...

UNIVERSITAT DE BARCELONA

by user

on
Category: Documents
6

views

Report

Comments

Transcript

UNIVERSITAT DE BARCELONA
UNIVERSITAT DE BARCELONA
Departament de Biblioteconomia i Documentació
*
Programa de doctorat en Humanitats de l’Institut Universitari de Cultura
de la Universitat Pompeu Fabra, 2002-2004
Lectura i biblioteques populars.
Model de col·lecció i lectura a les biblioteques populars
de la Mancomunitat de Catalunya: 1918 – 1922
Tesi doctoral que presenta Jordi Llobet Domènech
per optar al títol de doctor en documentació
per la Universitat de Barcelona
Directora
Dra. Assumpció Estivill Rius
Barcelona, gener de 2008
ANNEXOS
ANNEXOS
405
Annex 1. Bibliografia bàsica
ANNEX 1. BIBLIOGRAFIA BÀSICA
L’annex 1 presenta la bibliografia bàsica del sistema bibliotecari, establerta d’acord amb
la presència dominant de certs títols en els lots inicials de les biblioteques. Les obres
s’ordenen alfabèticament dins de cada una de les subdivisions de la Classificació
decimal.
Annex 1. Bibliografia bàsica
0 Obres generals
00 Llibres i escrits
RAS, Matilde. -- Grafología : estudio del carácter por la escritura. -- Barcelona : Casa
Editorial Estudio, 1917. -- 246 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
01 Bibliografia
Bibliografía y material de enseñanza : enciclopedia general / Museo Pedagógico
Nacional. -- Madrid : Museo Pedagógico Nacional, 1912. -- 1 v.
Olot - Vendrell - Pineda - Figueres
Butlletí d’adquisicions : 1918-1922 / Biblioteca de Catalunya. -- Barcelona : Institut
d’Estudis Catalans, 1919-1923. -- 5 v.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GIVANEL I MAS, Joan. -- Catàleg de la col·lecció cervàntica formada per Isidro
Bonsoms i Sicart i cedida per ell a la Biblioteca de Catalunya / redactat per Joan
Givanel i Mas. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1916-1925. -- 3 v.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
GOTTRON, Adam. – L’edició maguntina de Ramón Llull : amb un apèndix
bibliogràfic dels manuscrits i impresos lulians de Maguncia. -- Barcelona : Institut
d’Estudis Catalans, 1915. -- 101 p. -- (Estudis de bibliografia lul·liana)
Olot - Vendrell - Pineda - Figueres
02 Biblioteconomia
Butlletí de la Biblioteca de Catalunya / director: Jordi Rubió i Balaguer. -- Barcelona :
Institut d’Estudis Catalans, 1914Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUBIÓ I BALAGUER, Jordi. -- Com s’ordena i cataloga una biblioteca. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1917?. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
409
Lectura i biblioteques populars
03 Enciclopèdies generals
Enciclopedia abreviada: nuevo diccionario manual ilustrado de la lengua castellana /
compuesto ... bajo la dirección de Saturnino Calleja. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1919. -- 1.858 p. -- (Diccionarios Calleja)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Enciclopedia universal ilustrada europeo-americana. -- Barcelona : Hijos de J. Espasa,
1905Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Pal·las : diccionario enciclopédico manual en cinco idiomas : español, francés, inglés,
alemán é italiano. -- Barcelona : Impremta Joaquim Horta, 1922. – 1.484, XXXI p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Petit Larousse illustré : nouveau dictionnaire encyclopédique / publié sous la direction
de Claude Augé. -- Paris : Librairie Larousse, 1922. – 1.664 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
06 Societats. Corporacions
Anuari / Institut d’Estudis Catalans. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 19071920. -- 7 v.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
Arxius de l’Institut de Ciències. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1911-1921. -v.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
07 Periodisme
MAINAR, Rafael. -- El arte del periodista. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 217 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
410
Annex 1. Bibliografia bàsica
087.1 Llibres per a infants
087.1 Contes i narracions
ANDERSEN, Hans Christian. -- Historias de Hans Andersen / explicadas a los niños
por Mary MacGregor ; con ilustraciones de Glive Allen. -- Barcelona : Araluce, 191-?. - 136 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Pineda - Figueres
ANDERSEN, Hans Christian. -- Libro de estampas / primera versión española por J.C. - Barcelona : Duran y Cª, 1906. --105 p.
Pineda - Figueres
ANGLADA, Lola. -- Contes del paradís. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1920. -- 81
p.
Pineda - Figueres
AULNOY, Comtesse d’. -- Cuentos de Madame d’Aulnoy. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1919?. -- 90 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 3a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho al Polo Norte. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1919. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho detective. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1919?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho emperador. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1917?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho en el fondo del mar. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1917?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho en jauja. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1921?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho en la China. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1917?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
411
Lectura i biblioteques populars
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho en la isla desierta. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1919. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTOLOZZI, Salvador. -- Pinocho en la Luna. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1917?. -- 16 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. Serie Pinocho)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La bella durmiente. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos
de Calleja en colores. 4a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BERTRAN I BROS, Pau. -- Les rondalles populars catalanes / ilustrades per en Joan
Vila. -- Barcelona : Ramon Miquel y Planas, 1908-1909. -- 2 v. -- (Històries d’altre
temps)
Pineda - Figueres
BRUNA, José Carlos. -- Cuentos rusos. -- Barcelona : Salvat y Cª, Editores, 191-?
Pineda - Figueres
BYRON, May. -- Gazapillo y Gulliver : cuento para niños / con ilustraciones de
Ernesto Aris. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1920. -- 71 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 2a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BYRON, May. -- Pelusilla : cuento para niños / con ilustraciones de Ernesto Aris. -Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1920. -- 71 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 2a
serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BYRON, May. -- Pezuñita y roenueces : cuento para niños / con ilustraciones de
Ernesto Aris. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 192-?. -- 71 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 2a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BYRON, May. -- Ratón Robinsón, cuento para niños. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1920?. -- 71 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 2a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La cabellera. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Caperucita encarnada. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1919. -- 20 p. -(Cuentos de Calleja en colores. 4a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CARNER, Josep. -- La leyenda del Rey Olavo / ilustraciones de J. Colom. -- Barcelona :
Editorial Muntañola, 1921. – 16 p. -- (Lecturas santas)
Pineda - Figueres
412
Annex 1. Bibliografia bàsica
CARNER, Josep. -- El país de los tontos : cuento servio / ilustraciones de X. Nogués. -Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 16 p. -- (Arte)
Pineda - Figueres
CARNER, Josep. -- El pescador y la princesa : cuento japonés / ilustrado por Felío
Elías (Apa). -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 15 p. -- (Amic : cuentos
populares ilustrados)
Pineda - Figueres
CARNER, Josep. -- Saltamontes y el rey glotón / ilustraciones de Amic. -- Barcelona :
Editorial Muntañola, 1920. -- 14 p. -- (Amic : cuentos populares ilustrados)
Pineda - Figueres
CASEPONCE, Esteve. -- Rondalles / il·lustrades amb dibuixos de Joan Junceda. -Barcelona : Foment de Pietat Catalana, 1920-1921. -- 2 v.
Pineda - Figueres
El cavall volador ; i La història d’Alí Babà i dels quaranta lladres : contes de les Mil i
una nits / il·lustracions d’Emili Ferrer. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1922. -- 39 p. - (Contes orientals)
Pineda - Figueres
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. -- Aventuras de Don Quijote. -- 3a ed. -Barcelona : Araluce, 1919. -- 250 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los
niños)
Vendrell - Pineda - Figueres
Clarafrente ; La princesa tímida ; El hada del brezal ; La venganza del enano Bulfstroll
/ ilustraciones de Bartolozzi y de Millar. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1920. -79 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet – Vendrell - Pineda - Figueres
Corazón de oro y corazón de piedra. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -20 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
De su casa al Polo Norte. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -(Cuentos de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DEFOE, Daniel. -- Aventuras de Robinson Crusoe / relatadas a los niños por Jeanie
Lang ; versión española de Manuel Vallvé. -- Barcelona : Araluce, 191-?. -- 126 p. -(Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Vendrell - Pineda - Figueres
DEFOE, Daniel. -- Vie et aventures de Robinson Crusoé. -- Paris : Ernest Flammarion,
1907. -- 346 p. -- (Les meilleurs auteurs classiques français et étrangers)
Canet - Vendrell
413
Lectura i biblioteques populars
DICKENS, Charles. -- El cántico de Navidad / adaptado para los niños por Manuel
Vallvé ; con ilustraciones de J. Segrelles. -- Barcelona : Araluce, 1914. -- 123 p. -(Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Vendrell - Figueres
FOLCH I TORRES, Josep M. -- Historietes exemplars / il·lustrades per en Joan
Junceda. -- Barcelona : Foment de Pietat Catalana, 1919-1921. -- 5 v. -- (Roselles)
Vendrell - Pineda - Figueres
La fortuna de Titi. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 4a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GAY, J. -- Lanzarín / ilustraciones de M. Farriols. -- Barcelona : Editorial Muntañola,
192-?. -- 16 p. -- (Amic : cuentos populares ilustrados)
Pineda - Figueres
GAY, J. -- Naranjas de oro / ilustraciones de L. Anglada. -- Barcelona : Editorial
Muntañola, 1917. -- 15 p. -- (Amic : cuentos populares ilustrados)
Pineda - Figueres
GAY, J. -- Rosabella / il·lustrada per R. Opisso. -- Barcelona : Editorial Muntañola,
1917. -- 15 p. -- (Amic : rondalles populars il·lustrades)
Vendrell - Pineda
GAY, J. -- El sol de la hermosura / ilustraciones de J. Junceda. -- Barcelona : Editorial
Muntañola, 1919. -- 16 p. -- (Amic : cuentos populares ilustrados)
Pineda - Figueres
Gazapito y Gazapete / ilustraciones de Ernesto A. Aris y de Marco. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1916. -- 95 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- La campana que anda / traducción de Juan Laguía
; ilustraciones Obiols. – Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 14 p. -- (Arte)
Vendrell - Pineda - Figueres
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- El nuevo París, cuento para niños / versión
castellana de Ramón María Tenreiro. -- Madrid : Jiménez Fraud, 1919?. -- 36 p.
Pineda - Figueres
GRIMM, Jacob ; GRIMM, Wilhelm. -- Cuentos de Grimm / relatados a los niños por
Amy Steedman ; ilustraciones de Harry Rowntree. -- 3a ed. -- Barcelona : Araluce, 191?. -- 137 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Pineda - Figueres
GRIMM, Jacob ; GRIMM, Wilhelm. -- Cuentos de los Hermanos grimm / traducción de
Pedro Pedraza y Páez. – Barcelona : Ramón Sopena, Editor, 1918. -- 61 p. -- (Biblioteca
para niños)
Pineda - Figueres
414
Annex 1. Bibliografia bàsica
Gulliver en Liliput y Gulliver en Broudiñac. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1916?. -- 90 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 3a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El gusano policía. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HOFFMANN, Heinrich. -- En Perot l’escabellat : histories gojoses i pintures galdoses
del doctor Henric Hoffmann per als infants de 3 a 6 anys / edició catalana traduïda
sobre l’original alemany. -- Barcelona : Impremta Joaquim Horta, 1913. -- 24 f.
Vendrell - Pineda - Figueres
IRIARTE, Tomás de. -- Fábulas literarias / nueva edición ilustrada por P. Muguruza. -Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1915. -- 160 p. -- (Biblioteca de juventud)
Pineda - Figueres
IRVING, Washington. -- El legado del moro : leyenda de la Alhambra / versión
castellana de Natalia Cossío de Jiménez ; dibujos de F. Marco. -- Madrid : Jiménez
Fraud, 191-?. -- 43 p.
Pineda - Figueres
Juanito y Margarita. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos
de Calleja en colores. 4a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
KELMAN, Janet Harvey. -- Historias de las cruzadas / relatadas a los niños por Juana
Harvey Kelman ; con ilustraciones de José Segrelles. -- Barcelona : Araluce, 191-?. -130 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Pineda - Figueres
LA FONTAINE, Jean de. -- Las fábulas de La Fontaine / escogidas y traducidas en
verso por E. Díez Canedo ; ilustracion de T.C. Derrick. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1918. -- 57 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 3a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LAGUIA LLITERAS, Joan. -- El hermanito Tin : cuento de niñas / ilustraciones por
Barradas. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 14 p. -- (Arte)
Pineda - Figueres
LAGUIA LLITERAS, Joan. -- Las mujeres de la Biblia : Judit / ilustraciones de P.
Barradas. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 14 p. -- (Noches de invierno)
Pineda - Figueres
Llibre de mar / Ajuntament de Barcelona. Comissió de Cultura. -- Barcelona : Imprenta
de Henrich y Cª, 1921. – 101 p.
Pineda - Figueres
415
Lectura i biblioteques populars
El mago prisionero. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos
de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La más bella historia del bosque. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -(Cuentos de Calleja en colores)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MESTRES, Apel·les. -- Cuentos vivos. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores,
1918. -- 2 v.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MESTRES, Apel·les. -- El peral / traducción del catalán por R. Marquina. -- Barcelona :
Salvat y Cª, Editores, 1903. – 73 p.
Pineda - Figueres
MILTON, John. -- El paraíso perdido / adaptación para los niños por Manuel Vallvé ;
con ilustraciones de José Segrelles. -- Barcelona : Araluce, 1914. -- 98 p. -- (Araluce, las
obras maestras al alcance de los niños)
Vendrell - Pineda - Figueres
MORO CABEZA, Críspulo. -- Pintipolín : su infancia / dibujos de Agustín. -- Madrid :
V. H. de Sanz Calleja, 1918. – XV, 93 p. -- (Biblioteca Moro. Charlas infantiles)
Canet - Pineda - Figueres
MORO CABEZA, Críspulo. -- Pintipolín : su juventud / dibujos de Agustín. -- Madrid :
V. H. de Sanz Calleja, 1918. – 95 p. -- (Biblioteca Moro. Charlas infantiles)
Canet - Pineda - Figueres
La navidad de los niños : romances populares y su notación musical, romances
eruditos, cuentos y baladas, villancicos. -- Madrid : Tipografía de la “Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1912?. -- 109 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
NESBIT, Edith. -- La historia de Formigueira. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1919?. -- 20 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
NESBIT, Edith. -- Kakatukán ; La princesa y el erizo ; La pelota saltarina ; El corazón
del mago ; Cálculos que salen bien / ilustraciones de Ribas. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1922. -- 172 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 8a serie)
Pineda - Figueres
PERRAULT, Charles. -- Caperucita roja, cuento de Perrault. -- Barcelona : Ramón
Sopena, Editor, 191-?. -- 8 p. -- (Cuentos ilustrados para niños)
Pineda - Figueres
PERRAULT, Charles. -- Cuentos / ilustraciones de R. Penagos. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1920. -- 253 p. -- (Biblioteca perla)
Vendrell - Pineda - Figueres
416
Annex 1. Bibliografia bàsica
PERRAULT, Charles. -- Cuentos de Perrault / adaptación de Kathleen Fitzgerald ; il:
Margaret Tarrant. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 77 p. -- (Cuentos de
Calleja en colores. 3a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PLANA, Alexandre. -- Cabeza de pato : cuento francés / ilustraciones de Ismael Smith.
-- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 14 p. -- (Arte)
Pineda - Figueres
La princesa de algodón en rama ; El robo de fresas ; La recompensa de Axim ; La
parada de pollitos / ilustraciones de Marco y de Millar. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1916. -- 78 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El príncipe y el león ; El mago y su discípulo ; Conocimiento sin sabiduría ; Las diez
haditas / ilustraciones de Ribas y de Millar. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1916. -- 62 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Rey Blanco y Rey Moreno. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -(Cuentos de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El rey de los cisnes ; Natalia y el trasgo ; Lo que fue del zapatito de Cenicienta /
ilustraciones de Penagos y de Millar. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916. -- 58
p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
RIBA, Carles. -- Las aventuras de Ulises : poemas homéricos / texto castellano de Juan
Laguía Lliteras. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 47 p. -- (Cultura)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- Juan Destructor / ilustraciones de Javier Nogués. -- Barcelona :
Editorial Muntañola, 1918. -- 22 p. -- (Peripecias)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- Juan Terrible / ilustraciones de Junceda. -- Barcelona : Editorial
Muntañola, 1918. -- 22 p. -- (Peripecias)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- Maese Zorro, bandolero / ilustrada por Juan Llaverías. -- Barcelona :
Editorial Muntañola, 1920. -- 16 p. -- (Arte)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- El violín maravilloso : cuento picardo ; Los seis camaradas : cuento
picardo ; La receta del soldado : cuento ruso / ilustrados por J. Obiols. -- Barcelona :
Editorial Muntañola, 1920. -- 27 p. -- (Noches de invierno)
Vendrell - Pineda - Figueres
417
Lectura i biblioteques populars
Romancero castellano al alcance de los jóvenes : colección de romances / escogidos y
arreglados por Juan Palau Vera ; ilustraciones de P. Montanya. -- Barcelona : Seix &
Barral Hnos, Editores, 1919. -- 92 p.
Canet - Vendrell - Figueres
La rondalla del dijous / director: J. Massó i Ventós. -- Barcelona : L’Avenç, 1909. -- 2
v.
Vendrell - Pineda - Figueres
SHAKESPEARE, William. -- Historias de Shakespeare / relatadas a los niños por
María Luz Morales ; ilustraciones de José Segrelles. -- Barcelona : Araluce, 191-?. -131 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Pineda - Figueres
SHAKESPEARE, William. -- Más historias de Shakespeare / relatadas a los niños por
Jeanie Lang ; con ilustraciones de M. Prince y otros. -- Barcelona : Araluce, 191-?. -131 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Vendrell - Figueres
STOWE, Harriet Beecher. -- La cabaña de Tom o la vida entre los humildes. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1920. -- 327 p. -- (Biblioteca perla. Primera serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SURIÑACH SENTIES, Ramon. -- El tresor dels pobres i altres contes de consol,
estímul i dignitat per al nois i noies de condició humil / amb un conte model de Enric de
Fuentes i il·lustracions de J. G. Junceda. -- Barcelona : Fidel Giró,Impressor, 1921. -XXXI, 119 p.
Pineda - Figueres
SWIFT, Jonathan. -- Viajes de Gulliver a Liliput y Brobdingnag / relatados a los niños
por John Lanh ; con ilustraciones de F.M.B. Blaikie. -- Barcelona : Araluce, 1914. -147 p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Vendrell - Pineda - Figueres
Los tres piratas / ilustraciones de Ernesto A. Aris y de Marco. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1916. -- 95 p. -- (Cuentos de Calleja en colores. 1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VEGA, Lope de. -- Las aventuras de Pánfilo : cuento de espantos. -- Madrid : Jiménez
Fraud, 1920. -- 24 p. -- (Granada)
Pineda - Figueres
Viaje a Tierra verde. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916?. -- 20 p. -- (Cuentos
de Calleja en colores. 5a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El visir y la mosca ; Lillekort ; Los dos ladrones / ilustraciones de Penagos y de Millar.
-- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1916. -- 63 p. -- (Cuentos de Calleja en colores.
1a serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
418
Annex 1. Bibliografia bàsica
WAGNER, Richard. -- Historias de Wagner / explicadas a los niños por Christoph von
Schmid ; con ilustraciones de Byam Shaw. -- 3a ed. -- Barcelona : Araluce, 1914. -- 126
p. -- (Araluce, las obras maestras al alcance de los niños)
Pineda - Figueres
087.1 Llibres instructius
BERRUETA, Martin D. -- El libro de historia : lecturas instructivas sobre historia
universal. -- Burgos : Librería de Hijos de Santiago Rodríguez, 1918. -- 122 p.
Pineda - Figueres
BERRUETA, Martin D. -- El libro de literatura : lecturas instructivas sobre los grandes
autores, su vida y sus obras. -- Burgos : Librería de Hijos de Santiago Rodríguez, 1917.
-- 106 p.
Pineda - Figueres
BUCKLEY, Arabela B. -- Los encantos de la naturaleza, a la vera del agua / versión
castellana de Miguel de Toro. -- 2a ed. -- Barcelona : Araluce, 190-?. -- 406 p.
Pineda - Figueres
Episodios de la historia sagrada : Antiguo Testamento / ilustraciones de H.L. Bacon. -Barcelona : Ramón Sopena, Editor, 191-?. -- 74 p. -- (Biblioteca para niños)
Pineda - Figueres
HAMER, S. H. -- Los niños de otros países. -- Barcelona : Ramón Sopena, Editor,
1917?. -- 64 p. -- (Biblioteca para niños)
Pineda - Figueres
IMLACH, Gladys M. -- Cristóbal Colón, su vida, sus viajes y descubrimientos,
relatados a los niños / traducción y adaptación de Manuel Vallvé ; ilustraciones de José
Segrelles. -- Barcelona : Araluce, 191-?. -- 156 p. -- (Los grandes hechos de los grandes
hombres)
Pineda - Figueres
LAGUIA LLITERAS, Joan. -- Historia de Tobías / ilustraciones de G. Carbonell. -Barcelona : Editorial Muntañola, 1921. -- 15 p. -- (Episodios bíblicos)
Pineda - Figueres
LAGUIA LLITERAS, Joan. -- Historia sagrada en estampas : compendio del Antiguo y
Nuevo Testamento. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1921. -- 220 p.
Pineda - Figueres
Lecturas de la historia sagrada : vida de Jesucristo / ilustraciones de H.L. Bacon. -Barcelona : Ramón Sopena, Editor, 191-?. -- 64 p.
Pineda - Figueres
419
Lectura i biblioteques populars
LLORCA, Fernando. -- Lo que cantan los niños : canciones de cuna, de corro,
coplillas, adivinanzas, relaciones, juegos y otras cosas infantiles / anotadas y
recopiladas por Fernando Llorca ; ilustraciones de R. Manchón. -- 2a ed. -- Valencia :
Prometeo, Sociedad editorial, 1915?. -- 190 p.
Olot - Canet - Pineda - Figueres
LOPES-VIEIRA, Alfonso ; RIBERA ROVIRA, I. ; MARISTANY, Ferran. -- Bestioles
amigues / il·lustracions de Raul Lino i Artur Ballester. -- Barcelona : Editorial
Cervantes, 1920. -- 93 p.
Pineda - Figueres
MACÍAS, Felipe Antonio. -- La Biblia de la infancia, ó sea, Bosquejo histórico y
dogmático de la religión verdadera, dispuesto para servir de texto de lectura práctica y
de principios de religión moral en las escuelas... -- Barcelona : Librería Religiosa :
Imprenta de Pablo Riera, 1859. -- 2 v.
Pineda - Figueres
El maestro del arte : estilos clásicos: Egipto, Grecia, Roma. -- Barcelona : Editorial
Muntañola, 1921. – 35 f.
Pineda - Figueres
OLÓNDRIZ, Javier. -- El agua y sus maravillas / ilustraciones de Joan d’Ivori. -Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 40 p. -- (Cultura)
Pineda - Figueres
OLÓNDRIZ, Javier. -- El naturalista clasificador : museo gráfico de historia natural :
zoología / dibujos de Salvador Tusell. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1921. -- 1 v.
Pineda - Figueres
OLÓNDRIZ, Javier. -- El océano que nos envuelve / ilustraciones de Joan d’Ivori. -Barcelona : Editorial Muntañola, 1919. -- 34 p. -- (Cultura)
Pineda - Figueres
PARDO BAZÁN, Emilia. -- Hernán Cortés y sus hazañas / ilustrado por A. Vivanco. -Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1915. -- 156 p. -- (Biblioteca de juventud)
Pineda - Figueres
PASCHETTA, Mario ; PEDRAZA Y PAEZ, Pedro. -- La aurora de Napoleón. -Barcelona : Ramón Sopena, Editor, 190-?. -- 87 p. -- (Biblioteca recreativa)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- El amanecer del mundo / texto castellano de Juan Laguía ;
ilustraciones de J. Serra Masana. – Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 94 p. -(Lecciones de todo)
Pineda - Figueres
RIBA, Carles. -- Fiestas y espectáculos en la antigüedad / texto castellano de Juan
Laguía ; dibujos de Apa. -- Barcelona : Editorial Muntañola, 1920. -- 34 p. -- (Cultura)
Vendrell - Pineda - Figueres
420
Annex 1. Bibliografia bàsica
El santo de todo el mundo : San Antonio de Padua / ilustraciones de Joan d’Ivori. -Barcelona : Editorial Muntañola, 1921. -- 12 p. -- (Lecturas santas)
Pineda - Figueres
TRULLÀS, Manuel. -- Narracions bíbliques. -- Barcelona : Editorial Ibérica : Foment
de Pietat Catalana, 1914-1915. – 4 v. -- (Lectures selectes. Primera sèrie, Narracions
bíbliques)
Vendrell - Pineda - Figueres
421
Lectura i biblioteques populars
1 Filosofia
1 Filosofia
CARDÓ, Carles. -- La doctrina estètica del Dr. Torras i Bages. -- Barcelona : Editorial
Catalana, 1919. -- 185 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
EUCKEN, Rudolf Christoph. -- Las grandes corrientes del pensamiento contemporáneo
/ versión española de Nicolás Salmerón y García. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1912.
-- XXIV, 536 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
EUCKEN, Rudolf Christoph. -- Los grandes pensadores : su teoría de la vida : historia
de la evolución del problema de la vida de la humanidad desde Platón hasta nuestros
días / traducida ... por Faustino Ballve. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1914. -- VII,
616 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
HÖFFDING, Harold. -- Filósofos contemporáneos / traducción y estudio crítico del
autor, y notas de D.L. Qudré. – Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1909. -- 252 p. -(Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HÖFFDING, Harold. -- Historia de la filosofía moderna / versión castellana de Pedro
González Blanco. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1907. -- 2 v. -- (Biblioteca científicofilosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LUBBOCK, John, Sir. -- Los orígenes de la civilización y la condición primitiva del
hombre : estado intelectual y social de los salvajes / traducción ... por José de Caso. -Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1912. -- 143 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MENÉNDEZ Y PELAYO, Marcelino. -- Historia de las ideas estéticas en España. -Madrid : Hijos de Tello, 1907-1920. -- 9 v. -- (Colección de escritores castellanos)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
SCHWEGLER, Albert. -- Historia general de la filosofía / traducida directamente del
alemán por Eduardo Ovejero y Maury. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1912. -- 447 p. - (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent – Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
422
Annex 1. Bibliografia bàsica
SPENCER, Herbert. -- Clasificación de las ciencias / traducción de Eduardo Zamacois
y Quintana. -- 3a ed. -- Madrid : Imprenta de R. Angulo, 1889. -- 180 p. -- (Biblioteca
económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
WULF, Maurice de. -- Elementos de historia de la filosofía / traducción ... por Fr. José
de Besalú. -- Barcelona : Luis Gili, Librería católica internacional, 1918. -- 180 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
1 Filòsofs antics
EPÍCTET. -- Máximas de Epícteto / traducidas por Apeles Mestres. -- Madrid : Calpe,
1919?. -- 199, 20 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARC AURELI. -- Los doce libros del emperador / traducidos del griego por Jacinto
Díaz de Miranda y corregidos nuevamente. -- Madrid : Tipografía de “El Liberal”,
1904. -- 176 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PLATÓ. -- La República, ó, Coloquios sobre la justicia / traducidos en castellano é
ilustrados con notas por José Tomás García. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1918. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SÈNECA, Luci Anneu. -- Tratados filosóficos / traducción directa del latín por ... P.
