...

Document 1323024

by user

on
Category: Documents
8

views

Report

Comments

Transcript

Document 1323024
BIBLIOGRAFIA DE JOSEP MARIA FOLCH I TORRES
Escrits polítics i ideològics
«Aniversari», Lo Conceller, núm. 9 (13-3-1898).
«¡Diners o la vida!», La Renaíxensa, 6-7-1899.
«Crònica», L'Atlàntída, núm. 126 (10-2-1900), p. 5-6.
«Crònica», L'Atlàntida, núm. 129 (3-3-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.131 (17-3-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.132 (24-3-1900), p. 2-3.
«Crònica» L'Atlàntida, núm. 133 (31-3-1900), p. 2
«Crònica», L'Atlàntída, núm.134 (7-4-1900), p. 2-4.
«Crònica», L'Atlàntída, núm. 135 (14-4-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.136 (21-4-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.137 (28-4-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm. 138 (5-5-1900), p. 2-3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.139 (12-5-1900), p. 4-5.
«A la presó», Joventut, núm.86 (26-11-1901), p. 645-646.
«A la presó», La Renaixensa 22-12-1901 i 14-3-1902.
«Nacionalisme», Foc-Nou, núm.1 (30-11-1904), p. 1.
«L'acció nacionalista», La Tralla, núm.59 (9-12-1904), p. 1.
[FOLYTOR],«Als elements obrers de Catalunya», La Tralla, núm.93 (4-8-1905),
p. 2-3.
[FOYTOR], «Argumentacions», La Tralla, núm. 100 (22-9-1905), p. 2-3.
[FOLYTOR], «Ferais obrers catalans», La Tralla, núm. 101 (29-9-1905), p. 6.
[FOLYTOR], «Tu ets els Judes», La Tralla, núm.108 (17-1 1-1905), p. 2-3.
«Cròniques del Rosselló», El Poble Català, 6-1-1906 i 10-2-1906.
«La República i la Nació», La Tralla, núm.112 (4-5-1906), p. 1-2.
«Visca la Solidaritat!». Full extraordinari La Tralla, (20-5-1906), p. 1. •
«Visca la llibertat!», La Tralla, núm.1 15 (26-5-1906), p. 2.
«El nostre dever», La Tralla, núm. 116 (1-6-1906), p. 2.
«La nostra revolució», La Tralla, núm. 122 (13-7-1906), p. 6.
«Feina a fer», El Poble Català, 13-8-1906.
«L'acció universal», El Poble Català, 15-8-1906.
«Sempre guanyarem», El Poble Català, 27-8-1906.
«En Manau condemnat», La Tralla, núm.134 (21-9-1906), p. 2.
«Vencerem», La Tralla, núm.136 (5-10-1906), p. 2-3.
«Optimismes», El Poble Català, 8-10-1906.
«Al peu del canó», La Tralla, núm.137 (12-10-1906), p. 2.
«El català y els catalans», La Tralla, núm.139 (26-10-1906), p. 1-2.
«Per als de Santander», El Poble Català, 19-1 1-1906.
«Pròleg» A: P. LLANGORT, El Catalanisme i la democràcia. Barcelona: Joaquim
Horta, 1907.
«Encara per a en Pius Baroja», El Poble Català, 7-12-1907.
«Brand i l'esquerra», El Poble Català, 24-12-1907.
«L'esquerra catalana», El Poble Català, 7-1-1908.
636
«El nacionalisme i el sufragi», El Poble Català, 21-1-1908.
«La voluntat del poble», El Poble Català, 1-2-1908.
«Política i nacionalisme», El Poble Català, 6-2-1908.
«Credo», El Poble Català, 27-2-1908.
«L'atracció de les ciutats», La Veu de Catalunya, 26-7-1909.
«Això allí no passa!», La Veu de Catalunya, 23-9-1909.
«Els Fornells de Joventut de Catalunya», Barcelona: Imp. Gibert y Vives, 1921.
«De la fidelitat i la catalanitat dels Pomells de Joventut», Sabadell: Imp. Sallent,
1922.
«En la vetlla de la Magna Festa», L'Horitzó, núm.13 (11-6-1922), p. 195.
«Els Pomells de Joventut i l'hora present», EP, núm.1413 (1-5-1931), p. 497-
501.
«L'autonomia de Catalunya», EP, núm.1486 (24-9-1932), p. 1067-1068.
Escrits culturals
«En Lluís Millet y Pagès», Lo Conceller, núm.8 (6-3-1898).
«Crònica», L'Atlàntida, núm.131 (17-3-1900), p. 3.
«Crònica», L'Atlàntida, núm.139 (12-5-1900), p. 3.
«L'Orfeó Català a Manresa. (Impressions)», La Veu de Catalunya, 5-11-1901.
«Equivocacions», La fíena/xensa31-3-1902.
Discurs als Jocs Florals de Badalona 1904, Gent Nova, núm.144 (21-8-1904), p.
3-5.
«Llensats de la Pàtria (?).», El Poble Català, núm.26 (6-5-1905), p. 2.
«Tornemhi, doncs», El Poble Català, núm.29 (27-5-1905), p. 2-3.
«Solitut», La Tralla, núm.86 (16-6-1905), p. 3.
«Llevor. Discurs llegit en l'acte de presentació del Orfeó de les escoles del
Districte Segon», El Poble Català, núm. (17-6-1905), p. 3.
Discurs als Jocs Florals de Badalona 1905, Gent Nova, núm.196 (19-8-1905), p.
3-5.
«Cròniques del Rosselló», El Poble Català, núm.61 (6-1-1906), 3; núm.64 (27-11906), p. 3; núm.66 (10-2-1906), p. 2; núm.69 (3-3-1906), p. 2; núm.71 (17-31906), p. 2; núm.81 (5-5-1906), p. 1-2.
«L'esperit català al Rosselló», El Poble Català, 21-6-1906.
«Notes del desterro», El Poble Català, 6-7-1906.
«Pel llenguadoc», El Poble Català, 16-9-1906.
«La joventut i el Teatre Municipal», La Veu de Catalunya, 4-12-1907.
«De novela ciutadana», La Veu de Catalunya, 11-7-1908.
«Una institució catalana model», Calendari d'en Patufet, 1920, p. 164-170.
«Pompeu Fabra». EP, núm. 1288 (8-12-1928), p. 1354.
«Records». La Revista, (juliol-desembre 1933).
«La diada del llibre. El millor company». EP, núm. 1618 (6-4-1935), p. 419-420.
«La Bíblia de Montserrat». EP, núm.1661 (1-2-1936), p. 142.
637
Creació literària
Poes/es
«Lo primer bes», L'Aureneta, num.129 (24-7-1897), p.9.
«Perjura», L'Aureneta, núm.157 (5-2-1898), p. 10.
«Revifalla», Sabadell: Imp. M. Ribera, 1900.
«A la inspirada poetisa DaAgnés Armengol de Badia», L'Atlàntida, núm.137 (284-1900), p. 6.
«Endressa», Sessió necrològica Los Muntanyencs a la memòria d'Arthur
Osona. 1901.
«Catalunya», Llevant, núm.1 (agost 1901), p. 4-5.
«A Mossèn Cinto», Gent Nova, núm.45 (29-6-1902), p. 5.
«Himne a la senyera», Gent Nova, núm.91 (14-8-1903), p. 4.
«Follia», Gent Nova, núm.143 (11-8-1904), p. 4.
«Les flors», EP, núm. (4-2-1905).
«Jugant a risc», EP, núm. (28-10-1905).
«Llei del més fort», EP, núm. (18-11-1905).
«Del desterro. El dinar», Gent Nova, núm.247 (15-8-1906), p. 6.
«Himne a la joventut», Barcelona: Rafael Casulleras, s.d.
«El mal de l'amor», Barcelona: Les nostres cançons. S.d.
«Sempre viva». EP, núm.574 (1915), p. 30.
«Rimes blanques». EP, núm. (1916), p. 659.
«La noia de la ginesta», L'Horitzó, núm.1 (7-11-1921), p. 5.
«Serenament, ves girant full», Calendari d'en Patufet, 1913, p. 3.
«Una joguina», Calendari d'en Patufet, 1914, p. 18.
«Cançó», Calendari d'en Patufet, 1916, p. 32.
«Muset i Bernadeta» A: El llibre de les sardanes, Barcelona: Salvador Bonavia,
1919.
«El berenar», EP, núm.824 (22-11-1919), p. 1510.
«En obrir aquest full ara fa un any», Calendari d'en Patufet, 1919, p. 1.
«El petit captaire», EP, núm. 827 (7-2-1920), p. 24.
«En començar l'anyada», Calendari d'en Patufet, 1920, p. 3.
«Dolç col·loqui», Calendari d'en Patufet, 1921, p. 72.
«Nota de color», Joventut Catalana, núm.7 (1924).
«La germaneta», Calendari d'en Patufet, 1925, p. 137.
«Sant Jordi triomfant», Joventut Catalana, núm.25. (1925).
«La vostra llança», Calendari d'en Patufet, 1933, p. 24.
«Els Pastorets» (sardana).
«Trista aubada» (sardana).
«La sardana dels Pomells de Joventut».
638
Narracions
L'Atlàntida
«Lo cap d'esquila», núrn.140 (19-5-1900), p. 2-3.
«L'idea nova», núm.141 (26-5-1900), p. 2-5.
«Somiant», núm.142 (2-6-1900), p. 2.
«La boja núvia», núm.143 (9-6-1900), p. 2-4.
L'Aureneta
«¡Pobre xicot!», (18-9-1897), p. 3-4.
«Lo foll», (1-1-1898), p. 2-3.
Lo Conceller
«¡Pobre mare!», núm.5 (14-2-1898), p. 1-2.
Garba
«Anímica», núm.1 (18-11-1905).
Gent Nova
«El niu de merles», núm.18 (15-8-1900), p. 10-11.
«Una nit», núm.47 (15-8-1902), p. 8.
«L'home rich», num.195 (15-8-1905), p. 6.
«La dona "chic". Nota de carnet», num.408 (18-9-1909), p. 6.
La Il·lustració Catalana
«L'anell», núm.6, 1903, p. 85-87.
«El vestit de llarch», num.60, 1904, p. 486-487.
Joventut
«Sol ixent», núm.8 (5-4-1900), p. 123-124.
«Caricatura», núm.21 (5-8-1900), p. 330-333.
«Ponney!», núm.26 (9-8-1900), p. 405-407.
«Confidencias», núm.34 (4-10-1900), p. 541-542.
«Estudi», núm.49 (17-1-1901), p. 59-61.
«Tot blanch!», núm.56 (7-3-1901), p. 174-175.
«Desilusió del goig», núm.69 (6-6-1901), p. 391-393.
«Carta a un enamorat», núm.76 (25-7-1901), p. 498-499.
«L'escombriayre», núm.110 (20-3-1902), p. 196-198.
639
«Interior», num.202 (24-12-1903), p. 837-838.
«D'unas notas que tinch», num.235 (11-8-1904), p. 511-512.
«D'excursió», num.287 (10-8-1905), p. 512-514.
«Cap a la vida», num.315 (22-2-1906), p. 117-120.
«Tu com jo», num.359 (31-12-1906), p. 846-847.
El Poble Català
«La teixidora», 12-12-1904.
«Miniatura», 21-1-1905.
«Mestre Guinart», 15-4-1905.
«De la nit», 13-1-1906.
«Terrejant», 24-3-1906.
«Desilusió», 11-6-1906.
«Els rosers tenen poncelles», 2-7-1906.
«L'idea maleïda», 9-7-1906.
«Cercant la llibertat», 23-7-1906.
«El vestit nou», 6-8-1906.
«Mala anyada», 20-8-1906.
«Un idili», 3-9-1906.
«La viuda», 10-9-1906.
«El noi nou», 24-9-1906.
«Vaga frustrada», 29-10-1906.
«La cantata», 7-1-1907.
Renaixement
«Del meu llibre», (2-10-1900).
La Renaixença
«La Nisu», (1898), p. 369-375.
«Amor de la terra», 19-5-1899.
«Idili», 25-8-1899.
«Notas de taverna», 5-9-1899.
«Enllàs de mort», 30-9-1899.
«Escepticisme», 3-11-1899.
«Dubte», 28-11-1899.
«Fantasiant», 16-12-1899.
«Boyras (Fantasia)», 8-3-1900.
«Renyinas», 7-4-1900.
«Ho has dit per mi...», 25-4-1900.
«A qui ho contaré?», 15-5-1900.
«Cors montanyans», 1-6-1900.
«Per Corpus», 13-6-1900.
«Per un escarbató», 8-8-1900.
«Un cap-vespre», 26-9-1900.
«Notas d'hivern. La cegueta», 24-9-1900.
«Notas d'hivern. Los goigs de la pobresa», 12-12-1900.
«Benvinguda. Notas íntimas», 17-2-1901.
640
«Notas d'hivern. La mort de l'aucell», 28-2-1901
«Per Corpus», 7-6-1901.
«Impressions», 18-9-1901.
«Febrejant», 19-9-1901.
«Lo somrís de l'àngel», 4-9-1904.
Pàgines viscudes
«Lo consentiment», 10-5-1902.
«Passant lo riu», 22-6-1902.
«Lo vestidet nou», 6-7-1902.
«Lo valent», 24-7-1902.
«Lo camí dels jessamins», 10-8-1902.
«Los ordis», 3-10-1902 / 4-10-1902.
«Amors de noy», 9-11-1902.
«La forastera», 14-12-1902.
«Per la neu», 20-1 -1903.
«Desglassant», 19-2-1903.
«En Manelet», 11-3-1903.
«Lo borni», 14-7-1903.
«La dèria d'en Boy», 5-8-1903.
«En Quel de Llovany», 14-8-1903.
«La troballa d'en Xacó», 26-8-1903.
«La cayguda», 30-8-1903.
«Lo casori d'en Ton», 3-9-1903.
«Cosas del cor», 7-9-1903.
«L'errada del Rieu», 16-9-1903.
«L'home de la conductora», 6-10-1903.
«De Festa Major», 23-10-1903.
«En Pau Renom», 4-11-1903.
«La fi d'en Rapa», 11-11-1903.
«Las campanas», 20-11-1903.
«Lo mestre nou», 26-11-1903.
«Lo plet», 3-12-1903.
«La prometensa», 17-12-1903.
«La mula vella», 26-12-1903.
«Una nit de Reys», 5-1-1904.
«Cors verges», 12-1-1904.
«Caricaturas de saló», 19-2-1904.
«De la nit», 26-1-1904.
«De la terra», 3-2-1904.
«La artista», 19-2-1904.
«Lo bell parlar», 1-5-1904.
«Es de la mateixa alegria...», 12-7-1904.
«La nina», 23-10-1904.
«En Marcó», 19-11-1904.
«D'excursió», 21-1-1905.
641
La Tralla
«Notes d'exil. El preludi», num.117 (8-6-1906), p. 2.
«Notes d'exil. La fugida», num.119 (22-6-1906), p. 2.
«Epissodi (1714)», num.132 (6-9-1906), p. 4.
«Terra Verge», Jocs Florals de Girona, 1903, p. 73-82.
«Antonia. Figura», Jocs Florals de Barcelona, 1903, p. 199-210.
«Ànimes blanques. De la terra», Jocs Florals de Barcelona, 1904, p. 125-142.
«Déu en La Clotada», Jocs Florals de Barcelona, 1904, p. 143-170.
«Jup!. La mort del nen», Jocs Florals de Barcelona, 1904, p. 171-179.
«Passió y mort», Jocs Florals de Barcelona, 1906, p. 105-122.
«La darrera voluntat. Figura»,Jocs Florals de Barcelona, 1908, p. 103-116.
«En la terra dels gentils. Siluetes obagues», Jocs Florals de Barcelona, 1908,
p. 117-125.
«Les ànimes que hi veuen», Barcelona: La novel·la nova, 82, s.d.
Anímiques, Barcelona: L'Avenç, 1908.
Novel·les
Laña, Barcelona: L'Avenç, 1904.
Sobirania, Barcelona: Elzeviriana, 1907.
Aigua avall, Barcelona: Fidel Giró, 1907.
L'ànima en camí, Barcelona: Bagunà, 1925.
El lluminós horitzó, Barcelona:Bagunà 1927.
Joan Endal, Barcelona: Fidel Giró, 1909.
Una vida, Barcelona: Elzeviriana,1910.
Vers la llum, L'Havana: Imprenta Moderna, 1916.
Fragments de novel·la
«Sobirania. Fragment.», El Poble Català, 24-12-1906.
«Els Miseriosos», Futurisme, núm.1 (1-6-1907), p. 1-3.
«Escòries», Gent Nova, núm.299 (15-8-1907), p. 5.
«Escòries», El Poble Català, 19-8-1907.
«La vida obaga», Gent Nova, núm.352 (15-8-1908), p. 6-7.
«El lluminós horitzó. Fragment».,XIX Certamen literari-artístic d'Olot. Olot: Imp.
M. Pladevall, 1908, p.49-56.
Teatre
Trista aubada. (1901). Manuscrit.
642
D/Versos
Guies i literatura de viatge
España pintoresca. Nueva serie de Geografía popular, Barcelona: Bastimos,
s.d.
Cataluña pintoresca. Excursiones a través del Principado, Barcelona: Bastinos,
1905.
De Montserrat al Pirineo. Excursión a través del Principado, Barcelona:
Bastinos, 1905.
África española. Situación, usos y costumbres, habitantes, fauna y flora,
Barcelona: Bastinos, 1911.
Select-Guide Barcelona-Cataluña-Baleares. Guía práctica para el turismo,
Barcelona: Tip. Thomas, 1912-1914-1917.
Reportatges.
«En Patufet pel món», Calendari d'en Patufet, 1913, p. 152-154.
«Un patufista aviador», Calendari d'en Patufet, 1913, p. 184-189.
Literatura infantil i juvenil
La literatura tradicional
1. Literatura moralitzant
Biblioteca Teresa. Barcelona: Successors de Blai Camí, 1907-1908.
Corazón de oro I Un cor d'àngel
La realidad I La realitat
El mochuelo
El pequeño comerciante I El petit comerciant
Burla, burlando
El reloj de Eduardo
El palacio encantado
La falta de Julián
El hijo del pescador
María la tonta
Pobres i ricos
Alma de artista
643
Biblioteca Emilia. Barcelona: Successors de Blai Camí, 1910.
La fuerza de voluntad.
El retrato de Juanón.
La verdadera felicidad.
Bondad y alegría.
Cleto y Mariana.
Dios premia a los buenos.
Rosa María o la educación de una muñeca maravillosa.
Biblioteca Arlequín. Barcelona: Bastinos, 1910.
La linterna mágica o la moral en acción.
Biblioteca María Rosa. Barcelona: Elzeviriana / Camí, 1924-1925.
La glòria d'en Nicolí. / La gloria de Lazarillo.
En Josepet. I Joselito.
Les aventures d'en Graziel.
La cabana del llenyataire. / La cabana del leñador.
L'illa de la bona sort. / La isla de la buena suerte.
El fill del bandoler, f El hijo del bandido.
Biblioteca Mon Tresor. Barcelona: Bagunà. 1921.
Els dos camins.
L'infant que no sap son nom.
Contes d'En Patufet
«El miracle de la carta», núm.3. (1912).
«La vella seca, seca», núm.11. (1912).
«El bon cor d'en Jaumetó», núm.13. (1912).
«L'Endalet, el seu gos i el seu violí», núm. 18. (1912).
«El rastre de pinyols», núm.20. (1912).
«El sac encantat», núm.22. (1912).
«Guinart i Griselda», núm.26. (1912).
«El medalló de la mare», núm.28. (1912).
«El bram de l'ase», núm.30. (1912).
«El miracle de lacaria», núm.31. (1912).
«L'ermità Bernat», núm.32. (1912).
«El bosch feréstech», núm.34. (1912).
«La fortuna del ceguet», núm.39. (1912).
«Blak el cavall fidel», núm.44. (1913).
«El sagal de Montperill», núm.48. (1913).
«En Peret nyigo, nyigo», núm.52. (1913).
«En Joanic de la vaca», núm.56. (1913).
«Foc a la cua del llop», núm.60. (1913).
«Damisel·la Beatriu», núm.64. (1913).
644
«El més valent», num.71. (1913).
«Els dos captaires», num.75. (1913).
«El gos dels gitanos», num.77. (1913).
«En Joan Babau», num.80. (1913).
«La filla de l'enginy», num.82. (1913).
«Gentil», num.84. (1913).
«El tresor», num.86. (1913).
«En Ginjolet», num.89 (1913).
«El borricol», num.90 (1913).
«Caçador improvisat», num.92. (1914).
«En Marcel i la Marta», num.94. (1914).
«El contrabandista», num.96. (1914).
«Per la neu», num.98. (1914).
«L'aventura d'en Pau Roc», num.100. (1914).
«El camell de l'Alim», num.102. (1914).
«L'escolanet de Sant Guim», num.104. (1914).
«La barretina de l'Antonet», num.106. (1914).
«El colom blanc», num.108. (1914).
«L'asilat misteriós», num.110. (1914).
«Els dos nebots», num.112. (1914).
«Els enemics», num.116. (1914).
«En Picarol i la Bailina», num.118. (1914).
«La medalla de I'Agneta», num.120. (1914).
«Les sabates precioses», num.122. (1914).
«El gos agraït», num.124. (1914).
«Un petit héroe», num.126. (1914).
«La punta de cigarret», num.128. (1914).
«Bon averany», num.130. (1914).
«La riuada», num.132. (1914).
«La tragèdia de la mina», num.134. (1914).
«En Bernat turista», num.136. (1914).
«Història d'un cavall de cartró», num.137. (1914).
«La fortuna d'en Jack», num.138. (1914).
«Un "mocega" mocegat», num.141. (1914).
«La prova», num.144. (1915).
«Els reis de l'Estevet», num.146. (1915).
«El gos qui parla», num.148. (1915).
«El captaire misteriós», num.149. (1915).
«La pell del gos», num.152. (1915).
«Com se trovà l'infant perdut», num.153. (1915).
«El músic misteriós», num.156. (1915).
«Un home de sort», num.157. (1915).
«Conte trist», num.160. (1915).
«El marxant fingit», num.162. (1915).
«El ramell de romaní», num.164. (1915).
«La gesta d'en Felipó», num.167. (1915).
«Quan el roser florirà», num.173. (1915).
«El tresor de la Verge», num.175. (1915).
«La pageseta ideal», num.177. (1915).
«El préssec picat», num.180. (1915).
645
«Una ànima d'artista», num.181. (1915).
«L'exvoto», num.184. (1915).
«La mort d'en Perot», num.185. (1915).
«En Saltiro», num.190. (1915).
«El ram de roses», num.192. (1915).
«Figuretes de pessebre», num.193. (1915).
«El Nadal d'en Vicentó», num.195. (1915).
«La conversió d'en Janot», num.197. (1915).
«La flor de l'ametller», num.200. (1916).
«La perla», num.201. (1916).
«El pomell misterios», num.204. (1916).
«La venjança d'en Tanet», num.205. (1916).
«Enyorament», num.208. (1916).
«El drama de la neu», num.212. (1916).
«La pera confitada», num.213. (1916).
«El gos del guia», num.216. (1916).
«L'aranya», num.217. (1916).
«Lladres a la masia», num.224. (1916).
«La medalla d'honor», num.225. (1916).
«A l'hostal d'en Belluga», num.228. (1916).
«La filla del guardabosc», num.229. (1916).
«La sopa de l'oncle», num.232. (1916).
«La casa dels orfanets», num.236. (1916).
«El barret d'en Gerricó», num.237. (1916).
«Les mitges de llana», num.240. (1916).
«Les castanyes», num.241. (1916).
«El paraigua de la Merceneta», num.244. (1916).
«El bailet», num.246. (1916).
«¡Pioc, pioc!», num.247. (1916).
«Anima blanca», num.249. (1917).
«El gec d'en Bielet», num.251. (1917).
«La guardiola d'en Tonet», num.253. (1917).
«L'Emili sportman», num.257. (1917).
«El parany», num.259. (1917).
«El llenyater barbut», num.261. (1917).
«El mocador d'en Bernat», num.263. (1917).
«Maig florit», num.265. (1917).
«El pastor fidel», num.267. (1917).
«Els dos escolans», núm.269. (1917).
«El foc de Sant Joan», núm.271. (1917).
«El cor del poble», núm.273. (1917).
«El pastoret de les cançons», núm.275. (1917).
«L'heroica barquera», núm.277. (1917).
«L'home dels camins», núm.279. (1917).
«La victòria del bailet», núm.281. (1917).
«El gos d'en Badoret», núm.289. (1917).
«El pastor dels esclops», núm.291. (1917).
«La bona pastorela», num.293. (1917).
«L'afillat», num.295. (1917).
«Fret primerenc», num.297. (1917).
646
«En Minguet dels ocells», num.299. (1917).
«La modista de nines», num.301. (1918).
«Veure-u percreure-u», num.303. (1918).
«Conte de la neu», num.305. (1918).
«La gentil Guillermina», num.309. (1918).
«El "menut"», num.313. (1918).
«El nostre pa», num.317. (1918).
«En Guido lleig», num.319. (1918).
«La bondat salva», num.321. (1918).
«En Maginet bover», num.325. (1918).
«Les joies de la Verge», num.329. (1918).
«Jaquet i Resánela», num.333. (1918).
«Les calces velles», num.341. (1918).
«La Verge del cim», num.343. (1918).
«Les pedretes», num.345. (1918).
«El gall de Nadal», num.351. (1918).
«La injusta acusació», num.353. (1919).
«El beneitó i l'aixerit», num.357. (1919).
«La Peireta rodolaire», num.361 (1919)
«El bon cor d'en Nadó», num.365. (1919).
«La sorpresa d'en Tomasó», num.369. (1919).
«L'espigolaire», num.373. (1919).
«Una gràcia de caritat», num.377. (1919).
«En Renoi», num.381. (1919).
«El bon Janiquet», num.385. (1919).
«En Manic», num.389. (1919).
«Les batallades misterioses», num.393. (1919).
«Borallons de neu», num.397. (1920).
«L'encàrrec», num.401. (1920).
«Perduda en el bosc», núm.407.(1920).
«Petita, bonica», núm.411. (1920).
«La justícia del Tom», núm.415. (1920).
«Riu avall, cel amunt», núm.419. (1920).
«En Jeponet dels bous», núm.423. (1920).
«El menut, Menudo», num.427. (1920).
«Sempre hi ha un camí», núm.431.(1920).
«La bella paga», núm.435. (1920).
«Nadaleta», núm.439. (1920).
«El reis d'en Janet i la Beleta», núm.443. (1920).
«El retorn d'en Mundet», num.447. (1921).
«Lariet», num.451. (1921).
«El dolç record», num.458. (1921)
«Conte del bosc», núm.462. (1921).
«La petita caputxa», núm.466. (1921).
«La nosa», núm.470. (1921).
«El fill del condemnat», núm.474. (1921).
«El cop de roc», núm.478. (1921).
«En Janiquet i l'Anneta», núm.486. (1921).
«Les espardenyes brodades», núm.490. (1921).
«Els dos rabadans», núm.498. (1922).
647
«La mel», num.502. (1922).
«Rosereta», num.506. (1922).
«En el Sant nom de Déu», num.510. (1922).
«El petit ceguet», num.518. (1922).
«La cançó del pastor», num.526. (1922).
«Minguet ¡ Anneta», num.530. (1922).
«El bon vailet», num.534. (1922).
«Com en els contes», num.538. (1922).
«Jaminet», num.542. (1922).
«Els esclops foradats», num.548. (1922).
«L'infant foraster», num.556. (1923).
«El cigne blau», num.561. (1923).
«El vestit blanc», num.569. (1923).
«La santa collita», num.577. (1923).
«En Janic i en Tonet», num.583. (1923).
En Patufet
«Pa i mel», núm. (1-12-1906).
«Rosa-Bel», num.312 (1-1-1910), p. 14-16.
«La tragèdia del guardaagulles», num.413 (9-12-1911), p. 788-791.
«Un sabater afortunat», num.414 (16-12-1911), p. 804-808.
«El Nadal den Jordi», num.415 (23-12-1911), p. 820-823.
«La pensada d'en Tomeu», num.423 (17-2-1912), p. 116-119.
«La feta d'un somiatruites», num.424 (24-2-1912), p. 136-138.
«En Bieló, en Feliu y el "Lleal"», num.425 (2-3-1912), p. 150-154.
«Una lliçó sense paraules», num.426 (9-3-1912), p. 164-167.
«En Bernadet el violinista o l'estratagema del "Clavellet"», num.433 (27-4-
1912), p. 276-279.
«El mal-parlat», num.441 (22-6), p. 405-411.
Pàgines viscudes
«Les dues amigues», num.585 (27-3-1915), p. 210-213.
