...

Metodologies analítiques per a l’estudi de Marta Villagrasa Giménez

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Metodologies analítiques per a l’estudi de Marta Villagrasa Giménez
Metodologies analítiques per a l’estudi de
compostos al·leloquímics en conreus de blat
Marta Villagrasa Giménez
,
Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència Reconeixement 3.0. Espanya de Creative
Commons.
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia Reconocimiento 3.0.
Commons.
España de Creative
This doctoral thesis is licensed under the Creative Commons Attribution 3.0. Spain License.
Facultat de Química
Departament de Química Analítica
Institut de Diagnòstic Ambiental i
Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC)
Departament de Química Ambiental
METODOLOGIES ANALÍTIQUES PER A L’ESTUDI DE
COMPOSTOS AL·LELOQUÍMICS EN CONREUS DE BLAT
Marta Villagrasa Giménez
Novembre 2013
FE D’ERRATES DE LA MEMÒRIA DE LA TESI TITULADA “METODOLOGIES ANALÍTIQUES
PER A L’ESTUDI DE COMPOSTOS AL·LELOQUÍMICS EN CONREUS DE BLAT”
1.- A la pàgina 135 de la memòria de la tesi, la Figura II.8.- Recuperacions dels procés
complert.*Anàlisi de la primera i segona fracció d’elució, no correspondria a la
publicada a la memòria de la tesi sinó a la següent:
120
100
% Recuperació±RSD
80
60
40
20
0
Diboa-Glc* Dimboa-Glc*
HBOA*
DIBOA*
HMBOA
DIMBOA
MeOH
BOA
FULLA
MBOA
ARREL
2.- A la pàgina 177 de la memòria de la tesi, la composició d’elució més òptima per a
l’elució dels metabòlits durant l’etapa de purificació no correspon a la de 80:20
(MeOH:H2O) sinó a la fracció d’elució amb 100% MeOH.
Fly UP