...

bilbao - derio - mungia

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

bilbao - derio - mungia
A3517
BILBAO - DERIO - MUNGIA
(D
eu
ts
ch
Ib
Pe
ar
e
dr
re
Ba
o
ko
nk
(L
la
)
e
nd
he
a
nd
ak
Al
to
ar
iA
En
Al
gi
rre
to eku
En ri
10
/G
e
)
Fa
ku
a
ne
ri
no
/
G (G
(
As C/ B ane as
ua
il
( F olin
e
( L bao
-P átim ra /
a
l
A
a
G
e
Pl
va
nt
as
)
az
z
n
ol
i
z
a
a
a
in
)
da
Tx de
de
or As
9
gi
a)
)
i E ua
r
ri
Ba
(S
so et.1 an
g
z
6
Be aba
( S ron
iz)
lrre
o
te Ola ndik
ag
(T
a
a
La
( T xor )
i
rro
xo
Er
n
ri
Er ri E
La do
t
ri
rra ( E
Et . 42
lo
ba
.
t
50 )
xe
El
rri
)
le
ot
(
r
xe
O
la ri 62
le
r
rri
r
)
Ce
28 a )
m
(N
en
af
t
M
ris
un erio
a
gi
)
al / Hi
de
Al
le
r
de
ria
ko Et.
(T
4
ne
Ta
x
(
be
( M De orie
rn
r
rri
io
un
Is aba
Et
)
gi
la
.s
a
r
be ri
l
d
/n
(M
e
)
E
un
Co
t.
g
61
nv
ia
e
ld
)
e
Ar nto
Et
te
Sa
.f
ba
re
ka nta
nt
C
e
rra
la
14
ra
)
/K
om
en
tu
a
Ar
rit
ug
At an
e
xa
(L
b
Ce aso a B
ilb
nt
r
ai
na
Ur o C
ív
)
bi
de ico
(L
(L
La
uk a B a B
a
Za
riz ilba ilba
ba
in
in
(E
lo
a)
sc a)
Ba nd
u
o
e
so
la
za (Ind
s
/E
ba
us
Be
sk
l(
tri
ko
al
ol
B
de
ak
as
Tr Ka
ob le
a)
)
ab
(A ik
(T
itx
yu a
o
i
nt 4
rre
)
a
bi
G mie
lle
nt
oi
o
la
et
/
)
Pa ako Uda
l
e
la
P
t
x
do la
za ea)
ZONA - 1
ZONA - 3
Sa
n
M
Pl
az
a
Pl
az
a
oy
ua
(T
ro
bi
ka
ZONA - 2
20
)
MUNGIALDEA
(Por Laukariz)
(Por Zabalondo)
ERANDIO
SONDIKA
LOIU
DERIO
MUNGIA
Be
M as
au ko
ro la
s
Bo
la
to
ki
BILBAO
SALIDAS DE BILBAO / BILBOTIK IRTEERAK
Laborables / Lanegunetan
Sábados / Larunbatetan
Festivos / Jaiegunetan
De 07:30 a 22:30 cada hora (Por Laukariz) /
07:30etik 22:30era orduro (Laukariztik)
Las salidas de :10 pasan por Laukariz y las de :40 por Zabalondo /
:10eko irteerak Laukariztik joaten dira eta :40ekoak Zabalondotik
De 06:40 a 22:40 cada 30 minutos /
06:40etik 22:40era ordu erdiro
Las salidas de :10 pasan por Laukariz y las de :40 por Zabalondo /
:10eko irteerak Laukariztik joaten dira eta :40ekoak Zabalondotik
Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora/
Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute:
Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora/
Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute:
Los siguientes servicios tienen plataforma elevadora/
Ondoko zerbitzuek plataforma jasotzailea dute:
06:10 07:10 08:40 09:40 11:10 12:10 13:40
14:40 16:10 17:10 18:40 19:40 21:10 22:10
07:10 08:40 09:40 11:10 12:10 13:40 14:40
16:10 17:10 18:40 19:40 21:10 22:10
07:30 08:30 10:30 13:30 15:30 16:30 18:30 21:30
De 06:10 a 22:40 cada 30 minutos /
06:10etik 22:40era ordu erdiro
Fly UP