«Remei heroic», num.586 (3-4-1915), p. 232-235.
«En Peponet i la Margaridoia», num.587 (10-4-1915), p. 248-251.
«L'esperat retorn», num.588 (17-4-1915), p. 272-274.
«La rosa de la pau», num.589 (24-4-1915), p. 292-294.
«Cors que hi veuen», num.590 (1-5-1915), p. 312-314.
«Núvol d'istiu», num.592 (15-5-1915), p. 352-355.
«La bona paga», num.593 (22-5-1915), p. 376-378.
«La corona», num.595 (5-6-1915), p. 412-414.
«El bes de la vida», num.596 (12-6-1915), p. 434-436.
«El fill del pescador», num.597 (19-6-1915), p. 453-455.
«El miracle de la camisa», num.599 (3-7-1915), p. 493-496.
«Heroica f ¡délitât», num.601 (17-7-1915), p. 531-534.
«El drama del niu», num.602 (24-7-1915), p. 552-554.
«La lliçó», num.603 (31-7-1915), p. 571-573.
«El repic de festa», num.604 (7-8-1915), p. 591-594.
«L'aiguat», num.605 (14-8-1915), p. 612-614.
648
«La mestra nova», num.607 (28-8-1915), p. 652-655.
«Foc a la barraca», num.608 (4-9-1915), p. 671-674.
«La festa major», num.611 (25-9-1915), p. 732-734.
«La pedrada», num.612 (2-10-1915), p. 751-754.
«Pa i confitura», num.614 (16-10-1915), p. 791-794.
«El foraster», num.615 (23-10-1915), p. 811-814.
«El noi nou», num.616 (30-10-1915), p. 832-835.
«La petita captaire», num.619 (20-11-1915), p. 892-894.
«Una festa d'amigues», num.620 (27-11-1915), p. 912-914.
«En "Pito"», num.621 (4-12-1915), p. 932-935.
«¿Vol que l'hi porti?», num.624 (25-12-1915), p. 991-994.
«Abnegació», num.625 (1-1-1916), p. 12-14.
«La filia de la Verge», num.626 (8-1-1916), p. 31-34.
«Memòries d'una nena», num.627 (15-1-1916), p. 51-53.
«Les taronges», num.628 (22-1-1916), p. 71-73.
«L'aprenent pasticer», num.629 (29-1-1916), p. 93-95.
«El futur manobre», num. 630 (5-2-1916), p. 112-114.
«En Pepo», num.631 (12-2-1916), p. 132-134.
«La explosió», num.632 (19-2-1916), p. 153-156.
«La desgràcia d'en Tomaset», num.633 (26-2-1916), p. 172-175.
«El regal del cosinet», num.634 (4-3-1916), p. 192-196.
«Mare ¡comtessa», num.635 (11-3-1916), p. 211-214.
«Riquesa i pobresa», num. 637 (25-3-1916), p. 252-255.
«Cacauets i avellanes», num.638 (1-4-1916), p. 273-276.
«El càstig», num.639 (8-4-1916), p. 291-294.
«El conte de l'aprenent», num.640 (15-4-1916), p. 313-315.
«La desgràcia», num.641 (22-4-1916), p. 331-334.
«Les paus», num.642 (29-4-1916), p. 351-353.
«Com quan era petit», num.643 (6-5-1916), p. 372-375.
«La ofrena», num. 644 (13-5-1916), p. 392-395.
«En Rataplam», num.645 (20-5-1916), p. 410-414.
«El càntir trencat», num.646 (27-5-1916), p. 432-435.
«La ginesta», num.647 (3-6-1916), p. 452-454.
«Història del ballarí tranquil», num.648 (10-6-1916), p. 472-474.
«La millor paga», num.649 (17-6-1916), p. 492-495.
«¡Salvada!», num.650 (24-6-1916), p. 512-514.
«En Galdric meritori», num.651 (1-7-1916), p. 532-535.
«La ovella esgarriada», num.652 (8-7-1916), p. 552-555.
«El gest d'en Perolet», num.653 (15-7-1916), p. 573-575.
«El noi dolent», num.655 (29-7-1916), p. 611-613.
«El bon àngel de l'Àngel», num.659 (26-8-1916), p. 693-695.
«La sortija», num.661 (9-9-1916), p. 732-734.
«Cor fort», num.662 (16-9-1916), p. 753-755.
«Buscant avi», num.663 (23-9-1916), p. 773-775.
«Les joies perdudes», num.664 (30-9-1916), p. 792-795.
«Diada de morts», num.668 (28-10-1916), p. 871-874.
«La corda», num.669 (4-11-1916), p. 893-896.
«El marrequet», num.670 (11-11-1916), p. 912-915.
«El carboneret», num.671 (18-11-1916), p. 931-934.
«Les vacances de Nadal», num.673 (2-12-1916), p. 969-973.
649
«Els reis inesperats», num.675 (16-12-1916), p. 1012-1015.
«El goçdelceguet», num.678 (6-1-1917), p. 11-14.
«El prec exaudit», num.679 (13-1-1917), p. 30-34.
«Les dugués alegries», num.682 (3-2-1917), p. 90-94.
«El misteri del sabater», num.684 (17-2-1917), p.130-135.
«El xarric de l'hostal», num.686 (3-3-1917), p. 169-173.
«L'ajuda de Déu», num.687 (10-3-1917), p. 192-195.
«L'ofrena del Rabadà», num.688 (17-3-1917), p. 210-215 / «El Rabadà
recompensat», num.689 (24-3-1917), p. 230-234.
«Pobre Gori», num.690 (31-3-1917), p. 250-255.
«La "Miss"», num.691 (7-4-1917), p. 273-276.
«El petit cisteller», num.692 (14-4-1917), p. 290-294.
«La rosa de Sant Jordi», num.693 (21-4-1917), p. 310-315.
«El cop de roc», num.694 (28-4-1917), p. 333-336.
«La heroica senyal», num.695 (5-5-1917), p. 352-355.
«Les taronges», num.696 (12-5-1917), p. 371-375.
«En Pauet forçut», num.697 (19-5-1917), p. 391-395.
«Corpus trist», num.698 (26-5-1917), p. 413-416.
«Els drames ocults», num.699 (2-6-1917), p. 433-435.
«El vestit nou», num.700 (9-6-1917), p. 449-455.
«El marrec espectador», num.701 (16-6-1917), p. 472-474.
«Temps de batre», num.702 (23-6-1917), p. 491-495.
«Lo que no es pot comprar», num.703 (30-6-1917), p. 513-516.
«Els magraners», num.704 (7-7-1917), p. 530-534.
«En Menció curt de memòria», num.705 (14-7-1917), p. 553-556.
«El noi lleig», num.706 (21-7-1917), p. 570-574.
«En Marianet, la Niteta i el burret», num.707 (28-7-1917), p. 590-594.
«El pobre Goi», num.708 (4-8-1917), p. 610-614.
«Calorades d'estiu», num.709 (11-8-1917), p. 630-634.
«La faixa d'en Baldiró», num.710 (18-8-1917), p. 652-655.
«¡Pobre Toni menut!», num.711 (25-8-1917), p. 670-674.
«La pensada d'en Tomasó», num.712 (1-9-1917), p. 686-689.
«De la vida errant», num.714 (15-9-1917), p. 716-720.
«¡Perdut!», num.715 (22-9-1917),p. 734-737.
«La "Pepa" inesperada», num.717 (6-10-1917), p. 766-768.
«La "moto"», num.718 (13-10-1917), p. 780-781.
«El bon vailet», num.720 (27-10-1917), p. 814-818.
«La maledicció», num.722 (10-11-1917), p. 847-850.
«Entre veïns», num.724 (24-11-1917), p. 875-880.
«La il·lusió d'en Jan», num.725 (1-12-1917), p. 892-897.
«El "modisto" defama», num.726 (8-12-1917), p. 908-912.
«El gall de la bona amistat», num.727 (15-12-1917), p. 923-928.
«Historieta de Nadal», num.728 (22-12-1917), p. 942-945.
«Ladançade la pau»,, num.729 (29-12-1917), p. 956-961.
«La capsa dels bons propòsits», num.730 (5-1-1918), p. 8-12.
«Les admetlles», num.731 (12-1-1918), p. 25-28.
«Del fret», num.733 (26-1-1918), p. 58-60.
«Erro providencial», num.734 (2-2-1918), p. 74-77.
«Els terratrèmols del pis de dalt», num.736 (16-2-1918), p. 106-109.
«El bon propòsit d'en Faustinet», num. 737 (23-2-1918), p. 121-125.
650
«En Gotimet i la Cinteta», num.738 (2-3-1918), p. 138-141.
«La venjança d'en Sarró», num.739 (9-3-1918), p. 155-159.
«La prometença d'en Guillemi», num. 741 (23-3-1918), p.186-189.
«Noblesa i generositat», num.743 (6-4-1918), p. 218-221.
«Les calces d'en Popó», num.745 (20-4-1918), p. 251-254.
«El bè de Pasqua», num.746 (27-4-1918), p. 265-269.
«En Sisó i la Neleta», num.747 (4-5-1918), p. 281-285.
«Tan gran i plora!», num. 751 (1-6-1918), p. 346-349.
«Una historia que sembla un conte», num.755 (29-6-1918), p. 410-413.
«El misteri del préssec», num.756 (6-7-1918), p. 426-429.
«El drama de l'obra», num.757 (13-7-1918), p. 442-445.
«El comtesset de Sant Giralt», num.758 (20-7-1918), p. 458-461.
«La penitència», num.759 (27-7-1918), p. 473-476.
«La tragèdia», num.761 (10-8-1918), p. 506-509.
«L'apotecari brut»,núm.763 (24-8-1918), p. 538-541.
«L"'Aciento"», num.764 (31-8-1918), p. 553-556.
«La cadernera», num.765 (7-9-1918), p. 570-573.
«Cors d'àngel», num.766 (14-9-1918), p. 586-589.
«Dues amigues», num.767 (21-9-1918), p. 601-605.
«Les tardes d'en Sidret», num.769 (5-10-1918), p. 633-637.
«La cançó», num.771 (19-10-1918), p. 665-669.
«El replà de l'escala», num.772 (26-10-1918), p. 681-684.
«Diada de difunts», num.773 (2-11-1918), p. 697-700.
«El cop de puny», num.775 (16-11-1918), p. 729-732.
«Els drames del carrer», num.776 (23-11-1918), p. 745-748.
«Els quatre diumenges», num.777 (30-11-1918), p. 761-765.
«Casetes de pessebre», num.778 (7-12-1918), p. 777-780.
«La bona companyia», num.779 (14-12-1918), p. 793-798.
«L'arracada perduda»,, num.780 (21-12-1918), p. 810-813.
«Els reis d'en Menció», num.781 (28-12-1918), p. 826-829.
«La medalla d'honor», num.782 (11-1-1919), p. 842-845.
«Com a bons germans», num.783 (18-1-1919), p. 858-861.
«Dolços i pessetes», num.784 (25-1-1919), p. 873-877.
«La cambrera major», num.785 (1-2-1919), p. 890-893.
«La cura de l'oncle Francesc», num.786 (8-2-1919), p. 905-909.
«L'home del sac», num.787 (15-2-1919), p. 922-925.
«El règim de la Raquelina», num.788 (22-2-1919), p. 938-941; num.789 (1-31919), p. 953-956.
«Angelina», num.790 (8-3-1919), p. 969-973.
«La crema d'en Peponet», num.791 (15-3-1919), p. 986-989.
«Penediment», num.793 (12-4-1919), p. 1018-1021.
«Janic», num.794 (19-4-1919), p. 1034-1037.
«El noi de la farigola», num.795 (26-4-1919), p. 1050-1053.
«La bona flaire», num.796 (3-5-1919), p. 1066-1069.
«La petita ànima humil i heroica», num.797 (10-5-1919), p. 1081-1085.
«Cors d'or», num.798 (18-5-1919), p. 1098-1102.
«La besada redemptora», num.800 (31-5-1919), p.1129-1133.
«La tràgica salvació o un Corpus trist»,, num.802 (14-6-1919), p. 1161-1165.
«La mania d'en Felip», num.803 (21-6-1919), p. 1178-1181.
«La Riteta a la seva mare», num.804 (28-6-1919), p. 1194-1197.
651
«La mare heroica», num.805 (5-7-1919),1210-3; num.806 (12-7-1919), p. 12261229.
«La desgràcia», num.807 (19-7-1919), p. 1243-1246.
«Foc a la pallissa», num.811 (16-8-1919), p. 1304-1307.
«La venda d'en "Pitiu"», num.812 (23-8-1919), p. 1320-1323.
«El camí salvador», num.813 (30-8-1919), p. 1336-1339.
«La cabreta blanca», num.816 (20-9-1919), p. 1384-1387.
«Llàgrimes evocadores», num.818 (4-10-1919), p. 1410-1419.
«La gran mercè», num.819 (11-10-1919), p. 1432-1434.
«Laveïneta del cabell d'or», num.820 (18-10-1919), p. 1448-14451.
«Com quan era infant», num.821 (25-10-1919), p. 1464-1467.
«Dol sense esperança», num.825 (29-11-1919), p. 1528-1531.
«El sacrifici ignorat», num.826 (31-1-1920), p. 9-13.
«Historieta de Nadal», num.827 (7-2-1920), p. 26-29.
«L'hoste de Nadal», num.828 (14-2-1920), p. 41-45.
«Ço que el cor li dictava», num.829 (21-2-1920), p. 58-60.
«La gran sort d'en Jaumetó», num.832 (13-3-1920), p. 107-110.
«Les paus», num.833 (20-3-1920), p. 117-119.
«La rica palma», num.834 (27-3-1920), p.138-142.
«La cursa misteriosa», num.835 (3-4-1920), p. 155-157.
«Esperant el "bon dia"», num.836 (19-4-1920), p. 171-174.
«El "Tom", la "Fineta" i el "Minyó"», num.837 (17-4-1920), p. 186-189.
«La font de salut i vida», num.838 (24-4-1920), p. 202-206.
«Flors de suburbi», num.839 (1-5-1920), p. 218-222.
«La germana gran», num.840 (8-5-1920), p. 233-238.
«En Ponet», num.844 (5-6),299-302; num.845 (12-6-1920), p. 316-318.
«Conte de la postguerra», num.846 (19-6-1920), p. 330-334.
«La darrera voluntat», num.848 (3-7-1920), p. 363-366.
«La bonesa oculta», num.851 (24-7-1920), p. 410-414.
«Patates al caliu», num.852 (31-7-1920), p. 426-430.
«Astúcia contra astúcia», num.853 (7-8-1920), p. 442-447.
«La bona lliçó», num.854 (14-8-1920), p. 458-463.
«El vailet se'n va!», num.856 (28-8-1920), p. 488-493.
«La serp», num.857 (4-9-1920), p. 506-510.
«El pastor de mas Solei», num.858 (11-9-1920), p. 522-526.
«L'anada de l'Estevet», num.859 (15-9-1920), p. 538-542.
«Curtets i alegrets», num.860 (25-9-1920), p. 555-557.
«Un petit heroi ignorat», num.861 (2-10-1920), p. 569-573.
«El Ilivant del pou», num.862 (9-10-1920), p. 585-590.
«El bon pensament», num.863 (16-10-1920), p. 602-606.
«La lletra misteriosa», num.864 (23-10-1920), p. 618-622.
«Conte del dia de morts», num.865 (30-10-1920), p. 634-638.
«El seu "vestit"», num.866 (6-11-1920), p. 650-654.
«Els coloms», num.867 (13-11-1920), p. 666-670.
«La gran dolenteria d'en Josep Lluís», num.870 (4-12-1920), p. 714-718.
«El bon Nadal d'en Nicet», num.871 (11-12-1920), p. 730-734.
«El rellotge d'or», num.872 (18-12-1920), p. 746-750.
«Molsa de pessebre», num.873 (25-12-1920), p. 762-766.
«L'ofrena de l'any nou», num.874 (1-1-1921), p. 780-782; num.875 (8-1-1921),
p. 794-798.
652
«La trompeta de fira», num.876 (15-1 -1921 ), p. 42-46.
«La vella damisel·la», num.877 (22-1-1921), p. 58-62.
«Mes fort que la força», num.878 (29-1-1921), p. 75-78.
«Per càstig», num.880 (12-2-1921), p. 107-110.
«Quatre cartes a la ma», num.881 (19-2-1921), p. 123-126.
«Ho has vist, ara?», num.882 (26-2-1921), p. 138-142.
«La bella hora», num.883 (5-13-1921), p. 156-158.
«Del mig del carrer», num.884 (12-3-1921), p. 162-166.
«L'estímul», num.885 (19-3-1921), p. 178-182.
«La desgràcia», num.886 (26-3-1921), p. 202-205.
«El bell somriure», num.887 (2-4-1921), p. 218-222.
«La bona esmena», num.888 (9-4-1921), p. 234-238.
«La bona marasíre», num.891 (30-4-1921), p. 282-286.
«La branca brotada», num.892 (7-5-1921), p. 299-302.
«Ginesta! Ginesta!», num.894 (21-5-1921), p. 330-334.
«L'Estevetó i la Mioneta», num.895 (28-5-1921), p. 346-350.
«L'aliança», num.896 (4-6-1921), p. 363-366.
«Àngels de la terra», num.897 (11-6-1921), p. 381-385.
«La causa», num.898 (18-6-1921), p. 401-405.
«La enhorabona», num.899 (25-6-1921), p. 421-424.
«La santa obediència», num.902 (16-7-1921), p. 483-485.
«A "cou dinar"», num.903 (23-7-1921), p. 503-507.
«La ruïna de la casa», num.904 (30-7-1921), p. 523-526.
«La xurriacada», num.906 (13-8-1921), p. 563-566.
«"L'ase dels cops"», num.907 (20-8-1921), p. 583-586.
«Blat a moldre», num.908 (27-8-1921), p. 601-604.
«Lletres d'estiu», num.909 (3-9-1921), p. 623-626.
«Llorenca», num.910 (10-9-1921), p. 641-644.
«Flors de carrer», num.911 (17-9-1921), p. 661-664.
«Figúreles», num.912 (24-9-1921), p. 682-686.
«El "Galant"», num.913 (1-10-1921), p. 702-706.
«La senyoreta Eulària», num.914 (8-10-1921), p. 722-726.
«Marta la menuda», num.916 (22-10-1921), p. 763-766.
«L'obligació», num.917 (29-10-1921), p. 782-785.
«Quan la gràcia davalla», num.918 (5-11-1921), p. 803-806.
«La bona vellesa», num.919 (12-11 -1921 ), p. 823-826.
«La bella llum», num.920 (19-11 -1921 ), p. 842-846.
«La petita cosidora», num.921 (26-11-1921), p. 862-866.
«El sistema», num.922 (3-12-1921), p. 880-885.
«La nena de la bufanda », num.923 (10-12-1921), p. 901-906 / «El noiet de les
sabates obertes», num.924 (17-12-1921), p. 919-925.
«Era la vigilia de Nadal», num.925 (24-12-1921), p. 941-945.
«La carta inacabada», num.926 (31-12-1921), p. 960-965.
«"Aquell dimoni"», num.927 (7-1-1922), p. 13-17.
«El mal cor del bon home», num.928 (14-1-1922), p. 34-38.
«Flors de suburbi», num.930 (28-1-1922), p. 72-75.
«El menut del sac», num.931 (4-2-1922), p. 94-97.
«Els nets del senyor Joan», num.932 (11 -2-1922), p. 114-117.
«Fulls d'una vida», num.933 (18-2-1922), p. 134-138.
«Història de quatre pedaços», num.934 (25-2-1922), p. 154-157.
653
«La senyoreta Eulàlia», num.935 (4-3-1922), p. 173-177.
«El més dolent de tots», num.936 (11-3-1922), p. 194-198.
«Amenaça de vaga», num. 937 (18-3-1922), p. 214-218.
«La bella virtut», num.938 (25-3-1922), p. 233-237.
«En Japet de la vaquería», num.939 (1-4-1922), p. 254-258.
«El segon», num.940 (8-4-1922), p. 274-277.
«La grossa mentida», num.941 (15-4-1922), p. 294-298.
«Insuportable», num.942 (22-4-1922), p. 315-318.
«Roses de maig», num.943 (29-4-1922), p. 333-337.
«L'ocellet», num.944 (6-5-1922), p. 355-358.
«L'home de la por», num.946 (20-5-1922), p. 393-397.
«Criatures de Déu», num.947 (27-5-1922), p. 415-418.
«El noi del gos», num.948 (3-6-1922), p. 433-437.
«El miracle de la ginesta», num.949 (10-6-1922), p. 454-458.
«La nena del camp de dalt», num.952 (1-7-1922), p. 514-518.
«El càstig», num.953 (8-7-1922), p. 534-537.
«Lletres d'estiu», num.954 (15-7-1922), p. 554-558.
«El regal del sant», num.955 (22-7-1922), p. 576-578.
«El gos perdut», num.956 (29-7-1922), p. 595-598.
«Maria-Ajuda», num.957 (5-8-1922), p. 615-619.
«L'història d'un pobre infant», num.958 (12-8-1922), p. 633-637.
«Per ben pagat», num.959 (19-8-1922), p. 654-658.
«La espina», num.960 (26-8-1922), p. 674-678.
«La clau del pis», num.961 (2-9-1922), p. 695-698.
«La victòria», num.963 (16-9-1922), p. 734-738.
«La cadena», num.965 (30-9-1922), p. 774-778.
«La bala de vidre», num.966 (7-10-1922), p. 794-798.
«Confitura de la bona», num.967 (14-10-1922), p. 814-818.
«El germà petit», num.968 (21-10-1922), p. 834-838.
«Diada de morts», num.969 (28-10-1922), p. 854-858.
«L'historieta de l'Agustí», num.973 (25-11-1922), p. 933-938.
«El vellet del quart pis», num.975 (9-12-1922), p. 973-977.
«Un drama íntim», num.976 (16-12-1922), p. 994-997.
«L'entremeliadurad'Emiliana», num.977 (23-12-1922), p. 1012-1018.
«Historieta de Reis», num.978 (30-12-1922), p. 1033-1038.
«El plat buit», num.979 (6-1-1923),14-8; num.980 (13-1-1923), p. 34-38.
«Els enemies», num.984 (10-2-1923), p. 113-118.
«La veu dels àngels», num.987 (3-3-1923), p. 173-177.
«L'àvia heroica», num.988 (10-3-1923), p. 193-198.
«El gos que es ven», num.989 (17-3-1923), p. 213-218.
«El petit Momo», num.990 (24-3-1923), p. 233-238.
«La prometença», num.995 (28-4-1923), p. 332-337.
«Full d'amor i dolor», num.1001 (9-6-1923), p. 452-457.
«La cambrera nova», num.1002 (15-6-1923), p. 474-479.
«L'espurna», num.1003 (22-6-1923), p. 494-498.
«L'emigrant», num.1004 (30-6-1923), p. 512-517.
«La gorra nova», num.1007 (21-7-1923), p. 574-577.
«Lletra d'istiu», num.1008 (28-7-1923), p. 595-599.
«La tia Dominga», num.1009 (4-8-1923), p. 613-617.
«Pa i trago», num.1010 (11-8-1923), p. 634-638.
654
«Les mores», num.1011 (18-8-1923), p. 654-658.
«Quadrets d'estiu o els bons besqüits de crema», num.1012 (25-8-1923), p.
674-678.
«La "petita"», num.1013 (1-9-1923), p. 693-697.
«Sota els estels», num.1014 (8-9-1923), p. 714-718.
«La Laietà de les oques», num.1016 (22-9-1923), p. 754-759.
«La creu», num.1017 (29-9-1923), p. 775-778.
«En Jan», num.1018 (6-10-1923), p. 794-798.
«Dues lletres», num.1019 (13-10-1923), p. 814-818.
«La ploma estilogràfica», num.1020 (20-10-1923), p. 834-838.
«El perdó», num.1021 (27-10-1923), p. 854-858.
«Quan no s'oblida», num.1026 (1-12-1923), p. 954-958.
«L'alegria de Nadal», num.1029 (22-12-1923), p. 1013-1019.
«Vacances de Nadal», num.1030 (29-12-1923), p. 1034-1038.
«La nena del principal», num.1031 (5-1-1924), p. 13-18.
«Perquè no falti res a en Maginet», num.1033 (19-1-1924), p. 53-58.
«La gràcia del penediment», num.1034 (26-1-1924), p. 74-78.
«La nina cega», num.1035 (2-2-1924), p. 94-98; num.1036 (9-2-1924), p. 113118.
«La petita història de I'Eladi», num.1037 (16-2-1924), p. 133-138; num.1038
(23-2-1924), p. 153-158; num.1039 (1-3-1924), p. 182-188.
«El nen de les barraques», num.1044 (5-4-1924), p. 342-346.
«L'última proesa», num.1045 (12-4-1924), p. 374-378.
«La flor de paper de seda», num.1046 (19-4-1924), p. 406-411.
«El nen de les empanades», num.1047 (26-4-1924), p. 438-442. / «L'història
del noi dels diaris», num.1048 (3-5-1924), p. 470-474. / «Així acaba l'història
del noi dels diaris», num.1049 (10-5-1924), p. 502-506.
«L'acusació», num.1050 (17-5-1924), p. 534-539.
«La roca viva», num.1051 (24-5-1924), p. 566-572.
«El noi del llibre i l'altre», num.1052 (31-5-1924), p. 598-603; num.1053 (7-61924), p. 629-635.
«El poderos motiu», num. 1054 (14-6-1924), p. 662-667.
«El dia més clar», num.1058 (12-7-1924), p. 790-7947 «El càstig i el premi»,
num.1059 (19-7-1924), p. 822-826.
«El cuquet», num.1060 (26-7-1924), p. 854-858; num.1061 (2-8-1924),p. 886890.
«La fugida», num.1062 (9-8-1924), p. 921-924; num.1063 (16-8-1924), p. 950-
954.
«Un parell d'esclops», num.1064 (23-8-1924), p. 983-938.
«En Claudinet a muntanya», num.1065 (30-8-1924), p. 1016-1020 / «Més d'en
Claudinet a muntanya», num.1066 (6-9-1924), p. 1046-1050.
«El somni d'aquell noiet», num.1067 (13-9-1924), p. 1078-1083.
«De més amunt...», num.1068 (20-9-1924), p. 1110-1115.
«El gos foil», num.1069 (27-9-1924), p. 1142-1146.
«El més estimat», num.1070 (4-10-1924), p. 1174-1178.
«La màxima ambició», num.1071 (11-10-1924), p. 1206-1210.
«La sort», num.1072 (18-10-1924), p. 1238-1242; num.1073 (25-10-1924), p.
1270-1275.
«Mai no es massa tard», num.1074 (1-11-1924), p. 1303-1307.
«L'home que no servia per a res», num.1075 (8-11-1924), p. 1335-1339.
655
«Lanosa», num.1076 (15-11-1924), p. 1366-1370; num.1077 (22-11-1924), p.
1398-1403.
«Sor Maria de la Gràcia», num.1078 (29-11-1924), p. 1430-1434.
«Un succés», num.1079 (6-12-1924), p. 1464-1467; num.1080 (13-12-1924), p.
1496-1500.
«Els bons propòsits d'en Marcó», num.1087 (31-1-1925), p. 151-155.
«El mal geni d'en Blai», num.1093 (14-3-1925), p. 342-346.
«El Magi dels ferns», num.1094 (21-3-1925), p. 374-378.
«La fêta d'en Dric», num.1104 (30-5-1925), p. 694-698; num.1105 (6-6-1925),
p. 727-731.
«La reincidència», num.1110 (11-7-1925), p. 886-891.
«El descuit», num.1111 (18-7-1925), p. 919-922.
«Ei mocador perfumat», num.1122 (3-10-1925), p. 1271-1275; num.1123 (1010-1925), p. 1304-1307.
«El raig de llum», num.1124 (17-10-1925), p. 1334-1338.
«La petita historieta d'en Miquelet i la Mariona», num.1125 (24-10-1925), p.
1367-1371.
«El fill retrobat», num.1126 (31-10-1925),p. 1400-1404.
«Vidres trencats», num.1127 (7-11-1925), p. 1431-1436.
«La poma coreada», num.1140 (6-2-1926), p. 183-187.
«El capell color de cirera», num. 1143 (27-2-1926), p. 270-283.
«El tresor», num.1149 (10-4),472-5; num.1150 (17-4-1926), p. 504-508.
«Les campanes», num.1155 (22-5-1926), p. 663-667.
«El fugitiu», num.1160 (26-6-1926), p. 825-828.
«Les apariències», num.1161 (3-7-1926), p. 853-857.
«Els dos rivais», num.1162 (10-7-1926), p. 879-883.
«Sempre hi ha un millor», num.1164 (24-7-1926), p. 936-939.
