...

t- tota-a-FA

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

t- tota-a-FA
tota-a-FA
Pt N/l
n r Th
rrj:-Lt1-i
j
,_,*r.
t-
L99(+_,Iggz i, i iI SSICTT* )
_*_4
LI:--T
!F TEIT BOCI S
{. IB_I F.t2IL
lapoa f Pr:sc I
F.;s,,
(EI,Ti,,.,t,.r
1996
1]y :]n:i Grammar.
l-. Irluq::shc /':ab cJi-icJ ;y (Lr:lu,-cpir.tncnr i,usrim Univcrsi-uy
'\ligrrh )
'by
fubliehc:i
EJucr-uitnrl lori F rusc, A1i- rr].. 2.
2. UFil-U S/,i,.F O Ni,i.U. Ey --r. l,i:iui i;eq.
fapcr II
'l-, Nazccr
Socra'uh
p,hamcJ
Lur
ki.rah,r.i
A,khl-eo.
Dy i;-.rza Farhit,.-irfa Bco
PublishcJ by EJuca-uilrrrl Bc:k F-_U!_:c 1.1_;arh _ 2.
2., Haya'uh c Tayyiba by I,,i.i.. Iiyc.
anC Publisl cd by l:taklaka c i,l Lasanal_ -rmpur (U. p
)
/,
j-,
r B- r - F e z i
I
( p rc
Ii
m
\-==__
'I
fa
\
Z.
i n r ryl__LIft=i
n
r!
12 n-.r
!
:
_6-
Pepc:: I I-,::sc.
I . IF1,:.r",T . E . Si,LEEti. By SaI<:cm .
2. iiiIIil,''LL/, by Prcmch an J .
Papcr II Poctry.
Bang-a-Dara Part I lry:-r:..'.11_arr.: Iqbef
Ilasnavi Saharul Ecgurn by l,k_,,rr Fasr;rr,.
rt/,er.is-uilc G:uiIri ny _Iiqa:- I rr jrl:-r:.1i.
I
Fjrs', Trvsni\. Ghtz.-tl-s --;:t1y
Grammer rn i NttnJctai
lcJ StuCy.
j.
Far-u I by Shaf ..[,,h-:ocC SiCJiqui.
\.ublishr,,11 by i,i;:ktebr: Jemia itJ.
2= .
!_i . N ,r.' ,: r l'crr' ':. s -t-1. i
\C"u,ac
'no- l y l,run shiprcrnr_
r F::rf . l,ujcr_,b.
h;rn
j.
_
\
;F
I
B:rks f lr
C',ll su I'-
(r) Torr.Cknui
-li'
:ns.
ulin.-LI- l^1' rn-l-rn,: i,sl-::: 1,ry;r
I ar'- I II''
I
iapcr V iiis'a?l-i' rf i-'::'u Li'uclli'r'Ur':
''
Ii:khtasGr T.rc'-'1'h ' c- reb-c-UlJu '
bi' . l'. EYaZ I us: 'i"i,
I.
FaPcr VI .',CJit'i lr: a i I-anqu'rqc
-"hL {:: I1 alrq I
an y lne f
9'uanCarC af -t-hc'lang--aoc sh:uIC bc t )'rt
(r) Pcrsian
(5) Tamil
Q) i^.retic
(6) i inCi
F
.'\r' 'ul, c
(
2.
3.
1,
I Il: ^ sc an a-i l-ral:aj.
rtUmr;r IOt Jan /,j:" bl'l'i:::a
!:-ri' F:-.r :;\^'r;r'
'ch:clull-i"i:i' -;i:lanl
UrCu cssays cii'ccC Ity
by
Pai sa Aur Fer.chail'rn bi' iI-;henrr''li I-; ';s: 'rn 1- 't-'Iil'r-ci
ICer.'-: Ti1 .So'rf filc:'l'
7.
l f:l.rlr T:' ,1 , ii
I
PaPcr III Li-ucr'1rY Crl'.-icisn
t'1.{:cuteJJerne
Si''i:l O:lr " i .i"
'nquccCi I ezr*
b-v
rn
1-
-l
t al cn . t,hc
i ennaCa
|"ZTL
Pnpcr' II P:ctrY.
