...

I MARKNADENS ÖGA

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

I MARKNADENS ÖGA
Linköping Studies in Arts and Science
Dissertations No. 581, 2013
I MARKNADENS ÖGA
BARN OCH VISUELL KONSUMTION
JOHANNA SJÖBERG
2013
Linköping Studies in Arts and Science • No 581, 2013
Tema Barn, Institutionen för Tema
Linköpings universitet
581 83 Linköping
www.liu.se
I MARKNADENS ÖGA
I MARKNADENS ÖGA är en studie om hur barn görs till del av konsumtionssamhället via reklam. Studien tar sin utgångspunkt i att det kring barns involvering i
konsumtionssamhället råder spänning och motstridighet. Barn är konsumenter och
får reklam riktad till sig men om det är rätt och på vilka sätt det bör ske ger upphov
till diskussion. Mot bakgrund av detta kan man fråga sig vad och hur barn får se
och synas i praktiken? Den här studien granskar olika aspekter och skärningspunkter
mellan barn, konsumtion och reklam och lägger fokus vid visualitet. Materialet som
undersöks är det lag- och regelverk som omgärdar barn, konsumtion och reklam samt
tre typer av vardagsreklam där barn på olika sätt synliggörs; annonser med bilder av
barn publicerade i tidningar med en vuxen målgrupp, adresserad direktreklam som
skickas hem till nyblivna föräldrar samt reklam som riktas till barn via barntidningar.
Studien handlar om hur barn framställs och görs som social kategori och som
konsumenter samt vad det säger om barns roll och plats i konsumtionssamhället.
Studien visar på den komplexitet kring hur barn uppfattas, framställs och bemöts.
Utsatthet och skydd, kompetens och rättigheter samt lärande och ålder är tematiker
som på olika sätt aktualiseras. Studien bidrar med förståelse och problematisering
av vad barn är och hur ambivalens kring barns involvering i konsumtionssamhället
produceras och reproduceras.
JOHANNA SJÖBERG
Fly UP