«La tragèdia d'en Joca», num.1165 (31-7-1926), p. 964-967.
«Els grandíssims mentiders», num.1168 (21-8-1926), p. 1048-1052.
«La més gran alegria», num.1169 (28-8-1926), p. 1076-1080.
«La joia perduda», núm.1170 (4-9-1926), p. 1104-1108.
«El tren que no arriba», num.1171 (11-9-1926), p. 1133-1136.
«Color i perfum», num.1172 (18-9-1926), p. 1161-1165.
«Les joies de la Montserrat», num.1173 (25-9-1926), p. 1188-1193.
«"Amina"», num.1174 (2-10-1926), p. 1215-1219.
«Josepo», num.1177 (22-10-1926), p. 1300-1305.
«...Com nosaltres perdonem», num.1178 (30-10-1926), p. 1328-1332.
«El petit calvari d'en Ricardet», num.1179 (6-11-1926), p. 1355-1360.
«Un mestre nou», num.1180 (13-11-1926), p. 1381-1387.
«L'afillat», num.1181 (20-11-1926), p. 1411-14115.
«El quarto dels trastos», num.1182 (27-11-1926), p. 1441-1444.
«El noiet dels camins», num.1183 (4-12-1926), p. 1469-1473; num.1184 (1112-1926), p. 1496-1500.
«Mare i fill», num.1186 (25-12-1926), p. 1552-1556.
«Una catàstrofe», num.1187 (1-1-1927), p. 20-23.
«El criadet», num.1188 (8-1-1927), p. 47-52.
«Kikiriki!», num.1189 (15-1-1927), p. 75-80.
«Un conte de Reis que no és ben bé un conte», núm.1190 (22-1-1927), p. 104108.
«La vella calaixera», núm.1191 (29-1-1927), p. 131-136.
656
«Marçalet», num.1192 (5-2-1927), p. 160-164.
«L'amo d'en Ric», num.1193 (12-2-1927), p. 188-192.
«L'exemple», num.1194 (19-2-1927), p. 216-220.
«El petit drama d'en Jordi», num.1195 (26-2-1927), p. 244-248.
«El perfum de la rosa», num.1196 (5-3-1927), p. 272-276.
«El carnet de la srta. Ester», num.1197 (12-3-1927), p. 300-304.
«Figuretes d'anant pel món. En Janic», num.1200 (2-4-1927), p. 384-388.
«El petit xotet o els temps nous», num.1201 (9-4-1927), p. 412-416.
«Un premi ben guanyat», num.1202 (16-4-1927), p. 439-444.
«Hi ha res per adobà?», num.1203 (23-4-1927), p. 468-472; num.1204 (30-419127), p. 495-499.
«El secret del vailet», num.1207 (21-5-1927), p. 579-584.
«El noi de la tenda», num.1208 (28-5-1927), p. 608-611.
«Vida renovada», num.1209 (4-6-1927), p. 636-640.
«L'àngel d'en Boi», num.1212 (25-6-1927), p. 720-7247 «La vocació»,
num.1213 (2-7-1927), p. 747-751.
«El suprem desig», num.1214 (9-7-1927), p. 775-780.
«Canvi de posició», num.1215 (16-7-1927), p. 803-808.
«Una història trista», num.1216 (23-7-1927), p. 832-836; num.1217 (30-71927), p. 860-864.
«El "Charleston" d'en Jan», num.1218 (6-8-1927), p. 887-893.
«Una criatura incomprensible», num.1220 (20-8-1927), p. 944-949.
«El protector», num.1221 (27-8-1927), p. 972-976.
«La caritat», num.1222 (3-9-1927), p. 999-1004.
«La família d'en Baldiró», num.1223 (10-9-1927), p. 1027-1032.
«La bona sort d'en Ti...», num.1224 (17-9-1927), p. 1056-1060; num.1225 (249-1927), p. 1084-1089.
«Redempció», num.1226 (1-10-1927), p. 1111-1116.
«L'aprenent d'en Joan Garbell», num.1227 (8-10-1927), p. 1140-1144;
num.1228 (15-10-1927), p. 1169-1173.
«El triomf de la governanta», num. 1229 (22-10-1927), p. 1195-1201.
«Diariiu», num.1230 (29-10-1927), p. 1224-1229.
«En Riudoms», num.1231 (5-11-1927), p. 1251-1256.
«En Tomaset dels diaris», num.1232 (12-11-1927), p. 1280-1284.
«La mort de la voluntat», num.1233 (19-11-1927), p. 1308-1312.
«El cop de pedra», num.1234 (26-11-1927), p. 1335-1340.
«Els primers freds», num.1235 (3-12-1927), p. 1364-1368.
«Les dues bandes», num.1236 (10-12-1927), p. 1392-1396.
«El fill que torna», num.1237 (17-12-1927), p. 1419-1423.
«El Nadal dels Bernadet», num.1238 (24-12-1927), p. 1448-1452.
«La fe d'en Juli», num.1239 (31-12-1927), p. 1475-1480.
«L'última recomanació», num.1240 (7-1-1928), p. 20-25.
«L'últim descuit», num.1241 (14-1-1928), p. 48-53.
«Ginet», num.1242 (21-1-1928), p. 74-81.
«La veu llunyana», num.1243 (28-1-1928), p. 103-109.
«El gos d'en Peret», num.1244 (4-2-1928), p. 131-135.
«El gresol», num.1245 (11-2-1928), p. 157-164.
«El noi nou», num.1246 (18-2-1928), p. 187-193.
«L'inefable consol», num.1247 (25-2-1928), p. 215-220.
«El vencedor», num.1248 (3-3-1928), p. 243-248.
657
«Figúreles«, num.1249 (10-3-1928), p. 271-276.
«L'heroi del conte», num.1250 (17-3-1928), p. 297-304.
«L'oncle metge», num.1251 (14-3-1928), p. 326-332.
«La veritat», num.1252 (31-3-1928), p. 354-359.
«L'home dels "xupets"», num.1253 (7-4-1928), p. 383-389.
«Ei remei», num.1254 (14-4-1928), p. 411-417.
«La pietat», num.1255 (21-4-1928), p. 437-444.
«Una pel·lícula real», num.1256 (28-4-1928), p. 467-473.
«El present misteriós», num.1258 (12-5-1928), p. 520-529.
«La senyoreta "Fifí"», num.1260 (26-5-1928), p. 576-584.
«L'eriçó», num.1261 (2-6-1928), p. 605-612.
«La petita història d'en Quel», num.1262 (9-6-1928), p. 634-640.
«La claror de l'esperança», num.1264 (23-6-1928), p. 690-695.
«L'ànima oberta», num.1265 (30-6-1928), p. 718-724.
«La novel·leta d'Emiliana i Ma Teresa», núm. 1267 (14-7-1928), p. 774-780.
«Figuretes d'anant pel món. El meu amic Goriet», núm.1268 (21-7-1928), p.
802-807.
«Una bona gestió», núm.1270 (4-8-1928), p. 858-864.
«Com el cel s'esqueixa», núm.1271 (11-8-1928), p. 887-893.
«El foraster silenciós», núm.1272 (18-8-1928), p. 914-920.
«Figuretes d'anant pel món. En Jaumetó», núm.1273 (25-8-1928), p. 942-948.
«El pobre Baldiri», núm.1274 (1-9-1928), p. 968-977.
«El noi de les galledes», núm.1275 (8-9-1928), p. 997-1004.
«Una ànima closa», núm.1276 (15-9-1928), p. 1026-1031.
«La petita família d'en Janet», num.1279 (6-10-1928), p. 1109-1117.
«La claudicació del senyor Riusec», num.1280 (13-10-1928), p. 1137-1145.
«Julieta», num.1281 (20-10-1928), p. 1165-1172.
«El drama d'en "Noca"», num.1282 (27-10-1928), p. 1192-1200.
«Diada de morts», num.1283 (3-11-1928), p. 1222-1228.
«Martineta», núm. 1284 (10-11-1928), p. 1249-1256.
«La rebequeria», num.1287 (1-12-1928), p. 1333-1340.
«Pere i Pau», num.1288 (8-12-1928), p. 1361-1369.
«Un lladre», num.1289 (15-12-1928), p. 1391-1397; num.1290 (22-12-1928), p.
1419-1424.
«L'inesperat Nadal», num.1291 (29-12-1928), p. 1446-1453.
«El privilegi d'en Pau dels papers», num.1292 (5-1-1929), p. 17-24.
«La pobre Anneta», num.1293 (12-1-1929), p. 45-53.
«Redempció», num.1294 (19-1-1929), p. 73-80.
«El terrible Joan Falcó», num.1295 (26-1-1929), p. 101-107.
«Les calces apedaçades», num.1296 (2-2-1929), p. 129-136.
«La nota perduda», num.1297 (9-2-1929), p. 157-165.
«Quin fred!...», num.1298 (16-2-1929), p. 185-193.
«Les dues vides», num.1299 (23-2-1929), p. 213-220.
«Els llibres perduts», num.1301 (9-3-1929), p. 269-276.
«Retorn», num.1302 (16-3-1929), p. 297-304.
«En Tomaset, en Tomy, el seu pare i el seu papà», num.1305 (6-4-1929), p.
381-389.
«Ginet», num.1306 (13-4-1929), p. 406-413.
«Els fills del senyor Galvany», num.1307 (20-4-1929), p. 437-444.
«El capell de la senyoreta Eulàlia», num.1308 (27-4-1929), p. 465-471.
658
«Emigrants», num.1309 (4-5-1929), p. 493-500.
«La incorregible Maria-Clara», num.1310 (11-5-1929), p. 521-527.
«L'home dels diaris», num.1311 (18-5-1929), p. 549-555.
«L'amiga Esperança», num.1312 (25-5-1929), p. 576-584.
«En Joanet i la seva mare», num.1313 (1-6-1929), p. 605-613.
«Aquest Piu-piu!...», num.1314 (8-6-1929), p. 633-640.
«"Dric" i Jaumet», num.1315 (15-6-1929), p. 661-668.
«La trista història d'en Quirzet», núm.1316 (22-6-1929), p. 689-694.
«El culpable», núm.1317 (29-6-1929), p. 717-725.
«El niu», núm.1318 (6-7-1929), p. 745-752.
«Cartes d'estiu», núm.1319 (13-7-1929), p. 774-780.
«El Sr. Escofet, els seus fills i els veïns del pis de dalt», núm.1320 (20-7-1929),
p. 802-809.
«La fugida», núm.1321 (27-7-1929), p. 829-836.
«En Pere Picalió», núm.1322 (3-8-1929), p. 857-865.
«El cor li ho deia», núm.1323 (10-8-1929), p. 885-892.
«En "Xanguet"», núm.1324 (17-8-1929), p. 914-920.
«El senyor Balenyà», núm.1325 (24-8-1929), p. 941-948.
«L'irreparable», núm.1326 (31-8-1929), p. 969-976.
«Criatures de Déu!....», núm.1327 (7-9-1929), p. 997-1004.
«El succés del molí vell», núm.1329 (21-9-1929), p. 1053-1060.
«Expiació», núm.1332 (12-10-1929), p. 1137-1145.
«L'aspiració d'en Manuel-Maria», num.1334 (26-10-1929), p. 1194-1201.
«La pedrada», num.1335 (2-11-1929), p. 1222-1229.
«Atorna-jornals», num.1336 (9-11-1929), p. 1250-1256.
«La venjança», num.1337 (16-11-1929), p. 1278-1283.
«Figurines del temps»,num.1338 (23-11-1929), p. 1305-1312.
«Heroismes», num.1339 (30-11-1929), p. 1333-1340.
«Un accident», num.1340 (7-12-1929), p. 1361-1368.
«El cor retrobat», num.1341 (14-12-1929), p. 1383-1397.
«Vigília de Nadal», num.1342 (21-12-1929), p. 1417-1424.
«Galls de Nadal», num.1343 (28-12-1929), p. 1445-1452.
«Tonet i Pepó i els Reis», num.1344 (4-1-1930), p. 22-25; num.1345 (11-11930), p. 49-52.
«La germana i l'amic», num.1346 (18-1-1930), p. 71-81
«L'empenta», num.1347 (25-1-1930), p. 102-109.
«L'última dolenteria d'en Quimet», num.1348 (1-2-1930), p. 128-137.
«Núria la capriciosa», num.1349 (8-2-1930), p. 155-164.
«Els que no poden entendre», num.1350 (15-2-1930), p. 183-193.
«Carta de Marta a Maria-Teresa», num.1351 (22-2-1930), p. 213-219.
«El bon retorn», num.1352 (1-3-1930), p. 242-248.
«...Perquè ets tu», num.1353 (8-3-1930), p. 269-277.
«S'ha perdut un noi», num.1354 (15-3-1930), p. 296-305.
«El noi del carboner», num.1356 (29-3-1930), p. 353-361.
«El ceguet del xamfrà», num.1358 (12-4-1930), p. 409-417.
«Un cavall massa tronat», num.1360 (26-4-1930), p. 464-473.
«Les ensaïmades», num.1362 (10-5-1930), p. 521-529.
«La paraula donada», num.1364 (24-5-1930), p. 577-585.
«Lari i Tineta», num.1367 (14-6-1930), p. 659-670.
«Arribar al cor», num.1368 (21-6-1930), p. 689-697.
659
«Petit Boi», num.1370 (5-7-1930), p. 746-753.
«El carro», num.1373 (26-7-1930), p. 829-836.
«La fi d'en "Papei"», num.1375 (9-8-1930), p. 885-894.
«Les grans ¡dees d'en Ricard», num.1376 (16-8-1930), p. 912-922.
«El miracle», num.1380 (13-9-1930), p. 1025-1033.
«La veritat», num.1382 (27-9-1930), p. 1080-1089.
«Pere Miralta», num.1383 (4-10-1930), p. 1108-1117.
«Carta i resposta», num.1384 (11-10-1930), p. 1136-1145.
«El petit mecànic», num.1387 (1-11-1930), p. 1221-1229.
«En "Manoi"», num.1388 (8-11-1930), p. 1249-1257.
«Una equivocació providencial», num.1391 (29-11-1930), p. 1329-1341.
«Maria-Carme», num.1393 (13-12-1930), p. 1388-1397.
«Una nit de Reis», num.1395 (27-12-1930), p. 1447-1453; num.1396 (3-11931), p. 19-24.
«Un petit fet sense importància», num.1398 (17-1-1931), p. 74-81.
«L'enginy de la Paulina», num.1401 (7-2-1931), p. 157-165.
«La mala fama», num.1402 (14-2-1931), p. 184-193.
«La tornada d'en Pepo», num.1404 (28-2-1931), p. 241-248.
«La restitució», num.1405 (7-3-1931), p. 267-277.
«El pedaç», num.1408 (28-3-1931), p. 353-361.
«Les aventures d'en Gic», num.1410 (11-4-1931), p. 409-417.
«El niu desfet», num.1412 (25-4-1931), p. 466-472.
«Els fills del magistrat», num.1416 (27-5-1931), p. 577-585.
«El convidat», num.1418 (6-6-1931), p. 633-641.
«El substitut», num.1420 (20-6-1931), p. 689-697.
«Nelet», num.1426 (1-8-1931), p. 858-865.
«El rector de Mirendal», num.1428 (15-8-1931), p. 913-922.
«Morret d'esquirol», num.1430 (29-8-1931), p. 970-977.
«La volada», num.1432 (12-9-1931), p. 1026-1033.
«El sentiment del deure», num.1435 (3-10-1931), p. 1110-1117.
«La noia de les cuetes», num.1347 (17-10-1931), p. 1165-1172.
«El fracas del senyor Banquells», num.1439 (31-10-1931), p. 1220-1229.
«Angelina i els seus germanets», num.1440 (7-11-1931), p. 1249-1257.
«Daniel», num.1441 (14-11-1931), p. 1277-1284.
«Una carta», num.1442 (21-11-1931), p. 1306-1312.
«El tall de bacallà», num.1444 (5-12-1931), p. 1362-1371.
«El pobre Perot», num.1446 (19-12-1931), p. 1415-1425.
«Present de Nadal», num.1447 (26-12-1931), p. 1444-1453.
«Tia i nebot», num.1448 (2-1-1932), p. 15-25.
«L'última dolenteria d'en Joaquim», num.1449 (9-1-1932), p. 45-53.
«La dolenteria d'en Ñoñi», num.1451 (23-1-1932), p. 100-109.
«L'abric d'en Tianet», num.1453 (6-2-1932), p. 156-166.
«La rata morta», num.1455 (20-2-1932), p. 212-222.
«Un dia de fred...», num.1457 (5-3-1932), p. 269-277.
«La confiança en un mateix», num.1459 (19-3-1932), p. 325-334.
«El petit drapaire», num. 1461 (2-4-1932), p. 381-389.
«El camí costerut», num.1463 (16-4-1932), p. 437-446.
«El llaç», num.1465 (30-4-1932), p. 494-501.
«L'animeta ignorada», num.1467 (14-5-1932), p. 550-557.
«Baldiri», num. 1469 (28-5-1932), p. 604-613.
660
«El somni de Carlota», num.1470 (4-6-1932), p. 633-641.
«La topada», num.1471 (11-6-1932), p. 661-670.
«La mala anomenada», num.1472 (18-6-1932), p. 668-698.
«La casa salvada», num.1475 (9-7-1932), p. 773-781.
«3x2=6», num.1476 (16-7-1932), p. 801-809.
«El conte del gitanet», num.1478 (30-7-1932), p. 857-865.
«Pilar i els seus germanets», num.1480 (13-8-1932), p. 913-922.
«L'esperada lletra», num.1481 (20-8-1932), p. 940-949.
«La felicitat dels altres», num.1482 (27-8-1932), p. 971-977; num.1483 (3-91932), p. 991-1004.
«El zeppelin», num.1484 (10-9-1932), p. 1026-1033.
«El diari inacabat», num.1485 (17-9-1932), p. 1053-1061.
«El gos d'en Janet», num.1486 (24-9-1932), p. 1082-1089.
«Tia Verònica», num.1488 (8-10-1932), p. 1137-1145.
«Dos amics», num.1490 (22-10-1932), p. 1192-1202.
«La volada», num.1491 (29-10-1932), p. 1223-1229; num.1492 (5-11-1932), p.
1252-1256.
«El prometatge de Francesc Molins», num.1493 (12-11-1932), p. 1277-1286.
«Una àvia», num. 1494 (19-11-1932), p. 1304-1314.
«En Pere i en Pau», num.1497 (10-12-1932), p. 1389-1398.
«Un accident de treball», num.1498 (17-12-1932), p. 1417-1425.
«Un Nadal inesperat», num.1500 (31-12-1932), p. 1472-1481.
«Els nebots de la germana», num.1502 (14-1-1933), p. 47-53.
«Les distraccions d'en Pepet», num.1504 (28-1-1933), p. 103-109.
«Un paquet de tabac», num.1505 (4-2-1933), p. 130-137.
«La bona gent», num.1508 (25-2-1933), p. 215-221.
«Una pensada d'en Bieló», num. 1510 (11-3-1933), p. 268-277.
«L'irreparable», num.1512 (25-3-1933), p. 327-333.
«Desil·lusió», num.1515 (15-4-1933), p. 411-417.
«El pobre Bernadet», num.1518 (6-5-1933), p. 495-501.
«Vides obscures», num.1520 (20-5-1933), p. 551-557.
«Les conseqüències», num.1522 (3-6-1933), p. 607-613.
«La gratitud», num.1525 (24-6-1933), p. 691-698.
«La fortuna», num.1527 (8-7-1933), p. 747-753.
«La misericòrdia de Déu», num.1529 (22-7-1933), p. 803-809.
«Ocellet de pas», num.1532 (12-8-1933), p. 887-893.
«La família Briquet», num.1533 (19-8-1933), p. 914-921.
«Fruita del temps», num.1534 (26-8-1933), p. 943-949.
«Dos companys», num.1538 (23-9-1933), p. 1056-1061.
«La segona naixença d'en Tonet», num.1539 (30-9-1933), p. 1083-1089.
«Desplegar les ales», num.1542 (21-10-1933), p. 1166-1172.
«Solidaritat», num.1544 (4-11-1933), p. 1223-1230.
«Una història», num.1547 (25-11-1933), p. 1308-1313.
«Sant Nadal», num.1551 (23-12-1933), p. 1418-1425.
«La gorra d'en Ramonet», num.1552 (30-12-1933), p. 1447-1453.
«Aquella cançó», num.1555 (20-1-1934), p. 73-81.
«Quin fred!», num.1558 (10-2-1934), p. 160-165.
«El panet amb confitura», num.1563 (17-3-1934), p. 299-306.
«Una carta», num.1564 (24-3-1934), p. 327-334.
«El circ ambulant», num.1567 (14-4-1934), p. 411-418.
661
«L'engruna», num.1569 (28-4-1934), p. 467-473.
«Mossèn Lluís», num.1573 (26-5-1934), p. 578-585.
«La tornada», num.1579 (7-7-1934), p. 746-753.
«En Pau de les feixes», num.1581 (21-7-1934), p. 802-809.
«Clixés d'estiu», num.1582 (28-7-1934), p. 832-837.
«El sistema de l'oncle Jaume», num.1583 (4-8-1934), p. 832-837; num.1584
(11-8-1934), p. 860-865.
«La mort del "clavellet"», num.1585 (18-8-1934), p. 914-921.
«El robatori d'Antoni Grisó», num.1589 (15-9-1934), p. 1026-1033.
«L'Estevet i la seva dèria», num.1590 (22-9-1934), p. 1054-1061.
«Dues cartes», num.1591 (29-9-1934), p. 1084-1089.
«Elvireta», num.1592 (6-10-1934), p. 1111-1117.
«Incorregible», num.1593 (13-10-1934), p. 1139-1145.
«El gran premi», num.1594 (20-10-1934), p. 1168-1174.
«Mort i resurecció», num.1596 (3-11-1934), p. 1223-1229.
«L'aprenent carboner o no hi ha mal...», num.1598 (17-11-1934), p. 1280-1286.
«La petita família», num.1599 (24-11-1934), p. 1307-1313.
«La rebequeria», num.1602 (15-12-1934), p. 1391-1397.
«La indemnització», num.1603 (22-12-1934), p. 1419-1425.
«Flors de Nadal», num.1604 (29-12-1934), p. 1446-1453.
«Renundament», num.1605 (5-1-1935), p. 24-30.
«La senyoreta "Frein"», num.1606 (12-1-1935), p. 56-61.
«L'àvia», num.1608 (26-1-1935), p. 118-125.
«Germanor», num.1610 (9-2-1935), p. 182-189.
«L'auto de la Nati», num.1612 (23-2-1935), p. 247-253.
«La mestra», num.1615 (16-3-1935), p. 342-349.
«La "temptació"», num.1620 (20-4-1935), p. 502-509.
«Bones ànimes», num.1623 (11-5-1935), p. 598-605.
«Jepet», num.1624 (8-5-1935), p. 630-637.
«Patates fregides», num.1628 (15-6-1935), p. 759-765.
«Dues visites», num.1631 (6-7-1935), p. 855-862.
«Unes vacances», num.1633 (20-7-1935), p. 918-925.
«Assumpta», num.1635 (3-8-1935), p. 982-989.
«Dos amics», num.1640 (7-9-1935), p. 1144-1150.
«La recepta», num.1641 (14-9-1935), p. 1174-1181.
«Animeta de pas», num.1643 (28-9-1935), p. 1239-1245.
«Penes i alegries», num.1645 (12-10-1935), p. 1302-1309.
«El cas del senyor Arnau», num.1649 (9-11-1935), p. 1431-1437.
«L'adéu», num.1650 (16-11-1935), p. 1463-1469.
«Transports», num.1654 (14-12-1935), p. 1591-1597.
«El vestit tenyit», num.1655 (21-12-1935), p. 1622-1629.
«La carta de Carmeta», num.1658 (11-1-1936), p. 56-61.
«La darrera il·lusió», num.1661 (1-2-1936), p. 150-157.
«Una equivocació», num.1663 (15-2-1936), p. 215-221.
«Els fills del senyor Viladrau», num.1666 (7-3-1936), p. 310-318.
«L'obsequi», num.1669 (28-3-1936), p. 407-414.
«L'home que duia una cosa al pap», num. 1670 (4-4-1936), p. 438-445.
«La família Secardí», num.1676 (16-5-1936), p. 631-637.
«Siluetes de suburbi», num.1680 (12-6-1936), p. 759-766.
«Beneta», num.1681 (19-6-1936), p. 790-797.
662
«La revenja d'en Tomaset», núm1689 (28-8-1936), p. 1048-1053.
«Una carta a la tia Florència», num.1691 (11-9-1936), p. 1111-1117.
«La sort d'en Tinet», num.1692 (18-9-1936), p. 1136-1142.
«Remei eficaç», num.1693 (25-9-1936), p. 1161-1166.
«Descuits», num.1694 (2-10-1936), p. 1185-1190.
«EI gos d'en Miquelet», num.1697 (23-10-1936), p. 1257-1262.
«El petit refugiat i el seu company», num.1698 (30-10-1936), p. 1282-1286.
«La pensada d'en Manelet», num.1699 (7-11-1936),1321-1326.
«La bona sorpresa», num.1701 (20-11-1936), p. 1353-1358.
«Petit heroi», num.1702 (27-11-1936), p. 1377-1381.
«La capsa de bombons», num.1705 (18-12-1936), p. 1451-1454; num.1706
(25-12-1936), p. 1475-1477.
«La bufanda», num.1707 (1-1-1937), p. 19-22; num.1708 (8-1-1937), p. 43-46.
«Ei gerro trencat», num.1716 (5-3-1937), p. 235-238; num.1717 (12-3-1937), p.
259-262.
«La raó del fill», num.1719 (26-3-1937), p. 305-310.
«Cap d'esquila», num.1721 (9-4-1937), p. 353-358.
«Galetes», num.1722 (16-4-1937), p. 377-382.
«La revenja», num.1726 (21-5-1937), p. 473-478.
«Pere Pocasort», num.1728 (4-6-1937), p. 521-526.
«Incomprensió», num.1732 (2-7-1937), p. 618-622.
«Injustícia», num.1736 (30-7-1937), p. 716-722.
«Nata gelada», num.1737 (6-8-1937), p. 741-746.
«Vida i mort del petit Benet», num.1739 (20-8-1937), p. 789-794.
«La volada d'en Narcís», num.1743 (17-9-1937), p. 885-890.
«Una professora», num.1744 (24-9-1937), p. 909-914.
«"Bones notícies"», num.1746 (8-10-1937), p. 958-962.
«Rosa-Maria», num.1747 (15-10-1937), p. 981-986.
«Reconciliació», num.1750 (5-11-1937), p. 1052-1058.
«El càntir d'oli», num.1751 (12-11-1937), p. 1077-1082.
«Maneres», num.1752 (19-11-1937), p. 1100-1106.
«Una conversa», num.1753 (26-11-1937), p. 1125-1130.
«L'escarment», num.1754 (3-12-1937), p. 1149-1154.
«El pobre Joan Badius», num.1755 (10-12-1937), p. 1173-1178.
«Els camins retrobats», num.1756 (17-12-1937), p. 1197-1202.
«Dues vides», num.1760 (14-1-1938), p. 41-46.
«El segon», num.1761 (21-1-1938), p. 64-69.
«Conte d'hivern», num.1763 (4-2-1938), p. 113-118.
«La fugida», num.1765 (18-2-1938), p. 160-166.
«El noi que es volia perdre», num.1769 (18-3-1938), p. 254-260.
«La subhasta», num.1771 (1-4-1938), p. 304-310.
«Dos companys», num.1773 (15-4-1938), p. 351-358.
«L'esmorzar», num.1775 (29-4-1938), p. 402-406; num.1776 (6-5-1938), p.
425-429.
«Un manuscrit», num.1788 (29-7-1938), p. 712-718.
«Grandeses», num.1791 (20-8-1938), p. 784-790.
«Les bones intencions d'en Silveri», num.1793 (3-9-1938), p. 832-838.
«La traïció», num.1796 (24-9-1938), p. 902-908.
«Sempre hi ha un millor», num.1799 (15-10-1938), p. 975-980.
«La resposta», num.1801 (29-10-1938), p.1023-1028.
663
«Proeses», num.1802 (5/12-11-1938), p. 1048-1054.
«El fill que no torna», num.1803 (19/26-11-1938), p. 1064-1067.
«Bombons de xocolata», num.1806 (24/31-12-1938), p. 1101-1103.
(inacabada)
Episodis i aventures
«La fortuna d'en John Bossk», num.796 (3-5-1919), p. 1060-1061.
«En Poc i en Floc», num.822 (1-11-1919), p. 1474-1476.
«L'incendi de Road Street», num.823 (15-11-1919), p. 1490-1492.
«La roca estimbada», num.843 (29-5-1920), p. 277-280.