Fernández Navarrete. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1913. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet – Vendrell - Figueres
1 Filòsofs moderns
BRUNSCHVICG, L. -- La filosofia d’Henri Poincaré, extret de “Quaderns d’estudi” /
traduit per Manuel de Montoliu. --Barcelona : Imprenta de Henrich y Cª, 1917. -- 39 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
CARLYLE, Thomas. -- Los héroes : el culto de los héroes y lo heroico en la historia /
versión española y prólogo por Pedro Umbert. -- Barcelona : Henrich y Cª, Editores,
1907. -- 2 v. -- (Biblioteca sociológica internacional)
Olot - Sallent – Canet - Vendrell
CARLYLE, Thomas. -- Sartor Resarturs : vida y opiniones de señor Teufelsdröckh /
traducción directa del inglés por Edmundo González Blanes. -- Barcelona : Henrich y
Cª, Editores, 1905. -- 2 v. -- (Biblioteca sociológica internacional)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
423
Lectura i biblioteques populars
DESCARTES, René. -- Discurso del método / traducción de Julián de Vargas. -- 3a ed.
-- Madrid : Sociedad General Española de Librería, diarios, revistas y publicaciones,
1904. -- 154 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
DESCARTES, René. -- Meditaciones metafísicas / versión española de Antonio
Zozaya. -- Madrid : Tipografía de “El Liberal”, 1904. -- 160 p. -- (Biblioteca económica
filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
EMERSON, Ralph Waldo. -- Siete ensayos / traducidos ... por Pedro Umbert. -Barcelona : Henrich y Cª, Editores, 1904. -- 2 v. -- (Biblioteca sociológica
internacional)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LLORENS I BARBA, Francesc Xavier. -- La metafísica. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1917. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MILL, John Stuart. -- La libertad / traducción de Lorenzo Benito y de Endara. -Madrid : Librería de Fernando Fé, 1890. -- 234 p. -- (Historia del pensamiento)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MILL, John Stuart. -- El utilitarismo / con notas del traductor Antonio Zozaya. -Madrid : Imprenta de José Rodríguez, 1891. -- 159 p. -- (Biblioteca económica
filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
PASCAL, Blaise. -- Pensamientos / traducción de Antonio Zozaya. -- Madrid :
Tipografía de “El Liberal”, 1913. -- 176 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TURRÓ, Ramon. -- Filosofia crítica : curset donat a l’Institut d’Estudis Catalans l’any
1917. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 241 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VIVES, Joan Lluís. -- Introducción a la sabiduría (Ad Sapientiam introductio). -Madrid : Tipografía de “El Liberal”, 1913. -- 154 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VIVES, Joan Lluís. -- Tratado del alma / traducción por José Ontañón. -- Madrid :
Ediciones de “La Lectura”, 1916. -- XXXVIII, 326 p. -- (Ciencia y educación)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
424
Annex 1. Bibliografia bàsica
15 Psicologia
BALDWIN, James Mark. -- El desenvolvimiento mental en el niño y en la raza / versión
directa del inglés por Luis Umbert. -- Barcelona : Henrich y Cª, Editores, 190-?. -- 2 v. - (Biblioteca sociológica internacional)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BALDWIN, James Mark. -- Historia del alma. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1905. -XVI, 342 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
FLEURY, Maurice de. -- El cuerpo y el alma del niño / traducido por Matilde García
del Real. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1907. -- 311 p. -- (Biblioteca científicofilosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
JAMES, William. -- Compendio de psicología / traducción y prólogo biográfico-crítico
de Santos Rubiano. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1916. -- 541 p. -- (Biblioteca
científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
KIRKPATRICK, Edwin A. -- Los fundamentos del estudio del niño / traducción del
inglés por Domingo Barnés. – Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1917. -- 475 p. -(Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
LHOTZKY, Heinrich. -- El alma de tu hijo : un libro para los padres / traducción
directa del alemán por Luis de Zulueta. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1910. -- 254 p.
-- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell -Figueres
ROMANES, George John. -- La evolución mental en el hombre : origen de la facultad
característica humana / traducción del inglés por Gonzalo J. de la Espada. -- Madrid :
Daniel Jorro, Editor, 1906. -- IX, 487 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
TOULOUSE, E. ; VASCHIDE, N. ; PIÉRON, H. -- Técnica de psicología experimental
: examen de sujetos / traducción de R. Rubio. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1910. -377 p. -- (Biblioteca de psicología experimental)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
16 Lògica. Dialèctica
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. -- Lógica / traducción de Antonio Zozaya. -- Madrid
: Imprenta de José Rodríguez, 1892-1893. -- 4 v. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
425
Lectura i biblioteques populars
JAMES, William. -- El sentiment de racionalitat, extret de “Quaderns d’estudi” /
traducció per J. Farran i Mayoral. -- Barcelona : Imprenta de Henrich y Cª, 1918. -- 46
p.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
JEVONS, W. Stanley. -- Nociones de lógica. -- Paris : Garnier Hermanos, 1907. -- 180
p. -- (Cartillas científicas)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
OPISSO, Alfred. -- El arte de pensar. -- Madrid : Calpe, 1919?. -- 272 p. -- (Manuales
Gallach)
Canet - Vendrell – Pineda - Figueres
PEARSON, Karl. -- La gramática de la ciencia / traducción del inglés por Julián
Besteiro. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1909. -- 579 p. -- (Biblioteca científicofilosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
17 Moral. Ètica
COMBES, Paul. -- Biblioteca de la mujer cristiana / traducción de María de Echarri. -2a ed. -- Barcelona : Herederos de Juan Gili, 1912-1917. -- 4 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CUYÁS ARMENGOL, Arturo. -- Hace falta un muchacho : libro de orientación en la
vida para los adolescentes. – Madrid : Julián Palacios, 1913. -- XVI, 286 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DUBOIS, Paul. -- La educación de si mismo / traducción del Dr. E. Fernández Sanz. -2a ed. -- Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y extranjera, 1914. -- 277 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
EMERSON, Ralph Waldo. -- La confiança en sí mateix ; L’amistat / traducció de
l’inglés, amb una introducció per Cebrià de Montoliu. -- 2a ed. -- Barcelona : L’Avenç,
1910. -- 106 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FÖRSTER, Friedrich Wilhelm. -- El buen gobierno de la vida : libro para los pequeños
y para los grandes / traducción castellana de J.M. Palomeque y Arroyo. -- Torino :
Società Tipografico-Editrece Nazionale, 1910. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
KANT, Immanuel. -- Fundamentos de una metafísica de las costumbres / traducción de
Antonio Zozaya. -- Madrid : Tipografía de “El Liberal”, 1904. -- XVIII, 142 p. -(Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
426
Annex 1. Bibliografia bàsica
LEÓN, Luis de. -- La perfecta casada. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1918. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LUBBOCK, John, Sir. -- Els plaers de la vida : primera i segona part / traduït de
l’anglès per R. Patxot i Jubert. – Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 3 v. -- (Biblioteca
popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Obras de los moralistas griegos : Marco Aurelio, Teofrasto, Epicteto, Cebes. -- Madrid
: Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1915. -- LVI, 424 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ORS, Eugeni d’. -- Aprendizaje y heroismo : lectura dada en la Residencia de
Estudiantes la noche del 20 de enero de 1915. -- Madrid : Publicaciones de la
Residencia de Estudiantes, 1915. -- 68 p. -- (Publicaciones de la Residencia de
Estudiantes. Varia)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- La educación del ciudadano. -- Barcelona : Seix & Barral
Hnos, Editores, 1918. -- 170 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SÈNECA, Luci Anneu. -- Epistolas morales / traducción directa del latín por Francisco
Navarro y Calvo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1905. -- XXX, 576 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
WAGNER, Charles. -- La vida sencilla / versión española de H. Giner de los Ríos. -Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1913. -- 259 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
427
Lectura i biblioteques populars
2 Religió i teologia
22 Bíblia. Llibres sagrats
El càntic dels càntics de Salomó / versió segons els textos originals i amb anotació de
Frederic Clascar. – Barcelona : Institut de la Llengua Catalana, 1918. -- XVIII, 107 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
El gènesi / versió segons els textos originals i amb anotació de Frederic Clascar. -Barcelona : Institut de la Llengua Catalana, 1914. -- 476 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
23/25 Teologia dogmàtica, pràctica i pastoral
AGUSTÍ, Sant, bisbe d’Hipona. -- La ciudad de Dios / traducida directamente del latín
por José Cayetano Díaz de Beyral. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1912-1913. -- 4 v. -- (Biblioteca clásica)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BOSSUET, Jacques-Bénigne. -- Oraciones fúnebres / versión castellana de Francisco
Navarro y Calvo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1911. -- LXVIII, 326 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BOSSUET, Jacques-Bénigne. -- Oraciones fúnebres. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 177 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DEGENHARDT, Carlos José. -- Los cuatro arcanos del mundo : ensayo de apologética
científica / completamente corregida y precedida de un prólogo del P. Ramón Ruiz
Amado. -- 2a ed. -- Barcelona : Manuel Marín, 1912. -- 271 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DEVIVIER, Walter. -- Curso de apologética cristiana o Exposición razonada de los
fundamentos de la fe / traducido por el P. Francisco Martín. -- Barcelona : Gustavo Gili,
Editor, 1909. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Floretes de Sant Francesch / versió catalana de Joseph Carner. -- Barcelona : Luis Gili,
Librería católica internacional, 1909. -- XXXI, 213 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
428
Annex 1. Bibliografia bàsica
JERONI, Sant. -- Epístolas selectas / traducción directa de Francisco López Cuesta. -Madrid : Imprenta de R. Angulo, 1888. -- 166 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
JÖRGENSEN, Johannes. -- San Francisco de Asís : biografía / traducido por Ramón
María Tenreiro y revisado por José María de Elizondo. -- Madrid : Ediciones de “La
Lectura”, 1916. -- VII, 596 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda – Figueres
LEÓN, Luis de. -- De los nombres de Cristo / edición, prólogo y notas de Enrique de
Mesa. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 2 v. -- (Biblioteca Calleja.
Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LUIS, DE GRANADA, Fray. -- Sermones. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1904. – 196 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MANZONI, Alessandro. -- Observaciones sobre la moral católica / traducción del
italiano por Francisco Navarro y Calvo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1911. -- 234 p. -- (Biblioteca clásica)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARÍA DE JESÚS, DE ÁGREDA, Sor. -- Leyes de la esposa. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 158 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
RIBER, Llorenç. -- Els sants de Catalunya. -- Barcelona : Editorial Catalana, 19191922. -- 6 v. -- (Biblioteca catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TERESA DE JESÚS, Santa. -- Las moradas / edición y notas de Tomás Navarro
Tomás. -- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1916. -- XVII, 329 p. -- (Clásicos
castellanos)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TERESA DE JESÚS, Santa. -- Obras de Santa Teresa. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TERTUL·LIÀ. -- Apología contra los gentiles en defensa de los cristianos / traducción
del latín por Pedro Manero. – Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 377 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet -Vendrell - Pineda - Figueres
TOMÀS, d’Aquino, Sant. -- Teodicea / traducción directa de Julian de Vargas. -Madrid : Imprenta de R. Angulo, 1884-1891. -- 2 v. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
429
Lectura i biblioteques populars
TOMÀS, de Kempis. -- Imitación de Cristo y menosprecio del mundo / obra traducida
por Juan Eusebio Nieremberg. -- 2a ed. -- Madrid : Imprenta de José Rodríguez, 1893. - 240 p. -- (Biblioteca económica filosófica)
Olot - Canet - Vendrell -Pineda - Figueres
TORRAS I BAGES, Josep. -- Obres completes. -- Barcelona : Editorial Ibérica :
Foment de Pietat Catalana, 1913-1919. -- 10 v. -- (Obres completes)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
26/27 Església cristiana
BARRY, William. -- El papat i els temps moderns : esbós polític / traducció de Josep
Carner. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919. -- 178 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BOISSIER, Gaston. -- El fin del paganismo : estudio sobre las últimas luchas religiosas
en el siglo IV en occidente / traducido por Pedro González-Blanco. -- Madrid : Daniel
Jorro, Editor, 1908. -- 2 v. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
29 Religió comparada
MANU. -- Manava-Dharma-Zäsrtra, o, Libro de las leyes de Manu / traducido del
sánscrito por José Alemany y Bolufer. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1912. -- XVI, 444 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
430
Annex 1. Bibliografia bàsica
3 Ciències socials
30 Sociologia i sociografia
ALTAMIRA, Rafael. -- Psicología del pueblo español. -- 2a ed. -- Barcelona : Editorial
Minerva, 1917. -- 335 p. -- (Biblioteca de cultura moderna y contemporánea)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
GIDDINGS, Franklin E. -- Principios de sociología : análisis de los fenómenos de
asociación y de organización social / traducción del inglés por Adolfo Posada. -Madrid : Editorial “La España moderna”, 189-?. -- 547 p. -- (Biblioteca de
jurisprudencia, filosofía é historia)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
POSADA, Adolfo. -- Principios de sociología : I : Introducción. -- Madrid : Daniel
Jorro, Editor, 1908. -- VIII, 486 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
POSADA, Adolfo. -- Sociología contemporánea. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
191-?. -- 187 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
WARD, Lester F. -- Compendio de sociología / traducción del inglés y prólogo de
Adolfo Posada. -- 2a ed., rev. – Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y
extranjera, 1914. -- 404 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
31 Estadística
Índice geográfico de todos los ayuntamientos de España : detallando la provincia y
partido judicial que pertenecen, con indicación del número de habitantes... -- Barcelona
: Librería Sintes, 1916. -- 138 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
32 Política
BAGEHOT, Walter. -- Leyes científicas del desarrollo de las naciones en sus
relaciones con los principios de la selección natural y de la herencia / traducción por
Luis de Terán... -- Madrid : Editorial “La España moderna”, 1904. -- 220 p. -(Biblioteca de jurisprudencia, filosofía é historia)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
431
Lectura i biblioteques populars
BELTRÁN RÓZPIDE, Ricardo. -- La Guinea española. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 1915?. -- 191 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DUGUIT, Léon. -- La transformación del estado / traducción seguida de un estudio
sobre La nueva orientación del derecho político, por Adolfo Posada. -- Madrid :
Francisco Beltrán, Librería española y extranjera, 191-?. -- 367 p.
Olot – Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
GARCÍA LLANSÓ, Antonio. -- Dai Nipon = El Japón. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. – 376 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MACHIAVELLI, Niccoló. -- Obras políticas / traducidas del italiano por Luis Navarro.
-- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
POSADA, Adolfo. -- Ciencia política. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 169 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
PROUDHON, Pierre-Joseph. -- Contradicciones políticas : teoría del movimiento
constitucional en el siglo XIX / traducción de Gabino Lizarraga. -- 2a ed. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1909. -- 187 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet – Vendrell - Figueres
QUEVEDO, Francisco de. -- Política de Dios y gobierno de Cristo. -- Madrid : Librería
de la viuda de Hernando y Cª, 1894. -- XI, 396 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RAVENTÓS, Manuel. -- La política contemporánea : 1848-1900. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1918?. -- 39 p. --(Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ROVIRA I VIRGILI, Antoni. -- La crisi del règim : crònica documentada dels darrers
esdeveniments de la política espanyola. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 200
p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
323 Nacionalisme
CASAS I CARBÓ, Joaquim. -- Catalònia : assaigs nacionalistes. -- Barcelona :
L’Avenç, 1908. -- 164 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
432
Annex 1. Bibliografia bàsica
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís. -- Estudis polítics : 1 : Els mals vells d’Espanya ;
La qüestió catalana ; Aspiracions i campanyes regionalistes. -- Barcelona : L’Avenç,
1905. -- 116 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent – Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PI I MARGALL, Francesc. -- Las nacionalidades. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1911. -- 442 p.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
PRAT DE LA RIBA, Enric. -- Nacionalisme : textos extrets dels seus llibres, escrits i
discursos / text, sistematització i pròleg de A. Rovira i Virgili. -- Barcelona : Editorial
Catalana, 1918. -- 154 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet -Vendrell - Pineda - Figueres
ROGER, Martí. -- Gènesi de la monarquia catalana : assaig històric social. -Barcelona : L’Avenç, 1914. -- 124 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
33 Economia política
BÜCHER, Karl. -- Trabajo y ritmo / traducción directa del alemán por J. Pérez Bances.
-- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1914. -- 371 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CARNEGIE, Andrew. -- El A.B.C. del dinero ; y El evangelio de la riqueza. -Barcelona : La vida literaria : Imprenta Taberner, 1905?. -- 223 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
GEORGE, Henry. -- La ciencia de la economía política / traducción directa del inglés
por Baldomero Argente. -- Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y extranjera,
1914. -- 578 p. -- (Biblioteca moderna de filosofía y ciencias naturales)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GEORGE, Henry. -- Progreso y pobreza : investigación sobre la causa de las crisis
industriales y del aumento de la pobreza con el incremento de la riqueza : el remedio /
versión directa del inglés por J. C. -- Barcelona : Henrich y Cª, Editores, 190-?. -- 2 v. -(Biblioteca sociológica internacional)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
GRAU GRANELL, Francisco. -- Documentos mercantiles : de uso corriente y fácil
transmisión. -- 2a ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 204
p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
JEVONS, W. Stanley. -- Nociones de economía política. -- Paris : Garnier Hermanos,
191-?. -- 188 p. -- (Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
433
Lectura i biblioteques populars
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. -- Ley agraria. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
PIERNAS HURTADO, J. -- Vocabulario de la economía : exposición de la
nomenclatura y de los principales conceptos de esa ciencia. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 185 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
34 Dret. Legislació. Jurisprudència
CORBELLA I PASCUAL, Artur. -- Manual de derecho catalán. -- Barcelona :
Impremta Viuda de Vidiella y Pablo Casa, 1906. -- 840 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
COSTA, Joaquín. -- El problema de la ignorancia del derecho : y sus relaciones con el
status individual, el referendum y la costumbre. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 143 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Derecho consuetudinario y economía popular de España / por Joaquín Costa, Santiago
Méndez, Miguel de Unamuno ... [et al.]. -- Barcelona : Manuel Soler, 1902. -- 2 v. -(Biblioteca de autores españoles y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
DORADO MONTERO, Pedro. -- Bases para un nuevo derecho penal. -- Barcelona :
José Gallach, Editor, 191-?. -- 197 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
DORADO MONTERO, Pedro. -- Valor social de leyes y autoridades. -- Barcelona :
José Gallach, Editor, 191-?. -- 205, 16 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DUGUIT, Léon. -- Las transformaciones del derecho público / estudio preliminar de
Adolfo Posada y Ramón Jaén. -- Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y
extranjera, 1915?. -- 406 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DUGUIT, Léon. -- Las transformaciones generales del derecho privado desde el
Código de Napoleón. -- Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y extranjera,
1912?. -- 199 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ESTEVE, Martí. -- El règim jurídic de Catalunya. -- Barcelona : Editorial Catalana,
1919. -- 174 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
434
Annex 1. Bibliografia bàsica
FUSTEL DE COULANGES, Numa Dionisio. -- La ciudad antigua. -- Madrid : Daniel
Jorro, Editor, 1920. -- 523 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Figueres
HUGUET Y CAMPAÑÁ, Pedro. -- El abogado popular : consultas prácticas de
derecho civil común y foral, canónico, político, mercantil, penal y administrativo... -- 5a
ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 1905?. – 6 v.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
POSADA, Adolfo. -- El sufragio, según las teorías filosóficas y las principales
legislaciones. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 170 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
SELA Y SAMPIL, Aniceto. -- Derecho internacional. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 1915?. -- 215 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
35 Dret administratiu. Administració
CULÍ VERDAGUER, F. -- El municipi modern. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919.
-- 125 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LLORET, Isidre. -- Dret municipal vigent. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1916?.
-- 40 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LLORET, Isidre. -- Dret orgànic municipal : resum de les lliçons esplicades. -Barcelona : Escola de Funcionaris d’Administració Local, 1914. -- 549 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PELLA I FORGAS, Josep. -- Llibertats y antich govern de Catalunya : conferencias. -Barcelona : Llibreria de Francesch Puig, 1905. -- 328 p. -- (Estudis universitaris
catalans)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUBIÓ BELLVÉ, Mariano. -- La guerra moderna : ojeada sobre sus principios
fundamentales. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 155 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
435
Lectura i biblioteques populars
37 Ensenyament
ALCÁNTARA GARCÍA, Pedro de. -- Manual teórico-práctico de educación de
párvulos segun el método de los jardines de infancia de F. Froebel. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- XVI, 352 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARDINA, Joan. -- 40 “casos vivos” de educación infantil : de aplicación sencilla e
inmediata y al alcance de todos los padres, maestros y directores de almas. -Barcelona : Víctor, 1916. -- 236 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CLAPARÈDE, Édouard. -- Psicología del niño y pedagogía experimental : problemas y
métodos, desarrollo mental, fatiga intelectual / traducción... y estudio preliminar por
Domingo Barnés. -- 2a ed. -- Madrid : Francisco Beltrán, Librería española y extranjera,
1911. -- 302 p. -- (Biblioteca moderna de filosofía y ciencias sociales. Actualidades
pedagógicas)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DAVIDSON, Thomas. -- Una historia de la educación / traducción del inglés por
Domingo Barnés. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1910. -- VII, 412 p. -- (Biblioteca
científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DEWEY, John. -- La escuela y la sociedad : la escuela y el progreso social; la escuela
y la vida del niño; el despilfarro en la educación; tres años de la escuela elemental
universitaria / traducción del inglés y prólogo de Domingo Barnés. – Madrid :
Francisco Beltrán, Librería española y extranjera, 191-?. -- 135 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
DRAPER, John William. -- Historia del desarrollo intelectual de Europa / traducida
por Fernando Araujo y José González Alonso. -- Madrid : Imprenta Española, 1915- .
-- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
FÉNELON, François de Salignac de La Mothe. -- De la educación de las jóvenes /
traducción de José Mª Borrás de Cuadras. -- Barcelona : Sociedad General de
Publicaciones, 191-?. -- 106 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
GINER DE LOS RÍOS, Francisco. -- Pedagogía universitaria : problemas y noticias. -2a ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 334 p. -- (Manuales
Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GUEX, François. -- Historia de la instrucción y la educación. -- 2a ed. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 596 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
436
Annex 1. Bibliografia bàsica
Guia de les institucions científiques i d’ensenyança / Diputació de Barcelona. Consell
de Pedagogia. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1916. -- 359 p.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
KEY, Ellen Karolina Sofia. -- El siglo de los niños : estudios / versión española por
Miguel Domenge Mir. -- Barcelona : Henrich y Cª, Editores, 1907. -- 2 v. -- (Biblioteca
sociológica internacional)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
NATORP, Paul. -- Pedagogía social : teoría de la educación de la voluntad sobre la
base de la comunidad / traducción por Ángel Sánchez Rivero. -- Madrid : Ediciones de
“La Lectura”, 1913?. – 374 p. -- (Ciencia y educación)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PESTALOZZI, Johann Heinrich -- Cómo enseña Gertrudis a sus hijos / traducción del
alemán de Lorenzo Luzuriaga. -- 2a ed. -- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 192-?. -271 p. -- (Ciencia y educación)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PESTALOZZI, Johann Heinrich. -- Leonardo y Gertrudis : libro para al pueblo /
traducción de alemán por Eduardo Ovejero. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1913. -VII, 751 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PESTALOZZI, Johann Heinrich. -- El método / traducción de Lorenzo Luzuriaga. -Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1915. -- 29 p. -- (Ciencia y educación)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
PYLE, William Henry. -- Psicología educativa : plan general : introducción a la
ciencia de la educación / traducida... por Teodosio Leal Quiroga. -- Madrid : Sobrinos
de la Suc. de M. Minuesa de los Ríos, 1917. -- IX, 340 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
REIN, W. -- Resumen de pedagogía / traducción del alemán por Domingo Barnés. -- 2a
ed. -- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1912?. -- 202 p. -- (Ciencia y educación)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RUBIÓ BELLVÉ, Mariano. -- Arte de estudiar. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
191-?. -- 188, 67 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
37() Ensenyament. Llibres escolars
Aritmética : 1er grado. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- (Textos
escolares)
Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
437
Lectura i biblioteques populars
BARGALLÓ, Modesto -- Ciencias físico-naturales : primer grado. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 64 p. -- (Colección escolar Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CALLEJA, Saturnino -- Un libro para los niños. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1917. -- 317 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Cartilla : método de lectura. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1916. -- 32 p.
-- (Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El cuerpo humano. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -- 31 p. -(Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
Física y química : primer grado. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 191-?. -(Textos escolares Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Geometría : primer grado. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 30 p. -(Textos escolares Calleja)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GINER GARCÍA, Gloria. -- Geografía : primer grado : aspectos de la naturaleza y
vida del hombre en la tierra. – Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1919. -- 80 p. -(Textos escolares Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GUIMERÀ, Àngel. -- El gos de casa : narració ... per servir de lectura a les escoles de
Catalunya / a cura del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. -- Barcelona
: Consell de Pedagogia, 1918. -- 80 p.
Olot - Vendrell - Pineda -Figueres
Historia natural : 1er grado. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 31 p. -(Textos escolares Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Introducción a la botánica. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -- 32 p. - (Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Introducción a la física. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -- 32 p. -(Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Introducción a la zoología. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -- 31 p. - (Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
438
Annex 1. Bibliografia bàsica
Libro de lectura. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918?. -- 3 v. -- (Edición
económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARAGALL, Joan. -- Llibre de poesies : per servir de lectura a les escoles de
Catalunya / a cura del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. -- Barcelona
: Consell de Pedagogia, 1917. -- 148 p.
