...

dr] rt'\- til), I'

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

dr] rt'\- til), I'
dr]
a LlJJd - n1l. nc,b . o ot"mco,o
c,tr
o o orrb ocrt ,
c n'cd ttt" erc,ot"
ouolceo
(016"
o e'lnu"1scd
og'lc arcs"
c
rogo"6$rl.'ToJo.
oJ
fiu
.S)
6B
o
til),
,
g
2
iru"a ol9-"0',
o:gr',;1s uy"m:tla
I'
rt'\-
-2-
3.
1-J7
cujb s (es
otn"s6.I
ar
nurl
."0'zeu'I..n61
,arri -5)ltb,,"riocol
,odcr,&j;-1i1&c1i:o oo-l4,,,-:co,loflscc.t flucB"LL'fo:or1u'e
nllO""'":i:rs'erl"oBh 'O6"rCfo6o
fiUCnoe-r(c,\tO-tOlril r.:CA'l ,ullrO'1ol Oett"S5 4itSOdO{S
.
g,refOfO
o
nt'.Nl nJCC;5" 2 Gclojcao QnJGCnl
crfuo-r.,1ou uolig)orleerdr mtlno'com'lrl5l,c5cm "-r5rnr"roloeaio$ '
'u.jeruucm8ilCcotoj
ot'or'ls6ob".
:r olc ei ci,
1t01. i--e.toceSrti rcccc",lti"rTocho
''t coo5atr t
^0m G(nlfto'lm6o'
qnDC.Oar.,.gri;.roC*'le'rdo tnoC'?mCO:'OOo'lt oom arCgOCrulruOgILOmibo)"o'l(BSo
:^gerdO mlfUltOfl5' t oUarO'lOr)
n:I4..ro.o r oJtolgll::',, t fe):ru"o,ooJ€ 5elo5o
rn'lde'eno'l
orc6ocrrU'i;roeqob', ("6rtr,'. i,^. noJcoaocs) .41rml 16nuioracn"alb
pe ocofo
o'r-i'ls66nt's". 611ct0orl&12)os a's10Jm-ortlo olftfluc uotlofltl^'"n"
'- +Ol"Ot'lO5OS'
'"'
t-SJGObO
Cr)Ofu)
G&lctrra'lrurUo
2o-4-9Bm' (Ctr,COn'
ilO6fin gD CC6orzaeri'e;fr O C?Otlurll'r,')S3r',-S'. {i.lCOGJAfiU"r,r.Oentggld
tr (.h oIl.
(nc6gqesca'sqo r:i m' m G ol'c'i:j
ar o o o 6JeJ'p-lco m o'lollard r-ntlo el: B
I
3 irrlotY# c&jtmi.
r,P'le;Ieiri,.
,
!
t.
27 -4 - r998
-
( al"-)
,.rt} . ncd - o oh co, cti d' .
.t
J
-l
i
I
{
J
I
I
I
t
I
I
I
I
I
'1
.t
iI
I
-l
,l
I
-t .{
I
lt
rl
rl
ll
i
i
I
I
I
I
I
I
:l
I
.t
F
et
a
-5"199e
laJC(UU0(I)o.
. s'u'I.4/ gul. Oou". cutl. {.I3o s'
B
I L il 0i &JC8c Q rJ G9rft
rmCorufulo +o-oeL rl}@"ldfl
colc.l"<rl
6
I
1)
OG[o
,
€.o1smjlo,ilr,
6y&o orooa3ro coerb.rol'r-Loo-UllGBg'tlU"rcacglc^aog'i
uo'leaofls o
:
r)'
eutt1.srfru'om-m(t
)
s)
ord o fu's' o n oliJa.'trui:
z
aeuer6rrralcb ougtl .
4) "0.$lejdliottt"flg8
-_
5
z
) -rn,lerSo'
)
"0e
rulnl' olrurt
grCaorfnU(rrUc,tb
r
-
'mnatc:uUnr"ol 6ocbo"
)
ruSo'mi, or)rrryd.
o.to'llastl'sru;
1) m€(n46
g oJ"rilCst
2>
5e
5)
G sc
d s az-lasloto--"r1cr- -rirfiLoo-[t
e) obabilsoas) m'lelaruo mo'1CI6rm6.
-{
I
:
3)
O O,r5
{)J
$c
o
eJ
ola;
sueetl,ocelru'o o
6'qo 501
*r
/
!