«El naufragi del "Mander"», num.845 (12-6-1920), p. 309-311.
«La tragèdia del pont», num.852 (31-7-1920), p. 420-424.
«Xipiu el petit negre», num.858 (11-9-1920), p. 514-516.
«La lluita amb les ones», num.865 (30-10-1920), p. 628-632.
«Càstig d'angoixa», num.915 (15-10-1921), p. 731-734.
Calendari d'En Patufet
«Lo nen perdut», 1905.
«Els primers f rets», 1916, p. 27-31.
«La gràcia de caritat», 1919, p. 80-83
«Cartes d'en Dodó a la Fifí», 1921, p. 12-16.
«Un drama en la neu», 1922, p. 154-160.
«El rellotge de polsera», 1927, p. 180-190.
«Un drama en el bosc», 1929, p. 182-191
«L'assalt de la diligència», 1930, p. 181-190
«"Diri"», 1933, p. 181-191.
«Juli Minet», 1935, p. 182-190.
Catàleg dels Reis d'Orient. Barcelona: Edicions Bosch.
«Historieta de Reis», 1929.
«La capsa dels bons propòsits», 1929-1930.
«La Santa Nit», 1932-1933.
«Tonet i Pepetó i els Reis», 1933-1934.
«La nena del principal».,1934-1935.
«L'inesperat Nadal», 1935-1936.
Literatura moralitzant escenificada
Muset i Bernadeta (1917), Barcelona: Bagunà, 1924.
De jardí a jardí, EP, núm.742 (30-3-1918), p. 201-205.
Reiet, EP, núm. 744 (18-4-1918), p. 234-238.
El ballet nou, EP, núm.753 (15-6-1918), p. 376-382.
Fruita d'estiu, EP, núm. 801 (7-6-1919), p. 1145-1150.
Blaiet, vailet, Barcelona: La Novel·la Teatral Catalana, núm.9, 1919.
La bola rq/a,Calendari d'en Patufet, 1919, p. 24-28.
La carta dels reis. (1919). Sense peu d'impremta, 1920.
664
Les arracades de la Verge, EP, num. 841 (15-5-1920), p. 248-254; num.842 (225-1920), p. 266-270 ¡ num.843 (29-5-1920), p. 282-286.
El miracle de A/ada/(1921), Barcelona: Bagunà, 1923.
Les confidències de Nineta (1922), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, num.229,1927.
El menut de/sac (1922), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
num.229, 1927.
L'infant que no sap son nom (1923), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, num.218,1926.
La neu que pel camí hi ha (1922), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.363,1932.
Els préssecs, Contes d'En Patufet, num.565. (1923).
2. Literatura meravellosa i folklòrica
El Pirineo. Cuentos del Ampurdán, Barcelona: Elzeviriana, 1912.
Els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús (1916), Barcelona: Salvador
Bonavia, La Escena Catalana, núm.27, 1919.
La xinel·la preciosa o Galdric i Gu/ömar (1918), Barcelona: Salvador Bonavia,
La Escena Catalana, núm.11, 1918.
La princesa i el pastor (1918), Barcelona, Baguña, 1924.
El més petit de tots (1918), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.24, 1918.
La Rosabel de les trenes d'or (1919), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.59, 1920.
La Ventafocs (1920), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.69, 1920.
La filla del moliner (1921), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.393, 1934.
La llum de Jesús, Barcelona, Bagunà, 1922.
El príncep blanc (Î922), Barcelona: Bagunà, 1923.
Una vegada era un pastor... (1924), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.398, 1934.
Camina que caminaràs... (1924), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.419, 1935.
L'anell meravellós (1925), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.190, 1925.
El secret de la capsa d'or (1926), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.214, 1926.
La rondalla del miracle (1927), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.240, 1927.
El viatge prodigiós d'en Pere-sense-por(1928), Barcelona: Salvador Bonavia,
La Escena Catalana, núm.270, 1928.
L'auca d'En Patufet (1929), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.300, 1929.
El rei que no reia (1930), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.334, 1931.
665
¿.es arracades de la reina (1931), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, num.347, 1931.
En Patufet
«Conte alarb», num.354 (22-10-1910), p. 699-700.
«En Misèria. Conte vell folrat de nou», num.357 (12-11-1910), p. 740-743.
«El riu meravellós o l'escuder enredaire», num.359 (26-11-1910), p. 775-777.
«El xixo-papa-la rateta. Conte vell folrat de nou», núm.368 (28-1), p. 68-69.
«El com y el perquè», núm.370 (11-2-1911), p. 100-102.
«Les sabates de! mal pastor», núm.417 (6-1-1912), p. 24-28.
«Una heroïcitat d'en Tartarin. Conte vell folrat de nou», núm.420 (27-1-1912), p.
68-72.
Contes d'En Patufet
«Els sabatots de la Guerideta», núm.24 (1912).
«La pastorel·la de Niuflorit», núm.36 (1912).
«El comte audaciós», núm.114 (1914).
«L'estany de Montcortès», núm.140 (1914).
«El pastoret de Polònia», núm.147 (1915)
«Ram-Dají», núm.221. (1916).
«El bover d'Alsàcia», núm.283. (1917).
«El príncep hàbil o l'ou misteriós», núm.285. (1917).
«El més menut», núm.482 (1921).
«Marianneta», núm.514 (1922).
«Benjaminet», núm.522 (1922).
«Camina que caminaràs», núm.405. (1920).
«La neu que pel camí hi ha», núm.552. (1923).
«L'infant príncep», núm.588. (1923).
Biblioteca Patufet
La Rosabel de les trenes d'or, Barcelona: Bagunà, 1925.
Catí o la filla del moliner, Barcelona: Bagunà, 1926.
La princesa i el pastor, Barcelona: Bagunà, 1926.
Virolet
La Ventafocs, núms. 86(25-8-1923), p. 268-269; 87(1-9-1923), p. 276-277;
88(8-9-1923), p. 284-285; 89(15-9-1923), p. 292-293; 90(22-9-1923), p. 300301; 91(29-9-1923), p. 308-309; 92(6-10-1923), p. 316-317; 93(13-10-1923), p.
324-325; 94(20-10-1923), p. 332-333; 95(27-10-1923), p. 340-341; 96(3-111923), p. 348-349; 97(10-11-1923), p. 356-357; 98(17-11-1923), p. 364-365;
99(24-11-1923), p. 372-373; 100(1-12-1923), p. 380-381; 101(8-12-1923), p.
388-389; 102(15-12-1923), p. 396-397; 103(22-12-1923), p. 404-405; 104(2912-1923), p. 412-413.
El príncep blanc, núms. 160(24-1-1925), p. 28-29; 161(31-1-1925), p. 36-37;
162(7-2-1925), p. 50-51; 163(14-2-1925), p. 60-61; 164(21-2-1925), p. 68-69;
165(28-2-1925), p. 76-77; 166(7-3-1925), p. 84-85; 167(14-3-1925), p. 92-93;
666
168(21-3-1925), p. 100-101; 169(28-3-1925), p. 108-109; 170(4-4-1925), p.
116-117; 171(11-4-1925), p. 124-125; 172(18-4-1925), p. 132-133; 173(25-41925), p. 140-141; 174(2-5-1925), p. 148-149; 175(9-5-1925), p. 156-157;
176(16-5-1925), p. 164.
Calendan d'En Patufet
«La tràgica rondalla de Mitèlia», 1920, p. 179-184.
«Flor de Paradís», Calendari d'en Patufet, 1928, p. 181-191.
Literatura d'aventures
1. Literatura d'aventures festives
Biblioteca Patufet
Aventures extraordinàries den Massagràn, Barcelona: Bagunà, 1910.
Noves aventures den Massagràn, Barcelona: Bagunà, 1910.
La fortuna d'en Pere Virolet, Barcelona: Bagunà, 1915.
Les formidables aventures d'en Pere Fi, Barcelona: Bagunà, 1934.
En Patufet
En Camacurt pel món, núm.490-520 (1-5-1913/27-12-1913), p. 340-341; 356358; 372-375; 388-390; 404-406; 420-423; 436-438; 452-454; 468-4670; 484-486;
500-503; 516-518; 533-536; 548-549; 564-565; 580-582; 596-598; 612-614; 628630; 644-646; 660-662; 676-678; 692-694; 708-710; 724-726; 740-742; 756-758;
772-774; 778-770; 806-809; 820-822.
Les heroïcitats d'en Macatxumí, núm. 574-625 (9-1-1915/1-1-1916), p. 20-22;
36-39; 52-54; 68-70; 85-87; 99-101; 115-118; 132-134; 149-151; 166-168; 186188; 206-208; 226-228; 245-247; 266-268; 285-287; 305-308; 326-329; 346348; 374-377; 386-388; 405-408; 425-428; 445-448; 466-469; 485-488; 506508; 526-528; 545-548; 566-568; 586-588; 606-608; 626-628; 646-648; 665667; 688-690; 706-708; 725-728; 747-749; 765-767; 786-787; 805-808; 815827; 846-847; 866-868; 886-888; 906-908; 926-928; 945-948; 966-969; 986988; 6-8.
Les famoses aventures d'en Napbuf, núm. 626-677 (8-1-1916 / 30-12-1916), p.
25-28; 45-47; 65-67; 85-87; 105-107; 125-128; 146-148; 165-168; 185-187; 205207; 225-227; 245-247; 265-267; 285-287; 305-307; 345-347; 365-367; 385-387;
406-408; 425-427; 445-447; 465-468; 485-487; 505-508; 525-527; 545-547; 565567; 585-587; 605-607; 625-627; 645-647; 666-667; 684-687; 705-707; 725-728;
748-749; 765-767; 785-787; 805-807; 825-828; 845-847; 865-867; 885-887; 905907; 925-927; 945-947; 966-968; 985-987; 1005-1008; 1025-1027.
667
Pàgines festives
«Les peripècies d'en Benet Closcabuida», núm.835 (3-4), p. 148-150.
«El naufragi del senyor Josepet», núm.905 (6-8), p. 532-534.
«Els senyors Josepet i Dominguet en l'illa deshabitada», núm.906 (13-8), p.
553-557.
«La desaparició tràgica del dirigible Up.73», núm.940 (8-4), p. 264-246;
núm.941 (15-4), p. 284-286; núm.943 (29-4), p. 324-327.
«L'extraordinària aventura de Mister Edward Gendhit», num.958 (12-8), p. 624626.
L'extraordinària expedició d'en Jep Ganàpia, núm.965-970 i 974-1016 (30-9-1922
/ 4-11 -1922) i (2-12-1922 / 22-9-1923).
Literatura d'aventures festives escenificada
En Massagran a la brasa, Calendari d'En Patufet, 1913, 50-9.
Les aventures d'en Massagran, (1920). Barcelona: Salvador Bonavia, La
Escena Catalana, num.74, 1921.
2. Literatura d'aventures convencionals
2.1 Els models clàssics
Biblioteca Patufet
El gegant dels aires, Barcelona: Bagunà, 1911.
Perles terres roges, Barcelona: Bagunà, 1912.
Fugint de les terres roges, Barcelona: Bagunà, 1912.
La família del Capità Delmar, Barcelona: Bagunà, 1913.
Els fills del Capità Delmar al Pol, Barcelona: Bagunà, 1914.
El Rei de les Muntanyes Blaves, Barcelona: Bagunà, 1914.
La conquesta de les Muntanyes Blaves, Barcelona: Bagunà, 1914.
En Patufet
«En Jon, en Jam y en Jim o un viatge accidentat», núm.421 (3-2-1912), p. 8487.
«Un fet emocionant», núm.422 (10-2-1912), p. 101-106.
En Camallargila Falugueta, núm.678 - núm.729 (6-1-1917/29-12-1917), p. 58; 25-27; 45-48; 65-68; 85-87; 106-108; 125-127; 146-148; 165-167 ; 185-187;
207-208; 226-228; 245-247;, 265-267; 286-287; 307-308; 326-328; 346-348;
364-367; 384-387; 405-407; 424-427; 444-446; 466-468; 485-487; 504-507;
524-527; 545-547; 566-567; 584-587; 606-607; 626-627; 645-647; 664-666;
680-681; 697-699; 714-716 ; 727-729; 744-746; 760-762; 770-777; 792-794;
808-810; 824-825; 840-842; 856-858; 872-874; 888-889; 904-905; 920-922;
936-938; 952-953.
668
Episodis i aventures
«A un pas de la mort», num.809 (2-8-1919), p. 1268-1272.
«Viatge tràgic pels aires», num.811 (16-8-1919), p. 1298-300.
«L'orangutà tràgic», num.813 (30-8-1919), p. 1330-1331 / «La tràgica fi del
simi», núm.814 (6-9-1919), p. 1346-1348.
«El tràgic héroïsme del petit Klein», núm.817 (27-9-1919), p. 1394-1396.
«Un tigre en llibertat», núm.819 (11-10-1919), p. 1426-1428.
«El salt en la buidor», núm.821 (25-10-1919), p. 1458-1460.
«Previsió salvadora», núm.827 (7-2-1920), p. 20-22.
«L'auto foll», núm.830 (29-2-1920), p. 68-70.
«El noi esllanguit i pàlid», núm.832 (13-3-1920), p. 101-103.
«Lladres a la cantina», núm.836 (19-4-1920), p. 166-168.
«Un dinar interromput», núm.850 (17-7-1920), p. 386-389.
«Setze hores d'angoixa», núm.854 (14-8-1920), p. 452-455.
«Lluita heroica», núm.856 (28-8-1920), p. 484-486.
«Amor de mare», núm.860 (25-9-1920), p. 546-568.
«La misteriosa desaparició», núm.862 (9:10-1920), p. 580-583; núm.863 (1610-1920), p. 594-597.
«La tràgica fi de dos cercadors d'or», núm.867 (13-11-1920), p. 660-662;
núm.868 (20-11-1920), p. 676-678; núm.869 (27-11-1920), p. 692-693;
núm.870 (4-12-1920), p. 708-710; núm.871 (11-12-1920), p. 724-725; núm.872
(18-12-1920), p. 740-741; núm.873 (25-12-1920), p. 756-758; núm.874 (1-11921), p. 772-774.
«El doctor Bety i el seu criadet», núm.875 (8-1-1921), p. 788-791; núm.876 (151-1921), p. 36-39; núm.877 (22-1-1921), p. 52-55; núm.878 (29-1-1921), p. 6971; núm.879 (5-2-1921), p. 86-88; núm.880 (12-2-1921), p. 100-102; núm.881
(19-2-1921), p. 116-118; núm.882 (26-2-1921), p. 132-134; núm.883 (5-31921), p. 149-151; núm.884 (12-3-1921), p. 170-172; núm.885 (19-3-1921), p.
186-189; núm.886 (26-3-1921), p. 197-199; núm.887 (2-4-1921), p. 213-215.
«El naufragi de la piragua», núm.888 (9-4-1921), p. 228-231.
«Heroic sacrifici», 889 (16-4-1921), p. 244-247.
«Enginy i serenitat o la filla del milionari», núm.890 (23-4-1921), p. 260-264.
«L'enemic», núm.891 (30-4-1921), p. 276-279.
«El corde l'esclau», núm.892 (7-5-1921), p. 292-295.
«L'incendi del dirigible», núm.894 (21-5-1921), p. 324-347.
«La paraula de Marx», num.895 (28-5-1921), p. 341-345.
«El diari del desert», num.897 (11-6), p. 373-375; num.898 (18-6-1921), p. 393395.
«Dins la fosca del bosc», num.900 (2-7-1921), p. 432-434.
«Jurament d'honor», num.902 (16-7-1921), p. 472-474.
«La salvació», num.904 (30-7-1921), p. 512-515.
«El bon amic», num.907 (20-8-1921), p. 572-574.
«Roc Bertran el contrabandista penedit», num.909 (3-9-1921), p. 614-617.
«La catàstrofe del "Luxe-Exprès"», num.911 (17-9-1921), p. 652-655.
«L'auto blanc», num.913 (1-10-1921), p. 692-694.
«La mort del tigre», num.917 (29-10-1921), p. 772-774.
«Damisel·la Olga», num.919 (12-11-1921), p. 812-814.
«Una historia interessant», num.921 (26-11-1921), p. 852-854.
«L'afusellament d'en Kremlí», num.924 (17-12-1921), p. 912-914.
669
«L'evasió del condemnat», num.926 (31-12-1921), p. 952-954.
«L'agraïment del negret», num.1020 (20-10-1923), p. 826-828.
«Els terribles lleons del Tsavo», num.1023 (10-11-1923), p. 884-886; num.1024
(17-11-1923), p. 904-906; num.1025 (24-11-1923), p. 924-926; num.1026 (112-1923), p. 944-946; num.1027 (8-12-1923), p. 964-966; num.1028 (15-121923), p. 984-986; num.1029 (22-12-1923), p. 1004-1006; num.1030 (29-121923), p. 1024-1027.
«La tràgica aventura de Miss Betty», num.1031 (5-1-1924), p. 4-6; num.1032
(12-1-1924), p. 24-26; num.1033 (19-1-1924), p. 44-46; num.1034 (26-1-1924),
p. 64-66; num.1035 (2-2-1924), p. 84-86; num.1036 (9-2-1924), p. 104-106;
num.1037 (16-2-1924), p. 124-126; num.1038 (23-2-1924), p. 144-146;
num.1039 (1-3-1924), p. 168-171.
«El salt prodigiós», num.1040 (8-3-1924), p. 198-200; num.1041 (15-3-1924), p.
230-233; num.1042 (22-3-1924), p. 294-297; num.1043 (29-3-1924), p. 294297; num.1044 (5-4-1924), p. 326-328; num.1045 (12-4-1924), p. 358-361.
«El vaixell fantasma», num.1046 (19-4-1924), p. 391-393; num.1047 (26-41924), p. 422-424; num.1048 (3-5-1924), p. 455-457; num.1049 (10-5-1924), p.
487-489; num.1050 (17-5-1924), p. 518-520; num.1051 (24-5-1924), p. 550552; num.1052 (31-5-1924), p. 582-584; num.1053 (7-6-1924), p. 615-617.
«L'elefant venjatiu», num.1071 (11-10-1924), p. 1192-1194; num.1072 (18-101924), p. 1222-1224; num.1073 (25-10-1924), p. 1256-1258.
«La lleona del Niger», num.1074 (1-11-1924), p. 1286-1268; num.1075 (8-111924), p. 1318-1320.
«L'eco homicida», num. 1076 (15-11-1924), p. 1351-1358; num.1077 (22-111924), p. 1382-1385; num.1078 (29-11-1924), p. 1416-1418; num.1079 (6-121924), p. 1446-1448; num.1080 (13-12-1924), p. 1478-1480; num.1085 (17-11925), p. 70-72; num.1086 (24-1-1925), p. 102-105; num.1087 (31-1-1925), p.
134-137; num.1088 (7-2-1925), p. 166-168; num.1089 (14-2-1925), p. 198-201.
Calendari d'En Patufet
«A un pas de la mort», 1920, p. 58-66.
«El drama de Montjeant», 1923, p. 65-70.
2.2 Literatura d'aventures convencionals folquitorrianes
Biblioteca Patufet
Vida ¡aventures d'en Jordi Bel, Barcelona: Bagunà, 1913.
En Jordi Bel al pais de l'or, Barcelona: Bagunà, 1913.
La vida extraordinària d'en Jaumó Rabadà, Barcelona: Bagunà, 1915.
La gloría d'en Jaumó Rabadà, Barcelona: Bagunà, 1916.
El drama de sota terra, Barcelona: Bagunà, 1916.
De sota terra a plena llum, Barcelona: Bagunà, 1917.
La bella historia d'en Tupinet, Barcelona: Bagunà, 1917.
L'anada heroica d'en Tupinet, Barcelona: Bagunà, 1917.
En Lar/o i la Carmina o el cavaller Nasroent, Barcelona: Bagunà, 1917.
El castell encantat o en Lañó i la Carmina, Barcelona: Bagunà, 1918.
Rosanela o el secret del joglar, Barcelona: Bagunà, 1918-1919.
670
Niu d'àligues o la llum de la vall, Barcelona: Bagunà, 1919.
Una vida heroica, Barcelona: Bagunà, 1920.
Les memorables aventures d'en Roc Gentil, Barcelona: Bagunà, 1922.
L'infant de la diligència, Barcelona: Bagunà, 1923.
Liseta de Constans o les astúcies e Fidel Delfí, Barcelona: Bagunà, 1923-1924.
La cegueta Helia o la llum de Jesús, Barcelona: Bagunà, 1925.
Blaiet i Guideta o els estudis d'en Bernat, Barcelona: Bagunà, 1926.
Elisabet o el perseguit de Valldorteu, Barcelona: Bagunà, 1926-1927.
Les aventures d'en Boi Delit o el braçalet de Marciana, Barcelona: Bagunà, 19271928.
La vida i els fets d'en Justí Tant-se-val, Barcelona. Bagunà, 1929.
Les aventures del pobre Friquet, Barcelona: Bagunà, 1930.
Marcel de Fortià, Barcelona: Bagunà, 1931.
La cruel herència, Barcelona: Bagunà, 1933.
Literatura humorística
En Patufet
«Les habilitats den Nomatrapes», num.342 (30-3-1910), p. 449-500.
«Un altre fet den Nomatrapes», núm.343 (6-8-1910), p. 518-521.
«Una juguesca den Nomatrapes», núm.344 (13-8-1910), p. 538-541.
«Un fet memorable den Nomatrapes», núm.345 (20-8-1910), p. 549-551.
«El gos den Nomatrapes», núm.346 (27-8-1910), p. 564-566.
«El viatge den Viu i den Pau», núm.347 (3-9-1910), p. 583-585.
«Un altre acudit den Nomatrapes», núm.350 (23-9-1910), p. 628-630.
«La vivor den Nomatrapes», núm.351 (1-10-1910), p. 652-653.
«Una juguesca den Nomatrapes», núm.354 (15-10-1910), p. 675-677.
«La paraula den Nomatrapes», núm.355 (29-10-1910), p. 708-711.
«Justícia de fondista», num.356 (5-11-1910), p. 730.
«Els estudiants aixerits», núm.360 (3-12-1910), p. 789-791.
«Les emocions den Pastera», núm.361 (10-12-1910), p. 804-807.
«En Lluïset Llepadols», núm.362 (17-12-1910), p. 821-823.
«El porch den Gana», num.363 (24-12-1910), p. 837-839.
«Un mossega mossegat», num.364 (31-12-1910), p. 852-854.
«En Tanasi és dels "vius"», num.365 (7-1-1911), p. 18-20.
«En Bonapasta és obedient», num.366 (14-1-1911), p. 36-37.
«En Tanasi a Barcelona», num.367 (21-1-1911), p. 51-53.
«El tresor amagat o una pensada den Galvana», núm.369 (4-2-1911), p. 85-87.
«La mula den Pere Rauxes», num.371 (18-2-1911), p. 117-119.
«La pega den Notincsort», num.372 (25-2-1911), p. 131-133.
«Les històries d'en Bolavà.S'ha de tenir serenitat», num.374 (11-3-1911), p.
163-166; «Un cas espaterrant», num.375 (18-3-1911), p. 180-182; «L'aventura
del llop», num.376 (24-3-1911), p. 195-197; «Les històries d'en Bolavà»,
num.377 (1-4-1911), p. 212-214; «El cas de la llebre y el cas del llop», num.378
(8-4-1911), p. 228-230; «El gos inteligent», num.379 (15-4-1911), p. 243-245;
«Un cas extraordinari de serenitat», num.382 (6-5-1911), p. 291-293; «Un fet
671
que sembla mentida», num.383 (13-5-1911), p. 307-309; «Una aventura
increïble», num.384 (20-5-1911), p. 323-325; «Una caiguda que hauria pogut
ésser fatal», núm.385 (27-5-1911), p. 340-342; «Una terra fèrtil», núm.387 (106-1911), p. 373-376; «Una heroïcitat colossal», núm.388 (17-6-1911), p. 388391; «Un correu ràpid», núm.389 (24-6-1911), p. 404-407; «Una de
fenomenal», núm.390 (1-7-1911), p. 419-423; «Una pensada genial», núm.392
(15-7-1911), p. 452-454; «Un cas apurât», num.393 (22-7-1911), p. 469-471;
«Les històries d'en Bolavà», num.394 (29-7-1911), p. 484-486; «Un cambi
original», num.395 (5-8-1911), p. 500-502; «Un bosch que camina», num.396
(12-8-1911), p. 514-517; «Un convit perdut», num.397 (19-8), p. 532-535; «En
Bolavà campió de natació», num.398 (26-8), p. 549-551; «Un gos model»,
num.399 (2-9-1911), p. 564-566; «Més coses d'un gos model», num.400 (9-91911), p. 580-584; «Un cas un xic compromès»., num.401 (16-9-1911), p. 596-
599.
«Les peripècies d'en Pegatinch. Un partit de football», num.402 (23-9-1911), p.
612-615; «Una bona pesca», num.403 (30-9-1911), p. 628-631; «Un cas com
un cabàs», num.404 (7-10-1911), p. 645-648; «Escola d'Equitació», num.405
(14-10-1911), p. 661-664; «Un "match" de boxa», num.406 (21-10-1911), p.
676-680; «Una sort empipadora», num.407 (28-10-1911), p. 692-695; «Les
peripècies den Pegatinch», num.408 (4-11-1911), p. 708-711 ; «Una excursió
accidentada», num.409 (11 -11 -1911 ), p. 724-727; «Qui no s'acontenta és
perquè no vol», núm.410 (18-11-1911), p. 740-743; «Campeó ciclista»,
núm.411 (25-11-1911), p. 757-759.
«En Capdesquila y en Mayfaigrès», núm.412 (2-12-1911), p. 773-775.
«El castell de Malnom», núm.416 (30-12-1911), p. 838-842.
«Les tretes den Rampinya», núm.427 (16-3-1912), p. 179-183.
«Un altre fet den Rampinya o'l cassador cassât», num.428 (23-3-1912), p. 196198.
«La llibertat den Rampinya», num.429 (30-3-1912), p. 212-215.
«Un fet den Badamolt», num.430 (6-4-1912), p. 227-229.
«Qui la diu més grossa?», num.431 (13-4-1912), p. 244-246.
«L'interminable viatge d'en Pau Pol», num.432 (20-4-1912), p. 261-263.
«Una bona aposta», num.434 (4-5-1912), p. 292-295.
«Mecanisme marca "Rampinya"», num.435 (11-5-1912), p. 309-313.
«En Rampinya té set», num.436 (18-5-1912), p. 326-330.
«La darrera distracció del savi doctor Badamés», num.437 (25-5-1912), p. 341343; num.438 (1-6-1912), p. 356-359.
«Un acudit nou den Rampinya», num.439 (8-6-1912), p. 372-375.
«En Rampinya condemnat a mort», num.440 (15-6-1912), p. 388-391.
«Les xaripes den Xaripa. En Xaripa a estudi», num.442 (29-6-1912), p. 421423.
««Les xaripes den Xaripa. De Vilasòn a Barcelona»,.num.443 (6-7-1912), p.
436-439.
«Una broma den Nobadem», num.444 (13-7-1912), p. 452-455.
«En Rampinya i en Vatualisto», num.445 (20-7-1912), p. 468-471.
«Una aposta d'en Pelat», num.446 (27-7-1912), p. 490-494.
«Els fets del comte de Nolhabilla. Per anar en cotxe», num.447 (3-8-1912), p.
500-503; «Viatge d'estiu», num.448 (10-8-1912), p. 516-519; «Cercant un sopar
gratuit», num.449 (17-8-1912), p. 534-535; «El talent del comte de Nolhabilla»,
num.450 (24-8-1912), p. 548-550; «Una estratagema del comte de Nolhabilla»,
672
num.451 (31-8-1912), p. 564-567; «Passe de tramvies», num.452 (7-9-1912), p.
580-582; «Ben vestit i ben pagat», num.453 (14-9-1912), p. 596-599; «El comte
té "auto"», num.454 (21-9-1912), p. 612-615; «Lluita grech-romana», num.455
(28-9-1912), p. 631-633; «Una recepta per a ferse ric», num.456 (5-10-1912), p.
644-647; «Un negoci d'èxit», num.457 (12-10-1912), p. 660-663; «Un negoci y
un compromís», num.458 (19-10-1912), p. 678-680; «Un desafío», num.459
(26-10-1912), p. 693-695; «Procediments fins», num.460 (2-11-1912), p. 709711 ; «El comte fotògraf», num.461 (9-11-1912), p. 724-727; «Els primers frets»,
num.462 (16-11-1912), p. 740-743; «El Nadal del comte», num.463 (23-111912), p. 757-759; «Accidents de treball», num.464 (30-11-1912), p. 772-77A;
«Un rellotge barato», num.465 (7-12-1912), p. 789-793; «El comte
prestidigitador», num.466 (14-12-1912), p. 805-808; «Natació d'hivern o la
curació de la neurastenia», num.467 (21-12-1912), p. 820-823; «El darrer fet
del comte de Nolhabilla. La pedra filosofal», num.468 (28-12-1912), p. 837-842.
