera una necesidad, saberes tradicionales transmitidos de generación
fiesto la apuesta de la entidad asociativa por la el único lugar en el mundo donde vivir, las casas en generación.
diversificación del sector de la pesca mediante la de piedra de los pescadores originarias en su mayfusión de esta actividad tradicional con el turismo, oría del siglo XVIII se aprietan sobre la orilla de las
la puesta en valor de su cultura y la divulgación rías.
de las formas de vida que han mantenido, generación tras generación, los habitantes de estas zo- La larga hilera de viejos barcos, rederas en los peinas costeras de Galicia y olvidadas por la Xunta de raos des Asturias hasta la Guardia, sobre la costa,
Galicia.
se han entrelazado amoríos, historias de Mar, marineros, aventureros, historias que se escriben a fueA lo largo de sus más de 50.000 artículos y pági- go compartido con los de otros mares gobernados
nas de la publicación hace un recorrido por los por hombres de Mar de Galicia.
elementos que conforman el patrimonio arquitectónico característico de los pueblos costeros Juntos muestran aventuras marineras en sus resdel litoral gallego, en el que destacan construc- taurantes, pintorescas tabernas y tiendas de recuciones típicas de estas zonas como los faros y las erdos, sin perder el espíritu de la aldea marinera de
www.pladesemapesga.com
con una media de 300.000
accesos a la Web se ha convertido en el referente para
universidades, periodistas,
gobiernos, ecologistas en temas de la Mar y Pesca.
Fly UP