I. Bary-c-llara Irer-u IiI b\'l'r. Iqbal
)
Intikha bc Sul'ke:' E:li-u' J b"' : r' /''b'' -:l- 1-l''
Unirri ":
Fublist'c j by Ur:lu I-cnir-tncnt ' , ilir
7
P:cms ccmplsc:i 5v \i ei'i , illir' SfuSrr '
1-r'--,'.)n prcscribi'
l.{aj ez an J F ai zc h ,-vc
r.
4\
xt Tl:: s
Stujl -s f r:n tin.' tr
I i:
Papcr
I.
1-^
UU
:-* r^-lrr-i
. ) U ( tt i
(s)' lIa-l 'yrlar:
(7) Ser'r krit'
Thc C.anJiJates.ir'-\ ii-.'ct.ri t^ frI'
prcsc ribc:'1 bY -rho clf,i"ccm ErirJ', tl
I" It-E
I tlU aC,-:, il i) !
-uimc.
fr
i'-rn-- T\/ T,':r:cckh c Islam lhilaf a-ih o I'bbasin.
Botks f rr clnsult:-uiln i-.
an J VIth by tlon lan e
T arce khu 1 Umrn a'uh,, Par'us lVthc V-uh
!!
l(tl
I.
/,sIan JaYaraj PurI
'
i'Sir SyoJ /'h'rmcJ I han'r '
Papcr V Spr:ci,:I l,u'uh:r
rrl.4u-r-hlleya
2.
In-uikhal-. a l'ezanCCCn
bY i,bdui }:aq
E,
t
i#
{
Sir Sycd Ahanc'C PhenI
I.
tr--
E: -.- f g f
9-
rg.n:c
i: Sir
SycC
bY /.1i. c. A'hamcC Sorl'')r
-c
J by lrLru lan a I- a Ii
2, Sir SycJ /'ur Unl'c i'Iemwar Fiaf aqoa by Sycd l,bjulla.
FaPcr ril i.JJit'i:naI Languagr'
maY bc takcn thc $t ':n:lrrC
/,nY '-ll'- . '1,. fllhwing Ianguegcs
Ii 'l,t'njar:1.
, 1f. ''-hn I ;rrquagc ShcuIC bc tf Frc- i';cgrcc Far-r,
Ha
j a'uh c
(r)
(5)
--rewc'c
rn
Temil
Pcrsi
Q) I'rabic
(6) Finji
) lialeyalam
(7 ) San s i'ri-u .
(3
(4
)
Kinn
ij;
'uh: T:xt E:-'l's
CiJ,1'ucs arc jircc-u :l 'L? frIlrY''
tr -ulnc'
timc
f
rcm
s-tujics
brarjs:f
J
prcsc ribo Jt'tt-c c anccrnc
Tl'c
c*rn
.\
\
\
.:r-L=r,
Ll
:
vut
EXiJ,':Ii
,.",T
-
1:;
ll
l T,:-a' aF TIIT fCO, S FOi 'r',",- IOI S
l) i^F I oo7 ,',- i'I.S:Ial},' r Ul'-,-\i !i..SIT\' lF ai,LICLIT.
!,r
^--
t
/
Fi..i. I-i.I ; p.i
I s'u YE/,F. :xi;,ri i. r 13_
Tl
II
L99g
Pj,P:i. I fl.OSt
T]I'E:
ioE ii,Y
i",1'
3 PO r,S.
ui.,.-,L. I\rl
r r',).Il
s/,L
P,. i
TI
LI
7a'
:
i'i,".1
i s.
Eii-ri-,:l rn J r-uL-.1ist':c.i b),
EJuca'!i:r.a.l i.-: 1 FtLr si-.,
i.iuslim Univcrsity,',.rl.ct .,1igerh,
--.
iT
Thc f:lItrr,inq lcsstns
I.