«Les invencions meravelloses del sabi doctor Garlamolt, Conte», núm.469 (4-11913), p. 5-7; «Específich estimulant de la sinceritat», núm.470 (11-1-1913), p.
21-23; «Generació instantània», núm.471 (18-1-1913), p. 36-39; «Utilitat de
l'esglay», núm.472 (25-1-1913), p. 54-58; «L'encàrrech d'un detective», num.473
(1-2-1913), p. 69-72; «Un espectacle sensacional», num.474 (8-2-1913), p. 85-89;
«Salvavides tramviaires», num.475 (15-2-1913), p. 101-104; «La darrera paraula
de l'aviació» num.476 (22-2-1913), p. 116-118; «En Birlatot i el doctor», num.477
(2-3-1913), p. 133-136; «Una batalla aèria», num.478 (9-3-1913), p. 148-150; «La
ciencia vencent les feres», num.479 (16-3-1913), p. 164-166; «Les invencions
meravelloses del sabi doctor Garlamolt», núm.480 (23-3-1913), p. 180-181; «El
goç parlaire», núm.481 (30-3-1913), p. 196-197; «La guerra moderna o la bala
missatgera», núm.482 (6-4-1913), p. 218-219; «El doctor penjat», núm.483 (13-41913), p. 228-230; «Catàstrofe ferroviaire», num.484 (20-4-1913), p. 244-246.;
«Automobilisme furiós», num.485 (27-4-1913), p. 260-262; «Pluja a voluntat»,
num.486 (4-5-1913), p. 276-277; «El pont model», num.487 (11-5-1913), p. 292294; «Invent molt transcendental, però que al fi acaba mal», núm.488 (18-51913), p. 308-311; «El triomf del doctor», núm.489 (24-5-1913), p. 323-326.
Les desventures d'en Picapinyes, núm. 521-573 (3-1-1913 / 2-1-1914), p. 5-7;
20-22;37-39; 52-54; 68-70; 84-85; 100-102; 116-118; 133-135; 148-150; 165166; 182-186; 196-198; 214-216; 244-246; 260-262; 276-279; 292-294; 308-311;
324-326; 340-342; 356-358; 372-374; 388-390; 406-409; 420-422; 442-444; 452454; 468-471 ; 490-492; 500-501; 518-520; 538-540; 548-550; 564-566; 581-584;
596-598; 613-615; 628-630; 644-646; 660-662; 678-680; 693-695; 709-711; 724727; 740-742; 758-760; 773-775; 788-790; 804-806; 820-822; 4-6.
Auques
«Auca d'en Peret Frescal», núm.699 (2-6-1917), p. 431; núm.700 (9-6-1917), p.
453; núm.701 (16-6-1917), p. 471; núm.702 (23-6-1917), p. 493; núm.703 (306-1917), p. 511; núm.704 (7-7-1917), p. 531; núm.705(14-7-1917), p. 511.
«El viatge accidentat d'en Tòfol Esgarrifat», núm.706 (21-7-1917), p. 571 ;
núm.707 (28-7-1917), p. 591 ; núm.708 (4-8-1917), p. 611 ; núm.709 (11 -81917), p. 611; núm.710 (18-8-1917), p. 651; núm.711 (25-8-1917), p. 669;
núm.712 (1-9-1917),p. 685; núm.713 (8-9-1917), p. 700.
673
«Història fiel i sincera d'un noi que vol f er carrera», num.714 (15-9-1917), p. 717;
num.715 (22-9-1917), p. 733; num.716 (29-9-1917), p. 749; num.717 (6-101917), p. 765; num.718 (13-10-1917), p. 780.
«Història d'en Pep Capvert», num.719 (20-10-1917), p. 717; num.720 (27-101917), p. 813; num.721 (3-11-1917), p. 829; num.722 (10-11-1917), p. 845;
num.723 (17-11-1917), p. 861; num.724 (24-11-1917), p. 877; num.725(1-121917), p. 893.
«Història d'un homenet més petit que En Patufet», núm.726 (8-12-1917), p. 909;
núm.727 (15-12-1917), p. 925; núm.728 (22-12-1917), p. 941; núm.729(29-121917), p. 957.
La Setmana còmica
«L'afició», núm.504 (6-9-1913).
«Banys», núm.505 (13-9-1913).
«El "cine"», núm.506 (20-9-1913).
«La cullita», núm.507 (27-9-1913).
«Nou sistema», núm.508 (4-10-1913).
«Començament de curs», núm.509 (11-10-1913).
«Lladregots de canyeries», núm.510 (18-10-1913).
«Fruita del temps», núm.511 (25-10-1913).
«Epitafis», núm.512 (1-11-1913).
«El Tenorio a Vilamagra», núm.513 (8-11-1913).
«Exigències de la moda», núm.514 (15-11-1913).
«Preparatius», núm.515 (22-11-1913).
«Els primers frets», num.516 (29-11-1913).
«Els aucells de la Rambla», núm.517 (6-12-1913).
«Diàleg gallístic», núm.518 (13-12-1913).
«¡Visca Nadal!», núm.519 (20-12-1913).
«El Nadal den Mossega», núm.520 (27-12-1913).
«La carta den Toribi», núm.521 (3-1-1914).
«Indigestió», núm.522 (10-1-1914).
«El ruc den Tonet», num.523 (17-1-1914).
«El fret», num.524 (24-1-1914).
«Fumador econòmic», num.525 (31-1-1914).
«Timadors timats», num.526 (7-2-1914).
«La força de la costum», num.527 (14-2-1914).
«El Carnestoltes den Perot», num.528 (21-2-1914).
«¡No val a badar!», num.529 (28-2-1914).
«El viatge den Tòfol», num.530 (7-3-1914).
«La crema de Sant Josep», num.531 (14-3-1914).
«La Setmana Còmica», num.532 (21-3-1914).
«El plat del dia», num.534 (4-5-1914).
«La Setmana Còmica», num.535 (11-4-1914).
«Himne a la Primavera», núm.538 (2-5-1914).
«La mort de l'Elefant», núm.539 (9-5-1914).
«Pel maig cada dia un raig», núm.540 (16-5-1914).
«Cura radical», núm.541 (23-5-1914).
«Uns exàmens brillants», núm.542 (30-5-1914).
674
Pàgines festives
«La mort d'en Mastegarrochs», núm.769 (5-10-1918), p. 628-630.
«L'idea humanitària d'en Pampelluga», núm.770 (12-10-1918), p. 644-646.
«El veritable ofici d'en Nassamunt», núm.771 (19-10-1918), p. 660-662.
«En Pepet Mandria sap viatjar o els beneficis de la "passa"», núm.772 (26-101918), p. 676-678.
«En Nomatipu s'orienta», núm.773 (2-11-1918), p. 692-694.
«La serenitat d'en Llimatatxes», núm.774 (9-11-1918), p. 708-710.
«En Kloskadekoko té molt de cap», núm.775 (16-11-1918), p. 724-725.
«Una operació famosa», núm.776 (23-11-1918), p. 739-741.
«La condema d'en Jhon», núm.777 (30-11-1918), p. 756-758.
«La punteria d'en Pep Sitencerto Tendevino», núm.778 (7-12-1918), p. 772774.
«El Nadal d'en Tip i en Flak», num.779 (14-12-1918), p. 788-790.
«En Pau Panoli es posa a servir», num.780 (21-12-1918), p. 803-806.
«L'anec d'en Pauet», num.781 (28-12-1918), p. 820-822.
«L'ase d'en Panxaprima», num.782 (11-1-1919), p. 836-839.
«Vida i mort d'en Pep Paperina», num.783 (18-1-1919), p. 852-854.
«En Nicasi d'Eskifit, distingit sportman», num.784 (25-1-1919), p. 868-870.
«El retrat d'en Pau Capdessoca», num.785 (1-2-1919), p. 883-886.
«¡Abans que tot, autèntic!», num.786 (8-2-1919), p. 900-902.
«En Tòfol Patau és molt eixerit», num.787 (15-2-1919), p. 916-918.
«Jan i John», 788 (22-2-1919), p. 932-934.
«El descobriment del doctor Pep Erina», núm.789 (1-3-1919), p. 948-950.
«Ravenap i Succlaret», núm.790 (8-3-1919), p. 964-966.
«El drama de la torre solitària», núm.791 (15-3-1919), p. 980-982.
«La tragèdia d'en Pep Patau», núm.792 (22-3-1919), p. 996-998.
«Tractament pels desmemoriats», núm.793 (12-4-1919), p. 1012-1014.
«Taquigrafía decorativa», núm.794 (19-4-1919), p. 1028-1030.
«Una fortuna problemàtica», núm.795 (26-4-1919), p. 1044-1046.
«El convidat misteriós», núm.798 (18-5-1919), p. 1092-1094.
«La sang freda de Mister Sangfried», num.799 (24-5-1919), p. 1109-1111.
«Història tràgica d'un barret de palla», num.800 (31-5-1919), p. 1123-1125.
«Un conte extraordinari», num.801 (7-6-1919), p. 1140-1141.
«El testament del marquès del Ferrobuid o el premi a l'eloqüència», num.802
(14-6-1919), p. 1156-1158.
«El desafiu d'en Nomenredo», num.803 (21-6-1919), p. 1172-1174.
«Aviació "muscular"», num.804 (28-6-1919), p. 1188-1190.
«El viatge d'en Taño», num.805 (5-7-1919), p. 1204-1207.
«El conte d'en Pep Patau», num.806 (12-7-1919), p. 1220-1221.
«Extraordinàries coincidències», num.807 (19-7-1919), p. 1135-1137.
«Una herència inesperada», num.808 (26-7-1919), p. 1252-1254.
«La pedra miraculosa», num.810 (9-8-1919), p. 1284-1286.
«¡Fora mosques!», num.812 (23-8-1919), p. 1314-1316.
«La fórmula d'en Pesafigues», num.814 (6-9-1919), p. 1346-1348.
«L'admirable obediència», num.816 (20-9-1919), p. 1378-1380.
«Específic d'èxit segur», num.818 (4-10-1919), p. 1410-1411.
«Un invent notable», num.820 (18-10-1919), p. 1442-1424.
«Geni ¡figura», num.824 (22-11-1919), p. 1506-1508.
675
«Coses de la vida», num.826 (31-1-1920), p. 4-6.
«L'especialitat d'en Comptatot», num.828 (14-2-1920), p. 36-38.
«Prescripcions facultatives», num.829 (21-2-1920), p. 52-54.
«Pianista de moda», num.831 (6-3-1920), p. 83-85.
«En Pau Patau posa automòbil», num.833 (20-3-1920), p. 117-119.
«¡Aigua va!», num.837 (17-4-1920), p. 180-182.
«Això de volar no és cert on en Pep Crac és un tossut», núm.842 (22-5-1920),
p. 260-262.
«El negoci d'en Manganilla», num.844 (5-6-1920), p. 293-295.
«En Crispí Sabata, de viatge», num.846 (19-6-1920), p. 332-334.
«Drames de cel obert o un invent d'actualitat», num.851 (24-7-1920), p. 404406.
«Polvos per a matar puces», num.853 (7-8-1920), p. 436-438.
«Per a ésser eixerit», num.855 (21-8-1920), p. 468-470.
«Pegats pels ulls de poll», num.857 (4-9-1920), p. 500-504.
«El sac misteriós o l'invent d'en Pamdenàs», num.859 (15-9-1920), p. 532-534.
«Fatal error!», num. 861 (2-10-1920), p. 564-566.
«El moro mut», num.864 (23-10-1920), p. 612-616.
«Duel a mort», num.866 (6-11-1920), p. 643-644.
«El secret de Mr. Mark Twain», num.893 (14-5-1921), p. 308-310.
«La fortuna d'en Pau Llonguet», num.896 (4-6-1921), p. 358-361.
«El paper enterrat», num.899 (25-6-1921), p. 412-414.
«Lafi d'en Papaclaus», num.901 (9-7-1921), p. 452-454.
«En Verruga ha de prendre banys», num.903 (23-7-1921), p. 493-496.
«La famosa cacera del senyor Ventrolet», num.908 (27-8-1921), p. 592-594.
«Els últims descobriments científics del senyor Cisterna», num.910 (10-91921), p. 632-634.
«Aneu amb compte amb les imitacions», núm.912 (24-9-1921), p. 672-674.
«El campió de Vallpanotxa», núm.914 (8-10-1921), p. 712-714.
«Mort i resurrecció d'un nevot exemplar», núm.916 (22-10-1921), p. 752-755.
«Com Jason Cat va perdre la paraula», núm.918 (5-11-1921), p. 792-794.
«La fortuna d'en Max», num.920 (19-11-1921), p. 832-835.
«Una carta interessant», num.922 (3-12-1921), p. 872-874.
«Les aventures d'en Kernes Pliques», num.923 (10-12-1921), p. 891-895.
«Sistema americà», num.925 (24-12-1921), p. 932-934.
«Memòries d'un home extraordinari», num.927 (7-1-1922), p. 4-6.
«Diari d'un marí», num.929 (21-1),41-6; num.931 (4-2-1922), p. 84-87.
«Terrible lluita», num.930 (28-1-1922), p. 64-66.
«Una confidència important o la catàstrofe del "Veloç"», num.932 (11-2-1922),
p. 106-108.
«Secret important», num.933 (18-2-1922), p. 124-126.
«Desaparició del "Diari d'un marí"», num.934 (25-2-1922), p. 144-146.
«Un duel extraordinari», num.935 (4-3-1922), p. 166-169.
«Un esperit observador», num.936 (11-3-1922), p. 184-187.
«Electricitat aplicada», num.937 (18-3-1922), p. 204-208.
«Un parell d'aparells», num.938 (25-3-1922), p. 224-227.
«Una lletra d'alt interès científic», num.939 (1-4-1922), p. 244-246.
«Aneu amb compte amb les imitacions», núm.943 (29-4-1922), p. 324-327.
«La mort de l'atleta», núm.944 (6-5-1922), p. 345-347.
«La catàstrofe del Mont Gros», núm.945 (13-5-1922), p. 364-367.
676
«Un capítol en serio», num.946 (20-5-1922), p. 384-387.
«Un timbre elèctric», num.947 (27-5-1922), p. 404-406.
«Un cor compassiu», num.948 (3-6-1922), p. 424-426.
«Banys de mar», num.949 (10-6-1922), p. 442-444.
«Propaganda americana», num.950 (17-6-1922), p. 464-467.
«Filologia i pedagogia peral repòs dels que s'han d'examinar», num.951 (24-61922), p. 486-488.
«Horari nou», num.952 (1-7-1922), p. 504-506.
«Mida de precaució», num.953 (8-7-1922), p. 525-527.
«De mort a vida», num.954 (15-7-1922), p. 544-546.
«Per als curts de vista», num.955 (22-7-1922), p. 564-566.
«Nota de societat», num.956 (29-7-1922), p. 584-586.
«El nevot d'un altre oncle», num.957 (5-8-1922), p. 604-606.
«Un sanatori original», num.959 (19-8-1922), p. 644-646.
«El paracaigudes infal·lible», num.960 (26-8-1922), p. 664-666.
«Un naufragi previst», num.961 (2-9-1922), p. 684-687.
«Un drama en un hotel», num.962 (9-9-1922), p. 704-706.
«Per què en Joan Matafaluga s'ha quedat solter», num.963 (16-9-1922), p.
724-727.
«El darrer que riu...», num.964 (23-9-1922), p. 744-747.
«Les memòries d'un condemnat a mort», num. 1065 (30-8-1922), p. 998-1000;
num.1066 (6-9-1922), p. 1032-1034; num.1067 (13-9-1922), p. 1062-1064;
num.1068 (20-9-1922), p. 1096-1099; num.1069 (27-9-1922), p. 1128-1130;
num.1070 (4-10-1922), p. 1158-1160.
Calendari d'En Patufet
«Un crim frustat», 1914, p. 19-25.
«¡Tôt passa!, poema», 1915, p. 3.
«El Gàngil de Camallarc o una subasta de preu», 1915, p. 90-96.
«La vocació d'en Volapoc. Aventures aèries», 1916, p. 133-139.
«El suïcidi d'en Kukablanka, poema», 1917, p. 19-20
«En Lletuga a ciutat», 1917, p. 134-139
«La guerra europea. ¿Qui guanyarà?, poema», 1917, p. 196-7
«Les subsistències, poema», 1918, p. 22-24
«Històries còmiques. Una aventura d'en Pep Tantmefà», 1918, p. 177-179
«L'aposta de Nasi LuIIviu. Psicologia i sugestió», 1919, p. 44-47.
«El comte misteriós, poema», 1919, p. 74-75.
«El senyor Paneras va de cacera», 1920, p. 34-37.
«Quin cas!, poema», 1920
«Peripècies d'en Pau Carau», 1921, p. 34-43
«El submarí meravellós o un invent extraordinari», 1922, p. 49-52
«Un bon acudit d'en Lletuga», 1923, p. 100-104.
«Vida exemplar d'en Cristòfol Picacrancs. Pàgines festives», 1924, p. 17-19.
Virolet
«Les peripècies d'en Miranius», núm.4-11 (1922), p. 29; 37; 45; 53; 61 ; 69; 77; 85.
677
Literatura detectivesca i de misten
Biblioteca Patufet
En Bolavà detective, Barcelona: Baguña, 1911.
En Bolavà en el país delsxinos, Barcelona: Baguña, 1912.
Contes d'en Patufet
«El "detectiva" i el pagès», num.67. (1913).
En Patufet
Pàgines Festives
«En Pau Nasfí "detective" o el misteri del rellotge negre», núm.797 (10-5-1919),
p. 1076-1078.
«En Nasi Pallofa, lladre de professió», núm.848 (3-7-1919), p. 356-357.
«Dos fets de Nasi Pellofa, lladre de professió», núm.849 (10-7-1920), p. 372374.
Episodis i aventures
«La captura del famós Reiffer», núm.825 (29-11-1919), p. 1522-1523.
«El misteri de la cambra de dalt», núm.838 (24-4-1920), p. 196-198; núm.839
(1-5-1920), p. 212-214; núm.840 (8-5-1920), p. 228-230; núm.841 (15-5-1920),
p. 244-246.
«Els conspiradors de Watterfield», núm.847 (26-6-1920), p. 340-343.
«Els lladres de Colldaura», núm.928 (14-1-1922), p. 24-27.
«El mirall misteriós», núm.1054 (14-6-1924), p. 648-651; núm.1055 (21-61924), p. 678-680; núm.1056 (28-6-1924), p. 710-712; núm.1057 (5-7-1924), p.
742-745; núm.1058 (12-7-1924), p. 774-776; núm.1059 (19-7-1924), p. 806808; núm.1060 (26-7-1924), p. 838-840; núm.1061 (2-8-1924), p. 902-904;
núm.1062 (9-8-1924), p. 922-924; núm.1063 (16-8-1924), p. 935-937;
núm.1064 (23-8-1924), p. 966-969.
Calendari d'En Patufet
«Descobriment sensacional», 1918, p. 156-162.
«La joia recobrada o el detectiu i el groom», 1921, p. 150-166.
678
Literatura sentimental
Contes d'En Patufet
«Una història interessant», num.142 (1914).
«Diàleg sentimental», num.188. (1915).
«El mocador brodat», num.209. (1916).
«La carta», num.220. (1916).
«Liseta», num.337. (1918).
«La marqueseta», num.494. (1921).
En Patufet
Pàgines viscudes
«La lliçó», num.603 (31-7-1915), p. 571-573.
«En Baldiró», num.606 (21-8-1915), p. 631-635.
«El sacrifici», num.609 (11-9-1915), p. 692-695.
«La mort de l'àvia», num.610 (18-9-1915), p. 712-714.
«Prova d'eficàcia»,núm.617 (6-11-1915), p. 852-855.
«En Japet i la Merceneta», num.618 (13-11 -1915), p. 871 -874.
«Solitut», num.622 (11-12-1915), p. 951-954.
«La resposta», num.623 (18-12-1915), p. 972-974.
«Les oquetes», num.636 (18-3-1916), p. 233-235.
«La modisteta», num.666 (14-10-1916), p. 831-834 / «La carta d'en Jordi
Llovany», num.667 (21-10-1916), p. 852-855.
«El mocador d'en Lari», num.672 (25-11-1916), p. 952-955.
«Les dugués germanes», num.674 (9-12-1916), p. 991-994.
«El retorn d'en Valentí», num.676 (23-12-1916), p. 1032-1035.
«L'anunci», num.677 (30-12-1916), p. 1050-1054.
«Marta i Maria», num.680 (20-1-1917), p. 50-55.
«El sacrifici d'en Lliset», num.681 (27-1-1917), p. 72-6.
«La nena dels cabells d'or», num.683 (10-2-1917), p. 110-116.
«L'enuig d'en Felipó», num.685 (24-2-1917), p. 150-155.
«Núvol d'istiu», num.713 (8-9-1917), p. 700-704.
«La nova "dactilógrafa"», num.716 (29-9-1917), p. 750-753.
«La benedicció de la morta», num.719 (20-10-1917), p. 796-800.
«L'endolat», num.721 (3-11-1917), p. 828-832.
«La mestresseta», num.723 (17-11-1917), p. 860-864.
«El camí recte», num.752 (8-6-1918), p. 361-365.
«Fidel i Tomasina», num.760 (3-8-1918), p. 490-493.
«Blanca-Rosa a Enriqueta», num.768 (28-9-1918), p. 617-620.
«El vestit blau», num.770 (12-10-1918), p. 649-653.
«Un quadro de preu», num.774 (9-11-1918), p. 713-717.
«L'estadant misteriós», num.792 (22-3-1919), p. 1002-1026.
«Tia i neboda», num.808 (26-7-1919), p. 1258-1261.
«Montseta», num.814 (6-9-1919), p. 1351-1355.
679
«El mestre nou», num.815 (13-9-1919), p. 1367-1371.
«El miracle d'aquella tarda...», num.817 (27-9-1919), p. 1399-1403.
«Com més oculta, la flama, més arbora», num.822 (1-11-1919), p. 1479-1483;
num.823 (15-11-1919), p. 1494-1498.
«La motocicleta», num.824 (22-11-1919),1511-15.
«L'artista misteriós», num.831 (6-3-1920), p. 90-93.
«El seu major bé», num.847 (26-6-1920), p. 346-351.
«La rosa llançada», num.849 (10-7-1920), p. 372-382 /«El Ilençador de la
rosa», num.850 (17-7-1920), p. 393-396.
«Renyits, eh?», num.855 (21-8-1920), p. 474-478.
«Bona prova», num.869 (27-11-1920), p. 698-701.
«Del replà», num.879 (5-2-1921), p. 90-94.
«Ella i l'altra», num.889 (16-4-1921), p. 250-254.
«Maig resplendent», num.890 (23-4-1921), p. 266-270.
«Tants a tants», num.893 (14-5-1921), p. 313-318.
«Les coses mudables», num.900 (2-7-1921), p. 442-446.
«Una greu equivocació», num.901 (9-7-1921), p. 462-465.
«La faixa vermella», num.905 (6-8-1921), p. 543-546.
«L'un per I'altre», num.915 (15-10-1921), p. 736-741.
«Piadosa ficció», num.929 (21-1-1922), p. 55-58.
«La novel·la d'una noia», num.950 (17-6-1922), p. 474-478; num.951 (24-61922), p. 494-497.
«La guardadora d'oques», num.962 (9-9-1922), p. 713-718.
«La bona tria», num.964 (23-9-1922), p. 754-758.
«Maria Mercè», num.970 (4-11-1922), p. 874-878; num.972 (18-11-1922), p.
913-918.
«La cosineta», num.974 (2-12-1922), p. 954-958.
«La rifa», num.981 (20-1-1923), p. 55-58; num.982 (27-1-1923), p. 74-78.
«La germana de l'amic», num.985 (17-2-1923), p. 132-137; num.986 (24-21923), p. 152-158.
«L'esperit de sacrifici», num.991 (31-3-1923), p. 254-258; num.992 (7-4-1923),
p. 273-278.
«El nou meritori», num.993 (14-4-1923), p. 293-297; num.994 (21-4-1923), p.
313-318.
«El plet», num.996 (5-5-1923), p. 353-357; num.997 (12-5-1923), p. 373-377.
«La poca traça de l'oncle Maties», num.998 (19-5-1923), p. 392-397; num.999
(26-5-1923), p. 413-417; num.1000 (2-6-1923), p. 432-438.
«Era un jove segador», num.1005 (7-7-1923), p. 534-538; num.1006 (14-71923), p. 554-559.
«El gest admirable», num.1022 (3-11-1923), p. 874-878; num.1023 (10-11-
1923), p. 892-895.
«Un idil·li interromput», num.1024 (17-11-1923), p. 912-917; num.1025 (24-111923), p. 935-938.
«La nena de la cueta», num.1027 (8-12-1923), p. 973-978; num.1028 (15-121923), p. 993-998.
«El "xut" de la felicitat», num.1032 (12-1-1924), p. 34-38.
«Latieta "Titi"», num.1040 (8-3-1924), p. 216-221; num.1041 (15-3-1924), p.
248-253.
«El secret», num.1042 (22-3-1924), p. 278-283; num.1043 (29-3-1924), p. 310315.
680
«Camins enllà», num.1055 (21-6-1924), p. 694-6987 «En els cims», num.1056
(28-6-1924), p. 726-731 / «El vestit de festa», num.1057 (5-7-1924), p. 758-763.
«Coses del cor», num.1085 (17-1-1925), p. 88-92; num.1086 (24-1-1925), p.
119-123.
«Cura de repòs», num.1088 (7-2-1925), p. 183-187; num.1089 (14-2-1925), p.
119-123.
«La confidència», num.1090 (21-2-1925), p. 246-250.
«El perfum de la rosa», num.1091 (28-2-1925), p. 279-282; num.1092 (7-31925), p. 310-314.
«Una vegada es van mirar», num.1095 (28-3-1925), p. 408-412; num.1096 (44-1925), p. 438-443.
«La senyoreta del quart pis», num.1097 (11-4-1925), p. 470-474; num.1098
(18-4-1925), p. 502-507; num.1099 (25-4-1925), p. 534-538.
«Naia», num.1100 (2-5-1925), p. 567-570; num.1101 (9-5-1925), p. 600-603.
«La cosineta», num.1102 (16-5-1925), p. 631-634; num.1103 (23-5-1925), p.
662-668.
«L'anell d'argent», num.1106 (13-6-1925), p. 759-763; num.1107 (20-6-1925),
p. 791-793.
«El saüquer florit», num.1108 (27-6-1925), p. 822-825; num.1109 (4-7-1925), p.
864-871.
«Pa i mel», núm.1112 (25-7-1925), p. 952-955; núm.1113 (1-8-1925), p. 984988.
«El camí dels magraners», num.1120 (19-9-1925), p. 1207-1211; num.1121
(26-9-1925), p. 1239-1242.
«La noia de l'autobus», num.1128 (14-11-1925), p. 1463-1466.
«El gran obstacle», num.1129 (21-11-1925), p. 1495-1459; num.1130 (28-111925), p. 1528-1532.
«La reconciliació», num.1131 (5-12-1925), p. 1550-1553.
«Del natural», num.1132 (12-12-1925), p. 1591-1594.
«Vacances de Nadal», num.1133 (19-12-1925), p. 1622-1625.
«Quan les coses han d'ésser», num.1138 (23-1-1926), p. 118-122; num.1139
(30-1-1926), p. 151-155.
«Diumenge de maig», num.1141 (13-2-1926), p. 216-220; num.1142 (20-21926), p. 246-251.
«La flor de l'ametller», num.1144 (6-3-1926), p. 311-315; num.1145 (13-31926), p. 343-347.
«Benet i Caterina », num.1146 (20-3-1926), p. 376-379 / «¿Quan serà?»,
num.1147 (27-3-1926), p. 408-411 / «La tornada», num.1148 (3-4-1926), p.
439-443.
«Les apariències», num.1152 (1-5-1926), p. 566-570.
«Les quatre paraules d'en Minguet», num.1153 (8-5-1926), p. 599-603;
num.1154 (15-5-1926), p. 631-634.
«Francesca», num.1156 (29-5-1926), p. 694-697; num.1157 (5-6-1926), p. 727731.
«L'encàrrec», num.1158 (12-6-1926), p. 759-762; num.1159 (19-6-1926), p.
792-795.
«Carta de vacances», num.1163 (17-7-1926), p. 908-911.
«L'astúcia d'en Magí», núm.1166 (7-8-1926), p. 992-996.
«En Piuet», núm.1167 (14-8-1926), p. 1019-1022.