,,
,:.
-
)
r
nu'l.
ou'l
olulqrtlatrsl*4!-1-
I
.\
-l
bot oas 5o)
oJBa o'o);s'CI
c oc*l:Jld {Ecft'l
- - *-I
5o
.
6'lJ}c'iIU't G ocs &}o'
rutl
.
ruSo'nnr'r € drf 5 0Jo
'
\
a
I
'j
a
i
-t
a1
I
't
L
s.
,l
os't"sco
o6*o. 2ooo,.-.6r"o11loe-t
Golnid
t-
I ,$o:lo i
i
'
"-.ircle;'t
:r .
2.
'atlro+rolo
.
ol8 I
o
rd
o"rro[
mo{utr}dJ -
oJcumtl6, ( eumtlr++ru5o) c.icr:hlo,r.llv'c,6"t"rn ltlg g
i DooG&coero ro6m'tn1fo.
,
3 . stoi:€J.,il,Js1e<o}5}S a,flitlc'ld,b
-
oJlcql
:
g.nr,rrlo"u,1o'o
2^---G{ac<r.Lta.}Bs'oD{ro-
rCfitb
,
.orl(n .
tlru=5rb oJofilrnlo;i;.
oni -sL.craLl-44cs4lo'
z
'-r\*-
-
-
@ctricroo;o (em:rum)
.
f;'tr
-
"11.
ruro'r"mar'
slo.
T
a
F
a
I
{
\
-1
a
.\
\
E mrSOli,"rro .
-:_..
I
.
OA
. cU,l . .,4 m". c,nc r:tr o
o
-'Iii3"' - ,*
}r".{r-r"*!-.+' l *-.ecrll'i{}-.u
z)
Jjctic.,t.Irno._ -0o _arrfu--
m -lrcgoJ
g.t
5. Gfn3ru(}
mis6mnrbo
.'is 6lodo,ds,t. sl.
"."'ot
ilrfl.'laJ-oJo
)
./\/
o,o o nt m'lm-: c,laslletralo
\'
-
Jr!.rflrl,/rrt/a 61 .,,rlo1
Ljtiujurril,/rr
Lir
e.;-rtco,3s._
soo adeAolr,i ,,Jo1d.FnDo)
sJer adrroaarb qs
ol'lr,r.,r'l 6crlddr,
a^mr r. .
nule.romi
.
(
ao\
I
nulet
o,
o ro-o,ls
ro"o,ls
ru,
rnQr1,-.ri,
nnflr^,b -
_.rro,Lmcran,\
c/,.L:6iJGcag-liu-,
( peg
ovroy.,u
:oIl-
..tr
ot.ro,t, crm{ma,.}r
4 :_(ctr'[*S0a.a59.:
(,
(
srlod--a"ry'-
"rmfo: e uo6jl{oi,t
od,o' m6oiru", o6u^[ngi
g;
.
lrn a?r
nu o, ,116
- --*
.4 - o"0. norl
.lri-:,arc
. 5 . ^{to. l'l . cn_:cr} .
ril
J
ru
:-
m,.rrurJa,]rtrs"
(\
^,-r.
".rcs3a
", =3o
\gl.renrdr
isl.,mrd - ^rr^ - I(
1
li
(
:.-'-._
-
. :
I
-t-
\-
)
{,
\
l'r
Y
'\.
\)
-(.gululolrn
o,l-l
ru38e
.::- -t
r,
z-
3.
4.
6r{cf oJeg&c--;-}
\ c,)Jl:_.iJir -,
a.
liii
..i
,1 rarrDJI
c5D
\rC,uJruj5)*1)JfCJCtTl i1
SJ00.), _
^s90<
5.)'6,. S
rs: Ee-A*l_clgg*__--
.r
\,'a,,-, t /r\
Y'u '
'
l:, 'w ,
--=-.
rrlhrJ"(r.uI
,.l
,:
Gt(,oo
w*
\
i
illr[po,.FE
\[
.t(
I
lr
1998
OJGru
.
tur',
tnl
njr,b
s"
l- 1 t
0Uel3$o
)
\\-1,
.i
\
hs
ir. + o lalr
go-lnio r.cr,(uri(ot. \i
,l
i . Ci c.l"el f4O.I , 6lde0ff,Ad Sa) OcoJ ]rO JCir
:.