GuIis-ulr I.i Filay,r-e
2. i-c Kt La:lana
3. Eahas-t-Tak::e-r:
4. i.,'iazhraqu TamaJlun
I. a Akhri I,irrn:tn a
5. Insan I isihalmcn I hush
l'.ahr-.cn liah'ua
6.
/,n
TIC
proscribcJ:
SaaJi Shci:r:azi
=
I anayyaJ-ai I epur-.
Si
r. Si,c:
Ah anc
J
I,bCuI Fekccm St.a::ar
Iluh;:nncJ i:usll-n
nsi-r \iayc .a,urphrnnc
7, Ell:rakc i'endir
I h an
i rm enh. .,.-., ,.,1r
-]
t
Syc
J Iili
P,i j-g
i-:-l
Illa5..at"
1,:r:ii
\
\
\
.
POETITY:
I.
2.
3,
4.
5.
6.
7.
E.
O
7.
Eti:ma:l
i .'rur i'rin
.Ii,:at eur llai I
EeJli i ach,-rn:l
C,h an
ChanJ aur
T alu-c-r,ef
[:ersr; ki
hl'a i l.',-:rn ;r
'It-rrrr
l.(:y11
T,.,-.ll_,:
'u-tb
D-,1'.:-.n
Qrr'
51.,-flj
IO. Ihr-uat ,.ur liab,riya-,,
,r,kh-i,Ci: U1 Inan
Ghu1ail iiebbani To-uao
r",sraru l- F:lc, i'.e j rz
Shabbcr I:asan.lrsh
i,llernr Iqbnl
Rc I azccr Shatr
\ ezcl:: .n,kbcr i,beJi
Nazcor /,kbcr /.baJi
Zazb).
/'mj a:1,
I.kl--;sr /,nsl1i,
Fiav,tan'r,-ro :1 Fir,:rc.
'rrI-.
I
;
'--/
tr
II
Timc: 3
YFi,i',
r'exinumi'/5
Fru:^s
'
i'erf s'
'l-crr
F,'''PEr-,
-r
II ; Gramnar, l'ln -t-'i .ri I''
' TransIl'uiln
'rsi-uirn
C'rm
'
'-'n:i
Thc f :Illv'i:rc.
.
Eli^Jii'i' Iil --I::2
I,
Ur:lu S;r:f
2.
r,njlln
i-,':'
ri s 'rrc p" Ii'i't'i h''-'
(..r.tr;'
:
:
I'i''hltror r'il s'ru ileh
Fu'nIis] --'i by E:luceiilnel I':-'i ['rusq
lfus lill ljniv': r:ritr7 iiar|'i:t
,"Iig':rh U' F '
i
i'rf;rt'lU:' iuji:1"'
Irgl,:1i sh ti Lry i'iakt aba-c--Temi e
Ihi- 6 '
u:-lu Er f ll,
-,
)"-)---)---)
p.Gg-. - -P4Il II-SFCP}: ij'!:3't.J --: -Ui UF
r,..s-i_
lEll..J1iJ rl' j 1!Il-9?9
i'rxinun: 75 , 'tri".
Papcr I - Prlsc
Timc : TI- i'EE FOi-i"IS.
'-r. I I rrui i :s''n ' rqli
:Ji:.' j !:
r^,:lal.i l,irn t.lnu:-
Book H:us, -'.
l,u s.Iim Lln ,_vi: r:si'uy
l'3rI'-'l. /l.f I qarh,
Utt ar Fra lc sh '
,
,
Thc f:J-hv,ing lcEs:n ''r' l^r'lscriboJ:
I.
2.
3.
4.
E.
6.