Olot - Vendrell - Pineda - Figueres
MONTOLIU, Manuel de. -- Gramática de la lengua castellana. -- Barcelona : Seix &
Barral Hnos, Editores, 1914-1915. --v. -- (Edición económica de textos modernos para
la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
NOGUÉS I SARDÀ, Agustín -- Agricultura : 1er grado. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1918. -- 62 p. -- (Colección escolar Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
OÑATE, María del Pilar. -- Gramática castellana : 1er grado. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1918. -- 71 p. -- (Colección escolar Calleja)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Aritmética. -- 2a ed. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1917. -- 3 v. -- (Edición económica de textos modernos para la escuela
primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Geometría. -- 3a ed. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1918. -- 134 p. -- (Edición económica de textos modernos para la escuela
primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Resumen de historia de España. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1917. -40 p. -- (Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Resumen de historia universal. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918?. -40 p. -- (Edición económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SALVÀ, Maria Antònia. -- Llibre de poesies : per servir de lectura a les escoles de
Catalunya / a cura del Consell de Pedagogia de la Diputació de Barcelona. -- Barcelona
: Consell de Pedagogia, 1918. -- 116 p.
Olot - Vendrell - Pineda - Figueres
439
Lectura i biblioteques populars
38 Comerç. Transports
BANÚS I COMAS, Carles. -- Unidades absolutas y unidades prácticas. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 198 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
WHELPLEY, James Davenport. -- El comercio del mundo / versión castellana de
Enrique Massaguer. -- Barcelona : Editorial Minerva, 1913. -- 436 p. -- (Biblioteca de
cultura moderna y contemporánea)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
39 Folklore
ANDERSEN, Hans Christian. -- Contes : primera sèrie / traducció de J. Massó Ventós.
-- Barcelona : L’Avenç, 1907. – 97 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ANDERSEN, Hans Christian. -- Contes d’Andersen / traducció de Joan Albaflor. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 232 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ANDERSEN, Hans Christian. -- La dòna d’aigua i altres contalles / traducció de J.
Massó Ventós. -- Barcelona : L’Avenç, 1911. -- 111 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Cançons populars catalanes : 1a sèrie. -- 3a ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1914. -- 133 p.
-- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Cançons populars catalanes : 2a sèrie / aplegades per Jaume Llobera. -- Barcelona :
L’Avenç, 1909. -- 118 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Pineda
Cançons populars catalanes : 3a sèrie. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 117 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
Cançons populars catalanes : 4a sèrie / 30 aplegades per Adolf Carrera. -- Barcelona :
L’Avenç, 1916. -- 122 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Gorjeos del alma : cantares populares / coleccionados por Ramón Caballero. -- Madrid
: Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1910. -- 192 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
440
Annex 1. Bibliografia bàsica
GRIMM, Jacob ; GRIMM, Wilhelm. -- Contes d’infants i de la llar / traducció de
Carles Riba Bracons. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1920?. -- 2 v. -- (Biblioteca
literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LABARTA, Lluís. -- Nocions d’indumentària. -- Barcelona : Consell de Pedagogia,
1917?. -- 40 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
396 Feminisme. Condició de la dona
LAMY, Stéphan. -- La mujer del porvenir / traducción de la quinta edición original por
Juan de Dios S. Hurtado. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1907. -- 210 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
441
Lectura i biblioteques populars
4 Filologia
40 Filologia i lingüística en general
BRÉAL, Michel. -- Ensayo de semántica : ciencia de las significaciones. -- Madrid :
Editorial “La España moderna”, 190-?. -- 278 p. -- (Biblioteca de jurisprudencia,
filosofía é historia)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Estudis fonètics / publicats sota la direcció del Dr. P. Barnils ; Laboratori de Fonètica
Experimental. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1917. -- 329 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
MÜLLER, Friedrich Max. -- La ciencia del lenguaje. -- Madrid : Editorial “La España
moderna”, 189-?. -- 396 p. -- (Biblioteca de jurisprudencia, filosofía é historia)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
NICOLAU D’OLWER, Lluís. -- Lingüística. -- Barcelona : Consell de Pedagogia,
1918?. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PÉREZ HERVÁS, José. -- Manual de rimas selectas, o, Pequeño diccionario de la
rima. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 277 p. -- (Manuales
Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VOSSLER, Karl. -- Positivisme i idealisme en la ciència del llenguatge : investigació
lingüístico-filosófica, extret de “Quaderns d’estudi” / traducció per Manuel de
Montoliu. -- Barcelona : Imprenta de Henrich y Cª, 1917. -- 85 p.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
42 + 48 Llatí. Grec
CORNELI NEPOS. -- Liber de Excellentibus Ducibus Exterarum Gentium : 1 :
Praefatio et Miltiadis Themistoclisque vitae / versionum catalaunicae Emmanuel de
Montoliu, Carolus Riba Bracons, Ferdinandus Crusat. -- Barcelona : Institut de
laLlengua Catalana, 1912. -- 108 p. -- (Bibliotheca scriptorum graecorum et
romanorum)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
442
Annex 1. Bibliografia bàsica
43 Llengües romàniques
AHN, Franz. -- Primer curso de portugués : método de Ahn / arreglado por Francisco de
P. Hidalgo. -- Madrid : Editorial Bailly-Baillière, 1893. -- 35 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CORONA BUSTAMANTE, Francisco. -- Diccionario francés-español, españolfrancés. -- Paris : Librairie Hachette et Cie, 1901-1910. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Estudis romànics : Llengua i literatura. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 19161917. -- 2 v. -- (Biblioteca filològica de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
FABRA, Pompeu. -- Gramàtica francesa. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919. -289 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MEYER-LÜBKE, Wilhelm. -- Introducción al estudio de la lingüística romance /
traducción revisada por... Américo Castro. -- Madrid : Tipografía de la “Revista de
Archivos, Bibliotecas y Museos”, 1914. -- 369 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Nuevo vocabulario... español-Portugués = Novo vocabulario Portuguez-Hespanhol. -Paris : Garnier Frères, 191-?. -- 2 v. -- (Vocabulaires Garnier)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ROZZOL, Arturo de. -- Nuevo vocabulario italiano-Spagnolo, Español-Italiano. -Paris : Garnier Hermanos, 191-?. -- 2 v. -- (Vocabularios Garnier)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
433 Català
AGUILÓ, Marià. -- Diccionari Aguiló : materials lexicogràfics aplegats per Marian
Aguiló i Fuster / revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de
Montoliu. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1915- . -- v. -- (Biblioteca
filològica de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
ARTEAGA PEREIRA, J. -- Textes catalans avec leur transcription phonétique :
précédés d’un aperçu sur les sons du catalan / ordenats i publicats per Pere Barnils. -Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1915. -- 84 p. -- (Biblioteca filològica de
l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Butlletí de dialectologia catalana / publicat per les Oficines del Diccionari General de
la llengua catalana. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1914Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
443
Lectura i biblioteques populars
Die Mundart von Alacant : beitrag zur kenntnis des valencianischen / von Pere Barnils
Giol. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1913. -- 119 p. -- (Biblioteca filològica
de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Documents en vulgar dels segles XI, XII i XIII procedents del bisbat de la Seu d’Urgell /
compilació de mossèn Pere Pujol. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1913. -- 50
p. -- (Biblioteca filològica de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
FABRA, Pompeu. -- Diccionari ortogràfic : precedit d’una exposició de l’ortografia
catalana segons l’I. d’E. C. / redactat sota la direcció de P. Fabra. -- Barcelona : Institut
d’Estudis Catalans, 1917. -- 447 p. -- (Biblioteca filològica de l’Institut de la Llengua
Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
FABRA, Pompeu. -- Gramàtica catalana. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans,
1918. -- 149 p. -- (Biblioteca filològica de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
FORTEZA CORTÉS, Tomás. -- Gramática de la lengua catalana / con un prólogo por
Antonio Ma Alcover... -- Palma deMallorca : Diputación Provincial de Baleares, 1915. - LXXXVII, 563 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
GRIERA, Antoni. -- La frontera catalano-aragonesa : estudi geogràfico-lingüístic. -Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1914- . -- 119 p. -- (Biblioteca filològica de
l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda – Figueres
VALLÈS, Emili. -- Lliçons de gramàtica catalana : seguint les normes ortogràfiques de
l’Institut d’Estudis Catalans. -- Barcelona : Bartomeu Baxarías, Editor, 1915. -- 178 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
La versione catalana della Inchiesta del San Graal secondo il codice dell’Ambrosiana
di Milano I.79 Sup / publicata da Vicenzo Crescini e Venannzio Todesco. -- Barcelona :
Institut d’Estudis Catalans, 1921. -- LXVII p., 221 p. -- (Biblioteca filològica de
l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Vocabulari català-alemany de l’any 1502 : acompanyada de la transcripció d’un estudi
preliminar i de registres alfabètics / per Pere Barnils. -- Barcelona : Institut d’Estudis
Catalans, 1916. -- 203 p. -- (Biblioteca filològica de l’Institut de la Llengua Catalana)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
444
Annex 1. Bibliografia bàsica
434 Castellà
BELLO, Andrés -- Gramática de la lengua castellana : destinada al uso de los
americanos. -- 16a ed. -- Madrid : Leocadio López, 1922. -- 400 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
44 Llengües germàniques
BOSSERT, Adolphe ; BECK, Th. -- Les mots allemands groupés d’aprés l’étymologie.
-- 6e éd. -- Paris : Librairie Hachette et Cie, 1919. -- IV, 524 p. -- (Cours élémentaire de
langue allemande)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
BOSSERT, Adolphe ; BECK, Th. -- Les mots allemands groupés d’aprés les sens. -20e éd., rev. -- Paris : Librairie Hachette et Cie, 1918. -- 162 p. -- (Cours élémentaire de
langue allemande)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
BUTLIN, C. A. -- Nuevo método para aprender a leer, escribir y hablar el inglés : con
vocabularios de las palabras inglesas y españolas contenidas en las cuarenta primeras
lecciones... -- 3a ed. -- Barcelona : Librería de Domingo Ribó, 1918. – 307 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ENENKEL, Arturo. -- Diccionario español-alemán y alemán-español : aumentado con
una tabla de los verbos irregulares. -- Paris : Garnier Hermanos, 191-?. -- 2 v. -(Vocabulaires Garnier)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LOPES, J. M. ; BENSLEY, Edward R. -- Nuevo diccionario inglés-español y españolinglés = A New dictionary of the Spanish and English languages. -- Nueva ed. -- Paris :
Garnier Hermanos, 1912. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MECA TUDELA, J. -- Arte de traducir el inglés. -- Barcelona : Editorial Ibérica, 191-?
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
PÉREZ JORBA, J. -- Nuevo vocabulario... español inglés = New vocabulary... englishspanish. -- Paris : Garnier Hermanos, 191-?. -- 2 v. -- (Vocabulaires Garnier)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
VOGEL, Eberhard. -- Taschenwörterbuch der katalanischen und deutschen Sprache =
Diccionari portàtil de les lléngues catalana y alemanya. -- Berlin : Langenscheidtsche
Verlagsbuchhandlung, 1911-1916. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
445
Lectura i biblioteques populars
49 Altres llengües
PUJULÀ I VALLÈS, Frederic. -- Curs pràctic de la llengua esperanto : amb les regles
gramaticals, exercicis en esperanto i català, i vocabulari català-esperanto... -- 2a ed.,
corr. i augm. -- Barcelona : L’Avenç, 1913. -- 115 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
446
Annex 1. Bibliografia bàsica
5 Ciències pures
51 Matemàtiques
MUNDI, Santiago. -- Geometría general. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 164 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
PALAU VERA, Joan. -- Aritmética mercantil. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1917. -- 259 p.
Olot – Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PASCH, Moritz. -- Lecciones de geometría moderna / traducción... por J.G. Álvarez
Ude y J. Rey Pastor. -- Madrid : Junta para Ampliación de Estudios é Investigaciones
Científicas, 1913. -- 283 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PRATS AYMERICH, José. -- Tratado de aritmética práctica. -- Barcelona : Gustavo
Gili, Editor, 1914. -- VII, 426 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
REY PASTOR, Julio. -- Introducción a la matemática superior : estado actual,
métodos y problemas. -- Madrid : Biblioteca Corona, 1916. -- 202 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
REY PASTOR, Julio. -- Teoria de la representació conforme : conferències donades el
juny de 1915 / redactades per E. Terradas. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans.
Secció de Ciències, 1916?. -- 113 p. -- (Col·lecció de Cursos de Física i Matemàtica)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
RIBAS, A. F. -- Manual para el trazado de curvas. -- Barcelona : Impremta de Francesc
X. Altés i Alabart, 1917. -- 89 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
SPENCER, W. J. -- Geometría inventiva : serie de problemas destinada á familiarizar
al discípulo con los conceptos geométricos y á ejercitar su facultad inventiva / con una
carta preliminar por Herberto Spencer. -- Paris : Garnier Hermanos, 1911. -- 86 p. -(Cartillas científicas)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
VALLÈS, Emili. -- Aritmètica mercantil. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 355
p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
447
Lectura i biblioteques populars
52 Astronomia
ARCIMIS, Augusto. -- Astronomía popular : descripción general del cielo. -Barcelona : Montaner y Simón, 1901. -- 2 v.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
COMAS SOLÀ, José. -- Astronomía. -- Barcelona : Calpe, 1920?. -- 2 v. -- (Manuales
Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DOLMAGE, C. G. -- El universo al día / versión española... por José Mª Borrás ;
prólogo de José Comas Solá. -- Barcelona : Sociedad General de Publicaciones, 191-?. - 314 p. -- (Biblioteca ciencia para todos)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERRÉ VERGÉS, José. -- Agrimensura. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 1917?. -415 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
FLAMMARION, Camille. -- Urania / traducció de Rafel Patxot i Jubert. -- Barcelona :
L’Avenç, 1903. -- 117 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
HINKS, Arthur R. -- Astronomia / traducció de l’anglès per A. Desvalls i C. Riba. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 182 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LOCKYER, J. Norman. -- Nociones de astronomía. -- Paris : Garnier Hermanos, 1904.
-- (Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MOREUX, Théopile. -- Les eclipses. -- Paris : Arthème Fayard, éditeur, 191-?. -- 127 p.
-- (Les mystères de l’univers)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MOREUX, Théopile. -- Un jour dans la Lune. -- Paris : Arthème Fayard, éditeur, 1912.
-- 126 p. -- (Les mystères de l’univers)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
TISSERAND, F. ; ANDOYER, H. -- Leçons de cosmographie : cours complet pour la
classe de mathématiques / publié sous la direction de M. Darboux. -- Paris : Librairie
Armand Colin, 1916. -- 369 p.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
448
Annex 1. Bibliografia bàsica
53 Ciències físiques
GIBSON, Charles. -- La ciencia al día : ideas científicas actuales / versión española ...
prologada y revisada por D. Sixto Ocampo. -- Barcelona : Sociedad General de
Publicaciones, 191-?. -- 337 p. -- (Biblioteca ciencia para todos)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
KLEIBER, Johann Ev. ; KARSTEN, Bernhard L. G. -- Tratado popular de física :
manual al alcance de todo el mundo, con numerosas figuras, ejemplos y problemas
resueltos, de aplicación a la industria y a la vida práctica / traducido por el Dr. José
Estalella. -- 4a ed. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1918. -- 590 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LOZANO Y PONCE DE LEÓN, Eduardo. -- Física. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 191-?. -- 157, 20 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
STEWART, Balfour. -- Nociones de física. -- Paris : Garnier Hermanos, 1901?. -- 148
p. -- (Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
TERRADAS I ILLA, Esteve. -- Els elements discrets de la materia i la radiació /
recullides per J. Pòlit... -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans. Secció de Ciències,
1916?. -- 65 p. -- (Col·lecció de Cursos de Física i Matemàtica)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
YESARES BLANCO, Ricardo -- Galvanoplastia y electrolisis. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 277 p. --(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
54 Química
BERTRÁN, Marc-Jesús. -- Piedras preciosas : sumas de datos y noticias. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 254 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BRUGUÉS, Casimiro. -- Química popular. -- 2a ed. corr. -- Barcelona : Gustavo Gili,
Editor, 1918. -- 450 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CALDERÓN, Salvador. -- Mineralogía. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -223 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CARRACIDO, José R. -- Compendio de química orgánica. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 183 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
449
Lectura i biblioteques populars
CASARES GIL, José. -- Análisis químico : tratado elemental. -- Barcelona : Sucesores
de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 176 p. -- (Manuales Gallach)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas. -- Cristalografía. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 239 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LUANCO, José Ramón de. -- Compendio de química general. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 180 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
OSTWALD, Wilhelm. -- Elementos de química : obra escrita para los centros de
enseñanza secundaria y para los principiantes que hayan de estudiar privadamente la
química / traducida del alemán por Modesto Bargalló. -- Barcelona : Gustavo Gili,
Editor, 1917. -- VI, 456 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ROSCOE, Henry Enfield. -- Nociones de química. -- Paris : Garnier Hermanos, 1904?. - 138 p. -- (Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
55 Geologia
ARCIMIS, Augusto. -- Meteorología. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 198 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DANTÍN CERECEDA, Juan. -- Resumen fisiográfico de la Península Ibérica. -Madrid : Junta para Ampliación de Estudios é Investigaciones Científicas, 1912. -- 275
p. -- (Trabajos del Museo de Ciencias Naturales)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas. -- Investigación y alumbramiento de aguas. -Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 165 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas. -- Paleografía : historia geológica de la Península
Ibérica. -- Madrid : Biblioteca Corona, 1916. -- 238 p. -- (Manuales Corona)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERNÁNDEZ NAVARRO, Lucas. -- Pozos artesianos. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 128, 48 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
FONT I SAGUÉ, Norbert. -- Curs de geologia dinàmica i estratigràfica aplicada a
Catalunya. -- Barcelona : Establiment Grafich Thomas, 1905. -- 481 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
450
Annex 1. Bibliografia bàsica
FONTSERÉ, Eduard. -- Treballs de l’Estació Aerològica de Barcelona. -- Barcelona :
Institut d’Estudis Catalans, 1915-1917. -- 3 v. -- (Publicacions de l’Institut de Ciències)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
GEIKIE, Archibald. -- Nociones de geografía física. -- Paris : Garnier Hermanos, 190-?.
-- 140 p. -- (Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MACPHERSON, Joseph. -- Geología. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 200 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MALUQUER I NICOLAU, Josep. -- Oceanografia. -- 2a ed. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1915. -- 39 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MASCAREÑAS Y HERNÁNDEZ, Eugenio. -- El aire atmosférico. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 136 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MOREUX, Théopile. -- La foudre, les orages, la grèle. -- Paris : Arthème Fayard,
éditeur, 191-?. -- 125 p. -- (Les mystères de l’univers)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PARAMELLE, Abbé. -- Arte de descubrir los manantiales : obra utilísima a los
arquitectos, ingenieros, agricultores y propietarios de fincas rústicas... / obra traducida,
corregida y aumentada: Nicolás Sodevila y Calvo. -- Madrid : Librería de A. Ramírez,
1914. -- 415 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
57 Ciències biològiques
ARANZADI, Telesforo de. -- Antropometría. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 184 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
BUEN, Odón de. -- Historia natural : nociones preliminares. -- Barcelona : Sucesores
de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 145 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
CABALLERO SÁNCHEZ, Ernesto. -- El microscopio. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 191-?. -- 177 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CARRACIDO, José R. -- Compendio de química biológica. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 165 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
451
Lectura i biblioteques populars
DELAGE, Yves ; GOLDSMITH, Marie. -- Las teorías de la evolución / versión
española de Demófilo de Buen. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1911. -357 p. -- (Biblioteca de filosofía científica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
HOUSSAY, Frédéric. -- La naturaleza y las ciencias naturales / versión española A.P.
Serrano Castellanos. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1908. -- 299 p. -(Biblioteca de filosofía científica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MINOT, Charles Sedwick. -- Problemas modernos de biología : seis conferencias
desarrolladas en la Universidad de Jena / traducido por Antonio Costa. -- Barcelona :
Casa Editorial Estudio, 1914. -- 148 p. -- (Estudio)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RAMÓN Y CAJAL, Santiago. -- Reglas y consejos sobre investigación biológica : los
tónicos de la voluntad : discurso leido con ocasión de la recepción del autor en la Real
Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. -- 4a ed., rev. y aum. -- Madrid :
Imprenta de Fortanet, 1916. -- 297 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural / Consell de redacció: Josep M.
Bofill, J. Maluquer i I. de Sagarra. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1915-1920.
-- 5 v. -- (Publicacions de l’Institut de Ciències)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Treballs de la Societat de Biologia / publicats sota la direcció d’August Pi i Suñer. -Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1913-1922. -- 9 v. -- (Publicacions de l’Institut
de Ciències)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
TYLOR, Edward Burnett. -- Antropología : introducción al estudio del hombre y de la
civilización / traducida del inglés por Antonio Machado y Álvarez. -- Nueva ed. -Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1912. -- 527 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
58 Botànica
ATKINSON, George Francis. -- Estudio experimental de la vida de las plantas /
traducido y adaptado al castellano por Juan Palau Vera. -- Barcelona : Seix & Barral
Hnos, Editores, 1916. -- 151 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Atlas de hongos comestibles y venenosos : atlas de bolsillo / adaptación española por
Telesforo de Aranzadi. -- Barcelona : Casa Editorial Estudio, 1914. -- 11 p. -- (Estudio.
Sección de ciencias naturales)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
452
Annex 1. Bibliografia bàsica
BARNOLA I ESCRIVÀ DE ROMANÍ, Joaquim Maria de. -- Resum de botànica :
morfologia i fisiologia. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918. -- 61 p. -- (Minerva.
Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CADEVALL I DIARS, Joan. -- Elements de botánica popular : obreta adornada amb
més de 500 figures tretes en sa gran majoria de plantes de Catalunya de veritable
utilitat... -- Terrassa : Tipografia de M. Utset y Juncosa, 1907. -- 296 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CADEVALL I DIARS, Joan. -- Flora de Catalunya : enumeració y descripció de les
plantes vasculars espontànies de l’antic principat fins avuy conegudes y de les més
importants que s’hi cultiven / amb la col·laboració de Angel Sallent y Gotés. -Barcelona : Institut d’Estudis Catalans. Institut de Ciències, 1913Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
HOOKER, J. D. -- Nociones de botánica. -- Paris : Garnier Hermanos, 1901. -- 160 p. -(Cartillas científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
LÁZARO E IBIZA, Blas. -- Hongos comestibles y venenosos. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 175 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
59 Zoologia
Atlas de mariposas y orugas de la fauna europea : atlas de bolsillo / versión española
por Ignacio de Sagarra. – Barcelona : Casa Editorial Estudio, 1914. -- 2 v. -- (Estudio.
Sección de ciencias naturales)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
CODINA, Ascensi ; ARIAS ENCOBET, Josep. -- Fauna de Catalunya : Entomologia
de Catalunya / director: J.M. Bofill i Pichot. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans,
1914-1915. -- 2 v. -- (Publicacions de l’Institut de Ciències)
Olot – Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Fauna de Catalunya : fauna malacològica / director: J.M. Bofill i Pichot. -- Barcelona :
Institut d’Estudis Catalans, 1914?. -- 3 v. -- (Publicacions de l’Institut de Ciències)
Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Estudio experimental de algunos de los animales que se
encuentran en la casa, en el jardín o en el campo y en la granja. -- 2a ed. -- Barcelona :
Seix & Barral Hnos, Editores, 1917. -- 156 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
453
Lectura i biblioteques populars
6 Ciències aplicades
61 Medicina
ALZINA I MELIS, J. -- La neurosi i els neuròtics. -- Barcelona : Consell de Pedagogia,
1916?. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DUPUY DE FRENELLE, Paul. -- Techniques des opérations et pansements des plaies
de guerre. -- Paris : Memento Dupuy, 1916. -- XVI, 416 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ELEIZEGUI, José de. -- Nociones de higiene industrial. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 191-?. -- 320 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
FOSTER, M. -- Nociones de fisiología. -- Paris : Garnier Hermanos, 191-?. -- (Cartillas
científicas)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
LAGRANGE, Fernand. -- La higiene del ejercicio en los niños y en los jóvenes /
traducción española de Ricardo Rubio. -- Madrid : Librería de José Jorro, 1894. -- 325
p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LÉO, G. -- La higiene por la helioterapia en la primera infancia : los pequeñines al sol.
-- Barcelona : Mariano Roig, 1917. -- 84 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MADRID MORENO, J. -- Higiene de los alimentos y bebidas : medios fáciles para
reconocer sus adulteraciones y falsificaciones. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191?. -- 199 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet -Vendrell - Pineda
MONTALDO, Federico. -- Las epidemias : defensa moderna, social é individual,
contra las principales. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -- 182, 16 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MOSSO, Angel. -- La educación física de la juventud ; seguida de La educación física
de la mujer / versión castellana de J. Madrid Moreno. -- Madrid : Librería de José Jorro,
1894. -- 268 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
454
Annex 1. Bibliografia bàsica
MOSSO, Angel. -- La fatiga / traducción de la cuarta y última edición italiana por J.
Madrid Moreno. -- Madrid : Librería de José Jorro, 1893. -- XXI, 469 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
OPISSO, Alfred. -- Medicina doméstica : guía para los primeros auxilios en casos de
enfermedades apremiantes y en los accidentes desgraciados. -- Barcelona : Sucesores
de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 310 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
OPISSO, Alfred. -- Medicina social. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -- 307 p.
-- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
PI I SUÑER, August. -- La infecció. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918. -- 35 p.
-- (Minerva. Col·lecció popular de coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PIGA PASCUAL, Antonio ; MARIMONI, Aguado. -- Las bebidas alcohólicas : el
alcoholismo. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 192 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PIJOAN SOTERAS, B. -- L’assistència dels malalts. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1919. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PIJOAN SOTERAS, B. -- La enfermera moderna : conocimientos necesarios para el
cuidado de enfermos. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- VII, 403 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RIVAS MATEOS, Marcelo. -- Gusanos parásitos en el hombre. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 212 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
RODRÍGUEZ PINILLA, H. -- Manual de hidrología médica. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 162 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ROSSELL I VILAR, Pere Màrtir. -- Malalties del bestiar. -- Barcelona : Tipografia
L’Avenç, 1911. -- 363 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TARRUELLA I ALBAREDA, Josep. -- Higiene de l’alimentació. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1917?. -- 38 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
455
Lectura i biblioteques populars
TRUMPP, J. -- Cuidados que necesitan los niños de pecho / traducción directa de la
segunda edición alemana y prólogo del Dr. Enrique Suñer. -- Valladolid : Imprenta y
Librería Viuda de Montero, 1913. -- VII, 127 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
62 Enginyeria
CICERÓN CASTILLO, J. -- Teoría y práctica de la aviación. -- Bilbao : Imprenta E.