AffiCc0jd#c: r 99
\
2 - arcEGoiceilm* pcfuehqo"sodos
3 - {5 C0 d 6'q C,,A Otr{O frr i dXfi .
4
. n:'l,og
5
.
{r$m'hb
eg
r:"ec
gud
1.fii
orro
cuuir asd ld
cl6d-orlog.,t-mG aG
(,,
e ornro or.o16 .
_-_s,<
^@ .2
1 . hm"od e?:c.,lo.
z.-a-+_1e-ofroc s I .
\\
__*:::
s:
c
obg dnTr6 et o,cscroro.ioirir"t,
o5g{nnd
o,cscruro.ioirir"t,
i: bi*h
__ ,4.
r.
'
6. ocurlor
-
ffof:,f11xg6mrl.
i_.,
;!t i
I
.
aacagrb rorulorfol"n.
I
{
F
lole anelisol'-'
i
t:
.
\
') i-. - .l'
-l
q' .
C.r-o corrc ray'o .
_rf..^rl.titu(ru(u
"..
\
\.
'
7. regolok
'n
'"Y
"!it
n'enb
--
I
-Y--'
-.. ol.u"mqilo.rrr\,i
.
morJlro.t66t,
\.i
nro1c-irq"s0i]
\
.\
|
z..i3CGaAo
\ .- OOGrUrUlo.
..n.1
2.QrDrUrum]n"1rTt(0tc.
^0d.
",
.
,.,.
,
i
co)r.r-o0b atoE\ul]clcrlrrhl+i,:
_1ocai-ar\o
5 .-o vculul:5.:
(
/,
:.,grtr
ri
ots'1ot5o '
,/'
./,/
b,c_solo.-- -,..-
i. Omi.
t) br) uJ
,1
J_
.
i,tt
!,
,,.rgrbon'gr/ Gcy'.
.
r
i(,E_5B
,
;i
i<-'-
..
.''
-io
I
.3..
I
I
I
I
I
I
t
I
I
't"
uE
.\
J'--
lo
.4
I
. t.
,l I
' s- oc0olLgl^.a+s-ron-rtg€rr--0rfr
5tl t'..n4ft!u
-6tg'J(unl-JE E . a${lu ..Tn.-&fiu:
.
I
ol
I
,
ll
orlc argq"s 6f .
t - fititfil",,])ou.
f'rl
I
2. acdo'.5.'cl.it+b
1,
' t'.
,
:
::.
Io.
I
I
U.a
3.
"{'ruperco6oiolao
4.
G-qtfi'J"
li!t
- oo.CIl'cslnifl'
elSerlo'larlrma,rlgl
-.-rotlG6l6ti"s
11
.j
€.scs'e;o'
u'l.rnl'stjdc?ru"
-
i.
Ge?rm)illofto 0(o6Ilo.
i
'i
ror''l
1
-
1 .6Bsorlolo5rmalg1
i'
'9
-
2 -.o6tj3&.i*6)rsrc0t-or_--1D'sgio{'Jtm',toot,rretr0r'-
3.
ulrmcrco'koirolifom;
'sJ&"gqQ'
4.-olCOGGGo.
;
i:
I,
:i:
I
I
I
9'2oooo"o1o€l', orolir:- og!'90o0J6^r1z
[
'1'e-rs.T,,,trnuconrlolol
;i'
I. p1^n'BJGelot
r.
PCn-BJGeld dm'{0t5cncm?ch'
'J(n(o)AGl.lG(rry'rr!
2. ococr'(ocfl'ftirurbrac - x'l'l'0ll'o'-r'-lr-lb-ttl'igg'
,l
lrm i6 '
*,'
eacAo'lo
o
o"olrlet
i-,o
G
'
3.
I
'''
,--'j
4
I
;'; i
i
i iI
:. ||
:-
.
rrum'a
oril
.
ruc$ fo
I.
rrus"o"ee
)
il
lili
e]rt'
r
ui9.t ' "^rn"cr$
B?cctr(o'o ot;' 25 oi9.t,
nacelr.'iOgj--Z;
'o"*tb oorl'
a[mh',rrn"rn1'
go&ooloo a[mh,,rrn"rn1.
5. ogsl&oocsOgst&oolc5- go&ootoo
cacgrlc&cs"'
iu',
; r,,'.b l,.:r'ln uli' *,''iU',
e mc u t ;r,,'.b'.l,.t'lnul,'*',
emcpt
gDSoioo,o zp -- "0o. or'"' mo*r\ollr1""'is"'
t).
