...

The concentration camp at Irene, December, VievJ from the North East.

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

The concentration camp at Irene, December, VievJ from the North East.
The concentration camp at Irene, December, 1901. VievJ from the North East.
Die konsentrasiekamp te Irene in 1901.
Bl'ickmaking at the Irene concentration camp, Decembe1', 1901.
Steenmakery in die Irene konseJltrasielwrnp in Desember 1901.
44
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Tydens die Tweede Vryheidsoorlog het Britse krygsgevangenes hul tyd verwyl deur o.a.
spotprente teen die mure van die eertydse klaskamers van die Staatsmodelskool aan
te bring.
Cartoons drawn on the walls of the State Model School in Van det' Walt Street by
British prisoners of war.
45
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Melrose House in Jacob Marestraat, regteenoor die suidelike ingang van Burgerspark, waar die
Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 onderteken is.
Melrose House where the peace treaty of Vereeniging was signed on 31st May, 1902.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Wie kon dit dink! Foto toon hoedat die Apiesrivier in Desember 1897 oorstroom het by die samevloeizng van Apiesrivier en lfl alkerspruit.
The Apies Ri'l'er in flood, December, 1897.
Digitised by the University of Pretoria, Library Services
Fly UP