...

Kyselytutkimus Hyvä vastaanottaja,

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Kyselytutkimus Hyvä vastaanottaja,
Liite 1 1(4)
Kyselytutkimus
Hyvä vastaanottaja,
olen Hussein Fatemi ja opiskelen Vaasan ammattikorkeakoulussa. Tämä
opinnäytetyönä tehtävä kyselytutkimus on osa insinööriopetuksen
kehittämishanketta. Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää Vaasan amk:n
konetekniikan koulutusohjelman tuottaman osaamisen yhteensopivuus
teollisuuden eri työtehtävien osaamisvaatimusten kanssa. Samalla on tarkoitus selvittää
opintojen rakenteellisia kehittämismahdollisuuksia ja tarpeita.
Kyselyn avulla halutaan selvittää vastaako koulutus työelämän vaatimuksia ja mitä
kehittämistarpeita teollisuudella on koulutukselle.
Vastaattehan ympyröimällä ruudukosta sopivimman vaihtoehdon. Vasemmalla
olevassa sarakkeessa arvioidaan koulutuksessa saatuja valmiuksia ja oikeassa
sarakkeessa työtehtävässä tarvittavia valmiuksia.
Asteikko on seuraava:
0 = Ei tuottanut yhtään / Ei tarvita yhtään
1 = Tuottanut vähän / Tarvitaan vähän
2 = Tuottanut jonkin verran / Tarvitaan jonkin verran
3 = Tuottanut kohtalaisesti / Tarvitaan kohtalaisesti
4 = Tuottanut runsaasti / Tavitaan runsaasti
5 = Tuottanut erittäin paljon / Tarvitaan erittäin paljon
Kaikki vastaukset käsitellään anonyymeinä. Voitte palauttaa kyselyn oheisessa
kirjekuoressa, jonka postimaksu on jo maksettu.
Viimeinen palautuspäivä on 26/02/10.
Kiitos käyttämästänne ajasta !
Ystävällisin terveisin
Hussein Fatemi
insinööriopiskelija
Vastaan mielelläni kysymyksiinne jotka koskevat kyselytutkimustani.
Minut tavoittaa numerosta 040-5002448
tai sähköpostilla [email protected]
Vastaajan perustiedot:
1. Valmistunut vuonna?______Nuorisokoulutus___ Aikuiskoulutus___
2. Työpaikka nyt?____________________________________________
3. Nykyinen tehtävänimike?__________________________________
Liite 1 2(4)
Yleiset taidot
Koulutusohjelman tuottamat valmiudet
Työtehtävässäni tarvittavat valmiudet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
Yleinen suunnittelu- ja kehittämisosaaminen
Strateginen suunnittelu
0
1
2
Tavoitteiden asettaminen
0
1
2
Kokonaistaloudellinen ajattelu
0
1
2
Kustannustietous
0
1
2
Muutoksen johtaminen
0
1
2
Kehitystyökalujen tuntemus
0
1
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Kielitaito,englanti
Kielitaito,ruotsi
Kielitaito, Muu,mikä?__________
Kielitaito,Muu,mikä?___________
Esimiestaidot
Tiimityötaidot
Neuvottelutaidot
Esiintymistaidot
Itsensä johtamistaidot
Tiedonhankintataidot
Koulutus/valmennustaidot
Päätöksentekotaidot
Ongelmanratkaisutaidot
Atk-taidot (Toimisto-ohjelmistot)
Kulttuuri- ja tapatietous
Asenteet
Oma-aloitteisuus
Eettisyys
Innovatiivisuus
Avoimuus
Erilaisuuden ymmärtäminen
Tuotesuunnittelu
Koneensuunnittelun perusteet
Lujuusoppi ja mekaniikka
Tuotekehitys ja tuotesuunnittelu
Konepiirustus
3D-mallinnus
Tuotetiedonhallinta
Materiaaliosaaminen
Tuotetietous
Tuoteturvallisuus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Liite 1 3(4)
Automaatio-osaaminen
Koulutusohjelman tuottamat valmiudet
Työtehtävässäni tarvittavat valmiudet
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
Muu osaaminen, jota edellä ei ole mainittu, mutta jolla on merkitystä?
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
0
1
2
3
4
5
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
Tuotantoautomaatio
Auturitekniikka / väylät
Logiikkaohjaukset
Robotiikka
Automaattinen kokoonpano
Koneautomaatio
Simulointi
Valmistustekninen osaaminen
Konepajamittaustekniikka
Laadunhallinta
Tuotantoteknologiat
CAM-ohjelmointi
Valmistustekniikat
Talous- ja ohjausosaaminen
Hankintaprosessin ohjaus
Tuotantoprosessin ohjaus
Toimitusprosessin ohjaus
Toiminnanohjausjärjestelmät
Lay-out-suunnittelu
Tuotekustannuslaskenta
Tarjouslaskenta
Budjetointi / ennustaminen
Riskien hallinta
Organisointiosaaminen
Projektinhallintataidot
Organisointitaidot
Vapaat kommentit kääntöpuolelle =>
Liite 1 4(4)
Vapaat kommentit:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Kiitos vaivannäöstä
Fly UP