...

6730 סמ ד עשת פ י

by user

on
Category: Documents
26

views

Report

Comments

Transcript

6730 סמ ד עשת פ י
‫רשומות‬
‫ילקוט הפרסומים‬
‫ו' בשבט התשע"ד‬
‫‪6730‬‬
‫עמוד‬
‫‪ 7‬בינואר ‪2014‬‬
‫עמוד‬
‫מינוי רשמת הוצאה לפועל ‪2830 .......................................................‬‬
‫הודעה על עדכון סכומי אגרות לפי כללי לשכת עורכי‬
‫הדין (רישיון ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות)‪2830 .....‬‬
‫הודעות בדבר הוצאת חברה ובדבר השעיית חבר‬
‫מלשכת עורכי הדין ‪2831 .............................................................‬‬
‫הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קריות‪2831 .........................................................‬‬
‫הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות במקרקעין ‪2831 ....................‬‬
‫הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור‪2831 .....................‬‬
‫הודעות לפי חוק התכנון והבנייה‪2832 ...........................................‬‬
‫הודעות בתי הדין הרבניים ‪2861 ........................................................‬‬
‫בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט ‪2865 ........................‬‬
‫לא צמוד הניתן לציבור‪2830 .......................................................‬‬
‫הודעות מאת הציבור‪2866 ...................................................................‬‬
‫מינוי פקחים לפי חוק גנים לאומיים‪ ,‬שמורות טבע‪,‬‬
‫אתרים לאומיים ואתרי הנצחה ‪2830 .....................................‬‬
‫הכרה במרכז לשיקום מונע לפי חוק הגנה על הציבור‬
‫מפני ביצוע עבירות מין ‪2830 .....................................................‬‬
‫הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר למינהלת‬
‫השקעות בתיירות לפי חוק לעידוד השקעות הון ‪2830 ...‬‬
‫הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות‪2830 ......................‬‬
‫הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי‬
‫מינוי רשמת הוצאה לפועל‬
‫לפי חוק ההוצאה לפועל‪ ,‬התשכ"ז‪1967-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 3‬לחוק ההוצאה לפועל‪,‬‬
‫התשכ"ז‪ ,11967-‬ולפי בחירת הוועדה לבחירת רשמים‪ ,‬אני‬
‫ממנה בזה את מירב גולדנר לרשמת הוצאה לפועל‪ ,‬מיום‬
‫א' בשבט התשע"ד (‪ 2‬בינואר ‪.)2014‬‬
‫כ"ז בטבת התשע"ד (‪ 30‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪-3-1121‬ה‪)1‬‬
‫‬
‫ציפי לבני‬
‫שרת המשפטים‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ז‪ ,‬עמ' ‪.116‬‬
‫מינוי פקחים‬
‫לפי חוק גנים לאומיים‪ ,‬שמורות טבע‪ ,‬אתרים לאומיים‬
‫ואתרי הנצחה‪ ,‬התשנ"ח‪1998-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪ 60‬לחוק גנים לאומיים‪ ,‬שמורות‬
‫טבע‪ ,‬אתרים לאומיים ואתרי הנצחה‪ ,‬התשנ"ח‪ ,11998-‬בהסכמת‬
‫השר להגנת הסביבה‪ ,‬אני ממנה את פקחי הרשות לשמירת‬
‫הטבע והגנים הלאומיים ששמותיהם מפורטים להלן לבצע‬
‫תפקידי פיקוח ואכיפת חוק‪ ,‬לפי פקודת בריאות העם‪,21940 ,‬‬
‫ופקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪:31983-‬‬
‫אלי דרור‬
‫ברק שחם‬
‫אבי ראובן‬
‫עואד רכאד‬
‫יאיר מולאי‬
‫עידן ברלב‬
‫יאיר ברלב‬
‫שירי בירן‬
‫יפעת פז‬
‫אורית כץ‬
‫יונתן הראל‬
‫תוקף מינוי זה עד יום י"ט בחשוון התשע"ט (‪ 28‬באוקטובר‬
‫‪ )2018‬וכל עוד המוסמך מכהן בתפקידו‪.‬‬
‫כ"ב בטבת התשע"ד (‪ 25‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-2556‬‬
‫יעל גרמן‬
‫‬
‫שרת הבריאות‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשנ"ח‪ ,‬עמ' ‪.202‬‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1940‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.191‬‬
‫‪ 3‬דיני מדינת ישראל‪ ,‬נוסח חדש ‪ ,36‬עמ' ‪.750‬‬
‫הכרה במרכז לשיקום מונע‬
‫לפי חוק הגנה על הציבור מפני ביצוע עבירות מין‪ ,‬התשס"ו‪2006-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪20‬ח‪ 1‬לחוק הגנה על הציבור‬
‫מפני ביצוע עבירות מין‪ ,‬התשס"ו‪ ,22006-‬אני מכירה בחטיבה‬
‫לפסיכיאטריה משפטית שבמרכז הרפואי לבריאות הנפש‬
‫באר יעקב‪-‬נס ציונה (מב"ן) כמרכז לשיקום מונע‪.‬‬
‫כ"א בטבת התשע"ד (‪ 24‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-4662‬‬
‫יעל גרמן‬
‫‬
‫שרת הבריאות‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשס"ו‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪ ,86‬עמ' ‪ 949‬ועמ' ‪1144‬‬
‫(התשע"ג‪ ,‬עמ' ‪.)50‬‬
‫‪ 2‬ס"ח התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.1158‬‬
‫‪2 830‬‬
‫הודעה על מינוי יושב ראש ועדת ערר למינהלת‬
‫השקעות בתיירות‬
‫לפי חוק לעידוד השקעות הון‪ ,‬התשי"ט‪1959-‬‬
‫אנו מודיעים‪ ,‬לפי סעיף ‪ 77‬לחוק לעידוד השקעות הון‪,‬‬
‫התשי"ט‪( 11959-‬להלן ‪ -‬החוק)‪ ,‬כי בתוקף סמכותנו לפי סעיף‬
‫‪(25‬ב) לחוק‪ ,‬מינינו ביום כ"ג באב התשע"ג (‪ 30‬ביולי ‪ ,)2013‬את‬
‫אמיר הלוי ליושב ראש ועדת ערר לפי סעיף ‪(25‬א) לחוק‪.‬‬
‫מינויו של נועז בר ניר‪ - 2‬בטל‪.‬‬
‫כ"ג באב התשע"ג (‪ 30‬ביולי ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪-3-506‬ה‪)1‬‬
‫עוזי לנדאו‬
‫יאיר לפיד‬
‫שר התיירות‬
‫שר האוצר‬
‫‪ 1‬ס"ח התשי"ט‪ ,‬עמ' ‪ ;234‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.169‬‬
‫‪ 2‬י"פ התשע"א‪ ,‬עמ' ‪.2407‬‬
‫הודעה בדבר סכום תביעה בתביעות קטנות‬
‫לפי צו בית המשפט (שינוי סכום התביעה בתביעות קטנות)‪,‬‬
‫התשס"ח‪2008-‬‬
‫בתוקף סמכותי לפי סעיף ‪(2‬ג) לצו בתי המשפט (שינוי‬
‫סכום התביעה בתביעות קטנות)‪ ,‬התשס"ח‪ ,12008-‬אני מודיע‬
‫כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש דצמבר ‪ 2013‬לעומת‬
‫המדד שפורסם בחודש דצמבר ‪ ,2012‬סמכות בית המשפט‬
‫לתביעות קטנות תוגדל מיום כ"ט בטבת התשע"ד (‪ 1‬בינואר‬
‫‪ )2014‬ל–‪ 33,800‬שקלים חדשים‪.‬‬
‫כ"ב בטבת התשע"ד (‪ 25‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-1062‬‬
‫מיכאל שפיצר‬
‫‬
‫מנהל בתי משפט‬
‫‬
‫‪ 1‬ק"ת התשס"ח‪ ,‬עמ' ‪ ;1228‬התש"ע‪ ,‬עמ' ‪ ;1186‬י"פ התשע"ג‪,‬‬
‫עמ' ‪.2121‬‬
‫הודעה בדבר העלות הכוללת הממוצעת לאשראי‬
‫לא צמוד הניתן לציבור‬
‫לפי חוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות‪ ,‬התשנ"ג‪1993-‬‬
‫לפי סעיף ‪(5‬א) לחוק הסדרת הלוואות חוץ–בנקאיות‪,‬‬
‫התשנ"ג‪ ,11993-‬בנק ישראל מודיע ששיעור העלות הכוללת‬
‫הממוצעת לאשראי לא צמוד הניתן לציבור בחודש נובמבר‬
‫‪ 2013‬היה ‪ 4.18‬אחוזים‪.‬‬
‫כ"ו בטבת התשע"ד (‪ 29‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-2468‬‬
‫‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשנ"ג‪ ,‬עמ' ‪.174‬‬
‫ערד מאי‬
‫מנהל היחידה למידע ולדיווח‬
‫הודעה על עדכון סכומי אגרות‬
‫לפי כללי לשכת עורכי הדין (רישום ופיקוח על עורכי דין זרים‬
‫ואגרות)‪ ,‬התשע"ב‪2012-‬‬
‫בתוקף הסמכות לפי סעיף ‪(7‬ג) לכללי לשכת עורכי הדין‬
‫(רישום ופיקוח על עורכי דין זרים ואגרות)‪ ,‬התשע"ב‪( 12012-‬להלן‬
‫‬
‫‪ 1‬ק"ת התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ ;1550‬י"פ התשכ"ג‪ ,‬עמ' ‪.1019‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫ הכללים)‪ ,‬אני מודיע כי עקב שינוי המדד שפורסם בחודש‬‫ספטמבר ‪ 2013‬לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר ‪ ,2012‬שונו‬
‫סכומי האגרות הנקובים בסעיפים ‪ 4‬ו–‪(7‬א) לכללים‪ ,‬והם מיום כ"ז‬
‫בתשרי התשע"ד (‪ 1‬באוקטובר ‪ ,)2013‬כמפורט להלן‪:‬‬
‫(‪ )1‬סכום אגרת טיפול בבקשה כמפורט בסעיף ‪ 5‬לכללים ‪-‬‬
‫‪ 549‬שקלים חדשים;‬
‫(‪ )2‬סכום אגרה שנתית כמפורט בסעיף ‪(7‬א) לכללים ‪-‬‬
‫‪ 3,036‬שקלים חדשים‪.‬‬
‫כ"ג בטבת התשע"ד (‪ 26‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-4052‬‬
‫אלי נקר‬
‫‬
‫סגן המנהל הכללי של לשכת‬
‫‬
‫עורכי הדין בישראל‬
‫‬
‫הודעה בדבר הוצאת חברה מן הלשכה‬
‫לפי חוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪1961-‬‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ‪ 68‬ו–‪ 69‬לחוק לשכת‬
‫עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪ ,11961-‬כי בית הדין המשמעתי המחוזי‬
‫של לשכת עורכי הדין בחיפה‪ ,‬בשבתו ביום י"ג בטבת התשע"ד‬
‫(‪ 16‬בדצמבר ‪ ,)2013‬בתיק בד"מ ‪ ,051/2012‬החליט להטיל על יעל‬
‫פלדמן אור‪ ,‬רישיון מס' ‪ ,18316‬עונש של הוצאה מן הלשכה אשר‬
‫יחל ביום שבו יסתיים עונש ההשעיה שהוטל עליה בתיק עמל"ע‬
‫‪ ,16762-03-12‬קרי מיום כ"ג באדר ב' התשפ"ב (‪ 26‬במרס ‪.)2022‬‬
‫כ"א בטבת התשע"ד (‪ 24‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-94‬‬
‫איתן ש' ארז‬
‫‬
‫סגן ראש לשכת עורכי הדין‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;178‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.134‬‬
‫הודעה בדבר השעיית חבר‬
‫לפי חוק לשכת עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪1961-‬‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ‪ 68‬ו–‪ 69‬לחוק לשכת‬
‫עורכי הדין‪ ,‬התשכ"א‪ ,11961-‬כי בית הדין המשמעתי המחוזי‬
‫של לשכת עורכי הדין בתל אביב‪ ,‬בשבתו ביום כ' בטבת‬
‫התשע"ד (‪ 23‬בדצמבר ‪ ,)2013‬בתיק בד"מ ‪ ,073/2013‬החליט‬
‫להטיל על מיכאל שר‪ ,‬רישיון מס' ‪ ,33741‬השעיה זמנית מעיסוק‬
‫במקצוע עריכת הדין‪ ,‬מיום כ' בטבת התשע"ד (‪ 23‬בדצמבר‬
‫‪ )2013‬עד מועד מתן פסק דין פלילי חלוט במסגרת תפ ‪.39188/06‬‬
‫כ"א בטבת התשע"ד (‪ 24‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-94‬‬
‫איתן ש' ארז‬
‫‬
‫סגן ראש לשכת עורכי הדין‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"א‪ ,‬עמ' ‪ ;178‬התש"ס‪ ,‬עמ' ‪.134‬‬
‫הודעה על בחירתם של חברי הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קריות‬
‫לפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫בהתאם לסעיפים ‪(19‬א)‪ 21 ,‬ו–‪ 22‬לחוק התכנון והבנייה‪,‬‬
‫התשכ"ה‪ ,11965-‬נבחרו הרשומים מטה לחברים בוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קריות‪:‬‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫יוסף אזריאל ‪ -‬יושב ראש הוועדה‬
‫אלי דוקורסקי ‪ -‬ראש עיריית קרית ביאליק‬
‫חיים צורי ‪ -‬ראש עיריית קרית מוצקין‬
‫דוד אבן צור ‪ -‬ראש עיריית קרית ים‬
‫נחום מזוז ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית מוצקין‬
‫עומר זוהר ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית מוצקין‬
‫מיכאל ויצמן ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית מוצקין‬
‫אבי רוטמן‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית מוצקין‬
‫שמעון ממן ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית מוצקין‬
‫עמירם מסס ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ביאליק‬
‫ירון מזוז ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ביאליק‬
‫הדס צור ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ביאליק‬
‫ג'נו פלס ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ים‬
‫אלכס פורטנוי ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ים‬
‫אלי כהן ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ים‬
‫אורן איבגי ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ים‬
‫מורדי פיזיצקי ‪ -‬חבר מועצת עיריית קרית ים‪.‬‬
‫ההודעה הקודמת על בחירתם של חברי הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קריות ‪ -‬בטלה‪.2‬‬
‫ד' בשבט התשס"ט (‪ 29‬בינואר ‪)2009‬‬
‫(חמ ‪)3-7‬‬
‫‬
‫יוסף אזריאל‬
‫יושב ראש הוועדה המקומית‬
‫‬
‫לתכנון ולבנייה קריות‬
‫‬
‫‪ 2‬י"פ התשס"ט‪ ,‬עמ' ‪.2058‬‬
‫הודעה בדבר הצגת לוחות זכויות‬
‫לפי סעיף ‪ 57‬לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש]‪,‬‬
‫התשכ"ט‪1969-‬‬
‫נמסרת בזה הודעה כי לוחות הזכויות של גושי רישום מס'‬
‫‪ - 400979‬נגב (‪ - 38498 ,)N-102‬ערד‪ - 39878 ,39874 ,‬נתיבות‪,‬‬
‫הוצגו ביום ז' בטבת התשע"ד (‪ 10‬בדצמבר ‪ )2013‬למשך ‪30‬‬
‫ימים‪ ,‬לעיון בלשכת פקיד הסדר המקרקעין אזור הסדר הדרום‪,‬‬
‫קריית הממשלה‪ ,‬רח' התקווה ‪ ,4‬באר שבע‪ ,‬בלשכת הממונה על‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬משרד הפנים‪ ,‬רח' התקווה ‪ ,4‬באר שבע עיריית‬
‫ערד ובעיריית נתיבות‪.‬‬
‫ז' בטבת התשע"ד (‪ 10‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫‬
‫רמי דמארי‬
‫פקיד הסדר המקרקעין‬
‫‬
‫אזור הסדר הדרום‬
‫‬
‫הודעות בדבר רכישת קרקעות לצורכי ציבור‬
‫הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה‬
‫בקרקע שסעיף ‪5‬א לפקודה לא חל לגביה‬
‫לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪,‬‬
‫‪ ,1943‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪ .1‬בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון‬
‫והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית מס' מק‪/‬‬
‫‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫‪2831‬‬
‫גמ‪ ,399/12539/‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט‬
‫הפרסומים ‪ ,6457‬התשע"ב‪ ,‬עמ' ‪ ,5716‬מוסרת בזה הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ולבנייה גליל מזרחי (להלן ‪ -‬הוועדה)‪,‬‬
‫בהתאם לסעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה‬
‫לצורכי ציבור)‪( 21943 ,‬להלן ‪ -‬הפקודה)‪ ,‬כי הקרקע‬
‫המתוארת בסעיף ‪ 4‬להלן (להלן ‪ -‬הקרקע) דרושה לצורך‬
‫ציבורי של דרך (או לצורך ציבורי כמשמעותו בסעיף ‪188‬‬
‫לחוק התכנון והבנייה)‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת‬
‫בקרקע‪ .‬לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי‬
‫ציבור‪ ,‬התשכ"ד‪ ,1964-‬בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש‬
‫פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה‪.‬‬
‫התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע‪,‬‬
‫ישלח בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה‬
‫את טענותיו‪ ,‬בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה‪ ,‬ועל כל‬
‫אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו‬
‫בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫‪.3‬‬
‫הוועדה מוכנה לשאת ולתת בדבר רכישת הזכות הנדרשת‬
‫בקרקע‪ .‬לפי הפקודה והחוק לתיקון דיני הרכישה לצורכי‬
‫ציבור‪ ,‬התשכ"ד‪ ,1964-‬בעל זכות בקרקע רשאי לדרוש ‬
‫פיצוי בשל רכישת הזכות וזאת כנגד מסירת החזקה בה‪ .‬‬
‫התובע פיצויים בגין זכות או טובת הנאה כלשהן בקרקע‪ ,‬‬
‫ישלח בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו אל הוועדה‬
‫את טענותיו‪ ,‬בצירוף מסמכים להוכחת זכותו בקרקע‪.‬‬
‫‪.4‬‬
‫תיאור הקרקע ‪-‬‬
‫‬
‫חטיבת קרקע המזוהה כגוש ‪ ,39555‬ח"ח ‪ ;5‬מגרש ‪ ;9‬הייעוד‪:‬‬
‫הפקעת שטח‪.‬‬
‫‬
‫ה' בטבת התשע"ד (‪ 8‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-2‬‬
‫חטיבת קרקע בכפר תבור‪ ,‬ששטחה ‪ 1,525‬מ"ר‪ ,‬המזוהה‬
‫כגוש ‪ ,17037‬חלקה ‪.495‬‬
‫כ' בטבת התשע"ד (‪ 23‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫(חמ ‪)3-2‬‬
‫אבי קרמפה‬
‫‬
‫יושב ראש הוועדה המקומית‬
‫‬
‫לתכנון ולבנייה גליל‬
‫‬
‫הודעה על כוונה לרכוש זכויות בקרקע ולקנות חזקה‬
‫בקרקע שסעיף ‪5‬א לפקודה לא חל לגביה‬
‫לפי סעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה לצורכי ציבור)‪,‬‬
‫‪ ,1943‬ולפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫‪.1‬‬
‫בתוקף סמכותה לפי סעיפים ‪ 189‬ו–‪ 190‬לחוק התכנון‬
‫והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪ ,11965-‬ובהתאם לתכנית מס'‬
‫‪ ,112/102/02/23‬שהודעה בדבר אישורה פורסמה בילקוט‬
‫הפרסומים ‪ ,6270‬התשע"א‪ ,‬עמ' ‪ ,5673‬מוסרת בזה הוועדה‬
‫המקומית לתכנון ולבנייה אופקים (להלן ‪ -‬הוועדה)‪,‬‬
‫בהתאם לסעיפים ‪ 5‬ו–‪ 7‬לפקודת הקרקעות (רכישה‬
‫לצורכי ציבור)‪( 21943 ,‬להלן ‪ -‬הפקודה)‪ ,‬כי הקרקע‬
‫המתוארת בסעיף ‪ 4‬להלן (להלן ‪ -‬הקרקע) דרושה לצורך‬
‫ציבורי כמשמעותו בסעיף ‪ 188‬לחוק התכנון והבנייה‪.‬‬
‫‪.2‬‬
‫בכוונת הוועדה לקנות חזקה בקרקע האמורה‪ ,‬ועל כל‬
‫אדם שיש לו חזקה בקרקע האמורה למסור את חזקתו‬
‫בתוך ‪ 60‬ימים מיום פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫__________‬
‫‪ 1‬ס"ח התשכ"ה‪ ,‬עמ' ‪.307‬‬
‫‪ 2‬ע"ר ‪ ,1943‬תוס' ‪ ,1‬עמ' ‪.32‬‬
‫‪2 832‬‬
‫איציק דנינו‬
‫יושב ראש הוועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה אופקים‬
‫(סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית סמכויות חוקר וסדרי מטרת ה‬
‫חוק‪1656 -‬‬
‫תשמ"ט‬
‫עבודתו)‪,‬‬
‫כ‬
‫‪.1‬‬
‫שינוי ה‬
‫התכנית‬
‫התכנון‪ .‬והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫הודעות לפי‬
‫קומ‬
‫בני‬
‫לתכנון‪ 3‬לב‬
‫‪6121321‬ק‬
‫עד ‪11‬‬
‫מחוז ירושלים‬
‫מחוז‪ :‬תל‪-‬אביב‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬חולון‬
‫הקומות)לת‬
‫מקומית‬
‫טלפון‪:‬קביע‬
‫‪.5‬‬
‫ירושלים מתאר‬
‫באישור תכנית‬
‫מרחב סופר‬
‫ירושלים‪ ,‬טעות‬
‫בדבר תיקון‬
‫הודעה‬
‫תכנון מקומי‪,‬‬
‫מחוז‪:‬‬
‫‪511‬‬
‫למ‬
‫בנייה‬
‫‪111‬‬
‫ח‪/‬‬
‫מס'‪:‬‬
‫מקומית‬
‫ובשעות ש‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מתחם‬
‫‪.3‬‬
‫נמיר"‬
‫"מרכז‬
‫התכנית‪:‬‬
‫שם‬
‫האינטרנט‬
‫‪15321‬‬
‫מס'‪:‬‬
‫מפורטת‬
‫מקומית‬
‫מקומית‬
‫בהודעה‬
‫בת ‪131‬‬
‫מתארחדשה‬
‫תכניתמגורים‬
‫אישורשכונת‬
‫בדברהקמת‬
‫התכנית‪:‬‬
‫שם‬
‫הודעה ע‬
‫יח"ד בי‪.‬פ‪.‬‬
‫מס'‪ :‬ח‪ 555 /‬שפורסמה‬
‫בשועפט‬
‫‪ 2116‬בתאריך ‪23/5221 16.6.21‬‬
‫‪12.6.21‬‬
‫והצופה‬
‫מעריב‬
‫ובעתונים‬
‫עמ'‬
‫מחוז‬
‫וזמן ‪ ,3251‬ב‬
‫התכנון‬
‫בתאריך לחוק‬
‫לסעיף ‪111‬‬
‫בהתאם‬
‫הודעה‪,‬‬
‫‪12‬בזה‬
‫נמסרת‬
‫בדבר טעות‪.‬‬
‫‪ 15.6.21‬נפלה‬
‫בתאריך‬
‫אביב‬
‫תל‬
‫הודעה ב‬
‫מתאר‬
‫תכנית‬
‫אישור‬
‫‪,‬‬
‫‪1965‬‬
‫–‬
‫התשכ"ה‬
‫והבניה‪,‬‬
‫התכנית‬
‫‪ 525‬מיום‬
‫מס'‪:‬מס'‬
‫בישיבתה‬
‫המחוזית‬
‫הוועדה‬
‫‪15321‬‬
‫מפורטת‬
‫ברמה‬
‫מקומית‬
‫לתכנון ול‬
‫טעויות סופר בתכנית‬
‫לתקן‬
‫החליטה‬
‫‪52.11.5213‬‬
‫‪15532‬הת‬
‫שם‬
‫וחלוקה‬
‫איחוד‬
‫וחלוקה‪ :‬ללא‬
‫איחוד‬
‫כמפורט‬
‫להלן‪:‬והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫בנייה‬
‫התרי‬
‫מקומית‬
‫בהוראות התוכנית (גוש וחלקה) ובשובל‬
‫סעיף ‪5‬‬
‫א‪.‬‬
‫הרשאות‬
‫היתרים או‬
‫בז‬
‫נמסרת ש‬
‫גבעת‬
‫הבאות‪ 3253 :‬חלק מחלקה ‪.53‬‬
‫להוסיף גוש‬
‫התשריט –‬
‫ה‬
‫והבניה‪,‬‬
‫לתכניות‬
‫המתייחסת‬
‫רשאי לע‬
‫מספרלהוסיף‬
‫היחסף ‪ 52‬בהוראות התוכנית‪:‬‬
‫סוג סעי‬
‫ב‪.‬‬
‫פתוחיםבר‬
‫התכניתלגוש ‪ 1131‬מקומית‬
‫לתקן את גוש‬
‫כמו כן‪,‬‬
‫שינוי את חלקה ‪( 513‬חלק)‪.‬‬
‫א‬
‫‪/‬‬
‫‪3523‬‬
‫במ‪/‬‬
‫וחל‬
‫איחוד‬
‫‪m.gov.il‬‬
‫שינוי ‪ 3233‬חלקה ‪ 536‬במקומו‬
‫‪1311‬‬
‫ירשם‪ :‬גוש ‪ 3253‬חלקה התרי בני‬
‫‪( 53‬חלק)‪.‬‬
‫‪2133‬‬
‫כפיפות‬
‫היתרים או‬
‫‪ 2255‬לתקן הגדרת מצב‬
‫סעיף ‪( 53‬טבלת הקצאה)‪:‬‬
‫ג‪.‬‬
‫כפיפות‬
‫המתייחסת‬
‫מ‬
‫"קיים" ו"מוצע" למצב "נכנס" ומצב "יוצא"‪ ,‬ולתקן‬
‫היחס‬
‫סוג‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫הודעה‬
‫את‬
‫חלקות ‪.‬הדרך בהתאמה לאמור בסעיף ‪ 5‬ס"ק ביטול‬
‫יישוב‪ :‬ירושלים‬
‫ב' לעיל‪.‬‬
‫שכונת שועפט‪ ,‬ממזרח לדרך רמאללה ומדרום לפסגת זאב‪.‬‬
‫ביטול התכ‬
‫שם‬
‫כפיפות‬
‫גילה אורון‬
‫דרכים ללא מספר ‪,‬‬
‫נמסרת ב‬
‫כפיפות‬
‫ולבניה‬
‫המחוזית לתכנון‬
‫הועדה‬
‫הכל על פי יו"ר‬
‫כחול‪.‬‬
‫בתשריט בקו‬
‫המסומנים‬
‫הגבולות‬
‫והבניה‪ ,‬ה‬
‫אביב‬
‫‬‫תל‬
‫מחוז‬
‫השטחים מה‬
‫מקומית‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫ירוש‬
‫יישוב‪:‬‬
‫המתייחס‬
‫בהסדר‪:‬‬
‫סוג על פי‬
‫הכל‬
‫היחס‬
‫גוש‪ 32253 :‬חלקות במלואן‪.35 - 35 ,32 ,25 - 22 :‬‬
‫מרכז‬
‫שינוי‬
‫מחוז‪.15‬‬
‫גוש‪ 32253 :‬חלקי חלקות‪:‬‬
‫גושים וחל‬
‫כפיפות‬
‫‪2315‬‬
‫גוש‪:‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 222370‬‬
‫‪ Y:‬תכנון מקומי‪ :‬גבעת שמואל‬
‫מרחב‬
‫קואורדינטהמרכז‪,‬‬
‫מחוז‪:‬‬
‫קואורדינט‬
‫‪635800‬‬
‫השטחים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫קואורדינט‬
‫יישוב‪ :‬טי‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫ממ‪5 /3131 /‬‬
‫יח"ד‪.‬‬
‫‪135‬‬
‫בת‬
‫חדשה‬
‫מגורים‬
‫הקמת שכונת‬
‫הת‬
‫מטרת‬
‫גושים וח‬
‫שם התכנית‪" :‬גבעת שמואל צפון"‪.‬‬
‫תוספת בנ‬
‫‪523‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 111‬לחוק התכנון גוש‪:‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫עיקרי‬
‫הוראותהודעה‪,‬‬
‫נמסרת בזה‬
‫קואורדינט‬
‫תכניתלדרך‪,‬‬
‫ב'‬
‫מגורים‬
‫לאזור‬
‫וף‬
‫משטח– נ‬
‫והבניה‪,‬ייעוד‬
‫א‪ .‬שינוי‬
‫‪ 7.1.2014‬עיקרי הור‬
‫התשע"ד‪,‬‬
‫בשבט‬
‫פתוחו'‬
‫‪,6730‬‬
‫הפרסומים‬
‫ילקוט‬
‫מתאר‬
‫אישור‬
‫בדבר‬
‫‪,1965‬‬
‫התשכ"ה‬
‫קואורדינט‬
‫במ‬
‫‪ .1‬שינוי‬
‫ולשטח‪.5‬לבניני ציבור‪.‬‬
‫ציבורי‬
‫לשטח‬
‫פתוח‪/3215‬‬
‫מס'‪ :‬ממ‪/‬‬
‫מקומית‬
‫מגו‬
‫פתוח לדרך‪.‬‬
‫לתכניותציבורי‬
‫ייעוד משטח‬
‫הבאות‪:‬‬
‫שינוייחסת‬
‫ב‪.‬המתי‬
‫מאזורת ה‬
‫מטר‬
‫קביעת‬
‫ייעוד קרקע‪.‬‬
‫היחסהתכליות המותרות לכל‬
‫קביעת‬
‫התכנית‬
‫מספר‬
‫ג‪.‬סוג‬
‫ייע‬
‫‪.5‬שינוי‬
‫‪ 3136‬צפיפות‪ 522.56 ,‬מ‬
‫מק‪/‬קביעת‬
‫הכוללות‬
‫בנייה‬
‫הוראות‬
‫קביעת‬
‫ממ‪/‬‬
‫ד‪.‬שינוי‬
‫ד‪.‬‬
‫הודעות לפי חוק התכנון והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫והבנייה‪ ,‬התשכ"ה‪1965-‬‬
‫הודעות לפי חוק התכנון‬
‫מחוז מרכז‬
‫מרכזמקומי‪ :‬נס ציונה‬
‫מחוזתכנון‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫מקומי‪ :‬נס ציונה‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב‬
‫תכנון א‬
‫נס‪/122 /‬‬
‫מס'‪:‬‬
‫מקומית‬
‫מתאר‬
‫תכנית‬
‫הפקדת‬
‫בדבר‬
‫הודעה‬
‫הנדסי לחשמל (תחמ"ש) בנס ציונה‪.‬‬
‫מתקן‬
‫התכנית‪:‬‬
‫שם‬
‫נס‪ /122 /‬א‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫בנס ציונה‪.‬‬
‫(תחמ"ש)‬
‫לחשמל‬
‫מתקן‪ -‬הנדסי‬
‫התכנית‪:‬‬
‫שם‬
‫המחוזית‬
‫הועדה‬
‫במשרדי‬
‫‪ ,5891‬כי‬
‫התשכ"ה‬
‫והבניה‪,‬‬
‫התכנון‬
‫לחוק‬
‫‪98‬‬
‫לסעיף‬
‫בהתאם‬
‫הודעה‪,‬‬
‫בזה‬
‫נמסרת‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫המחוזית‬
‫תכניתהועדה‬
‫במשרדי‬
‫‪ ,5891‬כי‬
‫התשכ"ה‬
‫מתאר מקומית‬
‫מופקדת‬
‫נס ‪-‬ציונה‬
‫והבניה‪,‬ולבנייה‬
‫לתכנון‬
‫מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫בנייה‪ /‬א‪.‬‬
‫ול ‪155‬‬
‫לתכנוןנס‪/‬‬
‫מס'‪:‬‬
‫מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫בנייה נס‬
‫לתכנון ול‬
‫ציונההבאות‪:‬‬
‫לתכניות‬
‫המתייחסת‬
‫היחס‪ /155‬א‪.‬‬
‫מס'‪ :‬נס‪/‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג‬
‫הבאות‪:‬‬
‫לתכניות‬
‫ת‬
‫המתייחס‬
‫נס‪5 /5 /‬‬
‫שינוי‬
‫התכנית‬
‫מספר‬
‫שינויהיחס‬
‫סוג‬
‫מק‪7 /5 /‬‬
‫נס‪/‬‬
‫מח‪5 /5/‬‬
‫נס‪/‬‬
‫שינוי‬
‫‪541‬‬
‫שינוי‬
‫נס‪/‬‬
‫שינוי‬
‫מק‪7/9/5/3/‬א‬
‫תממ‪/‬‬
‫כפיפות‬
‫מח‪/‬‬
‫שינוי‬
‫‪ /9 541‬ב‬
‫תממ‪/3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪ /9 /3 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫ומקומם‪ /9 /3:‬ב‬
‫השטחים הכלולים בתכנית תממ‪/‬‬
‫כפיפות‬
‫יישוב‪ :‬נס ציונה‪.‬‬
‫ומקומם‪:‬‬
‫בתכנית‬
‫הכלולים‬
‫השטחים‬
‫מצפון לדרך ‪ ,4353‬ממזרח למחלף נס ציונה כביש ‪.435‬‬
‫יישוב‪ :‬נס ציונה‪.‬‬
‫וחלקות‪:‬‬
‫‪ ,4353‬ממזרח למחלף נס ציונה כביש ‪.435‬‬
‫גושיםלדרך‬
‫מצפון‬
‫גוש‪ 3934 :‬חלקי חלקות‪.38 ,37 - 39 ,18 ,17 - 19 ,13 :‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מטרת‬
