...

5.1.36 Kerkplein is die datum van die foto nie bekend nie.

by user

on
Category: Documents
23

views

Report

Comments

Transcript

5.1.36 Kerkplein is die datum van die foto nie bekend nie.
5.1.36 Kerkplein [Erf nommer 412]
President Kruger aan die woord
Paul Kruger aan die woord, heel moontlik tydens ‘n Volksraadsitting. Weereens
is die datum van die foto nie bekend nie.
Toe die eerste Raadsaal gesloop is om plek te maak vir die “nuwe” Ou Raadsaal,
moes daar ‘n ander lokaal gevind word vir die Volksraadsitting. In 1889
[V 1889/02/11] word berig dat die regering die Alhambra-saal gaan huur vir die
volgende Volksraadsitting. Vir ‘n daaropvolgende sitting word berig
[V 1889/05/06] dat die omskepte President’s Teater gehuur gaan word. As daar
gekyk word na die beligting en ook die muurversiering, wonder ek of die foto nie
in een van dié lokale geneem is nie.
Bronne
Hol-01
Holm, A. & Viljoen, D. 1993. Mure wat praat: Verhaal van die ou
Raadsaal en sy mense. Johannesburg: Chris van Rensburg
Publikasies. [foto p. 12]
V = De Volksstem
Rosa Swanepoel Versameling [Foto Kru-026]
Fly UP