681
«La mareta», num.1175 (9-10-1926), p. 1245-1248; num.1176 (16-10-1926), p.
1273-1276.
«La noia lletja», num.1205 (7-5-1927), p. 524-528; num.1206 (14-5-1927), p.
552-556.
«L'amiga Lluïsa», num.1257 (5-5-1928), p. 494-500.
«El premi», num.1259 (19-5-1928), p. 551-557.
«Dues amigues», num.1263 (16-6-1928), p. 662-667.
«La roca esberlada», num.1266 (7-7-1928), p. 745-752.
«El senyoret de casa Foix», num.1277 (22-9-1928), p. 1054-1061.
«L'impermeable», num.1278 (29-9-1928), p. 1081-1088.
«Dues ànimes dins la Hum», num.1285 (17-11-1928), p. 1278-1284; num.1286
(24-11-1928), p. 1306-1311.
«Cosí Ramon», num.1303 (23-3-1929), p. 325-332; num.1304 (30-3-1929), p.
354-360.
«El somni», num.1328 (14-9-1929), p. 1025-1033.
«Les tres cartes de Roser», num.1330 (28-9-1929), p. 1081-1087.
«La botiga», num.1331 (5-10-1929), p. 1109-1116.
«Els plans de la senyora Joaquima», num.1355 (22-3-1930), p. 325-333.
«Una ficció», num.1357 (5-4-1930), p. 381-388.
«Una llarga carta», num.1359 (19-4-1930), p. 437-444.
«Les apariències enganyen», num. 1361 (3-5-1930), p. 493-501.
«Les tres cartes d'en Joan Pradell», num.1363 (17-5-1930), p. 550-556.
«Senyals del temps», num.1365 (31-5-1930), p. 606-612.
«Un bon veí», num.1366 (7-6-1930), p. 632-642.
«Lari i Tineta», num.1367 (14-6-1930), p. 659-670.
«La cruel solució», num.1369 (28-6-1930), p. 717-725.
«Les sorpreses del senyor Palmero!», num.1371 (12-7-1930), p. 774-781.
«Conflicte resolt», num.1372 (19-7-1930), p. 801-810.
«Les cinc germanes d'Edgard Esquiu», num.1374 (2-8-1930), p. 856-865.
«Pilar Pineda», num.1377 (23-8-1930), p. 941-948.
«Cèlia», num.1379 (30-8-1930), p. 997-1004.
«Manelet i Rosina», num.1381 (20-9-1930), p. 1053-1061.
«Tia Faustina», num.1385 (18-10-1930), p. 1164-1173.
«Les voltes que dóna el món», num.1389 (15-11-1930), p. 1276-1285.
«Una declaració», num.1390 (22-11), p. 1304-1314.
«El veí nou», num.1392 (6-12-1930), p. 1360-1369.
«Vacances de Nadal», num.1394 (20-12-1930), p. 1417-1424.
«Un recurs», núm1397 (10-1-1931), p. 46-53.
«Joan Portell, l'insignificant, o la noia de l'automnibus», num.1400 (31-1-1931),
p. 127-131.
«El practicant», num.1403 (21-2-1931), p. 213-221.
«El carnet d'anotacions», num.1405 (7-3-1931), p. 267-277.
«Imaginació i realitat», num.1407 (21-3-1931), p. 326-333.
«Conflicte solucionat», num.1409 (4-4-1931), p. 382-389.
«La ficció», num.1411 (18-4-1931), p. 437-445.
«La novel·leta d'en Vicentó i la Mariona», num.1414 (9-5-1931), p. 520-529.
«La petita novel·la de la Montserrat», num.1415 (16-5-1931), p. 549-557.
«Les penes i alegries d'en Pinell», num.1417 (30-5-1931), p. 604-613.
«Natàlia», num.1419 (13-6-1931), p. 661-670.
«Un prometatge», num.1425 (25-7-1931), p. 830-837.
682
«La sort de cadascú», num.1427 (8-8-1931), p. 886-893.
«Els actes del passat», num.1429 (22-8-1931), p. 942-949.
«El nebot de mossèn Ramon», num.1431 (5-9-1931), p. 997-1005.
«La tornada», num.1433 (19-9-1931), p. 1056-1060; num.1434 (26-9-1931), p.
1083-1089.
«Diari de Margarida», num.1436 (10-10-1931), p. 1135-1145.
«La professora de piano», num.1438 (24-10-1931), p. 1191-1201.
«Tia Simforosa», num.1443 (28-11-1931), p. 1332-1341.
«Papinoll», num.1445 (12-12-1931), p. 1389-1397.
«El fet del carrer d'Aragó», num.1452 (30-1-1932), p. 128-138.
«La porta oberta», num.1454 (13-2-1932), p. 184-193.
«La ruptura», num.1456 (27-2-1932), p. 237-249.
«Una dificultat», num.1458 (12-3-1932), p. 297-305.
«La bena als ulls», num.1460 (26-3-1932), p. 351-361.
«Un gran home», num.1462 (9-4-1932), p. 407-417.
«L'herència», num.1464(23-4-1932), p. 465-474.
«L'altre», num. 1466 (7-5-1932), p. 521-530.
«Un prometatge», num.1468 (21-5-1932), p. 575-586.
«L'altre pare», num.1473 (25-6-1932), p. 716-725.
«El triomf», num.1474 (2-7-1932), p. 746-753.
«El dispeser», num.1477 (23-7-1932), p. 828-837.
«La gelosia», num. 1479 (6-8-1932), p. 881-892.
«El convidat», num.1487 (1-10-1932), p. 1109-1117.
«La injustícia», num.1489 (15-10-1932), p. 1164-1173.
«L'ambició d'en Pere Pont», num.1495 (26-11-1932), p. 1333-1341 / «La
rehabilitació d'en Pere Pont», num.1496 (3-12-1932), p. 1362-1369.
«En "Gri"», num.1499 (24-12-1932), p. 1444-1453.
«La visió del senyor Joan», num.1501 (7-1-1933), p. 18-25.
«La tragèdia del silenci», num.1503 (21-1-1933), p. 74-81.
«El prometatge d'Ernestina», num.1507 (18-2-1933), p. 185-193.
«El pis de nuvis», num.1509 (4-3-1933), p. 242-249.
«Una curta història», num.1511 (18-3-1933), p. 299-304.
«Un fill de casa bona o el darrer ingenu», num.1513 (1-4-1933), p. 355-361.
«La rosa de paper», num.1514 (8-4-1933), p. 382-389.
«Els fills de la senyora Mortal», num.1516 (22-4-1933), p. 439-444 / «Anar a
menys», num.1517 (29-4-1933), p. 468-473.
«L'eruga», num.1519 (13-5-1933), p. 521-529.
«La carta interceptada», num.1521 (27-5-1933), p. 579-585.
«El vaixell de plata», num.1523 (10-6), p. 636-642; num.1524 (17-6-1933), p.
663-670.
«Els quinze dies d'en Joaquim Ventura», num.1526 (1-7-1933), p. 718-726.
«La noia del barretet», num.1528 (15-7-1933), p. 773-780.
«La mestra», num.1530 (29-7-1933), p. 830-838.
«El fill de la senyora Camila», num.1531 (5-8-1933), p. 860-868.
«La tàctica de la bona àvia», num.1535 (2-9-1933), p. 971-978.
«L'obligat», num.1537 (16-9-1933), p. 1027-1033.
«La història d'en Joan Nin», num.1540 (7-10-1933), p. 1110-1117.
«El mosso de casa», num.1541 (14-10-1933), p. 1139-1146.
«Un "tirot-lirot"», num.1543 (28-10-1933), p. 1195-1202.
«Informes», num.1545 (11-11-1933), p. 1250-1258.
683
«La germana d'en Benet», num.1546 (18-11-1933), p. 1279-1285.
«El testament de la tia», num.1548 (2-12-1933), p. 1336-1341; num.1549 (9-121933), p. 1364-1370.
«Maria Clara», num.1552 (16-12-1933), p. 1390-1398.
«En Joan del camió», num.1553 (6-1-1934), p. 19-26; num.1554 (13-1-1934), p.
47-54.
«Adriana», num.1556 (27-1-1934), p. 102-110.
«El tercer», num.1557 (3-2-1934), p. 131-138.
«La condició», num.1559 (17-2-1934), p. 188-194; num.1560 (24-2-1934), p.
216-222.
«Els records», num.1561 (3-3-1934), p. 243-250.
«El nebot del doctor», num.1562 (10-3-1934), p. 271-278.
«La senyoreta Eulàlia», num.1565 (31-3-1934), p. 355-361; num.1566 (7-41934), p. 383-389.
«Contents i enganyats», num.1568 (21-4-1934), p. 439-445.
«Somnis i realitats», num.1570 (5-5-1934), p. 495-502.
«La pobra Valentina», num.1571 (12-5-1934), p. 523-9.
«La prova triomfant», num.1572 (19-5-1934), p. 551-557.
«Una torreta per llogar», num.1574 (2-6-1934), p. 607-613; num.1575 (9-61934), p. 636-642.
«L'arqueta misteriosa», num.1576 (16-6-1934), p. 662-669.
«La participació», num.1577 (23-6-1934), p. 690-697.
«La confiança», num.1578 (30-6-1934), p. 719-725.
«El prometatge de la Ventureta», num.1580 (14-7-1934), p. 774-781.
«No sempre el qui espera es desespera», num.1587 (1-9-1934), p. 970-978.
«El somni daurat», num.1588 (8-9-1934), p. 998-1005.
«L'amic Feliu», num.1595 (27-10-1934), p. 1195-1201.
«La professora d'anglès», num.1597 (10-11-1934), p. 1250-1258.
«Balada tarderai», num.1600 (1-12-1934), p. 1334-1342.
«La germana del company», num.1601 (8-12-1934), p. 1363-1369.
«El pobre Joan», num.1607 (19-1-1935), p. 87-93.
«Desobediència», num.1609 (2-2-1935), p. 149-157.
«La dificultat superada», num.1611 (16-2-1935), p. 216-221.
«La ciutat jardí de Pladevall», num.1613 (2-3-1935), p. 279-285.
«Els marquesos de Lavall», num.1616 (23-3-1935), p. 375-381.
«En Medinet i la Mariona», num.1617 (30-3-1935), p. 407-413; num.1618 (6-41935), p. 438-445.
«La lliure elecció», num.1619 (13-4-1935), p. 470-477.
«La minyona de confiança», num.1621 (27-4-1935), p. 536-541; num.1622 (45-1935), p. 567-574.
«La pega ¡ la sort de I'Eudaldet», num.1625 (25-5-1935), p. 662-669.
«Emília i el seu germanet», num.1626 (25-5-1935), p. 693-701.
«La noia de la merceria», num.1627 (8-6-1935), p. 727-733.
«Quan Déu ho té disposat...», núm.1630 (29-6-1935), p. 822-830.
«El rellogat», núm.1632 (13-7-1935), p. 886-893.
«Cartes d'estiu», núm.1634 (27-7-1935), p. 950-957.
«La "patuleia"», núm.1636 (10-8-1935), p. 1015-1021.
«Maria-Marta», núm. 1637 (17-8-1935), p. 1048-1054.
«Passa un àngel», núm.1638 (24-8-1935), p. 1078-1086.
684
«Les il·lusions i els desenganys de Pere-Antoni», num.1639 (31-8-1935), p.
1110-1118.
«L'encàrrec», num.1642 (21-9-1935), p. 1207-1213.
«Mentides», num.1644 (5-10-1935), p. 1271-1277.
«La família Secanell», num.1646 (19-10-1935), p. 1334-1341.
«Piano per vendre», num.1647 (26-10-1935), p. 1366-1373.
«Alfons, l'ingenu», num.1648 (2-11-1935), p. 1398-1405.
«Un conflicte», num.1651 (23-11-1935), p. 1494-1501.
«"Ambients"», num.1652 (30-11-1935), p. 1527-1533.
«Cactus», num.1653 (7-12-1935), p. 1559-1565.
«La desgràcia del pont», num.1656 (28-12-1935), p. 1655-1661.
«El jove de "Banca i Borsa"», num.1659 (18-1-1936), p. 87-93.
«Daniel Casamilans», num.1660 (25-1-1936), p. 118-125.
«Problema resolt», num.1662 (8-2-1936), p. 182-189.
«Les noves estadantes», num.1664 (22-2-1936), p. 247-253.
«Octavi», num.1665 (29-2-1936), p. 279-285.
«El cosí de l'Havana», num.1667 (14-3-1936), p. 342-350.
«L'estudiant de violí», num.1668 (21-3-1936), p. 374-381.
«Una informalitat», num.1671 (11-4-1936), p. 471-478.
«L'anell», num.1672 (18-4-1936), p. 503-509.
«La paraula imprudent», num.1673 (25-4-1936), p. 535-541.
«La creu de corall», num.1674 (2-5-1936), p. 568-573.
«Virgínia i els dos germans», num.1675 (9-5-1936), p. 599-605.
«El carnet íntim de Teresa», num.1677 (22-5-1936), p. 663-670.
«La clara visió», num.1678 (29-5-1936), p. 696-701.
«Un mal consell», num.1679 (5-6-1936), p. 726-733.
«Parlant, la gent s'entén», num.1682 (26-6-1936), p. 822-828.
«La promesa de Daniel», num.1683 (3-7-1936), p. 856-862.
«Siluetes rurals», num.1684 (10-7-1936), p. 887-893.
«Lluïseta», num.1685 (17-7-1936), p. 919-925.
«Cartes d'estiu», num.1686 (7-8-1936), p. 953-955; num.1687 (14-8-1936), p.
985-958.
«El senzill episodi», num.1688 (21-8-1936), p. 1014-1021.
«L'oncle de Paulina», num.1690 (4-9-1936), p. 1079-1085.
«La noble rivalitat», num.1695 (9-10-1936), p. 1208-1214.
«El malentès», num.1696 (16-10-1936), p. 1233-1238.
«Quan una cosa ha d'ésser...», num.1700 (13-11-1936), p. 1329-1334.
«La punta de la cigarreta», num.1703 (4-12-1936), p. 1401-1406.
«Lògica», num.1704 (11-12-1936), p. 1424-1430.
«Els ulls del cor», num.1714 (19-2-1937), p. 187-190; num.1715 (26-2-1937), p.
211-214.
«La nova caixera», num.1718 (19-3-1937), p. 281-286.
«Els pollets de Maria-Teresa», num.1720 (2-4-1937), p. 328-333.
«Benjamí», num.1723 (22-4-1937), p. 401-406.
«Maria-Marta», num.1724 (30-4-1937), p. 425-430.
«El dubte», num.1725 (7-5-1937), p. 449-453.
«Les astúcies de Laietà», num.1727 (28-5-1937), p. 496-502.
«Gelosia», num.1729 (11-6-1937), p. 545-550.
«Queviures», num.1730 (18-6-1937), p. 569-574.
«Psicologia i grafologia», num.1731 (25-6-1937), p. 592-598.
685
«Destins», num.1733 (9-7-1937), p. 644-649.
«En Joan Bonjan», num.1734 (16-7-1937), p. 669-674.
«El dispeser», num.1735 (23-7-1937), p. 693-698.
«Professor d'idiomes», num.1738 (13-8-1937), p. 764-770.
«Per correspondència», num.1740 (20-8-1937), p. 789-794.
«Cunicultura», num.1741 (3-9-1937), p. 837-842.
«Escola de promesos», num.1742 (10-9-1937), p. 862-866.
«Trajectes», num.1745 (1-10-1937), p. 932-938.
«El mutilat», num.1748 (22-10-1937), p. 1004-1010.
«L'altre», num.1749 (29-10-1937), p. 1029-1034.
«La inesperada revelació», num.1757 (24-12-1937), p. 1221-1226.
«Lluis-Carles», num.1759 (7-1-1938), p. 16-22.
«El diàleg», num.1762 (28-1-1938), p. 89-94.
«La germana d'ell», num.1764 (11-2-1938), p. 136-142.
«Àvia i néta», num.1766 (25-2-1938), p. 184-187; num.1767 (4-3-1938), p. 209212.
«Sense resposta», num.1768 (11-3-1938), p. 230-236.
«L'engany», num.1770 (25-3-1938), p. 278-284.
«Tia i neboda», num.1772 (8-4-1938), p. 328-334.
«Les dues amors d'en "Flip"», num.1774 (22-4-1938), p. 376-382.
«El senyor Benet», num.1777 (13-5-1938), p. 446-452.
«Carta d'Amèrica», num.1778 (20-5-1938), p. 470-478.
«El noi de la baldufa», num.1779 (27-5-1938), p. 494-500.
«La declaració», num.1780 (3-6-1938), p. 521-526.
«"Vent en popa"», num.1781 (10-6-1938), p. 544-550.
«La tornada», num.1782 (17-6-1938), p. 568-574.
«"Anormalitat"», num.1783 (24-6-1938), p. 592-598.
«Carta de l'absent», num.1784 (1-7-1938), p. 615-622.
«Les tres cartes de Feliciana Artés», num.1785 (8-7-1938), p. 641-646;
num.1786 (15-7-1938), p. 665-670; num.1787 (22-7-1938), p. 688-694.
«Paraula donada», num.1789 (6-8-1938), p. 733-742.
«Amiga de confiança», num. 1790 (13-8-1938), p. 761-766.
«La joia misteriosa», num.1792 (27-8-1938), p. 807-814.
«El dir de la gent», num.1794 (10-9-1938), p. 856-862; num.1795 (17-9-1938),
p. 881-886.
«Un pretendent raonable», num.1798 (8-10-1938), p. 951-956.
«L'amiga Alícia», num.1800 (29-10-1938), p. 1000-1006.
«La prova frustrada», num.1804 (3/10-12-1938), p. 1077-1079; num.1805 (1712-1938), 1088-1090.
Calendari d'En Patufet
«La traça d'en Pep Mixeta», 1917, p. 104-110.
«La forastera», 1920, p. 11-18.
«Jeniu i Cleta»,1923, p. 163-173.
«La prova o en Janet i la Janeta», 1924, p. 162-170.
«La jardinereta de Selvaflor», 1925, p. 162-173.
«Fortalesa», 1922, p. 182-188.
«La declaració», 1926, p. 182-189.
«La victòria. Pàgines viscudes», 1931, p. 181-91.
686
«La senyora de Tamariu. Pàgines viscudes», 1932, p. 181-91.
«El veí del tercer pis», 1934, p. 185-191.
«La novel·la viscuda de Cecília», 1936, p. 182-191.
Literatura sentimental escenificada
Com els ocells. (1920), Barcelona, La Novel·la Teatral, núm.42, s.d.
Les sagetes que amortirà, D'Ací i d'Allà, núm.3 (març 1920), p. 239-244.
La resposta. (1921), Barcelona, Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.363, 1932.
La marqueseta que no sap que té. (1924), Barcelona: Salvador Bonavia, La
Escena Catalana, núm.207, 1926.
D'aquesta aigua no en beuré. (1931), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena
Catalana, núm.338, 1931.
Julieta, filla única. (1931), Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana,
núm.350,1932.
L'hora heroica, Barcelona: Salvador Bonavia, La Escena Catalana, núm.401,
1934.
Una noia per casar. (1935), Barcelona: El Nostre Teatre, núm.49, 1936.
La profesora improvisada. (1940), Barcelona: Teatro para todos, 1940.
De la mateixa enfranya.(1941). Mecanografiat, s.d.
Biblioteca Patufet
Griselda, Barcelona: Bagunà, 1921.
La blanca casa de la mareselva, Barcelona: Bagunà, 1932.
L'anell perdut, Barcelona: Bagunà, 1934.
La senyoreta de Casa-Just, Barcelona: Bagunà, 1935.
L'oculta veritat, Barcelona: Bagunà, 1937.
Les memòries de Maria Vallmarí, Barcelona: Bagunà, 1937.
Biblioteca Gentil
Quan floriran els ametllers, Barcelona: Bagunà, 1924.
El camí de la felicitat, Barcelona: Bagunà, 1924.
Com la rosada, Barcelona: Bagunà, 1924.
La dolça melodia, Barcelona: Bagunà, 1924.
Perquè fuges de mi?, Barcelona: Bagunà, 1924.
Una llàgrima, Barcelona: Bagunà, 1924.
Una flor vora el camí, Barcelona: Bagunà, 1924.
Aquella paraula..., Barcelona, Bagunà, 1924.
Ànima endins, Barcelona, Bagunà, 1924.
La més petita de les tres, Barcelona, Bagunà, 1925.
L'anell de prometatge, Barcelona, Bagunà, 1925.
Era un matí de primavera, Barcelona, Bagunà, 1925.
Fulles de rosa, Barcelona, Bagunà, 1925.
La meva promesa, Barcelona, Bagunà, 1925.
L'amic Albert, Barcelona, Bagunà, 1925.
La seva mà, Barcelona, Bagunà, 1925.
687
La neboda de l'oncle Bernat, Barcelona, Bagunà, 1925.
L'una i l'altra, Barcelona: Bagunà, 1925.
Una veu en la quietud, Barcelona: Bagunà, 1925.
La sospita, Barcelona, Bagunà, 1926.
Les confidències de Claudina, Barcelona, Bagunà, 1926.
L'amiga Marta, Barcelona: Bagunà, 1926.
Les hores que tomen, Barcelona: Bagunà, 1926.
Perdó, Barcelona: Bagunà, 1926.
El nostre goig de cada dia, Barcelona: Bagunà, 1926.
El prometatge de Jordi Amat, Barcelona: Bagunà, 1926.
Una mentida, Barcelona: Bagunà, 1926.
El secret, Barcelona: Bagunà, 1926.
Jamineta, Barcelona: Bagunà, 1926.
La inconeguda, Barcelona: Bagunà, 1926.
Una noia insuportable, Barcelona: Bagunà, 1926.
Història d'una pobra noia, Barcelona: Bagunà, 1927.
Potser sí, potser no..., Barcelona: Bagunà, 1927.
Els tres germans d'Isabel, Barcelona: Bagunà, 1927.
El foraster. Barcelona: Bagunà, 1927.
El segon de Casa Arnau, Barcelona: Bagunà, 1927.
Margarida, Barcelona: Bagunà, 1927.
La germana gran, Barcelona: Bagunà, 1927.
El temps mudable, Barcelona: Bagunà, 1927.
La filla de tothom, Barcelona: Bagunà, 1927.
El jardí abandonat, Barcelona: Bagunà, 1927.
Diari d'un jove, Barcelona: Bagunà, 1927.
Una trista història, Barcelona: Bagunà, 1928.
La noia bonica, Barcelona: Bagunà, 1928.
Retorn, Barcelona: Bagunà, 1928.
Esíer, la noia que cercà la veritat, Barcelona: Bagunà, 1931.
La carta, Barcelona: Bagunà, 1932.
Biblioteca Marfil
El libro azul de Marta Angélica, Barcelona: Bagunà, 1939.
Las memorias de un muchacho razonable, Barcelona: Casa del Libro, 1939.
El caso de Juan-María ó lo que no esta bien, Barcelona: Casa del Libro, 1940.
Traduccions
El alma en camino, Madrid: Biblioteca Pàtria, 1909.
Aventuras extraordinarias de Noteapures. Historia completa y detallada de los
apuros, peripecias y peligros de un chico de casa buena, Barcelona: Bagunà,
1920.
La Cenicienta, Barcelona: Juventud, s.d.
La Nueva Cenicienta, Barcelona: 1926.
688
El príncipe Blanco, Barcelona: Juventud, 1927.
Inventos del doctor Parlanchete, Barcelona: Roma, 1941.
Aventuras de un pernicorto trotamundos, Barcelona: Roma, 1941.
Cuentos de Navidad y Reyes, Barcelona: Miva, 1945.
La novela blanca
La familia del Capitán Delmar, Barcelona: Muntañola, 1917.
Expedición al Polo Norte, Barcelona: Muntañola, 1920.
Pelele (1924)
«Los estudiantes picaros», núm.5, p. 74.
«El como y el porqué», núm.8, p. 116.
«Cuento de Navidad», núm.9, p. 134-135.
«El río maravilloso o el escudero trapalón», núm.11, p. 168.
Biblioteca Rosaleda. Barcelona: Lluís Gili.
Como el rocío, 1925.
El camino de la felicidad, 1925.
Cuando florezcan los almendros, 1925.
La dulce melodía, 1925.
¿Por qué me rehuyes?, 1925.
Una flor junto al camino, 1925.
Aquella palabra, 1925.
Alma adentro, 1926.
La menor de las tres, 1926.
El anillo de la prometida, 1926.
El amigo Alberto, 1926.
Biblioteca Brisas. Barcelona: Editorial Roma, s.d.
La insoportable Nati.
Ardides de mujer.
Cuando el destino quiere.
Mandatos del corazón.
Llegó un joven forastero.
Las cartas de mi novia.
Retratos del corazón.
La felicidad de cada uno.
Cuando la esperanza acaba.
El broche.
Biblioteca Páginas Vividas. Barcelona: Ed. Miva.
Un gran hombre y Mosén Luís y otras siete narraciones del mismo autor, S.d.
Las memorias de un muchacho razonable, 1943.
La profesora improvisada, 1944.
689
Flordemiel o por su trono y su vida, 1945.
Rosanela o el secreto del juglar, 1945.
Mari-Gracia, la luz de los valles, 1946.
Catí, la hija del molinero, S.d.
La princesa y el pastor, S.d.
Un drama bajo tierra. (1a parte), S.d.
Paginas vividas. Barcelona: Ed. Miva, s.d.
«Un gran hombre», núm.1, p. 7-19.
«Mosén Luís», núm.1, p. 21-31.
«La puerta abierta», núm.2, p. 7-19.
«La rata muerta», núm.2, p. 21-31.
«Un accidente de trabajo», núm.3, p. 7-17.
«El abrigo de Quinito», núm.3, p. 19-29.
«El otro», núm.4, p. 7-18.
«El circo ambulante», núm.4, p. 19-28.
«El testamento de tia Gertrudis», núm.5, p. 3-21.
«Un dia de frío», núm.5, p. 23-32.
«La herencia», núm.6, p. 3-12.
«Camino en cuesta», núm.6, p.13-23.
«Aquella canción», núm.7, p. 1-12.
«El suceso de la calle de Aragón», núm.7, p. 13-24.
«El dueño del agua», núm.8, p. 3-14.
«Incorregible», núm.8, p. 15-22.
«Navidad santificada», núm.9, p. 3-12.
«El tercero», núm.9, p. 13-23.
«La gorra de Ramoncito», núm.10, p. 3-10.
«El tozudo», núm.10, p. 13-22.
«Flores de Navidad», núm.11, p. 3-11.
«La participación», núm.11, p. 13-21.
«El plato vacío», núm.12, p. 3-11.
«Siluetas rurales», núm.12, p. 13-20.
«La prueba triunfante», núm.13, p. 4-11.
«La travesura de Emiliana», núm. 13, p. 17-23.
«Benjamín», núm.14, p. 2-7.
«Estaba escrito», núm. 14, p. 18-28.
«El robo de Antonio Griso», núm.15, p. 3-10.
«La mayor alegría», núm.15, p. 20-24.
«La marquesita», núm.16, p. 3-6.
«Contentos y engañados», núm.16, p. 17-24.
«El "perro perdido"», núm.17, p. 3-6.
«Dos cartas», núm.17, p. 18-23.
«La buena selección», núm.18, p. 19-23.
«Juan Luís», núm.19, p. 3-9.
«La razón del hijo», núm.19, p. 18-23.
«El castigo», núm.20, p. 3-6.
«Historia de cuatro andrajos», núm. 20, p. 19-23.
«Historia de un pobre niño», núm.21, p. 3-7.
«Un drama íntimo», núm.21, p. 17-20.
690
«El carbonero», num.22, p. 3-9.
«El premio», num.22, p. 18-23.
«Los enemigos», num.23, p. 3-8.
«Piadosa ficción», num.23, p. 19-23.
«El hermano paralítico», num.24, p. 4-8.
«Francisca y Juan», num.24, p. 18-23.
«¡Diariooo...!», num.25, p. 3-6.
«La madrecita», num.25, p. 18-23.
«Alma blanca», num.26, p. 3-6.
«Las joyas de Montserrat», num.26, p. 18-23.
«Problema resuelto», num.27, p. 15-23.
«El carnet íntimo de Teresa», num.28, p. 11-19.
«La pedrada», num.29, p. 13-19.
«Distracciones», num.30, p. 13-19.
«Los polluelos de Pilarín», num.31, p. 12-19.
«Juanita», num.32, p. 13-23.
«Bias, el irascible», num.33, p. 14-19.
«La primera comunión de Luisita», num.34, p. 16-23.
«El defecto de Carmen», num.35, p. 14-23.
«Sublime estratagema», num.36, p. 14-19.
«El juego de Rosario», num.37, p. 16-23.
«La rosa de papel», num.38, p. 14-23.