‫התכנית‪:‬חלקות‪.38 ,37 - 39 ,18 ,17 - 19 ,13 :‬‬
‫‪ 3934‬חלקי‬
‫גוש‪:‬‬
‫ייעוד שטח לתחנת משנה פתוחה לחשמל ולדרך גישה‪.‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫הוראות‬
‫משנה פתוחה לחשמל ולדרך גישה‪.‬‬
‫לתחנת‬
‫עיקרישטח‬
‫ייעוד‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד משטח חקלאי לשטח למיתקן הנדסי‬
‫התכנית‪:‬‬
‫הוראות‬
‫עיקרי‬
‫פתוח ושטח דרך‪.‬‬
‫שטח פרטי‬
‫(תחמ"ש)‪,‬‬
‫הנדסי‬
‫למיתקן‬
‫משטח חקלאי‬
‫קביעת ייעוד‬
‫‪ ..15‬שינוי‬
‫השונים‪.‬‬
‫לשטחהשטח‬
‫וההוראות בתאי‬
‫השימושים‬
‫קביעת שטח‬
‫(תחמ"ש)‪,‬‬
‫דרך‪ .‬למבנים ומתקני‬
‫ושטחמרבי‬
‫פתוחוגובה‬
‫פרטיבנייה‬
‫זכויות ה‬
‫‪.3‬‬
‫קביעת השימושים וההוראות בתאי השטח השונים‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫חשמל‪.‬‬
‫מרבי למבנים ומתקני‬
‫וגובה‬
‫בנייה‬
‫ה‬
‫זכויות‬
‫קביעת‬
‫‪ ..43‬קביעת תנאים למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫חשמל‪.‬‬
‫מתן הנחיות סביבתיות‪.‬‬
‫‪.1‬‬
‫למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫תנאים‬
‫קביעת‬
‫בניין‪.‬‬
‫ת קווי‬
‫‪ ..94‬קביע‬
‫סביבתיות‪.‬‬
‫‪ ..71‬מתן‬
‫לתחנת המשנה‪.‬‬
‫הנחיות הגישה‬
‫קביעת דרך‬
‫בניין‪.‬‬
‫‪ ..99‬קביע‬
‫ממסילת הברזל מ‪ 511 -‬מ' ל‪ 11 -‬מ'‪.‬‬
‫קוויבניין‬
‫הקלהתבקו‬
‫לתחנת‬
‫הגישה‬
‫המשנה‪ .‬מ' ל‪ 11 -‬מ'‪.‬‬
‫‪ 435‬מ‪511 -‬‬
‫מדרך‬
‫דרךבניין‬
‫קביעת בקו‬
‫‪ ..87‬הקלה‬
‫‪ .9‬הקלה בקו בניין ממסילת הברזל מ‪ 511 -‬מ' ל‪ 11 -‬מ'‪.‬‬
‫ובשעות‬
‫בתכנית‪,‬‬
‫מעוניין‬
‫בימים‪ 11‬מ'‪.‬‬
‫‪ 511‬מ' ל‪-‬‬
‫לעיין‪ 435‬מ‪-‬‬
‫רשאימדרך‬
‫בקו בניין‬
‫כל הקלה‬
‫‪.8‬‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫ובשע‪.‬ות‬
‫בתכנית‪ ,‬בימים‬
‫רשאי‬
‫כל מעוני‬
‫כל‬
‫‪www.pnim.gov.il‬‬
‫לעייןהפנים‬
‫משרד‬
‫האינטרנטין של‬
‫אחרבאתר‬
‫תכנוני וכן‬
‫פרטלקהל‪,‬‬
‫פתוחים‬
‫שהמשרדים‬
‫הרואה‬
‫האמורים או בכל‬
‫בקרקע‪ ,‬בבנין‬
‫מעוניין‬
‫‪www.pnim.gov.il‬על‪.‬כל‬
‫משרד הפנים‬
‫פי‬
‫התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך‬
‫של על ידי‬
‫האינטרנטנפגע‬
‫את עצמו‬
‫הרואה‬
‫להגישפרט‬
‫או בכל‬
‫לחוק‪,‬בבנין‬
‫בקרקע‪,‬‬
‫מעוני‬
‫ימים‬
‫אחר‪91‬‬
‫תכנוני תוך‬
‫התנגדות‬
‫רשאי‬
‫סעיףין‪511‬‬
‫פי‬
‫על‬
‫לכך‬
‫הזכאי‬
‫כל‬
‫וכן‬
‫התכנית‪,‬‬
‫ידי‬
‫על‬
‫נפגע‬
‫עצמו‬
‫את‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫לתכנון‪91‬ול ימים‬
‫התנגדות תוך‬
‫רשאי‬
‫‪ 511‬לחוק‪,‬‬
‫בנייה‬
‫להגישהמחוזית‬
‫הועדה‬
‫למשרדי‬
‫סעיףתונים‪,‬‬
‫בעי‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ ,85‬רמלה ‪ ,71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫‪,71431‬נסטלפון‪:‬‬
‫רמלה‬
‫הרצלנס‪,85‬‬
‫לתכנוןשד‬
‫המרכז‪,‬‬
‫מחוז‬
‫ציונה‬
‫הבנים ‪8‬‬
‫ציונה‪,‬‬
‫ולבנייה‬
‫מקומית‬
‫ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫‪ .19-8799418‬העתק‬
‫‪19-8393951‬‬
‫‪ 71411‬טלפון‪:‬‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה נס ציונה‪ ,‬הבנים ‪ 8‬נס ציונה‬
‫תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫לתכנית לא‬
‫‪19-8393951‬‬
‫התנגדותטלפון‪:‬‬
‫‪71411‬‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫כן‬
‫אם‬
‫אלא‬
‫תידון‬
‫ולא‬
‫תתקבל‬
‫לא‬
‫לתכנית‬
‫התנגדות‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫תצהיר המאמת‬
‫נוהל ובלווי‬
‫הנמקות‬
‫בפירוט‬
‫בכתב‬
‫הוגשה‬
‫לתכנית‬
‫בהתנגדויות‬
‫(סדרי‬
‫בנייה‬
‫התכנון וה‬
‫‪ .5898‬לתקנות‬
‫ובהתאם‬
‫מסתמכת‬
‫שעליהן היא‬
‫העובדות‬
‫את‬
‫תשמ"ט ‪-‬‬
‫עבודתו)‪,‬‬
‫חוקר וסדרי‬
‫סמכויות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬נתניה‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫תכנון‪17‬מקומי‪ :‬נתניה‬
‫מרחב‪/057‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬נת‪/‬‬
‫מס'‪:‬‬
‫מקומית‬
‫מתאר‬
‫תכנית‬
‫אישור‬
‫הודעה בדבר‬
‫פארק "חורשת הסרג'נטים"‪.‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫שם‬
‫נת‪17 /057 /‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫התכנית‪–:‬פארק‬
‫הסרג'נטים"‪.‬מתאר‬
‫"חורשת אישור תכנית‬
‫‪ ,1965‬בדבר‬
‫שםהתשכ"ה‬
‫והבניה‪,‬‬
‫בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫הודעה‪,‬‬
‫מקומית בזה‬
‫נמסרת‬
‫מס'‪ :‬נת‪.11 /711 /‬‬
‫בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫לתכניות‪,1965‬‬
‫התשכ"ה –‬
‫והבניה‪,‬‬
‫הבאות‪:‬‬
‫יחסת‬
‫המתי‬
‫מקומית‬
‫מס'‪ :‬נת‪ .11 /711 /‬מספר התכנית‬
‫היחס‬
‫סוג‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪ :‬נת‪7 /411 /‬‬
‫שינוי‬
‫התכנית‬
‫היחס‬
‫סוג‬
‫מספר ‪11‬‬
‫תמא‪/‬‬
‫כפיפות‬
‫נת‪7 /411 /‬‬
‫שינוי‬
‫ומקומם‪11:‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית תמא‪/‬‬
‫כפיפות‬
‫יישוב‪ :‬נתניה רחוב‪ :‬קרית השרון‪.‬‬
‫ומקומם‪:‬‬
‫בתכנית‬
‫הכלולים‬
‫השטחים‬
‫התכנית תוחמת את יער הסרג'נטים הקיים במזרח‬
‫המכללה השרון‪.‬‬
‫רחוב‪ :‬קרית‬
‫נתניה‪,‬נתניה‬
‫יישוב‪:‬‬
‫ותחומה בין הרחובות דגניה‬
‫בקרבת‬
‫הפארק במזרח‬
‫הסרג'נטים הקיים‬
‫תוחמת את‬
‫התכנית‬
‫ממזרח‬
‫ברסיטהיערמצפון‪ ,‬דרך‬
‫ממערב‪ ,‬האוני‬
‫המכללה ותחומה בין הרחובות דגניה‬
‫בקרבתמדרום‪.‬‬
‫נתניה‪ ,‬אלונים‬
‫ורחוב‬
‫ממערב‪ ,‬האוניברסיטה מצפון‪ ,‬דרך הפארק ממזרח‬
‫וחלקות‪:‬‬
‫גושים‬
‫ורחוב אלונים מדרום‪.‬‬
‫גוש‪ 9119 :‬חלקי חלקות‪.591 ,9 :‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מטרת‬
‫התכנית‪ :‬חלקות‪.591 ,9 :‬‬
‫‪ 9119‬חלקי‬
‫גוש‪:‬‬
‫‪ .5‬פיתוח יער קהילתי‪.‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫ת‬
‫מטר‬
‫‪ .1‬שימור ערכי טבע ייחודיים‪.‬‬
‫‪ .5‬פיתוח יער קהילתי‪.‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫עיקרי‬
‫יחודיים‪.‬‬
‫הוראות טבע י‬
‫שימור ערכי‬
‫‪.1‬‬
‫‪ .5‬הגדרת גבולות היער הקיים על פי הוראות תמ"א ‪.11‬‬
‫התכנית‪:‬‬
‫הוראות‬
‫עיקרי‬
‫‪ .1‬קביעת התכליות והשימושים המותרים‪.‬‬
‫תמ"א ‪.11‬‬
‫על פי‬
‫בנייה‪:‬הקיים‬
‫הוראות היער‬
‫הגדרת גבולות‬
‫הוראותיה‪.‬‬
‫בנייה ואופי‬
‫היקף ה‬
‫‪ ..35‬קביעת‬
‫‪ .1‬קביעת התכליות והשימושים המותרים‪.‬‬
‫בעיתונים בתאריך‬
‫פורסמה‬
‫התכנית‬
‫הודעה‬
‫בנייה ואופייה‪.‬‬
‫היקף ה‬
‫הפקדתבנייה‪:‬‬
‫עלהוראות‬
‫קביעת‬
‫‪.3‬‬
‫‪ 13/19/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9493‬התשעב‪,‬‬
‫פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫התכנית‬
‫הפקדת‬
‫על‬
‫הודעה‬
‫עמוד ‪ ,9119‬בתאריך ‪.11/19/1151‬‬
‫‪ 13/19/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9493‬התשעב‪,‬‬
‫משרדי הועדה המחוזית‬
‫בתאריךנמצאת ב‬
‫האמורה‬
‫התכנית‬
‫‪.11/19/1151‬‬
‫‪,9119‬‬
‫עמוד‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪71431‬‬
‫המחוזית‬
‫הועדה‬
‫נמצאת ב‬
‫התכנית האמורה‬
‫לתכנון‬
‫מקומית‬
‫משרדיועדה‬
‫במשרדי‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬וכן‬
‫טלפון‪:‬‬
‫רמלה ‪71431‬‬
‫הרצל ‪85‬‬
‫בנייהולבנייה‬
‫לתכנון‬
‫טלפון‪:‬‬
‫‪41438‬‬
‫המרכז‪9,‬שדנתניה‬
‫מחוזהצורן‬
‫נתניה‪,‬‬
‫ול‬
‫לתכנון‬
‫מקומית‬
‫ועדה‬
‫‪:‬‬
‫במשרדי‬
‫וכן‬
‫‪.‬‬
‫‪19-8799418‬‬
‫טלפון‪:‬‬
‫‪ ,18-9913571‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫טלפון‪:‬‬
‫פתוחים‪41438‬‬
‫האמורים נתניה‬
‫הצורן ‪9‬‬
‫ובשעות נתניה‪,‬‬
‫ולבנייה‬
‫לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫שהמשרדים‬
‫בה בימים‬
‫המעוניין רשאי לעיין‬
‫של‪ ,‬וכל‬
‫‪18-9913571‬‬
‫‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫משרד הפנים‬
‫האינטרנט‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים ‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫‪2833‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬ראשון לציון‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫רצ‪21 /12 /2 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת רצועת חוף רחצה ראשון לציון‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי ובמשרדי‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון מופקדת‬
‫תכנית מתאר מקומית מס'‪ :‬רצ‪.53 /18 /5 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫תממ‪15 /3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪1 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪53 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ראשון לציון רחוב‪ :‬הטיילת‪.‬‬
‫רצועת חוף רחצה דרומית לחוף רחצה מוכרז ראשון לציון‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 1119 :‬חלקי חלקות‪.11 ,59 ,1 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת רצועת שטח חוף רחצה ראשון לציון בתוך תחום‬
‫השטח המוניציפלי (לכיוון דרום) לשימושה של עיריית‬
‫ראשון לציון‪ ,‬הגדרת שימושים ומתן זכויות בנייה‬
‫לשירותי חוף נלווים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬קביעת שימושים ותכליות בחוף רחצה‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת הוראות וזכויות בנייה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת תנאים למתן היתר בנייה‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי‪ .‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון‪ ,‬הכרמל ‪11‬‬
‫ראשון לציון ‪ 71194‬טלפון‪.13-8147177 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫‪2 834‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬ראשון לציון‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫רצ‪12 /8 /2 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬רח' ויתקין ‪ 21‬פינת רח' מוהליבר ‪-‬‬
‫דירות להשכרה‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה ראשון לציון מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬רצ‪.95 /9 /5 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫רצ‪ /5 /5 /‬יג‬
‫שינוי‬
‫רצ‪ /5 /5 /‬ג‬
‫שינוי‬
‫רצ‪5 /5 /‬‬
‫שינוי‬
‫רצ‪ /5 /5 /‬ו‪9 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רצ‪ /‬מק‪81 /5 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רצ‪519 /5 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ראשון לציון רחוב‪ :‬ויתקין ‪.51‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 3818 :‬חלקות במלואן‪.491 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬קביעת מסגרת תכנונית לצורך שימור מבנה קיים‬
‫והקמת בניין מגורים בן ‪ 9‬קומות ו‪ 41 -‬יח"ד קטנות‬
‫להשכרה והוספת חזית מסחרית‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬הגדלת זכויות בנייה מ‪ 541% -‬ל‪ 119% -‬בשטח עיקרי‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת מספר יח"ד מ‪ 55 -‬ל‪ 41 -‬יח"ד‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת הוראות בדבר הבטחת ביצוע להשכרת‬
‫הדירות לתקופה של ‪ 11‬שנה לפחות‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת הוראות לשימור המבנה הקיים‪.‬‬
‫‪ .1‬הוספת חזית מסחרית‪.‬‬
‫‪ .9‬שינוי קווי בנין עפ"י המצוין בתשריט‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה ראשון לציון‪ ,‬הכרמל ‪ 11‬ראשון‬
‫לציון ‪ 71194‬טלפון‪13-8147177 :‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬דרום השרון‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫שד‪ /17 /272 /‬א‬
‫שם התכנית‪ :‬תחנת דלק ‪ -‬צור יצחק‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬שד‪ /11 /515 /‬א‪.‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫שד‪ /51 /515 /‬ד‬
‫שינוי‬
‫שד‪5111 /‬‬
‫שינוי‬
‫שד‪1 /515 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬צור יצחק‪ .‬בכניסה לישוב צור יצחק‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9815 :‬חלקי חלקות‪.85 ,99 ,51 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 200450‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 683075‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי‪ ,‬שטח ציבורי פתוח‬
‫לשטח לתחנת תדלוק והרחבת דרך‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד קרקע משטח חקלאי לשטח לתחנת תדלוק‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי ייעוד משטח ציבורי פתוח לדרך‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 58/55/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9579‬התשעא‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,5713‬בתאריך ‪.13/51/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪71431‬‬
‫טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון‬
‫ולבנייה דרום השרון‪ ,‬נוה ירק ‪ 41511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,13-8111111‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬חבל מודיעין‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫מח‪121 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מתקני הספקת מים "קולה"‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫לתכנון ולבנייה חבל מודיעין מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬מח‪.189 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫משמ‪517 /‬‬
‫שינוי‬
‫משמ‪548 /‬‬
‫שינוי‬
‫גז‪ /197 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪1 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תתל‪3 /3 /‬‬
‫אישור ע"פ תת"ל‬
‫תממ‪15 /3 /‬‬
‫אישור ע"פ תמ"מ‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫אישור ע"פ תמ"א‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫שטחי מחצבת ברקת הנטושה ממזרח לישוב גבעת כח‬
‫וממערב לדרך מס' ‪.444‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 195400‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 659400‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 4131 :‬חלקי חלקות‪,93 ,91 ,17 ,14 ,58 - 54 ,9 - 5 :‬‬
‫‪.551 ,88 ,83 ,81 ,97 ,94 ,95 ,79 ,71 ,71 ,98 ,99‬‬
‫גוש‪ 4911 :‬חלקי חלקות‪.87 ,81 ,99 ,93 ,74 - 71 :‬‬
‫גוש‪ 4919 :‬חלקי חלקות‪- 39 ,13 - 59 ,55 - 9 ,3 - 1 :‬‬
‫‪- 79 ,75 ,98 - 99 ,91 ,93 - 91 ,18 - 19 ,19 ,41‬‬
‫‪.511 ,85 - 81 ,91 - 94 ,77‬‬
‫גוש‪ 4917 :‬חלקות במלואן‪.17 ,11 ,15 - 58 ,55 :‬‬
‫גוש‪ 4917 :‬חלקי חלקות‪19 ,19 ,14 ,59 - 51 ,51 - 8 :‬‬
‫ ‪.49 ,41 ,41 ,39 ,35‬‬‫גוש‪ 4919 :‬חלקי חלקות‪.545 ,33 - 58 :‬‬
‫גוש‪ 9311 :‬חלקי חלקות‪- 31 ,33 ,31 ,59 - 59 ,1 :‬‬
‫‪.15 - 11 ,49 - 47 ,41 ,43 ,45 ,38 - 39 ,39‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫ייעוד והסדרת שטחים עבור מאגר מים‪ ,‬בריכת מים‪,‬‬
‫תחנת שאיבה‪ ,‬קווי מים והמתקנים הנלווים להם‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד קרקע חקלאית ומגבלות בנייה ופיתוח לקרקע‬
‫המיועדת למתקנים הנדסיים‪ ,‬מגבלות בנייה ופיתוח‪.‬‬
‫‪ .1‬הסדרת מעבר צנרת מים תת קרקעית בתחומי מקרקעין‪.‬‬
‫‪ .3‬הסדרת שטחים למערכת הגנה קטודית‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת תכליות‪ ,‬הנחיות‪ ,‬מגבלות בנייה ומגבלות שימוש‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת שטחי בנייה‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת הוראות לפיתוח השטח‪ ,‬כולל תשתיות ושירותים‪.‬‬
‫‪ .7‬קביעת תנאים למתן היתר בנייה לקווים ולמתקנים‪.‬‬
‫‪ .9‬הגדרת רצועות עבודה‪ ,‬רצועת תחזוקה וזיקת הנאה‪.‬‬
‫‪ .8‬קביעת הוראות לפיתוח ושיקום נופי ומיזעור הפגיעה‬
‫בסביבה‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫‪2835‬‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה חבל מודיעין‪ ,‬מודיעים ‪ 51‬שהם‬
‫‪ 73511‬טלפון‪13-8711997 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬קסם‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪152-7275220‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי בהוראות ובזכויות בנייה‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קסם מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪.415-1511587‬‬
‫‪415-1511587‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫אפ‪ /‬במ‪38 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ג'לג'וליה רחוב‪ :‬ג'לג'וליה‪ .‬בחלקה המזרחי של‬
‫ג'לג'וליה‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ ,7119 :‬מוסדר‪ ,‬חלקי חלקות‪.39 ,11 ,57 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי המצב הקיים בו קיים מגרש אחד ופיצולו לשני‬
‫מגרשים‪ ,‬כך שבמגרש אחד לא יהיה שינוי במספר קומות‬
‫ויחידות דיור‪ ,‬ובמגרש השני תהיה תוספת באחוזי בנייה‬
‫ובמספר יחידות הדיור ובמספר הקומות בכך שיוקם‬
‫מבנה בן ‪ 1‬קומות מעל לקומת עמודים אשר תשמש‬
‫כחנייה‪ ,‬ומספר יחידות הדיור יגדל ל‪ 51 -‬יחידות דיור‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫ איחוד וחלוקה מחדש למגרש בכך שיהיו שני מגרשים‬‫במקום מגרש אחד‪.‬‬
‫ שינוי מספר יחידות הדיור במגרש ‪ 511‬מ‪ 3 -‬יח"ד ל‪-‬‬‫‪ 51‬יח"ד‪.‬‬
‫ תוספת באחוזי בנייה בשני המגרשים יחד מ‪511% -‬‬‫ל‪.587% -‬‬
‫‪ -‬קביעת הוראות וזכויות בנייה‪.‬‬
‫‪2 836‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ובנייה קסם‪ ,‬כפר קאסם כפר קאסם‬
‫‪ 48841‬טלפון‪13-8371481 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שורקות‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫‪151-7221087‬‬
‫שם התכנית‪ :‬אירוס ‪ -‬שינוי במרתפים ובקווי בניין‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה שורקות מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫מס'‪.419-1559791 :‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫בר‪ /‬במ‪518 /‬‬
‫שינוי‬
‫בר‪5 /518 /‬‬
‫שינוי‬
‫בר‪1 /518 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫תחום הישוב אירוס‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 179000‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 648500‬‬
‫מרחבי תכנון גובלים‪ :‬נס ציונה‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מוסדר‪:‬‬
‫גוש‪ 3741 :‬חלקות במלואן‪.533 - 71 :‬‬
‫גוש‪ 3745 :‬חלקות במלואן‪.135 -81 ,58 ,57 ,59 ,8 ,1-1 :‬‬
‫גוש‪ 3745 :‬חלקי חלקות‪- 511 ,559 ,559 - 554 :‬‬
‫‪.111 - 153 ,588 - 589 ,594 ,591 - 519 ,513‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬הגדלת שטח המרתפים במגרשי המגורים‪.‬‬
‫‪ .1‬הקטנת קווי בניין במגרשי מגורים הנמצאים בגבול‬
‫המזרחי ובגבול המערבי של השכונה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת התכסית המותרת כמגבלת בנייה לשטח‬
‫המותר לבנייה בקומת קרקע‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תותר הקמת מרתפים בקונטור קומת הקרקע‪.‬‬
‫‪ .1‬קו בניין אחורי במגרשי מגורים הגובלים עם כביש ‪41‬‬
‫יהיה ‪ 8‬מ'‪ ,‬ובלבד שקו הבניין מציר כביש ‪ 41‬לא יקטן‬
‫מ‪ 89 -‬מ'‪.‬‬
‫‪ .3‬קו בניין אחורי במגרשי מגורים הגובלים בגן לאומי‬
‫ובשצ"פ ובמזרח השכונה יהיה ‪ 9‬מ'‪.‬‬
‫‪ .4‬ביטול הגבלת שטח עיקרי בקומת קרקע‪ ,‬ללא שינוי‬
‫בסה"כ השטחים העיקריים המותרים‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫ביעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שורקות‪ ,‬גבעת ברנר גבעת‬
‫ברנר ‪91849‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שורקות‬
‫הודעה בדבר דחיית תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫בר‪21 /271 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מושב משגב דב‪,‬שכונת הרחבה של‬
‫‪ 17‬יח"ד‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪,1965‬בדבר דחיית תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬בר‪ 59 /514 /‬שהודעה על דבר הפקדתה‬
‫פורסמה בעיתונים בתאריך ‪ 14/19/1151‬ובילקוט‬
‫הפרסומים ‪ ,9559‬התשע‪ ,‬עמוד ‪ ,4131‬בתאריך‬
‫‪.11/19/1151‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬איחוד ו‪/‬או חלוקה בהסכמת כל הבעלים‬
‫בכל תחום התכנית‪/‬בחלק מתחום התכנית‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫בר‪514 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬משגב דב‪.‬‬
‫מושב משגב דב‪ ,‬ההרחבה בקצה הצפון מזרחי של המושב‪.‬‬
‫מס' גוש להרחבה‪ 31 : 4991 :‬חלקה בשלמות‪.‬‬
‫‪ 35,33,31‬מס' חלקות בחלקן‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גושים במלואן‪.4991 ,4994 ,4993 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תכנון שכונת הרחבה למושב משגב דב של ‪ 91‬יח"ד‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למגורים א'‪.‬‬
‫ב‪ .‬שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לדרך‪.‬‬
‫ג‪ .‬שינוי ייעוד מקרקע חקלאית לשטח ציבורי פתוח‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת הוראות וזכויות בנייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים‪.‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי‪ :‬הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ ,19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שורקות‪ ,‬גבעת ברנר גבעת‬
‫ברנר ‪91849‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫רות יוסף‬
‫יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫מחוז מרכז‬
‫מחוז מרכז‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬הוד השרון‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫מח‪111 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הוד השרון‪ -‬מתחם א'‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬מח‪.193 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫שד‪5149 /‬‬
‫שינוי‬
‫הר‪55 /99 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ירקונה ‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬הוד השרון ‪.‬‬
‫מתחם א'‬
‫קואורדינטה מערב ‪971,811‬‬
‫מזרח ‪y‬‬
‫קואורדינטה מזרח ‪581,111‬‬
‫צפון‪x -‬‬
‫תיאור המקום ‪ -‬מדרום לרחוב אסף הרופא וממזרח‬
‫לדרך ‪411‬‬
‫ממערב לגבול בין מרחב תכנון דרום השרון‬
‫וממרחב תכנון הוד השרון ומצפון לכביש הכניסה לירקונה‪.‬‬
‫‪2837‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9448 :‬חלקות במלואן‪,551 ,519 - 517 ,53 ,3 :‬‬
‫‪.131 ,131 ,119 ,119 ,114 ,111 ,159 - 118 ,539‬‬
‫גוש‪ 9448 :‬חלקי חלקות‪.134 :‬‬
‫גוש‪ 9411 :‬חלקי חלקות‪.44 :‬‬
‫גוש‪ 9419 :‬חלקי חלקות‪.435 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הקמת שכונת מגורים של כ‪ 731 -‬יח"ד בעלת אופי‬
‫עירוני ויצירת מכלול ציבורי פתוח בשטח של כ‪ 11 -‬ד'‬
‫ומכלול ציבורי בנוי בשטח של כ‪ 17 -‬ד' המהווים חלק‬
‫ממערך שטחי הציבור העירונים‪ ,‬לרבות איחוד וחלוקה‬
‫ללא הסכמת הבעלים והרחבת דרך רמתיים מ‪ 31 -‬מ'‬
‫ל‪ 41 -‬מ'‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬יצירת ציר ציבורי המחבר את ציר החינוך ו"שדירת‬
‫הפרדס" ממערב עם מרכז העיר ושדירת הפארקים‬
‫הציבוריים מצפון‪.‬‬
‫ב‪ .‬שינוי ייעוד אזור לפיתוח למגורים א'‪ ,‬מגורים ג'‪,‬‬
‫מגורים ד'‪ ,‬שטחים למבנים ומוסדות ציבור‪ ,‬שטחי‬
‫מסחר‪ ,‬שטחים ציבוריים פתוחים ודרכים‪.‬‬