7.
hul::-u
Gh.:l-ib I'c-Aq]-,'rq-l-1'a3at
f
Ummccj;t
I hu
I'i
l1:uiarn'r -":liSji-': S1'c:: l'l-r^icJ i hen '
Khushi
-l Gerz ;:
' l''a
s'uh
I::,r J-'hrr,
GuI L;-
Cili..,rn.'r'
-
zoc
t
i'-m'-':l '
trh. lus in i''z':''J'
| ;: s,'rtr i' i ' er:i
ijronch an
1
.
,
,5
t. tirul-c-F,.lisal9. E.r.;,asive-u Ki
,',blui l.i.-rn z.:j,
TamccI
-aI'uht-;r-lila : -:g.
1O. /,Jeb an:l Tahzccb
Eh-uishe;: Fusrln,
SECON' -Y!.-r__EX4J,Ii
t-:ncr
T
a
l.
Ban
j ara
en:1
G,:zrls erc
i:-raec:-,b
F,-,
rkbrs'h.
J:'shi.
Friz
i,.l'.Lasi i:1.
Gh,-:l-rr I .rr I2
^l
Ch
lj_sh'url
Irum 1.g
tt; ''OZ:-'l-
Ghrzliet
:- i ir
i
.
itr
Shn a-c-Urnrii.- :l
hak*c-Fin
flIr-'S c ri l'.:.l
lz.r.:r.
r.lL-.ci' I rhlb r li,
Iqbi i.
l.;ama
l,aghma-c-l-rasre'rI
L999
P:c'urr/ an J ijrarnmar.
/..\ ,,1. DI | ,:nl -na.
\,,,
: - E:litclr by i, l":tru I F,ase
l.eqri ani pub1i'-.hcj by
E:luceli:r ai Brtk I- :usc.
i'Iuslin Lnivlrsi-r-y, I ,-rI c'u
r,liq,-rrl,.
i
Thc ftlI-l,vipq p:cns
I.
2,
3.
/,,
5.
6.
ir ICi -
II
r^
-^ 'r
'tt!.,
r-l?
.'-.lT,r r)
Ir.rhj./.ns- rruf L
tr).
i
r
ublisir'-- I by LJuca-uirnrl ihtl
Hruso,
nivcr.;i'uy, i'iarl
/,ligarh - U.'F.
ji4u-clirJ t
Thc wh:Ic par-"itns
Schcmc:
I'r ct, ry
Grammar
,
erc pr'..scri
c-u,
1
rl'1.
5C i',-:rks
/ l '
-r\'
l l -r
(if.
I
li
r\\).-
t
I
-\
PI,PEF,.
III -
MOI\j-r.ETi,ILE'-
I Elj.r
_ -c,clr-_F.c s-L]
.r?l' Li... Tr.,l,t!s-
-4ro!_.
Timc:
THTiEE HOUI,S.
I
N:n- i"'ct ai l-cd Tcx-u
: -
:,ilfWOZC c t
ii,x II,.,iLill :
:l-I_
-W_
I CO I\dAFil.
S.
Lr-isl,.n.:_
r.
bcncral L.mpfs].Irfn fn
Gcncral Tcpic s.
Transla-uion fr:m English -ur UrCu.
(ffrc passagc shcufj n:'u cxccJ
Ch an Cc
ICO w'-'r'Cs )
Fiofcrcncc brrk f :r Gcncral- Ctirtp:si-,-i:n:
Gul-asta-o-lfezamccn - O. Insha
PavCazi By l,1chJ.. Arif than
F
F\bIishoC by
EJ 'c atirn a1 Eorl
Univcrsity, i'arkct,
I'ligarh, Uttcr F'raCcsh.
ir.iluslim
8.,',.
F
P/,FiT
I RST YL
f-apcr I - Pr:sc anJ
Timc: Thrcc Fturs.
.,r.
(I )
(2)
(3)
(1)
(5 )
(6)
(7
II
N',AII,: Llr.
I
fir,iliTErAl-
Fcusc
II
/,!_E]4j,1: r,J-I!L. !99Pi-rrame.
lliximum IOO marl. s.
f,srr by .r.bllul F eq.
