...

LIITE 3 AUTO- JA PIENKONEAPAJAN OPETUSSUUNNITELMA Yleiset käsiteltävät asiat:

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

LIITE 3 AUTO- JA PIENKONEAPAJAN OPETUSSUUNNITELMA Yleiset käsiteltävät asiat:
LIITE 3
AUTO- JA PIENKONEAPAJAN OPETUSSUUNNITELMA
Yleiset käsiteltävät asiat:
ohjekirjojen käyttö ja lukeminen
hitsauksen perusteet, poraus ja kierteytys
momentit, pultit, mutterit, kierteet
2-tahti ja 4-tahti moottoreiden toimintaperiaatteet
yleismittarin käyttö
pienkoneiden sähkölaitteet
kaasuttimien toiminta ja rakenne pienkoneissa
Pienkoneiden korjaaminen:
Pienkoneen huolto- tai korjaustarpeen määritteleminen
Kustannusarvion tekeminen ja tarvittavan korjaustoimenpiteen suunnittelu
Uusittavien osien tarpeen arvioiminen
Pienkoneen ja sen työlaitteen toiminnan analysoiminen aistihavaintoja sekä tarvittavia elektronisia ja
mekaanisia perusmittalaitteita käyttämällä
Työhönsä työturvalliset työmenetelmät ja -laitteet valitseminen
Korjaustöiden tekeminen valmistajan ohjeen mukaisesti
Eri konetyyppien käynnistyksen eston periaatteiden ja kyseisen koneen käynnistymisen eston
tarkastaminen sekä testatessa muut työn aikana mahdollisesti työtapaturmia aiheuttavien riskitekijöiden
tunnistaminen
Henkilökohtaisten suojaimien käyttäminen
Työssään muiden työntekijöiden huomioiminen sekä työskentely työkykyään ylläpitäen
Varaosien ja erilaisten huoltotarvikkeiden käyttäminen
Ongelmajätteiden käsittely
Huolehtiminen asianmukaisesti työn etenemisestä ja valmiin työn tarkastamisesta
Työn luovuttaminen ja kertominen asiakkaalle, mitä korjaustöitä on tehty
Auton tai moottoripyörän huoltaminen:
Auton tai moottoripyörän pesun ja vahauksen tekeminen ja mahdollisten korivaurioiden tarkastaminen.
Huollon yhteydessä esiin tulevien korroosioneston puutteiden tunnistaminen ja taito neuvoa asiakasta
jatkotoimenpiteitä varten
Auton tai moottoripyörän kuntohuollon tekeminen
Jarrujen huolto-osien vaihto
Pyörien tarkastuksen tekeminen ja rengasmääräyksien tunteminen sekä rengastyön tekeminen
Auton tai moottoripyörän huoltoon tarkoitettujen työvälineiden ja laitteiden käyttö sekä niiden
säilyttäminen ja huoltaminen oikealla tavalla
Huoltotarvikkeiden käyttäminen sekä jätteiden lajittelu ja uusiokäyttö
Huolehtiminen ympäristönsuojelusta, työturvallisuudesta ja työpisteensä siisteydestä
Korjausehtojen ja autoalan keskeisen lainsäädännön vaikutuksien huomioon ottaminen omassa työssään
Tulityökortti
Työturvallisuuskortti
Fly UP