‫ג‪ .‬שינוי ייעוד קרקע חקלאית למגורים ג'‪ ,‬מגורים ד'‪,‬‬
‫שטחים למבנים ומוסדות ציבור‪ ,‬שטחי מסחר‪ ,‬שטחים‬
‫ציבוריים פתוחים ודרכים‪.‬‬
‫ד‪ .‬שינוי ייעוד שצ"פ לשטח מסחרי‪.‬‬
‫ה‪ .‬איחוד וחלוקה לפי פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה‪.‬‬
‫ו‪ .‬הקלה מקו בנין לדרך ‪ 411‬מ‪ 511 -‬מ' מציר הדרך לקו‬
‫בנין ‪ 11‬מ' מהציר למסחר‪ ,‬ולקו בניין ‪ 11‬מ' מהציר‬
‫למגורים‪ ,‬למבני ציבור ולתשתיות בשצ"פ‪.‬‬
‫ז‪ .‬התווית דרכים והרחבת דרכים קיימות‪ ,‬ביטול דרך‬
‫הכניסה למושב ירקונה מדרך ‪.411‬‬
‫ח‪ .‬קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע‪.‬‬
‫ט‪ .‬קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי הקרקע השונים‪.‬‬
‫י‪ .‬קביעת הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫יא‪ .‬קביעת הוראות לפיתוח השטח כולל תשתיות ושרותים‪.‬‬
‫יב‪ .‬קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 15/51/1117‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,1773‬התשסח‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,5783‬בתאריך ‪.11/11/1119‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪71431‬‬
‫טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון‬
‫ולבנייה דרום השרון‪ ,‬נוה ירק ‪ 41511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,13-8111111‬ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הוד השרון‪,‬‬
‫בן גמלא יהושע ‪ 19‬הוד השרון ‪ 4131131‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,18-7718999‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים ‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫‪2 838‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מודיעין‪-‬מכבים‪ -‬רעות‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫מד‪11 /1 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬תוספת זכויות בנייה במגרש מסחרי ח‪-‬‬
‫‪ ,1‬שכונת מוריה‪ ,‬בוכמן מודיעין‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬מד‪.41 /9 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫מד‪ /‬במ‪9 /‬‬
‫שינוי‬
‫מד‪ /3 /9 /‬א‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‪ .‬רחוב‪ :‬שד מנחם בגין‪.‬‬
‫מגרש מסחרי בשד' מנחם בגין‪ ,‬גובל במגרש ציבורי‬
‫ובשצ"פ מצפון ומדרום‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 1959 :‬חלקות במלואן‪.18 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תוספת זכויות בנייה וקבלת הוראות בינוי למרכז מסחרי‬
‫ח‪ 4 -‬בשכונת מוריה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תוספת של ‪ 5911‬מ"ר שטח עיקרי‪.‬‬
‫‪ .1‬תוספת של ‪ 5911‬מ"ר שטח שירות‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי הוראות בינוי בדבר גובה מרבי מ‪ 55.1 -‬מ' ל‪-‬‬
‫‪ 59.1‬מ'‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 54/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9915‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,1833‬בתאריך ‪.11/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‪ ,‬דם‬
‫המכבים ‪ 5‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות טלפון‪,19-8719141 :‬‬
‫וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מודיעין‪-‬מכבים‪ -‬רעות‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫מד‪2 /11 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי ייעוד של שטחים ציבוריים‬
‫במע"ר מודיעין‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬מד‪.8 /13 /‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫מד‪13 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‪.‬‬
‫בין המשך שדרות דם המכבים לשדרות החשמונאים‪.‬‬
‫לאורך השדרה המרכזית המתוכננת של מע"ר מודיעין‪,‬‬
‫בין שדרה זו לשדרת החשמונאים ובין שדרה זו לרחוב‬
‫תלתן‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 1941 :‬חלקי חלקות‪.39 ,31 ,11 ,9 :‬‬
‫גוש‪ 1941 :‬חלקי חלקות‪.18 ,53 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 200720‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 645750‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד משטח למבנים ומוסדות ציבור לייעוד מסחר‬
‫ומבנים ומוסדות ציבור‪.‬‬
‫שינוי ייעוד משטח למסחר ומבנים ומוסדות ציבור לייעוד‬
‫מבנים ומבנים ומבנים ומוסדות ציבור‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי הוראות בינוי ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 19/55/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9151‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,5111‬בתאריך ‪.19/51/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות‪ ,‬דם‬
‫המכבים ‪ 5‬מודיעין‪-‬מכבים‪-‬רעות טלפון‪,19-8719141 :‬‬
‫וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬פתח תקוה‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫פת‪52 /2112 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬רחוב קלישר ‪.15‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה פתח תקוה מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬פת‪.18 /5195 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫פת‪ /‬מק‪31 /5195 /‬‬
‫שינוי‬
‫פת‪ /‬מק‪39 /5195 /‬‬
‫שינוי‬
‫פת‪ /‬במ‪54 /1111 /‬‬
‫שינוי‬
‫פת‪1111 /‬‬
‫שינוי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬פתח תקוה רחוב‪ :‬הרב קלישר ‪.31‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9398 :‬חלקות במלואן‪.8 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫יצירת תכנית להקמת בנין מגורים‪ ,‬הרחבת דרך‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תוספת יח"ד מ‪ 55 -‬ל‪.57 -‬‬
‫‪ .1‬תוספת קומות מ‪ 4 -‬ע"ע ‪ +‬חדרי גג ל‪ 9 -‬ע"ע ‪+‬‬
‫חדרים על הגג‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי קווי בניין‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת זכויות בנייה‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת בינוי ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫‪ .9‬הרחבת דרך‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה פתח תקוה‪ ,‬העלייה השנייה ‪5‬‬
‫פתח תקוה ‪48511‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬ראשון לציון‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫רצ‪20 /11 /2 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬פינוי בינוי שכונת פוזננסקי‪ ,‬ראשון לציון‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬רצ‪.57 /13 /5 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫רצ‪5 /5 /‬‬
‫שינוי‬
‫רצ‪13 /5 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ראשון לציון רחוב‪ :‬שניאור זלמן‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬ראשון לציון רחוב‪ :‬פוזננסקי מנחם‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 4749 :‬חלקי חלקות‪.74 :‬‬
‫גוש‪ 7191 :‬חלקות במלואן‪.595 -591 ,579 ,579 ,88-98 :‬‬
‫גוש‪ 7191 :‬חלקי חלקות‪.515 :‬‬
‫‪2839‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫התחדשות עירונית (פינוי בינוי) במתחם רחוב פוזננסקי ע"י‪:‬‬
‫א‪ .‬שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' ושטח ציבורי פתוח‬
‫לאזור מגורים מיוחד‪ ,‬שטח ציבורי פתוח‪ ,‬שטח פרטי‬
‫פתוח והרחבת דרכים‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת הוראות וזכויות בנייה לייעודי קרקע כמפורט‬
‫בטבלת זכויות הבניה‪.‬‬
‫ג‪ .‬תוספת יחידות דיור מ‪ 19-‬יח"ד ל‪ 181-‬יח"ד ותוספת‬
‫קומות מ‪ 1 -‬קומות לקומת עמודים ‪ 54 +‬קומות ‪ +‬דירות גג‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת קווי בניין‪.‬‬
‫ה‪ .‬קביעת קו בנין ‪( 1‬אפס) לחניונים תת‪ -‬קרקעיים‪.‬‬
‫ו‪ .‬קביעת הוראות להכנת תכנית לאיחוד וחלוקה לפי פרק ג'‬
‫סימן ז' לחוק התכנון והבנייה ללא הסכמת הבעלים‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 59/19/1119‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,1933‬התשסח‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,4117‬בתאריך ‪.15/17/1119‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪71431‬‬
‫טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון‬
‫ולבנייה ראשון לציון‪ ,‬הכרמל ‪ 11‬ראשון לציון ‪71194‬‬
‫טלפון‪ ,13-8147177 :‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים ‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬רחובות‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫רח‪ /1777 /‬טז‬
‫שם התכנית‪ :‬הוראות בדבר חיזוק מבנים קיימים‬
‫בפני רעידות אדמה‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬רח‪ /1111 /‬טז‪.‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫תמא‪39 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רח‪ /‬מק‪ /1111 /‬ג‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪13 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רח‪ /1111 /‬ג‪1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪1 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /13 /‬א‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬רחובות‪ .‬כל מרחב תכנון מקומי רחובות‪.‬‬
‫מרחבי תכנון גובלים‪ :‬נס ציונה‪ ,‬גזר‪ ,‬שורקות‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גושים בשלמות‪,3948 ,3949 ,3947 ,3949 ,3941 :‬‬
‫‪,3919 ,3911 ,3914 ,3913 ,3911 ,3915 ,3911‬‬
‫‪,3999 ,3997 ,3999 ,3991 ,3994 ,3993 ,3979‬‬
‫‪,3988 ,3989 ,3987 ,3989 ,3981 ,3984 ,3981‬‬
‫‪2 840‬‬
‫‪,3733 ,3711 ,3714 ,3713 ,3711 ,3715 ,3711‬‬
‫‪,4139 ,3959 ,3781 ,3778 ,3798 ,3731 ,3734‬‬
‫‪.1854 ,1955 ,1754 ,1753 ,4791 ,4731 ,4141‬‬
‫גושים בחלקיות‪,3797 ,3978 ,3918 ,3919 ,1915 :‬‬
‫‪.1819 ,3789 ,3779‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬קביעת הוראות להוצאת היתרי בנייה מכוח תכנית זו‬
‫לעיבוי ולחיזוק מבנים בפני רעידת אדמה‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת הנחיות והוראות לצורך שיפור עמידות מבנים‬
‫בפני רעידות אדמה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת הוראות לתוספת זכויות בנייה‪ ,‬מס' קומות‬
‫ומס' יח"ד שיותרו בגין חיזוק מכוח תכנית זו‪.‬‬
‫‪ .4‬תכנית זו נערכת בהתאם להוראות סעיף ‪ 13‬לתמ"א ‪.39‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תוספת בנייה במבני מגורים‪.‬‬
‫‪ .1‬דרישות עיצוביות להסדרת קומת עמודים עם חיזוק‬
‫המבנים ולתוספת בנייה על הגג‪.‬‬
‫‪ .3‬דרישות עיצוביות לשיפוץ המבנים וגימור החזיתות‪.‬‬
‫‪ .4‬הוראות בדבר חיזוק מבנים במסגרת ניצול זכויות‬
‫מאושרות‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 14/14/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9194‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,4418‬בתאריך ‪.31/14/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה רחובות‪ ,‬ביל"ו ‪ 1‬רחובות‬
‫‪ , 79441‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט‬
‫של משרד הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬רחובות‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫רח‪28 /2157 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬ה' באייר ‪.18‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬רח‪.89 /5111 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‪.‬‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‪.‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫רח‪ /1111 /‬י‬
‫שינוי‬
‫רח‪5111 /‬‬
‫שינוי‬
‫רח‪ /1111 /‬ג‪1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רח‪ /‬מק‪ /1111 /‬ג‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪1 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רח‪ /1111 /‬ב‪5 /‬‬
‫כפיפות‬
‫רח‪ /‬מק‪ /1111 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬רחובות רחוב‪ :‬ה' באייר ‪.19‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 3715 :‬חלקות במלואן‪.191 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד מגרש מאזור מגורים ב' לאזור מגורים ג'‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת השטחים העיקריים המותרים בתחום‬
‫התכנית מ‪ 849 -‬מ"ר ל‪ 5471 -‬מ"ר ‪ +‬מרפסות מקורות‬
‫בשטח ‪ 111‬מ"ר‪ 51 ,‬מ"ר בממוצע ליח"ד‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדלת מס' יח"ד מ‪ 7 -‬יח"ד ל‪ 51 -‬יח"ד‪ 51 ,‬יח"ד‬
‫של ‪ 1‬חדרים ו‪ 1 -‬יח"ד של ‪ 1-3‬חדרים‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי במספר הקומות מ‪ -‬ע‪ 4+‬קומות לקומת עמודים‬
‫מפולשת ‪ 1 +‬קומות‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת קווי בנין כמפורט בתשריט המצורף‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת זכויות והוראות בנייה‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 19/11/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9199‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,3715‬בתאריך ‪.11/13/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה רחובות‪ ,‬ביל"ו ‪ 1‬רחובות‬
‫‪ , 79441‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט‬
‫של משרד הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬רמלה‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫לה‪21 /201 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬איחוד מגרשים ושינוי ייעוד למגורים ג'‬
‫עם חזית מסחרית‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬לה‪.51 /571 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫לה‪ /‬במ‪571 /‬‬
‫שינוי‬
‫לה‪5114 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬רמלה רחוב‪ :‬הרדוף‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬רמלה רחוב‪ :‬שד הרצל‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬רמלה רחוב‪ :‬הגדוד העברי‪.‬‬
‫שכונת השופטים‪ .‬תיאור מקום‪ :‬מבנן ‪.7‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 1951 :‬חלקות במלואן‪.5 :‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תוספת יח"ד וקביעת זכויות בנייה להקמת ‪ 3‬בנייני‬
‫מגורים עם חזית מסחרית ושימושיהם‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬איחודו מחדש של מבנן ‪ 7‬שחולק על פי תכנית‬
‫לה‪/‬במ‪ 571/‬ל‪ 51 -‬מגרשים למגרש אחד‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי ייעוד בחלק מתחום המגרש ממגורים ג' עם‬
‫חזית מסחרית למגורים ג'‪ ,‬וסימון חזית מסחרית‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדלת מספר יח"ד מ‪ 99 -‬ל‪ 78 -‬יח"ד‪.‬‬
‫‪ .4‬הגדלת זכויות בנייה למגרש‪.‬‬
‫‪ .1‬תוספת ‪ 1‬קומות‪.‬‬
‫‪ .9‬ביטול נסיגות בקווי הבניין שנקבעו בתכנית‬
‫לה‪/‬במ‪ 571/‬והחלפתם בקווי בניין אחידים של ‪ 4‬מ'‪ ,‬עם‬
‫שינויים נקודתיים של עד ‪ 3.3‬מ' כמסומן בתשריט‪.‬‬
‫‪ .7‬קביעת קווי בניין עיליים נקודתיים למרפסות זיזיות‬
‫של עד ‪ 1‬מ'‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת זכויות לבניית ‪ 3‬מבני מגורים והמרחקים ביניהם‪.‬‬
‫‪ .8‬קביעת שימושים בייעוד מגורים ג'‪.‬‬
‫‪ .51‬קביעת הוראות ושימושים לחזית המסחרית‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 17/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9941‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,7171‬בתאריך ‪.19/19/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה רמלה‪ ,‬מבצע משה ‪ 8‬רמלה ‪,‬‬
‫וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שהם‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫שה‪2 /222 /12 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬רחוב המצפה ‪ -‬דירות גג‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה שהם מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫מס'‪ :‬שה‪.5 /555 /98 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫מק‪ /‬שה‪555 /98 /‬‬
‫שינוי‬
‫שה‪ /‬מק‪55 /98 /‬‬
‫שינוי‬
‫גז‪ /‬במ‪51 /98 /‬‬
‫שינוי‬
‫גז‪ /‬במ‪8 /98 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬שהם רחוב‪ :‬מצפה ‪,11 ,54 ,51 ,51 ,9 ,9 ,4 ,1‬‬
‫‪.34 ,31 ,31 ,19 ,19 ,14 ,11‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 195125‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 656750‬‬
‫‪2841‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9948 :‬חלקות במלואן‪.14 - 59 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תוספת שטחים עיקריים עבור ‪ 31‬דירות ב‪ 51 -‬בניינים‬
‫בתאי שטח ‪.115-117‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תוספת שטח עיקרי של ‪ 931‬מ"ר (כ‪ 15-‬מ"ר לכל דירה)‬
‫עפ"י הפרוט הנ"ל‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 115‬ל‪ 4 -‬דירות הגג בקומה ‪ 9‬מתוך ‪1( 9‬‬
‫בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 111‬ל‪ 4 -‬דירות הגג ‪ -‬בקומה ‪ 9‬מתוך ‪1( 9‬‬
‫בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 113‬ל‪ 4 -‬דירות בקומה ‪ 9‬מתוך ‪ 1( 7‬בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 114‬ל‪ 4 -‬דירות בקומה ‪ 9‬מתוך ‪ 1( 7‬בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 111‬ל‪ 9 -‬דירות הגג‪ -‬בקומה ‪ 1‬מתוך ‪3( 1‬‬
‫בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 119‬ל‪ 4 -‬דירות הגג‪ -‬בקומה ‪ 1‬מתוך ‪1( 1‬‬
‫בניינים)‪.‬‬
‫בתא שטח ‪ 117‬ל‪ 4 -‬דירות הגג‪ -‬בקומה ‪ 1‬מתוך ‪1( 1‬‬
‫בניינים)‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת הוראות והנחיות לעיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שהם‪ ,‬שהם ‪ 73541‬טלפון‪:‬‬
‫‪13-8713153‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מצפה אפק‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ממ‪ /‬צ‪2218 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬אשרור בנייה קיימת ע"י תוספת זכויות‬
‫בנייה ברח' קורנית ‪ ,27‬צור יגאל‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬ממ‪ /‬צ‪.8539 /‬‬
‫‪2 842‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫שד‪ /‬במ‪51 /5111 /‬‬
‫שינוי‬
‫שד‪ /‬במ‪ /5111 /51 /‬א‬
‫שינוי‬
‫שד‪ /‬מק‪ /51 /5111 /‬א‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬צור יגאל‪ -‬כוכב יאיר רחוב‪ :‬קורנית ‪.51‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 7375 :‬חלקות במלואן‪.45 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 199730‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 680410‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫אשרור בנייה קיימת בפועל ברח' קורנית ‪ ,51‬צור יגאל‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫תוספת ‪ 11.31‬מ"ר שטח עיקרי מעל ‪ 598.89‬מ"ר‬
‫המותר ‪ 55.77 +‬מ"ר שטח שירות מעל ‪ 54.11‬מ"ר‬
‫בהיתר ‪ 51.91 +‬מ"ר פרגולה מעל ‪ 19.18‬מ"ר בהיתר‬
‫‪ 9.91 +‬מ"ר גגון מעל כניסה בחזית צפונית‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 11/55/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9488‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,881‬בתאריך ‪.58/55/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪71431‬‬
‫טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון‬
‫ולבנייה מצפה אפק‪ ,‬גליס ‪ 8‬פתח תקוה ‪ 48177‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,13-8311115‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מצפה אפק‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ממ‪5212 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬גני תקווה ‪ -‬מתחם מערבי‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬ממ‪.1598 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫פת‪1111 /‬‬
‫שינוי‬
‫ממ‪1518 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪1 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬גני תקוה‪.‬‬
‫שטח שייעודו המאושר קרקע חקלאית בצפון גני תקוה‪,‬‬
‫מערבית לדרך איילות ומדרום לדרך התקוה‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9757 :‬חלקות במלואן‪.11 :‬‬
‫גוש‪ 9757 :‬חלקי חלקות‪.48 - 44 :‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫יצירת מסגרת תכנונית להקמת שכונת מגורים בת ‪331‬‬
‫יחידות דיור בשטח עיקרי ממוצע של ‪ 511‬מ"ר ליח"ד‪,‬‬
‫בבניינים בגובה של עד ‪ 11‬קומות מעל ק‪ .‬כניסה‬
‫והקצאת קרקע לצרכי ציבור‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬שינוי ייעוד של קרקע חקלאית למטרות הבאות‪:‬‬
‫‪ .5‬מגורים ד'‪.‬‬
‫‪ .1‬שטח לבנייני ציבור‪.‬‬
‫‪ .3‬שטח ציבורי פתוח‪.‬‬
‫‪ .4‬דרך מוצעת‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת זכויות והוראות בנייה‪ :‬שטח מבנים וגובהם‪,‬‬
‫קווי בניין‪ ,‬תכסית וכדומה‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעת תנאים למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫ה‪ .‬קביעת הוראות בדבר הכנת תכנית איחוד וחלוקה ע"פ‬
‫פרק ג' סימן ז' לחוק התכנון והבנייה התשכ"ה – ‪.5891‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 11/17/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9419‬התשעב‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,1979‬בתאריך ‪.19/19/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מצפה אפק‪ ,‬גליס ‪ 8‬פתח תקוה‬
‫‪ 48177‬טלפון‪ ,13-8311115 :‬וכל המעוניין רשאי לעיין‬
‫בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים‬
‫לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד הפנים‬
‫‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שרונים‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫הצ‪115 /2 /5 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬איחוד וחלוקה והגדלת צפיפות‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה שרונים מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫מס'‪ :‬הצ‪.191 /5 /1 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫הצ‪ /‬במ‪583 /5 /1 /‬‬
‫שינוי‬
‫הצ‪1 /5 /1 /‬‬
‫שינוי‬
‫הצ‪ /511 /5 /1 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪111 /5 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪ /‬מק‪ /583 /5 /1 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪ /‬מק‪ /583 /5 /1 /‬ב‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪99 /5 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪111 /5 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬תל מונד רחוב‪ :‬המטעים‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬תל מונד רחוב‪ :‬הברוש‪.‬‬
‫מתחם א‪ -‬רח' המטעים (פינת הראשונים)‪ .‬מתחם ב‪-‬‬
‫רח' הברוש (פינת הראשונים)‪.‬‬
‫חלקות המיועדות למגורים מזרחית ומערבית ל"וילה זיו"‬