Verdes, 1914. -- 249 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CLAUDEL, J. -- Formules, tables et renseignemets usuels : aide mémoire des
ingénieurs, des architectes, etc. -- Paris : H. Dunod et E. Pinat, 1920. -- 2 v.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
COLOMBO, Giuseppe. -- Manual del ingeniero / traducido ... por Antonio Álvarez y
Redondo. -- 5a ed. -- Madrid : Librería Internacional de Romo, 1917. -- 752 p. -(Manuales Romo)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CORBIN, Thomas W. -- La mecánica al día : inventos mecánicos actuales. -Barcelona : Sociedad General de Publicaciones, 191-?. -- 371 p. -- (Biblioteca ciencia
para todos)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
GÉNOVA E ITURBE, José. -- Armas de caza. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 202 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GÉNOVA E ITURBE, José. -- Armas de guerra : estudio popular y descriptivo de las
armas de repetición adoptadas en todos los ejércitos. -- 2a ed. -- Barcelona : Sucesores
de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 239 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GIBSON, Charles. -- La electricidad al día / versión española por Sixto Ocampo. -Barcelona : Sociedad General de Publicaciones, 1915?. -- 351 p. -- (Biblioteca ciencia
para todos)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GRAFFIGNY, Raoul Henry, marquis de. -- Formulario del obrero mecánico,
electricista, constructor, aviador, etc. / traducido del francés por Ricardo Yesares
Blanco. -- Madrid : Editorial Bailly-Baillière, 1913. -- 276 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
456
Annex 1. Bibliografia bàsica
GRIMSHAW, Robert. -- El moderno constructor mecánico : procedimientos y
manipulaciones de general aplicación en los talleres de Norte América / traducción
directa del inglés por Emilio Lozano. -- 2a ed. -- Barcelona : Librería de Feliu y
Susanna, 192-?. -- 313 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
IGUAL, José de. -- Máquinas é instalaciones hidráulicas. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. – 24 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
LÓPEZ TAPIAS, Santiago. -- Problemas prácticos de electricidad industrial :
colección de problemas resueltos para ejecutar cuantas instalaciones se presentan en la
práctica de la electricidad. -- Barcelona : E. Heras y Cª, 191-?. -- 197 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LÓPEZ TAPIAS, Santiago. -- Problemas resueltos de hidráulica aplicada a la
industria : colección de ejemplos numéricos resueltos sobre las distintas aplicaciones
de la hidráulica. -- Barcelona : E. Heras y Cª, 191-?. -- 117 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LOSSADA Y CANTERAC, José de. -- Artificios de fuego y de guerra : empleados en
España y en el extranjero. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -- 185 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MAZZOTO, Domenico. -- La telegrafía y la telefonía sin hilos conductores / traducida
al castellano por Eugenio Guallart. -- Madrid : Editorial Bailly-Baillière, 1906. -- 520 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
PAINLEVÉ, Paul ; BOREL, Émile. -- La aviación / traducido del francés por Agustín
Arnaiz Arranz. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1911. -- 277 p. -(Colección científica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RUBIÓ BELLVÉ, Mariano. -- Fuerzas y motores. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 194 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
TURNER, Charles C. -- La aviación al día / versión española ... por José Mª Borrás. -Barcelona : Sociedad General de Publicaciones, 1918. -- 320 p. -- (Biblioteca ciencia
para todos)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
WEICKERT, Friedrich. -- Cálculo rápido de la sección de los conductores eléctricos /
traducción y ampliación de Santiago López Tapias. -- Barcelona : E. Heras y Cª, 1913?.
-- 116 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
457
Lectura i biblioteques populars
YESARES BLANCO, Ricardo. -- ABC del instalador y montador electricista :
verdadera guía práctica del obrero electricista. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
191-?. -- 2 v. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
YESARES BLANCO, Ricardo. -- Ascensores hidráulicos y eléctricos. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 173 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
YESARES BLANCO, Ricardo. -- Motores de gas, petróleo y aire. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 235 p. --(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
63 Ciències agrícoles
ARÁN, Santos. -- Avicultura práctica : las aves y sus productos : explotación
económica de las gallinas, patos, ocas, pavos y avestruces. -- Sevilla : Imprenta de
Joaquín L. Arévalo, 1915. -- 366 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ARÁN, Santos. -- El ganado y sus enfermedades. -- Madrid : Imprenta Alrededor del
mundo, 1917. -- 452 p. -- (Ganadería práctica)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
COUPAN, Gaston. -- Machines de culture : préparation des terres, épandage des
engrais et des semences, entretien des cultures. -- 2ème éd. -- Paris : Librairie J.-B.
Baillière et Fils, 1915. -- XII, 482 p. -- (Encyclopédie agricole)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DANTÍN CERECEDA, Juan. -- Dry-farming ibérico : cultivo de las tierras de secano
en las comarcas áridas de España. -- Guadalajara : Imprenta Gutenberg, 1916. -- XI,
148 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GARZÓN RUIZ, José. -- Manual de floricultura. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
1918?. -- 206 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GRIGNAN, Georges T. -- Floricultura i arboricultura / traducció de Vicens Nubiola. -Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918?. -- 30 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels
coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HALL, Alfred Daniel. -- Le sol en agriculture : propriétés physiques, chimiques et
biologiques. -- Paris : Librairie J.-B.Baillière et Fils, 1906. -- XI, 432 p. -- (Bibliothèque
des connaissances utiles)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
458
Annex 1. Bibliografia bàsica
JENNEPIN, A. ; HERLEM, AD. -- La agricultura al alcance de todos : enseñanza
gráfica en 33 lecciones con 600 grabados / obra escrita bajo la dirección de Daniel
Zolla. -- 2a ed. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1921. -- 110 p.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
LÁZARO E IBIZA, Blas. -- Plantas medicinales. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 326 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LÓPEZ VIDAUR, Aurelio. -- Agronomía : tratado elemental. -- Barcelona : Sucesores
de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 148 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MALUQUER I NICOLAU, Josep. -- Piscicultura. -- Barcelona : Editorial Catalana,
1919. -- 162 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MAYLÍN, Antonio. -- Los abonos industriales. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 196 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
OPISSO, Alfred. -- Plantas industriales : plantas alimenticias, textiles, sacarinas,
oleaginosas, tintóreas, curtientes, barrileras ,aromáticas, forrajeras, forestales de
ornato, etc. -- 2a ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 315,
36 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
PETIT, A. -- Electricité agricole. -- Paris : Librairie J.-B. Baillière et Fils, 1914. -- 424
p. -- (Encyclopédie agricole)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PRIEGO JARAMILLO, J. Manuel. -- Arboricultura general. -- Madrid : Imprenta de
los Hijos de M.G. Hernández, 1917. -- VI, 393 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Figueres
ROSSELL I VILAR, Pere Màrtir. -- Alimentació del bestiar. -- Barcelona : Bonavia i
Duràn, 1917. -- 231 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUEDA Y LÓPEZ, Diego de. -- Cultivo del algodonero. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 191-?. -- 241 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell – Pineda
SÁNCHEZ GAVARRET, Julián. -- Valoración agraria : tasación de fincas rústicas. -Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1915. -- VIII, 335 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
459
Lectura i biblioteques populars
SÁNCHEZ GAVARRET, Julián ; SOROA Y PINEDA, José María de. -- Manual
práctico de jardinería y floricultura. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1917.
-- VI, 329 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TORRES, Carlos de. -- Gallinero práctico : estudio industrial de un establecimiento
modelo para la explotación gallinera en grande escala. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 1915. -- 383 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VA Y RIPA, Vicente. -- La abeja y sus productos : apicultura moderna. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 256 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
WIDTSOE, John A. -- El dry-farming o Cultivo de secano : sistema de agricultura para
países de lluvia limitada. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1914. -- 414 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ZULUETA Y GOMIS, José. -- Canales de riego. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 191-?. -- 262 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
64 Economia domèstica
ELEIZEGUI, José de. -- La familia y los enfermos : enseñanzas higiénicas. -- Barcelona
: Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 230 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ESTRADA, Adelina B. -- Economía doméstica. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1918. -- 202 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SENSAT, Rosa. -- Del vestit i de la seva conservació. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1918?. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
65 Mitjans de comunicació. Ciències comercials
FUENTE Y LOSÁÑEZ, Luis de la. -- Elementos de cálculo mercantil. -- 2a ed. -Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -- 2 v. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
460
Annex 1. Bibliografia bàsica
MECA TUDELA, J. -- Formulario de cartas comerciales en inglés y español : con
notas y reglas en castellano : conjugación de los verbos que más se emplean en las
cartas... -- 2a ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 265 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MECA TUDELA, J. -- Formulario de correspondencia comercial francés-español :
con notas y reglas en castellano : conjugación de los verbos que más se emplean en las
cartas... -- 2a ed. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 302 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MORATÓ I GRAU, Josep M. -- Com és fet un diari. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1918. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PRATS AYMERICH, José. -- Contabilidad comercial. -- 3a ed. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 320 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
VILLAVERDE NAVARRO, Felipe. -- Telegrafía eléctrica. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 246, 44 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
WARREN, W. Pondray. -- La ciencia de los negocios : pensamientos de un negociante.
-- 4a ed., corr. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1918. -- 462 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
66 Indústries químiques i metalúrgiques
ALESSANDRI, P. E. -- Los productos comerciales : manual de mercología técnica /
traducción de Jerónimo Estrany. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1916-1917. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
AMORÓS, Narciso. -- Industrias artológicas : triticultura, molinería, panadería. -Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 239 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BANÚS I COMAS, Carles. -- Pólvoras y explosivos. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 179 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERRÉ VALLVÉ, Juan Bautista. -- La pirotecnia moderna : tratado general de fuegos
artificiales y manera práctica de prepararlos, con fórmulas nuevas, comprobadas
experimentalmente. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 260 p.
-- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
461
Lectura i biblioteques populars
POCH NOGUER, José. -- La pequeña industria al alcance de todos : colección de
reglas y fórmulas prácticas para la obtención de multitud de sustancias sin previos
conocimientos químicos... -- 2a ed. -- Madrid : Editorial Bailly-Baillière, 1915-1918. -3 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUBIÓ BELLVÉ, Mariano. -- El gas pobre y sus aplicaciones: á la fuerza motriz y á la
calefacción. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 300 p. -(Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
663 Indústria de les begudes. Vinificació
RUEDA Y LÓPEZ, Diego de. -- Vinificación moderna. -- Barcelona : José Gallach,
Editor, 191-?. -- 303, 14 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
TRÍAS Y PLANES, Porfirio. -- Formulario químico industrial : 1.000 procedimientos :
redactado según los últimos adelantos de las confecciones viticoristas de rones... -Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 207 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
67/68 Manufactures. Arts i oficis
ANDREU, Dolores. -- Manual de flores artificiales. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
1918?. -- 342 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CLIMENT TERRER, Federico. -- Formulario práctico de artes y oficios : resumen de
fórmulas, datos, nociones, principios y fundamentos de las ciencias de aplicación a las
artes y oficios manuales. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191-?. -- 380 p. -(Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FORNER CARRATALÀ, Francisco. -- Manual de mecánica elemental. -- Barcelona :
José Gallach, Editor, 191-?. -- 2 v. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
HERAS, Eusebio. -- Carpintería práctica. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 173 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
HERAS, Eusebio. -- Cerrajería práctica. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 195 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
462
Annex 1. Bibliografia bàsica
RIERA, Emili. -- Guia pràctica pera la la filatura del cotó : aplec dels problemes
resolts que més sovint se presenten en el curs de la fabricació dels filats. -- Barcelona :
L’Avenç, 1901. -- 112 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
RIERA, Emili. -- Guia pràctica pera’l teixidor mecànic : aplec dels problemes resolts
que més sovint se presenten en el curs de la fabricació dels teixits de cotó, taules,
práctic vocabulari del termes més usats... -- Barcelona : Tipografia L’Avenç, 1905. -VIII, 176 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
463
Lectura i biblioteques populars
7 Belles arts. Esports
7 Belles arts
ARMSTRONG, Walter. -- El arte en la Gran Bretaña e Irlanda / traducción española
de E. Díez-Canedo. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1909. -- 375 p. -- (Ars
una. Species mille)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MASPERO, G. -- El arte en Egipto / traducción española de E. Díez-Canedo. -- Madrid
: Librería Gutenberg de José Ruiz, 1915. -- 344 p. -- (Ars una. Species mille)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PIJOAN, Josep. -- Historia del arte : el arte a través de la historia. -- Barcelona :
Salvat y Cª, Editores, 1914-1916. -- 3 v.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
REINACH, Salomon. -- Apolo : historia general de las artes plásticas / traducción
castellana y apéndices por Rafael Domenech. -- 3a ed., corr. -- Madrid : Librería
Gutenberg de José Ruiz, 1916. -- VII, 488 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RICCI, Corrado. -- El arte en el norte de Italia / traducción española de E. DíezCanedo. -- Madrid : Librería Gutenberg de José Ruiz, 1914. -- 481 p. -- (Ars una.
Species mille)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
7() Museus i guies artístiques
AGUILAR Y CUADRADO, R. -- Guadalajara ; Alcalá de Henares : cuarenta y ocho
ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 1913. -- 28 p., 48 p. de làm. -(El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
AYNARD, Joseph. -- Oxford et Cambridge. -- Paris : H. Laurens, 1909. -- 128 p. -(Les villes d’art célèbres)
Olot - Sallent - Vendrell - Figueres
BARTH, H. -- Constantinople. -- Paris : H. Laurens, 1913. -- 180 p. -- (Les villes d’art
célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
464
Annex 1. Bibliografia bàsica
BERUETE, Aureliano de. -- Velázquez : en el Museo del Prado : cuarenta y ocho
ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 28 p., 48 p. de làm. - (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CABELLO LAPIEDRA, Luis M. -- Ciudad Rodrigo : cuarenta y ocho ilustraciones. -Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 27 p., 48 p. de làm. -- (El arte en
España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CHANTAVOINE, Jean. -- Munich. -- Paris : H. Laurens, 1908. -- 154 p. -- (Les villes
d’art célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
COSSÍO, Manuel B. -- El Greco : cuarenta y ocho ilustraciones. -- Barcelona :
Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. – 28 p., 48 p. de làm. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
DESDEVISES DU DEZERT, Georges. -- Barcelone et les grands sanctuaires catalans.
-- Paris : H. Laurens, 1913. – 172 p. -- (Les villes d’art célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
DOMÉNECH, Rafael. -- Goya en el Museo del Prado : pinturas : cuarenta y ocho
ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 27 p., 48 p. de làm. - (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FLORIT, José M. -- Aranjuez : cuarenta y ocho ilustraciones. -- Barcelona : Editorial
Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 28 p., 48 p. de làm. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FOLCH I TORRES, Joaquim. -- Una visita al Museu de Barcelona. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1916?. -- 27 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
GEFFROY, Gustave. -- La Hollande. -- Paris : Librairie Nilsson, 190-?. -- IV, 160 p.,
57 p. de làm. -- (Les musées d’Europe)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GESTOSO, José. -- Sevilla : cuarenta y ocho ilustraciones. -- Barcelona : Editorial
Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 28 p., 48 p. de làm. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LEGER, Louis. -- Moscou. -- Paris : H. Laurens, 1910. -- 135 p. -- (Les villes d’art
célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
465
Lectura i biblioteques populars
MAURY, Lucien. -- Stockolm et Upsal. -- Paris : H. Laurens, 1913. -- 148 p. -- (Les
villes d’art célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SALADIN, Henri. -- Tunis et Kairouan. -- Paris : H. Laurens, 1908. -- 143 p. -- (Les
villes d’art célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
THÉDENAT, Henri -- Pompéi : histoire, vie privée. -- Paris : H. Laurens, 1910. -- 167
p. -- (Les villes d’art célèbres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
72 Arquitectura. Art monumental
DOMÉNECH, Rafael. -- La casa del Greco : cuarenta y ocho ilustraciones. -Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 27 p., 48 p. de làm. -- (El arte en
España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DOMÈNECH I MONTANER, Lluís. -- Poblet : cuarenta y ocho ilustraciones. -Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 41 p., 48 p. de làm. -- (El arte en
España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GÓMEZ MORENO, M. -- Alhambra. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191?. -- 2 v. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
LAMPÉREZ Y ROMEA, Vicente. -- La Catedral de Burgos : cuarenta y ocho
ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 1913. -- 19 p., 48 p. de làm. -(El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LÓPEZ-VALDEMORO Y DE QUESADA, Juan Gualberto. -- Real Palacio de Madrid
: cuarenta y ocho ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 28
p., 48 p. de làm. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MÉLIDA Y ALINARI, José Ramón. -- El Escorial : cuarenta y ocho ilustraciones. -Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 2 v. -- (El arte en España)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PUIG I CADAFALCH, Josep ; FALGUERA I SIVILLA, Antoni de ; GODAY I
CASALS, Josep. – L’arquitectura romànica a Catalunya. -- Barcelona : Institut
d’Estudis Catalans, 1909-1918. -- 4 v.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
466
Annex 1. Bibliografia bàsica
TORBADO Y FLÓREZ, Juan. -- La Catedral de León : cuarenta y ocho ilustraciones. - Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 27 p., 48 làm. -- (El arte en España)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TORMO I MONZÓ, Elías. -- Monasterio de Guadalupe : cuarenta y ocho
ilustraciones. -- Barcelona : Editorial Hijos de J. Thomas, 191-?. -- 27 p., 48 p. de làm. - (El arte en España)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
73 Escultura
BOTET I SISÓ, Joaquim. -- Les monedes catalanes : estudi y descripció de les monedes
carolíngies, comtals, senyorials, reyals y locals propries de Catalunya. -- Barcelona :
Institut d’Estudis Catalans, 1908-1911. -- 3 v.
Olot – Sallent - Pineda - Figueres
74 Dibuix i decoració
CUCHY, José. -- Manual del pintor decorador. -- Barcelona : Sucesores de Manuel
Soler, Editores, 1916. -- 188 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MASRIERA VILA, Víctor. -- El dibujo para todos. -- Barcelona : José Gallach, Editor,
1916. -- 304 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
75 Pintura
EYCK, Hubert van ; EYCK, Jan van. -- H. & J. van Eyck. -- Paris : Casa editorial
Hispano-Americana, 1910?. -- 80 p. -- (Los grandes pintores)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
HOLBEIN, Hans. -- Hans Holbein, le jeune : l’oeuvre du maitre. -- Paris : Librairie
Hachette et Cie, 1912. -- 268 p. -- (Nouvelle collection des classiques de l’art)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
Les pintures murals catalanes / sota la direcció de Josep Pijoan. -- Barcelona : Institut
d’Estudis Catalans, 1907-1921. -- 4 v.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
ROMO, Enrique. -- Les principaux tableaux du Musée du Prado, Madrid : 208
reproductions photographiques des peintures originales avec une introduction et index.
-- Madrid : Librería Internacional de Romo, 1913. -- LIII, 108 p. de làm.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
467
Lectura i biblioteques populars
RONCHETTI, G. -- Manual para los aficionados a la pintura, al óleo, a la acuarela,
miniatura, aguazo, temple, encausto, pastel, fotopintura, etc. / traducido ... por María
Ortiz y Ortiz. -- Madrid : Librería Internacional de Romo, 1912. -- XVI, 437 p. -(Manuales Romo)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SANPERE I MIQUEL, Salvador. -- Los cuatrocentistas catalanes : historia de la
pintura en Cataluña en el siglo XV. -- Barcelona : Tipografia L’Avenç, 1906. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VELÁZQUEZ, Diego. -- Vélasquez : l’oeuvre du maitre. -- Paris : Librairie Hachette et
Cie, 1914. -- 284 p. -- (Nouvelle collection des classiques de l’art)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
WATTEAU, Jean-Antoine. -- Watteau : l’oeuvre du maitre. -- Paris : Librairie Hachette
et Cie, 1912. -- 284 p. -- (Nouvelle collection des classiques de l’art)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
77 Fotografia
MASSÓ VENTÓS, Josep. -- Com es confecciona un film. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1918. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SASSI, Luigi. -- Recetario fotográfico : colección de 537 fórmulas y procedimientos /
versión ... por J. de D.S.H. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1914. -- 303 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
78 Música
MORERA, Enric. -- Cançons populars catalanes / harmonisades pel mestre Enric
Morera. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 57 p.
Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
ROLLAND, Romain. -- Vida de Beethoven / traducción de Juan Ramón Jiménez. -- 3a
ed. -- Madrid : Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, 1915. -- 182 p. -- (Vidas
de hombres ilustres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
468
Annex 1. Bibliografia bàsica
79 Jocs i esports
ALONSO, J. Ma. -- Hockey. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 78 p. -- (Los
sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ARÁMBURU GARCÍA, Ángel de. -- Caza mayor y acuática. -- Barcelona : Librería
Sintes, 191-?. -- 112 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ARÁMBURU GARCÍA, Ángel de. -- Caza menor. -- Barcelona : Librería Sintes, 191?. -- 114 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARBA, Alejandro. -- El boxeo y la esgrima de bastón. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 182 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARBA, Alejandro. -- Foot-ball, basse ball y lawn tennis. -- Barcelona : Sucesores de
Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 151 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BLASCO Y CIRERA, Antonio. -- Atletismo. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 96
p. -- (Los sports)
Olot – Sallent - Canet - Pineda - Figueres
CANTO ARROYO, Francisco A. -- Ciclismo. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -146 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
CÓ DE TRIOLA, José M. -- Excursionismo. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -104 p. -- (Los sports)
Olot – Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
CORBINOS, Isidro. -- Boxeo. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 95 p. -- (Los
sports)
Olot - Sallent - Canet - Pineda - Figueres
CREUS, Manuel F. -- Esgrima. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 80 p. -- (Los
sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ELÍAS JUNCOSA, José -- Exercicis de mar. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918.
-- 29 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ELÍAS JUNCOSA, José. -- Football : asociación. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?.
-- 94 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
469
Lectura i biblioteques populars
ELÍAS JUNCOSA, José. -- Els jocs de pilota : noticia i regles. -- Barcelona : Consell
de Pedagogia, 1916?. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ESTALELLA I GRAELLS, Josep. -- Ciencia recreativa : enigmas y problemas,
observaciones y experimentos, trabajos de habilidad y paciencia. -- 3a ed. -- Barcelona
: Gustavo Gili, Editor, 192-?. -- 514 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GASÒLIBA, Cecilio. -- Vela : manual del patrón de yate. -- Barcelona : Librería
Sintes, 191-?. -- 2 v. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GIBERT, Salvador del M. -- Pelota vasca. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 94 p.
-- (Los sports)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
HÉRAND, A. -- Jeux et recréations scientifiques. -- Paris : Librairie J.-B. Baillière et
Fils, 1903. -- 2 v. -- (Bibliothèque de connaisances utiles)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
LASSERRA, V. -- Sports de nieve. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 114 p. -(Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MALUQUER, Alberto. -- Carreras a pie. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 120 p.
-- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARGARIT Y CALVET, Arnaldo. -- Remo. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -107 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MESTRES FOSAS, Santiago. -- Natación. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 142
p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
NOGAREDA, Manuel. -- Juegos olímpicos. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 94
p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PEYPOCH PERERA, L. -- Tiro. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 88 p. -- (Los
sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SOSTRES MAIGNÓN, Enrique. -- Equitación. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -169 p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
470
Annex 1. Bibliografia bàsica
TEY Y ENRICH, Manuel. -- Lawn-tennis. -- Barcelona : Librería Sintes, 191-?. -- 137
p. -- (Los sports)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
471
Lectura i biblioteques populars
8 Literatura
80 Literatura general
ALCOVER, Joan. -- Art i literatura : humanisació de l’art / Joan Alcover. La llengua
materna : Capella de Manacor / Geroni Rosselló. -- Barcelona : L’Avenç, 1904. -- 92 p.
-- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Discursos selectos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1905. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
Fabulistas extrangeros : fábulas de Goethe, Lessing, Soliveau, Hoffmann... / traducción
de Ángel Lasso de la Vega. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
GINER DE LOS RÍOS, Hermenegildo. -- Teoría de la literatura y de las artes. -Barcelona : Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 230 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LÓPEZ-PICÓ, Josep Maria. -- Escriptors estrangers contemporanis. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1918?. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUIZ, Diego. -- Del poeta civil i del cavaller. -- Barcelona : L’Avenç, 1908. -- 98 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SEGALÀ I ESTALELLA, Lluís. -- Frases famoses. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1917?. -- 35 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
822+881 Literatura clàssica
PICHON, René. -- Histoire de la littérature latine. -- 6ème éd., rev. -- Paris : Librairie
Hachette et Cie, 1916. -- 986 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
472
Annex 1. Bibliografia bàsica
RIBA, Carles. -- Nocions de literatura llatina. -- Barcelona : Consell de Pedagogia,
1915?. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
822+881 Literatura clàssica. Poesia
Antología griega / formada por Ángel Lasso de la Vega ; traducción en verso de sus
obras por el mismo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1919. -- 229 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
HOMER. -- La Ilíada / traducción del griego al castellano por J. Gomez Hermosilla. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914-1918. -- 3 v. -(Biblioteca clásica)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HOMER. -- Odissea / traducció de Carles Riba. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919.
-- 3 v. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HORACI. -- Obras completas / traducidas y anotadas por Germán Salinas. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1909-1910. -- 2 v. -- (Biblioteca
clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
JUVENAL. -- Sátiras de Juvenal y Persio / traducidas en verso castellano por Francisco
Díaz Carmona y José M. Vigil. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1913. -- LIII, 373 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
LUCÀ, Marc Anneu. -- La farsalia / versión castellana de Juan de Jáuregui. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 2 v. -- (Biblioteca
clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
La musa helénica : antiguos poetas griegos / traducción en verso por Ángel Lasso de la
Vega. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 191-?. -- 191
p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MUSEU. -- Hero i Leandre : poema atribuit a Museu / amb la versió literal en prosa de
Lluís Segalà i en vers d’Ambrosi Carrión... -- Barcelona : Institut de la Llengua
Catalana, 1915?. -- 72 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
473
Lectura i biblioteques populars
OVIDI NASÓ, Publi. -- Las heroidas / traducción de Diego de Mexía. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- XX, 383 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
OVIDI NASÓ, Publi. -- Las metamorfosis / traducidas en verso por Pedro Sánchez de
Viana. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1910-1911. -2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Poetas líricos griegos / traducidos en verso castellano del griego por Baráibar ... [et al.].
-- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1911. -- VIII, 466 p. - (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VIRGILI MARÓ, Publi. -- Églogas y geórgicas / traducción en versos castellanos por
F.M. Hidalgo y M.A. Caro. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 368 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VIRGILI MARÓ, Publi. -- Eneida / traducció de Mossèn Llorenç Riber. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1917-1918. -- 2 v. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
822+881 Literatura clàssica. Prosa
APULEU, Luci. -- Las metamorfosis o El asno de oro / versión castellana hecha a fines
del siglo XV por Diego López de Cortegana. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1914. -- XXVII, 335 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CICERÓ, Marc Tul·li. -- Obras completas / traducido del latín por Marcelino Menéndez
Pelayo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1898-1922. -17 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DEMÒSTENES. -- Discursos de Demóstenes y Esquines. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912. -- 211 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GEL·LI, Aulus. -- Noches áticas / traducción directa del latín por Francisco Navarro y
Calvo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1921. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
474
Annex 1. Bibliografia bàsica
ISÒCRATES. -- Oraciones políticas y forenses / traducidas directamente del griego y
anotadas por Antonio Ranz Romanillos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1917. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
ISOP. -- Les faules d’Isop : text català y gravats reproduhits de dues edicions gòtiques
del segle XVI / afegida una noticia preliminar per R. Miquel y Planas. -- Barcelona :
Ramon Miquel y Planas, 1908. -- XXXVIII, 156 p. -- (Històries d’altre temps)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LLUCIÀ, de Samòsata. -- Obras completas / traducidas ... por Cristóbal Vidal y F.
Delgado, y ... por D. Federico Baráibar Zumárraga. -- Madrid : Librería de la viuda de
Hernando y Cª, 1899-1890. -- 4 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
QUINTILIÀ, Marc Fabi. -- Instituciones oratorias / traducción directa del latín por
Ignacio Rodríguez y Pedro Sandier. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1916. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
822+881 Literatura clàssica. Teatre
ARISTÒFANES. -- Comedias / traducido directamente del griego por Federico
Baráibar y Zumárraga. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 3 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ÈSQUIL. -- Els perses / traduida del grec en vers català per Arthur Masriera. -Barcelona : L’Avenç, 1898. -- 65 p. -- (Biblioteca dramàtica de L’Avenç)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
ÈSQUIL. -- Prometheu encadenat : tragèdia d’Aeschyl / traduida del grec en vers
catalá: Arthur Masriera. -- Barcelona : L’Avenç, 1898. -- 87 p. -- (Biblioteca dramàtica
de L’Avenç)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
EURÍPIDES. -- Obras dramáticas / vertidas directamente del griego al castellano por
Eduardo Mier y Barberi. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1909-1910. -- 3 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
EURÍPIDES. -- Tragedias : Alcestis y Medea. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1913. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
475
Lectura i biblioteques populars
PLAUTE. -- La aulularia ; y Los cautivos : comedias / traducidas por A. González
Garbín. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1887. -- 218 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
SÈNECA, Luci Anneu. -- Tragedias / traducción en verso de Ángel Lasso de la Vega. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- XXIX, 160 p. - (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
TERENCI ÀFER, Publi. -- Comedias / traducidas en verso por Ángel Lasso de la Vega.
-- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1884. -- 192 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
TERENCI ÀFER, Publi. -- Las seis comedias / traducción de Pedro Simón Abril. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- XV, 387 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
83 Literatures romàniques. Poesia
Atlàntiques : antologia de poetes portuguesos / recopilador: Ribera i Rovira. -Barcelona : L’Avenç, 1913. -- 139 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CAMÔES, Luís Vaz de. -- Los Lusíadas / traducción al castellano por Lamberto Gil. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1911. -- 459 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CAMÔES, Luís Vaz de. -- Poesías selectas / traducidas al castellano por Lamberto Gil.
-- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 350 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
476
Annex 1. Bibliografia bàsica
83 Literatures romàniques. Prosa
HERCULANO, Alexandre. -- Leyendas y narraciones : Arras por fuero de España ; La
dama del pie de cabra / traducidas por Ricardo Blanco Asenjo. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1910. -- XI, 193 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent -Canet - Vendrell - Pineda
831 Literatura francesa
LANSON, Gustave. -- Histoire de la littérature française. -- 14ème ed. -- Paris :
Librairie Hachette et Cie, 1918. -- XVIII, 1.204 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
831 Literatura francesa. Poesia
BARBIER, August. -- Yámbicos / traducción en verso de Aniceto Valdivia. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 191-?. -- 159 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
HUGO, Victor. -- Poemas de Victor Hugo / traducidos en versos castellanos por
Aniceto Valdivia y otros. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1906. -- 166 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MUSSET, Alfred de. -- Las noches / versión castellana en verso por Guillermo
Belmonte. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -179 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MUSSET, Alfred de. -- Poemas / traducidos en verso castellano por Guillermo
Belmonte Müller. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1919. -- 175 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
La poesía francesa moderna : antología / ordenada y anotada por Enrique Díez-Canedo
y Fernando Fortún. -- Madrid : Renacimiento, 1913. -- 375 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
477
Lectura i biblioteques populars
Trasplantades : poesies franceses contemporànies / traducció d’E. Guanyabéns. -Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 119 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
831 Literatura francesa. Prosa
BALZAC, Honoré de. -- Cuentos fantásticos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1914. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot – Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
CHATEAUBRIAND, François René de. -- Atala / traducció de Manuel de Montoliu. -Barcelona : L’Avenç, 1909. -- 104 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CHATEAUBRIAND, François René de. -- Viaje a Italia ; Viaje a Monte Blanco ; Los
Estados Unidos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1909. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
DIDEROT, Denis. -- La religiosa ; y No es un cuento / traducción de Ángel R. Chaves.
-- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 192 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ERCKMANN-CHATRIAN. -- L’amic Fritz / traducció de Joan Sitjar. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1919. -- 232 p. -- (Biblioteca literària)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ERCKMANN-CHATRIAN. -- Rondalles de poble / traducció de Joaquim Ruyra. -Barcelona : L’Avenç, 1908. -- 108 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ERCKMANN-CHATRIAN. -- La señora Teresa : episodio de la guerra de la
República francesa. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1919. -- 223 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
JOUBERT, Joseph. -- Pensaments / traducció catalana de Pere Benavent. -- Barcelona :
Consell de Pedagogia, 1918. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció popular de literatures
modernes)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
478
Annex 1. Bibliografia bàsica
LAMARTINE, Alphonse de. -- Rafael : páginas de los veinte años. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- XXII, 256 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Vendrell - Figueres
LEROUX, Gaston. -- La esposa del sol : novela. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja,
1917. -- 411 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MAISTRE, Xavier de. -- Viatge al voltant de la meva cambra / traducció de Rafel
Patxot i Jubert. -- Barcelona : L’Avenç, 1904. -- 98 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MÉRIMÉE, Prosper. -- Colomba / traducción por Francisco Sarmiento. -- Barcelona :
Montaner y Simón, 1908. -- 248 p.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MIRABEAU, Honoré Gabriel de Riquetti, comte de. -- Discursos / traducción y prólogo
de Rafael Ginard de la Rosa. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1918. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MONTAIGNE, Michel de. -- Páginas escogidas / traducción de E. Díez-Canedo ;
selección y comentarios de Pierre Villey. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. - 364 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MONTESQUIEU, Charles-Louis de Secondat, baron de. -- Cartas persas / traducidas
por J. Marchena. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 363 p. -- (Biblioteca
Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PRÉVOST, Antoine-François. -- Historia de Manón Lescaut. -- Madrid : Perlado, Páez
y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 239 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
QUINET, Edgar. -- Ahasvérus / traducción de J. de Asensi. -- Madrid : Librería de la
viuda de Hernando y Cª, 1890. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores
autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
RABELAIS, François. – L’educació de Gargantua i la joventut de Pantagruel /
traducció catalana de Lluís Deztany. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918. -- 32 p.
-- (Minerva. Col·lecció popular de literatures modernes)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
479
Lectura i biblioteques populars
RENARD, Jules. -- Zanahoria (Poil de carotte) / traducción de E. Díez-Canedo. -Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 355 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda
serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
STENDHAL. -- La Cartuja de Parma / traducción de Manuel G. Morente. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 191-?. -- 2 v. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VILLIERS DE L’ISLE-ADAM, Auguste. -- Contes cruels / traducció de J. Folguera i J.
Carner. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919. -- 165 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VOLTAIRE. -- Cándido, ó, El optimismo ; Sueño de Platón ; Cosi-Santa hizo mal, y
mucho bien. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1902. -- 174 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VOLTAIRE. -- Novelas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1918. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
831 Literatura francesa. Teatre
HUGO, Victor. -- Ruy Blas : drama en cinco actos / traducción de Rafael Ginard de la
Rosa. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 2 v. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MAETERLINCK, Maurice. -- Obras de Maurice Maeterlinck / traducción de G.
Martínez Sierra. -- Madrid : Renacimiento, 191-?. -- 5 v. -- (Obras de Maurice
Maeterlinck)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MOLIÈRE. -- L’avar : comèdia en cinc actes / traducció de Josep Roca Cupull. -- 2a
ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1915. -- 116 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MOLIÈRE. -- El burgès gentilhome / traducció de Josep Carner. -- Barcelona : Editorial
Catalana, 1919. -- 176 p. -- (Biblioteca literària)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
480
Annex 1. Bibliografia bàsica
833 Literatura catalana
MILÀ I FONTANALS, Manuel. -- Obres catalanes d’en Milà y Fontanals. -Barcelona : Gustau Gili, Editor, 1908. -- 378 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VERDAGUER, Jacint. -- Obres completes de Mossèn Jacinto Verdaguer. -- Ed.
popular. -- Barcelona : Ilustració Catalana, 1913-1919. -- 27 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
833 Literatura catalana. Poesia
Antología de poetes catalans d’avui. -- Barcelona : L’Avenç, 1913. -- 142 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BALAGUER, Víctor. -- Obras poéticas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1915. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
LLONGUERAS I BADIA, Joan. -- Lluminoses : Poesies ; Deliris i oracions del temps
d’amor ; Cançons, Èglogues. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 106 p. -- (Biblioteca
popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
LLORENTE, Teodor. -- Poesies triades. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 97 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARCH, Ausiàs. -- Les obres d’Auziás March / edició crítica per Amadeu Pagès. -Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1912-1914. -- 2 v.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
MARCH, Ausiàs. -- Poesies / selecció de J.E., amb una nota biogràfica per Ll. Nicolau
D’Olwer. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918. -- 31 p. -- (Minerva. Col·lecció
popular de literatures modernes)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MASERAS, Alfons. -- Delirium. -- Barcelona : L’Avenç, 1907. -- 127 p. -- (Biblioteca
popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
Poetes valencians contemporanis / selecció: Teodor Llorente. -- Barcelona : L’Avenç,
1908. -- 96 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
481
Lectura i biblioteques populars
SAISSET, Albert. -- Perpinyanenques. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 112 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ZANNÉ, Jeroni. -- Imatges i melodies : poesies. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 109 p.
-- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
833 Literatura catalana. Prosa
ALMIRALL, Valentí. -- Articles literaris publicats en “L’Avenç” : 1882-1890. -Barcelona : L’Avenç, 1904. -- 118 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ALOMAR, Gabriel. -- Un poble que's mor ; Tot passant. -- Barcelona : L’Avenç, 1904.
-- 96 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
BARTRINA, Joaquim M. -- Perpetuines. -- Barcelona : L’Avenç, 1907. -- 93 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CASELLAS, Raimon. -- Llibre d’històries. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919. -171 p. -- (Biblioteca catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CATALÀ, Víctor. -- Ombrívoles ; Conformitat ; La Tomia de l’estrany ; La fi dels tres
; Ànimes mudes. -- 2a ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 100 p. -- (Biblioteca popular
de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GUINOT I VILAR, Salvador. -- Escenes castelloneses : contarelles de Castelló de la
Plana. -- Barcelona : L’Avenç, 1905. -- 100 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LLULL, Ramon. -- Libre del gentil e los tres savis ; Libre de la primera e segona
intenció ; Libre de mil proverbis / notas y variantes por Jerónimo Rosselló. -- Palma de
Mallorca : Tipografía de Hijas de Colomar, 1901. -- 522 p. -- (Obras de Ramón Llull)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
LLULL, Ramon. -- Llibre de les bèsties / text original am pròlec, notes bibliogràfiques i
glosari den M. Obrador Bennàssar. -- Barcelona : L’Avenç, 1905. -- 101 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
482
Annex 1. Bibliografia bàsica
LLULL, Ramon. -- Obres de Ramon Llull : ed. original, feta en vista dels millors y més
antichs manuscrits. -- Palma de Mallorca : Comissió Editora Luliana, 1906-1917. -- 11
v. -- (Obres doctrinals, del il·luminat doctor mestre Ramon Lull)
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
MASSÓ TORRENTS, Jaume. -- Croquis pirenencs : primera sèrie. -- 2a ed. -Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 89 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MASSÓ TORRENTS, Jaume. -- Croquis pirenencs : segona sèrie. -- 2a ed. -Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 108 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
OLLER, Narcís. – L’escanya-pobres : estudi d’una passió. -- 4a ed. -- Barcelona :
L’Avenç, 1909. -- 116 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PONS I MASSAVEU, Joan. – L’auca de la Pepa. -- Barcelona : Editorial Catalana,
1918. -- 202 p. -- (Biblioteca catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ROBERT, Robert. -- Barcelonines. -- Barcelona : L’Avenç, 1907. -- 93 p. -- (Biblioteca
popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUYRA, Joaquim. -- La parada. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1919. -- 203 p. -(Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SOLDEVILA, Carles. -- L’abrandament. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 189
p. -- (Biblioteca literària)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Viatge a l’infern den Pere Porter ; amb la notícia: El món invisible en la literatura
catalana, per Gaietà Vidal de Valenciano. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 99 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
833 Literatura catalana. Teatre
POUS I PAGÈS, Josep. -- L’endemà de bodes : comèdia en tres actes. -- 2a ed. -Barcelona : L’Avenç, 1911. -- 148 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PUIG I FERRETER, Joan. -- Diàlegs imaginaris. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 94 p.
-- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
483
Lectura i biblioteques populars
834 Literatura castellana
FITZMAURICE-KELLY, James. -- Historia de la literatura española : desde los
orígenes hasta el año 1900. -- 3a ed. -- Madrid : Librería General de Victoriano Suárez,
1921. -- XVIII, 468 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
834 Literatura castellana. Poesia
Antología de poetas líricos castellanos : desde la formación del idioma hasta nuestros
días / ordenada por Marcelino Menéndez Pelayo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1910-1916. -- 14 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
BLASCO, Eusebio. -- Soledades. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1906. -- XXX, 152 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores
autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. -- Poesías inéditas. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- 189 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
CAMPOAMOR, Ramón de. -- Poesías escogidas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Canciones patrióticas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1904. -- 201 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet -Vendrell
CASTILLEJO, Cristóbal de. -- Diálogo sobre las mujeres ; Sermón de amores. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 165 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Escritoras españolas contemporáneas : poesías de las señoras Gassó, Balmaseda,
Coronado, Grassi, Asensi, Armaeche, Avellaneda, Pardo Bazán, Sáez de Melgar,
Velilla, Cabrera, Monserdá y otras. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1909. -- 189 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
484
Annex 1. Bibliografia bàsica
ESPRONCEDA, José de. -- El diablo mundo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1919. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ESPRONCEDA, José de. -- Poesías. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1914. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
IRIARTE, Tomás de ; SAMANIEGO, Félix María. -- Fábulas. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 192 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
LEÓN, Luis de ; JUAN DE LA CRUZ, Sant. -- Poesías. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 189 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Poema de Mio Cid / edición y notas de Ramón Menéndez Pidal. -- Madrid : Ediciones
de “La Lectura”, 1913. -- 358 p. -- (Clásicos castellanos)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Poesías ascéticas y religiosas. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1884.
-- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell – Pineda
Poesías líricas mejicanas : de Isabel Prieto, Rosas, Sierra, Altamirano, Flores, Riva
Palacio, Prieto y otros autores / coleccionadas y anotadas por Enrique de Olavarría y
Ferrari. -- 3a ed. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1910. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Poetas americanos : contiene poesías de Bello, Socano, García Quevedo, Sales Pérez,
Sánchez Pesquera, Calcaño, Coronado... -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1917. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
QUEVEDO, Francisco de. -- Poesías escogidas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
485
Lectura i biblioteques populars
RIVAS, Ángel de Saavedra, Duque de. -- El moro expósito. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección
de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Romancero caballeresco. -- 2a ed. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1904. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Romancero del Cid. -- 9a ed. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1917. -- 222 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Romancero morisco. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1909. -- 2 v. -- (Biblioteca univeral : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Romancero popular. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1907. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Romancillos anónimos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1911. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
RUIZ AGUILERA, Ventura. -- Poesías. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1908. -- 168 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
RUIZ DE ALARCÓN, Juan. -- Páginas escogidas / selección, prólogo y notas de
Alfonso Reyes. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 421 p. -- (Biblioteca
Calleja. Segunda serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RUIZ, Juan, Arcipreste de Hita. -- Libro de buen amor / edición, prologo y notas de
Alfonso Reyes. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- XV, 309 p. -(Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Tesoro de la poesía castellana : composiciones escogidas de los más célebres poetas
desde el siglo XV al XIX. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1915-1917. -- 5 v. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
486
Annex 1. Bibliografia bàsica
VEGA, Garcilaso de la ; BOSCÁN, Juan. -- Obras poéticas / edición, prólogo y notas
de E. Díez-Canedo. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 313 p. -(Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VILLAESPESA, Francisco. -- Poesías escogidas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ZORRILLA, José -- Composiciones varias. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1917. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
834 Literatura castellana. Prosa
AFÁN DE RIBERA, Fernando. -- Virtud al uso y mística a la moda. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 190-?. -- 175 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ALAS, Leopoldo. -- Páginas escogidas / selección, prólogo y comentarios de Azorín. -Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 393 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda
serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Alocuciones militares. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1903. -- 195 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ÁLVAREZ, Miguel de los Santos. -- Tentativas literarias : cuentos en prosa. -- Madrid
: Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1888. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección
de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Antología de prosistas castellanos / por Marcelino Menéndez Pidal. -- Madrid : Junta
para Ampliación de Estudios. Centro de Estudios Históricos, 1920. -- IV, 383 p. -(Publicaciones de la Revista de filología española)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ASENSI, Julia de. -- Leyendas y tradiciones : en prosa y verso. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 175 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
487
Lectura i biblioteques populars
BAROJA, Pío. -- Páginas escogidas / selección, prólogo y notas del autor. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 501 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CADALSO, José. -- Cartas marruecas / edición y prólogo de Azorín. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 321 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. -- El ingeniosos hidalgo Don Quijote de la
Mancha. -- Barcelona : Henrich y Cª, Editores, 1915. -- 974 p.
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. -- Novelas ejemplares. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1915. -- 2 v. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
DUQUE Y MERINO, Demetrio. -- El argumento de Amadís de Gaula. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912. -- 195 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FEIJOO, Benito Jerónimo. -- Obras escogidas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1919. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
GÓMEZ CARRILLO, Enrique. -- La sonrisa de la esfinge. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1917. -- 316 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
GÓMEZ DE LA SERNA, Ramón. -- Greguerías selectas. -- Madrid : Editorial
Saturnino Calleja, 1919. -- LXXII, 317 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GRACIÁN, Baltasar. -- El discreto. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1911. -- 165 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
GRACIÁN, Baltasar. -- Tratados / edición y prólogo de Alfonso Reyes. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 300 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HURTADO DE MENDOZA, Diego. -- Obras en prosa. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1911. -- 438 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
488
Annex 1. Bibliografia bàsica
LARRA, Mariano José de. -- Artículos de costumbres. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MARAGALL, Joan. -- Artículos. -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1912. -- 5 v. -(Obras completas de Joan Maragall. Serie Castellana)
Olot - Vendrell - Pineda - Figueres
MESONERO ROMANOS, Ramón de. -- Escenas matritenses : artículos escogidos. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912-1917. -- 2 v. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PALACIO VALDÉS, Armando. -- Páginas escogidas. -- Madrid : Editorial Saturnino
Calleja, 1917. -- 378 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PÉREZ GALDÓS, Benito. -- El amigo Manso. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1910. -- 350 p. -- (Novelas españolas contemporáneas)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PÉREZ GALDÓS, Benito. -- Realidad : novela en cinco jornadas. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 440 p. -- (Novelas españolas
contemporáneas)
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
QUEVEDO, Francisco de. -- Obras de Quevedo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
QUEVEDO, Francisco de. -- Obras políticas, históricas y críticas. -- Madrid : Librería
de la viuda de Hernando y Cª, 1893. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
QUEVEDO, Francisco de. -- Obras satíricas y festivas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1915. -- 566 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
QUEVEDO, Francisco de. -- Parte primera de la Vida de Marco Bruto : escrita por el
texto de Plutarco, ponderada con discursos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1914. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
RODÓ, José Enrique. -- El camino de Paros : meditaciones y andanzas. -- Valencia :
Editorial Cervantes, 1918. – 204 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
489
Lectura i biblioteques populars
RODÓ, José Enrique. -- Motivos de Proteo. -- Barcelona : Editorial Cervantes, 1920. -403 p.
Olot - Canet - Vendrell - Figueres
TIMONEDA, Joan. -- El patrañuelo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1903. -- 194 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VALLE-INCLÁN, Ramón del. -- Jardín umbrío. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 222 p. -- (Opera omnia)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda
VALLE-INCLÁN, Ramón del. -- La lámpara maravillosa : ejercicios espirituales. -Madrid : Sociedad General Española de Librería, diarios, revistas y publicaciones, 1916.
-- 257 p. -- (Opera omnia)
Olot - Sallent - Canet - Figueres
VEGA, Lope de. -- Novelas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1916. -- 217 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
834 Literatura castellana.Teatre
ÁLVAREZ QUINTERO, Serafín ; ÁLVAREZ QUINTERO, Joaquín. -- Los galeotes :
comedia en cuatro actos. – Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 294 p. -(Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. -- El alcalde de Zalamea : comedia en tres
jornadas ; Entremeses. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1911. -- 189 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro -- Teatro selecto. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1912-1918. -- 4 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent -Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CALDERÓN DE LA BARCA, Pedro. -- La vida es sueño : comedia en tres jornadas ;
Entremeses. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1905. -183 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
490
Annex 1. Bibliografia bàsica
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. -- Entremeses. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1919. -- 174 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. -- Teatro completo. -- Madrid : Librería de la
viuda de Hernando y Cª, 1896-1897. -- 3 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CRUZ, Ramón de la. -- Sainetes / colección ordenada por Emilio Cotarelo y Mori. -Madrid : Editorial Bailly-Baillière, 1915. -- 2 v. -- (Nueva biblioteca de autores
españoles)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
CRUZ, Ramón de la. -- Sainetes. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1916. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
FERNÁNDEZ DE MORATÍN, Leandro. -- La comedia nueva ; El sí de las niñas. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 191 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
JOVELLANOS, Gaspar Melchor de. -- El delincuente honrado; y varias obras. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 190 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MOLINA, Tirso de. -- El burlador de Sevilla y convidado de piedra. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- 189 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MOLINA, Tirso de. -- La prudencia en la mujer : comedia en tres actos ; Los tres
maridos burlados : novela. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1918. -- 188 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MOLINA, Tirso de. -- El vergonzoso en palacio. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 196 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
491
Lectura i biblioteques populars
ROJAS ZORRILLA, Francisco de. -- Del Rey abajo ninguno ; El labrador más
honrado, García del Castañar. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1916. -- 167 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ROJAS, Fernando de. -- La Celestina : traji-comedia de Calisto y Melibea. -- 4a ed. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914-1916. -- 2 v. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
RUEDA, Lope de. -- Orígenes del teatro español : pasos y comedias. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912. -- 212 p. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
RUIZ DE ALARCÓN, Juan. -- La verdad sospechosa : comedia en tres actos ;
Mudarse por mejorarse : comedia en tres actos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1917. -- 205 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
VEGA, Lope de. -- La discreta enamorada : comedia en tres actos. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 192 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
VEGA, Lope de. -- La Gatomaquia ; y La Perromaquia / Francsico Nieto de Molina. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 182 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VEGA, Lope de. -- La moza del cántaro. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1913. -- 169 p. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
VÉLEZ DE GUEVARA, Luis. -- El diablo cojuelo ; y Alivio de caminantes / Juan
Timoneda. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1906. -191 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Pineda
492
Annex 1. Bibliografia bàsica
837 Literatura italiana
HAUVETTE, Henri. -- Littérature italienne. -- 3ème éd. -- Paris : Librairie Armand
Colin, 1914. -- XI, 518 p. -- (Histoires des littératures)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
837 Literatura italiana. Poesia
ARIOSTO, Ludovico. -- Orlando Furioso / traducción y notas de Manuel Aranda y
Sanjuan. -- Barcelona : Estampa d’Eduard Domenech, 1916-1917. -- 2 v. -- (Biblioteca
de grandes maestros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DANTE ALIGHIERI. -- La divina comedia / traducción de M. Aranda Sanjuán. -Barcelona : Editorial Ibérica, 1919. -- 358 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DANTE ALIGHIERI. -- La vida nova / traducció i prefaci de Manuel de Montoliu. -Barcelona : L’Avenç, 1903. -- 98 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
DANTE ALIGHIERI. -- La vida nueva / Dante. Aminta / Tasso. Canciones / Petrarca.
-- 4a ed. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1905. -- 189
p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
TASSO, Torquato. -- La Jerusalén libertada / traducción en verso castellano por
Francisco Gómez del Palacio. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1915. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
837 Literatura italiana. Prosa
LEOPARDI, Giacomo. -- Pensaments / traducció de Albert Aldrich. -- Barcelona :
L’Avenç, 1912. -- 108 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MANZONI, Alessandro. -- Los novios / traducción de Juan Nicasio Gallego. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- VIII, 526 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Pineda
493
Lectura i biblioteques populars
837 Literatura italiana. Teatre
GIACOSA, Giuseppe. -- Com les fulles : comèdia en quatre actes / traducció de Narcís
Oller. -- 2a ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 121 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GIACOSA, Giuseppe. -- El més fort : comèdia en tres actes / traducció de Narcís Oller.
-- Barcelona : L’Avenç, 1908. -- 124 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GIACOSA, Giuseppe. -- Tristos amors : comèdia en tres actes / traducció de Narcís
Oller. -- 2a ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 93 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOLDONI, Carlo. -- La dispesera : comèdia en tres actes / traducció de J. CasasCarbó. -- Barcelona : L’Avenç, 1906. -- 134 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOLDONI, Carlo. -- El sorrut benefactor : comèdia en tres actes ; L’avar / traducció
de Narcís Oller. -- Barcelona : L’Avenç, 1909. -- 127 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOLDONI, Carlo. -- El vano : comèdia en tres actes / traducció de Narcís Oller. -Barcelona : L’Avenç, 1908. -- 113 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MANZONI, Alessandro. -- Tragedias, poesías y obras varias / traducidas directamente
del italiano por Federico Baráibar y Zumárraga. -- Madrid : Librería de la viuda de
Hernando y Cª, 1891. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PELLICO, Silvio. -- Francesca de Rimini : tragèdia / versió de Alfons Maseras. -Barcelona : L’Avenç, 1909. -- 93 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
84 Literatures germàniques. Prosa
BJÖRNSON, Björnstjerne. -- Synnöva Solbakken / traducció d’en Frederic Armenter de
Monasterio. -- Barcelona : L’Avenç, 1911. -- 129 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LAGERLÖF, Selma. -- Els Ingmarsson / traducció de Joan Sitjar. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1919. -- 200. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
494
Annex 1. Bibliografia bàsica
84 Literatures germàniques. Teatre
IBSEN, Henrik Joan. -- Espectres : drama de família en tres actes / traducció de P.
