...

MAPA 15.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ

by user

on
Category: Documents
7

views

Report

Comments

Transcript

MAPA 15.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ
Annex VI. Relacions de la trama de la centuriació amb els llocs de culte cristià i els topònims
MAPA 15.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ
(SEGONS L’ORIENTACIÓ “A”) AMB ELS LLOCS DE CULTE I
D’ENTERRAMENT I AMB ELS TOPÒNIMS I MICROTOPÒNIMS
VINCULABLES AL POBLAMENT ANTIC DEL CAMP DE TARRAGONA.
ZONA TARRAGONÈS / ALT CAMP.
III
Isaías Arrayás Morales
MAPA 16.- RELACIÓ DE LA TRAMA HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ
(SEGONS L’ORIENTACIÓ “A”) AMB ELS LLOCS DE CULTE I
D’ENTERRAMENT I AMB ELS TOPÒNIMS I MICROTOPÒNIMS
VINCULABLES AL POBLAMENT ANTIC DEL CAMP DE TARRAGONA.
ZONA BAIX CAMP.
IV
Annex VI. Relacions de la trama de la centuriació amb els llocs de culte cristià i els topònims
MAPA 17.- RECONSTRUCCIÓ HIPOTÈTICA DE LA CENTURIACIÓ
(SEGONS L’ORIENTACIÓ “A”). DETALL DE LES ZONES ON
CONSTATEM UNA MAJOR DENSITAT D’EVIDÈNCIES
PERTANYENTS A L’ORIENTACIÓ DOMINANT
(ALCOVER - EL MILÀ - VILALLONGA DEL CAMP - VALLS).
V
Fly UP