‫במרכז תל‪-‬מונד‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 8148 :‬חלקות במלואן‪.531 - 535 ,93 - 91 :‬‬
‫גוש‪ 8148 :‬חלקי חלקות‪.58 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫איחוד וחלוקה בהסכמה ‪ +‬שינוי הוראות בינוי ועיצוב ‪+‬‬
‫ניוד שטחים וזכויות בין מגרשים בתחום התכנית ‪+‬‬
‫הקטנת שטח מגרש המותר לבנייה ‪ +‬הגדלת מס' יח"ד‬
‫מ‪ 9 -‬ל‪ 59 -‬ללא תוספת שטח עיקרי ‪ +‬שינוי תכסית ‪+‬‬
‫התרת כניסה חיצונית למרתף ‪ +‬הגדרת שטחי שירות‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬איחוד וחלוקה בהסכמת הבעלים עפ"י פרק ג' סימן‬
‫ז' לחוק ללא שינוי בשטח הכולל של כל ייעוד‬
‫קרקע‪.‬‬
‫‪ .1‬שינוי של הוראות לפי תכנית בדבר בינוי או עיצוב‬
‫אדריכליים‪.‬‬
‫‪ .3‬ניוד זכויות בין מגרשים בתחום התכנית‪ -‬שינוי‬
‫חלוקת שטחי הבנייה המותרים בתכנית אחת‪,‬‬
‫מבלי לשנות את סך כל השטח הכולל המותר‬
‫לבנייה בתכנית‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי בהוראות בדבר גודל שטח מגרש שמותר‬
‫להקים עליו בנין (הקטנת שטח מגרש המותר‬
‫לבניה) על פי המצוין בתשריט ובטבלת הזכויות‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת מספר יחידות מ‪ 9 -‬ל‪ ,59 -‬ללא הגדלת סך‬
‫כל השטחים למטרות עיקריות ובצפיפות ממוצעת‬
‫של ‪ 3.41‬יח"ד לדונם‪.‬‬
‫‪ .9‬שינוי של תכסית מותרת‪.‬‬
‫‪ .7‬הגדרת שטחי שירות‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה ‪ 71431‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-8799418‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שרונים‪ ,‬הצורן ‪ 4‬נתניה ‪41114‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫‪.9‬‬
‫‪2843‬‬
‫מחוז‪ :‬מרכז‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שרונים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫הצ‪125 /2 /1 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬תכנית להקמת שכונת מגורים חדשה ‪-‬‬
‫כפר יונה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬הצ‪.151 /5 /1 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬איחוד ו‪/‬או חלוקה בהסכמת כל הבעלים‬
‫בכל תחום התכנית‪/‬בחלק מתחום התכנית‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫הצ‪519 /‬‬
‫שינוי‬
‫הצ‪511 /‬‬
‫שינוי‬
‫הצ‪111 /5 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪3 /511 /5 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫מח‪ /537 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫הצ‪ /511 /5 /1 /‬א‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬כפר יונה‪.‬‬
‫מיתחם צפון מערבי בכפר יונה‪" ,‬מתחם בלו מרבל"‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 9547 :‬חלקות במלואן‪.45 ,35 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬הקמת שכונת מגורים בת ‪ 544‬יחידות דיור‪.‬‬
‫‪ .1‬איחוד וחלוקה בהסכמת בעלים‪ ,‬לפי פרק ג' סימן ז'‬
‫לחוק התכנון והבניה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי וקביעת ייעודי קרקע חדשים‪:‬‬
‫א‪ .‬איזור מגורים ב'‪.‬‬
‫ב‪ .‬שטחים ציבוריים פתוחים‪.‬‬
‫ג‪ .‬שטחים לדרכים ושבילים‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת הוראות בדבר איחוד וחלוקה מחדש‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת הוראות בדבר עיצוב בינוי‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת תנאים למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת הנחיות סביבתיות‪.‬‬
‫‪ .7‬קביעת שטח עיקרי של ‪ 59,111‬מ"ר ושטח שירות‬
‫של ‪ 7,344‬מ"ר‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 57/19/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9475‬התשעב‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,9394‬בתאריך ‪.55/18/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז המרכז‪ ,‬שד הרצל ‪ 85‬רמלה‬
‫‪ 71431‬טלפון‪ .19-8799418 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שרונים‪ ,‬הצורן ‪ 4‬נתניה ‪,41114‬‬
‫וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫‪2 844‬‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫רות יוסף‬
‫יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫מחוז מרכז‬
‫מחוז צפון‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬כרמיאל‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ג‪17711 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מוסך גשר א‪.‬ת‪ .‬כרמיאל‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה כרמיאל מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫מס'‪ :‬ג‪11149 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪1395 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪414 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪1193 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪5 /59 /55‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪5 /59 /51‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬כרמיאל רחוב‪ :‬האופן ‪. 9‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 229390‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 758760‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58518 :‬חלקות במלואן‪.511 - 515 :‬‬
‫גוש‪ 58518 :‬חלקי חלקות‪.559 - 551 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד מתעשייה למסחר ותעסוקה‪ ,‬קביעת‬
‫שימושים‪ ,‬זכויות והוראות בנייה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד למסחר ותעסוקה‪-‬הוספת שימוש מסחר‪.‬‬
‫הגדלת שטחי בנייה‪.‬‬
‫הגדלת תכסית‪.‬‬
‫שינוי מרווחי בנייה‪.‬‬
‫קביעת הוראות למתן היתר בנייה‪.‬‬
‫קביעת הוראות בדבר בינוי‪ ,‬פיתוח ועיצוב אדריכלי‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה כרמיאל‪ ,‬שד קק"ל ‪511‬‬
‫כרמיאל ‪ 11511‬טלפון‪14-8191975 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬נהריה‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17115 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת זכויות בנייה למגורים ויח"ד‬
‫ברח' ויצמן ‪ ,51‬נהריה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11491 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪51751 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪ /‬במ‪513 /‬‬
‫שינוי‬
‫‪915‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬נהריה רחוב‪ :‬ויצמן ‪. 14‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 209025‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 768125‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59598 :‬חלקות במלואן‪.71 :‬‬
‫גוש‪ 59598 :‬חלקי חלקות‪.97 ,91 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת זכויות בנייה צפיפות וגובה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫קביעת הוראות בנייה‬
‫הגדלת זכויות הבנייה למטרות עיקריות ומטרות שירות‬
‫הגדלת מס' יח"ד‬
‫הגדלת צפיפות מגורים‬
‫הגדלת תכסית מותרת‬
‫הגדלת הגובה‬
‫הגדלת מס' הקומות‬
‫הנחיות בינוי ועיצוב אדריכלי‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או‬
‫בכל פרט תכנוני אחר הרואה את עצמו נפגע על ידי‬
‫התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי‬
‫להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים ממועד פרסומה של‬
‫ההודעה המאוחרת בין הפרסומים בעתונים‪ ,‬למשרדי‬
‫הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק‬
‫‪ 18‬נצרת עילית ‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק‬
‫ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה מקומית לתכנון ולבנייה‬
‫נהריה‪ ,‬נהריה‪ ,‬טלפון‪14-8978917 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬אצבע הגליל‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪22117 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬נחל עיון‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה אצבע הגליל מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪58191 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪9 /‬‬
‫כפיפות‬
‫ג‪1737 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪54 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬מטולה ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 253987‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 795966‬‬
‫‪2845‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 53151 :‬חלקי חלקות‪.11 ,38 ,31 - 33 :‬‬
‫גוש‪ 53111 :‬חלקי חלקות‪.97 ,34 - 33 ,35 - 17 ,9 - 7 :‬‬
‫גוש‪ 53119 :‬חלקי חלקות‪.41 ,39 ,34 -31 ,57 ,59 ,4 -5 :‬‬
‫גוש‪ 53491 :‬חלקי חלקות‪.519 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הסדרת שימוש בקרקע עבור מתקן הנדסי לניטור נחל‬
‫עיון וכל המתקנים הדרושים לתפעולו התקין‪ ,‬וגישה‬
‫למתקן‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד הקרקע לקרקע המיועדת למתקנים הנדסיים‪.‬‬
‫קביעת השימושים המותרים בשטח המיועד למתקנים‬
‫הנדסיים‪.‬‬
‫מתקן הנחיות פיתוח‪ ,‬שיקום ושמירת הנוף והסביבה‪.‬‬
‫קביעת זיקת הנאה למעבר כלי רכב בדרך הגישה‬
‫למתקן‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה אצבע הגליל‪ ,‬חצור‬
‫הגלילית טלפון‪14-9911177 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬יזרעאלים‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ג‪17117 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינויים נקודתיים במגרש ‪ 12‬בחלקה ‪,12‬‬
‫בגוש ‪ ,21112‬אלוני אבא‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה יזרעאלים מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬ג‪11941 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫‪2 846‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫מק‪ /‬יז‪13 /1788 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪3398 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪3117 /‬‬
‫שינוי‬
‫מק‪ /‬יז‪17 /1788 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬אלוני אבא ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 216675‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 737425‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 51315 :‬חלקי חלקות‪.71 ,48 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי קווי בנין לפי מצב קיים‬
‫הגדלת תכסית‬
‫הגדלת שטחי בנייה‬
‫הקלה בניוד שטחי שירות‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי קווי בנין לפי מסומן בתשריט‬
‫הגדלת שטח תכסית‬
‫הגדלת שטחי בנייה‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים‪ ,‬עפולה ‪59511‬‬
‫טלפון‪14-9418991 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬יזרעאלים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17151 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת זכויות בנייה ושינויי בהוראות ‪-‬‬
‫חלקה מס' ‪ 1‬גוש ‪ 21120‬עדי‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11319 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫סוג היחס‬
‫שינוי‬
‫שינוי‬
‫מספר התכנית‬
‫ג‪59414 /‬‬
‫ג‪9433 /‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬עדי רחוב‪ :‬טופז ‪. 57‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 51387 :‬חלקי חלקות‪.1 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 216200‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 743425‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי בהוראות בינוי‪.‬‬
‫תוספת זכויות בנייה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫הגדלת זכיות בנייה לפי הפירוט הבא‪:‬‬
‫בשטח עיקרי מ ‪ 171 -‬ל ‪ 311 -‬מ"ר‪.‬‬
‫בשטח שירות מ‪ 31-‬מ"ר ל‪ 91-‬מ"ר‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 54/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9915‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,1895‬בתאריך ‪.11/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים‪ ,‬עפולה ‪ 59511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,14-9418991‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מבוא העמקים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪22212 /‬‬
‫שם התכנית‪:‬שינוי במערכת הדרכים המקומית‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪58898 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות בחלק מתחום התכנית‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪9199 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬כפר כנא ‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 57381 :‬חלקות במלואן‪.91 ,17 - 11 :‬‬
‫גוש‪ 57381 :‬חלקי חלקות‪- 11 ,11 - 59 ,53 - 55 :‬‬
‫‪.78 ,18 ,14‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 231700‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 739150‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי במערכת דרכים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי מדרך למגורים ב'‬
‫שינוי ייעוד ממגורים א' לדרך‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 15/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9915‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,1894‬בתאריך ‪.11/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים‪ ,‬ציפורן ‪ 1‬נצרת‬
‫עילית ‪ 57111‬טלפון‪ ,14-9499191 :‬וכל המעוניין רשאי‬
‫לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים‬
‫לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד הפנים‬
‫‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מעלה הגליל‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ג‪17211 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי ייעוד משטח למבני משק לשטח‬
‫חקלאי עם הנחיות מיוחדות‪ ,‬נחלה ‪ ,12‬צוריאל‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה מעלה הגליל‪-‬ד‪.‬נ מעלה הגליל מופקדת‬
‫תכנית מתאר מקומית מס'‪ :‬ג‪11549 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪51189 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫ג‪54331 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬צוריאל ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 229200‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 767975‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58815 :‬חלקי חלקות‪.58 ,9 :‬‬
‫גוש‪ 58817 :‬חלקי חלקות‪.51 :‬‬
‫‪2847‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד שטח לקרקע עם הנחיות מיוחדות בנחלה ‪18‬‬
‫במושב צוריאל לצורך מימוש זכויות הבנייה ליחידות‬
‫אירוח ללא הגדלת השטח המיועד למגורים‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד משטח למבני משק לשטח חקלאי עם‬
‫הנחיות מיוחדות בנחלה ‪ 18‬מושב צוריאל‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת הוראות בנייה לשטח חקלאי עם הנחיות‬
‫מיוחדות לפי טבלת זכויות בנייה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת הוראות בנייה למבני משק‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי קו בנין עפ"י תשריט‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל‪-‬ד‪.‬נ מעלה‬
‫הגליל‪ ,‬מעונה‪ ,‬טלפון‪14-8878918 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מעלה הגליל‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17575 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי ייעוד למגורים מסחר ותעסוקה‪,‬‬
‫כסרא סמיע‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11111 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪9191 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪51119 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59993 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪54131 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪1 /8 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪2 848‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬כסרא‪-‬סמיע ‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58111 :‬חלקי חלקות‪.91 - 94 ,91 ,57 ,54 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 229330‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 763160‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי וקביעת יעודי קרקע‪ ,‬זכויות בנייה‪ ,‬התויה דרך‬
‫ומתן לגיטימציה למבנה קיים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינויים ביעודי הקרקע התקפים‪:‬‬
‫משטח ללא תכנון מפורט לשטח מגורים‪ ,‬מסחר‬
‫ותעסוקה‪ ,‬ודרך‪.‬‬
‫מאזור מגורים א' ‪( 5‬בהתאם לתכנית ג‪9191 /‬‬
‫המאושרת) למגורים מסחר ותעסוקה‪.‬‬
‫מדרך גישה (בהתאם לתכנית ג‪ 51119 /‬המאושרת)‬
‫למגורים מסחר ותעסוקה‪ ,‬קרקע חקלאית ודרך מוצעת‪.‬‬
‫קביעת השימושים בכל ייעוד קרקע‪.‬‬
‫קביעת הוראות בנייה‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 15/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9915‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,1871‬בתאריך ‪.11/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מעלה הגליל‪-‬ד‪.‬נ מעלה הגליל‪,‬‬
‫מעונה טלפון‪ ,14-8878918 :‬וכל המעוניין רשאי לעיין‬
‫בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪,‬‬
‫ובאתר האינטרנט של משרד הפנים ‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מעלה נפתלי‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17101 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי ייעוד משטח מסחרי ומלאכה‬
‫זעירה לשטח בייעוד מגורים ב'‪ ,‬פסוטה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11173 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪5349 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪453 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59913 /‬‬
‫שינוי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬פסוטה ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 228775‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 772525‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58183 :‬חלקי חלקות‪.91 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 231050‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 764700‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58944 :‬חלקות במלואן‪.14 :‬‬
‫גוש‪ 58944 :‬חלקי חלקות‪.99 ,13 - 11 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד הקרקע משטח מסחר ומלאכה למגורים ב'‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד הקרקע משטח מסחר ומלאכה למגורים ב'‪.‬‬
‫קביעת שטחי בנייה מירביים בתא שטח ‪ 115‬ל‪.531%-‬‬
‫קביעת שטחי בנייה בתא שטח ‪ 111‬בהתאם לתכנית‬
‫המאושרת ג‪.5349 /‬‬
‫קביעת ‪ 9‬יח"ד לתא ‪115‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי‪ ,‬האורנים ‪5‬‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא ‪ 14811‬טלפון‪14-8879131 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הקצאת קרקע לייעוד מגורים ושצ"פ ביישוב פקיעין‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫ייעוד קרקע למגורים ב'‪ ,‬ייעוד קרקע לשצ"פ‪ ,‬קביעת‬
‫הוראות וזכויות בנייה‪ ,‬קביעת הנחיות לבינוי ועיצוב‬
‫אדריכלי‪ ,‬קביעת השימושים המותרים בכל ייעוד‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 19/14/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9183‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,4717‬בתאריך ‪.58/11/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי‪ ,‬האורנים ‪5‬‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא ‪ 14811‬טלפון‪ ,14-8879131 :‬וכל‬
‫המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מעלה נפתלי‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪22072 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הרחבת אזור מגורים דרומית לנחל פקיעין‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪58718 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫ג‪51131 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬פקיעין (בוקייעה) ‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מעלה נפתלי‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17511 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי קווי בניין‪ ,‬הגדלת אחוזי בנייה‪,‬‬
‫תוספת יחידות דיור‪ ,‬תרשיחא‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11114 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪51854 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪1148 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬מעלות‪-‬תרשיחא ‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 225450‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 768600‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי קווי בניין‪ ,‬תוספת אחוזי בנייה‪ ,‬תוספת יחידות‬
‫דיור‪ ,‬תוספת גובה בבניין‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪-5‬שינוי קו בניין במגרש לפי תשריט‪ ,‬מצד צפון ‪ 1.1-3‬מ'‪,‬‬
‫מצד דרום‪ 1-1‬מ' במקום ‪1‬מ'‪ ,‬מצד מזרח ‪5.1 - 5.7‬מ'‬
‫במקום ‪3‬מ' ומהצד המערבי ‪ 5.1 -3.1‬במקום ‪ 3‬מ'‪.‬‬
‫‪2849‬‬
‫‪-1‬תוספת אחוזי בנייה ל‪ 591%-‬במקום ‪.511%‬‬
‫‪-3‬תוספת יח"ד ‪ 9‬במקום‪.4‬‬
‫‪ .4‬תוספת גובה לבניין‪,‬גובה הבניין ‪ 51.4‬במקום ‪.51.11‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 54/19/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9915‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,1879‬בתאריך ‪.11/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה מעלה נפתלי‪ ,‬האורנים ‪5‬‬
‫מעלות‪-‬תרשיחא ‪ 14811‬טלפון‪ ,14-8879131 :‬וכל‬
‫המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות שהמשרדים‬
‫האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט של משרד‬
‫הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬משגב‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪22822 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת אחוזי בנייה במגרש ‪ 210‬לבון‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪58958 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫מש‪ /‬מק‪1 /549 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪ /‬במ‪549 /‬‬
‫שינוי‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬לבון ‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59918 :‬חלקי חלקות‪.9 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 227325‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 761075‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת זכויות הבנייה וקביעת הוראות במגרש מס' ‪.537‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬הגדלת שטחי בנייה מ ‪ 111 -‬מ"ר ל ‪ 411 -‬מ"ר‪.‬‬