Fabra i J. Casas-Carbó. -- 2a ed. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 108 p. -- (Biblioteca
popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
IBSEN, Henrik Joan. -- Joan Gabriel Borkman : drama en quatre actes / traducció de J.
Roca Cupull. -- Barcelona : L’Avenç, 1904. -- 131 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
841 Literatura anglesa i nord-americana
GOSSE, Edmund. -- Littérature anglaise. -- 3ème éd. -- Paris : Librairie Armand Colin,
1913. -- XIV, 428 p. -- (Histoires des littératures)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
841 Literatura anglesa i nord-americana. Poesia
BYRON, George Gordon Byron, baron. -- Poemas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 189 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MILTON, John. -- El paraíso perdido / traducción en verso castellano por J. de
Escoiquiz. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 2
v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
OSSIAN. -- Poemas gaélicos / traduccion en verso de Ángel Lasso de la Vega. -Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1883. -- 3 v. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
WHITMAN, Walt. -- Fulles d’herba / traducció de Cebrià Montoliu. -- Barcelona :
L’Avenç, 1909. -- 102 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
495
Lectura i biblioteques populars
841 Literatura anglesa i nord-americana. Prosa
DICKENS, Charles. -- Una cançó nadalenca ; seguida de Novel·la de vacances /
traducció de l’anglès per Josep Carner. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 208 p.
-- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ELIOT, George. -- Silas Marner / traducció de Josep Carner. -- Barcelona : Editorial
Catalana, 1918. -- 276 p. -- (Biblioteca literària)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
GOLDSMITH, Oliver. -- El vicari de Wakefield / traducció de J. Farran i Mayoral. -Barcelona : Editorial Catalana, 1920. -- 212 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
KIPLING, Ruydard. -- El libro de las tierras vírgenes / traducido del inglés, con
autorización del autor, por Ramón D. Perés... -- Barcelona : Gustavo Gili, Editor, 1918.
-- XVI, 468 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
LONGFELLOW, Henry Wadsworth. -- Évangéline : conte d’Acadie. -- Paris : Ernest
Flammarion, 1905. -- 255 p. -- (Auteurs célèbres)
Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
POE, Edgar Allan. -- Els assassinats del carrer Morgue / traducció de Carles Riba. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 231 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
POE, Edgar Allan. -- Aventuras de Arturo Gordon Pym. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 176 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Prosadors nord-americans : (no contemporanis) / traducció de Rafel Patxot i Jubert. -Barcelona : L’Avenç, 1909. -- 126 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SWIFT, Jonathan. -- Voyages de Gulliver. -- Paris : Ernest Flammarion, 190-?. -- 314 p.
-- (Auteurs célèbres)
Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TWAIN, Mark. – L’elefant blanc, robat / traducció de l’anglès per Josep Carner. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- XVI, 239 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
496
Annex 1. Bibliografia bàsica
841 Literatura anglesa i nord-americana. Teatre
SHAKESPEARE, William. -- Coriolà / traducció de Magí Morera i Galicia. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 191 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SHAKESPEARE, William. -- Macbeth : tragèdia en cinc actes / traducció de Cebriá
Montoliu. -- Barcelona : L’Avenç, 1907. -- 106 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SHAKESPEARE, William. -- Obras dramáticas / versión castellana de Guillermo
Macpherson ; con un estudio preliminar de Eduardo Benot. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1911-1915. -- 8 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SHERIDAN, Richard Brinsley. -- Les males llengües : comèdia en cinc actes /
traducció de Francesc Ferrer i J. Fabre Oliver. -- Barcelona : L’Avenç, 1912. -- 122 p. -(Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
842 Literatura alemanya
CHUQUET, Arthur. -- Littérature allemande. -- 2ème ed. -- Paris : Librairie Armand
Colin, 1913. -- 485 p. -- (Histoires des littératures)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
842 Literatura alemanya. Poesia
HEINE, Heinrich. -- Poemas y fantasías / traducción en verso castellano de José J.
Herrero. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912. -XXXI, 311 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Poesías líricas alemanas de Heine, Uhland Zedtlitz ... / vertidas en castellano por Jaime
Clark. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 158 p.
-- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
SCHILLER, Friedrich von. -- Poesías líricas / traducidas por Juan Luis Estelrich. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1907-1908. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
497
Lectura i biblioteques populars
842 Literatura alemanya. Prosa
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Herman i Dorotea i altres obres / traducció de
Josep Lleonart. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 256 p. -- (Biblioteca literària)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Pensaments d’en Goethe / traducció de Joan
Maragall. -- Barcelona : L’Avenç, 1910. -- 84 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Viaje a Italia / traducido directamente del alemán
por Fanny G. Garrido de Rodríguez Mourelo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1917. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Werther : novela. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 194 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
HEINE, Heinrich. -- Cuadros de viaje / versión castellana ... por Lorenzo González
Agejas. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 3 v. - (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
HEINE, Heinrich. -- Páginas escogidas / versión de E. Díez-Canedo. -- Madrid :
Editorial Saturnino Calleja, 1918. -- 497 p. -- (Biblioteca Calleja. Segunda serie)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
NOVALIS. -- Enric d’Ofterdingen / traducció de Joan Maragall. -- Barcelona :
L’Avenç, 1907. -- 2 v. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
842 Literatura alemanya. Teatre
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Fausto. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1915-1918. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de los
mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Pineda
GOETHE, Johann Wolfgang von. -- Teatro selecto / traducido directamente del alemán
por Fanny G. Garrido de Rodríguez Mourelo. -- Madrid : Librería de la viuda de
Hernando y Cª, 1893. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
498
Annex 1. Bibliografia bàsica
SCHILLER, Friedrich von. -- Los bandidos : drama en cinco actos / traducido al
castellano por Desiderio Corchón. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1913. -- 190 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
SCHILLER, Friedrich von. -- Don Carlos, Infante de España : poema dramático /
traducido por D.C.D. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1908-1910. -- 2 v. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y
modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
SCHILLER, Friedrich von -- Guillem Tell / versió catalana per les alumes de l’Escola
de Bibliotecàries. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1916. -- 94 p.
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
SCHILLER, Friedrich von. -- Obras dramáticas / traducidas directamente al castellano
por Eduardo de Mier. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1913-1914. -- 3 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
871 Literatura russa
WALISZEWSKI, Kazimierz. -- Littérature russe. -- 3ème éd. -- Paris : Librairie
Armand Colin, 1918. -- X, 447 p. -- (Histoires des littératures)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
871 Literatura russa. Prosa
GOGOL’, Nicolaj V. -- Tarass Boulba : narración rusa. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1906. -- 168 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TOLSTOJ, Lev N. -- Contes : primera sèrie / traducció de J. Casas Carbó. -- 2a ed. -Barcelona : L’Avenç, 1911. -- 91 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
TURGENEV, Ivan Sergejevic. -- Ensaigs / traducció de Joan Rosselló. -- Barcelona :
L’Avenç, 1904. -- 117 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
499
Lectura i biblioteques populars
871 Literatura russa. Teatre
TOLSTOJ, Lev N. -- El domini de les tenebres : drama en cinc actes / traducció d’en
Joan Puig i Ferreter. -- Barcelona : L’Avenç, 1912. -- 122 p. -- (Biblioteca popular de
L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
89 Altres literatures
Calila y Dimna : fábulas / antigua versión castellana, prólogo y vocabulario de Antonio
G. Solalinde. -- Madrid : Editorial Saturnino Calleja, 1917. -- 293 p. -- (Biblioteca
Calleja. Segunda serie)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Modelos de literatura china / versión castellana de R. Vega Armentero y A. Hidalgo de
Mobellau. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1886. -- XIII, 175 p. -(Biblioteca universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos,
nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Panchatantra, o, Cinco series de cuentos / traducido del sánscrito por José Alemany
Bolufer. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1908. -XVI, 416 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Poesías asiáticas / traducidas en verso por el conde de Noroña. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1916. -- 191 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
UMAR HAYYAM -- Estances / traducció de R. Vives Pastor. -- Barcelona : L’Avenç,
1907. -- 94 p. -- (Biblioteca popular de L’Avenç)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
500
Annex 1. Bibliografia bàsica
9 Història i geografia
9() Història
PARMENTIER, A. -- Album historique / publié sous la direction de E. Lavisse. -- Paris
: Librairie Armand Colin, 1907?. -- 4 v.
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SEIGNOBOS, Charles. -- Historia de la civilización antigua ; Historia de la
civilización en la Edad Media ; Historia de la civilización contemporánea. -- 6a ed. -Paris : Librería de la Vda. de Ch. Bouret, 1916. -- 3 v.
Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
SEIGNOBOS, Charles. -- Historia universal / traducción española de Domingo Vaca. -Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1915-1923. -- 6 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
9(3) Història antiga. Fonts
AMMIÀ, Marcel·lí. -- Historia del imperio romano : desde el año 350 al 378 de la era
cristiana / vertida al castellano por F. Norberto Castilla. -- Madrid : Librería de la viuda
de Hernando y Cª, 1895-1896. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
ARRIÀ, Flavi. -- Historia de las expediciones de Alejandro / traducido directamente del
griego por Federico Baráibar y Zumárraga. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1912. -- 369 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
FLORUS, Luci Anneu. -- Compendio de las hazañas romanas / puesto en lengua
castellana por J. Eloy Díaz Jiménez. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores
de Hernando), 1912. -- 273 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
HERÒDOT. -- Los nueve libros de la historia / traducida del griego al castellano por
Bartolomé Pou. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1912. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
501
Lectura i biblioteques populars
JOSEP FLAVI. -- Historia de las guerras de los judíos y de la destrucción del Templo y
ciudad de Jerusalén / traducida del griego por Juan Martín Cordero. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- 2 v. -- (Biblioteca
clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
LIVI, Tit. -- Décadas de la historia de Roma / traducidas del latín al castellano por
Francisco Navarro y Calvo. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914-1917. -- 7 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PLINI CECILI SEGON, Gai. -- Panegírico de Trajano y Cartas / traducción directa del
latín por Francisco de Barreda y Francisco Navarro. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
POLIBI. -- Historia universal durante la República romana / versión castellana de
Ambrosio Rui Bamba. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 3 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SAL·LUSTI CRISP, Gai. -- La conjuración de Catilina y la Guerra de Iugurta :
fragmentos de la grande historia / traducido por el Sr. Infante D. Gabriel. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- 350 p. -- (Biblioteca
clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SUETONI. -- Los doce Césares / traducción directa del latín por F. Norberto Castilla. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1917. -- 413 p. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TÀCIT, Corneli. -- Los anales de Gayo Cornelio Tácito / traducción de Carlos Coloma.
-- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1909-1910. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TÀCIT, Corneli. -- Las historias de Gayo Cornelio Tácito / traducidas por Carlos
Colonna. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -370 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
TUCÍDIDES. -- Historia de la Guerra del Peloponeso / traducida del griego por Diego
Gracián. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1913. -- 2 v.
-- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
502
Annex 1. Bibliografia bàsica
XENOFONT. -- La Cyropedia ó Historia de Cyro el Mayor / trasladada del griego en
castellano por Diego Gracián... -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- 387 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
XENOFONT. -- Las helénicas o historia griega : desde el año 411 hasta el 362 antes
de Jesucristo / traducida por primera vez del griego al castellano ... por Enrique Soms y
Castelín. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1912. -XXIII, 353 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
XENOFONT. -- Historia de la entrada de Ciro el Menor en el Asia y de la retirada de
los diez mil griegos que fueron con él / trasladada del griego al castellano por Diego
Gracián. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -XXXIV, 316 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
9(3) Història antiga
DAVIDSON, Thomas. -- La educación del pueblo griego y su influjo en la civilización /
traducción de Juan Uña. -- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 1914. -- 268 p. -(Ciencia y educación)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
FOWLER, W. Warde. -- Roma / traducció de l’anglès per J. de Fontcoberta. -Barcelona : Editorial Catalana, 1918. -- 178 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
GUIRAUD, Paul. -- Historia griega : vida pública y privada de los griegos / traducción
de ... Domingo Vaca. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1915. -- X, 631 p. -- (Colección
de lecturas históricas)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MENARD, René ; SAUVAGEOT, Claude. -- Los pueblos en la antigüedad / nueva ed.
publicada por Eduardo Rouveyre. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1914-1916. -- 2 v. -(Biblioteca de historia y arte)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SOULIÉ, Fréderic. -- Las cuatro épocas / traducción de Guillermo Autran. -- Madrid :
Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1900-1916. -- 4 v. -- (Biblioteca
universal : colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y
extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
503
Lectura i biblioteques populars
9(4) Història moderna
GUICCIARDINI, Francesco. -- Historia de Italia : donde se describen todas las cosas
sucedidas desde el año de 1494 hasta el de 1532 / traducido de la italiana en lengua
castellana por Felipe IV. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1889-1890.
-- 6 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MACAULAY, Thomas B. -- Historia de la revolución de Inglaterra / traducido
directamente del inglés por M. Juderías Bender. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores
(Sucesores de Hernando), 1906-1913. -- 4 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
MACAULAY, Thomas B. -- Historia del reinado de Guillermo III / versión del
castellano de Daniel López. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1886-1913. -- 6 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
MACHIAVELLI, Niccoló. -- Obras históricas de Nicolás Maquiavelo / traducidas del
italiano por Luis Navarro. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914-1915. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PI I MARGALL, Francesc. -- Estudios sobre la edad media. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1910. -- 200 p. -- (Biblioteca universal :
colección de los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
SEIGNOBOS, Charles. -- Historia política de Europa contemporánea : 1814-1896 /
anotada en la parte referente á España por Rafael Altamira ... ; traducción de D. Vaca. -Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1916. -- 2 v. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
SICHEL, Edith. -- El renaixement / traducció de l’anglès per Jordi March. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1919. -- 152 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
VILLAR, Emilio H. del. -- Las repúblicas hispano-americanas. -- Barcelona :
Sucesores de Manuel Soler, Editores, 191-?. -- 2 v. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
9(46) Història d’Espanya
ALTAMIRA, Rafael. -- Historia de España y de la civilización española. -- 3a ed., corr.
-- Barcelona : Herederos de Juan Gili, 1913-1914. -- 4 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
504
Annex 1. Bibliografia bàsica
ALTAMIRA, Rafael. -- Historia de la civilización española. -- Barcelona : José
Gallach, Editor, 191-?. -- 242 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HUME, Martin Adrew Sharp. -- Historia del pueblo español : su origen, desarrollo e
influencias. -- Madrid : Editorial “La España moderna”, 190-?. -- 620 p. -- (Biblioteca
de jurisprudencia, filosofía é historia)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
9(46.71) Història de Catalunya
AULÈSTIA I PIJOAN, Antoni. -- Història de Catalunya. -- Barcelona : Impremta La
Renaixensa, 1887-1889. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Documents per l’història de la cultura catalana mig-eval / publicats per Antoni Rubió y
Lluch. -- Barcelona : Institut d’Estudis Catalans, 1908-1921. -- 2 v.
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
MELO, Francisco Manuel de. -- Historia de los movimientos, separación y guerra de
Cataluña en tiempo de Felipe IV. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1914. -- XXXIX, 393 p. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Vendrell - Figueres
MELO, Francisco Manuel de. -- Historia de los movimientos, separación y guerra de
Cataluña en tiempo de Felipe IV y política militar. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 3 v. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PRAT DE LA RIBA, Enric. -- Història de la nació catalana / edició adaptada a la
col·lecció Minerva. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1918?. -- 31 p. -- (Minerva.
Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
90 Ciències auxiliars de la història
BOISSIER, Gaston. -- Paseos arqueológicos : Roma y Pompeya / traducción española
de Domingo Vaca. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor, 1909. -- 439 p. -- (Biblioteca
científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
GUDIOL I CONILL, Josep. -- Resum d’arqueologia cristiana. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1916?. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
505
Lectura i biblioteques populars
LANGLOIS, C. V. ; SEIGNOBOS, Charles. -- Introducción a los estudios históricos /
traducida de la 4ª edición francesa por Domingo Vaca. -- Madrid : Daniel Jorro, Editor,
1913. -- 372 p. -- (Biblioteca científico-filosófica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
91 Geografia
Geografía. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1915-1918?. -- 4 v. -- (Edición
económica de textos modernos para la escuela primaria)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
HERNÁNDEZ VILLAESCUSA, Modesto. -- Las provincias de España : descripción
gráfica, física y política de las mismas. -- Barcelona : Sucesores de Manuel Soler,
Editores, 191-?. -- 384 p. -- (Manuales Gallach)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
IZQUIERDO CROSELLES, Juan ; IZQUIERDO CROSELLES, Joaquin. -- Compendio
de geografía universal. -- Granada : Tipografía del Noticiero Granadino, 1916. -- 2 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
Las maravillas del mundo y del hombre : Oceanía-África, Europa, América, Asia. -Barcelona : Editorial Ibérica, 1918?. -- 4 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MECA TUDELA, J. -- Geografía comercial : manual del exportador. -- Barcelona :
Librería de Domingo Ribó, 1905. --160 p.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
PALAU VERA, Joan. -- Els continents colonials. -- Barcelona : Consell de Pedagogia,
1918?. -- 35 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Resum de geografia d’Amèrica. -- Barcelona : Consell de
Pedagogia, 1916?. -- 32 p. -- (Minerva. Col·lecció popular dels coneixements
indispensables)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
RECLÚS, Onésime ; RECLÚS, Élisée. -- Novísima geografía universal / traducción y
prólogo de Vicente Blasco Ibáñez. -- Madrid : Editorial Española-Americana, 1907. -- 6
v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
VIDAL DE LA BLACHE, Paul ; CAMENA D’ALMEIDA, P. -- Curso de geografía /
adaptado a las necesidades de España y América por Antonio Blázquez. -- Barcelona :
Herederos de Juan Gili, 1913-1916. -- 6 v.
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
506
Annex 1. Bibliografia bàsica
VILLAR, Emilio H. del. -- Geografía general. -- Barcelona : José Gallach, Editor, 191?. -- 631 p. -- (Manuales Gallach)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
91.04 Viatges
BRUCE, W. S. -- Exploració polar / traducció de Carles Riba. -- Barcelona : Editorial
Catalana, 1918. -- 176 p. -- (Enciclopèdia catalana)
Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
COLOM, Cristòfor. -- Cartas que escribió sobre el descubrimiento de América y
testamento que hizo á su muerte. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1913. -- 192 p. -- (Biblioteca universal : colección de los mejores autores
antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
HUMBOLDT, Alexander von. -- Cristóbal Colón y el descubrimiento de América :
historia de la geografía del nuevo continente y de los progresos de la astronomía
náutica en los siglos XV y XVI / traducida al castellano por Luis Navarro Calvo. -Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Vendrell - Figueres
POLO, Marco. -- Los viages de Marco Polo, veneciano. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 191 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
92 Biografia
ALCALÁ GALIANO, Antonio -- Recuerdos de un anciano. -- Madrid : Perlado, Páez y
Cª, Editores (Sucesores deHernando), 1913. -- 545 p. -- (Biblioteca clásica)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
CELLINI, Benvenuto. -- Vida de Benvenuto Cellini, escrita por él mismo ; seguida de
Las rimas puestas en versos castellanos / versión española ... prólogo, notas, apéndices
... por Luis Marco. -- Madrid : Librería de la viuda de Hernando y Cª, 1892. -- 2 v. -(Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
DIÒGENES LAERCI. -- Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres /
traducido directamente del griego por José Ortiz y Sanz. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
507
Lectura i biblioteques populars
LAMARTINE, Alphonse de. -- Civilizadores y conquistadores / traducción del francés
por F. Norberto Castilla. – Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de
Hernando), 1910-1913. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
MONTOLIU, Manuel de. -- Vida de Cervantes. -- 2a ed. -- Barcelona : Seix & Barral
Hnos, Editores, 1917. -- 89 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
MONTOLIU, Manuel de. -- Vida de Gonzalo de Córdoba : el Gran Capitán. -Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -- 114 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
ORS, Eugeni d’. -- Flos Sophorum : ejemplario de la vida de los grandes sabios /
versión de Pedro Llerena. -- 2a ed. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos, Editores, 1918. -XVI, 76 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Vida de Alejandro Magno : entresacada de Plutarco, Arriano,
Quinto Curtio... -- Barcelona : Seix& Barral Hnos, Editores, 1921. -- 102 p. -- (Vidas de
grandes hombres)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Vida de Cristobal Colón. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1918. -- 164 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Sallent - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Vida de Julio César. -- 2a ed. -- Barcelona : Seix & Barral
Hnos, Editores, 1917. -- 127 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Vida de Napoleón. -- 2a ed. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1916. -- 130 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PALAU VERA, Joan. -- Vida de Stephenson. -- Barcelona : Seix & Barral Hnos,
Editores, 1918. -- 118 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
PLUTARC. -- Las vidas paralelas / traducidas del griego al castellano por Antonio
Ranz Romanillos. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando),
1916. -- 5 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
PLUTARC. -- Vides d’Alexandre i de Cèsar / traducció de Carles Riba. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1920. -- 183 p. -- (Biblioteca literària)
Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
508
Annex 1. Bibliografia bàsica
QUINTANA, Manuel José. -- Don Álvaro de Luna. -- Madrid : Perlado, Páez y Cª,
Editores (Sucesores de Hernando), 1918. -- 224 p. -- (Biblioteca universal : colección de
los mejores autores antiguos y modernos, nacionales y extranjeros)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda
QUINTANA, Manuel José. -- Vidas de los españoles célebres. -- Madrid : Perlado,
Páez y Cª, Editores (Sucesores de Hernando), 1914. -- 2 v. -- (Biblioteca clásica)
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
92 Biografies de Catalunya
MONTOLIU, Manuel de. -- Vida de Jaime I, el Conquistador. -- 2a ed. -- Barcelona :
Seix & Barral Hnos, Editores, 1917. -- 114 p. -- (Vidas de grandes hombres)
Olot - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
509
Lectura i biblioteques populars
Publicacions periòdiques
Diaris
Excelsior : journal quotidien illustré. -- Paris : Pierre Lafitte, editeurs, 1910- . -- Diari
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La publicidad. -- Barcelona : La publicidad, 1878-1922. -- Diari
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
El sol : diario independiente. -- Madrid : El sol, 1917- . -- Diari
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La veu de Catalunya : diari catalá d’avisos i notícies. -- Barcelona : Impremta de La
Veu de Catalunya, 1899- . -- Diari
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Revistes
Agricultura : revista agrícola catalana / sota la direcció de Josep M. Valls. -- Barcelona
: Editorial Catalana, 1917- . -- Quinzenal
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
Chiffons. -- Paris : Chiffons, 1907- . -- Quinzenal
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Figueres
Crònica oficial / Mancomunitat de Catalunya. -- Barcelona : Mancomunitat de
Catalunya, 1920-1923. -- Mensual
Olot - Sallent - Canet -Vendrell - Pineda - Figueres
D’ací d’allà : revista gràfica catalana. -- Barcelona : Editorial Catalana, 1918Mensual
. --
Olot - Sallent - Canet -Vendrell - Pineda - Figueres
Economia i finances : revista quinzenal d’informació i divulgació. -- Barcelona :
Editorial Catalana, 1917- . -- Quinzenal
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La escena catalana. -- Barcelona : Salvador Bonavía, 1918Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
510
. -- Setmanal
Annex 1. Bibliografia bàsica
Guía regional de ferrocarriles. -- Barcelona : [s.n.], 1912-
. -- Mensual
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
Indústria tèxtil. -- Barcelona : Impremta La Polígrafa, 1917-
. -- Mensual
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda -Figueres
Je sais tout : magazine encyclopédique illustré. -- Paris : Pierre Lafitte, editeurs, 1905. -- Mensual
Olot - Sallent - Vendrell - Pineda - Figueres
Larousse mensuel illustré : revue encyclopédique universelle / publié sous la direction
de Claude Augé. -- Paris : LibrairieLarousse, 1907- . -- Mensual
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
La lectura : revista de ciencias y artes. -- Madrid : Ediciones de “La Lectura”, 19011920. -- Mensual
Olot - Sallent -Canet - Vendrell
Lectura popular. -- Barcelona : Ilustració Catalana, 1913-1920. -- Setmanal
Olot - Sallent - Canet - Vendrell
Quaderns d’estudi. -- Barcelona : Consell de Pedagogia, 1915-1924. -- Mensual
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - PinedFigueres
La revista : quaderns de publicació quinzenal. -- Barcelona : La Revista, 1915Quinzenal
. --
Olot - Sallent - Canet -Vendrell - Pineda - Figueres
Vell i nou : revista d’art. -- Barcelona : Editorial i Llibreria d’Art M. Bayés, 1915-1921.
-- Quinzenal
Olot - Sallent -Canet - Vendrell - Figueres
Vida cristiana. -- Barcelona : Abadia de Montserrat, 1914- . -- Bimestral, irregular
Olot - Sallent - Canet - Vendrell -Pineda - Figueres
Vogue. -- Paris : Condé Nast, 1920- . -- Quinzenal
Olot - Sallent - Canet - Vendrell - Pineda - Figueres
511
Annex 2: Resums estadístics
ANNEX 2: RESUMS ESTADÍSTICS
L’annex 2 agrupa dos grans blocs estadístics: d’una banda les taules referents a la
composició dels lots inicials del sistema bibliotecari; i de l’altra, les taules en què
s’avalua la recepció lectora del fons en cada biblioteca.
Annex 2: Resums estadístics
1. Composició del fons
L’estudi del fons inicial de les biblioteques del sistema bibliotecari es basa en
les dades bibliogràfiques extretes dels llibres de registre d’Olot, Sallent, Canet
de Mar, el Vendrell, Pineda i Figueres.
Les taules estadístiques sobre la composició del fons es presenten agrupades
en dos grans blocs: en un primer apartat es reuneixen les taules en què es
descriu el contingut del fons d’acord amb les divisions principals de la
Classificació Decimal Universal; en un segon apartat es reuneixen les taules
amb les dades del conjunt dels lots inicials del sistema bibliotecari, ordenades
en funció del tema o la llengua dels documents.