«Los estudios de Juanito», num.39, p. 17-23.
«La extraordinaria aventura de Mister Edward Gendhit», num.40, p. 7-9.
«El chut de la felicidad», num.40, p. 18-23.
«El viejo criado», num.41, p. 13-19.
«Breve historia de un ensueño», num.42, p. 17-23.
«Una hermanita ideal», num.43, p. 17-23.
«Mi amigo naufrago», num.44, p. 7-10.
«Un reconstituyente prodigioso», num.44, p. 16-23.
«Los sobrinos de la cuñada», num.45, p. 16-23.
«Un pequeño héroe», núm.46, p. 17-23.
«El veraneo de Ricardo Barceló», núm.47, 16-23.
«Un experimento científico», núm.48, p. 9-11.
«Vecinos rivales», núm.48, p. 16-23.
«Sublime ilusión», núm.49, p. 18-23.
«El recuerdo», núm.50, p. 16-23.
«Un castigo ejemplar», núm.51, p. 18-23.
«La recompensa», núm.52, p. 16-23.
«Figuritas», núm.53, p. 17-23.
«El impermeable de Javier», núm.54, p. 16-23.
«Dia de difuntos», núm.55, p. 18-23.
«Deseo cumplido», núm.56, p. 18-23.
«La pastorcilla de ocas», núm.57, p. 18-23.
«La roca quebrada», núm.58, p. 16-23.
«La primita», núm.59, p. 17-23.
«Cuando se abre el cielo», núm.60, p. 15-22.
«Bajo las estrellas», núm.61, p. 17-22.
«Vacaciones navideñas», núm.62, p. 15-22.
«Visita provechosa», núm.63, p. 16-22.
691
«Una historia de Reyes», num.64, p. 16-22.
«La lección de los hijos»,num.65, p. 18-22.
«La cruel solución», num.66, p. 12-18.
«La lección de Marta», num.67, p. 16-23.
«Los dos rivales», num.68, p. 17-22.
«Un viaje fracasado», num.69, p. 16-22.
«Cambio de posición», num.70, p. 17-22.
«El mejor amigo», núm.71, p. 15-21.
«El tercero», num.72, p. 16-22.
«Pilar Pineda», num.73, p. 15-22.
«El pobre "mecachis"», num.74, p. 15-22.
«Juan Zurrón», num.75, p. 16-22.
«Las cinco hermanas de Edgardo», num.76, p. 14-22.
«Los ángeles de Lili», num.77, p. 16-22.
«El rayo de luz», num.78, p. 17-22.
«Sor María de los Ángeles», núm.79, p. 17-22.
«Erase un joven segador», núm.80, p. 17-22.
«Tita Cristina», núm.81, p. 14-22.
«El ahijado», núm.82, p. 17-22.
«Su mejor victoria», núm.83, p. 17-22.
«El perfume de la rosa», núm.84, p. 16-22.
«Cuando no se olvida», núm.85, p. 18-22.
«Una vida renovada», núm.86, p. 17-22.
«Colasín», núm.87, p. 15-22.
«El practicante», núm.88, p. 15-22.
«El alma abierta», núm.89, p. 16-22.
«Conflicto resuelto», núm.90, p. 17-22.
«La solución», núm.91, p. 17-22.
«El perro rabioso», núm.92, p. 17-22.
«Mentiras», núm.93, p. 16-22.
«Los recursos de Cirilo», núm.94, p. 16-22.
«La carta de Carmencita», núm.95, p. 17-22.
«La cruz de Coral», núm.96, p. 17-22.
«El anillo», núm.97, p. 15-22.
«La pequeña tragedia de Tatono», núm.98, p. 16-22.
«La última ilusión», núm.99, p. 15-22.
«Las dos amigas», núm.100, p. 15-22.
«Cartas de verano», núm.101, p. 16-22.
«La reconciliación de Julián», núm.102, p. 18-22.
«El drama de la obra», núm.103, p. 18-22.
«Jugando a cou-dinar», num.104, p. 18-22.
«Tal para cual», num.105, p. 17-22.
«De lo alto...», num.106, p. 16-22.
«Un hijo de buena familia o el último ingenuo», núm.107, p. 16-22.
«La acusación», núm.108, p. 15-22.
«El niño perdido», núm.109, p. 17-22.
«Santa obediencia», núm.110, p. 15-21.
«El bosque en llamas», núm.111, p. 17-22.
«Trigo a moler», núm.112, p. 18-22.
«Heroica fidelidad», núm.113, p. 17-22.
692
«El condesito de San Gerardo», num.114, p. 17-22.
«El beso de la vida», num.115, p. 17-22.
«El ardid de Magín», num.116, p. 16-22.
«Carta de vacaciones», num.117, p. 18-22.
«Belleza del alma», num.118, p. 17-22.
«Tia y sobrina», num.119, p. 17-22.
«El sacrificio ignorado», num.120, p. 17-22.
«Juanin», num.121, p. 17-22.
«Maria Eulalia», num.122, p. 17-22.
«El olvido», num.123, p. 18-22.
«Lo que el corazón le dictaba», num.124, p. 19-22.
«El secreto», num.125, p. 16-22.
«Se vende un piano», num.126, p. 14-22.
«Abnegación», num.127, p. 19-22.
«La victoria», num.128, p. 17-22.
«El carro», num.129, p. 16-22.
«La rica palma», num.130, p. 18-22.
«La gran fortuna de Evaristo», num.131, p. 17-22.
«La buena madastra», num.132, p. 18-22.
«Las paces», num.133, p. 17-22.
«Cuatro cartas a mamá», num.134, p. 18-22.
«Un rasgo de amor filial», num.135, p. 17-22.
«Una ficción», num.136, p. 15-22.
«El pan de los fuertes», num.137, p. 18-22.
«Flores de suburbio», num.138, p. 18-22.
«El sobrino del doctor», num.139, p. 16-22.
«La hermana mayor», num.140, p. 17-22.
«El tercero», num.141, p. 16-22.
«La última voluntat», num.142, p. 17-22.
«Marta y María», num.143, p. 18-22.
«La bondad oculta», num.144, p. 17-22.
«Un cuadro de precio», num.145, p. 17-22.
«Astucia contra astucia», num.146, p. 16-22.
«La vecinita del piano», num.147, p. 18-22.
«Dos amigas», num.148, p. 17-22.
«Un manjar sabroso», num.149, p. 17-22.
«El nido», num.150, p. 20-26.
«Carta de verano», num.151, p. 16-22.
«Grandeza del alma», num.152, p. 17-22
«Juanón»,núm.153, p. 17-22.
«La partida de Berto», num.154, p. 17-22.
«Bien por mal», num.155, p. 17-22.
«El buen pensamiento», num.156, p. 18-22.
«La tienda», num.157, p. 16-22.
«La carta mentirosa», num.158, p. 17-22.
«Dia de difuntos», num.159, p. 16-22.
«El traje de Niceto», num.160, p. 15-22.
«Palomitas», num.161, p. 17-22.
«Cuando Dios así lo dispone», num.162, p. 14-22.
«La inesperada recompensa», num.163, p. 16-22.
693
«La solución providencial», num.164, p. 15-19.
«La gran fechoría de Pedro», núm.165, p. 16-21.
«La aventura de Pedro Juan», num.166, p. 16-22.
«La cuerda del pozo», num.167, p. 16-21.
«Dos almas en la luz», num.168, p. 16-26.
Páginas vividas
«La carta misteriosa», núm.1, p. 12-13.
«La hermana mayor», núm.2, p. 28-29.
«Lo que el corazón le dictaba», núm.3, p. 44-45.
«La gran suerte de Bartolo», núm.4, p. 60-61.
«¡El zagal se marcha!», núm.5, p. 76-78.
«Un pequeño héroe ignorado», núm.6, p. 92-93.
«La pequeña», núm.7, p. 108-110.
«Debajo de las estrellas», núm.8, p. 124-126.
«El médico nuevo», núm.9, p. 140-142.
«Esperando los "Buenos días"», núm.10, p. 156-157.
«Juan», núm.11, p. 172-174.
«Cortitos y alegres», núm.12, p. 188-189.
«Dos cartas», núm.13, p. 204-206.
«La pluma estilográfica», núm.14, p. 220-222.
«La cruz», núm.15, p. 236-237.
Páginas festivas
«Vida ejemplar de Perico Chupacharcos», núm.1, p. 10-11,
«El saco misterioso», núm.2, p. 26-27.
«¡Cosas de la vida!», núm.3, p. 42-43.
«Parches para callos», núm.4, p. 58-59.
«Memorias de un hombre extraordinario», núm.6, p. 90-91.
«Terrible lucha», núm.7, p. 106-107.
«Una confidencia importante», núm.9, p. 130-131.
Episodios y aventuras
«Los conspiradores de Waterfield», núm.1, p. 2-3.
«Ladrones en la cantina», núm.2, p. 18-19.
«Previsión salvadora», núm.3, p. 34-35.
«El náufrago del "Mander"», núm.4, p. 50-51.
«La heroica sonrisa», núm.5, p. 66-67.
«La lucha con las olas», núm.6, p. 82-83.
«La gratitud del negrito», núm.7, p. 98-99.
«La misteriosa desaparición», núm.8, p. 114-115.
«El auto loco», núm.9, p. 138.
«La desaparición de Hermen», núm.10, p. 146-147.
«El niño escuálido», núm.11, p. 162-163.
«Xipiu, el negrito», núm.12, p. 178-179.
«Amor de madre», núm.13, p. 194-195.
694
Cuentos Freixenet. Barcelona: Freixenet, s.d.
Sèrie 1.
«El carro».
«Los reyes inesperados».
«El milagro».
«El perrito ciego».
«El ciego de la esquina».
«El corderito de pascua».
«La verdad».
«Los reyes de Melchor».
«Las grandes ideas de Ricardo».
«Las vacaciones de Navidad».
Serie 2.
«Carta oportuna».
«El mal genio de Blas».
«Llegar al corazón».
«¡Que caprichos mi tía Munda!».
«Los hijos del magistrado».
«El milagro de la camisa».
«El pequeño Baudilio».
«Vidrios rotos».
«Obsequio de Navidad».
«La corona regalada».
Sèrie 3.
«La merienda hurtada».
«La reincidencia».
«El fracaso del señor Beleña».
«Tinita i Pepillo».
«Palabra empeñada».
«Doble alegría».
«Carta i contestación o protectora protegida».
«Heroica felicidad».
«Elfin de Biseló».
«Rataplán, el muchacho díscolo».
Serie 4.
«El regreso de Pepín».
«El jilguero».
«El remiendo».
«El puñetazo».
«El ingenio de Paulina».
«El drama de la obra».
«El nido desecho».
«Las ensaimadas».
«Pilar, la caprichosa».
«Corazones de ángel».
Serie 5.
«Los dramas de la calle».
«El rayo de luz».
695
«El lujo recuperado».
«El pequeño espectador».
«El empujón».
«El olvido».
«El pañuelo perfumado».
«El mocito de la posada».
«La pequeña historia de Miguelín y Marujita».
«El misterio del zapatero».
Serie 6.
«El cura de Mirendal».
«Buscando abuelito».
«Una equivocación providencial».
«Ruego atendido».
«Se ha perdido un chico».
«Marianito, Mita y el borrico».
«Angelito y sus hermanitos».
«"Black" el caballo f ¡el».
«La herencia del tio Pablo».
«El medallón de la madre».
Serie 7.
«La gracia del arrepentimiento».
«El buen corazón de Jaimito».
«Para que no falte nada a Magín».
«Perico "Ñigo-Ñigo"».
«La acusación».
«Los zapatitos de Margarita».
«La flor de papel de seda».
«Rosina».
«El gol de la felicidad».
«El milagro de la carta».
Sèrie 8.
«El leñador barbudo».
«De jardín a jardín».
«Los alborotadores del piso de arriba».
«El rellano de la escalera».
«El buen propósito de Faustino».
«Casitas de Belén».
«El rapaz nuevo».
«El misterio del melocotón».
«Un hombre con suerte».
«El conde audaz».
Serie 9.
«Claudito en la montaña».
«Un par de zuecos».
«Dos amigos».
«Las tardes de Isidrín».
«La última proeza».
«El tesoro de la Virgen».
«La muñeca ciega».
«La flor del almendro».
696
«Caminos perdidos».
«En las cumbres».
Serie 10.
«¡Cuando Dios lo dispone!».
«La rosa de la paz».
«La abuelita».
«Las almendras».
«El más querido de todos».
«Nubes de verano».
«Flores navideñas».
«La crema de finita».
«La prueba triunfante».
«Nobleza y generosidad».
Serie 11.
«La niña de los cabellos de oro».
«La fuente del caño».
«Renunciamiento (Historieta de reyes)».
«El carbonerito».
«La gran ¡dea de Tomasito».
«Joselito».
«La tentación».
«Un verano aprovechado».
«Los pequeños crecen».
«El esperado regreso».
Cuentos Rosa María. Barcelona: Salvatella, 1954.
«La caída de ícaro».
«Las andanzas del pollito Piopín».
«Vida y fin del pollito Piopín».
«Gato por liebre».
«El caballo de cartón».
«El pastorcillo y el lobo».
«Bartolín de los gansos».
«Tony el tonto».
«Perote, o el borrico del diablo».
«Un héroe».
«Una aventura».
697
BIBLIOGRAFIA CITADA I DE REFERÈNCIA
Sobre Josep Maria Folch i Torres i la seva obra
«Noticias. Trista aubada», La Renaixensa, 6-2-1901.
«Lo volum dels Jocs Florals d'enguany», La Renaixensa, 8-8-1903.
«Els Jocs Florals d'enguany», Joventut, núm.221 (5-4-1904), p. 287.
«La festa dels Jocs Florals», El Poble Català, 7-5-1906.
«Els Jocs Florals d'enguany», Joventut, núm.326 (10-5-1906), p. 297.
XIX Certamen Literarí-artístic d'Olot (1908), Olot: Imp. de M. Pladevall, 1908.
«La Ventafocs», La Veu de Catalunya, 8-10-1920.
«La Ventafocs», El Dia Gráfico, 9-10-1920.
«La Ventafocs», La Publicidad, 9-10-1920.
«El éxito de "La Ventafocs"», El Diluvio, 23-2-1921.
Número extraordinari de La Dona Catalana dedicat als Pomells de Joventut,
núm.13(11-4-1922).
«En Josep Maria Folch i Torres», La Dona Catalana, núm.259 (19-9-1930), p.
6.
Josep Maria Folch i Torres (1880-1950). Per una cultura catalana majoritària,
Barcelona: Fundació Jaume 1,1980
Centenari de Josep Maria Folch i Torres, Cavall Fort, núm.422.
BALLARÍN, Josep. M, «Folch ¡Torres», Avui, 5-2-1980.
BARCELÓ, Joan, Folch i Torres, escriptor per a nois i noies, Barcelona: Blume,
1981.
BONFILL, Xavier [Jordi CATALÀ], «Els Pomells i en Folch», L'Horitzó, núm.13
(11-6-1922), 200.
- En Josep Maria Folch i Torres, Barcelona: Ed. David, 1925.
BUSQUETS I PUNSET, Antoni, «Bibliografia», Gent Nova, núm.158 (26-111904)
- Discurs als Jocs Florals de Badalona, Gent Nova, núm. 196 (19-81905).
- «Bibliografia. Jocs Florals», Gent Nova, núm.267 (29-12-1906), p. 5.
- «Bibliografia. Anímiques», Gent Nova, núm.354 (24-8-1908), p. 6.
CALDES I NOGUÉ, J, «La literatura de consum a Catalunya. Folch i Torres»,
Memòria de Llicenciatura. U.A.B., 1975.
CAMPMANY, Maria Aurèlia, «Josep Maria Folch i Torres o la novel·la
simplement», Avui, 29-2-1980.
CARANDELL, Josep Maria, «Josep Maria Folch i Torres davalla als inferns»,
Saber, núm.2 (març-abril, 1980), p. 35-40.
CARBÓ, Joaquim, «Vint-i-tres anys després d'"En Patufet"», Avui, 29-2-1980.
CARRERAS, Pere Lluís, «Els Pomells de Joventut». Revista Popular (22-61922).
CASTELLANOS, Jordi, «Aigua avall: un Folch i Torres diferent» A: FOLCH i
TORRES, Josep Maria, Aigua avall, Barcelona: Laia, 1980, p. 7-19.
- «Josep Maria Folch i Torres i el mercat literari» A: En Patufet, cent
anys. La revista i el seu impacte, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de
Montserrat, 2004, p. 7-19.
698
CATALÀ, Roser, «Els Fornells de Joventut», La Dona Catalana, núm.235 (4-41930), p. 10.
COMAS, Antoni, «Les altres pàgines viscudes» A: ídem., Assaigs sobre
literatura catalana, Barcelona: Tàber, 1968, p. 223-229.
DE RUBÍ, Basili, «Josep Maria Folch i Torres: tres estampes», Avui, 28-9-1980.
DÍAZ-PLAJA, Aurora, «Josep-Maria Folch i Torres: l'escriptor consagrat als
infants i als adolescents» A: Vides paral·leles o contes de debò, Barcelona:
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1980.
FÀBREGAS, Xavier, Josep Maria Folch i Torres i el teatre fantàstic, Barcelona:
Editorial Milla, 1980.
FAULÍ, Josep, La Vanguardia, 29-2-1980.
FOLCH i CAMARASA, Ramon, Bon dia, pare! ,3a.ed, Barcelona: Laia, 1980.
- «El meu pare», Avui, 29-2-1980.
FOLCH i SOLER, Lluís, «José Maria Folch i Torres. Educador», Barcelona:
Univ. de Barcelona. 1964. Tesi de llicenciatura.
FUSTER, Joan, «Divagaciones sobre "En Patufet"», Destino, núm. 1530 (3-121966), p. 78.
- «Més narradors al marge del Noucentisme» A: ídem., Literatura
catalana contemporània, Barcelona: Curial, 1972, p. 252-254.
GELI, Carles, «La obra de Folch i Torres se recuperarà en los 90», El
Periódico, 21-10-1989.
JUNCADELLA, Domènec, Josep Maria Folch i Torres, Barcelona: Edicions
Gost, s.a.
KELLY, Jim, «Els Pomells de Joventut», L'Avenç, núm.14 (març 1979), p. 44-
49.
LLADÓ, Josep Maria, «Folch i Torres, mestre exemplar», Avui, 21-5-1989.
MANENT, Albert, La Vanguardia, 29-2-1980.
MARTÍNEZ SERINÀ, Arnau, «Notas bibliográficas. Lar/a», Joventut, num.243
(6-10-1904), p. 664.
- «Notas bibliográficas. Los Jocs Florals», Joventut, núm.245 (20-101904), p. 695.
MASOLIVER, Juan Ramón, «Letras sobre las letras. Folch i Torres, para los
90», La Vanguardia, 17-11-1989.
MATA, Marta, «Un escriptor progressista per l'època», Avui, 29-2-1980.
MIQUEL I PLANAS, Ramon, «Notes bibliogràfiques. Jocs Florals de
Barcelona», Joventut, núm.351 (1-9-1906), p. 700.
- «Llibres nous. Sobirania», El Poble Català, 17-3-1907.
MIRACLE, Josep, Josep Maria Folch i Torres, Tàrrega: F. Camps Calmet,
editor, 1971.
- «La pàgina més viscuda i més ignorada» A: FOLCH i TORRES, Josep
Maria, Antologia de Pàgines Viscudes, Barcelona: Ed. Selecta, 1984, p. 5-15.
- «El centenari de Josep Maria Folch i Torres», Avui, 2-3-1980.
MOLINÉ I BRASES, Ernest, «Llibres nous. Laria novela d'en Joseph Ma Folch y
Torres», La Renaixensa, 15-10-1904.
- «Llibres nous. Tristorper Enric de Fuentes», La Renaixensa, 31-121904.
NEMO, «Llibres Nous. Anímiques», El Poble Català, 16-4-1908.
PÉREZ, Eulàlia, «La influència de Jules Verne en la literatura infantil i juvenil de
Josep Maria Folch i Torres», Serra d'Or, núm.543 (març 2005), p. 21-24.
699
PINOL, Rosa M, «Sis obres de joventut de Folch i Torres», La Vanguardia, 5-
12-1989.
PONS, Agustí, «Josep Maria Folch i Torres, en el centenari del seu
naixement», Avui, 29-2-1980.
POUS I PAGÈS, Josep [Joan d'Avinyó], «Llibres nous», El Poble Català, núm.13
(4-2-1905), p. 3.
ROIG i LLOP, Tomàs [Miquel de Girona], Josep Maria Folch i Torres, Barcelona,
Freixenet, 1952.
- «Josep Maria Folch i Torres en el record», Avui, 10-8-1980.
ROMEU, Bru, «L'obra d'En Josep Maria Folch i Torres», La Dona Catalana,
núm.150 (17-8-1928), p. 8.
ROVIRA, Teresa, «Folch i Torres, Josep Maria» A: Diccionari de la Literatura
Catalana, Barcelona: Edicions 62, 1979, p. 264-265.
SALES, Joan, «Fou Villalonga un esnob?». Avui, 20-4-1980.
- Pròleg A: FOLCH i TORRES, Josep Maria, Joan Endal, Barcelona:
Editorial Selecta, 1964, p. 9-23.
TINTORER, Emili, «Teatres», Joventut, núm.53 (14-2-1901),p. 135.
TRIADÚ, Joan, «No es pot prescindir de Folch i Torres», Avui, 29-2-1980.
- «La reedició d'Aigua avall». Avui, 3-8-1980.
VALLVERDÚ, Francesc, «Llengua i fidelitat en Josep Ma. Folch i Torres» A:
Josep Maria Folch i Torres (1880-1950). Per una cultura catalana majoritària,
Barcelona: Fundació Jaume I, 1980, p. 36-41.
ZANNÉ, Jeroni, «Notas bibliográficas», Joventut, num.180 (23-7-1903), p. 491.
Sobre el context polític, social, historie i cultural
«Congrés de la Joventut Republicana. Estudi crític del moviment obrer
contemporani. Ponent Antoni Rovira i Virgili», El Poble Català, 19-4-1908.
«Protesta del pueblo obrero», La Publicidad, 26-7-1909.
«Todo por Barcelona», La Publicidad, 9-8-1909.
«Repugnantes agoreros», La Publicidad, 11-8-1909.
«Manifest dels Senadors y Diputats regionalistes», La Veu de Catalunya, 18-8-
1909.
«Una manifestación», La Publicidad, 19-8-1909.
«L'esperit del Manifest», La Veu de Catalunya, 21-8-1909.
«La semana sangrienta. El manifiesto de los Regionalistas. Insistiendo», La
Publicidad, 21-8-1909.
«La constancia en el derecho», La Publicidad, 24-8-1909.
«Los sucesos de Barcelona. Los diputados de la izquierda. Una declaración»,
La Publicidad, 8-9-1909.
«Pampallugues. Fer un públic», La Publicitat, 28-2-1929.
El Catalanisme i el problema social. Barcelona, 1904, Barcelona: Eumo i Institut
d'Història Jaume Caresmar (UPF),1993.
ALADERN, Josep, «Llensats de la patria», El Poble Català, num.25 (29-41905), p. 3.
- «Sí, llensats», El Poble Català, núm.28 (20-5-1905), p. 3.
AULET, Jaume, «La revista Catalunya (1903-1905) i la formació del
Noucentisme», Els Marges, núm.30 (gener 1984), p. 29-53.
700
- Josep Carner i els orígens del Noucentisme, Barcelona: Curial i
Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1992.
AVIÑOA, Xosé / CAPARRÓS, Josep.M. / SANTACANA, Carles / PUJADES,
Xavier/ PICORNELL, Climent / RIPOLL, Antònia, «El lleure a l'abast de
tothom» A: Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol.8,
Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1995, p. 356-375.
BALAGUER, Josep. M. / CASACUBERTA, Margarida, «L'embranzida cultural»
A: Història, política, societat i cultura als Països Catalans, vol.9, Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1999, p. 170-189
BALCELLS, Albert comp, El pensament polític català (del segle XVIII a mitjan
segle XX), Barcelona: Ed.62, 1988.
BENET, Josep, Maragall i la Setmana Tràgica, Barcelona: Ed.62, 1964.
BERTRAN i PIJOAN, Lluís, «Els XXV anys d'En Patufet. Cas periodístic sense
precedents: les generacions joves han sortit d'En Patufet», La Veu de
Catalunya, 20-2-1929.
BRUGES, Cassimir, «La crisis dels ¡ntelectuals», La Renaixensa, 4-3-1905.
CACHO VIU, Vicente, Els modernistes i el nacionalisme cultural (1881-1906),
Barcelona: La Magrana i Diputació de Barcelona, 1984.
CALDERS, Pere, «Els dibuixants d'En Patufet». A: Josep Maria Folch i Torres
(1880-1950). Per una cultura catalana majoritària, Barcelona: Fundació Jaume
I, 1980, p. 42-48.
CAMPILLO, Maria, Estudi introductori A: El conte de 1911 a 1939, Barcelona:
Ed. 62, 1983, p. 7-30.
- Escriptors catalans i compromís antifeixista (1936-1939), Barcelona:
Curial, 1994.
CANYA, Llucieta, L'etern femení, Sa.ed, Barcelona: Duran i Alsina, 1938.
CARNER, Josep, «Ab motiu d'una novela», La Veu de Catalunya, 3-7-1908.
CARRASCO CALVO, Salvador, «Els moviments juvenils d'acció catòlica a
Catalunya» A: La joventut a Catalunya al segle XX. Materials per a una història,
1. Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987, p. 302-309
CASACUBERTA, Margarida / RIUS, Lluís, Els Jocs Florals d'Olot (1890-1921),
Olot: Editora de Batet, 1988.
CASTELLANOS, Jordi, «Aspectes de les relacions entre intel·lectuals i
anarquistes a Catalunya al segle XX. (A propòsit de Pere Coromines)», Els
Marges, núm.6 (febrer 1976), p. 7-28.
- «Josep Pijoan i els orígens del Noucentisme», Els Marges, núm. 14
(setembre 1978), p. 31-49.
- Pròleg A: POUS i PAGÈS, Josep, La vida i la mort d'en Jordi Fraginals,
Barcelona: Edicions 62 i la Caixa, 1979, p. 9-14.
- «La novel·la modernista» A: MOLAS, J. dir., Història de la literatura
catalana, vol.8, Barcelona, Ariel, 1986, p. 481-578.
- Estudi introductori A: Antologia de contes modernistes, Barcelona: Ed.
62, 1987, p. 5-40.
- « Mercat del llibre i cultura nacional (1882-1925)», Els Marges, núm.56
(octubre de 1996), p. 5-38.
- «Cebrià Montoliu i el Modernisme» A: ídem., Intel·lectuals, cultura i
poder, Barcelona: Edicions La Magrana, 1998, p. 102-150.
COLOMER, Jaume, «El doctor Martí i Julià. Notas para una bibliografia
política», Barcelona: Univ. de Barcelona, 1975. Tesi de Llicenciatura.
FI
Servei do B,!.!,:)!
B.b'.OTr., ,'c C.,M<
| Mi rr -rCi.r i o
- «L'aportació de Domènec Martí i Julià al catalanisme polític». A: MARTÍ
i JULIÀ, Domènec, Per Catalunya i altres textos, Barcelona: La Magrana i
Diputació de Barcelona, 1984, p. 5 -28.
COMELLAS, Salvador et.al, «La Novel·la d'Ara», Faig, núm.15 (octubre 1981),
p. 24-31.
CONNELLY ULLMAN, Joan, La Setmana Tràgica, Barcelona: Ariel, 1972.
CREXELL, Joan, El Llamp, núm.11 (30-8-1984).
CULLA, Joan B, El republicanisme lerrouxista a Catalunya (1901-1923),
Barcelona: Curial, 1986.
DANÉS, Adriana, «En Patufet i els escriptors» A: En Patufet, cent anys. La
revista i el seu impacte, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
2004, p. 99-104.
DE SOLÀ MORALES, Ignasi, «La ciutat com a model» A: Història, política,
societat i cultura dels Països Catalans, vol.8, Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1995, p. 58-73.
DURAN, Lluís, «Palestra, un projecte cívic catalanista» A: Història, política,
societat i cultura als Països Catalans, vol.9, Barcelona: Enciclopèdia Catalana,
1999, p. 207-209.
ESTELRICH, Joan, «Reflexions sobre el públic», La Veu de Catalunya, 19-41927.
- «La cultura i l'edició», La Nova Revista, núm.5 (maig 1927), p. 41-45.
FÀBREGAS, Xavier, Història del teatre català, Barcelona: Milla, 1978.
FARFARELLO, «Teatre pera Infants», La Publicidad, 19-8-1909.
FRANCÈS, Josep Maria, Memorias de un cero a la izquierda, Mèxic: Olimpo,
1962.