‫‪ .1‬תוספת קומה‪.‬‬
‫‪ .3‬הגדלת גובה המבנה‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 51/13/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9199‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,3714‬בתאריך ‪.11/13/1153‬‬
‫‪2 850‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה משגב‪-‬ד‪.‬נ משגב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,14-8881511‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫אלכס שפול‪ ,‬אדריכל מ"מ‬
‫יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫מחוז צפון‬
‫מחוז צפון‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬נהריה‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17188 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי בהוראות וזכויות בנייה‪ ,‬בהרצל‬
‫‪ ,221‬נהריה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11499 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪915 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪51751 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪ /‬במ‪513 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬נהריה ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 209152‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 767000‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59571 :‬חלקות במלואן‪.18 :‬‬
‫גוש‪ 59571 :‬חלקי חלקות‪.11 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת אחוזי בנייה רח' הרצל ‪ ,554‬נהריה‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫הגדלת זכויות בנייה‬
‫הגדלת הצפיפות ומספר יחידות הדיור‬
‫הגדלת מספר הקומות והגובה‬
‫הקטנת קווי בנין קדמי לטובת קורה בולטת‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה‪ ,‬נהריה טלפון‪:‬‬
‫‪14-8978917‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬נהריה‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17012 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי חלוקת שטחי בנייה‪ ,‬תוספת יח"ד‬
‫וקומה‪ ,‬רח' קפלן סוקולוב ‪ ,50‬נהריה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה נהריה מופקדת תכנית מתאר מקומית‬
‫ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11735 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪ /‬במ‪513 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪51751 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪915 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬נהריה ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 208600‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 767250‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59573 :‬חלקות במלואן‪.18 :‬‬
‫גוש‪ 59573 :‬חלקי חלקות‪.94 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫המרת שטח שירות לשטח עקרי קביעת הוראות בנייה‪,‬‬
‫תוספת קומה ו‪ 1-‬יח"ד סה"כ ‪ 7‬יח"ד‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫תוספת יח"ד‪ ,‬המרת אחוזי בנייה‪ ,‬הגדלת תכסית‪ ,‬הקטנת‬
‫קווי בניין‪ ,‬הגבהת המבנה הקיים והגדלת הצפיפות‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה נהריה‪ ,‬נהריה‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪14-8978917‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬עפולה‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת ברמה מפורטת‬
‫מס'‪ :‬ג‪28018 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬שינוי ייעוד ממגורים א' למבנים‬
‫ומוסדות ציבור‪ ,‬עפולה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית‬
‫מפורטת ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪59799 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪114 /‬‬
‫שינוי‬
‫עפ‪ /‬מק‪1 /9118 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪51197 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59947 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬עפולה‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59711 :‬חלקות במלואן‪.4 :‬‬
‫גוש‪ 59711 :‬חלקי חלקות‪.531 - 518 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 227775‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 724425‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד השטח ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות‬
‫ציבור‬
‫‪2851‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫שינוי ייעוד השטח ממגורים א' לשטח מבנים ומוסדות‬
‫ציבור‪.‬‬
‫קביעת הוראות וזכויות בנייה‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 18/19/1151‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9419‬התשעב‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,1997‬בתאריך ‪.19/19/1151‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה עפולה‪ ,‬חנקין יהושע ‪ 47‬עפולה‬
‫‪ 59511‬טלפון‪ ,14-9111344 :‬וכל המעוניין רשאי לעיין‬
‫בה בימים ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪,‬‬
‫ובאתר האינטרנט של משרד הפנים ‪.www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬הגליל המזרחי‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫ג‪28210 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מתחם מגורים לאיחוד וחלוקה‪ ,‬רומת הייב‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי מופקדת תכנית מפורטת‬
‫מס'‪ :‬ג‪59837 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬איחוד ו‪/‬או חלוקה ללא הסכמת כל‬
‫הבעלים בכל תחום התכנית‪/‬בחלק מתחום התכנית‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪53581 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59858 /‬‬
‫שינוי‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬רומת הייב‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 229070‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 742630‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 57477 :‬חלקי חלקות‪.5 :‬‬
‫גוש‪ 57919 :‬חלקות במלואן‪.17 - 11 :‬‬
‫גוש‪ 57919 :‬חלקי חלקות‪.99 ,19 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תכנון מחדש של מתחם מגורים ברומת אל הייב‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫תכנון מתחם מגורים באמצעות תכנית לאיחוד וחלוקה‬
‫מחדש בחלק מתחום התכנית‪.‬‬
‫‪2 852‬‬
‫התכנית כוללת התוויה של מערכת דרכים ושטחי ציבור‬
‫בנויים ופתוחים‪,‬‬
‫איזון הפרשות לצרכי ציבור בין בעלי החלקות הנכללות‬
‫במתחם איחוד וחלוקה ‪,‬‬
‫וכן אישור בדיעבד לבנייה קיימת ללא היתר ומתן בסיס‬
‫להסדרתה‪.‬‬
‫קביעת הוראות לפיתוח השטח‬
‫קביעת הוראות למתן היתרי בנייה ולחלוקה מחדש של‬
‫הקרקע‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל המזרחי‪ ,‬כפר תבור‬
‫‪ 51145‬טלפון‪14-9771333 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬הגליל התחתון‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ג‪17525 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מגרש ‪ ,171‬תוספת זכויות בנייה‬
‫למרתף מושב הזורעים‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה הגליל התחתון מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬ג‪11151 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪ /‬במ‪71 /‬‬
‫שינוי‬
‫גת‪ /‬מק‪9 /71 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪53959 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬הזורעים ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 739150‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 247775‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 51179 :‬חלקי חלקות‪.1 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫התכנית מאפשרת תוספת אחוזי בנייה לשטח עבור‬
‫בנית מרתף‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫תוספת זכויות בנייה עבור בניית מרתף‬
‫קביעת הוראות בנוגע לזכויות עבור בניית מרתף‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה הגליל התחתון‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪14-9919151‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬יזרעאלים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫ג‪21180 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬מרכז בית זרזיר‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪ :‬ג‪59197 /‬‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪5717 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪1811 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59443 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪3991 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪4875 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬זרזיר‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 57484 :‬חלקות במלואן‪.87 ,81 :‬‬
‫גוש‪ 57484 :‬חלקי חלקות‪.89 :‬‬
‫גוש‪ 57481 :‬חלקי חלקות‪.77 ,48 - 49 :‬‬
‫גוש‪ 57111 :‬חלקות במלואן‪.37 - 19 :‬‬
‫גוש‪ 57111 :‬חלקי חלקות‪39 ,17 - 14 ,15 ,59 - 53 :‬‬
‫‪.11 - 48 ,38 -‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬פיתוח מרכז הישוב הבדואי זרזיר‪ -‬במקום הגאוגרפי‬
‫המחבר בין הגבעות ‪ /‬השבטים השונים‪.‬‬
‫ב‪ .‬פיתוח שכונת מגורים משולבת במסחר‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעת אופי הרחוב הראשי‪ :‬הוראות לעיצוב החזית‬
‫המסחרית‪.‬‬
‫ד‪ .‬הסדרת בעלויות קרקע וחלוקה למגרשים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬שינוי ייעוד קרקע חקלאית לקרקע למגורים ולמסחר‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת התכליות המותרות לכל ייעוד קרקע‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעת הוראות בנייה ‪ -‬קביעת צפיפות מרוחי בנייה ‪,‬‬
‫גובה בנינים‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת השלבים והתכניות לביצוע‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 11/11/1119‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,1797‬התשסח‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,1411‬בתאריך ‪.11/13/1119‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית‬
‫‪ 5713111‬טלפון‪ .14-9119111 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה יזרעאלים‪ ,‬עפולה ‪ 59511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,14-9418991‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מבוא העמקים‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17112 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בהוראות‬
‫הבניה‪ ,‬יפיע‪.‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11995 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪8917 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬יפיע ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 226210‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 732900‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59978 :‬חלקי חלקות‪.91 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת אחוזי בנייה ושינוי בקווי בנייה וכיסוי ע"מ לתת‬
‫לגיטימציה לבנין קיים‪.‬‬
‫‪2853‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬הגדלת אחוזי בנייה לתא שטח ‪.5‬‬
‫‪ .1‬הגדרת קווי בנייה ע"מ להתאימה לבנייה קיימת‪.‬‬
‫‪ .3‬שינוי בכיסוי קרקע ע"מ להתאימה לבנין קיים‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת הוראות בנייה‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים‪ ,‬ציפורן ‪1‬‬
‫נצרת עילית ‪ 57111‬טלפון‪14-9499191 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬מבוא העמקים‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מתאר מקומית ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪12211 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הוספת שימוש של בנק למבנה מגורים‬
‫מאושר‪ ,‬אכסאל‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה מבוא העמקים מופקדת תכנית מתאר‬
‫מקומית ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪15514 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪7499 /‬‬
‫שינוי‬
‫‪ /1‬מע‪ /‬מק‪51 /7499 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪59179 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬אכסאל ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 230350‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 731450‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 59811 :‬חלקי חלקות‪.51 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הוספת שימוש של בנק למבנה מגורים מאושר‪.‬‬
‫‪2 854‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫הוספת תכלית של בנק‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה מבוא העמקים‪ ,‬ציפורן ‪1‬‬
‫נצרת עילית ‪ 57111‬טלפון‪14-9499191 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬צפון‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬לב הגליל‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת ברמה‬
‫מפורטת מס'‪ :‬ג‪17212 /‬‬
‫שם התכנית‪ :‬ביטול קטע דרך מס' ‪ 22‬במערב דיר‬
‫חנא‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הצפון ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה לב הגליל מופקדת תכנית מפורטת‬
‫ברמה מפורטת מס'‪ :‬ג‪11818 /‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫ג‪51531 /‬‬
‫שינוי‬
‫ג‪8935 /‬‬
‫שינוי‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪8 /1 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬דיר חנא ‪.‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 233650‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 752150‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 58459 :‬חלקי חלקות‪.39 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫ביטול קטע מדרך מס' ‪ 55‬במערב דיר חנא‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫ביטול קטע מדרך מס' ‪ 55‬במערב דיר חנא‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 91‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הצפון‪ ,‬מעלה יצחק ‪ 18‬נצרת עילית ‪5713111‬‬
‫טלפון‪ .14-9119111 :‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫ועדה מקומית לתכנון ולבנייה לב הגליל‪ ,‬סח'נין‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪14-9749741‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫אלכס שפול‪ ,‬אדריכל מ"מ‬
‫יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫מחוז צפון‬
‫מחוז דרום‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬אילת‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪82 /215 /71 /1‬‬
‫שם התכנית‪ :‬פטיו ‪ - 101‬אילת‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪98 /531 /13 /1‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫היתרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪)15 /531 /13 /1( 4 /59 /1‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫מרחב תכנון מקומי‪ :‬אילת‬
‫בית צמוד קרקע‪ ,‬חד קומתי‬
‫קואורדינאטה ‪584471 X‬‬
‫קואורדינאטה ‪391911 Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ ,41151 :‬מוסדר‪ ,‬חלקות במלואן‪.37 :‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫קביעת קווי בניין‪ ,‬גובה מבנה‪ ,‬זכויות בנייה‪ ,‬תוספת‬
‫בנייה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫ קביעה קווי בניין ‪ -‬לפי המסומן בתשריט‬‫ קביעה זכויות הבנייה (מבנה חד קומתי)‬‫שטח עיקרי קיים ‪ 81.14‬מ''ר‪.‬‬
‫תוספת של ‪ 33.97‬מ"ר‪.‬‬
‫סה''כ שטחים מבוקשים ‪ 514.15‬מ''ר (‪.)73.19 %‬‬
‫כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪ . www.pnim.gov.il‬כל‬
‫המעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬התקווה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה אילת‪ ,‬חטיבת הנגב ‪5‬‬
‫אילת טלפון‪.19-9397554 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬אילת‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪158 /71 /1 :‬‬
‫שם התכנית‪ :‬בית מגורים ברח' נחל שחרות ‪ ,1‬רובע ‪- 5‬‬
‫אילת‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה אילת מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪119 /13 /1‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫היתרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪ /1‬במ‪151 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫מרחב תכנון מקומי‪ :‬אילת‪ ,‬רח' נחל שחרות ‪ ,3‬שחמון ‪.1‬‬
‫קואורדינאטה ‪583311 X‬‬
‫קואורדינאטה ‪394341 Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‪.‬‬
‫‪2855‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מוסדר‪:‬‬
‫גוש‪ 41184 :‬חלקות במלואן‪.33 :‬‬
‫גוש‪ 41184 :‬חלקי חלקות‪.95 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫תוספת זכויות בנייה בקומה ד' לדירה מס' ‪.51‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬תוספת זכויות בנייה ‪ 11 -‬מ''ר לדירה מס' ‪.51‬‬
‫ב‪ .‬שינוי קו בניין בהתאם לבניין הקיים‪.‬‬
‫ג‪ .‬שינוי בייעוד קרקע ממגורים ג' למגורים ב'‪.‬‬
‫כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪ . www.pnim.gov.il‬כל‬
‫המעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬רח' התקווה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫הועדה המקומית לתכנון ובנייה אילת‪ ,‬חטיבת הנגב ‪5‬‬
‫אילת טלפון‪.19-9397554 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬אשדוד‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫‪215 /272 /71 /1‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הגדלת מספר יח''ד וזכויות בנייה‬
‫במגרש ‪ 28‬רובע ט''ז אשדוד‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪531 /515 /11 /3 :‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪ /81 /515 /11 /3‬א‬
‫שינוי‬
‫‪89 /515 /11 /3‬‬
‫כפיפות‬
‫‪ /3‬מק‪1175 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪89 /515 /11 /3‬‬
‫כפיפות‬
‫‪91 /515 /11 /3‬‬
‫כפיפות‬
‫‪91 /515 /11 /3‬‬
‫כפיפות‬
‫‪2 856‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬אשדוד רחוב‪ :‬רובע ט"ז ‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬אשדוד רחוב‪ :‬ענבים ‪.‬‬
‫יישוב‪ :‬אשדוד רחוב‪ :‬אפרסק ‪.‬‬
‫המגרש הממוקם בקצה הצפון מזרחי של רובע ט"ז‬
‫ברח' אפרסק פינת רח' ענבים‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מוסדר‪:‬‬
‫גוש‪ 1951 :‬חלקות במלואן‪.59 :‬‬
‫גוש‪ 1951 :‬חלקי חלקות‪.38 ,34 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 165975‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 631050‬‬
‫מגרשים‪:‬‬
‫‪ 59‬בהתאם לתכנית ‪ /81 /515 /11 /3‬א‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הגדלת מספר יח"ד וזכויות בנייה במגרש‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬תוספת של ‪ 45‬יח"ד ל‪ 95-‬יח"ד מותרות‪ .‬סה"כ‬
‫במגרש ‪ 511‬יח"ד‪.‬‬
‫‪ .1‬תוספת של ‪ 7,814‬מ"ר עיקרי ל‪ 9,141-‬מ"ר עיקרי‬
‫מותרים לסה"כ ‪ 59,594‬מ"ר זכויות עיקריות ועוד‬
‫‪ 5,494‬מ"ר עבור מרפסות‪.‬‬
‫‪ .3‬תוספת קומות‪ :‬מ‪ -‬קומת עמודים‪ 55+‬קומות‪ +‬חדרים‬
‫על הגג ל‪ 1-‬מרתפי חניה ‪+‬קומת קרקע‪ 57+‬קומות ‪+‬‬
‫קומה חלקית למתקנים טכניים על הגג‪.‬‬
‫‪ .4‬שינוי קו בניין למרפסות בלבד‪ :‬קו מערבי מ‪ 51-‬מ' ל‪-‬‬
‫‪ 9.9‬מ' וקו דרום‪-‬מערבי מ‪ 9-‬מ' ל‪ 4.9-‬מ'‬
‫‪ .1‬קביעת הוראות ומגבלות בנייה‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 11/18/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9995‬התשעד‪,‬‬
‫עמוד ‪ ,975‬בתאריך ‪.14/51/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית לתכנון‬
‫ולבנייה מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון ולבנייה‬
‫אשדוד‪ ,‬הגדוד העברי ‪ 51‬אשדוד ‪ 77511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,19-9141314‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר האינטרנט‬
‫של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬קרית גת‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪11 /271 /71 /2‬‬
‫שם התכנית‪ :‬תחנת כוח בהספק של ‪ 55‬מגה ואט‬
‫קרית גת‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה קרית גת מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪49 /514 /13 /8‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪ /8‬בת‪11 /‬‬
‫שינוי‬
‫‪4 /514 /13 /8‬‬
‫שינוי‬
‫‪ /37‬א‪9 /5 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪ /34 /‬ב‪3 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪54 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫תמא‪31 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪59 /514 /13 /8‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬קרית גת‬
‫אזור תעשיה קרית גת‬
‫‪578111‬‬
‫קואורדינטה ‪X‬‬
‫‪955711‬‬
‫קואורדינטה ‪Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫חלקות‬
‫חלקות‬
‫סוג גוש‬
‫גוש‬
‫בחלקן‬
‫בשלמותן‬
‫‪ .8 3139‬מוסדר‬
‫‪37‬‬
‫אין‬
‫‪5937‬‬
‫‪1941‬‬
‫‪.51‬מוסדר‬
‫‪.55‬מוסדר‬
‫אין‬
‫‪98,85‬‬
‫‪17‬‬
‫‪19‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫הקמת תחנת כוח דו דלקית בהספק של כ‪ 11 -‬מגה‬
‫וואט בשטח מפעל סוגת‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬לקבוע שינוי ייעוד משטח תעשיה לשטח מתקן הנדסי‬
‫ולקבוע פרוזדור חשמל בייעוד מתכנית מאושרת קודמת‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת תנאים להקמת תחנת כח והפעלתה‪.‬‬
‫‪ .3‬קביעת הספק ייצור לתחנת הכח‪.‬‬
‫‪ .4‬קביעת תנאים לחיבור תחנת הכח למערכת הולכת‬
‫הגז הטבעי‪.‬‬
‫‪ .1‬קביעת התנאים והוראות לחיבור תחנת הכח לקו‬
‫חשמל מתח עליון‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת הוראות בנייה ותנאים למתן היתר בנייה‬
‫לתחנת הכח‪.‬‬
‫‪ .7‬קביעת הוראות למזעור מפגעים סביבתיים‪.‬‬
‫‪ .9‬קביעת תנאים והוראות למעקב ובקרה על פעולות‬
‫תחנת הכח‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה קרית גת‪ ,‬טלפון‪19-9991989 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬בני שמעון‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מתאר מקומית מס'‪:‬‬
‫‪21 /175 /71 /12‬‬
‫שם התכנית‪ :‬דרך מס' ‪ - 1151‬דרך גישה לסנסנה‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית מתאר‬
‫מקומית מס'‪83 /311 /11 /35 :‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪311 /11 /7‬‬
‫שינוי‬
‫ד‪11 /311 /11 /7 /‬‬