Thc fcllowing cssays :r Iv.
qh anJ Iiuq
SycC l,{ahmocC
Ki.liaf at par Taqrccr"
llcul-avi l,{:hJ. Lzcc z l\irza }'arh:rm.
li:ularna ViahccJuCJocn Salccm 1,,'larhr:r'r.
GuJhJi ka 1a}-tto:rkhan.
ltlcshamul- l/rulk
i'i:u1ama llchamrnoJali ljarhc:m
) Hali.
'
B.
UF.I-U
ES'I.F.YS:- EJit by ZahccruCCccn I',laCni
Publ-ishc C by FiaI t abc-o-
'
Urlu Eazar, Juma
!o1hi.
Jarni
a
I'rrasjiC,
,
I
Thc fol-1:r.ing Essays :nly.
(r)
Bahes-O-Takrar :
(2)
rC
Zuba-o-g:ya
Sirrc Dilboran
(s)
(4)
I.husharn
i-fiaCccsc-Cccg'arem:
j a liasan l.rizami.
I an a i h ,.Iccqi l.'ch a lvi-
ILlcra Saf ar
:
Ir(urCa Baies'uc
Zin Ja.
(1)
KuI-uc
(B)
Ghar YeaJ l,rya
: 'l'.,lirza Farhatr-,1-1a Dog.
: irit,hras I-ukharti.
: I an ;ryyr 111 I rp'ur.
tc/)
(.
)
ti,*t
lk
il
IIr'1EAIl
_Ir.-
Ir/iou
.
il
i"a
'f,narka1i i tmtiaz Ali Taj F\rl-^'lishcC by
l.4ekt aba-o-Jami a , Ncv" Ilc thi-25.
l'o Examinatirn.
Scc:nJ Ycar :
Timo:
Khwa
)
(6 )
(5
Papgl
Sir SycJ.
: Sir SycC,
: Hali
-E):fl,,1I]\ri,rICl.__--
1.999
loeT.riY_t
TFFiEE F{OUI'S
1.4/.XU,.,IL[,I
(a) Banqelara
Thc f:1l:rr,ing
(g) Shama-:=Shair
(5 ) V;al-iCa I,,4arhumakiyaaCon
(6) Insanaul Bazm-c-QuCret
) Tasvccrc l.-'arJ
(9 ) iiukhset-i,c Eaza-c-Jahan
( f C ) Gt ri s'uh en-o- Sh atu .
(7
)
fntc
ir. Iqbal.
plcms 3rc prcsc
(I ) Shi kura
'(b
:
(2)
(4)
(8
)
: . ]OC lr{nrks
ri
t:c:1.
Jawabc--Shi
kv,ta
Shama
F'huf a-t;rg,rnc-l1l:ak
Sc tstcfsar
l,l, iF---c-J: alrur:g=Glfq-Ij-!2
Eii-u. by Frrf . M:hammcd I'/!ulccb
an J Publi shod by i'iakt abc-Jami ''
Ncvv ic thi-25.
Ghazals :f IiaCccf l'l-if Onl-Y.
'
.1*rf
.
i r.':lr. i- :-l-Gh
i .r ri-'r r.I'E-I\
:.1..1
r
Lr.:
I u:
,rL,l;
I
\L;
riii
.
/ ?,.
i
l,;i;Siat-at-:,.:!,f.:m i';tl-n-, ',1
i..:
,l.rlb,'I t/at
,r
.-rar .
.
F'IITCI Y : I
T T l-Lrj--
lI.
j':- i L-
i'"
:. 1]!
i
-iI;=L
)'
t, I]_r!!:ii
Timc:
(n)
(h)
TI LE: i-.ci
-r' .- - 'z
;r "}i
Jitu,.:l I --;-,-;'--.ab.:-l-l.lu lhu Ias'--c]-i:yir^.-rtlii.ria-';ph9r-'-'-sl"i i i' :
I,iuki-.-uaser
Tn
Sch,'r:c
LITE. iCY
Fi,FEFi il"I:
:
-'
i UI-LI ,:rl , J' ': rcqu i
'-
'r-us':rin.
i::l
sf
c-Ur:lu
by
,
..