- «La crisi del llibre a Catalunya», Fornal, núm.1, 2, 3.
GALÍ, Alexandre, «Per què no es llegeixen llibres?», La Publicitat, 12-2-1927.
- «La batalla del llibre. Per què no es llegeixen llibres?», La Publicitat,
25-2-1927.
- «Com es llegiran llibres», La Publicitat, 16-4-1927.
GNOM, «Xerrameca», La Tralla, núm. 14 (30-1-1904), p. 2.
- «Xerrameca», La Tralla, núm.23 (2-4-19004), p. 1.
-«L'Assamblea de la Unió Catalanista», La Tralla, núm.31 (27-5-1904), p.
2.
- «Xerrameca», La Tralla, núm.37 (8-7-1904), p. 1.
- «Xerrameca», La Tralla, núm.47 (16-9-1904), p. 1-2.
- «Xerrameca», La Tralla, núm.52 (21-10-1904), p. 1.
- «El terror à Barcelona», La Tralla, núm.57 (25-11-1904), p. 1.
- «República y Nacionalisme», La Tralla, núm.87 (23-6-1905), p. 2.
- «La revolució ahir y avuy», La Tralla, núm.122 (13-7-1906), p. 2.
- «Els atentáis de Barcelona»,. La Tralla, núm.150 (4-1-1907), p. 1.
GRANA, Isabel, «Gent Nova: Badalona dins la cultura catalana
contemporània», Carrer dels arbres. Revista anuari del Museu de Badalona,
núm.1 (desembre 1990), p. 89-94.
GUANSÉ, Domènec, «Del silenci», La Nova Revista, núm.5 (maig 1927), p. 89.
GUBERN, Santiago, «La fe en el poble», El Poble Català, 3-1-1908.
- «L'esquerra catalana», El Poble Català, 11-1-1908.
JARDÍ, Enric, Quim Borralleres i els seus amics, Barcelona: Ajuntament de
Barcelona, 1979.
702
JUNOY, Josep Maria, «El teatre per a infants», La Nova Revista, num.6 (juny
1927), p. 183-184.
LLADONOSA i VALL-LLEBRERA, Manuel, Catalanisme i moviment obrer: el
CADCI entre 1903 i 1923, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat,
1988.
LLIMONA, Joan, «Consideracions als nostres intelectuals», La Veu de
Catalunya, 27-8-1909.
LLORENS i VILA, Jordi, La Unió Catalanista (1891-1904), Barcelona: Rafael
Dalmau editor, 1991.
LLUHÍ RISSECH, Joaquim, «El fonament indestructible», El Poble Català, 7-11908.
MARFANY, Joan Lluís, « Jo ven tut revista modernista», Serra d'Or, núm. 135
(desembre 1970), p. 53-56.
- /Aspectes del Modernisme, Barcelona: Curial, 1987.
- La cultura del catalanisme, Barcelona: Empúries, 1995.
MARTÍ i JULIÀ, Domènec, Per Catalunya i altres textos, Barcelona: La
Magrana i Diputació de Barcelona, 1984.
- «La cooperació a Catalunya», La Renaixensa, 25-6-1899.
- «La grandesa dels pobles», La Renaixensa, 17-12-1899.
- «Defectes socials», La Renaixensa, 21-1-1900.
- «Amor i no odi», La Renaixensa, 15-8-1900.
- «Dignificació econòmica», La Renaixensa, 28-10-1900.
- «Per falta d'amor», La Renaixensa, 17-3-1901.
- «Nació, Estat i Raça», La Renaixensa, 3-9-1901.
- «L'avenç de les societats», La Renaixensa, 22-12-1902.
- «Progressem», La Renaixensa, 12-10-1903.
- «S'imposa», La Renaixensa, 1-11-1904.
- «La necessitat», La Tralla (17-3-1905).
- «La vera revolució», La Tralla, (13-7-1906).
- «Catalunya, Catalunya, Catalunya», Catalunya, (12-3-1909),
- «Voluntat», La Renaixensa, 1904.
- «El ver futurisme», Futurisme, 1907.
MARTORELL, Artur, «Llibres catalans per a infants I», Butlletí dels mestres,
núm.23 (1-1-1923), p. 4-5.
- «Literatura, llibres i biblioteques per a infants», La Paraula Cristiana,
1928, p. 476-479.
MASSOT i MUNTANER, Josep, L'Església catalana al segle XX. Barcelona:
Curial, 1975.
MAX, «Consideracions literarias. Los Aristarchs», La Renaixensa, 21-4-1902.
MIQUEL I PLANAS, Ramon, «Llibres nous. Literatura pera infants», El Poble
Català, 12-1-1908.
MOLAS, Isidre, Lliga Catalana, Barcelona: Ed. 62, 1972.
MONTOLIU, Manuel de, «Els Jocs florals menors», El Poble Català, 20-8-1906.
MURGADES, Josep, «El Noucentisme» A: MOLAS, J., dir., Història de la
literatura catalana, vol.9, Barcelona: Ariel, 1987, p. 9-72.
NADAL, J, El fracaso de la revolución industrial en España, 1814-1913,
Barcelona: Ariel, 1975.
NUALART, Elisabet/TRIUS, Eulàlia / XICOTA, Manel, «La Dona Catalana: una
proposta de literatura popular», Els Marges, núm.37 (maig 1987), p. 103-110.
703
NUNEZ, C / SAMBLANCAT, N, «Federica Montseny: una visión ácrata déla
literatura», Scriptura, núm.6/7 (¡uny 1991), p. 181-187.
ORS, Eugeni d1, «Contes», El Poble Català, núm.8 (31-12-1904), p. 3.
- «Contes, imatges», La Veu de Catalunya, 30-6-1906.
- «Pedagogia», La Veu de Catalunya, 6-11-1913.
- «Pedagogia, encara», La Veu de Catalunya, 13-11-1913.
- «Més pedagogia», La Veu de Catalunya, 5-12-1913.
- «Els petits noucentistes. Una enquesta sobre l'ideal vital i professional
dels infants a Catalunya», La Veu de Catalunya, 16-12-1909; 17-12-1909; 1812-1909; 20-12-1909; 21-12-1909; 22-12-1909; 23-12-1909; 27-12-1909; 2812-1909; 29-12-1909; 30-12-1909.
ORTIZ, Guadalupe, «La perfecta combinació de realisme i humor». La
Vanguardia, 5-12-1989.
PALOMO i ESCOTE, Maria del Mar, «El debat republicà sobre "la formació
cívica dels joves", 1928-1939: Unes notes» A: La joventut a Catalunya al segle
XX. Materials per a una història, vol.1, Barcelona: Diputació de Barcelona,
1987, p. 130-134.
PÉREZ, Eulàlia, «La creació d'un mercat cultural. El món literari» A: Història,
política, societat i cultura dels Països Catalans, vol 8, Barcelona: Enciclopèdia
Catalana, 1995, p. 338-41.
PLA, Josep, «Llibres i editors», La Publicitat, 9-1-1927.
POUS I PAGÈS, Josep, «El mal i el remei», El Poble Català, 21-1-1905; 28-11905; 4-2-1905; 11-2-1905; 18-2-1905; 4-3-1905; 18-3-1905.
- «Rectificacions», El Poble Català, núm.31 (10-6-1905), p. 2-3.
- [Joan d'Avinyó], «Triomfal comensament», El Poble Català, 8-1-1908.
PRAT DE LA RIBA, Enric, «El radicalisme», La Veu de Catalunya, 3-9-1909.
- «El radicalisme de la dreta», La Veu de Catalunya, 17-9-1909.
PUJOL FONT, Joan Lluís, «Palestra», La Rambla de Catalunya, núm.7 (19-51930).
RIBA, Carles, «Prefaci» A: ídem., Les aventures d'en Perot Marrasquí,
Barcelona: Editorial Catalana, 1924, p. 8-9.
RIQUER, Borja .de, Lliga Regionalista: la burgesia catalana i el nacionalisme
(1898-1904), Barcelona: Ed.62, 1977.
- Regionalistes i nacionalistes (1898-1931), Barcelona: Dopesa, 1979.
ROCA, Francesc, Política econòmica i territori a Catalunya, (1901-1939),
Barcelona: Ketres, 1979.
ROMERO MAURA, Joaquín, La rosa de fuego, Barcelona: Grijalbo, 1975.
ROVIRA i VIRGILI, Antoni, «Els obrers y el sufragi», El Poble Català, 16-11908.
- «Publicacions catalanes», La Publicitat, 20-10-1925.
- «Els bons exemples», La Publicitat, 10-11-1925.
- «Patufisme i post-patufisme», La Publicitat, 13-11-1925.
RUBIÓ, Jordi, «Els llibres per a infants», La Revista dels llibres, núm.8-9
(1925), p. 115-127.
RUCABADO, Ramon, «L'apoteosis», La Veu de Catalunya, 25-8-1909 i 26-8-
1909.
SAGARRA, Josep M de, «La por a la novel·la», La Publicitat, 26-4-1925.
- «Sobre la Llanterna màgica», La Publicitat, 11-7-1926.
704
SANTACANA, Carles, «El teixit social i associatiu». A: Història, política, societat
¡cultura als Països Catalans, vol.9, Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1999, p.
192-206.
SEMPRONIO, «Perdó per haver estat antipatufet», Avui, 31-12-1998/1-1-1999.
SIGUAN, Marisa , La literatura popular libertaria. Trece años de «La Novela
Ideal» (1925-1938), Barcelona: Península, 1981.
SOLÀ, Lluís, L'humor català. La premsa humorística, Barcelona: Ed. Bruguera,
1979.
SOLÀ, Pere, «Associacionisme i condició juvenil. Una reflexió sobre el cas
escolta» A: La joventut a Catalunya al segle XX. Materials per a una història,
vol.1, Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987, p. 316-332.
SOLÀ, Pere / GAVALDÀ, Antoni, «La consolidació de la societat civil» A:
Història, política, societat i cultura dels Països Catalans, vol.8, Barcelona:
Enciclopèdia Catalana, 1995, p. 282-301.
SOLDEVILA, Carles, «A l'entorn de la crítica», Revista de Catalunya, núm.8
(febrer 1925), p. 117-125.
- Què cal llegir?, Barcelona: Llibreria Catalonia, 1928.
JAVERA, Susanna, «Distreure, educar o fer política?. Societat, política i
premsa juvenil» A: La joventut a Catalunya al segle XX. Materials per a una
història, vol.1, Barcelona: Diputació de Barcelona, 1987, p. 488-501.
TERMES, Josep, De la Revolució de Setembre a la fi de la Guerra Civil (18681939), vol. 6 d'Història de Catalunya, Barcelona: Ed.62, 1989.
TINTORER, Emili, «Per l'art de la pàtria», El Poble Català, núm.8 (31-12-1904),
p. 2.
TORRES, Humbert, «El partit republicà y el Nacionalisme», El Poble Català, 21-1908.
VALLVERDÚ, Francesc, «L'edició catalana de 1923 a 1930», Els Marges,
núm.9 (gener 1977), p. 23-50.
VENDRELL, Ernest, «De catalanisme», El Diluvio, 26-10-1901
VIA, Lluís, Joventut, núm.187 (10-9-1903).
VICENS VIVES, Jaume, Industrials i polítics, Barcelona: Ed. Teide, 1958.
VILAR, Pierre, Catalunya dins l'Espanya moderna, vol.1, 5a. ed, Barcelona:
Ed.62, 1987.
VINYES, Ricard, «La "Norma" republicana, el darrer trajecte de la utopia
liberal» A: PI i SUNYER, Carles, L'aptitud econòmica, Barcelona: La Magrana/
Diputació de Barcelona, 1983.
- La Catalunya internacional. El frontpopulisme en l'exemple català,
Barcelona: Curial, 1983.
- La presència ignorada. La cultura comunista a Catalunya. (1840-1931),
Barcelona: Ed. 62, 1989.
YATES, Alan, Una generació sense novel·la?, Barcelona: Ed.62, 1981.
Obres generals
En Patufet, cent anys. La revista i el seu impacte, Barcelona: Publicacions de
l'Abadia de Montserrat, 2004.
AMORÓS, A, Sociología de una novela rosa, Madrid:Taurus, 1968.
BALSEBRE, Armand, Historia de la radio en España, vol.1 (1874-1939),
Madrid: Càtedra, 2001.
705
BASSA, Ramon, «Els herois de la literatura infantil i juvenil europea. Etapes i
arquetips», Estudis Balearios, núm.52 (juny-setembre 1995), p. 7-22.
BENJAMIN, Walter, Reflexiones sobre niños, juguetes, libros infantiles, jóvenes
y educación, Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1974.
- Art i Literatura, Barcelona: Eumo, 1984.
- «El narrador» A: ídem., Para una crítica de la violencia y otros ensayos,
Madrid: Taurus, 1991, p. 111-134.
BRAVO-VILLASANTE, Carmen, Historia de la literatura infantil española,
Madrid: Escuela Española, 1985.
- Historia y antología de la literatura infantil universal, Madrid: Minion,
1988.
- Ensayos de literatura infantil, Murcia: Universidad de Murcia, 1989.
CERDA, Hugo, Literatura infantil y clases sociales, Madrid: Akal, 1982.
CURET, Francesc, Historia del teatre català, Barcelona: Aedos, 1967.
DAHRENDORF, Malte, «Del problema de los efectos de la literatura infantil y
su investigación», Camp de l'Arpa, núm.73 (març 1980), p. 13-16.
DÍEZ BORQUE, José, Literatura y cultura de masas, Madrid: AI-Borak, 1972.
ECO, Umberto, Apocalípticos e integrados ante la cultura de masas, Barcelona:
Lumen, 1968.
- Socialismo y consolación, Barcelona: Tusquets, 1970.
- El superhombre de masas, Barcelona: Lumen, 1995.
ESCARPIT, Denise, La literatura infantil y juvenil en Europa. Panorama
histórico, Mèxic: Fondo de Cultura Económica, 1981.
ESCARPIT, Robert, La revolución del libro, Madrid: alianza, 1965.
FERRERAS, Juan Ignacio, Fundamentos de sociología de la literatura, Madrid:
Cátedra, 1980.
FONTANA, Josep, La historia després de la fi de la historia, Vic: Eumo, 1992.
GRAMSCI, Antonio, Cultura i literatura, Barcelona: Edicions 62, 1966.
- La letteratura popo/are, Roma: Riuniti, 1993.
HOBSBAWN, Eric, «Les tradicions massificadores: Europa 1870-1914» A:
HOBSBAWN, E. /RANGER, T., L'invent de la tradició, Vic: Eumo, 1988, p.
247-288.
HOGGART, Richard, The uses of literacy. Londres: Penguin, 1992.
HUNT, Peter editor, Children's literature. An illustrated history. Oxford: Oxford
University Press, 1995.
- Understanding children's literature, Londres: Routledge, 1999.
HÜRLIMANN, Bettina, Tres siglos de literatura infantil europea, Barcelona:
Juventud, 1968.
JAMESON, Frederic, Documentos de cultura, documentos de barbarie, Madrid:
Visor, 1989.
JAN, Isabelle, La littérature enfantine, París: Les Éditions Ouvrières Dessain et
Tolra, 1985.
MACDONALD, D, «Masscult y miltcult» A: Industria cultural y sociedad de
masas, Caracas: Monte Ávila editores, 1969, p. 5-153.
MARTIN, Antonio, Apuntes para una historia de los tebeos, Barcelona: Glénat,
2000.
MOIX, Terenci, Los «còmics». Arte para el consumo y formas pop, Barcelona:
Llibres de Sinera, 1968.
MOLAS, Joaquim, «Esquema i evolució de la literatura popular catalana», El
Pont, núm.60-61 (1972-73), p. 7-17 i 5-15.
706
- «La cultura catalana i la seva estratificació» A: Reflexions crítiques
sobre la cultura catalana, Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, 1983, p. 133-55.
- «La literatura popular i de consum. La novel·la» A: MOLAS, J. dir.,
Història de la literatura catalana, vol.11, Barcelona: Ariel, 1988, p. 326-339.
PARMEGINI, Claude-Anne dir., Lecturas, libros y bibliotecas para niños,
Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 1997.
PI i VENDRELL, Núria, Bibliografía de la novel.la sentimental publicada en
català entre 1924 i 1938, Barcelona: Diputació de Barcelona, 1986.
PROPP, Vladimir, Morfologia del cuento, Madrid: Fundamentos. 1981.
- Las raices históricas del cuento, Madrid: Fundamentos. 1987.
PUJALS, Gemma.,«A favor dels clàssics d'aventures de la literatura juvenil»,
Temps d'Educació, núm.12 (2 semestre de 1994), p. 157-175.
RODARI, Gianni, Gramàtica de la fantasia, Barcelona: Columna, 1995.
ROVIRA, Teresa/ RIBÉ, M. Carme, Bibliografía histórica del libro infantil en
catalán, Madrid: Anabá, 1972.
ROVIRA, Teresa.,«La literatura infantil i juvenil» A: MOLAS, J. dir., Història de
la literatura catalana, vol.11, Barcelona, Ariel, 1988, p. 421-471.
SANTOJA, Gonzalo, La novela revolucionaria de quiosco. (1905-1939), Madrid:
Productora de Ediciones, 1993.
SERRAHIMA, Maurici / BOADA, M. Teresa, La novel·la històrica en la literatura
catalana, Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1996.
TASIS, Rafael, Una visió de conjunt de la novel.la catalana, Barcelona:
Publicacions de La Revista, 1935.
- La novel.la catalana, Barcelona: Sagitari, 1954.
TORAL, Carolina, Literatura infantil española, Madrid: Conesa, 1957.
TORRENT, Joan / TASIS, Rafael, Història de la premsa catalana, vol. 1,
Barcelona: Bruguera, 1966.
VALRIU, Caterina, Història de la literatura infantil i juvenil catalana, Barcelona:
Pirene, 1994.
VERRIÉ, Jordi, «La infància catalana en busca de sus libros. Apuntes sobre la
Literatura Infantil en Catalunya», Camp de l'Arpa, núm.73 (març 1980), p. 2938.
WILLIAMS, Raymond, The politics of modernism. Against the new conformist,
Londres: Verso, 1989.
707
ANNEX
Totes les taules que es presenten en l'annex són d'elaboració pròpia a partir de les
dades extretes dels llibres de comptabilitat de Josep Maria Folch i Torres, facilitats per
Ramon Folch i Camarasa.
TAULA I
Biblioteca Gentil
MES / ANY
Abril 1924
Maig 1924
Juny 1924
Juliol 1924
Agost 1 924
Setembre 1924
Octubre 1924
Novembre 1924
Desembre 1924
Gener 1925
Febrer 1925
Març 1925
Abril 1925
Maig 1925
Juny 1925
Juliol 1925
Agost 1 925
Setembre 1 925
Octubre 1 925
Novembre 1925
Desembre 1925
Gener 1926
Febrer 1926
Març 1926
COBRAT
4950,00
6900,00
8024,25
9384,75
12870,00
14930,25
16619,25
15098,25
14834,25
15518,25
12940,50
13835,25
12701,25
14013,75
13977,00
14910,00
13491,00
12820,50
12815,00
10476,00
10041,00
PAGAT
2223,10
2500,00
3817,70
3632,70
5819,75
5967,35
7682,15
5950,50
6385,55
5420,00
5466,10
5849,30
5589,65
5058,50
4858,00
5811,00
4884,00
5356,95
4335,00
5802,00
4293,00
708
BENEFICIS
2726,90
4400,00
4206,55
5527,00
7061,00
8862,90
9037,70
9147,75
8448,70
10098,25
7474,40
7985,95
7111,60
8955,25
9119,00
9099,00
8607,00
7463,55
8480,00
7171,10
6065,25
4674,00
5748,00
TAULA II
Biblioteca Gentil
MES / ANY
Abril 1924
Maig 1 924
Juny 1924
Juliol 1924
Agost 1 924
Setembre 1 924
Octubre 1 924
Novembre 1924
Desembre 1924
Gener 1925*
Febrer 1925
Març 1925
Abril 1925
Maig 1925
Juny 1925
Juliol 1925
Agost 1 925
Setembre 1 925
Octubre 1925
Novembre 1925
Desembre 1925
Gener 1926
Febrer 1926
Març 1926
VOLUMS
COBRATS
6600
9200
10699
12523
17160
19907
22159
20131
19779
20691
17254
18447
16935
18685
18636
19880
17988
17094
17086
13968
13388
VOLUMS
PAGATS
7067
8085
12935
12099
20060
16000
26000
20048
21285
18066
18221
19497
18632
16861
16193
19370
16280
17856
14450
19340
14310
DIFERENCIA
-467
1115
-2236
424
-2900
3907
-3841
83
-1506
2624
-967
-1040
-1697
1824
2443
510
1708
-763
2636
-5372
-922
* A partir d'aquest mes es tracta de càlculs estimatius obtinguts de la divisió entre les
pessetes cobrades (Taula I) i 0,75 per als volums cobrats i les pessetes pagades
(Taula I) per 0,30 per als volums pagats.
709
Ml »
DC
m
ço CO
in
m
i^
2
u
°°. LÖ 05 m
CM"
0 in
t— CM CD %
CA)
LU
Q
LU
ce
m
•sr CD o O co
co_ CO CM
r^ h05 co m in CO CO
o
o ço
05 m CO CO 0) CO r^ •* CD
h- •* m r^ 00 N. 05
CO ^í
5
LU
>
o
LU
DC
CO CM
CD
5
o
0)
D)
LU
c
CQ
s
ill
«J
o
*J
\lí
en
T3
0)
a
or
o CM O
CO CM co oo CM
in r^
•sj-_ m
05
m r^
^r 05 O5 m 0
0
in •sf CM
CD" o" ^f O
CD"
CM"
CM"
h- CO ço of
in ^r 05 oo m
co O5
(0
ü
Q.
JO
CD
•a
co
+*
ca
'ü
o
•a
co
o
_i
CO h- in CO CM
°°- en O)
CO oo CM O) m
o
C»J
•str^
CM CM m CO CD
CO M•* in CD -* m m
g
_iZ>
T—
CM
°l CD
CD m
u7
CM CO 00
eg ço
_i
oc
m
<
o
oc
<
LU
JO
0)
LU
ü
CO
4-1
5
O
]_
0)
CL
<
>-
CO CM
CO
CO CO 0 m
CD CO
CO CO
05
CD
00 0 0
00
OO
ço
CM «t
o 0•«a- m 0•si- CD
O5 r^ O5 ^i- CO CO m CO
O) CO
h- m
O) o m CO CO o CO o o •sih- m
CD "fr ^t CO CD r^ r^ 00 O5 CD CD
co
,
.< CD
o^ —'
d)
0 CO CO
CO 0 r^ o
CM T}- co
CO CD
co -* M- oo ^1CO
o
T~ •3- r^ CO oo
CO CO
05
in
in r^ CM o CD
m CD 0'vir- CM
m co 0 er)
CM 00 •^· 0) in 0
ço ço CO ^r r^ 00 co co O5 r^
0)
i
CD CO in 0 CM
CO
CO CO
O5 CM •* CD O5
O3 CM
CD co r-- Tl- m
O5
CD CO -* CD r^ œ
•sf co o
'* CO O5 •*
CD CD CD •* m CO
'3- ço
CM CM CO CM
^í in CO
CM ço •* 5- m in oo 00 00
ce
C
CM m 0
CD CM CO
CO co CD
T—
ce
LU
ce
D)
C
O)
*-•
en
•si- •siCO co
05 CO CO
CD CM CM CD h> co CO
CD in CO
CO
CM 0
CO co CD •* m CD •siCO CO O5 h» h- 00 CD
•si- ^_ I-o CM CD
2
CQ
LU
LU
-a
ço CD
CD
CM" 5 T—
CM
CM m 00 CO
co
CD_
g
s
(0
CO
0)
•
T—
-)
>
Z
ID
-)
4r>
U
1
CO 0
m T—
r^ m
O) CO
r^ 00
in r^CM O5 r- o o m CO o
i^ <*
CO
en Ti- co CD
CO m
CO CO •sf
•si- CO ^r "«J- •ij- 1— 00 CO
AGOST
U
0
GO
•slh- O5 m CO CO r^
ço ço hCO O3 CO CO CO CO CM O
o"
in o" co" en" oo" o" in CD" o
r^ CO in
ço in ^i- •* •^i- r^ CD oo 05
m
13
to
o
en
en
r-. CD
CM oo
CD
"fr
O5 CO
co r^ CM
CM co r>- in
0 0 O)
CO CD CD 00
CO
Tl-
h1^
r*co
ço
CO co co r^ in CO
o O) r>- ^t- in CO hCO CM CO co CO
h- CO CM
•st- m m •* CD r^ r^ oo
S
m
05
CO
0 •si- <?f
CO CD
O5 CD O5
CO M- m CD
C\J
•sí- in CD h- CO O5 0
f\l CM CM rvi rvi
CD O5 0) o> O) O5 O5 O5 O5 O5 O) 05 CD
TAULA IV
Percentatges anuals dels ingressos per literatura infantil comparats
amb el conjunt dels guanys per pràctica literària general i diferència
ANY
LITERATURA
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
43,6
37,7
47
53,9
52,7
48,4
62,5
73,3
78,7
LITERATURA
INFANTIL
10,6
21,5
17,1
23
24,4
28,6
46,4
71,4
76,3
DIFERENCIA
36
16,2
29,9
30,9
28,3
19,8
16,1
1,9
2,4
TAULA V
Percentatges anuals d'ingressos
Dades globals per anys
ANY
1918
1919
1920
1923
1924
1925
1926
LITERATURA LITERATURA
INFANTIL
62,5
46,4
73,3
71,4
78,7
76,3
83,7
83,7
93
93
96,4
96,4
91,4
91,4
711
TEATRE
33,7
31,6
41
23,6
15,9
10,5
12,5
BIBLIOTECA
GENTIL
68,8
70
57,8
Dades específiques per mesos
L. percentatge dels ingressos derivats de la pràctica literària respecte del total.
LI. engloba tota la producció literària dedicada a infants i joves.
T. percentatge dels ingressos derivats específicament del teatre.
B.G. percentatge dels ingressos derivats específicament de la Biblioteca Gentil.
MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
% ANUAL
MESOS
GENER
FEBRER
MARÇ
ABRIL
MAIG
JUNY
JULIOL
AGOST
SETEMBRE
OCTUBRE
NOVEMBRE
DESEMBRE
% ANUAL
Servei do Biblioteques
tVj'i iU>< ii de Cuiïmniuació
I Homerutucu Uunerdl
L.
68,7
70,1
52,6
44
64,9
96,3
53,9
82,9
46,7
49,6
59,8
60,8
62,5
1918
LI.
64,7
63,7
41,6
34,8
29,9
94,2
33,7
13,2
38,9
36,8
51,7
54,7
46,4
LI.
90,8
90,6
88,8
88,3
92,9
94,2
93,5
94,7
95,8
96,2
96,6
94,2
93
T.
39,8
7
91,5
0,8
23
40,6
33,7
1924
T.
24,9
24,6
17,7
35
14,6
5,2
3,9
9,2
8
15,9
L.
78,9
81,6
88,4
83,7
75,2
74,1
56,5
56,5
60
78,8
76,5
69,7
73,3
B.G.
48,7
62,6
67,1
71,9
73,2
81,5
73,9
71,6
68,8
1919
LI.
76,4
81,6
88,4
83,7
57,8
71,5
56,5
56,5
60
78,8
76,5
69,7
71,4
LI
90,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
66,8
96,4
712
T.
63,4
45,6
34,5
60,2
9,6
37,9
8
3,3
17,9
36,1
31,6
L.
70,4
85,1
82,5
84
81,4
75,3
36,1
100
100
60,6
87,5
81,5
78,7
1925
T.
10
16,3
14,4
11,1
12,9
7,8
6,7
4,8
10,5
1920
LI.
70,4
62,7
82,5
84
75,7
75,3
36,1
100
100
60,6
87,5
81,5
76,3
B.G.
43,9
65,4
73,5
66,2
83,5
64,6
84,4
83,1
84,6
69,2
75,5
46,8
70
T.
48,4
47,9
65,1
45,5
25,1
24,2
8,8
54,8
49,7
41
L.
86,8
88,5
81,3
86,2
96
86,1
82,2
69,5
83,5
85
74,8
83,7
1923
LI.
86,8
88,5
81,3
86,2
96
86,1
82,2
69,5
83,5
85
74,8
83,7
T.
33,6
42
19,1
28,7
18,4
14,3
10
22,5
24
23,6
LI.
94,6
79,4
100
91,5
1926
T.
14,9
13,9
13,4
7,8
B.G.
63,3
46,9
63
58,1
91,3
12,5
57,8
Universitat Autònoma de Barcelona
Biblioteca
de Comunicació
i Hemeroteca General
OA OOÏ CL-J4
Fly UP