‫שינוי‬
‫משד‪19 /‬‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫דרך מס' ‪ ,3113‬דרך הגישה לישוב סנסנה‪ ,‬בין דרך מס'‬
‫‪ 319‬לדרך מס' ‪.91‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 511158/5 :‬חלקי חלקות‪.9 - 7 ,1 :‬‬
‫גוש‪ 511158/1 :‬חלקי חלקות‪.7 ,4 - 3 :‬‬
‫גוש‪ 511148 :‬חלקי חלקות‪.14 ,15 - 59 ,59 ,55 - 7 :‬‬
‫קואורדינטה ‪X: 190250‬‬
‫קואורדינטה ‪Y: 585500‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫התווית דרך גישה לישוב סנסנה‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬ליעד שטחים לדרך‪.‬‬
‫ב‪ .‬לקבוע הנחיות ומגבלות בתחום התכנית‪.‬‬
‫‪2857‬‬
‫ג‪ .‬ליעד את השטח המסומן לדרך להקמת דרכים‪,‬‬
‫מתקני דרך‪ ,‬מבני שירות‪ ,‬גשרים‪ ,‬גשרונים‪ ,‬מעברים‪,‬‬
‫תעלות‪ ,‬גדרות‪ ,‬קירות תומכים וכן לביצוע כל עבודות‬
‫חפירה‪ ,‬עבודות בנייה‪ ,‬עבודות סלילה‪ ,‬מילוי והריסה‬
‫הכרוכים בסלילת הדרך‪.‬‬
‫ד‪ .‬ליעד שטחים בתחום התכנית מקרקע חקלאית ויער‬
‫לדרך‪ ,‬לטיפול נופי‪.‬‬
‫ה‪ .‬לבטל דרכים כנדרש על ידי התכנית‪.‬‬
‫ו‪ .‬לקבוע הוראות לביצוע הדרך‪.‬‬
‫ז‪ .‬להסדיר הסתעפויות וצמתים‪.‬‬
‫ח‪ .‬להסדיר ניקוז בתחום התכנית‪.‬‬
‫ט‪ .‬בשטח הכלול בתוכנית ניתן יהיה באמצעות היתר‬
‫לאפשר התוויית שביל אופניים‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 19/11/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9199‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,3799‬בתאריך ‪.11/13/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע ‪94511‬‬
‫טלפון‪ .19-9193781 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה מקומית לתכנון‬
‫ולבנייה בני שמעון‪ ,‬בית קמה בית קמה ‪ 91311‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,19-9117811‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬חוף אשקלון‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪1 /122 /71 /1‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הישוב ניצן‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה חוף אשקלון מופקדת תכנית מפורטת‬
‫מס'‪1 /185 /13 /9 :‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪185 /13 /9‬‬
‫שינוי וכפיפות‬
‫‪ /9‬מק‪1159 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬ניצן‬
‫‪591511‬‬
‫קואורדינטה ‪X‬‬
‫‪917711‬‬
‫קואורדינטה ‪Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫‪2 858‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫מוסדר‪:‬‬
‫חלקות‬
‫גוש‬
‫בשלמותן‬
‫‪15, 51‬‬
‫‪1791‬‬
‫‪1793‬‬
‫‪-‬‬
‫‪593‬‬
‫‪545‬‬
‫‪594‬‬
‫‪-‬‬
‫חלקות בחלקן‬
‫‪,53 ,51 ,8 ,9 ,7 ,9 ,1 ,4‬‬
‫‪11 ,14 ,11 ,11 ,59‬‬
‫‪1‬‬
‫‪,519 ,511 ,511 ,558 ,559‬‬
‫‪538 ,531 ,519‬‬
‫‪519 ,513 ,511 ,511 ,559‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬עידכון התכנית על פי צרכי המתישבים החדשים‪,‬‬
‫כמפורט להלן‪:‬‬
‫א‪ .‬הגדלת השטח למבני ציבור מצפון מזרח הישוב‬
‫("קרית החינוך") וחלוקת השטח המוגדל לשני מגרשים‬
‫המיועדים למוסדות חינוך פנימייתיים‪.‬‬
‫ב‪ .‬שינויים בגודל שטחים לבניני ציבור ובמגרש הספורט‬
‫במרכז הישוב עקב הסטה קטנה של דרך מאספת מס'‬
‫‪ 1‬מערבה‪ ,‬וכן הגדלת מגרש מס' ‪.815‬‬
‫ג‪ .‬דרכים‪ .5-‬שינויים בתוואי דרכים‪ :‬דרך מס' ‪( 18‬עקב‬
‫הצורך בהרחבת שפ"פ ותחנת שנאים קיימת)‪ ,‬דרך‬
‫מס' ‪( 1‬עקב אותה ת' שנאים)‪ ,‬הארכת דרך מס' ‪,31‬‬
‫שינוי תואי דרך מס' ‪ 41‬ושינוי מיקום הפניה לבית‬
‫העלמין (דרך מס' ‪ )57‬קיצור דרך מס' ‪ 11‬ועידכון מעגלי‬
‫תנועה‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת מגרשים קטנים של מתקנים הנדסיים עבור ‪1‬‬
‫תחנות שנאים ועבור מתקני שאיבה למים (בוסטר)‪.‬‬
‫ה‪ .‬שינויים בשטח שני מגרשים לבניני ציבור‪ -‬מס' ‪811‬‬
‫ו‪ - 813 -‬ובקווי הבניין שלהם‪ ,‬עקב הצבת תחנות שנאים‬
‫בקרבתם‪.‬‬
‫ו‪ .‬הקטנה מסוימת של המגרש המסחרי עקב השינוי‬
‫בתוואי של דרך מס' ‪.18‬‬
‫ז‪ .‬ביטול ‪ 3‬מגרשים למגורים בשכונה המערבית‬
‫החדשה –מגרשים מס' ‪ 411 ,415‬ו‪( 493 -‬עקב קיומה‬
‫של חורשת ארנים הסטורית במקום)‪ ,‬ותכנון ‪ 3‬מגרשים‬
‫למגורים באזור הישוב הוותיק –מגרשים מס' ‪,111‬‬
‫‪.111 ,115‬‬
‫ח‪ .‬עידכון גבולות ו‪/‬או קווי בנין למגרשים קיימים‬
‫למגורים (מגרשים ‪.)937 ,194 ,551‬‬
‫‪ .1‬שימור המורשת של ניצנים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪.‬שינוי ייעודי קרקע מאזור חקלאי‪ ,‬מאזור מגורים א'‪,‬‬
‫מאזור מסחרי‪ ,‬משטח לבניני ציבור‪ ,‬מדרך‪ ,‬משביל‬
‫להולכי רגל‪ ,‬מחייץ נופי‪ ,‬משטח פרטי פתוח ומשטח‬
‫ציבורי פתוח ‪-‬לדרך‪ ,‬למתקן הנדסי‪ ,‬לאזור מגורים א'‪,‬‬
‫למבנים ומוסדות ציבור‪ ,‬למבנים ומוסדות ציבור לחינוך‪,‬‬
‫לאזור מסחרי‪ ,‬לאזור חקלאי‪ ,‬לשביל‪ ,‬לשטח ציבורי‬
‫פתוח ולשטח פרטי פתוח‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת התכליות והשימושים המותרים‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫ג‪ .‬קביעת זכויות ומגבלות בנייה‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת תנאים למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬שימור המורשת התרבותית של ניצנים‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה חוף אשקלון‪ ,‬בת הדר ת‪.‬ד‬
‫‪90003‬טלפון ‪ 08-6776403‬מיקוד ‪78100‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬רמת נגב‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪111 /71 /17‬‬
‫שם התכנית‪ :‬זרעי ג'נסיס ‪ -‬מפעל באשלים‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה רמת נגב מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪313 /13 /11‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬איחוד ו‪/‬או חלוקה בהסכמת כל הבעלים‬
‫בכל תחום התכנית‬
‫היתרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪ /11‬מק‪ 3111 /‬מפורטת‬
‫שינוי‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫מרחב תכנון מקומי‪ :‬זרעי ג'נסיס ‪ -‬מפעל באשלים‬
‫החלק הצפוני‪ ,‬במתחם האזור המשקי של הישוב‬
‫אשלים‪ ,‬הממוקם ממזרח לאזור המגורים‪ ,‬אליו מובילה‬
‫דרך אחת‪ ,‬מתוך הישוב‪.‬‬
‫קואורדינאטה ‪145111 X‬‬
‫קואורדינאטה ‪575911 Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‪.‬‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ ,38941 :‬מוסדר‪ ,‬חלקות במלואן‪.59 ,51 ,55 ,3-9 :‬‬
‫גוש‪ ,38941 :‬מוסדר‪ ,‬חלקי חלקות‪.57 ,54 ,53 :‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫‪ .5‬שינוי ייעוד מ‪" -‬שטח לתכנון בעתיד" ל‪" -‬קרקע חקלאית"‪.‬‬
‫‪ .1‬הגדלת שטחים בייעוד ל‪" -‬תעשייה" ע"י ביטול דרכים‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫הגדלת שטחים בייעוד ל"קרקע חקלאית" (ע"י שינוי ייעוד‬
‫מ‪" -‬שטח לתכנון בעתיד" וביטול דרכים קיימות)‪ ,‬לצורך‬
‫בניית חממות‪ ,‬בתי‪-‬רשת והגדלת שטחים לגידול בשטח‬
‫פתוח‪ .‬יחד עם הגדלת שטחים בייעוד ל‪" -‬תעשייה" (ע"י‬
‫שינוי ייעוד מ‪" -‬דרך קיימת")‪ ,‬לצורך הרחבת השטח‬
‫להוספת ו‪/‬או הרחבה של מבנים לעיבוד‪ ,‬ייצור ומחקר‪,‬‬
‫חממות ובתי‪-‬רשת כשטחי ‪-‬מחקר‪.‬‬
‫כל המעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪ . www.pnim.gov.il‬כל‬
‫המעוניין בקרקע‪ ,‬בבנין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬התקווה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי‬
‫הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רמת נגב‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪.19-9194518‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שמעונים‬
‫הודעה בדבר הפקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪11 /171 /71 /0‬‬
‫שם התכנית‪ :‬בית אריזה של''ח‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 98‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה ‪ ,5891 -‬כי במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום ובמשרדי הועדה המקומית‬
‫לתכנון ולבנייה שמעונים מופקדת תכנית מפורטת מס'‪:‬‬
‫‪14 /311 /11 /7‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪317 /13 /7‬‬
‫כפיפות‬
‫‪515 /11 /5‬‬
‫כפיפות‬
‫תממ‪54 /4 /‬‬
‫כפיפות‬
‫‪2859‬‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫שטחים החקלאיים שממזרח לקיבוץ גבולות ודרומית‬
‫לדרך ארצית ‪111‬‬
‫‪515111‬‬
‫קואורדינטה ‪X‬‬
‫‪198111‬‬
‫קואורדינטה ‪Y‬‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫חלקות בחלקן‬
‫סוג גוש‬
‫גוש‬
‫‪8, 1‬‬
‫‪ 511183/5‬מוסדר‬
‫‪39 ,19, 8, 7‬‬
‫מוסדר‬
‫‪511351‬‬
‫‬‫לא מוסדר‬
‫‪511183‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫יצירת מסגרת תכנונית להסדרת השטחים החקלאיים‬
‫של קיבוץ משאבי שדה ממזרח לקיבוץ גבולות וממערב‬
‫לאתר סילוק פסולת דייה ודרך הגישה אליהם וכן‬
‫הסדרת שטח להקמת בית אריזה ליצור חקלאי‪ ,‬סככות‪,‬‬
‫מחסנים ומשרד‪.‬‬
‫עיקרי הוראות התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬קביעת ייעוד קרקע מ"שטח ללא ייעוד" ל"מבני‬
‫משק"‪ ,‬ל "קרקע חקלאית" ו ל" מתקנים הנדסיים"‪.‬‬
‫ב‪ .‬הגדרת השימושים והתכליות המותרות עם זיקת‬
‫הנאה למעבר לרכב‪.‬‬
‫ג‪ .‬קביעת זכויות ומגבלות בנייה‪.‬‬
‫ד‪ .‬קביעת תנאים למתן היתר בנייה‪.‬‬
‫ה‪ .‬קביעת הוראות בדבר שיקום השטח המופר‪.‬‬
‫ו‪ .‬קביעת דרך גישה באמצעות זיקת הנאה למעבר בכלי‬
‫רכב‪.‬‬
‫כל מעוניין רשאי לעיין בתכנית‪ ,‬בימים ובשעות‬
‫שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬וכן באתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים‪. www.pnim.gov.il‬כל‬
‫מעוניין בקרקע‪ ,‬בבניין או בכל פרט תכנוני אחר הרואה‬
‫את עצמו נפגע על ידי התכנית‪ ,‬וכן כל הזכאי לכך על פי‬
‫סעיף ‪ 511‬לחוק‪ ,‬רשאי להגיש התנגדות תוך ‪ 17‬ימים‬
‫ממועד פרסומה של ההודעה המאוחרת בין הפרסומים‬
‫בעיתונים‪ ,‬למשרדי הועדה המחוזית לתכנון ולבנייה‬
‫מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע ‪ 94511‬טלפון‪:‬‬
‫‪ .19-9193781‬העתק ההתנגדות יומצא למשרדי ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים‪ ,‬טלפון‪19-9988989 :‬‬
‫התנגדות לתכנית לא תתקבל ולא תידון אלא אם כן‬
‫הוגשה בכתב בפירוט הנמקות ובלווי תצהיר המאמת‬
‫את העובדות שעליהן היא מסתמכת ובהתאם לתקנות‬
‫התכנון והבנייה (סדרי נוהל בהתנגדויות לתכנית‬
‫סמכויות חוקר וסדרי עבודתו)‪ ,‬תשמ"ט ‪.5898 -‬‬
‫‪2 860‬‬
‫מחוז‪ :‬דרום‪ ,‬מרחב תכנון מקומי‪ :‬שמעונים‬
‫הודעה בדבר אישור תכנית מפורטת מס'‪1 /228 /71 /0 :‬‬
‫שם התכנית‪ :‬הרחבת קיבוץ אורים‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬בהתאם לסעיף ‪ 557‬לחוק התכנון‬
‫והבניה‪ ,‬התשכ"ה – ‪ ,1965‬בדבר אישור תכנית‬
‫מפורטת מס'‪1 /559 /13 /7 :‬‬
‫איחוד וחלוקה‪ :‬ללא איחוד וחלוקה‬
‫התרי בנייה והרשאות‪ :‬תכנית שמכוחה ניתן להוציא‬
‫היתרים או הרשאות‬
‫המתייחסת לתכניות הבאות‪:‬‬
‫מספר התכנית‬
‫סוג היחס‬
‫‪559 /13 /7‬‬
‫שינוי‬
‫‪5 /559 /13 /7‬‬
‫שינוי‬
‫‪ /7‬מפ‪5138 /‬‬
‫כפיפות‬
‫השטחים הכלולים בתכנית ומקומם‪:‬‬
‫יישוב‪ :‬אורים‪ ,‬קיבוץ אורים‬
‫בתחום מועצה אזורית אשכול‬
‫גבולות התכנית‪:‬‬
‫כמסומן בתשריט בקו כחול רצוף‬
‫גושים וחלקות‪:‬‬
‫גוש‪ 511198/5 :‬חלקי חלקות‪.59 :‬‬
‫גוש‪ 511181/5 :‬חלקי חלקות‪.3 - 1 :‬‬
‫גוש‪ 511154/1 :‬חלקי חלקות‪.43 ,33 - 31 ,14 ,8 :‬‬
‫מטרת התכנית‪:‬‬
‫א‪ .‬הסדרת אזור המגורים הקיים והקמת שכונת מגורים‬
‫חדשה‪ .‬שטח "המחנה" ‪ -‬הקיים מתוכנן להכיל ‪ 559‬יח"ד‬
‫קיבוציות ואזור ההרחבה הקהילתית מתוכננת ל‪-‬‬
‫‪ 394‬יח"ד בשטח מזערי של כ‪ 1.11 -‬דונם נטו כל אחד‪.‬‬
‫סה"כ יחידות הדיור המתוכננות בקבוץ ‪ 111‬יח"ד‪.‬‬
‫ב‪ .‬קביעת הוראות בדבר תכליות ושימושים מותרים‪ ,‬קוי‬
‫בניין‪ ,‬זכויות בנייה‪ ,‬הוראות ‪ -‬סביבתיות‪ ,‬וקביעת תנאים‬
‫למתן היתרי בנייה‪.‬‬
‫ג‪ .‬כמו כן התכנית משנה ייעוד כדלהלן‪:‬‬
‫משטח חקלאי לאזור מגורים‬
‫משטח חקלאי לאזור מגורים א'‬
‫משטח חקלאי לאזור מגורים ב'‬
‫משטח חקלאי לבנייני ציבור‬
‫משטח למגורים לשטח לבנייני ציבור‬
‫משטח מגורים לאזור שטח ספורט‬
‫משטח מגורים לאזור מלונאות ונופש‬
‫משטח מגורים לאזור שירותי תיירות ומסחר‬
‫משטח מגורים לאזור תעשיה ומלאכה‬
‫משטח מגורים למתקנים הנדסיים‬
‫משטח מגורים לשטח לבנייני משק‬
‫משטח מגורים לבית עלמין‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫משטח מגורים לשטח חקלאי מיוחד‬
‫משטח בנייני משק לאזור תעסוקה‬
‫משטח מגורים קיים לשטח פרטי פתוח‬
‫משטח חקלאי לשטח פרטי פתוח‬
‫משטח בנייני משק לתחנת תדלוק‬
‫משטח ללא ייעוד לקרקע חקלאית עם זיקת‬
‫הנאה למעבר ברכב‬
‫שטח ללא ייעוד לקרקע חקלאית עם הנחיות‬
‫מיוחדות‪.‬‬
‫ד‪ .‬התכנית מתווה דרכים חדשות‪.‬‬
‫ה‪ .‬הסדרת הנגישות מדרך אזורית ‪.134‬‬
‫ו‪ .‬קביעת הוראות שימור המורשת התרבותית של הקיבוץ‪.‬‬
‫ז‪ .‬קביעת הנחיות לשימור נגר‪.‬‬
‫הודעה על הפקדת התכנית פורסמה בעיתונים בתאריך‬
‫‪ 51/17/1153‬ובילקוט הפרסומים ‪ ,9933‬התשעג‪ ,‬עמוד‬
‫‪ ,7119‬בתאריך ‪.14/17/1153‬‬
‫התכנית האמורה נמצאת במשרדי הועדה המחוזית‬
‫לתכנון ולבנייה מחוז הדרום‪ ,‬התקוה ‪ 4‬באר שבע‬
‫‪ 94511‬טלפון‪ .19-9193781 :‬וכן במשרדי‪ :‬ועדה‬
‫מקומית לתכנון ולבנייה שמעונים‪ ,‬שדרות‪ ,‬טלפון‪:‬‬
‫‪ ,19-9988989‬וכל המעוניין רשאי לעיין בה בימים‬
‫ובשעות שהמשרדים האמורים פתוחים לקהל‪ ,‬ובאתר‬
‫האינטרנט של משרד הפנים ‪. www.pnim.gov.il‬‬
‫אבי הלר‬
‫יו"ר הועדה המחוזית לתכנון ולבניה‬
‫מחוז דרום‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 962523/1‬ויספיש שלמה‬
‫זלמן‬
‫‪ 02/08/2012‬ויספיש שרה חיה‬
‫חוה‬
‫‪ 962966/1‬פלקוביץ מאיר‬
‫‪ 24/08/1988‬ססובר כהן חיה‬
‫‪ 963362/1‬יואב אליהו‬
‫‪ 28/07/1996‬יואב שולה‬
‫‪ 963300/1‬בסין נטליה‬
‫‪ 30/06/2013‬מילר חנה‬
‫‪ 963751/2‬ברקאי סלמה‬
‫‪ 13/09/2013‬ברקאי זאב‬
‫‪ 963499/1‬מוכטרזדה סולטן ‪ 13/08/2013‬בר שלום שרה‬
‫‪ 964162/1‬פרידמן מרדכי‬
‫יואל‬
‫‪ 10/03/2013‬פרידמן יפה‬
‫מרגלית רחל‬
‫‪ 963395/1‬וויספיש יהודה‬
‫אריה‬
‫‪ 28/10/2013‬וויספיש אסתר‬
‫‪ 963948/1‬שמני לאה‬
‫‪ 26/09/2013‬שמני חיים אלעזר‬
‫‪ 950555/2‬בלוקה סילולה‬
‫אסתר‬
‫‪ 19/05/2013‬בלוקה מרדכי‬
‫‪ 963651/1‬פדואה פליצ’ה‬
‫שמחה‬
‫‪ 14/09/2013‬בנימיני יעל‬
‫‪ 963659/1‬דובינסקי רחמיל ‪ 19/09/2013‬בביץ’ דינה‬
‫‪ 963666/1‬פישלביץ’ דוד‬
‫‪ 21/07/2000‬מרקלסון רימה‬
‫‪ 963833/1‬אליאס יהודה‬
‫‪ 26/10/2012‬אליאס ברכה‬
‫‪ 963880/1‬לבנת בן יוסף‬
‫‪ 24/04/2011‬לבנת שירה‬
‫‪ 963922/1‬מתו אליהו‬
‫‪ 13/10/2013‬נסים דליה‬
‫‪ 964147/1‬מוצרי יוסף‬
‫‪ 02/11/2011‬מוצרי נתן שלמה‬
‫‪ 964170/1‬מוצרי מרים‬
‫‪ 15/02/2013‬מוצרי נתן שלמה‬
‫הודעות‬
‫‪ 965651/1‬יוסף אורי‬
‫‪ 17/11/2013‬יוסף דליה‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫‪ 965307/1‬כהן אריה‬
‫‪ 20/10/2013‬כהן פרידה לאה‬
‫הודעות בתי הדין הרבניים‬
‫בית הדין הרבני האזורי בירושלים‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 961170/1‬קרן מולי‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 965569/1‬טופיק שושנה‬
‫‪ 26/10/2013‬טופיק אברהם‬
‫‪ 965125/1‬רבינוביץ יחיאל‬
‫מיכאל‬
‫‪ 14/11/2009‬רבינוביץ מנחם‬
‫‪ 27/04/2013‬קרן דוד משה‬
‫‪ 961174/1‬קרן חנן‬
‫‪ 17/01/2013‬קרן דוד משה‬
‫‪ 965324/1‬ויצמן אורלי‬
‫‪ 21/03/2013‬ויצמן אברהם‬
‫משה‬
‫‪ 961354/1‬משעלי מיסה‬
‫‪ 14/09/2011‬חן מזל‬
‫‪ 965343/1‬דודיאן משיח‬
‫‪ 22/11/2005‬דודיאן אורי‬
‫‪ 961401/1‬משעל יעקב‬
‫‪ 11/10/2013‬חן מזל‬
‫‪ 961428/1‬לוינגר קורנליה‬
‫‪ 16/09/2013‬לוינגר דוד‬
‫‪ 965345/1‬דוידיאן מסטורה ‪ 30/04/2012‬דודיאן אורי‬
‫‪ 962081/1‬ספקטור דוד‬
‫אברהם‬
‫‪ 962108/1‬אמסלם רוזט‬
‫‪ 16/09/2013‬ספקטור חיה‬
‫אסתר‬
‫‪ 20/01/2013‬דואק ז’קלין‬
‫‪ 960718/3‬ויסנשטרן משה‬
‫‪ 13/07/2013‬ויסנשטרן הניה‬
‫‪ 961674/2‬בנימיני (קאופמן) ‪ 09/10/2013‬קרמר נורית‬
‫חוה‬
‫‪ 02/07/2013‬וינגרטן שרה‬
‫‪ 962172/1‬סמט רוזה‬
‫‪ 962274/1‬איסן מסס ג’קלין ‪ 25/08/2008‬איסן יוסף‬
‫‪ 962302/1‬ברכאל יוסף‬
‫‪ 07/09/2013‬ברכאל אסתר‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫‪ 965349/1‬גיליצ’נסקי‬
‫אלכסנדר‬
‫‪ 19/04/2006‬גיליצנסקי זלמן‬
‫‪ 965488/1‬ארד ריצרד גריקו ‪ 03/09/2013‬אליהו אברהם‬
‫‪ 965527/1‬לוי משה‬
‫‪ 22/07/2012‬לוי אביגיל‬
‫‪ 965564/1‬רפאלי שמואל‬
‫‪ 13/11/2005‬רפאלי רחל‬
‫‪ 965688/1‬נסים ניסים‬
‫‪ 03/11/2013‬נסים רחל‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫משה ביטון‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫‪2861‬‬
‫בית הדין הרבני האזורי בתל אביב‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים להלן‪,‬‬
‫בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 964016/1‬סלר יוסף‬
‫‪ 25/10/2013‬סלר אברהם‬
‫ישעיהו‬
‫‪ 964783/1‬בנין מאיר‬
‫‪ 06/08/1997‬כהן לילך‬
‫‪ 964069/1‬חיון כוכבה‬
‫‪ 07/10/2013‬חיון חיים זכריה‬
‫‪ 964550/1‬כוהנה אליה‬
‫‪ 07/11/2013‬כהנא שלמה‬
‫‪ 961409/1‬שמש משה‬
‫‪ 09/04/2012‬שמש נעמי‬
‫‪ 964523/1‬טואנה עזרא‬
‫‪ 961467/1‬רודמן שרה‬
‫‪ 20/12/2003‬רודמן ארנון‬
‫אליהו‬
‫‪ 09/07/2013‬זרקון אביבית‪-‬‬
‫חביבה‬
‫‪ 963947/1‬הינדי מרגלית‬
‫‪ 25/11/2012‬הנדי יעקב‬
‫‪ 961479/1‬דוידי נחום‬
‫‪ 23/11/2012‬דוידי בראלי‬
‫אורנה‬
‫‪ 964513/1‬טואנה אילנה‬
‫כמי‬
‫‪ 27/02/2012‬זרקון אביבית‪-‬‬
‫חביבה‬
‫‪ 961839/1‬פולק אמיל‬
‫‪ 12/11/2006‬קרן שרה צילה‬
‫‪ 963929/1‬בן שמואל רנה‬
‫‪ 13/07/2012‬זדה אסתר‬
‫‪ 961856/1‬פולק סלי‬
‫‪ 01/08/2013‬קרן שרה צילה‬
‫‪ 964088/1‬דישק עמוס‬
‫‪ 28/02/2011‬ענזרות מרים‬
‫‪ 461873/3‬אברמוביץ איזו‬
‫‪ 08/06/2013‬אברמוביץ נטלי‬
‫‪ 964096/1‬דישק אילה‬
‫‪ 06/03/2011‬ענזרות מרים‬
‫‪ 355411/2‬גדיש רבקה‬
‫‪ 12/11/2005‬גדיש אברהם‬
‫‪ 964154/1‬יצחקי אליהו‬
‫‪ 18/08/2013‬יצחקי חן‬
‫‪ 962392/1‬רזניק נדז’דה‬
‫‪ 25/07/2013‬לנדו יאנה‬
‫‪ 964291/2‬נשיא דינה‬
‫‪ 09/11/2013‬נשיא עובדיה‬
‫‪ 962113/1‬ויצמן יהודה‬
‫‪ 19/08/2013‬ויצמן יהודית‬
‫‪ 962236/1‬אהרון זכריה‬
‫‪ 25/09/2013‬אהרון שרה‬
‫‪ 964318/1‬ביטון בוסקילה‬
‫רינה‬
‫‪ 05/06/2013‬בוסקילה שמעון‬
‫פנחס‬
‫‪ 962413/1‬באבאין רבי‬
‫‪ 13/07/2013‬באבאין יורם‬
‫‪ 962467/1‬יקר חזקיה לוי‬
‫‪ 05/10/2013‬יקר לינט‬
‫‪ 964318/2‬ביטון בוסקילה‬
‫רינה‬
‫‪ 05/06/2013‬בוסקילה שמעון‬
‫פנחס‬
‫‪ 962502/1‬ארנון שרה‬
‫‪ 13/06/2010‬ארנון אורי‬
‫‪ 962618/1‬חכמון ויקטור‬
‫‪ 24/07/1998‬קפלן גליה‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 961365/1‬מושייב אברהם‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 10/05/2013‬אגבשוף רבקה‬
‫‪ 963837/1‬פלש איון‬
‫‪ 29/03/2013‬פלש שרה‬
‫‪ 962599/1‬הופמן לילי‬
‫‪ 17/10/2013‬הופמן שמעון‬
‫‪ 964353/1‬קב ברכה‬
‫‪ 25/10/2013‬קב שמואל חיים‬
‫‪ 964485/2‬פרוים מוריץ‬
‫‪ 09/11/2013‬פרוים אטי‬
‫‪ 964544/1‬רבינוביץ שמעון‬
‫‪ 06/09/2010‬רבינוביץ שרה‬
‫‪ 964572/1‬גרוסברג עמנואל ‪ 26/10/2012‬גרוסברג אסתר‬
‫‪ 962616/1‬טמסטת אלי‬
‫‪ 26/06/2002‬טמסטת יצחק‬
‫חננאל ירחמיאל‬
‫‪ 964673/1‬ארונוב מרים‬
‫‪ 04/09/2013‬ארונוב אמנון‬
‫‪ 964698/1‬אילני צלה‬
‫‪ 06/10/2013‬וכטל אורלי‬
‫‪ 962636/1‬וינציגר הרמן‬
‫‪ 22/10/2013‬וינציגר יעל יוטה‬
‫‪ 964773/1‬רוטמן מרדכי‬
‫‪ 12/09/2013‬עמר שרה אליזבט‬
‫‪ 964801/1‬הרשקוביץ גולדה ‪ 19/11/2012‬הרשקוביץ חנוך‬
‫‪ 962648/1‬רייזמן אלכסיי‬
‫‪ 05/09/2013‬קורילין יאנינה‬
‫‪ 962847/1‬גיני שולמית‬
‫‪ 11/01/2012‬גיני אברהם‬
‫‪ 964854/2‬אדרי אברהם‬
‫‪ 26/02/2008‬אדרי דבורה‬
‫‪ 962870/1‬חרזי יחיאל‬
‫‪ 12/01/1996‬חרזי ציונה‬
‫‪ 965065/1‬אוריך שושנה‬
‫‪ 21/10/2013‬אוריך מיכאל‬
‫‪ 962896/1‬קובי מנשה‬
‫‪ 01/08/2013‬קובי פנינה‬
‫‪ 965096/2‬לביא אריה‬
‫‪ 09/11/2013‬לביא קליר‬
‫‪ 962953/1‬שפיצר מרים‬
‫‪ 17/10/2013‬דובינסקי נעמי‬
‫‪ 965245/1‬מעברי סאלם‬
‫‪ 26/06/2013‬קטיעי מזל‬
‫‪ 963500/1‬טבצניק הקטור‬
‫אוסולדו‬
‫‪ 30/10/2013‬טבצניק סילביה‬
‫‪ 965259/1‬ויצמן יצחק‬
‫‪ 07/11/2013‬ויצמן שולמית‬
‫‪ 965261/1‬מעברי גזל‬
‫‪ 28/10/1988‬קטיעי מזל‬
‫‪ 963606/1‬ציונסקי לאה‬
‫‪ 10/02/2012‬ציונסקי דבורה‬
‫‪ 965277/1‬כהן שרה‬
‫‪ 01/10/1992‬כהן משה‬
‫‪ 963610/1‬לוי מרדכי‬
‫‪ 16/07/2012‬לוי חיים‬
‫‪ 965282/1‬קון איזבלה‬
‫‪ 20/10/2013‬מלקוב סטלה‬
‫‪ 963657/1‬ברשטיין פולינה‬
‫‪ 07/07/2012‬ז’ורבינסקי מרינה‬
‫‪ 965329/1‬צדוק משה‬
‫‪ 18/09/2013‬צדוק ברכה‬
‫‪ 963905/1‬ברוך רוזה‬
‫‪ 21/12/2010‬ברוך מרדכי‬
‫‪ 965335/1‬חדד רפאל‬
‫‪ 19/04/2008‬ברזילי מבורך בני‬
‫‪ 963916/1‬בן שמואל משה‬
‫‪ 15/07/2002‬זדה אסתר‬
‫‪2 862‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המנוח‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 965344/1‬רויטמן חיים‬
‫יחיאל‬
‫‪ 22/10/2013‬רויטמן אדיט‬
‫‪ 965338/1‬חדד נעמי‬
‫‪ 31/07/2013‬ברזילי מבורך בני‬
‫‪ 965384/1‬מנור עמיאור‬
‫‪ 16/10/2013‬מנור נילי‬
‫‪ 965407/1‬שבח חיים‬
‫‪ 06/01/2005‬ארץ דליה‬
‫‪ 965425/1‬שבח אסתר‬
‫‪ 19/03/2007‬ארץ דליה‬
‫‪ 965453/1‬טרופר מנדל‬
‫‪ 20/08/2013‬טרופר שושנה‬
‫‪ 965524/1‬תדמור אריה‬
‫‪ 08/11/2013‬תדמור רבקה‬
‫‪ 965576/1‬אלון ראובן‬
‫‪ 12/11/2013‬אלון יוסף‬
‫‪ 965646/1‬בן דוד רענן‬
‫‪ 17/11/2013‬בן דוד אלון‬
‫‪ 965742/1‬שן חנה‬
‫‪ 13/08/2009‬שן יחיא‬
‫‪ 965757/1‬טייבי (טובי) עזרי ‪ 19/05/2013‬טייבי (טובי)‬
‫תורכיה‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫רפאל כהן‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי ברחובות‬
‫הודעות‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫‪ 965712/1‬חרזי שחף‬
‫‪ 28/10/2013‬חרזי ג’רי‬
‫‪ 964285/1‬פלדהיים גרטי‬
‫‪ 13/10/2013‬פלדהיים זאב‬
‫‪ 941769/2‬גרוסמרק פנחס‬
‫‪ 25/03/1982‬גרוסמרק מרדכי‬
‫‪ 964057/1‬חסדאי משה‬
‫‪ 28/03/2012‬חסדאי ישראל‬
‫‪ 964738/1‬זפרמן אקטרינה‬
‫‪ 02/03/2005‬איידל ליליה‬
‫‪ 965279/1‬פרשטמן אריה‬
‫‪ 21/10/2013‬קדם אברהם‬
‫‪ 965280/1‬פרשטמן אסתר‬
‫‪ 26/04/2004‬קדם אברהם‬
‫‪ 965485/1‬רובין שוקי‬
‫‪ 04/09/2013‬רובין סימה‬
‫‪ 965500/1‬שלומי חנה‬
‫‪ 04/11/2013‬פורמן תרצה‬
‫‪ 965515/1‬אזואלוס מרי‬
‫‪ 06/11/2013‬אזואלוס שם טוב‬
‫‪ 965544/1‬צעידי אהרון‬
‫‪ 30/12/2003‬צעידי אילן‬
‫‪ 965545/1‬צעידי חנה‬
‫‪ 22/04/2013‬צעידי אילן‬
‫‪ 965588/1‬רוזן יפה‬
‫‪ 18/11/1999‬שוויקי פנינה‬
‫‪ 965698/1‬כהן שלמה‬
‫‪ 09/05/1992‬כהן יוסף‬
‫‪ 965701/1‬כהן שמחה‬
‫‪ 29/10/2013‬כהן יוסף‬
‫‪ 965716/1‬עובדיה יעקב‬
‫‪ 25/10/2013‬עובדיה קולט‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫חנוך גרנביץ‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫בית הדין הרבני האזורי באשדוד‬
‫הודעות‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 961536/1‬פופוק לזר‬
‫‪ 03/09/2013‬פופוק אלבינה‬
‫‪ 961558/1‬כאנסארי רבי‬
‫‪ 07/04/2012‬רדי יפה‬
‫‪ 961826/1‬רז יעקב‬
‫‪ 21/12/2010‬רז אורי‬
‫‪ 962384/1‬צרנוברוב פולינה ‪ 28/10/2013‬צרנוברוב יעקב‬
‫‪ 962441/1‬אברהם צפורה‬
‫‪ 25/09/2013‬אברהם דניאל‬
‫‪ 962731/1‬נאמן ציון‬
‫‪ 21/08/2013‬נאמן מרדכי‬
‫‪ 963457/1‬שרעבי משה‬
‫‪ 24/03/2005‬כהן מזל‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 961318/1‬שמיר יצחק‬