P'IST -i-.Y
C].ITICISJ.,i
6a 1T'rrl
.JL
.r
.
-
tra
l4rr
1.('!:
- U
I c-.
1
-rarirner, l' tniCctaiici T"x+., l3nsl'-ui:n
Crmpcsi-uiln.
t
:.
.3n
i
,
1b) Jilc:rc Bch'corurwro ,',bial.-': i remci'rn j
(c) F''cfcrrncc b^ I {rr c:nr-'''i-ci:;-:
GU 1 C I
S
-u,J- O-], { r
Z
ti.t
C
u1
O
- ", - !. -,,t t,: I I a I
-l,.
S
i
I b'r
/,rif } hen i-g li - j-m'l
rlivcrsi-uy,
I
Flusc.
Rrti'
:Jucil-Lirn
Ir{:!arnrncJ
rr^-1.-.+
1,:r,J l,;Ll
.'l i^rfh-'tj'ut.:r L,rL
t
I
ir_LIrJ(i.l-i,-L/L
Schcnc :f --h', i:p-:
:J:Si_..
II_I_
{
I.
2.
Tcn
Cb
llL
j r:c'i:-.'rc t YPi' -,,,.i-jr-.ti
\1
1l'
3 I'1,rris c'ch
-ul'c Valuc 'f
Onc qucs-uiln ir,lth r c} ricc )f
2C '';rrl s'
:
?
t
I : it -
C:mprsi-ui:n:
,_-^l
Gcncral EsseY llr I gcn'r,1
v.'it]- r cI'ricc 1t-ul-t'
t.,ttpic ':f 2C i';rrl s
ralu':
{
2OxI =2e
2CxL =2C
la
lr.
ll'-,a:_;ti:;n:_
Unsccn n,:ssrcc _..r-r
'i-
s) - Uilu
- Iress.:roo st tuI;l n_-t cxcc. j j 6l .,lrj:;
Tren.:latifn - Lhslitcn F.tssao,_. tt .,::iu
L.DO I r ch
Thc F;.lss;rg: si .ui,,-;-,; ,._,.\cdi)j- 1.,- r
)1rds.
En q
- i,
E-\
1i
.
l5xl = l-5
,
)
15xl-
--_l_5
I Yc.;lr Flr-rc:t I.
II Yr-, a1 1,11 Exanin,_.u itn
.
III yc,:r lrep:.rs if ,IfI anj
I\i.
iti
.
n:
T T r':,_iiIlli_L,Tg]]r:_
I4-, -.1^
-f ,'rrt
-" rr
Timc:
Ti;
I99B
T_
Thr,_,.r F,:,urs.
Illr
r,J!
^[./i - r .- 1-
C.rm':.si
Ii
,
ing , Tf,:n S ];
:irn (fort .i)
i,rif . I.h-fi rdJ publislr,r
j
!1. _l'aha.
Iirir Uni.,rcrQi-"
y, ul.rl;i, "i,iiiiri, Ir.,
i'.{u s
i
F:r raiJ rc.:ling
prc s c ri
J.
hnJ
c
?n'tpl.s
it i:n ,
rr,^
.
-uh
>-\- \+--
f OC
I',,1--,rl
-i1- L
f ^^l
:'
,,)
Fra ,gst.*
t tusc,
ossnys arc
In sh e IrarJr
zi I ya l-iei .
2. l.iezrn::r I :isc Li lhan .
3. F,:zrname ZinJ--clincn Scicncc I ,. F i ':
.4, i,latrhi i,r"rtn l,:e fl Fiili.ust,ril I J F iss.,.
5. RaCthi Huval 1,rbaiil,_r I,,,lasla.
6, lhclon -fi llmiya-u.
:
)i) rr -l
L_-,:
I.
murn
;1.
s.
Fly UP