Les taules utilitzen, bàsicament, dues unitats documentals: títols i exemplars.
Les columnes de títols remeten a les obres individuals que conformen el fons,
independentment del nombre de biblioteques on es localitza. Les columnes
d’exemplars comptabilitzen la suma total dels títols distribuïts en el conjunt
de les biblioteques.
515
Annex 2: Resums estadístics
Camps temàtics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
00 Llibres i escrits
2
0
0
1
2
2
2
7
6,9
01 Bibliografia
11
7
0
2
4
8
11
32
31,4
02 Biblioteconomia
5
3
1
3
3
3
4
17
16,7
03 Enciclopèdies
6
4
3
4
4
5
5
25
24,5
05 Revistes. Anuaris
1
0
0
0
0
1
1
2
2,0
06 Societats. Corporacions
3
3
2
0
2
2
2
11
10,8
07 Periodisme
1
0
0
1
1
1
1
4
3,9
08 Poligrafies
2
0
0
0
0
2
2
4
3,9
31
17
6
11
16
24
28
102
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
15
7
3
4
7
11
13
45
44,1
Castellà
12
9
2
6
7
10
11
45
44,1
Francès
4
1
1
1
2
3
4
12
11,8
31
17
6
11
16
24
28
102
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
0 Obres Generals
%
00 Llibres i escrits
2
0
0,0
1
50,0
1
50,0
01 Bibliografia
11
4
36,4
6
54,5
1
9,1
02 Biblioteconomia
5
3
60,0
1
20,0
1
20,0
03 Enciclopèdies
6
2
33,3
3
50,0
1
16,7
05 Revistes. Anuaris
1
1
100,0
0
0,0
0
0,0
06 Societats. Corporacions
3
3
100,0
0
0,0
0
0,0
07 Periodisme
1
0
0,0
1
100,0
0
0,0
08 Poligrafies
2
2
100,0
0
0,0
0
0,0
31
15
48,4
12
38,7
4
12,9
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
Exemplars
Exemplars
%
%
517
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Contes i narracions
149
0
0
43
76
97
115
331
84,2
Llibres instructius
37
0
0
1
2
29
30
62
15,8
186
0
0
44
78
126
145
393
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Català
30
0
0
0
21
13
12
46
11,7
Castellà
155
0
0
43
56
113
133
345
87,8
Francès
1
0
0
1
1
0
0
2
0,5
186
0
0
44
78
126
145
393
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
087.1 Llibres per a infants
%
Contes i narracions
149
28
18,8
120
80,5
1
0,7
Llibres instructius
37
2
5,4
35
94,6
0
0,0
186
30
16,1
155
83,3
1
0,5
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
518
%
%
Annex 2: Resums estadístics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
1 Filosofia
17
9
6
11
12
10
16
64
16,6
1 Filòsofs antics
8
3
2
5
6
4
7
27
7,0
1 Filòsofs moderns
37
13
13
14
18
21
27
106
27,5
15 Psicologia
13
11
7
11
10
4
8
51
13,2
16 Lògica. Dialèctica
10
4
2
7
6
5
8
32
8,3
17 Moral. Ètica
37
12
9
14
14
23
33
105
27,3
122
52
39
62
66
67
99
385
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
22
5
7
5
9
20
22
68
17,7
Castellà
97
47
32
56
56
47
74
312
81,0
Francès
3
0
0
1
1
0
3
5
1,3
122
52
39
62
66
67
99
385
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
1 Filosofia
%
1 Filosofia
17
5
29,4
11
64,7
1
5,9
1 Filòsofs antics
8
0
0,0
8
100,0
0
0,0
1 Filòsofs moderns
37
7
18,9
30
81,1
0
0,0
15 Psicologia
13
0
0,0
13
100,0
0
0,0
16 Lògica. Dialèctica
10
2
20,0
7
70,0
1
10,0
17 Moral. Ètica
37
8
21,6
28
75,7
1
2,7
122
22
18,0
97
79,5
3
2,5
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
Exemplars
Exemplars
%
%
519
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
21 Religió natural
2
0
0
0
0
1
1
2
0,9
22 Bíblia. Llibres sagrats
8
3
2
0
2
8
8
23
10,3
23/25 Teologia
60
19
13
24
23
42
49
170
76,2
26/28 Església cristiana
8
2
2
3
2
5
6
20
9,0
29 Religions no cristianes
3
1
1
1
1
1
3
8
3,6
81
25
18
28
28
57
67
223
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Català
38
4
3
4
7
34
33
85
38,1
Castellà
42
21
15
24
21
23
33
137
61,4
Francès
1
0
0
0
0
0
1
1
0,4
81
25
18
28
28
57
67
223
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
2 Religió i teologia
%
21 Religió natural
2
0
0,0
1
50,0
1
50,0
22 Bíblia. Llibres sagrats
8
4
50,0
4
50,0
0
0,0
23/25 Teologia
60
29
48,3
31
51,7
0
0,0
26/28 Església cristiana
8
4
50,0
4
50,0
0
0,0
29 Religions no cristianes
3
1
33,3
2
66,7
0
0,0
81
38
46,9
42
51,9
1
1,2
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
520
Exemplars
%
%
Annex 2: Resums estadístics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
30 Sociologia i sociografia
18
5
2
8
8
7
14
44
5,1
31 Estadística
3
1
1
1
1
2
3
9
1,0
32 Política
28
11
10
15
17
12
22
87
10,1
323 Nacionalisme
25
4
7
5
7
18
21
62
7,2
33 Economia política
25
8
8
15
14
12
16
73
8,4
34 Dret. Legislació
47
23
14
22
20
18
33
130
15,0
35 Administració
18
9
4
9
8
9
12
51
5,9
37 Ensenyament
53
22
15
20
21
31
39
148
17,1
38
19
13
22
25
30
33
142
16,4
38 Comerç
8
2
2
2
2
5
8
21
2,4
39 Folklore
32
12
11
13
9
26
27
98
11,3
295
116
87
132
132
170
228
865
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
103
23
21
24
29
85
92
274
31,7
Castellà
188
92
65
108
103
84
133
585
67,6
Francès
4
1
1
0
0
1
3
6
0,7
295
116
87
132
132
170
228
865
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
3 Ciències socials
%
30 Sociologia i sociografia
18
2
11,1
16
88,9
0
0,0
31 Estadística
3
1
33,3
2
66,7
0
0,0
32 Política
28
5
17,9
23
82,1
0
0,0
323 Nacionalisme
25
20
80,0
5
20,0
0
0,0
33 Economia política
25
5
20,0
20
80,0
0
0,0
34 Dret. Legislació
47
10
21,3
37
78,7
0
0,0
35 Administració
18
6
33,3
12
66,7
0
0,0
37 Ensenyament
53
21
39,6
32
60,4
3
5,7
38
9
23,7
27
71,1
0
0,0
38 Comerç
8
1
12,5
7
87,5
0
0,0
39 Folklore
32
24
75,0
7
21,9
1
3,1
295
104
35,3
188
63,7
4
1,4
Matèries
37() Llibres escolars
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
37() Llibres escolars
Total
Exemplars
Exemplars
%
%
521
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
40 Filologia i lingüística
9
8
6
4
6
5
7
36
13,5
42 + 48 Llatí. Grec
5
0
1
3
3
2
3
12
4,5
43 Llengües romàniques
16
7
6
9
10
7
9
48
18,0
433 Català
26
16
15
2
16
20
20
89
33,5
434 Castellà
11
2
2
4
4
4
10
26
9,8
44 Llengües germàniques
14
10
7
8
7
5
8
45
16,9
45/49 Altres llengües
3
2
2
2
2
1
1
10
3,8
84
45
39
32
48
44
58
266
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
30
19
16
4
17
23
22
101
38,0
Castellà
37
17
15
19
20
14
25
110
41,4
Francès
7
3
3
6
7
3
4
26
9,8
Altres
10
6
5
3
4
4
7
29
10,9
84
45
39
32
48
44
58
266
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Altres
4 Filologia
%
40 Filologia i lingüística
9
6
66,7
3
33,3
0
0,0
42 + 48 Llatí. Grec
5
0
0,0
2
40,0
4
80,0
43 Llengües romàniques
16
2
12,5
11
68,8
2
12,5
433 Català
26
21
80,8
2
7,7
3
11,5
434 Castellà
11
0
0,0
10
90,9
0
0,0
44 Llengües germàniques
14
0
0,0
8
57,1
7
50,0
45/49 Altres llengües
3
1
33,3
1
33,3
1
33,3
84
30
35,7
37
44,0
17
20,2
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
522
Exemplars
Exemplars
%
%
Annex 2: Resums estadístics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
51 Matemàtiques
17
9
9
9
10
10
12
59
12,3
52 Astronomia
14
6
7
10
10
9
9
51
10,6
53 Ciències físiques
19
8
7
7
8
10
10
50
10,4
54 Química
14
8
9
9
9
10
10
55
11,5
55 Geologia
25
14
15
13
16
17
18
93
19,4
57 Ciències biològiques
30
14
12
11
15
15
22
89
18,5
58 Botànica
13
7
6
8
9
8
8
46
9,6
59 Zoologia
13
4
3
3
5
11
11
37
7,7
145
70
68
70
82
90
100
480
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
32
13
15
7
15
29
28
107
22,3
Castellà
104
51
50
58
61
61
67
348
72,5
Francès
9
6
3
5
6
0
5
25
5,2
145
70
68
70
82
90
100
480
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
5 Ciències pures
%
51 Matemàtiques
17
4
23,5
13
76,5
0
0,0
52 Astronomia
14
2
14,3
9
64,3
3
21,4
53 Ciències físiques
19
2
10,5
16
84,2
1
5,3
54 Química
14
2
14,3
12
85,7
0
0,0
55 Geologia
25
8
32,0
13
52,0
4
16,0
57 Ciències biològiques
30
8
26,7
21
70,0
1
3,3
58 Botànica
13
4
30,8
9
69,2
0
0,0
59 Zoologia
13
2
15,4
11
84,6
0
0,0
145
32
22,1
104
71,7
9
6,2
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
Exemplars
Exemplars
%
%
523
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
61 Medicina
44
19
20
24
23
23
29
138
15,9
62 Enginyeria
91
20
23
23
24
36
68
194
22,4
63 Ciències agrícoles
129
24
23
24
29
94
97
291
33,6
64 Economia domèstica
10
2
3
3
3
5
8
24
2,8
65 Comerç, comunicacions i transports
29
12
7
11
11
11
18
70
8,1
66 Indústries químiques i metalúrgiques
39
7
10
8
13
18
23
79
9,1
67/68 Manufactures, arts i oficis
29
6
9
7
7
11
21
61
7,0
69 Construcció
7
0
0
1
0
3
5
9
1,0
378
90
95
101
110
201
269
866
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Català
41
9
9
12
12
36
37
115
13,3
Castellà
331
76
82
84
93
165
227
727
83,9
Francès
6
5
4
5
5
0
5
24
2,8
378
90
95
101
110
201
269
866
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
6 Ciències aplicades
%
61 Medicina
44
5
11,4
37
84,1
1
2,3
62 Enginyeria
91
2
2,2
87
95,6
2
2,2
63 Ciències agrícoles
129
25
19,4
102
79,1
3
2,3
64 Economia domèstica
10
1
10,0
9
90,0
0
0,0
65 Comerç, comunicacions i transports
29
2
6,9
27
93,1
0
0,0
66 Indústries químiques i metalúrgiques
39
0
0,0
39
100,0
0
0,0
67/68 Manufactures, arts i oficis
29
6
20,7
23
79,3
0
0,0
69 Construcció
7
0
0,0
7
100,0
0
0,0
378
41
10,8
331
87,6
6
1,6
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
524
Explars
Explars
%
%
Annex 2: Resums estadístics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
7 Belles arts
19
7
5
9
10
9
15
55
8,5
7() Museus i guies artístiques
41
21
21
17
18
18
30
125
19,4
72 Arquitectura
18
8
8
6
9
14
14
59
9,2
73 Escultura
12
1
1
1
1
6
9
19
3,0
74 Dibuix i decoració
22
3
3
3
4
11
14
38
5,9
75 Pintura
70
14
5
17
16
29
40
121
18,8
76 Gravat
3
0
0
0
0
1
2
3
0,5
77 Fotografia
6
2
2
2
3
2
4
15
2,3
78 Música
29
4
3
2
5
17
23
54
8,4
79 Jocs i esports
36
24
23
21
23
30
34
155
24,1
256
84
71
78
89
137
185
644
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Català
45
7
8
4
17
30
39
105
16,3
Castellà
128
49
49
45
45
86
98
372
57,8
Francès
73
28
14
29
27
13
45
156
24,2
Altres
10
0
0
0
0
8
3
11
1,7
256
84
71
78
89
137
185
644
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
%
Altres
7 Belles arts. Esports
%
7 Belles arts
19
5
26,3
11
57,9
3
15,8
0
0,0
7() Museus i guies artístiques
41
2
4,9
10
24,4
28
68,3
1
2,4
72 Arquitectura
18
3
16,7
11
61,1
3
16,7
1
5,6
73 Escultura
12
3
25,0
6
50,0
2
16,7
1
8,3
74 Dibuix i decoració
22
4
18,2
14
63,6
4
18,2
0
0,0
75 Pintura
70
7
10,0
29
41,4
27
38,6
7
10,0
76 Gravat
3
0
0,0
3
100,0
0
0,0
0
0,0
77 Fotografia
6
2
33,3
3
50,0
1
16,7
0
0,0
78 Música
29
12
41,4
13
44,8
4
13,8
0
0,0
79 Jocs i esports
36
7
19,4
28
77,8
1
2,8
0
0,0
256
45
17,6
128
50,0
73
28,5
10
3,9
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
%
%
525
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
80 Literatura general
15
5
6
7
8
9
11
46
1,9
822+881 Literatura clàssica
61
35
29
46
50
23
43
226
9,2
83 Literatures romàniques
21
6
5
5
5
12
18
51
2,1
831 Literatura francesa
142
33
27
40
44
78
98
320
13,0
833 Literatura catalana
283
28
29
35
73
176
241
582
23,7
834 Literatura castellana
199
100
77
109
102
87
128
603
24,6
837 Literatura italiana
40
17
16
18
20
25
34
130
5,3
84 Literatures germàniques
15
6
2
8
8
8
10
42
1,7
841 Lit. anglesa i nord-americana
89
16
17
29
32
46
69
209
8,5
842 Literatura alemanya
43
17
14
19
23
25
33
131
5,3
871 Literatura russa
18
6
4
7
7
10
16
50
2,0
89 Altres literatures
25
10
5
10
11
12
15
63
2,6
951
279
231
333
383
511
716
2.453
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Teoria i crítica literària
19
2
2
2
7
15
18
46
7,9
Poesia
71
8
9
10
26
41
63
157
27,0
Prosa
131
16
16
21
38
89
112
292
50,2
Teatre
62
2
2
2
2
31
48
87
14,9
283
28
29
35
73
176
241
582
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
8 Literatura
Exemplars
Teoria i crítica literària
9
4
0
4
3
4
7
22
3,6
Poesia
51
29
29
33
32
24
35
182
30,2
Prosa
98
41
28
45
45
42
66
267
44,3
Teatre
41
26
20
27
22
17
20
132
21,9
199
100
77
109
102
87
128
603
100
Matèries
Total
833 Literatura catalana
Total
834 Literatura castellana
Total
526
%
%
%
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Català
413
71
67
89
146
278
362
1.013
41,3
Castellà
496
203
161
229
221
223
316
1.353
55,2
Francès
32
5
3
15
15
10
29
77
3,1
Altres
10
0
0
0
1
0
9
10
0,4
951
279
231
333
383
511
716
2.453
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
%
Altres
Annex 2: Resums estadístics
%
80 Literatura general
15
6
40,0
9
60,0
0
0,0
0
0,0
822+881 Literatura clàssica
61
16
26,2
43
70,5
2
3,3
0
0,0
83 Literatures romàniques
21
8
38,1
12
57,1
0
0,0
1
4,8
831 Literatura francesa
142
26
18,3
100
70,4
16
11,3
0
0,0
833 Literatura catalana
283
276
97,5
6
2,1
1
0,4
0
0,0
834 Literatura castellana
199
4
2,0
195
98,0
0
0,0
0
0,0
837 Literatura italiana
40
15
37,5
22
55,0
1
2,5
2
5,0
84 Literatures germàniques
15
5
33,3
10
66,7
0
0,0
0
0,0
841 Lit. anglesa i nord-americana
89
33
37,1
43
48,3
6
6,7
7
7,9
842 Literatura alemanya
43
12
27,9
29
67,4
2
4,7
0
0,0
871 Literatura russa
18
8
44,4
8
44,4
2
11,1
0
0,0
89 Altres literatures
25
4
16,0
19
76,0
2
8,0
0
0,0
951
413
43,4
496
52,2
32
3,4
10
1,1
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
%
527
Lectura i biblioteques populars
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
9() Història
13
5
1
8
8
7
11
40
6,2
9(3) Història antiga
41
23
21
28
30
14
25
141
21,8
9(4/9) Història moderna
22
10
7
10
11
10
18
66
10,2
9(46) Història d'Espanya
9
3
3
4
4
3
7
24
3,7
9(46.71) Història de Catalunya
38
5
5
3
9
16
31
69
10,7
90 Ciències auxiliars de la història
6
4
3
3
3
2
4
19
2,9
91 Geografia
22
12
9
14
15
12
12
74
11,5
91(46.71) Geografia de Catalunya
7
0
0
0
0
7
7
14
2,2
91.04 Viatges
25
4
4
6
7
11
20
52
8,0
92 Biografia
58
16
11
21
24
32
43
147
22,8
241
82
64
97
111
114
178
646
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Exemplars
Català
67
8
8
9
20
50
55
150
23,2
Castellà
163
72
56
83
85
62
117
475
73,5
Francès
11
2
0
5
6
2
6
21
3,3
241
82
64
97
111
114
178
646
100
Títols
Català
%
Castellà
%
Francès
9 Història i geografia
%
9() Història
13
1
7,7
10
76,9
2
15,4
9(3) Història antiga
41
6
14,6
35
85,4
0
0,0
9(4/9) Història moderna
22
5
22,7
16
72,7
1
4,5
9(46) Història d'Espanya
9
0
0,0
9
100,0
0
0,0
9(46.71) Història de Catalunya
38
24
63,2
13
34,2
1
2,6
90 Ciències auxiliars de la història
6
2
33,3
4
66,7
0
0,0
91 Geografia
22
2
9,1
15
68,2
5
22,7
91(46.71) Geografia de Catalunya
7
7
100,0
0
0,0
0
0,0
91.04 Viatges
25
4
16,0
20
80,0
1
4,0
92 Biografia
58
16
27,6
41
70,7
1
1,7
241
67
27,8
163
67,6
11
4,6
Matèries
Total
Llengua
Total
Matèries / Llengua
Total
528
%
%
Annex 2: Resums estadístics
Dades globals
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Composició temàtica. Lots inicials
0 Obres generals
31
17
6
11
16
24
28
102
087.1 Llibres per a infants
186
0
0
44
78
126
145
393
1 Filosofia
122
52
39
62
66
67
99
385
2 Religió i teologia
81
25
18
28
28
57
67
223
3 Ciències socials
295
116
87
132
132
170
228
865
4 Filologia
84
45
39
32
48
44
58
266
5 Ciències pures
145
70
68
70
82
90
100
480
6 Ciències aplicades
378
90
95
101
110
201
269
866
7 Belles arts. Esports
256
84
71
78
89
137
185
644
8 Literatura
951
279
231
333
383
511
716
2.453
9 Història. Geografia
241
82
64
97
111
114
178
646
2.770
860
718
988
31
23
28
24
2.801
883
746
Matèries
Total obres
Publicacions periòdiques
Total registres
1.143 1.541 2.073
23
17
Exemplars
7.323
22
1.012 1.166 1.558 2.095
529
Lectura i biblioteques populars
Matèries
Títols
%
Exemplars
%
0 Obres generals
31
1,1
102
1,4
087.1 Llibres per a infants
186
6,7
393
5,4
1 Filosofia
122
4,4
385
5,3
2 Religió i teologia
81
2,9
223
3,0
3 Ciències socials
295
10,6
865
11,8
4 Filologia
84
3,0
266
3,6
5 Ciències pures
145
5,2
480
6,6
6 Ciències aplicades
378
13,6
866
11,8
7 Belles arts. Esports
256
9,2
644
8,8
8 Literatura
951
34,3
2.453
33,5
9 Història. Geografia
241
8,7
646
8,8
2.770
100
7.323
100
Total obres
Publicacions periòdiques
31
Total registres
2.801
Composició temàtica. Lots inicials
Exemplars
40
35
30
25
20
15
10
5
530
fi a
a
at
gr
a
ur
ts
ar
.G
Li
eo
te
r
s
lle
lic
Be
8
ia
òr
ist
H
9
6
C
5
iè
n
C
ci
es
iè
n
7
ci
ap
es
pu
ad
re
es
s
og
ia
lo
l
Fi
4
es
so
ci
lo
g
3
C
iè
n
ci
ió
el
ig
R
2
al
s
ia
of
ia
it
eo
lo
s
Fi
1
in
f
ib
r
7.
1
08
0
O
Ll
br
es
es
ge
ne
an
ra
tils
ls
0
Annex 2: Resums estadístics
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Composició temàtica. 1924
Exemplars
0 Obres generals
64
132
82
97
56
124
555
3,3
087.1 Llibres per a infants
204
152
310
222
312
289
1.489
8,8
1 Filosofia
102
78
109
83
97
134
603
3,6
2 Religió i teologia
98
46
108
64
62
80
458
2,7
3 Ciències socials
283
200
243
225
221
285
1.457
8,6
4 Filologia
74
74
89
83
64
80
464
2,7
5 Ciències pures
182
161
172
167
120
197
999
5,9
6 Ciències aplicades
398
458
419
291
375
461
2.402
14,2
7 Belles arts. Esports
350
183
196
220
243
314
1.506
8,9
8 Literatura
995
1148
1080
787
672
962
5.644
33,3
9 Història. Geografia
259
236
300
186
165
236
1.382
8,1
2.868
3.108
2.425
2.387
3.162
16.959
100
Matèries
Total 3.009
%
Estadística d'obres ingressades a les biblioteques, fins el mes de novembre de 1924
531
Lectura i biblioteques populars
Matèries
Exemplars
0 Obres generals
%
555
3,3
1.489
8,8
1 Filosofia
603
3,6
2 Religió i teologia
458
2,7
3 Ciències socials
1.457
8,6
4 Filologia
464
2,7
5 Ciències pures
999
5,9
6 Ciències aplicades
2.402
14,2
7 Belles arts. Esports
1.506
8,9
8 Literatura
5.644
33,3
9 Història. Geografia
1.382
8,1
16.959
100
087.1 Llibres per a infants
Total
Composició temàtica 1924
Exemplars
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
0 Obres
generals
532
087.1
Llibres
infantils
1 Filosofia
2 Religió i 3 Ciències 4 Filologia 5 Ciències 6 Ciències
teologia
socials
pures
aplicades
7 Belles
arts
8 Literatura 9 Història.
Geografia
Annex 2: Resums estadístics
Evolució temàtica del fons. Lots inicials / 1924
Matèries
Lots inicials
%
1924
%
0 Obres generals
102
1,4
555
3,3
087.1 Llibres per a infants
393
5,4
1.489
8,8
1 Filosofia
385
5,3
603
3,6
2 Religió i teologia
223
3,0
458
2,7
3 Ciències socials
865
11,8
1457
8,6
4 Filologia
266
3,6
464
2,7
5 Ciències pures
480
6,6
999
5,9
6 Ciències aplicades
866
11,8
2.402
14,2
7 Belles arts. Esports
644
8,8
1.506
8,9
2.453
33,5
5.644
33,3
646
8,8
1.382
8,1
7.323
100
16.959
100
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lots inicials
Evolució del fons
1924
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
ra
fia
tu r
a
og
ra
Ge
it e
a.