‫‪ 17/09/2013‬שמיר שולמית‬
‫‪ 961543/1‬לוישבילי רחל‬
‫‪ 20/10/2013‬לוישבילי יוסף‬
‫‪6352/2‬‬
‫אישראלשוילי‬
‫מרי‬
‫‪ 31/05/2005‬אטאנילוב איסק‬
‫‪ 962898/1‬ברזל רחל‬
‫‪ 28/10/2013‬ברזל מאיר שמחה‬
‫‪ 961756/1‬ריטמן אידה‬
‫‪ 17/09/2003‬שפילברג לואיזה‬
‫‪ 962773/1‬עליאש אהרן‬
‫‪ 22/09/2013‬עליאס פרח‬
‫פרחיה‬
‫‪ 961763/1‬ריטמן יפים‬
‫‪ 22/07/2013‬שפילברג לואיזה‬
‫‪ 962073/1‬פלבין אינה‬
‫‪ 07/11/1995‬לויטן אולגה‬
‫‪ 962906/1‬פור בוכראי‬
‫מרדכי‬
‫‪ 29/10/2013‬פור בוכראי עדנה‬
‫‪ 923939/2‬קוזיאשווילי‬
‫אליושה‬
‫‪ 06/11/2012‬אורן צירה‬
‫‪ 963189/1‬זילברשטין משה‬
‫‪ 01/05/2006‬תפארת טובה‬
‫‪ 962082/1‬צ’ורני אברהם‬
‫‪ 14/05/2013‬פיסרב אלה‬
‫‪ 963447/1‬שרעבי חממה‬
‫‪ 28/10/2001‬כהן מזל‬
‫‪ 962271/1‬יעקב סלם‬
‫‪ 20/05/2011‬יעקב עוזרי‬
‫‪ 963728/1‬אפלבוים גנאדי‬
‫‪ 22/10/2013‬אפלבוים אלה‬
‫‪ 962339/1‬סוברי זכריה‬
‫‪ 28/12/2006‬סוברי דינה‬
‫‪ 964027/1‬חדד שרה‬
‫‪ 12/10/2013‬חדד יובל‬
‫‪ 962705/1‬אליסברג דובה‬
‫‪ 30/08/2013‬בליטמן רעיה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫‪2863‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 962836/1‬שפריירגן בוריס‬
‫‪ 05/10/2013‬שפריירגן אלה‬
‫‪ 962865/1‬וייס יוסף‬
‫‪ 15/10/2012‬וייס אנא‬
‫מס' תיק‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המנוח‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 965448/1‬משטר ויוריקה‬
‫מיטל‬
‫‪ 01/09/2013‬הרשלד אנדריאה‬
‫‪ 962158/2‬בן דוד חנה‬
‫‪ 26/01/2002‬גוזלן צפורה‬
‫‪ 965054/1‬ריז’ינשבילי נינו‬
‫‪ 10/10/2013‬ריזנשוילי דוד‬
‫‪ 964009/1‬טרבלסי צמח‬
‫‪ 06/11/2013‬טרבלסי אורי‬
‫‪ 963175/1‬חגג מישל‬
‫‪ 03/09/2007‬חגג רחל‬
‫‪ 964331/1‬סברדלוב בתיה‬
‫‪ 963734/1‬פרס מיכאל‬
‫‪ 08/01/2010‬פרס פובולוצקי‬
‫ליאונורה‬
‫‪ 04/03/2013‬שנגלוף סברדלוב‬
‫אינה‬
‫‪ 965490/1‬אוחיון יעקב‬
‫‪ 05/11/2011‬בר ויויאן‬
‫‪ 964084/1‬רביבו חיים‬
‫‪ 03/01/2002‬רביבו מסעודי‬
‫‪ 965605/1‬חניה בן ציון‬
‫‪ 09/10/2013‬חניה כרמית‬
‫‪ 964380/1‬עזריה אלי‬
‫‪ 16/09/2012‬עזריה נלי‬
‫כ"ג בתמוז התשע"ג (‪ 1‬ביולי ‪)2013‬‬
‫‪ 963454/1‬לויטין מריה‬
‫‪ 19/08/2012‬מלכה לוי אירן‬
‫‪ 962949/1‬ברנדסקי גריגורי ‪ 24/06/2010‬שבדוב אמיליה‬
‫‪ 963816/1‬מינץ ליה‬
‫‪ 10/02/2008‬מינץ אנדרי‬
‫‪ 963843/1‬דהן מרקו‬
‫‪ 07/10/2013‬דהן ג’ורג’ט‬
‫‪ 963845/1‬גוטרמן מרדכי‬
‫זלמן‬
‫‪ 23/08/2010‬גוטרמן יצחק‬
‫משה‬
‫‪ 964273/1‬מוסטובויי סימון ‪ 07/10/2013‬מוסטובויי‬
‫סבטלנה‬
‫‪ 964297/1‬סאיצקי מאיה‬
‫‪ 20/10/2013‬סאיצקי רומן‬
‫‪ 964531/1‬בלסטיקר יצחק‬
‫‪ 17/08/2013‬נסים רגינה‬
‫שלמה דידי‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫בית הדין הרבני האזורי בבאר שבע‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 961494/1‬בטיטו אברהם‬
‫‪ 07/10/2013‬מדלזי שושנה‬
‫‪ 961518/1‬גויטע אסתר‬
‫‪ 19/08/2012‬נעמן שרה‬
‫‪ 964538/1‬בלסטיקר רובי‬
‫‪ 31/05/2003‬נסים רגינה‬
‫‪ 964809/1‬שמס מניה‬
‫‪ 14/12/2011‬וילק אירינה‬
‫‪95100/2‬‬
‫‪ 964895/1‬גרלובין סוניה‬
‫‪ 11/08/2008‬גרלובין דוד‬
‫‪ 961519/1‬אלמקייס ויויאן‬
‫‪ 09/01/1947‬אלמקייס מאיר‬
‫‪ 964915/1‬שימונוב זולפו‬
‫‪ 12/10/2013‬אברמוב נינה‬
‫‪ 961754/1‬אליעזר עקיבא‬
‫‪ 18/10/2013‬אליעזר יפה‬
‫‪ 965615/1‬פחימה יצחק‬
‫‪ 17/10/2013‬פחימה מירי‬
‫‪ 961850/1‬אשטה פיקדו‬
‫‪ 12/08/2013‬אשטה אגניאו‬
‫‪ 965504/1‬היינמן חדוה‬
‫‪ 06/11/2013‬היינמן ברנרד‬
‫לסלי שלמה‬
‫‪ 963741/1‬סבג מכלוף‬
‫‪ 14/10/2013‬סבג פרלה‬
‫‪ 962891/1‬איטה שמחה‬
‫‪ 20/10/2013‬איטח יצחק‬
‫‪ 963120/1‬וייסמן שושנה‬
‫‪ 13/08/2012‬ויסמן מרדכי‬
‫‪ 965390/1‬מוסקוביץ חיויטה ‪ 02/11/2008‬מוסקוביץ אדי‬
‫‪ 963156/1‬קקון רפאל‬
‫‪ 12/10/2013‬דרי אורלי‬
‫‪ 17/06/2011‬שימשילשוילי‬
‫‪ 965475/1‬שימשילשוילי‬
‫רחל‬
‫שוטא‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫‪ 963200/1‬יעקב רחל‬
‫‪ 24/10/2009‬יעקב דוד‬
‫‪ 963202/1‬יעקב מחבובה‬
‫‪ 11/12/2012‬יעקב דוד‬
‫‪ 963204/1‬יעקב חיים‬
‫‪ 03/01/1998‬יעקב דוד‬
‫‪ 965087/1‬בהר אלבר‬
‫‪ 06/08/2013‬בהר שושנה‬
‫‪ 965229/1‬פורטנוי גלינה‬
‫‪ 06/09/2013‬פורטנוי דינה‬
‫ניסים דרי‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫סבג אסתר‬
‫‪ 23/08/2013‬סבג מרדכי‬
‫‪ 963747/1‬כהן מרים אסתר ‪ 15/05/1999‬כהן דוד‬
‫בית הדין הרבני האזורי בטבריה‬
‫‪ 964337/1‬קופלמן יוסף‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫‪ 18/10/2013‬קופלמן פרוכטר‬
‫רבקה‬
‫‪ 143015/2‬רינהרץ בר לב‬
‫חיה‬
‫‪ 05/03/2003‬בר לב אליהו‬
‫מרדכי‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 962109/1‬דוד נפתלי‬
‫‪ 29/06/2013‬דוד בדריה‬
‫‪ 963173/1‬אברהם אטיה‬
‫‪ 09/11/1990‬חינגה מרים‬
‫‪2 864‬‬
‫‪ 965642/1‬ברק דוד‬
‫‪ 29/02/2012‬ברק נלי‬
‫‪ 965141/1‬אלמקייס הלן‬
‫‪ 19/10/2013‬אלמקייס מאיר‬
‫‪ 965185/1‬אלמאסי מוניר‬
‫‪ 21/10/2013‬אפרתי צפורה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום‬
‫‪ ,28.1.2014‬בשעה ‪.8.30‬‬
‫‪ 18/10/2013‬פיקוס רוקסנדרה‬
‫סימונה‬
‫כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך‬
‫במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך‪ ,‬רשאי להופיע בשעת‬
‫הבירור‪ ,‬אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו‪ ,‬לאחר‬
‫שימסור למבקש הודעה על רצונו זה‪.‬‬
‫‪ 965299/1‬ללום דזוהרה לור ‪ 02/08/2013‬ללום ביבי לוסיין‬
‫את ההודעה יש למסור למבקש‪ ,‬או לשלחה בדואר‪ ,‬באופן‬
‫שתגיע לידיו לפי המען הנ"ל לא יאוחר מיום ‪.21.1.2014‬‬
‫‪ 965741/1‬אילדטוב שושנה ‪ 30/10/2012‬אילדטוב מושאיל‬
‫לנושה או למשתתף שיבקש זאת‪ ,‬ימסור המבקש‪ ,‬תמורת‬
‫תשלום‪ ,‬העתק מבקשת הפירוק‪.‬‬
‫‪ 963755/1‬פיקוס יפים‬
‫‪ 965098/1‬זק”ש שמואל דוד ‪ 15/11/2013‬זק”ש עפרה‬
‫‪ 965311/1‬מנשריאן דוד‬
‫‪ 07/10/2013‬מנשריאן שוקת‬
‫‪ 965748/1‬אילדטוב מושאיל ‪ 27/07/2011‬אילדטוב מושאיל‬
‫‪ 965750/1‬בן שיטרית אסתר ‪ 08/11/2013‬דבדה שולמית‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫‬
‫‬
‫נמרוד כנפי‪ ,‬עו"ד‬
‫בא כוח המבקש‬
‫בבית המשפט המחוזי מרכז‬
‫יצחק דהאן‪ ,‬המזכיר הראשי‬
‫פר"ק ‪12849-12-13‬‬
‫בעניין פקודת החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪,1983-‬‬
‫בית הדין הדתי הדרוזי בעכו וברמת הגולן‬
‫ובעניין פירוק חברת שאנל סחר במזון בע"מ‪,‬‬
‫הודעות‬
‫להווי ידוע כי הוגשו לבתי הדין‪ ,‬בתיקים המפורטים‬
‫להלן‪ ,‬בקשות למתן צווי ירושה‪:‬‬
‫מס' תיק‬
‫שם המנוח‬
‫תאריך‬
‫פטירה‬
‫שם המבקש‬
‫‪ 18/05/1996‬זהרה אבו טריף‬
‫‪660/13‬‬
‫נג’יב ג’בר אבו‬
‫טריף‬
‫‪661/13‬‬
‫עלי יוסף כסראוי ‪ 26/10/2013‬אחמד כסראוי‬
‫‪663/13‬‬
‫מייתה ח’ליל דגש ‪ 22/09/2013‬סמיר דגש‬
‫‪ 26/05/2013‬באסל גמיל חרב‬
‫‪686/13‬‬
‫גמיל חסין חרב‬
‫‪689/13‬‬
‫אישתיאק סלמאן ‪ 22/07/2005‬זכי סלמאן חטיב‬
‫חטיב‬
‫‪691/13‬‬
‫יאמן גמאל עלי‬
‫‪ 25/09/2013‬ג’דיר מגיד עלי‬
‫‪696/13‬‬
‫גמיל עלי אבו‬
‫לטיף‬
‫‪ 10/09/2013‬ג’זאלה אבו לטיף‬
‫והמבקשת‪ ,DS Conecept Factoring Gmbh :‬ע"י ב"כ‬
‫עו"ד חיים בן יעקב‪ ,‬מרח' אבא הלל ‪ ,23‬רמת גן ‪ ,5213603‬ת"ד‬
‫‪ ,3500‬טל' ‪ ,03-6127711‬פקס' ‪.03-5755602‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬כי ביום ‪ 5.12.2013‬הוגשה בקשה לבית‬
‫המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל‪ ,‬וכי‬
‫בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום‬
‫‪ ,3.3.2014‬בשעה ‪.9.00‬‬
‫כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך‬
‫במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך‪ ,‬רשאי להופיע בשעת‬
‫הבירור‪ ,‬אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו‪ ,‬לאחר‬
‫שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה‪.‬‬
‫את ההודעה יש למסור למבקשת‪ ,‬או לשלחה בדואר‪,‬‬
‫באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ‪16.00‬‬
‫ביום ‪.23.2.2014‬‬
‫לנושה או למשתתף שיבקש זאת‪ ,‬תמסור המבקשת‪,‬‬
‫תמורת תשלום‪ ,‬העתק מבקשת הפירוק‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫כ"ח בכסלו התשע"ד (‪ 1‬בדצמבר ‪)2013‬‬
‫כמאל קבלאן‪ ,‬קאדי מדהב‬
‫בקשות לפירוק חברות על ידי בית המשפט‬
‫חיים בן יעקב‪ ,‬עו"ד‬
‫בא כוח המבקשת‬
‫בבית המשפט המחוזי מרכז‬
‫פר"ק ‪15058-12-13‬‬
‫בעניין פקודת החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪,1983-‬‬
‫בבית המשפט המחוזי בתל–אביב‪-‬יפו‬
‫פר"ק ‪8689-10-13‬‬
‫בעניין פקודת החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪,1983-‬‬
‫ובעניין פירוק חברת נגלן הרצליה (‪ )1995‬בע"מ‪ ,‬ח"פ‬
‫‪,51-220470-2‬‬
‫והמבקש‪ :‬ד"ר אפרים מנדלמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬ע"י ב"כ עו"ד נמרוד‬
‫כנפי‪ ,‬מרח' משה מונטיפיורי ‪ ,9‬תל אביב ‪.65252‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬כי ביום ‪ 3.10.2013‬הוגשה בקשה לבית‬
‫המשפט המחוזי בתל אביב לפרק את החברה הנזכרת לעיל‪ ,‬וכי‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫ובעניין פירוק חברת בלישה ‪ -‬רהיטי איכות בע"מ‪ ,‬ח"פ‬
‫‪,51-271511-1‬‬
‫והמבקשת‪ :‬חברת אורדילן חברה ליבוא ושיווק בע"מ‪ ,‬ע"י‬
‫ב"כ עו"ד ד"ר (פיסיקה) צבי ברק‪ ,‬מדרך מנחם בגין ‪ ,52‬מגדל‬
‫סונול‪ ,‬קומה ‪ ,18‬תל אביב‪ ,‬טל' ‪ ,03-6969657‬פקס' ‪.03-7513300‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬כי ביום ‪ 8.12.2013‬הוגשה בקשה לבית‬
‫המשפט המחוזי מרכז לפרק את החברה הנזכרת לעיל‪ ,‬וכי‬
‫בקשת פירוק זו תישמע לפני בית המשפט היושב בדין ביום‬
‫‪ ,26.1.2014‬בשעה ‪.9.00‬‬
‫‪2865‬‬
‫כל נושה או משתתף של החברה האמורה הרוצה לתמוך‬
‫במתן צו בעניין הבקשה או להתנגד לכך‪ ,‬רשאי להופיע בשעת‬
‫הבירור‪ ,‬אם בעצמו או באמצעות עורך הדין שלו‪ ,‬לאחר‬
‫שימסור למבקשת הודעה על רצונו זה‪.‬‬
‫את ההודעה יש למסור למבקשת‪ ,‬או לשלחה בדואר‪,‬‬
‫באופן שתגיע לידיה לפי המען הנ"ל לא יאוחר משעה ‪17.00‬‬
‫ביום ‪.19.1.2014‬‬
‫לנושה או למשתתף שיבקש זאת‪ ,‬תמסור המבקשת‪,‬‬
‫תמורת תשלום‪ ,‬העתק מבקשת הפירוק‪.‬‬
‫‬
‫‬
‫ד"ר (פיסיקה) צבי ברק‪ ,‬עו"ד‬
‫בא כוח המבקשת‬
‫הודעות אלה מתפרסמות באחריות המודיעים ואין‬
‫בפרסומן משום מתן תעודה על נכונותן‬
‫אוביקיור בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-365559-7‬‬
‫הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 323‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפת נושים של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,29.1.2014‬בשעה ‪ ,10.30‬במשרדי בעלת‬
‫המניות של החברה‪ ,‬ביו לייט השקעות במדעי החיים בישראל‬
‫בע"מ‪ ,‬קרית עתידים‪ ,‬בניין ‪ ,3‬קומה ‪ ,5‬תל אביב‪.‬‬
‫על סדר היום‪ :‬פירוקה מרצון של החברה על ידי נושים‬
‫ובחירת מועמד לשמש מפרק החברה בהתאם להוראות‬
‫הפקודה‪.‬‬
‫סוזנה נחום‪-‬זילברברג‪ ,‬דירקטורית‬
‫ביג צדר בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-287423-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק והודעה על כינוס אסיפה‬
‫סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ‪(321‬א) ו–‪ 338‬לפקודת‬
‫החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית של‬
‫החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,8.4.2013‬התקבלה החלטה במניין‬
‫חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד מנחם (מני) לאלו‪,‬‬
‫מרח' אבא הלל סילבר ‪ ,7‬רמת גן‪ ,‬טל' ‪ ,03-5757712‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪ .‬נושה או אדם אחר שלא יגיש‬
‫את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ‪,10.2.2014‬‬
‫בשעה ‪ ,12.00‬במשרדי המפרק‪ ,‬בכתובת הנ"ל‪ ,‬לשם הגשת דוח‬
‫סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי‬
‫החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫מנחם (מני) לאלו‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‪2 866‬‬
‫מלי ד‪.‬ש‪.‬ג‪.‬ס כהן‬
‫(ח"פ ‪)51-458681-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת והודעה על כינוס‬
‫אסיפה סופית (בפירוק מרצון עם הצהרת כושר פירעון)‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיפים ‪(321‬א) ו–‪ 338‬לפקודת‬
‫החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית של‬
‫החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,11.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫במניין חוקי לפרק את החברה מרצון ולמנות את מלי כהן‪ ,‬מרח'‬
‫החסידה ‪ ,16‬גילה‪ ,‬ירושלים‪ ,‬למפרקת החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרקת הנ"ל‪ .‬נושה או אדם אחר שלא יגיש‬
‫את תביעותיו כאמור בתוך המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אסיפה סופית של החברה הנ"ל תתכנס ביום ‪,11.2.2014‬‬
‫בשעה ‪ ,9.00‬אצל המפרקת‪ ,‬בכתובת הנ"ל‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי‬
‫של המפרקת‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי‬
‫החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫מלי כהן‪ ,‬מפרקת‬
‫השקעות עובדים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-047498-4‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,12.2.2014‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרדי חברת‬
‫העובדים השיתופית הכללית בארץ ישראל בע"מ‪ ,‬רח' ארלוזורוב‬
‫‪ ,93‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרקת‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫לילך אדר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרקת‬
‫באד בויז בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-372562-2‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,16.2.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫סירקין ‪15‬א‪ ,‬גבעתיים ‪ ,53250‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גיא אופיר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נכסי הרטוב השקעות‪ ,‬בניה ופיתוח בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-310012-3‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,16.2.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫סירקין ‪15‬א‪ ,‬גבעתיים ‪ ,53250‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫גיא אופיר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫השקמים‪ ,‬ד"נ חוף אשקלון‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גלעד שרון‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫מלונות אפריקה ישראל (תל‪-‬אביב) ‪ 1992‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-173366-9‬‬
‫סוויסטריל אינטרנשיונל התשנ"ה בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-209585-2‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,17.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫החיטה ‪ ,5‬מפרץ חיפה‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫רונן בן חמו‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,25.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫מנחם בגין ‪ ,125‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫ניל סמולט‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫ס‪.‬ק‪ .‬פונטו סוכנויות בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-248865-1‬‬
‫מחסנים ברמת גן דניש אינטריורס בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-045748-4‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,20.2.2014‬בשעה ‪ ,17.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫הקשת‪ ,‬קומה ‪ ,10‬דירה ‪ ,40‬קרית אונו‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של‬
‫המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪,‬‬
‫וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫דוד גושן‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,25.2.2014‬בשעה ‪ ,10.30‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫גולומב ‪ ,5‬רמת השרון ‪ ,47414‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫בועז קרול‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫ח‪ .‬פטשניק בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-042562-2‬‬
‫אפיקים (ת‪.‬א‪ ).‬השקעות בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-347980-8‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,20.2.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬במשרד עו"ד שלמה‬
‫כהן ושות'‪ ,‬צמח מפעלים אזוריים‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של‬
‫המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪,‬‬
‫וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גלעד אוברמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,25.2.2014‬בשעה ‪ ,11.30‬אצל רו"ח הטיס‪,‬‬
‫גרינבאום ושות'‪ ,‬רח' דרך אבא הלל סילבר‪ ,‬רמת גן ‪ ,52506‬לשם‬
‫הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק‬
‫ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים‬
‫ובניירות של החברה‪.‬‬
‫דן צבי גולן‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫דיגיטל בלונד בע"מ‬
‫שיקמים נהול ועיבוד (‪ )1978‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-389107-7‬‬
‫(ח"פ ‪)51-077840-0‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,25.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל גרוס‪,‬‬
‫קלינהנדלר‪ ,‬חודק‪ ,‬הלוי‪ ,‬גרינברג ושות'‪ ,‬מרכז עזריאלי ‪ ,1‬בניין‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,22.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל המפרק‪ ,‬חוות‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫‪2867‬‬
‫עגול‪ ,‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫עמית קוזין‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫רח' ויסוצקי ‪ ,6‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫אריאל בן–חור‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫חן עדולם חברה לייזום פיתוח ובנייה בע"מ‬
‫חריש נכסים והשקעות (ב‪.‬ב) בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-207561-5‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,26.2.2014‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרד עו"ד לנדאו‬
‫& יהודיין‪ ,‬רח' בן גוריון ‪ ,2‬רמת גן‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של‬
‫המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪,‬‬
‫וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫גד לנדאו‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫דצמבר (‪ )1997‬השקעות בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-255805-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,26.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬במשרדי איתן‪,‬‬
‫מהולל ושדות‪ ,‬רח' אבא אבן ‪ ,10‬הרצליה‪ ,‬לשם הגשת דוח‬
‫סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה‬
‫בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫דורון שנער‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫(ח"פ ‪)51-324427-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,27.2.2013‬בשעה ‪ ,11.30‬במשרדי המפרק‪,‬‬
‫רח' ויסוצקי ‪ ,6‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫אריאל בן–חור‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫תלתן אירופה בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-367733-6‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,27.2.2013‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרדי המפרק‪,‬‬
‫רח' ויסוצקי ‪ ,6‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫אריאל בן–חור‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫דיאדרה הובלות ושרותים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-172754-7‬‬
‫דיגיפופ גרופ בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-483144-5‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,27.2.2014‬בשעה ‪ ,17.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫קרליבך ‪ ,10‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫עופר קרינסקי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,27.2.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬במשרדי נשיץ‪,‬‬
‫ברנדס ושות'‪ ,‬עורכי דין‪ ,‬רח' תובל ‪ ,5‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת‬
‫דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה‬
‫בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫עידן מילר‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬שוקולד ועוד בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-431853-4‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫אמסד השקעות בע"מ‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(ח"פ ‪)51-283800-4‬‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,28.2.2014‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרד המפרק‪ ,‬רח'‬
‫אגריפס ‪ ,42‬ירושלים‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,27.2.2013‬בשעה ‪ ,11.15‬במשרדי המפרק‪,‬‬
‫‪2 868‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל פניה בעניין יש להפנות למפרק החברה‪ ,‬משרד י'‬
‫ריכטר‪ ,‬הרצברג‪ ,‬יוגב ושות'‪ ,‬לכתובת הנ"ל‪ ,‬טל' ‪,02-6247141‬‬
‫פקס' ‪.02-6247144‬‬
‫שי אוחיון‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫משמורת שרותי ארכיון ממוחשב בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-204793-7‬‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬במשרד עו"ד בריג'יט‬
‫בלייח‪ ,‬רח' שמאי ‪ ,15‬ירושלים‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫גבריאל גלר‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫ישראטוב בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-339849-5‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,11.00‬במשרד המפרק‪ ,‬רח'‬
‫אגריפס ‪ ,42‬ירושלים‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫כל פניה בעניין יש להפנות למפרק החברה‪ ,‬משרד י'‬
‫ריכטר‪ ,‬הרצברג‪ ,‬יוגב ושות'‪ ,‬לכתובת הנ"ל‪ ,‬טל' ‪,02-6247141‬‬
‫פקס' ‪.02-6247144‬‬
‫‬
‫שי אוחיון‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,12.00‬במשרדי החברה‪ ,‬רח'‬
‫בבלי ‪ ,8‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרקים‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫ישראל גוטסדינר‬
‫טוביה צפיר‬
‫‬
‫מפרקים‬
‫א‪.‬טרופ הנדסה בע"מ‬
‫קיי‪.‬בי‪.‬קיי‪ .‬מסחר בינלאומי בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-240052-4‬‬
‫(ח"פ ‪)51-280908-8‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,1.3.2014‬בשעה ‪ ,17.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫סטופ ‪ ,5‬נתניה‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫מיכאל קנצלר‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬במשרדי המפרקת‪ ,‬רח' שביל הדרור‬