6 . ljrJ\uruw,u
i'3:"
'Af
i
:"
*.
-I'
*/'
: ,/
e (iJL'
'^c''91m;g6;"''o%'flg,ngtg
7 . t'Ju-1.;,rf,.'; alii'l[Jgr!
rii=
olollGu''
'd;
"."
,r'
i'
n-
a;'' |
1--
-^.n^.fl^^e^a.rlem'rsg'Bo
tralgcel'lo
3-
nJcoonJ0\a'eicoloj6ll"6lr')
..:. ruiroaet'et5ob
'-u
\
4' osoooldrmmcsrile"ele't)
':
uevry"
.l
il.li
li
,
t'
-v
td
-,n o^j
^-x ' sll'
^.i,,
' "atni
a - el6B-crcuo'ah1. fiurl. "'ch.
g":'?a'lmls" y
Grtiuz: ru
er loJ I dcu'g'lca'fi\tiTd"
ellln.tl
:
5
,-
9.
'
o'cojflo' ruonu?l'lro
o
-n-ri--^tla
6r u3fiLr'rrolro5ee"en e
e \ -^ - -. r
goloot"orrt'mcofo
m60a.l6eL0q0.
o.rerlmeoLl5eLo6'r}.
a
.
;arcs'(ro
I
^uvj:
ojo'lcmso
t-
I
ro
60
ro s4 nl
[]p)o
a 5b c a'c ro:io"
&[6
,
'
:o Cil
'ii.
'
i
i,
aocnA"strcil-r'a\di,'
3.
oolro2,- 9c \e
s "ltleE-itT: - '0o'=/i'
. I
'i'
4 t ooBcdco"rolercho n-llon'Jca 'orfo']!rcco'|orn
\
I
--
s
t-
./
t:
,
1:J
_______==_
i
'
t\
-\ll
I . fD0l G ElJ6,o - e6,mirOrl nroelct6"t"n,l.tig g
2 - oco,\.tlorlo
C66't"Sua'c mrotl.
3 . ecro roto.tolsmo - dh3s,.la6a"fooJ(:Jo".
(.-l}c(econio cn;9olcc,co;
, n.
)o _ mJ],3|olrb rrasie6rcs..
5 . mig,r"r3ro5nr,lolalugqc -- "{)o ^ ^rrl_ ;.lcdi
6 . otlmcro'lo.i3os aco;ol
m;!. oa. c6jcamf
otolc
'i
oi;
&sn"s
. ortc roruotccd
z . psoJ'Goror)o6os
1
s
.
o g,'tc1olmimihrutorfr
, 4.
7
;
-€-_
ooe
0J
o
o s'ld
lt
_
srmL€cfihr1aril nrcoJd .
Oo. "gni. orrlsorcil
nto'lcosrb o".
I . OCeoJ\po
2 . g 6B!6BonJA9 eJ&o S mcm"roo o o nt
o 5n"oprnfu 0
s . a5srlo srcplarrd
a . a"g rrruirulrmaSo-<ro-rocrfurrtmriru,lru
o
)
s . - a"c,trrre1o6rmruo6os
n:
o 1e osrl's
6o
orr6rurletnr,yo
2.
oE5[oc
OS
qot
leibcer
rur
o&om _ eor,laootlrdmlnn" oroo.rur.,orril
I o_-_ OC6ao CIcfitlo. rul.
"t
o
.
3 oo,. nt,.l. ro jrfu
s . .s'c
"tce ls,3irnruo6o s rru6rurlc
4 . q aoor"rolerd o roc_G.r:ro,\o.
.
-
1u)".
r . acno"o..
a
ltit
AreJ0JEo, 6'UnnA"(I)CUlo.
mlorrlop-r:aaLrh6orlu"a
m-y0rm€gooea'rntb
,J
Gc0o
ora.oo
I
r'.rutl. 1mgeerr,)
I
le oro"s to'.
r . nud a"o rn"ea
tl
i
r,)
2 . pd ru"oml
3 . 6,ao ro"ro1 . - crod ro"mcrn-roo
+ . ocro"ro160",a 6.15o s - GLS:
1
I
mlcm;o
l
-l
I
't
t
a7
.l
\
Fly UP