òri
ar
ts
es
ell
8L
is t
c ie
iè n
6C
9H
sa
c ie
iè n
5C
7B
sp
p li
ca
de
s
ur
es
ia
il o
log
s
4F
c ie
iè n
3C
e li
gió
i te
ss
il o
o lo
oc
ia l
gi a
f ia
so
ls
nt i
nf a
1F
2R
Lli
7. 1
08
0O
br
es
bre
si
ge
ne
ral
s
0,0
533
Annex 2: Resums estadístics
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
0 Obres generals
15
7
3
4
7
11
13
45
2,1
087.1 Llibres per a infants
30
0
0
0
21
13
12
46
2,2
1 Filosofia
22
5
7
5
9
20
22
68
3,2
2 Religió i teologia
38
4
3
4
7
34
33
85
4,0
3 Ciències socials
103
23
21
24
29
85
92
274
13,0
4 Filologia
30
19
16
4
17
23
22
101
4,8
5 Ciències pures
32
13
15
7
15
29
28
107
5,1
6 Ciències aplicades
41
9
9
12
12
36
37
115
5,5
7 Belles arts. Esports
43
7
8
4
17
30
39
105
5,0
8 Literatura
413
71
67
89
146
278
362
1.013
48,0
9 Història. Geografia
67
8
8
9
20
50
55
150
7,1
834
166
157
162
300
609
715
2.109
100
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Composició idiomàtica. Biblioteques
Exemplars
0 Obres generals
12
9
2
6
7
10
11
45
0,9
087.1 Llibres per a infants
155
0
0
43
56
113
133
345
7,2
1 Filosofia
97
47
32
56
56
47
74
312
6,5
2 Religió i teologia
42
21
15
24
21
23
33
137
2,8
3 Ciències socials
188
92
65
108
103
84
133
585
12,2
4 Filologia
37
17
15
19
20
14
25
110
2,3
5 Ciències pures
104
51
50
58
61
61
67
348
7,2
6 Ciències aplicades
331
76
82
84
93
165
227
727
15,1
7 Belles arts. Esports
128
49
49
45
45
86
98
372
7,7
8 Literatura
496
203
161
229
221
223
316
1.353
28,1
9 Història. Geografia
163
72
56
83
85
62
117
475
9,9
1.753
637
527
755
768
888
1.234
4.809
100
Català
Total
Castellà
Total
Exemplars
%
%
535
Títols
Olot
Sallent
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Lectura i biblioteques populars
0 Obres generals
4
1
1
1
2
3
4
12
3,0
087.1 Llibres per a infants
1
0
0
1
1
0
0
2
0,5
1 Filosofia
3
0
0
1
1
0
3
5
1,2
2 Religió i teologia
1
0
0
0
0
0
1
1
0,2
3 Ciències socials
4
1
1
0
0
1
3
6
1,5
4 Filologia
17
9
8
9
11
7
11
55
13,6
5 Ciències pures
9
6
3
5
6
0
5
25
6,2
6 Ciències aplicades
6
5
4
5
5
0
5
24
5,9
7 Belles arts. Esports
83
28
14
29
27
21
48
167
41,2
8 Literatura
42
5
3
15
16
10
38
87
21,5
9 Història. Geografia
11
2
0
5
6
2
6
21
5,2
181
57
34
71
75
44
124
405
100
Altres
Total
536
Exemplars
%
Annex 2: Resums estadístics
22
18,0
2 Religió i teologia
38
3 Ciències socials
12,9
0
0,0
31
1,1
83,3
1
0,5
0
0,0
186
6,7
97
79,5
3
2,5
0
0,0
122
4,4
46,9
42
51,9
1
1,2
0
0,0
81
2,9
103
34,9
188
63,7
4
1,4
0
0,0
295
10,6
4 Filologia
30
35,7
37
44,0
7
8,3
10
11,9
84
3,0
5 Ciències pures
32
22,1
104
71,7
9
6,2
0
0,0
145
5,2
6 Ciències aplicades
41
10,8
331
87,6
6
1,6
0
0,0
378
13,6
7 Belles arts. Esports
45
17,6
128
50,0
73
28,5
10
3,9
256
9,2
8 Literatura
413
43,4
496
52,2
32
3,4
10
1,1
951
34,3
9 Història. Geografia
67
27,8
163
67,6
11
4,6
0
0,0
241
8,7
836
30,2
1.753
63,3
151
5,5
30
1,1
2.770
100
14
45,2
7
22,6
10
32,3
-
-
31
850
30,3
1.760
62,8
161
5,7
-
-
2.801
Matèries
%
%
%
%
0 Obres generals
45
44,1
45
44,1
12
11,8
0
0,0
102
1,4
087.1 Llibres per a infants
46
11,7
345
87,8
2
0,5
0
0,0
393
5,4
1 Filosofia
68
17,7
312
81,0
5
1,3
0
0,0
385
5,3
2 Religió i teologia
85
38,1
137
61,4
1
0,4
0
0,0
223
3,0
3 Ciències socials
274
31,7
585
67,6
6
0,7
0
0,0
865
11,8
4 Filologia
101
38,0
110
41,4
26
9,8
29
10,9
266
3,6
5 Ciències pures
107
22,3
348
72,5
25
5,2
0
0,0
480
6,6
6 Ciències aplicades
115
13,3
727
83,9
24
2,8
0
0,0
866
11,8
7 Belles arts. Esports
105
16,3
372
57,8
156
24,2
11
1,7
644
8,8
1.013
41,3
1.353
55,2
77
3,1
10
0,4
2.453
33,5
150
23,2
475
73,5
21
3,3
0
0,0
646
8,8
28,8
4.809
65,7
355
4,8
50
0,7
7.323
100
Català
Altres
155
4
Altres
16,1
Francès
38,7
%
Francès
12
%
Castellà
%
Català
Castellà
Composició idiomàtica. Llengües
%
15
48,4
087.1 Llibres per a infants
30
1 Filosofia
Matèries
0 Obres generals
Total
Publicacions periòdiques
Total
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total 2.109
Títols
Explars
%
%
537
Lectura i biblioteques populars
Català
100
Llengües
Castellà
Francès
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Llengües
Català
Castellà
Francès
538
Annex 2: Resums estadístics
Olot
%
Sallent
%
Canet
%
Vendrell
%
Pineda
%
Figueres
Evolució idiomàtica del fons
%
Català
166
19,3
157
21,9
162
16,4
300
26,2
609
39,5
715
34,5
Castellà
637
74,1
527
73,4
755
76,4
768
67,2
888
57,6
1.234
59,5
Altres
57
6,6
34
4,7
71
7,2
75
6,6
44
2,9
124
6,0
860
100,0
718
100,0
988
Llengua
Total
Llengua
Títols
Català
Castellà
Altres
Total
100,0 1.143 100,0 1.541 100,0 2.073
%
Exemplars
%
836
30,2
2.109
28,8
1.753
63,3
4.809
65,7
181
6,5
405
5,5
2.770
100
7.323
100
Evolució de les llengües
100
Català
Cas tellà
90,0
A ltres
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
Olot
Sallent
Canet
V endrell
Pineda
Figueres
539
Lectura i biblioteques populars
Bibliografia bàsica (BB)
Títols
Matèries
0 Obres generals
BB
%
31
1,1
14
1,6
087.1 Llibres per a infants
186
6,7
113
12,5
1 Filosofia
122
4,4
53
5,9
2 Religió i teologia
81
2,9
24
2,7
3 Ciències socials
295
10,6
100
11,1
4 Filologia
84
3,0
36
4,0
5 Ciències pures
145
5,2
69
7,6
6 Ciències aplicades
378
13,6
90
10,0
7 Belles arts. Esports
256
9,2
71
7,9
8 Literatura
951
34,3
258
28,6
9 Història. Geografia
241
8,7
74
8,2
2.770
100
902
100
Total
Matèries
Títols
BB
0 Obres generals
31
14
45,2
087.1 Llibres per a infants
186
113
60,8
1 Filosofia
122
53
43,4
2 Religió i teologia
81
24
29,6
3 Ciències socials
295
100
33,9
4 Filologia
84
36
42,9
5 Ciències pures
145
69
47,6
6 Ciències aplicades
378
90
23,8
7 Belles arts. Esports
256
71
27,7
8 Literatura
951
258
27,1
9 Història. Geografia
241
74
30,7
2.770
902
32,6
Total
540
%
BB / Títols
Annex 2: Resums estadístics
2. Lectures i lectors
Les taules estadístiques sobre la recepció lectora es presenten agrupades en
dos grans blocs: en un primer apartat es reuneixen les taules amb les dades de
lectures i lectors de les vuit biblioteques inaugurades entre 1918 i 1922: Valls,
Olot, Sallent, Borges Blanques, Canet de Mar, el Vendrell, Pineda i Figueres;
en un segon apartat es presenten les dades globals de lectures i lectors del
conjunt del sistema bibliotecari.
541
Annex 2: Resums estadístics
Biblioteques
Valls
Lectures sala
1921
1922
1923
1924
Total
%
0 Obres generals
1.537
1.682
399
349
3.967
10,3
087.1 Llibres per a infants
4.708
3.397
5.298
6.794
20.197
52,2
1 Filosofia
181
279
230
93
783
2,0
2 Religió i teologia
154
109
89
198
550
1,4
3 Ciències socials
336
159
124
149
768
2,0
4 Filologia
243
171
99
112
625
1,6
5 Ciències pures
369
145
200
102
816
2,1
6 Ciències aplicades
291
293
307
328
1.219
3,1
7 Belles arts. Esports
8 Literatura
602
511
370
319
1.802
4,7
1.777
1.606
1.304
1.081
5.768
14,9
867
533
456
350
2.206
5,7
11.065
8.885
8.876
9.875
38.701
100
9 Història. Geografia
Total
Lectors sala
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
4.517
4.050
3.599
2.549
14.715
47,9
Dones
1.083
946
708
924
3.661
11,9
Infants
3.061
2.279
3.139
3.843
12.322
40,1
8.661
7.275
7.446
7.316
30.698
100
1394
817
Total
Lectors de diaris i revistes
Lectures préstec
1921
1922
1923
1924
Total
%
0 Obres generals
10
25
84
160
279
3,4
087.1 Llibres per a infants
13
0
371
1.518
1.902
23,2
1 Filosofia
33
43
111
150
337
4,1
2 Religió i teologia
54
62
90
164
370
4,5
3 Ciències socials
96
78
111
194
479
5,8
8
11
12
16
47
0,6
5 Ciències pures
38
58
124
104
324
4,0
6 Ciències aplicades
18
74
152
232
476
5,8
7 Belles arts. Esports
37
50
113
159
359
4,4
264
391
875
1.522
3.052
37,3
83
97
152
234
566
6,9
654
889
2.195
4.453
8.191
100
4 Filologia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors préstec
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
317
426
714
1.048
2.505
43,5
Dones
95
168
593
1.205
2.061
35,8
Infants
Total
8
0
206
979
1.193
20,7
420
594
1.513
3.232
5.759
100
543
Lectura i biblioteques populars
Olot
Lectures sala
1921
1922
1923
1924
Total
%
0 Obres generals
4.585
977
442
409
6.413
17,6
087.1 Llibres per a infants
3.116
4.280
3.684
4.955
16.035
44,1
88
107
49
67
311
0,9
1 Filosofia
2 Religió i teologia
66
49
45
34
194
0,5
3 Ciències socials
207
114
94
104
519
1,4
4 Filologia
134
102
105
91
432
1,2
5 Ciències pures
280
253
172
158
863
2,4
6 Ciències aplicades
339
254
327
296
1.216
3,3
1.139
1.035
1.130
810
4.114
11,3
8 Literatura
860
1.027
1.015
908
3.810
10,5
9 Història. Geografia
659
576
537
674
2.446
6,7
11.473
8.774
7.600
8.506
36.353
100
7 Belles arts. Esports
Total
Lectors sala
1921
Homes
1922
3.022
1923
2.542
1924
2.802
Total
%
2.602
10.968
51,6
Dones
475
576
691
434
2.176
10,2
Infants
1.383
2.069
1.836
2.812
8.100
38,1
4.880
5.187
5.329
5.848
21.244
100,0
909
999
Total
Lectors de diaris i revistes
Lectures préstec
1921
0 Obres generals
1922
102
087.1 Llibres per a infants
1923
1924
Total
%
153
108
77
440
6,5
0
0
265
332
597
8,8
20
33
69
50
172
2,5
2 Religió i teologia
4
22
39
66
131
1,9
3 Ciències socials
35
36
64
81
216
3,2
7
10
30
12
59
0,9
5 Ciències pures
27
31
62
62
182
2,7
6 Ciències aplicades
25
30
119
142
316
4,6
7 Belles arts. Esports
49
77
152
160
438
6,4
496
662
1.151
1.378
3.687
54,1
1 Filosofia
4 Filologia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors préstec
41
77
188
271
577
8,5
806
1.131
2.247
2.631
6.815
100
1921
1922
1923
1924
Total
Homes
1.457
Dones
570
Infants
0
Total
544
%
450
766
1.781
2.027
5.024
100
Annex 2: Resums estadístics
Sallent
Lectures sala
1921
0 Obres generals
1922
1923
1924
Total
%
338
290
324
344
1.296
5,4
2.380
2.138
2.446
4.714
11.678
48,5
1 Filosofia
95
103
151
103
452
1,9
2 Religió i teologia
69
55
58
52
234
1,0
3 Ciències socials
173
139
129
114
555
2,3
4 Filologia
139
239
142
149
669
2,8
5 Ciències pures
240
279
291
198
1.008
4,2
6 Ciències aplicades
531
501
593
584
2.209
9,2
7 Belles arts. Esports
386
355
330
264
1.335
5,5
8 Literatura
816
693
759
688
2.956
12,3
9 Història. Geografia
622
338
369
338
1.667
6,9
5.789
5.130
5.592
7.548
24.059
100
087.1 Llibres per a infants
Total
Lectors sala
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
2.169
1.956
2.306
2.158
8.589
Dones
543
327
478
486
1.834
9,5
Infants
2.156
1.813
1.938
2.938
8.845
45,9
4.868
4.096
4.722
5.582
19.268
100
Total
Lectors de diaris i revistes
1923
1924
Total
44,6
%
Homes
700
723
1.423
75,0
Dones
152
242
394
20,8
Infants
61
20
81
4,3
913
985
1.898
100
Total
Lectures préstec
1921
1922
1923
1924
Total
%
0 Obres generals
0
2
5
7
0,7
087.1 Llibres per a infants
0
3
113
116
11,2
1 Filosofia
4
36
24
64
6,2
2 Religió i teologia
2
3
2
7
0,7
3 Ciències socials
4
4
8
16
1,5
4 Filologia
8
3
8
19
1,8
5 Ciències pures
2
10
9
21
2,0
27
54
61
142
13,7
6 Ciències aplicades
7 Belles arts. Esports
4
13
12
29
2,8
8 Literatura
69
178
296
543
52,5
9 Història. Geografia
16
9
45
70
6,8
136
315
583
1.034
100
Total
Lectors préstec
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
153
297
450
62,2
Dones
48
137
185
25,6
Infants
6
83
89
12,3
207
517
724
100
Total
545
Lectura i biblioteques populars
Borges Blanques
Lectures sala
1921
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
1922
1923
1924
Total
%
188
112
123
137
560
1,9
5.608
5.859
8.149
7.780
27.396
90,9
9
1
6
10
26
0,1
1 Filosofia
2 Religió i teologia
10
0
7
6
23
0,1
3 Ciències socials
7
4
19
14
44
0,1
4 Filologia
14
7
72
49
142
0,5
5 Ciències pures
22
7
8
15
52
0,2
6 Ciències aplicades
44
13
68
86
211
0,7
7 Belles arts. Esports
78
24
80
28
210
0,7
8 Literatura
383
194
233
199
1.009
3,3
9 Història. Geografia
107
77
172
102
458
1,5
6.470
6.298
8.937
8.426
30.131
100
Total
Lectors sala
1921
Homes
1922
522
1923
272
1924
619
Total
656
%
2.069
8,8
Dones
215
52
231
229
727
3,1
Infants
4.406
4.301
6.308
5.616
20.631
88,1
5.143
4.625
7.158
6.501
23.427
100
Total
Lectors de diaris i revistes
353
Lectures préstec
1921
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
1 Filosofia
1922
1923
1924
Total
%
6
7
13
0,9
161
136
297
21,4
1
0
1
0,1
0,1
2 Religió i teologia
2
0
2
3 Ciències socials
16
12
28
2,0
3
6
9
0,6
4 Filologia
5 Ciències pures
6
3
9
0,6
6 Ciències aplicades
29
79
108
7,8
7 Belles arts. Esports
6
37
43
3,1
193
564
757
54,5
54
67
121
8,7
477
911
1.388
100
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
546
Annex 2: Resums estadístics
Canet de Mar
Lectures sala
1921
0 Obres generals
1922
1923
1924
Total
%
471
566
693
948
2.678
5,3
6.058
6.119
11.301
12.507
35.985
70,8
128
103
38
53
322
0,6
2 Religió i teologia
22
85
39
61
207
0,4
3 Ciències socials
57
83
85
210
435
0,9
4 Filologia
276
296
370
358
1.300
2,6
5 Ciències pures
157
161
134
222
674
1,3
6 Ciències aplicades
142
318
224
512
1.196
2,4
7 Belles arts. Esports
340
242
381
435
1.398
2,8
1.033
1.088
1.163
2.116
5.400
10,6
306
243
266
398
1.213
2,4
8.990
9.304
14.694
17.820
50.808
100
087.1 Llibres per a infants
1 Filosofia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors sala
1921
Homes
1922
1923
1924
Total
7.508
25,6
1.806
5.480
18,7
5.917
16.347
55,7
8.247
10.188
29.335
100
1865
2292
1.332
1.746
1.965
2.465
Dones
988
1.180
1.506
Infants
2.697
2.957
4.776
5.017
5.883
Total
Lectors de diaris i revistes
Lectures préstec
1921
0 Obres generals
1922
%
1923
1924
Total
%
16
30
109
155
2,5
0
339
1.073
1.412
22,7
1 Filosofia
11
42
50
103
1,7
2 Religió i teologia
25
21
58
104
1,7
3 Ciències socials
17
102
122
241
3,9
5
25
16
46
0,7
5 Ciències pures
17
101
90
208
3,3
6 Ciències aplicades
24
160
210
394
6,3
7 Belles arts. Esports
8
92
64
164
2,6
524
1.087
1.520
3.131
50,4
45
33
177
255
4,1
2.032
3.489
6.213
100
087.1 Llibres per a infants
4 Filologia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
692
0
547
Lectura i biblioteques populars
Vendrell
Lectures sala
1921
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
1922
1923
1924
Total
%
2.746
3.835
506
702
7.789
11,0
10.731
10.794
7.923
9.690
39.138
55,4
77
244
114
100
535
0,8
1 Filosofia
2 Religió i teologia
64
134
54
87
339
0,5
3 Ciències socials
181
180
157
192
710
1,0
4 Filologia
100
159
157
193
609
0,9
5 Ciències pures
289
331
159
177
956
1,4
6 Ciències aplicades
445
451
514
419
1.829
2,6
7 Belles arts. Esports
739
591
499
521
2.350
3,3
3.610
3.779
3.109
3.306
13.804
19,5
844
569
611
605
2.629
3,7
19.826
21.067
13.803
15.992
70.688
100
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors sala
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
2.939
3.227
3.562
3.146
12.874
26,7
Dones
2.561
2.690
3.130
2.894
11.275
23,4
Infants
5.848
6.509
5.182
6.477
24.016
49,9
11.348
12.426
11.874
12.517
48.165
100
3.055
2.048
Total
Lectors de diaris i revistes
Lectures préstec
1921
1922
0 Obres generals
1923
1924
Total
%
17
75
49
141
4,9
087.1 Llibres per a infants
0
0
254
254
8,8
1 Filosofia
0
13
26
39
1,4
2 Religió i teologia
0
23
13
36
1,3
3 Ciències socials
6
29
47
82
2,9
4 Filologia
2
19
12
33
1,1
17
33
47
97
3,4
6 Ciències aplicades
7
99
106
212
7,4
7 Belles arts. Esports
31
53
64
148
5,1
228
503
901
1.632
56,8
36
80
84
200
7,0
344
927
1.603
2.874
100
5 Ciències pures
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors préstec
1921
1922
1923
1924
Total
%
Homes
31
192
511
734
35,9
Dones
64
273
738
1.075
52,6
Infants
0
0
236
236
11,5
95
465
1.485
2.045
100
Total
548
Annex 2: Resums estadístics
Pineda
Lectures sala
1922
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
1923
1924
Total
%
105
110
99
314
1,2
4.206
4.044
9.674
17.924
68,6
101
136
72
309
1,2
1 Filosofia
2 Religió i teologia
26
15
7
48
0,2
3 Ciències socials
150
172
147
469
1,8
56
38
89
183
0,7
5 Ciències pures
210
210
65
485
1,9
6 Ciències aplicades
176
138
180
494
1,9
7 Belles arts. Esports
531
277
174
982
3,8
1.740
1.281
745
3.766
14,4
665
317
176
1.158
4,4
7.966
6.738
11.428
26.132
100
4 Filologia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
Lectors sala
1922
1923
1924
Homes
1.338
Dones
1.335
Infants
2.347
5.020
4.526
Total
Total
%
654
3.267
20,9
885
773
2.993
19,1
2.366
4.694
9.407
60,0
6.121
15.667
100
1.275
Lectors de diaris i revistes
694
Lectures préstec
1922
0 Obres generals
1923
1924
Total
%
12
12
0,4
948
948
35,1
1 Filosofia
22
22
0,8
2 Religió i teologia
15
15
0,6
3 Ciències socials
27
27
1,0
6
6
0,2
0,3
087.1 Llibres per a infants
4 Filologia
5 Ciències pures
8
8
6 Ciències aplicades
158
158
5,9
7 Belles arts. Esports
82
82
3,0
1.307
1.307
48,4
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
114
114
4,2
2.699
2.699
100
549
Lectura i biblioteques populars
Figueres
Lectures sala
1922
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
1923
1924
%
414
764
911
2.089
4,5
5.131
6.554
4.587
16.272
34,8
59
174
81
314
0,7
1 Filosofia
2 Religió i teologia
47
53
101
201
0,4
3 Ciències socials
148
212
231
591
1,3
4 Filologia
212
451
518
1.181
2,5
5 Ciències pures
274
658
948
1.880
4,0
6 Ciències aplicades
399
1.103
1.408
2.910
6,2
7 Belles arts. Esports
1.313
1.598
1.609
4.520
9,7
8 Literatura
2.954
4.543
3.847
11.344
24,2
9 Història. Geografia
1.117
2.171
2.208
5.496
11,7
12.068
18.281
16.449
46.798
100
Total
Lectors sala
1922
1923
1924
Total
%
Homes
4.116
8.178
7.298
19.592
60,1
Dones
480
1.769
2.009
4.258
13,1
Infants
3.161
3.010
2.587
8.758
26,9
7.757
12.957
11.894
32.608
100
Total
Lectors de diaris i revistes
2.997
Lectures préstec
1922
1923
1924
Total
%
0 Obres generals
12
49
61
1,1
087.1 Llibres per a infants
57
1.651
1.708
31,8
1 Filosofia
4
31
35
0,7
2 Religió i teologia
1
24
25
0,5
3 Ciències socials
15
54
69
1,3
4 Filologia
1
7
8
0,1
5 Ciències pures
5
55
60
1,1
41
226
267
5,0
6 Ciències aplicades
7 Belles arts. Esports
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
550
Total
35
156
191
3,6
380
2.192
2.572
47,9
26
347
373
6,9
577
4.792
5.369
100
Annex 2: Resums estadístics
Dades globals de la xarxa
Sallent
Canet
Vendrell
Figueres
3.967
6.413
1.296
560
2.678
7.789
314
2.089
25.106
7,8
20.197
16.035
11.678
27.396
35.985
39.138
17.924
16.272
184.625
57,0
1 Filosofia
783
311
452
26
322
535
309
314
3.052
0,9
2 Religió i teologia
550
194
234
23
207
339
48
201
1.796
0,6
3 Ciències socials
768
519
555
44
435
710
469
591
4.091
1,3
4 Filologia
625
432
669
142
1.300
609
183
1.181
5.141
1,6
5 Ciències pures
816
863
1.008
52
674
956
485
1.880
6.734
2,1
6 Ciències aplicades
1.219
1.216
2.209
211
1.196
1.829
494
2.910
11.284
3,5
7 Belles arts. Esports
1.802
4.114
1.335
210
1.398
2.350
982
4.520
16.711
5,2
8 Literatura
5.768
3.810
2.956
1.009
5.400
13.804
3.766
11.344
47.857
14,8
9 Història. Geografia
2.206
2.446
1.667
458
1.213
2.629
1.158
5.496
17.273
5,3
38.701
36.353
24.059
30.131
50.808
70.688
26.132
46.798
323.670
100
%
Pineda
Olot
Total
Lectures sala 1921-1924
Borges
Valls
Lectures i lectors sala 1921-1924
%
0 Obres generals
087.1 Llibres per a infants
Valls
Olot
Sallent
Borges
Canet
Vendrell
Pineda
Figueres
Total
Total
Homes
14.715
10.968
8.589
2.069
7.508
12.874
3.267
19.592
79.582
36,1
Dones
3.661
2.176
1.834
727
5.480
11.275
2.993
4.258
32.404
14,7
Infants
12.322
8.100
8.845
20.631
16.347
24.016
9.407
8.758
108.426
49,2
30.698
21.244
19.268
23.427
29.335
48.165
15.667
32.608
220.412
100
Lectors sala 1921-1924
Total
551
Lectura i biblioteques populars
Figueres
Pineda
Vendrell
Canet
Borges
Sallent
Lectures sala
Olot
Valls
Lectures i lectors sala 1921-1924. Dades percentuals
%
5,3
11,0
1,2
4,5
7,8
087.1 Llibres per a infants
52,2
44,1
48,5
90,9
70,8
55,4
68,6
34,8
57,0
1 Filosofia
2,0
0,9
1,9
0,1
0,6
0,8
1,2
0,7
0,9
2 Religió i teologia
1,4
0,5
1,0
0,1
0,4
0,5
0,2
0,4
0,6
3 Ciències socials
2,0
1,4
2,3
0,1
0,9
1,0
1,8
1,3
1,3
4 Filologia
1,6
1,2
2,8
0,5
2,6
0,9
0,7
2,5
1,6
5 Ciències pures
2,1
2,4
4,2
0,2
1,3
1,4
1,9
4,0
2,1
6 Ciències aplicades
3,1
3,3
9,2
0,7
2,4
2,6
1,9
6,2
3,5
7 Belles arts. Esports
4,7
11,3
5,5
0,7
2,8
3,3
3,8
9,7
5,2
14,9
10,5
12,3
3,3
10,6
19,5
14,4
24,2
14,8
5,7
6,7
6,9
1,5
2,4
3,7
4,4
11,7
5,3
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Valls
Total
Lectors sala
Canet
9 Història. Geografia
Sallent
8 Literatura
Figueres
1,9
Pineda
5,4
Vendrell
17,6
Borges
10,3
Olot
0 Obres generals
%
Homes
47,9
51,6
44,6
8,8
25,6
26,7
20,9
60,1
36,1
Dones
11,9
10,2
9,5
3,1
18,7
23,4
19,1
13,1
14,7
Infants
40,2
38,1
45,9
88,1
55,7
49,9
60,0
26,9
49,2
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Total
552
Annex 2: Resums estadístics
0 Obres generals
Figueres
Pineda
Vendrell
Canet
Borges
Sallent
Olot
Lectures préstec 1924
Valls
Lectures préstec 1924
Total
%
160
77
5
7
109
49
12
49
468
2,2
1.518
332
113
136
1.073
254
948
1.651
6.025
28,5
1 Filosofia
150
50
24
0
50
26
22
31
353
1,7
2 Religió i teologia
164
66
2
0
58
13
15
24
342
1,6
3 Ciències socials
194
81
8
12
122
47
27
54
545
2,6
16
12
8
6
16
12
6
7
83
0,4
5 Ciències pures
104
62
9
3
90
47
8
55
378
1,8
6 Ciències aplicades
232
142
61
79
210
106
158
226
1.214
5,7
7 Belles arts. Esports
159
160
12
37
64
64
82
156
734
3,5
1.522
1.378
296
564
1.520
901
1.307
2.192
9.680
45,7
234
271
45
67
177
84
114
347
1.339
6,3
4.453
2.631
583
911
3.489
1.603
2.699
4.792
21.161
100
087.1 Llibres per a infants
4 Filologia
8 Literatura
9 Història. Geografia
Total
553
Annex 3. Base de dades: “Proposta de lectura de les biblioteques populars de la Mancomunitat: 1918-1922”.
ANNEX 3. BASE DE DADES: “PROPOSTA DE LECTURA DE LES BIBLIOTEQUES
POPULARS DE LA MANCOMUNITAT: 1918-1922”.
L’annex 3 és un CD-ROM amb la base de dades bibliogràfica en què s’han inventariat
el conjunt dels llibres, diaris i revistes que conformen els lots inicials de les biblioteques
objecte d’estudi. A partir d’aquesta base s’ha identificat tant la proposta de lectura
global del sistema, com l’oferta bibliogràfica específica de cada biblioteca, amb la qual
s’identifica la intervenció específica de cada un dels directors de la xarxa.
555
Fly UP