‫‪ ,10‬עכו‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרקת‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫מרגרט אבו רחמון‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרקת‬
‫‬
‫החברה לפיתוח שכונת שפירא בע"מ‬
‫מיפיננס חברה לפיננסים והשקעות בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-199775-1‬‬
‫(ח"פ ‪)51-139761-4‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,16.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫יעבץ ‪ ,33‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל‬
‫הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג‬
‫בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫דורון טאובמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫הברזל ‪ ,3‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫נעם מ' זוכמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫דגש ישיר אחזקות בע"מ‬
‫טחנת היין והליקרים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-262799-3‬‬
‫(ח"פ ‪)51-475611-3‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,2.3.2014‬בשעה ‪ ,17.00‬במשרד עו"ד אלעזר‬
‫‪2869‬‬
‫טננבוים‪ ,‬רח' מיקוניס ‪ ,3‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של‬
‫המפרק‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪,‬‬
‫וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫דוד גצל גרומט‪ ,‬מפרק‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫יעל שאול‪ ,‬מפרקת‬
‫‬
‫דרימליין בע"מ‬
‫זיטסיט טורס פטי (ישראל ‪ )1978‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-471090-4‬‬
‫(ח"פ ‪)51-078495-2‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,3.3.2014‬בשעה ‪ ,14.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫אחד העם ‪ ,8‬ירושלים‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫‬
‫יונתן ליבלר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,10.3.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫סוקולוב ‪ ,48‬רמת השרון‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫רמי גלם‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫א‪.‬מ‪ .‬אוטו קלין בע"מ‬
‫אייצ' בי איי ישראל בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-435562-7‬‬
‫(ח"פ ‪)51-387234-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,3.3.2014‬בשעה ‪ ,9.30‬אצל המפרק‪ ,‬רח' שד'‬
‫שאול המלך ‪ ,35‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪,‬‬
‫המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי‬
‫להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫יצחק שטרית‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,15.3.2014‬בשעה ‪ ,16.00‬אצל המפרק‪ ,‬רח'‬
‫הרי גולן ‪ ,11‬אשדוד‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרק‪ ,‬המראה‬
‫כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט‬
‫כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫אייל פרידמן‪ ,‬מפרק‬
‫‬
‫דדי ואייל בניה ושיפוצים בע"מ‬
‫פישמן ‪ -‬גן שמואל פרויקטים סולאריים ‪ 2010‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-344428-1‬‬
‫(ח"פ ‪)51-448633-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,4.3.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬במשרדה הרשום‬
‫של החברה‪ ,‬רח' לינקולן ‪ ,20‬תל אביב‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי‬
‫של המפרקת‪ ,‬המראה כיצד התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי‬
‫החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד לנהוג בפנקסים ובניירות של‬
‫החברה‪.‬‬
‫רונית פישמן אופיר‪ ,‬מפרקת‬
‫‬
‫קרטל בנין בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-234245-2‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,6.3.2014‬בשעה ‪ ,9.00‬במשרדה הרשום של‬
‫החברה‪ ,‬רח' ויצמן ‪ ,106‬נהריה‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרקת‪,‬‬
‫‪2 870‬‬
‫הודעה על כינוס אסיפה סופית‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 338‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפה סופית של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,19.3.2014‬במשרדי המפרקת‪ ,‬רח' שביל‬
‫הדרור ‪ ,10‬עכו‪ ,‬לשם הגשת דוח סופי של המפרקת‪ ,‬המראה כיצד‬
‫התנהל הפירוק ומה נעשה בנכסי החברה‪ ,‬וכדי להחליט כיצד‬
‫לנהוג בפנקסים ובניירות של החברה‪.‬‬
‫מרגרט אבו רחמון‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרקת‬
‫‬
‫מזרע מתכות בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-323522-6‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,6.11.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן‪ ,‬ממשרד‬
‫עו"ד שלמה כהן ושות'‪ ,‬צמח מפעלים אזוריים‪ ,‬ד"נ עמק הירדן‬
‫‪ ,1510501‬למפרק החברה‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫גלעד אוברמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את אילן קליגר‪ ,‬ת"ז‬
‫‪ ,042327288‬מת"ד ‪ ,10‬יורופארק‪ ,‬בניין צרפת‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אילן קליגר‪ ,‬מפרק‬
‫תעמל מזרע (‪ )1993‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-190055-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,6.11.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גלעד אוברמן‪ ,‬ממשרד‬
‫עו"ד שלמה כהן ושות'‪ ,‬צמח מפעלים אזוריים‪ ,‬ד"נ עמק הירדן‬
‫‪ ,1510501‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫גלעד אוברמן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫אלומינור הנדסה וניהול בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-315970-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,5.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אוהד פיילר‪ ,‬מרח'‬
‫פלאוט ‪ ,8‬רחובות‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אוהד פיילר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫מזנון הגולשים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-381093-7‬‬
‫בל ‪ -‬עד הנדסה בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-127164-5‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,24.11.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אמיר עמר‪,‬‬
‫ת"ז ‪ ,022536171‬מרח' מנחם בגין ‪ ,132‬מגדל עזריאלי‪ ,‬המגדל‬
‫המרובע‪ ,‬קומה ‪ ,27‬תל אביב‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,15.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את אלן ברזג‪ ,‬ת"ז ‪,012479051‬‬
‫מרח' הירקון ‪ ,96‬תל אביב‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אמיר עמר‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫אלן ברזג‪ ,‬מפרק‬
‫ד‪.‬פ‪ .‬אלון זכיינות מזון מהיר (‪ )2006‬בע"מ‬
‫דונייט‪2‬דרים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-382859-0‬‬
‫(ח"פ ‪)51-415637-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,26.11.2013‬התקבלה‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,23.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫‪2871‬‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד טל מיק‪ ,‬מת"ד ‪,5805‬‬
‫הרצליה ‪ ,46157‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫טל מיק‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,25.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי‪ ,‬מ"ר‬
‫‪ ,22146‬ת"ז ‪ ,024540916‬מרח' רמב"ן ‪ ,24‬ירושלים‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ניצן שמואלי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫נוביה פרמצבטיקה בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-314139-0‬‬
‫דיגופארם בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-296083-2‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,25.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי‪ ,‬מ"ר‬
‫‪ ,22146‬ת"ז ‪ ,024540916‬מרח' רמב"ן ‪ ,24‬ירושלים‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ניצן שמואלי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,25.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי‪ ,‬מ"ר‬
‫‪ ,22146‬ת"ז ‪ ,024540916‬מרח' רמב"ן ‪ ,24‬ירושלים‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ניצן שמואלי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫דיפול ט‪.‬ד‪.‬ס‪ .‬חברה לפיתוח ומחקר רפואי (‪)1993‬‬
‫בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-179660-3‬‬
‫שוקו נוי מוצרי שוקולד ‪ 2011‬בע"מ‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(ח"פ ‪)51-465124-9‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,25.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ניצן שמואלי‪ ,‬מ"ר‬
‫‪ ,22146‬ת"ז ‪ ,024540916‬מרח' רמב"ן ‪ ,24‬ירושלים‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ניצן שמואלי‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫ננולאיירס בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-315305-6‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫‪2 872‬‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,26.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גיא אורן‪ ,‬מרח' הכפר‬
‫‪ ,9‬קרית אונו ‪ ,5552505‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫גיא אורן‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫סאטריס ישראל בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-388324-9‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד גל חכים‪ ,‬מת"ד ‪,88‬‬
‫צורית ‪ ,20104‬למפרק החברה‪.‬‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עובד זהבי‪ ,‬מכפר‬
‫בן נון‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫גל חכים‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫עובד זהבי‪ ,‬מפרק‬
‫אמיתי תעשיות אלקטרוניקה בע"מ‬
‫אנזו ישראל (ניהול ברים) בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-118496-2‬‬
‫(ח"פ ‪)51-358300-5‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את יוסף שלמה סוויד‪,‬‬
‫מרח' חי"ש ‪ ,9‬רחובות ‪ ,7622516‬למפרק החברה‪.‬‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את איתמר קולן‪ ,‬מרח' גינתון ‪,2‬‬
‫תל אביב‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫יוסף שלמה סוויד‪ ,‬מפרק‬
‫איתמר קולן‪ ,‬מפרק‬
‫מוסך ברמה (‪ )2001‬בע"מ‬
‫לומסי יבוא יצוא בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-312532-8‬‬
‫(ח"פ ‪)51-268221-2‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את ופא כוני‪ ,‬מרח'‬
‫אדם מיצקביץ ‪ ,8‬תל–אביב‪-‬יפו‪ ,‬למפרקת החברה‪.‬‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את רבקה איקה דן‪,‬‬
‫מרח' שדרות היוגב ‪ ,43‬עולש‪ ,‬למפרקת החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 7‬ימים מיום פרסום הודעה‬
‫זו‪ ,‬למען המפרקת הנ"ל‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרקת הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ופא כוני‪ ,‬מפרקת‬
‫רבקה איקה דן‪ ,‬מפרקת‬
‫משתלת שתיל וצמח בע"מ‬
‫אינטל ‪ 88‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-406620-8‬‬
‫(ח"פ ‪)51-089001-5‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫‪2873‬‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את מטילדה בנבנישתי‪ ,‬מרח'‬
‫יהודה בורלא ‪ ,22‬תל אביב‪ ,‬למפרקת החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרקת הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫מטילדה בנבנישתי‪ ,‬מפרקת‬
‫א‪.‬נ‪ .‬סיימן אחזקות בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-223327-1‬‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד אסי גולדברג‬
‫ו‪/‬או יורם גולדברג ו‪/‬או גלית גולדברג‪ ,‬מרח' דרך רמתיים ‪,55‬‬
‫הוד השרון‪ ,‬למפרקי החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרקים הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אסי גולדברג‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫לאנטק אנרג'י בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-415739-5‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקת‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את מזל סיימן‪ ,‬מרח' נחשון ‪,5‬‬
‫הרצליה‪ ,‬למפרקת החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרקת הנ"ל‪.‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,30.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את נתן רודל‪ ,‬מרח' מנחם בגין‬
‫‪ ,7‬יהוד‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫מזל סיימן‪ ,‬מפרקת‬
‫נתן רודל‪ ,‬מפרק‬
‫אדי (ד‪ .‬גרף) בע"מ‬
‫דורות מימון (‪ )2002‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-216826-1‬‬
‫(ח"פ ‪)51-318684-1‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,29.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את אדמונד יוסף‪ ,‬מרח' חלוצי‬
‫התעשייה ‪ ,7‬קרית מלאכי‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫המניין של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,31.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לפרק את החברה מרצון ולמנות את פבלו מלכסון‪ ,‬אצל‬
‫צלרמאיר‪ ,‬פילוסוף‪ ,‬רוזובסקי‪ ,‬צפריר‪ ,‬טולידאנו ושות'‪ ,‬משרד‬
‫עורכי דין‪ ,‬רח' לינקולן ‪ ,20‬תל אביב‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫אדמונד יוסף‪ ,‬מפרק‬
‫דודליץ בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-413765-2‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרקים‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן‬
‫‪2 874‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 21‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫פבלו מלכסון‪ ,‬מפרק‬
‫ברוקדייל אנטרפרייזס בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-086704-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,1.1.2014‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אברהם וינרוט‪,‬‬
‫מרח' הגלגל ‪ ,44‬רמת גן‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ד"ר אברהם וינרוט‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫יורופין דיאמונד אנטרפרייזס (השניה) לימיטד‬
‫(ח"פ ‪)51-077674-3‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,1.1.2014‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אברהם וינרוט‪,‬‬
‫מרח' הגלגל ‪ ,44‬רמת גן‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ד"ר אברהם וינרוט‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫במסגרת האסיפה יוצג דוח מלא על מצב עסקי החברה‬
‫וייבחר מפרק‪.‬‬
‫רונית שלו‬
‫יו"ר אסיפת בעלי המניות‬
‫ידידים החזרי מס בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-271937-8‬‬
‫הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 323‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי אסיפת נושים של החברה‬
‫הנ"ל תתכנס ביום ‪ ,11.3.2014‬בשעה ‪ ,10.00‬במשרדי החברה‪,‬‬
‫רח' אבא הלל ‪ ,3‬רמת גן‪.‬‬
‫על סדר היום‪ :‬החלטה מיוחדת בדבר פירוק מרצון של‬
‫החברה‪ ,‬הצגת דוח על מצב עסקיה של החברה ומינוי מפרק‬
‫עסקי החברה‪.‬‬
‫עמית שטילמן‪ ,‬עו"ד‬
‫באת כוח החברה‬
‫איי‪.‬אמ‪.‬אס‪.‬אי יועצים בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-277562-8‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על ביטול החלטה על פירוק מרצון‬
‫נמסרת בזה הודעה כי באסיפה הכללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שנועדה ונתכנסה ביום ‪ ,22.12.2013‬התקבלה‬
‫החלטה לבטל החלטה קודמת מיום ‪ 24.9.2012‬לפרק את החברה‬
‫מרצון‪.‬‬
‫מקסולש בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-076658-7‬‬
‫(בפירוק מרצון)‬
‫הודעה על פירוק מרצון ומינוי מפרק‬
‫ניתנת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה כללית שלא מן המניין‬
‫של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪ ,1.1.2014‬התקבלה החלטה‬
‫לפרק את החברה מרצון ולמנות את עו"ד ד"ר אברהם וינרוט‪,‬‬
‫מרח' הגלגל ‪ ,44‬רמת גן‪ ,‬למפרק החברה‪.‬‬
‫כל נושה שיש לו תביעות נגד החברה הנ"ל יגיש את‬
‫תביעותיו‪ ,‬בצירוף הוכחותיו‪ ,‬בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום‬
‫הודעה זו‪ ,‬למען המפרק הנ"ל‪.‬‬
‫נושה או אדם אחר שלא יגיש את תביעותיו כאמור בתוך‬
‫המועד הנ"ל ‪ -‬לא ייענה‪.‬‬
‫ד"ר אברהם וינרוט‪ ,‬עו"ד‪ ,‬מפרק‬
‫פלג כפיר שלו בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-297848-7‬‬
‫הודעה בדבר כינוס אסיפת נושים‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪ 321‬לפקודת החברות‬
‫[נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפה הכללית של החברה‬
‫הנ"ל שנועדה ונתכנסה ביום ‪ ,31.12.2013‬התקבלה החלטה‬
‫במניין חוקי לכנס אסיפת נושים ביום ‪ ,26.1.2014‬ולדון בפירוק‬
‫החברה על ידי נושים‪.‬‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫אילן סדקה‪ ,‬מפרק‬
‫דלתה סחר ושירותים (‪ )1986‬בע"מ‬
‫(ח"פ ‪)51-115224-1‬‬
‫הודעה על פירוק מרצון על ידי נושים ומינוי מפרק‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם לסעיף ‪(321‬א) לפקודת‬
‫החברות [נוסח חדש]‪ ,‬התשמ"ג‪ ,1983-‬כי באסיפת בעלי מניות‬
‫שלא מן המניין של החברה הנ"ל שהתכנסה ביום ‪30.12.2013‬‬
‫ובאסיפת נושים של החברה הנ"ל‪ ,‬שהתכנסה ביום ‪,31.12.2013‬‬
‫התקבלו החלטות לפרק את החברה מרצון ולמנות את יגאל‬
‫ברמן‪ ,‬ת"ז ‪ ,008431736‬למפרק החברה‪.‬‬
‫יגאל ברמן‪ ,‬מפרק‬
‫אופק לוגיסטיקה (ד‪.‬ג‪.‬ר‪).‬‬
‫(ש"מ ‪)55-024811-6‬‬
‫הודעה על שינויים בשותפות‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף ‪ 60‬לפקודת‬
‫השותפויות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ה‪ ,1975-‬כי השותף המוגבל‬
‫ק‪ .‬אופק החזקות ‪ -‬התחדשות עירונית בע"מ‪ ,‬מס' חברה‬
‫‪ ,52-004354-8‬עזב את השותפות והעביר את מלוא זכויותיו‬
‫בה (‪ )49.95%‬לשותף מוגבל חדש בשותפות‪ ,‬גיל‪-‬דר ייזום ובניה‬
‫בע"מ‪ ,‬ח"פ ‪.51-357555-5‬‬
‫רונן קקו‬
‫אילן קורץ‬
‫דירקטורים‬
‫‪2875‬‬
‫ויולה פרטנרס ‪( 4‬ג'י‪.‬פי קרן ‪)4‬‬
‫(ש"מ ‪)55-025094-8‬‬
‫הודעה על שינויים בשותפות‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף ‪ 60‬לפקודת‬
‫השותפויות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ה‪ ,1975-‬כי השותף המוגבל‬
‫וי ג'י אם שותפים (ג'י פי) שותפות מוגבלת‪ ,‬ש"מ ‪,55-024866-0‬‬
‫העביר סכום השקעה של ‪ 50‬ש"ח בשותפות לידי ר‪.‬מ‪ .‬רנסנס‬
‫מנג'מנט (‪ )1993‬בע"מ‪ ,‬ח"פ ‪.51-188900-8‬‬
‫נמסרת בזה הודעה כי התובעת אופרת שרוני‪ ,‬ת"ז ‪,023087216‬‬
‫מרח' העצמאות ‪ ,26/51‬ראש העין ‪ ,48511‬ע"י ב"כ עו"ד גלית סיאני‬
‫ו‪/‬או עו"ד נאוה מורי‪ ,‬מרח' גלוסקא ‪ ,15‬ראש העין‪ ,‬טלפקס ‪03-‬‬
‫‪ ,9035444‬נייד ‪ ,050-6652082‬דוא"ל ‪,[email protected]‬‬
‫הגישה נגדך תובענה לבית המשפט השלום בפתח תקוה‪ ,‬וכי אתה‬
‫מוזמן להגיש כתב הגנה בתוך ‪ 30‬ימים מיום פרסום הודעה זו; אם‬
‫לא תעשה כן‪ ,‬תהיה לתובעת זכות לקבל פסק דין שלא בפניך‪.‬‬
‫העתק מכתב התביעה אפשר לקבל במשרד באי כוח‬
‫התובעת‪.‬‬
‫אילון פנחס‬
‫בא כוח השותפות‬
‫גלית סיאני‪ ,‬עו"ד‬
‫‬
‫‬
‫ת‪.‬ש‪.‬י דרך ‪431‬‬
‫(ש"מ ‪)55-024193-9‬‬
‫הודעה בדבר העברת זכויות בשותפות מוגבלת‬
‫נמסרת בזה הודעה בהתאם להוראות סעיף ‪60‬‬
‫לפקודת השותפויות [נוסח חדש]‪ ,‬התשל"ה‪ ,1975-‬כי‬
‫בעקבות מיזוגו של השותף המוגבל איילון פנסיה בע"מ‪,‬‬
‫ח"פ ‪( 51-165293-5‬להלן ‪ -‬איילון פנסיה)‪ ,‬עם השותף‬
‫המוגבל איילון פנסיה וגמל בע"מ‪ ,‬ח"פ ‪51-374101-7‬‬
‫(להלן ‪ -‬איילון פנסיה וגמל)‪ ,‬ביום ‪ ,21.10.2013‬העביר השותף‬
‫המוגבל איילון פנסיה את מלא זכויותיו בשותפות‪ ,‬העומדות על‬
‫סך של ‪ 26‬שקלים חדשים‪ ,‬לשותף המוגבל איילון פנסיה וגמל‪.‬‬
‫סיון מילוא‪ ,‬עו"ד‬
‫בא כוח השותפות‬
‫עיזבון המנוחה דורין גינסברג‬
‫באת כוח התובעת‬
‫הודעה בדבר תחליף המצאה‬
‫בבית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע‬
‫ד"מ ‪ ,60995-10-13‬ד"מ ‪ ,60936-10-13‬ד"מ ‪60917-10-13‬‬
‫ד"מ ‪ ,60951-10-13‬ד"מ ‪ ,60967-10-13‬ד"מ ‪60905-10-13‬‬
‫אל‪ :‬בני שוישה‪ ,‬ת"ז ‪,29637808‬‬
‫נמסרת בזה הודעה כי ביום ‪ ,29.10.2013‬הוגשו נגדך‬
‫בתיקים הנ"ל כתבי תביעה ‪ -‬זכויות עובדים‪ ,‬ע"י באת כוחם‬
‫של התובעים‪ ,‬עו"ד לילך אור‪ ,‬מרח' בן יאיר ‪ ,26‬ת"ד ‪,1271‬‬
‫ערד ‪ ,891102‬טל' ‪ ,08-9952014‬פקס' ‪ ,08-9954463‬וכי בהתאם‬
‫להחלטת בית הדין מיום ‪ ,25.12.2013‬אתה מתבקש להגיש כתב‬
‫הגנה בתוך ‪ 30‬ימים מפרסום הודעה זו‪.‬‬
‫כתבי בית דין והזמנות לדין אפשר לקבל במשרד בא כוח‬
‫התובעים‪.‬‬
‫(ת"ע ‪)67383‬‬
‫הודעה על מינוי מנהל עיזבון והודעה לנושים‬
‫לילך אור‪ ,‬עו"ד‬
‫באת כוח התובעים‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬לפי סעיף ‪ 99‬לחוק הירושה‪,‬‬
‫התשכ"ה‪ ,1965-‬כי עו"ד מאיר זסלנסקי‪ ,‬מרח' הנמל ‪ ,36‬חיפה‪,‬‬
‫מונה ביום ‪ 3.12.2013‬לפי צו הרשם לענייני ירושה בחיפה‪,‬‬
‫למנהל עזבון המנוחה דורין גינסברג‪ ,‬ת"ז ‪ ,026044669‬אשר‬
‫נפטרה בישראל ביום ‪.17.9.2013‬‬
‫‬
‫‬
‫כל הטוען כי הוא נושה של עיזבון המנוחה הנ"ל‪ ,‬מוזמן‬
‫בזה להודיע‪ ,‬בכתב ובדואר רשום‪ ,‬למנהל העיזבון לפי הכתובת‬
‫הנ"ל‪ ,‬על תביעותיו מהעיזבון בתוך שלושה חודשים מיום‬
‫פרסום הודעה זו‪.‬‬
‫בבית המשפט המחוזי בתל אביב‪ ,‬בתיק פר"ק ‪17804-01-13‬‬
‫לאחר תום המועד הנ"ל לא תתקבל כל תביעה‪.‬‬
‫מאיר זסלנסקי‪ ,‬עו"ד‬
‫מנהל העיזבון‬
‫‬
‫‬
‫בבית משפט השלום פתח תקוה‪ ,‬תא"ק ‪14988-10-13‬‬
‫אל‪ .1 :‬משה בוחבוט אבוטבול‪ ,‬ת"ז ‪ ,022744106‬מרח' הבנים‬
‫‪ ,20/15‬עפולה; ‪ .2‬ליבנת קדוש‪ ,‬ת"ז ‪ ,024119414‬מרח' הבנים‬
‫‪ ,20/5‬עפולה‪.‬‬
‫‪2 876‬‬
‫המחיר ‪ 19.44‬שקלים חדשים‬
‫שם החייבת‪ :‬חברת סקאי אירועים בע"מ‪ ,‬ח"פ ‪ ,51-397491-5‬בכינוס‬
‫ובפירוק‪ ,‬מרח' דרך מנחם בגין ‪ ,74‬תל אביב ‪.67215‬‬
‫המנהלים המיוחדים‪ .1 :‬עו"ד ערן קאופמן‪ ,‬משד' שאול המלך‬
‫‪ ,39‬תל אביב ‪ ,64928‬טל' ‪ ,03-6098040‬פקס' ‪;03-6098050‬‬
‫‪ .2‬עו"ד דורית לוי טילר‪ ,‬מרח' אבן גבירול ‪ ,124‬תל אביב‬
‫‪ ,62038‬טל' ‪ ,03-5272164‬פקס' ‪.03-5272166‬‬
‫נמסרת בזה הודעה‪ ,‬כי ביום ‪ 15.12.2013‬אישר בית המשפט‬
‫המחוזי בתל אביב את בקשת המנהלים המיוחדים והורה על‬
‫חלוקת דיבידנד שני לנושים הרגילים בשיעור ‪.20%‬‬
‫הודעה בדבר תחליף המצאה‬
‫‪ISSN 0334-3030‬‬
‫הודעה על חלוקת דיבידנד שני‬
‫ערן קופאמן‪ ,‬עו"ד‬
‫דורית לוי טילר‪ ,‬עו"ד‬
‫המנהלים המיוחדים‬
‫ילקוט הפרסומים ‪ ,6730‬ו' בשבט התשע"ד‪7.1.2014 ,‬‬
‫סודר במח' רשומות‪ ,‬משרד המשפטים‪ ,‬והודפס במדפיס הממשלתי‬
Fly UP